Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CJJMHURtYET/8 IS KENTOAŞAM 28 OCAK 1991 STANBULDA BUGÜN • Cuzzam GunuMe ılgıh toplantı saat 10 OO'da Lepra Hastanesı'nde. • İstanbul Bahkçılar Bırlığı saat 11 OO'de Beşıktaş Vapuı fskelesı'nde "Boğaz'da balıkçılık" konulu bır basın toplantısı düzenlıyor. r RMEKTUP Üst katlara su çıkmıyor • Fatih Mustakımzade Sokak'ta oturuyorum. Sokağımızda ıkı haftadır ust katlara su çıkmıyor Yağış olmasına rağmen su alamıyoruz Durumu ÎSKİ'ye bıldırdık, ancak bır sonuç alamadık BtROL SEN MEKTER'DEN Kamyonlar için önlem alınsm • Merter'de oturan yurttaşlar Kerestecıler Sıtesı'ne yuk taşımak ıçın gunun her saatı gurültulü bır şekılde scmtten geçen kamyonlardan rahatsız Durumu beledıye yetkılılenne anlatmalarma karşın bır sonuç alamadıklarını behrten Merterlıler, kamvonların guniın belırlı saatlennde semte gırmemelerı ıçın önlem alınmasını ıstıyorlar Ytikü İETT çekiyor • İstanbul Haber Servisi — istanbul kentıçı ulaşımında ılk sırayı alan karayolu taşımacılığı denız ve raylı ulaşım sıstemıne göre ustunluğunu korumasına karşın İETT otobuslerının sayısı yıldan yıla azalıyor 1987 yılında 1330 İETT otobusu hızmet verırken, bu sayı 1988'de 1310'a, 1989'da 1210'a duştu Otobuslerle seyahat eden yolcu sayısı da 31 5 mılyon kışıden 37 8 mılyon kışıye yûkseldı 1987-1990 yıllan arasında İETT otobuslen ıle seyahat edenlenn sayısı 6 mıl>on artarken, otobus sayısındakı azalma otobuslerın kapasıtelerınden çok yolcu taşımalanna neden oluyor İETT otobus sayılarının her yıl azalmasına karşın özel halk otobuslerının sayısı yıldan yıla artıyor Açıkotopazannda 'Körfezdurgunluğu' aşıldı tstanbul Haber Servisi — Sıra sıra dızılı otomobıller Yerlısı, yabancısı her modelı, her rengı . Her pazar gunu Kuçukçekmece E-5 karayolu kenarında genış bır alanda kurulan "Cennet Açık Oto Pazan"na 10 bın hra ücret ödeyerek gıren kımı "riyaret", kimi de kesesine uygun "ticaret" duşuncesındekı ınsanlar, değışık bır manzara yansıtıyor Körfez savaşının başladığı gunlerde kısa bır sure "işlerın durgunlaştıgı" açık oto pazannda bu hafta sonu yıne buyuk bır canlılık vardı. Ön camlanna, markası, kaç kılometrede olduğu, modelı, ozellıklen ve fıyatı yazılı tek tıp kâğıtlar yapıştınlnuş otomobıller alıcı bekledıler Cennet Açık Oto Pazarı'nın ışletmecılerınden Mithat Nihal Ergoz, pazarın "aracısız alım saüm" ıçın zemın oluşturduğunu söyluyor Körfez savaşının başlangıcında ahcı ve satıcılann "bekle gor" polıtıkası ızledıklerını anlatan Ergöz, "Ama şımdılerde eskı canlılık yavaş yavaş gerı gelı>or. Zaten bela kapımıza geldi diye sırt ustu yatnıak olmaz" dıyor Ergöz Pazarda hafta sonu satılan otolardan bazılannın model, marka ve fiyatlarına gelınce Renault 1986 22 mılyon, Şahın 1986 19 mılyon 500 bın, Mercedes 1975 33 mılyon, BMW 1984 55 mılyon, Renault9 1988 29 mılyon. (Fotoğraf Muharrem Aydın) T EREKLİ TELEFONLAR m Polls hndat 055 • Itfaıye OOG • JaMİanu: 056 • Zafctta MûtâMtt. 527 57 00 • Mezartrklar MMİHİÜ: 172 13 7 3 74 75 M 088 • BKİ anza: 068 • SA&JK' Hızır AcH: 077 Sagkk Mödurtotjû: 511 89 18 Cerraıpaşa Tıp. 588 48 00 Çapa Tıp 534 00 00 Maraara Tıp 340 01 90 Haytfaıpaşa KunnM. 345 46 80 $tfîl Etfal. 131 22 09 Takskı hkyantan: 152 43 00 SSK Sautya: 588 44 00 SSK O k M y t a r 132 30 00 SSK fioztepe: 358 67 60 • TRAFİK Trafik $tJbe 1*1: 176 24 14 (isL). 35b J4 85-86 (Kadıköy) Boige Trafik- 377 22 07 (E 5) 356 04 86 (Şehınçi) 314 36 (B Cekmece) • THY- Iç Hatlar 573 13 31 Dış Hatlar 573 04 33 SantraJ 5"4 73 00 Rezenasynn. 574 82 00 (25 hat) • ODY Siıteci Damtva: 527 00 50 H Pasa Oanısmr 338 30 50 • VAPUR ŞeMrHattan 526 40 20 144 42 33 Dtaiz Ytflan (Jlcaato): 145 53 66 144 25 02 149 18 96 M z Otoftiıfc 543 05 25 • METEOMttOJİ: iHava tatımını oğ-enme) 573 I • ELEICTRtK ARCA; IsUnbul :^6 52 74 Beroijhr 150 83 50 Kadıkoy 348 71 40 • TEK 069 • GAZ »R12A: tttaaM 585 19 90 91 152 10 15 Slnema • Tiyatro • Gösteri 97 3I • 132 64 STEPHEN KİNG MISERY•Ölüm Kltobı* Yönetmen: ROI JAMES CAAN Dünya sinemalannı altüst eden 2 Oscar*'U çizgi film şaheseri! Çocuklara ve büyüklere! KÜÇÜK "The Lıctle Mermaıd' Denu dıbının reokfi vt buvulrvıcı dunyasından karşı koauhnatı olaıuksız bır çagn' Sadece çocugunuz ıçın degıL tçınızde lupmbnıp dunn çocuklufonuı rçm 1 (l« M İ9t P* ti 1» •tUNVeRQT(Sn«SS3) 3 OC 1S X KUN b—IZMB (127 MI 1 00-1745 4 30 r% b l & p l A !2t « ı lımaamK (M ww v x SADECE 3 SEANS Thrttalt Lhsnc* Compam Dostlar Tıyatrosu Salonunda B a r o H a n / T ü n e ı T e , 1 4 4 8 1 3 7 . 1 4 5 90 Orıana FALLACC1 nın BIR INSAN yapıtından esınlenerek yazan H«Jıl BEYTAŞ g o o Yoneten Zafer DIPER S 2 £ i DORMEN ^ TİYATROSU P ı e r r e t t e B R U N OR a y C o o n e y KARMAKJIRISIKKOMEDI 2 BÖLOir Yönaten HALDUN DORMEN C «Ml I I 00-21 15 P u a r 1*30-1».00 Cunartts natms 1t 00 ndır mMiT Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 . KOMEDİ 2 BÖLÜM Yoneten GENCAY GURÛN Paı>-Cum21 IS Çarc1500 Pers.2115 AHMET UĞURLU KARŞI TİYATRO H A M L E T II ORİJİIMALİIME BES B A S A R HERSEYE KARSIYIZ 91 P»n«aH.1NCI140 73QQ FAUSTOuııuıat Ttrjmasu B-Mİ rtfîiMwn rtn • • *4\\ (f) fCaWh.fi aitesJ tatile çıkarten küçûk btr aynntıyı unutmuşlardı KEVIN •Attş*nfc«ları'mnO%«^vîpıı«fflidaııb«bo>^m4fst«4^ 9M w a tcattct «jpttr mçt^m» prcekksliTtctkitrA. M\TTieMboi\E ERICSTOLTZ STA.NASTIN HAEKYCOMflCK V#an 1147 88 471 11 OO-130O-1S15 17 15-19 15-21 30 K«kUf tUHEYY» 1338 06 521 11 00-13 15-1S30 17 30-19 15-21 45 ItTiİfc KTMLU 115132 40 11 30-13 30 1530-17 30-1930-21 30 CAttAMKI 1516 ?6 60| 1 00-13 00 1500 17 00-19 00-"1 00 İJktn ( n i M U »»*« OERV* S*«*T MERKEZI (0 S MI bııır »• Crtlpüır ARI Menln EEBİZ 2. HAFTA oıcak bir temas, tropikal bir şehvcf Carree Otîs Mickey Roarke Jacqu<.ı.ne Yön: Zalman King 2 HAFTA T İ T C.Mt|am> IU3MJII 1200-1415-*»1»«5-2100 s n n e n ' »1400KX»45-2115 1ı00- 2.06-14 16-1630- 9 00-2" 30 ANDREW McCARTHY JONATHAN SILVERMAN ZAVAUI KRNIE U2UN M VOLCULUĞ* (I) MUTUI 1İS IEK5SÖMI.E ÇIKII StZ b t MJ F1LMDEN KAHKAHALABIA S0LHEK ÇIKACAKSIMB 2 HAFTA P 1130 1400 16 30 19 15 2130 Ç u > s , , , 3 ı . ,,. 2 00 H 15 16 30 1! 15-21 00 IU> SANAT MEDKEZI (KSM|(J49 09 83, 12 00 14 15 1< 30-19 00 2115 P O Y R A Z O G L U Y h T R 0 S U SraMMtM 91 tokslm '4M 46 75 1S1 43 45 GOflCNLE0 <;»< ^OflNt EN E f l f B*R DAHA SON OCFA çılgmlorİ" PtMl h«rt( tvtrjür 2100 C (.«115 00 MJOPazaf15JlO 18 30 REKLAM FİLMI DAfilTIMINDA 149 50 33 0RTA0UIH11UH Istıklal Cad No UOTeı 151 1865 66 Pıerre Henrı Camı/Fertıan Şensoy YORGUN MATAD0RPer» /Cuma 21 00 C test 15J0 - 18.30 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy çarfamba. 21 00 Ferhan Şensoy'un Paıar 15 ao -18.30 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KAR$I "8EY0GLU KUCUK SAHNE 144 43 27 • 143 64 17 Ferhan Şensoy un ISTANBUL'U SATIYORUM Munır Ozku! Erol Gunaydın Salı 21 00 NÖBETÇI TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞION GÖZÜN GÖZLÜK S^?f on Basm ÛBeUr C Inı 13-00 BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI 55 >»'M»e Naşıt Kuffur M e « i 572 64 39 GaHe-ip Oanjma 5M 95 60 2.HAFTA H A R R I S O N F O R D Hiç kimso tamamen masum değildir! EDDIE MURPHY NICK NOLTE 48SMTYön: VVALTER HILL 0KM Oereboyu Cab 110 158 69 87 13 30 1600 18-30 21 00 CİHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU İNSAN SURETLERİ Yazan AZIZ NBSIN 12* «•>*"" Cars Perş Ctesl 2100 D azar 18 OO (Perş halk gunudur) Bıla Satıs Yerlerı Vakkorama Suadıye 360 90 90 (3 Hat) Vakkorama Taksım 151 15 V 1 (5 Hat KENTER TİYATROSU 146 35 89 /\M4/\H \ KİKLİK l İVVIIIOSI' MAHKEMI IUUUÜU İU eroltoy PİR SÜL1AN ABDAbYoneten ZEK! GOKER KABTALDA 5 HASAN «Ll TUCEL KU1TIİR MERKEZI NOE 3S3 37 78 OYUN 2 BÖLÜM 1 4 3 6 8 8 3 M u z ^ A I H S A N O Z K O K BEYOfiLUIIOA » 5c* Sah I830 n 21 a » t BAKimOrDE 3S*Jbıl Puır 210ff* 4 $4ik« PJBI 18.30 *e 21 K* HAHACA TİYATROSU «0» 143 17 63 8ELE0İTE ŞEHlfl TlY»TROSLmO» 572 64 39 Ş U P H E ALTINDAPnMimed İnrKvenı Dort dortlük ovuncu l^drosu. genlımın sımnı \ikalamt> bır \onetmen (\lan J Pakula) tesaglam bırmku IAHAM (140 IS » ) . TUMZ (M« S1 *t\ M t w a r KRİST&L I M 4 4 S H (14 N tt) 2 IX U 30 7 00 1 9 » ? 45 200-1430 17 00 1»3fr-21« X) UDO- 6 3O- 930-2130 Î O C 14 s- e x &*ts-«n ts 2 15 4 30-1645 110O-2 15 2 IS-H30-1645 »900-2 M 2 X 4 &-18 5 2G.3O İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I K Ü L T U R E T K İ N L I Ğ İ MULTIVISION SHOW SÖYLEŞİ "Yaşayan Deniz-Deniz" Kaplumbağalannm Son Şansa" Konuşmacılar H«rgi> YAZGAN Dogal Hayatı Koruma Der Gn Md) Bcrıu BAYINDIR ıDeraz Kaplumbagalatı P-oıe Sofumlusu) a » e WHITMORE (Dunya Dcğayı Koruma Vakiı BasKan YER- Harbıye Muhsın Ertugrul Tıyatrosu 29 Ocak 1 991 Saat 1 5.00 G I R I Ş U C R E T S I Z D I R ^ p c fc'na* « e^en sorumtuluk saft b jısa/i ar t>u snowa davetl d r İ S T A N B U L B E L E D İ V E S I T İ Y A T R O L A R I 28 Ocak-3 Şubat 1991 Harbıye M Ertuşru' ^M Fatıh Sahnesı (140 77 20) ^ | Sahnest (526 53 10 \ lurgut 02AKMAN RESİMLİ 0SMANU TARİHİ IMuzıkal Komedıl Ymelen Ergin ORBEY 129-30-31 Ook 1 Şubatl ERejfl REV/CReîH REY LÜKÜS HAYAT Yodüten Hıldun DORttc N (23$uba1) Hugh «HITEMORE BİR YALAN TELEFON KİMİN İÇİNÇ ÇAUYORi TÎnEten- Eıraın ULUDAI 129-30 31 Ulker KOKSAl BİR GARİP OYUN Voneten K e * a OENtZHAN 129-30-31 Ocak 1 Şubatl Erkan AKIN Turfcesı Yıidırım TURKER Yomltn Kakın tLTMER 129-30 31 Ocıkl Wıll» RUSSELL BİR KADIN Turtçeti Senrı KARAMURSEL Yıntten Çdin IPEKKAY* II Şutal Cumti Raymuna FITZS1M0NS AKTÖR KEAN Turkcesı Sevgı SANLI Ygnelcn. Tunç YALMAH |2Şub*Ctesı| Saıl FAIK/Slvas DIHÇEL MERAKLISI İÇİN ÖYLE BIR HİKAYE Yoneten Macıl KOPER 13 Subai Pazsrl DELİ EDER İNSANI BU DÜNYA Ygnetn. M K H KOPER |2 3Şutal| SîDahsttın KJDRET AKSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Yoneien Basar SABUNCU IPlesı 2030PErCuma 15 00i BİLETLER TİYATRO GİŞELERİNİN DIŞİNDA KADIKOY MERKEZ'GIŞE VAKKORAMA TAKSIM VP APS GAYRETTEPEDt SATILMAKTAOIR Oyun Gunlerı Sal 20 30 Çats 15 00 20 30'Per Cuma 2 0 » Paza 15 00-18 30 KENT OYUNCULARI ESKI FOTOGRAFLARYaian Dtnçer Sumer Yön Muçffk Kenter Oyun d BOIÜTI 8 $ubct tan rt»b»r»n Cuma 21 00 C tesı 15 00 18 00 Pazar15 00 Yainız4Oyun HAROLD VE MAUDE Komed 2 Boium I Subıt Cumı 2100 2Sutu1CI«tı 15-0018 00 3SuB«Pjz»f 15.00 Gtşe Tel: 146 35 89 İstanbul devlet opera ve balesı ATATURKKOLTOR MERKEZİ'NDE S Prgkolnv ROMEOVE JULİET tıılı 3 ptrde Knreografı Altred Rodrıjua Sahneyt Koyan: Evınç Suıs] Suıu Sewl OrtKlrı $dı Elnti tagım 29 0ca*. ÎOOCTılı &. Puccım LA BOHEME opefı 4 pnde Orkutrı 5«fı Renalıı Palumte Salmye Koyın Yfku Kırı 31 Ocak 2000 de 7 Subjl 20 OO'de IS.30IU WA.W02irt SİHLRLİ FLÜT aperı 2 pnde Orkatrı $dl Cem Mifliur S3hntyl Ktynt TtkU Karı 12 SutuL 20 00-*! İSTANBUL DEVLET OPERASI ODA ORKESTRASI Bllge Gargtn S* Svdar Yalcıo mx W02>rt ın MuniKiın 200. ydmı snn» kntseri) 4 Subıt ISOCdi NEMRUT'UN DANSI bale I pcrıfe U-C Erkın ANADOLD'DA GECE bale I ptrde 6 Genlıwın MVTLUSON Bate I perık Koreoe/alı vı Satmeyı Koyv Geyvan Mc M llen 5 Sutıst 2000D! T SdotV BİR UZAY MASALI |M|Hip«r> 2 bcHun Sabneye Koran Suırerıy Anman I Suoıt DOOde «Mlar tanwıld>wı M halta Soc*> AJCM glfelerincj» Suadlye- Uoim Vtnaoromo Pongom Gwçta>ı Uojtnaloıınao ve Oonario-AKıköy donıımo buıotunda KHifa çkmc*tadıı Ctşa M: 151 10 23 151 54 00 (7 hot) 254 SALDNU 28 Ocak Pazartesi Saat: 19.00 FERHAN FERZAN ÖNDER İkı Piyano Konseri Ravel ' La Valse" Infante "Endulus Dansları" Lutoslavvskı "Paganını Çeşıtlemelerı" Gershvvın "Pans'te bır Amenkalı" Chıck Corea "îkı Piyano ıçm Fantazi" Bilot Satrı Yerl«n Konser Salonu 148 53 92 Gaı erıa Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 "1 Vakko ama Suad ye 360 90 90 «=—•""— İSTANBUL DEVLBT TfYATROSUDCTLKT TtmVOLMİ UM Bl>ÛK JALOH (151 M M J M ) Dosloytvjk BUDALAUyarlıyan Sımcn Gray Çeviren Oya Menltse Yonden Engın Cazu 2.2 $ubaı Azi2 Nesın YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yoneten Kenan l;ık Muzık Tımur Selcuk 9 10 $ubn Jerome KıKy SEVGİLİ SOYTARI Çnıren Talal Halman YMieltn Kırtıl Tibd 29 3031 Ocak. 123 Şubal Anlan Çelm HAPŞIRIK Çevıren Lsl! Eren Yoaeten Chrıs Harrlj 5 6.7 8 9 10 $ub*t Hecjlı Cumalı AHMETLERİM Yonaen Kenan l$ık 2 3 Şubal Writıanı Gıbion SALINCAKTA İKİ KİŞİ Çtviren Sevgı slnh Yaıeien Alev Scer 9 10 Şubal Aleksander G'lman YÜZYÜZE Cevıren Belfı Psktoy 30 31 Ocak Yoneten. Çetın Ipekkaya 16 7 8 Şub* Çevın Re|i My2ik Semıh Fınncıoğlu 29 3GJI Ocak I 2 3 1 5 6 7 B 9 l 0 Subal •URSA DWIET TtYATBOtU Tuncer Cucenogiu KADINCIKLAR loneleıt Mur* Karuu SS.TCV9 10 Suba 572 M 30 Bıkırkoy SeHılıye TıyttrnuiKla •*•»••> S4aiıl M 90 90 I. c ı b o ı *.«• SM B M 3] BnM riflnUrı «An tKtllır IU I4S U a ! lıMtmta * halut* *Ufık *« «ı*r l*r uh Bv unm mwıwlıl*l*ıı ı*M mMMr Sar3/ T ,a osu Ba Daros Y Y id z Sa^ayı v nc>ed r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog