Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL %65 DM Cumhuriyet "İyî Faiz? Devam! ^ - "UKBANK dnkadır 67. Yıl; Sayı: 23868 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL 31 Ocak 1991 Perşembe Güneydoğu'daki eski asayiş birlikleri komutanıemekliKorg. Saym öldürüldü Emekli generalesııikastBAŞBAKAN AKBULUTON PANIŞMANIYPI Emekli olduktan sonra Başbakan Yıldırım Akbulut'un danışmanhğma getirilen Hulusi Sayın, Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde eşiyle birlikte ordunun tahsis ettiği arabasından inerken silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı. 6 kurşundan 3'nün isabet ettiği Saym, hastaneye kaldırılırken yolda öldü. Son günlerde telefon ve mektupla sık sık tehdit edildiği öğreniJen emekli korgeneralin zaman zaman korumasız gezdiği bildirildi. Gazeteleri arayan bir kişi, saldırıyı Dev-Sol Şilahlı Devrim Birlikleri örgütü adına üstlendi. Olay yerinde Kürtçe bildiriler bulundu. Emekli Korgeneral Hulusi Sayın ANKARA (Cumhurivet Bu- rosu) — Olağanustu Hal Bolge- si'nde oluşturulan Asayiş Bırlik- leri Kolordusu'nun ilk komuta- nı, Başbakanlık başmuşavırle- rinden emeklı Korgeneral Hulu- si Sayın (64), dun akşam evının önunde uğradığı sılahlı saldırı sonucu ölduruldu. Ikısınin eş- kâlleri belırlenen 3 saldırganın 6 eJ ateş ettiklen, kurşunlardan uçunun Sayın'a isabet ettiği bil- dirildj. GazeteJeri arayan bir kişı eylemi yasadışı Dev-Sol Sılahlı Devnm Birhkleri örgütu adına ustlenırken, Emnıyet Genel Mu- duru Necali Bilican ıse olay ye- rinde Kurdistan Ulusal Kurtuluş Orgutu'nun (KUK) bir bildınsı- nin bulunduğunu açıkladı. An- kara DGM Başsavcılığı olaya el koyarak soruşturma başlatırken, polis de gece boyunca şuphelı araç ve kişılen durdurarak, be- lırlenen eşkâller doğrultusunda kontrollerde bulundu. Sayın'ın son günlerde telefon ve mektup- la sık sık tehdit edildiği de oğ- renildı. Alınan bılgüere göre emekli Emekli Korgeneral Hulusi Sayın sllablı iç kişi tarafıntfan vuruidıı. Korgeneral Sayın, dun akşam saat 18.00 sıralarında, yanında eşi A>ten Sayın bulunduğu hal- de uzerinde ikı yıldızlı Tuğgene- ral ısareti bulunan, 700001 pla- kalı, askeri Mercedes marka oto ile Bahçelievler, Fevzi Çakmak Caddesı'nde evınm bulunduğu 94 numaralı apartmanın önune geldi. Asker olduğu sanılan sı- vil gıyimli bir kişi tarafından kullanıldığı öğrenilen bu araçtan inerken, Sayın'ın yanına sokulan 3 kişi yaklaşık 5 metreden ilk be- <Arkası Sa. 14, Su. 2'de) PORTRE/SAYJN Jandarma'da 38 yıl Hulusi Sayın, 1926'da Elazığ'da doğdu. 1948 yılında Harp Okulu'ndan, 1950'de Pıyade Okulu'ndan, 1952'de de Jandarma Subay Okulu'ndan, 1964'te Harp Akademisi'nden mezun oldu. (Arkası Sa. 14, Su. 2'de) EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURULDU — Başbakanlık Danışmanı emekii Kor- generai Hulusi Sayın, eşi Ayşe Sayın'la birlikte evinin onunde makam arabasın- dan inerken silabiı saldınya uğradı. Ankara Bafrçelievler'deki olay sonrası silah- lı «ıldırganlar, Beşevler yöniiue dofnı kaçtı. (Fotoğraf: AA) SAVAŞ1A 15. GÜN Karadailk kapışma KARA HAREKATIBAŞLAD1 Ml? Tank ve topçu desteğindeki Irak birliklerinin S.Arabistan sımnnda başlattığı saldırıda 12 ABD'li deniz piyadesi öldü. Irak, kara harekâtını başlattıklarmı açıklarken, Pentagon, bu saldırılann kara harekâtı anlamma gelmeyeceğini bildirdi. BAĞDAT Baraş çagnsma ret ABD ve SSCB Dışişleri bakanlarının "Irak Kuveyt'ten çekilecefini açıklarsa, savaş bitebiJir" şeklindeki ortak açıklaması, Irak tarafından reddedildi. Ortak çağn ABD'nin politikasmda değjşikiik olup olmadığı şekiindeki soruyu da giındeme getirdi. Ortak çağnnın, kamuoyuna dujurulmadan once Başkan Bush'a okutulmadığı açıklandı. 10. Saytada KALICI OLAN GEÇİCİLİKTİR AHMET TAN'ın yazısı 17. Saytada IRAK SUUDI ARABİSTAN TÜRK SINIRINA FÜZE RAMPASl İran resmi ajansı, Irak'ın Türkiye sınırına füze rampaları yerleştirdiğini öne sürdü. Ajans, Zaho ve Arnadiya bölgesine yerleştirilen karadan karaya füzelerin, Türkiye'den geîebilecek kara saldırısına karşı önlem olarak yerleştirildiğini belirtti.nsayfada Sııriye uçaklanmTürkîye koruyacak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sungar, Suriye'nin olası bir Irak saldırısına karşı sivil uçaklanm korunmak amacıyla Türkiye'ye gönderme talebinin kabul edildiğini açıkladı. Suriye uçakları tehlikenin geçmesinden sonra geri gönderilecek. Suriye'nin Avrupa ülkelerinden de aynı yönde talepte bulunduğu bildirildi. ANKARA (Cumhuriyet Biı- rosu) — Suriye, Türkiye'den si- vil uçaklannın korunmasînı is- tedi. Ankara, Suriye'nin bu ta- lebini olumlu karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsu Murat Sungar, dün düzenlediği haftaiık olağan basın brifingin- de konuya Uişkin bir soruyu ya- nıtlarken Suriye Havayollan'nın bu konudaki talebinin, pazartesi gunü Türk sivil havacılık kuru- luşuna iletildiğini, iznin hüku- met tarafından onaylandığını söyledi. Sungar bu konuda şunları soyledi: "Suriye Hayayollan, kendileri balumındao acil bir durum ha- limJe ve bn durum ortadan kal- kıncaya kadar kendi volcu uçak- lannı Türkiye'ye sokmak dunı- muna geJebiteceklerini, bunun için çok ani hareket etmek mec- buriyetiade kalacaklanndan, (Arkası Sa. 14. Su. I 'de) a i B~ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN HÖSNÜ DOĞAM'A SÜBPBİZ ZİYARET 'Irak'tan düşmanhk beklemeyin' Rafadakkan Mijvel'in ziyaretinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak Büyükelçisi, bugüne kadar Irak'ın Kuveyt konusundaki tutumu hakkında bilinen görüşlerini izah etmiş ve Irak'tan Türkiye'ye herhangi düşmanca bir hareketin beklenmemesi gerektiğini belirtmiştir" dendi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Irak'ın Ankara Buyü- kelçisı Rafadakkan Mijvel Mil- lı Savunma Bakanı Husnu Do- ğan'a 'sıirpriz' bir ziyaret gerçek- leştirdi. Yaklaşık yarım saat sü- ren goruşmeden sonra Milli Sa- vunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Buyukelçı Mijvel'in Bakan Doğan'tn "Irak'tan Türkiye'ye herhangi duşmanca bir hareketin beklen- memesi gerektiğini ilettiği" be- lirtıldi. Irak'ın Ankara Buyukelçisi Mijvel'in Milli Savunma Baka- nı Hüsnu Doğan'a yaptığı dün- (Arkası Sa. 14, Su. Vde) 4 GUN 4 DERGI BUGÜN • • ; * & * . Ş-.—^-. ^..'^: C i YARIN Mdmd U KraM *fcnıinn aam Hm f Man Radyasıı'ın •yrtrjen' titaı nHn k CUMARTESİ PAZAR ANAP'ta Kürtçe gerginligi Başbakan Akbulut'un, yakın arkadaşlarına, 'Kürtçe serbestisi çıkarsa benim bile Erzincan'dan seçilmem tehlikeye girer' dediği öğreniJdi. Bakanların büyük bölümü Özal'm Kürtçe serbestliği sınırlarını genişletme isteğinden kaygı duyarlarken, ANAP'ın grup başkanvekilleri, sorunun grupta tartışılmasmı istediler. Adalet Bakanlığı'nm taslağında sadece Türkçenin resmi dil olduğu ve nerelerde kullarulabileceği belirtilmekleyetinildi. Bunagöre resmi yazışmalar, TV ve radyo yaymları, eğitim ve kültür faaliyetleri Türkçe olacak. CANAN SEPİK'ln haberi 4. Sayfada 'KÜRTÇE YALNIZCA BlR ADIM' EOİP EMIL ÖYMEN'in haberi 11. Sayfada • 'Damga' TV'3'te saat 21.00'de ekrana gelecek olan filmın başrol oyuncuları Creer Carson ve Walter Pıdgeon. 6. Sayfada • Televizyon 23 yaşında TRT ilk yayımnı bir bodrum katında yapmıştı. TV1 'de saat 22.05 'te özel program var. 6. Sayfada • Şiir Forumu îstanbul Buyukşehtr Beledıyesı'mn düzenlediği l.Uluslararası tstanbul Şıır Forumu 6-12 mayıs gunlerı arasında yapılacak. 7. Sayfada • Kurumlar Vergisi'nin yalnız adı var 1990'da şırketlerın odedığı Kurumlar Vergısı geçen yıla gore yuzde 28.5 arttı. Ekonomide • Silah endustrisinin çöl fuan' Mirage uçakları 1967 Arabıstan savaşıyla, Exocet fuzelerı Falkland savaşıyla un kazanmıştı. Sıra şımdı 'Patriot'larda. Ekonomide WT~' ""<• • Prof. Tarık Zafer Tunaya W n ^m bugün toprağa veriliyor m " ^ WB Önceki gun yıtırdtğımız I JW^1 P r °f- Tunaya, Teşvtkıye • ' /^tflH Camıı 'nde kılanacak W< J J ^ ^ ^ B ö $ e namazından sonra wk ' S f l H I toprağa venlecek. 14. Sayfada • 'Kulüpler altyapıya eğilmeli' Pıontek: "Başarı ıçın planlı çalışma şart. Sporda • Mavi Körfez'de savaş karası Basra Korfezı 'ne dokulen petrolun miktarı konusunde net bir bılgı yok. Tahminle, 5 ıla 10 mılvon varıl arasında. Arka Sayfada • Üniversite Köşk'ten yönetilecek YÖK Yasası 'nda yapılan değışıklikler cumhurbaşkanına yönetım kurulu ve rektorleri atama yetkısı tanıdı. Arka Sayfada UGURMUMCU Aksoy Cinayeti... Atatürk devrımlerinin ve hukuk devletınin yılma2 savunu- cusu Prof. Dr. Muammer Aksoy, geçen yıl bugün alçakça kurşunlanarak öldürülmüştü. Cınayet, "İslami hareket" adına ışlenmişti. "Islami hare- kef, bir örgüt adı mıydı yoksa cinayeti işleyenler, bu cina- yeti, islamcı düşünce adına ışledıklerını anlatmak için ge- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog