Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

BENBANK24 Beşıktaşlılar' Gonul Uyesı Kartı'nız Pamukbank ta1 PAMUKBANK Cu m huriyet67. Yıl; Sayı: 23843 Kurucusu: Yunus Nadi 1000 TL«DK**««6 Ocak 1991 Pazar Taraftara selam: İşlem tamam! Güç toplamak için yürüyüşe bir gün araveriliyor. Denizer, halktanyardım istedi Madencikararlıİzlenimler Dağ tepe dinlemeden Yorulmak nedir bilmiyor madenci. Kadınlar, yaşlılar, sakatlar; dağ, tepe demeden saatlerce yurüdüler. Davul, zurna eşliğinde türküler söylediler, öfkelerini sloganlarla dile getirdiler. ŞÜKRAN KETENCt MENGEN — Sckiz saat hiç duraksamadan on bınlerce kişi- Uk bir kıtletün yurumesini göz önüne getirebılir misiniz? Ka- dınlar, yaşlılar ve sakatlar. Dağ- lar arasından geçtiler, yokuşla- n tırmandılar. Tunelleri aştılar. ' Yuzlerınde eksılmeyen bir te- bessum vardı. Neşeli ve tcmpo- lu alkışla davul sesine ayak uy- durup turku söylenirken hızla öfkeli sloganlara geçişin yinelen- diği dinamizm yaşandı. Hiç durmadan yapılan yürü- yüş alacakaranbkta Akorman- da noktalandı. Karamanlar'dan gruplar ha- linde araçlarla taşınacaklannın anonsu yapıhyor. Bekleyecekle- rin bizim gıbi yiyecek, su ve sı- (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) Notlar Zonguldak gibi uyandı Devrek Önceki gece kahvelerde haberleri izlerken Akbulut'un 'Neden hep ^eraber Ankara'ya yurüyorlar" sozlerine kahkahalarla gulen işçiler bu kez Akbulut'un Bolu'ya geleceği haberine 'Neden o geliyor. Yine mi yanlış anladı' dediler. CELAL BAŞLANGIÇ DEVREK / MENGEN — "Gemileri yakük, geri dönüş yok." Türkiye tarihinin en uzun ve en yıgmsal yurüyüşünü yapan Zonguldak maden işçileri, en çok bu sloganı coşkuyla bağırı- yorlar. Sadece "Geri dönüş yok" demekle kalmayıp Anka- ra'ya doğru attıkları her adım- da önlerine çıkan engelleri aşar- ken, karanlık tuneltorden kolko- la girip'geçerken de "gemileri yaktık"larını kanıthyorlar. Dun olduğu gıbı bugun de "gemile- rini yakıp yola çıkanlar"a kro- nometre tuttuk: 00.01: Sokaklar boşaldı. Or- tahkta dolaşan 70 bine yakın iş- çiyi neredeyse yutmuş 16 bin nu- fuslu Devrek. Ilçe halkı, işçiler- le dayanışmanın en guzel ornek- lerini verıyor. Havanın kararma (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) TÜNELDEN ON BlNLER GEÇIYORDU HtKMETÇEnNKAYA'aM yazısı 4. Sayfada YATIŞTIRAN MI YOKSA KARIŞTIRAN DEVLET Mİ? CÛNEYT ARCAYÛREK yazıyor 5. Sayfada .V- Başbakan Akbulut, r Bolu'da 3,5 saat görüştüğü r Sendika Başkanı Denizer'e 'Yürüyüşü bırakın, sonra görüşelim" dedi. Denizer ise "Bize para teklifi yapılmazsa yolumuza devam ederiz" yanıtını verdi. ^Mengen'de toplanan on - / binlerce işçi, görüşmeden ^ y sonuç çıkmaması ve Özal'ın y TV'deki konuşması üzerine hükümet ve Çankaya'ya yönelik gösteriler yaptı. Denizer, konaklama ve gıda açısından gerekli hazırlıkların yapılması için yürüyüşü bir-iki gün erteleyebileceklerini söyledi ve Türk halkına yardım çağrısı yaptı. ^Zonguldak yolunu E-5'e r bağlayan Eskiçağa kasabası r girişinde Bolu Komando ^Tugayı'na bağlı birlikler barikat kurdu. Ankara'da kritik noktalara polisler yerleştirildi.14. Sayfada Cumhurbaşkanı Özal, Zonguldak için konuştu: Bupahalı işletme devametmez Özal Demokrasi Vakfi'nda yaptığı konuşmiada Şemsi Denizer'i sert bir düle eleştirdi ve "O zatla anlaşmak _. mümkün değil. Nuh diyor, ^ peygamber demiyor" diye konuştu. *~* 14 Sayfada DORUKHAN TÜNELİNE BARtKAT ÜMİT ASUNfMY'uı notian 3. Sayfada \ÇAYCUMA -»^ 40 km- : 903 m an Tûneh MENGEfH • 2-ita ' GEREDE-; Başbakanla SendıkaI CAMIIDERF başkanı buluştu • l ^ M L I U t H t - DLCAHAMAM $ABANÖZI> KIBRISCIK Peçenek ^Karaşar ^/çetükçı Kazan, BÜYÜK YÜRÜYÜŞE BARİKAT — Maden işçileri dun Devrek- leme uzerine tünelin iki janındaki kariı vadileri aşarak öte yana ten Mengen'e doğru yunirken Dorukhan tuneli girişinde askeri bir geçtiler. Saat 13.00 civannda barikat kaldınldı ve konvo> tuneli barikatla karşılaştılar. Saat 1230'da helikopterden çekilen bu fo- geçerek >oiuna devam etti. (Fotofraf: Ugur Saner) tofrafU otobus ve kamyonlardan inip Dorukhan tuneli agzında ., bekkyen madenciler görülüyor. Kalabalık işçi gruplan da engei- KEREM ÇAUSKAIflll tieiikopter IMtlan' 3. Sayfada AYAS POLATLI ı JL— Başkentte panzerlı gûvenltk önlemı sürûyor JLJL BUSH 'Cenevre'de gizli pazarlık yapılmayacak' 17. Sayfada BAKER GELİYOR ABD, Özal'ı rahatlatmak istiyor UFUKGÛLOEMİR 17. Sayfada SHPMİTİNGİ Inönü, 'Yurtta barış, dünjada banş' dedı AÜ DOĞAN'm haberi 5. Sayfada DEMİREL 'Türkiye savaş histerisinde' 4. Sayfada STELYO BERBERAKIS Orta Avrupa'nın en guzel ülkelerinden Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de insan, serbest piyasanın 'nimetlerinden' yararlanıyor. Dünyarun en eski mesleğinin sahipleri, 100 dolardan başlayarak pazarlık kesiyorlar. New York'tan Madonna ve feminizm ŞEBNEM ATİYAS Sarışın ihtiras Madonna'nın 'Justify My Lx)ve" video klibi, ABD feminizmine yeni bir bakış açısı getirdi. Kadın hakları savunuculan, Madonna'nın feminist olduğunu ilan etti. Niamey'den Tineru'nun masalı NEDÎM GÜRSEL Tombo kabilesinden Tineru adlı guzel mi guzel bir çocuk vardı. Her gulüşünde yağmur yağdırırdı. Tineru bir gün gülmemeye yemin etti ve koyluler yağmur duasına çıkmaya başladı. Denpasar'dan BaU'de isyan var MÜMTAZ ARIKAN Endonezya'nın 13 bin 600 adasından biri olan Bali, 'Tannlann Adası' diye biliniyor. Adarun tek kenti Denpasar'da yapılacak en iyi iş, korkunç yuzlu tanrıların tapınağına uzanmak. Montreal'den Metrodaki melekler BUKET UZUNER Metro, tıpkı Montreal gibi melankolik ve utangaç. Bir istasyonda bir flut, öbüründe bir keman sesiyle çıkıyor karşımıza. Metroda sizi sanp sarmalayan müziğe teslim oluyorsunuz. Münih'ten Eski ajanın göl keyfi AHMET ARPAD Alexander Schalk Golodkowski, Tegennsee gölu kıyısındaki villasını terk edip günün belli saatlerinde gol kıyısma iniyor. Eski Demokratik Almanya'run Milli Emniyet albayı olan Golodkowski, geçmişini irdeliyor. 10. Sayfada BUGUN Bagûn ve her pazar İp Daha Çok Gerilmesin! Büyük yürüyüş sürüyor, bugün üçüncü günü. Ama ne yazık ki Akbulut hükümeti de ipi daha çok germeye yöneliyor. Dün Btfu'da yapılan diyalog denemesinin sonuçsuz kalması ve Ankara'ya giden E-5 karayoluna bir komando birliğince barikat çekılmesı, hükümet açısından sertteşme işa- retlerıdir Oysa ıp yeterince gerilmiştir. Taraflar bı- raz daha asılırsa kopabilir. Karşılıklı pazarlıkta gerilimi tırmandırmak, başvurulan yöntemlerden birıdir. Ancak bu- nun bir ölçüsü vardır. Bu ölçü şaştı mı, ipin ucu kaçar gıder. "Bûyûk yuruyüş"\e birlıkte gelınen aşama- da, geri donüşu olmayan sınırın geçılmesi- ne kıl payı kaldığı söylenebılır. (Arkası Sa. 17. Sü. i'de) HASAN CEMAL • Vericiter PTT'de A nayasa Mahkemesı 'nın 3517 sayılı yasanın kımı maddelennı iptalıyle vericiler PTT'de katdı. 6. Sayfada m Yeni hastane dizisi 'Adadakı Dost' adlı dizı, TV2'de 17.00'de yayımlanacak. Bir hastanede yaşanan değişik olaylan ele alan dızide, Rıchard Chamberlain'ı doktor rolunde ızleyeceğiz. 6. Sayfada m Özelleştirme sırası TRT'de Ozal, TRT Oran Sıtesı açılışında RTYK'mn raporunu eleştırerek TRT'mn hısse senedı satması gerektığını söyledi. 6. Sayfada • Cinsellikle ölüm Canan Gerede, 'Roberl 's Movıe'ntn çekımlerıne başladı. 7. Sayfada • Almanya'da bir Türk tiyatrosu Alman tiyatrosunun ılgınç yönetmem Roberto Ciulli'ye göre Türkiye, tiyatronun politık rolunu anlamış ender ülkelerden. 7. Sayfada • Tiyatrocunun gönlündeki 'Budala' Istanbul Devlet Tiyatrosu 'nda Engin Cezzar'ın yönettıği 'Budala' adlı eser, Sımon Gray'ın uyarlamasıyla oynanıyor. 7. Sayfada • Çevik Kuvvet uçaklan sorunlu Almanya'mn Türkiye'ye sevk edeceğı 18 Alpha Jel uçağı yola çıkıyor. 11. Sayfada • Aşkı 'kilim'e dokudu Fatıh Kısaparmak'ın önceki akşam Darulaceze yararına verdıği konsere gençlerin ılgisı buyuktu. Arka Sayfada • Zeybek: Halk dansı da bale Ktiltur Bakanı Zeybek, folklonk baleden vazgeçmediklerini soyledı. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Belirti... 3 ocak günü bizim gazetede çok ılginç bir haber yer almıştı. Anımsatayım: Ankara Büromuzdan Tuncay Özkan ve Alı Doğan'ın • diklerı haber, Cumhurbaşkanı Özal'a Japon Mitsubisr ketıne yaklaşık 3 buçuk milyar lıraya ısmarlanan 'st otobüsû' alınacağını duvuruyordu. (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) V
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog