Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

28 OCAK 1991 SÖYLEŞİ ~ KULTÜR-SANAT CUMHURİYET/7 Ustalarıııuzla Birlikte • Kültür Servisi — Türkiye Yazariar Sendikası'nca düzenlenen "Ustalarımızla Birlikte" etkinlikleri bu akşam Melih Cevdet Anday'a aynldı. Saat 18.00"de Beyoğlu Karaca Tiyatro'da yapılacak gecenin açılış konuşmasını TYS Genel Başkanı Oİctay Akbal yapacak. Geceye konuşmacı olarak llhan Selçuk, Konur Ertop, Ali Sirmen, Hayati Asılyazıcı ve Orhan Koçak katüacaklar. Sunuculuğunu Candan Sabuncu'nun üstleneceği geceye Müşfık Kenter, Anday'ın şiirlerinden örneklerle katılacak. Engin Şenkan ve Serpil Tamur, Anday'm oyunlarından bölümler sunacaklar. Gecede Eser ve Engin Noyan da şarkılanyla yer alacak. Fotoğraf sanatçısı fsa Çelik, Anday'ın fotoğraflanndan oluşan bir dia gösterisi yapacak. Gecenin davetiyeleri TYS'nin Galip Dede Caddesi, 48/5, Tünel adresindeki merkezinden, Cutnhuriyet Kitap Kulübü, Nişantaşı Akademi Kitabevi, Kadıköy Gençlik Kitabevi, Yazarlarevi, Kuruçeşme Mülkiyeliler Birliği Lokali ve Karaca Tiyatro gişesinden edinilebilecek. PLASTİK SANATLAR Sanatçılar tarüşıyor • Kültür Servisi — Çanakkale Seramik Sanat Galerisi'nin düzenlediği, Türkiye'de plastik sanatlann son 10 yılının konu edildiği paneller dizisi bugün saat 11.00'de Çanakkale Seramik Sanat Galerisi'nde başhyor. Seramik sanatmın çeşitli yönleriyle ele alınacağı bugünkü tartışmaya Beril Anılanmert, Erdinç Bakla, Hamiye Çolakoğlu, Yüksel Güner, Şeyma Reisoğlu, Nalça ve Erol Sazcı katılıyorlar. Yarın heykel konusunda yapılacak oturumlarda Mehmet Aksoy, Rahmi Aksungur, Saim Bugay, Haluk Tezonar, Canan Beykal, Handan Börüteçene, Serhat Kiraz ve Fiısun Onur, çarşamba günü resim konusunda yapılacak oturumlarda ise Bedri Baykam, Mehmet Güleryüz, Kemal tskender, Hasan Bülent Kahraman, Beral Madra ve Kaya Özsezgin yer alıyorlar. Üç sanat dalıyla ilgili değerlendirmeler ise perşembe günü saat 13.00'te yapılıyor. SINEMA 90'da Japon sineması • Kültür Servisi— Japonya'da yayunlanan aybk sinema dergisi "Kinema Jumpo", geçen yüın en iyi Japon fılmlerini seçti. Bugüne kadar daha çok "hafif porno" filmleriyle tarunan Şun Nakahara'mn Anton Çehov'dan uyarladığı "Vişne Bahçesi", Japon eleştirmenlerce yüın en iyi filmi seçildi. Bu yıl Berlin Film Şenliği'nde de gösterilecek olan film, Nakahara'ya en iyi yönetmen, Hiraki Jinno'ya da en iyi senarist ödüllerini de getirdi. "Kinema Jumpo"nun seçimine göre Masahiro Şinoda'nın "Takeşi" adh filmi 2. sırada yer alırken Kohei Oguri'nin "ölüm Iğnesi'^adlı filmi 3. sıraya yerlesti. "ölüm Iğnesi" Cannes'da da gümüş ödül almışu. Japon sinemasının büyük ustası Akira Kurosavva'nın "Düşler"i ise yapılan oylamada 4. sırada kaldı. VİDEO Bandroller değişiyor • ANKARA (AA) — Piyasada saülan ses ve video kasetlerinde korsan yapımlann öniine geçmek için bandrollerde değişiklik yapılacak. Edinilen bilgiye göre, bandrollerde korsan yapım uygulamasının önüne geçmek amacıyla, boyut ve renk değişikliğine gidilecek. Yeni baskıları yapılan bandroller, eldeki mevcutlarm tükenmesinden sonra önümüzdeki aydan itibaren kullanılmaya başlanacak. Bazı firmalar tarafından piyasada satılmayan ya da sürümü iyi olmayan kasetlerden sökülen bandrollerin başka kasetlerde kullanıldığı saptandı. Kültür Bakanlığı yetkilileri, hazırlanan yeni bandrollerin kolay sökülemeyeceğini ve sökülme sırasında kâğıdının dağılacağını belirttiler. Boyutlan ve yapışkan maddesi de değiştirilecek bandrollerin tanesine, daha önce 18 lira ödeyen yapımcüar bundan sonra bandrol başına 50 lira ödeyecekler. MÜZİK Hgın Aka'nın piyano resitali • Kültür Servisi — Genç piyanist llgın Aka, 31 ocak perşembe günü saat 19.00'da AKM Konser Salonu'nda bir resital verecek. 1%9 doğumlu Aka, müzik eğitimine dört yaşmda başladı. Brooklyn Konservatuvarı'nda iki sömestrlik kısa süreli eğitimin ardından, Türkiye'de Gülseren Sadak, Prof. Ersin Onay, Gülsin Onay ve Doç. Esin Kanberoğlu ile çalışmalanm sürdürdü. Robert Kolej mezunu Aka, halen IÜ Devlet Konseryatuvarı ileri devre 4. sınıfına devam ediyor ve Marmara Üniversitesi Ingilizce Iktisat Bölümü'nde öğrenimini sürdürüyor. 1990'da Vitaly Margulis'in ve Mozerteum'da Alfons Kontarsky'nin master kurslarına katılan Aka, resitalinde Bach, Beethoven, Gershvvin ve Rachmaninof'un yapıtlanm seslendirecek. Sözüar'ın konserleri • Kültür Servisi — Piyanist Banu Sözüar Güney Amerika ülkelerinden Arjantin, Meksika ve Küba'da, ikisi orkestra eşliğinde olmak üzere, 9 konser verdi. Güney Amerika turnesine Arjantin'den başlayan sanatçı, Buenos Aires'in dünyaca ünlü Öpera Colon'unun "Dorado" salonunda ve Arjantin Devlet Radyosu stüdyolannda resitaller verdi. La Plata kentindeki ünlü Teatro Argentina'da da bir resital veren ve Faure, Ulvi Cemal Erkin, Rachmaninof, Brahms, Liszt'in yapıtlannı yorumlayan piyanist Banu Sözüar hakkında çeşitli yabancı basın organlarında olumlu eleştiriler yayımlandı. Banu Sözüar Meksika'da üç resital verdikten sonra Küba Milli Senfoni Orkestrası'yla Çaykovski'nin 1 numaralı konçertosunu iki ayrı programda seslendirdi ve Matanzas sehrinde de bir resital verdi. Piyanist Sözüar, G. Amerika turnesindeki tüm resitallerinde piyano sonatını icra ederek besteci Ulvi Cemal Erkin'i de müzikseverlere tamttı. S E R G İ \apı Kredi'de şııbat • Kültür Servisi — Yapı Kredi sanat galerilerinde şubat ayı boyunca altı sergi gerçekleştirilecek. Tülay 1\ıra Börteçene resimlerini 1-26 şubat günleri arasmda Istanbul'da Kâzım Taşkent Sanat Galerisi'nde sergileyecek. Mehmet Genç'in resim sergisi 5 şubat - 2 mart günleri arasmda Yapı Kredi Beyoğlu Sanat Galersi'nde yer alacak. Bankanın Balıkesir Sanat Galerisi'nde 6 şubat - 1 mart tarihleri arasmda Güven Aktaş resim sergisine yer verilecek. Derya Eryol resimlerini 22 şubat - 19 mart günleri arasmda Izmir'de Yapı Kredi Mustafa Bey Sanat Galerisi'nde sergileyecek. Bursa'daki Setbaşı Sanat Galerisi'nde 7 şubat - 3 mart arasmda Bingul Nart'm resim sergisine yer verilecek. I S T A N B U L ' D A H A F T A N I N S A N A T C I Z E L G E S I O P E R A / B A L E • Istanbul Devlet Ope- ra ve Balesi Romeo ve Juliet adh baleyi salı La Bobeme operasını per- şembe Sihirli Flüt adh iki perdelik operayı cumarte- si, Bir Uzay Masalı adh pop-operayı cuma günü Atatürk Kültür Merke- z/*nde sahneleyecek. • Soprano Bergüzer Çe- lebi, soprano Nursel On- cül ve tenor Timur Do- ğançay bugün Atatürk Kültür Merkezi Oda Ti- yatrosu'nd&saaı 19.00'da, piyanist Serdar Yalçın eşliğinde, Avusturyalı ve Italyan operet bestecileri- nin çeşitli yapıtlarından arya ve duetler seslendire- cekler. M Û Z İ K • Piyanistler Ferhan ve Ferzan Önder'in ikili pi- yano resitali bugün saat 19.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu "nda. • Musica Viva Toplulu- ğu pazar günü saat 16.00'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, Gluck, Boccherini, Bort- niyanski ve Arensky'nin yapıtlarından oluşan bir konser sunacak. • İstanbul Devlet Sen- foni Orkestrast cuma gü- nü saat 19.00'da, cumar- tesi günü saat 11.00'de AKM Konser Salonu'nda şef Gilbert varga ve so- list piyanist Gülsin Onay eşliğinde Adnan Saygun- un 2 no.lu piyano konçer- tosunu, G.Holst'un Geze- genler adlı yapıtını seslen- direcek. • Piyanist Gülsin Onay, pazar günu saat 16.00'da Robert Lisesi Suna Kıraç Salonu'nda Haydn, Beet- hoven ve Saygun'un yapıt- larından oluşan bir piya- no resitali sunacak. •Thomas Clausen, Alex Riel ve Christian Minh Doky Trio, cumar- tesi gününe dek Naima Jazz Club\e dinlenebilir. • Dr. Musa Albükrek 31 ocak tarihinde saat 18.30'da Tünel'deki Em- lak Bankası Sanat Galeri- si'nde bir solo keman re- sitali verecek. GÖSTERİ/SÖYLEŞİ • Türkiye'de plastik sa- natlann son 10 yılındaki düşünsel yapıyı tartışmak amacıyla düzenlenen pa- neller dizisi bugün saat 11.00'de Çanakkale Sera- mik Sanat Galerisi'nde başhyor. Bugünkü ilk otu- rumda seramik, yarın hey- kel, çarşamba günü resim konularında yapılacak tartışmalara çeşitli sanat- çılar katılacak. Bu sanat dallarıyla ilgili değerlen- dirmeler ise perşembe gü- nü saat 13.00'te aynı yerde yapılacak. • Flrdevs Sayılan'ın "Mısır" konulu saydam gösterisi saat 19.00'da İF- SAK Dernek Salonu 'nda. • ölümünün 10. yılında Özdemir Asaf'ı Anma Toplantısı bugün saat 16.00'da Atatürk Kitaplı- ğı'nda gerçekleştirilecek. Enver Ercan'm yönete- ceği toplantıya konuşmaa olarak Hilmi Yavuz, Ok- tay Akbal, Jak Deleon ve Doğan Hızlan katıla- cak. Toplantıda Özdemir AsaFla ilgili bir de dia gösterisi yer alacak. • Ahmet Altan'ın Oku- ma Günü yarın saat 16.00, Atatürk Kitaplığı'- nda gerçekleştirilecek. • Prof. Dr. Berke Var- dar anısına düzenlenecek bilimsel toplantı 31 ocak ve 1 şubat tarihlerinde İs- tanbul Üniversitesi Ata- türk tlkeleh ve Inkılap Ta- rihi Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Toplantının ilk gününde konuşmacı olarak Gisele Ducos, Andree Tabouret-Keller, Sühey- la Bayrav, Henriette VValter, Zeynel Kıran ve Fernand Bentolila, ikin- ci gunünde ise Tahsin Yücel, Nuran Kutlu, Os- man Senemoğlu, Erdim Öztokat, Christos Clai- ris ve Claude Tatilon yer alıyorlar. • Nostaljik Esintiler "Müzik ve Şiir Eşliğinde Dia Gösterisi" 31 ocak günü saat 17.00'de Tak- sım Vakkorama'da. T İ Y A T R O MEMPHIS BELLE — Yönetmenliğini Michael Caton-Jones'un yaptıgı \e başlıca rollerini Matthew Modi- ne, Eric Scoltz, Sean Astin ve Harry Connick Jr.'ın paylaştıklan film, İkinci Dünya Savaşı sırasında 10 Ame- rikalı askerin maceralannı konu alıyor. • Bizim Tiyatro Oriana Fallaci'nin Bir Insan adlı romanından uyarlanan Suikast'ı cuma, cumarte- si ve pazar günleri Dost- lar Tiyatrosu 'nda sahneliyor. • Tiyatro Devran Faus- tofeles'i çarsamba günle- ri Karaca Tiyatro 'da sahnelemeyi sürdürüyor. • Dostlar Tiyatrosu As- lan Asker Şvayk'ı çar- şamba, perşembe, cuma ve cumartesi gunü, Bunık Ezgi'yi pazar günü Kara- ca Tiyatro'da sahneliyor. • Ahmet Ugurlu ve Kar- şi Tiyatro Hamlet 2 Ori- jinaline Beş Basar adlı oyunu sahnelemeyi sür- dürüyor. • Ali Poyrazoğlu'nun Çılgınlar Kulübü adlı oyunu pazartesi hariç her gun izlenebilir. • Levent Kırca Tiyatro- su Geregi Duşünüldü adlı oyunu Yenikapı Sahilyo- lu Hürriyet Gösteri Mer- kezi'nde sah ve çarşamba hariç her gün sahneliyor. • Dormen Tiyatrosu Karmakanşık'ı cumartesi ve pazar günleri. Çılgın Sonbataar'ı çarşamba, perşembe, cuma ve cu- martesi günleri sahneli- yor. • Ortaoyuncular Yor- gun Matador'u perşembe, cuma ve cumartesi, Fer- hangi Şeyler'i çarşamba ve Kahraman Bakkal Sü- permarkete Karşı'yı pazar günleri Ses Tiyatrosu'n da, İstanbul'u Satıyo- rum'u salı günleri Beyoğ- lu Küçük Sahne 'de sahneliyor. • Nöbetçi Tiyatro çar- şamba ve cumartesi gün- leri Ferhan Şensoy'un Aşkın Gözüne Gözlük adlı oyununu Beyoğlu Küçük Sahne'de sahneli- yor. • Bakırköy Belediye Ti- yatroları pazar ve pazar- tesi hariç her gün Bedava Mı Sandın adlı oyunu, pazar günü Mine'yi Adi- le Naşit Kültür Merkezi'n de sahneliyor. • Cihat Tamer-Ercan Yazgan Tiyatrosu İnsan Suretleri'ni çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri Kenıer Ti- yatrosu'nda sahneliyor. • Ankara Birtik Tiyatro- su Pir Sultan Abdal'ı sa- lı ve pazar günleri Karaca Tiyatrosu 'nda, cumartesi günü Kartal Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi 'nde sahneliyor. • Kent Oyunculan cu- martesi ve pazar günleri Harold ve Maude'u Ken- ter Tiyatrosu'nda sahne- leyecek . • İstanbul Belediyesi Şe.ıir Tiyatrolan Resimii Osmanlı Tarihi ve Lüküs Hayat'ı Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Bir Yalan Çemberi, Bir Ka- dın, Aktör Kean ve Me- rak'ısı tçin Öyle Bir Hikâye'yi Kadıköy Hal- dun Taner Sahnesi'nde, Telefon Kimin İçin Çalı- yor'u Fatih Reşat Nuri Salnesi'nde, Bir Garip Oyun ve Deli Eder İnsanı Bu Dünya'yı Üsküdar Musahipzade Celal Sah- nesi'nde, Bay Hiç- Sonsuzluk Kitabevi'ni Cep Tiyatrosu 'nda hafta boyunca sahneleyecek. ı • İstanbul Devlet Tiyat- rosu Budala'yı AKM Bü- yük Salon 'da, Ahmetlerim'i AKM Kon- reyya, Beyoğlu Beyoğ- lu, Çemberiitaş Şafafc 1) • Vahşi Orkide Sıcak bir temas tropikal bir şehvet... YönetmenliğiniZalman King'in yaptığı film daha önce sinemalarımızda gösterime giren 9.5 Haf- ta'mn devamı niteliğinde. Başrollerde Mickey Ro- urke ve Craae Otis var (Beyoğlu Sinepop, Çemberiitaş Şafak 2, Kadıköy Moda) • Çılgın Tatil Bir grup gencin hafta sonu tatilini anlatan güldürü filminde, Andrew McCarthy ve Jo- nathan Silverman baş- (Beyoğlu Fitaş, Şişli Nova-Baran, Kadıköy Yıldız, Aksaray Kristal). • Memphis Belle 10 Amerikah İkinci Dünya Savaşı kahramanı, yurda dönmeden önce, o efsane- vi Memphis Belle ile son ve en tehlikeli görev uçu- şunu gerçekleştirecekler- di... Başrollerini Matthevv Modine, Eric Stoltz. Se- an Astin ve Harry Con- nick'in üstlendikleri fıl- min yönetmeni Michael Caton-Jones. (Beyoğlu Emek, Kadıköy Reks, Bahçelievler Ünverdi) • Küçük Denizkızı En AZERBAYCAN RESSAMLARI — Ramko Sanat Merkezi'nde açılan 'Azerbaycan Resim Sergisi' kapsamında Habiloğlu'nun resimleri de sergileniyor. ser Salonu'nda, Yüzyü- ze'yi Yıldız Sarayı Tiyatrosu'nda, Sevgili Soytan'yı AKM Oda Ti- yatrosu'nda, Danton'un Ölttmü'nü Taksim Sahne- 5/'nde sahneleyecek. S İ N E M A • Evde Tek Başına Bir aile tatile çıkrp da küçük oğullannı evde unuturlar- sa neler olur? Merak edi- yorsanız bu fiüni izleyin. Yönetmenliğini Chris Columbus'un yaptığı, başlıca rollerini Macau- lay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern'in paylaş- tıklan sevimli bir komedi. (Şişli Site, Kadıköy Sü- rollerde. Yönetmen Ted Kotcheff. (Pangaltı İnci, Çemberiitaş Şafak, Ka- dıköy Sanat Merkezi) • Şüphe Altında Konu- sunu Scoot Turow'un 'best-seller' romanından alan film, bir savcının duygusal ilişkiye girdiği meslektaşının öldürülme- siyle başhyor. Olayı çö- zümlemekle görevlendiri- len savcı, bütün deliller kendi aleyhine işlemeye başla>anca, bu kez sanık koltuğuna oturuyor... Yö- netmenliğini ABD sine- masının usta isimlerinden Alan J.Pakula'nın üstlen- diği fimde, Harrison Ford başrol oynuyor. iyi özgün müzik ve şarkı dallannda 2 Oscar kaza- nan bu çizgi film, özellikle küçük izleykilerin ilgisini çekecek. Ya da herkesin içindeki o gizli küçük ço- cuğun... (Beyoğlu Emek, Kadıköy Reks, Bahçeli- evler Ünverdi) • Missery Korku roman- larının ünlü yazarı Step- hen King'in Ölüm Kita- bı'ndan uyarlanan bu filra King okuyucularının ve sinemada dehşet, vahşet, kan görmekten hoşlanan- lann ilgisini çekebilir. Yö- netmenliğini Rob Rei- ner'ın yaptığı filmde, Ja- mes Caan veKathy Ba- tes başrollerde. (Cuma- dan itibaren Beyoğlu Emek, Kadıköy Reks). • 48Saat Ilk48 Saat'ın devamı niteliğindeki film, güldürü, macera karışımı bir polisiye. Yönetmenli- ğini VValter Hill'in yaptı- ğı filmde yine Nick Nol- te ile Eddie Murphv baş- rollerde. (Ortaköy Kültür Merkezi). S E R G İ 'TORBALI'DA AKŞAM' — Ressam Turan Erol'un Torbalı, Bodrum ve Milas- tan görüntüler yansıttığı resimleri 31 ocağa dek Kile Sanat Galerisi'nde • Tem Sanat Galerisi'nin 5. yıhnı doldurması nede- niyle düzenlenen ve 34 sa- natçının yapıtlarından oluşan karma sergi yarın Atatürk Kültür Merkezi'nde açüıyor. Ser- gi 28 şubat tarihine dek görülebilecek. • Selim Karadana'nın 2. Gece adh resim sergisi 5 şubata kadar Sanfa Sa- nat Galerisi'nde yer ala- cak. • Zeki Faik İzer'in ya- pıtlarından bir bölüm ay sonuna dek Artisan'da sergilenmeye devam ede- cek. • Pertev Boyar'ın re- simleri 1 şubattan başla- j yarak 24 şubata dek Hor- hor Sanat Galerisi'nde (Fatih, Kırık Tulumba Sok. Horhor Bit Pazarı) görülebilir. • Çeşitli sanatçılann re- sim ve heykel çalışmala- nndan oluşan karma ser- gi 16 şubata kadar Alme- lek Sanat Galerisi'nde yer alacak. • Tülay Tura Börtece- ne'nin resim sergisi 1 şu- batta Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi'n- de açılacak ve 26 şubata dek sürecek. • M.D. Morris'in yapıt- ları yarından başlayarak Galeri BM'de sergileniyor. Sergi 20 şubata dek süre- cek. • Ali Demir'in sergisi 18 şubata kadar Edpa'da gö- rülebilir. • Metin Albükrek'in fo- toğraflarmdan oluşan ser- gi Galeri Arşiv'de 2 şuba- ta kadar sürecek. • Sara Hatem ile Lale- han Tezkan'ın resimleri The Marmara Brasserie^ de ay sonuna dek görüle- bilir. • Aysel Molo, Günay Molo, Mine Arasan ve Atölyesi ile Nedim Cel- kan'ın değişik turlerde ça- Iışmaları Emlak Bankası Tünel Sanat Galerisi'nde ay sonuna dek sergileni- yor. • Bahattin Bozdoğan^ ın resimleri 15 şubata ka- dar Bilim Sanat Galerisi- nde. • Makbule Kaptanoğhı ilk kişisel sergisini bugün Şeker Sigorta Sanat Gale- risi'nde (Salıpazarı) açı- yor. Sergi 16 şubata dek sürecek. • Azerbaycan Resim Ser- gisi Yarın Ramko Sanat Galerisi'nde açılacak. • 10 Sanatçımtzın Yeni ve Seçme Eserleri baş- lıklı sergi 13 şubata kadar Neriman Erkat Sanat Ga- lerisi'nde. • Özer Gürdeniz'in re- simleri 3 şubata kadar Atatürk Kitapbgı'nda yer alıyor. • Veli Sapaz resimlerini 2 şubata dek Opera Sanat Galerisi'nde sergilemeyi sürdürüyor. • Ayşe Nur Kocatop- çu'nun Tema ve Çeşitle- meleri başlıkh sergisi 31 ocağa kadar Rize'de görü- lebilir. • İbrahim Çİftçioğlu'- nun resimleri 31 ocağa dek Mid Sanat Galeri- si'nde, • Güngör İblikçi'nin gravürleri 1 şubata kadar Destek Reasürans Sanat Galerisi'nde yer alıyor. • Tülin Demirci ile Bir- sel Bosut Gürbüz'ün re- sim çalışmalan Uran Kül- tür ve Sanat Merkezi'nde (Üsküdar) ocak ayı sonu- na dek görülebilir. • Muammer Bozkurt- un resim sergisi 20 şubata kadar Töbank Sanat Ga- lerisi'nde yer alıyor. • Ali Koçak"ın resimleri 31 ocağa kadar Ayşe Takı Galerisi'nde görülebilir. • Fethi Arda'nın resim sergisi 2 şubata kadar Be- nadam Sanat Galerisi'nde açık kalacak. • Perihan Baykal, Nur Göksu ve M. Sabri Eri- mel'in resim sergisi 14 şu- bata kadar Tekel Sanat Galerisi'nde görülebilir. • MSÜ Resim Ana Sa- nat dalı son sınıf öğren- cilerinin Gençler Sergisi 12 şubata dek Basın Mü- zesi'nde. • Ölmuş Sanatçılardan Bir Kesit Mesut Önce Koleksiyonu resim sergisi Basın Müzesfnds. • İpek Aksüğür Du- ben'in resim sergisi 23 şu- bata dek Maçka Sanat Galerisi'nde. • Sencer Gülün ve Ha- luk Evitan'ın resim sergi- lerı 9 şubata dek Türkiye İş Bankası Erenköy Sanat Galerisi'nde. • Nihal Saner'm resim sergisi 9 şubata dek Tanak Sanat Galerisi'nde. • Ferhan Gözgü Çelik ve Ahmet Recep Çelik- in resim sergileri 8 şubata dek Akbank Levent Sanat Galerisi'nde. • Şeref Möröy'ün resim sergisi 19 şubata dek Zeb- ra Sanat Galerisi"ndt. • Çekmeceier adlı sergi 16 şubata dek Galeri MD'de. ' • Tûba İnal'ın heykel sergisi 13 şubata dek Ga- leri Nev'de. • Alp Bartu'nun resim sergisi 13 şubata dek Ümit Yaşar Sanat Galerisi'nde. • Tomur Atagök'ün re- sim sergisi 17 şubata dek Derimod Kültür Merke- zi'nde. • Prof. Dr. Bedrettin Pars'ın Doğanın Heykel- leri adlı fotoğraf sergisi 1 şubata dek Akbank Be- bek Sanat Galerisi'nde. • Adem Genç'in resim sergisi 5 şubata dek Mıne Sanat Galerisi'nde sürıiyor. • Zeynep Göle'nin re- sim sergisi 14 şubata dek Levent Sanat Galerisi'nde sürüyor. • Ayhan Soylu'nun re- sim sergisi 6 şubata dek Ürun Sanat Galerisi'nde. Fotoğraflarla Viyana • Kültür Servisi — Avusturyah fotoğraf sanatçısı Eva Klepp- Afritsch'in sanat fotoğraflanndan oluşan bir sergi, "Viyana-Yansımalar" adıyla 1-10 Şubat 1991 tarihleri arsında Ataköy'de Galeri Galleria'da yer alacak. Yazar, ressam ve fotoğraf sanatçısı olan Eva Klepp-Afritsch, fotoğrafa geçişini doğaya olan sevgisine borçlu olduğunu söylüyor. Gerek edebiyat alanında, gerekse resimde hep insanın çok çesitliliğini yakalamak peşinde olan sanatçı, fotoğrafta gördüklerinin "nesnesini" değil, türlü yüzeylerden "yansımalarını" vermeyi yeğlemiş. Sanatçının bu sergisinde karşımıza çıkan uygulama ise "Yansunalarıyla Viyana Kenti:' 'Anadolu Uygarlıklan9 • KUltür Servisi — Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından hazırlanan ve ilk 2 baskısı tamamen biten "Anadolu Uygarlıklan" adh eserin 3. baskısı Net Şirketler Grubu kuruluşlarından olan Net Yayıncılık tarafından yapıldı. Yeni ilavelerle 752 sayfaya ulaşan eser, konusunda tek kaynak özelliğini sürdürüyor. Türkiye'de şimdiye kadar yayımlanmış en geniş arkeolojik kaynak kitaplardan biri olan "Anadolu Uygarlıklan" kitabında MÖ 2500-MS 395 tarihleri arasındaki uygarhklar aynntıh bir biçimde ele alınarak tarihten onceki çağlar ile Bizans, Selçuk ve Osmanlı kültürleri de toplu olarak sunuluyor. Şan Resitali • Kültür Servisi — İstanbul Devlet Operası solist sanatçılarından soprano Melek Çeliktaş, 29 ocak salı günü saat 19.00'da Atatürk Kültür Merkezi konser salonunda bir şan resitali verecek. Sanatçıya piyanoda Ender Aksoy eşlik edecek. Keman solo Ernest Patkolo. Programda sanatçılar Liszt ve Çaykovski'nin eserlerini seslendirecekler. Takı sergisi • Kültür Servisi — Şeyma Üstüner'in takı sergisi 4 şubat günü Ayşe Takı Galerisi'nde açılacak. 1965 doğumlu sanatçı MSÜ heykel bölümünü bitirdikten sonra bir süre ABD'de mesleği ile ilgili araştırmalar yaptı. Bir yıldır Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan Üstüner'in bu ilk kişisel takı sergisi 16 şubat tarihine dek sürecek. The Marmara'da sergi • Kültür Servisi — The Marmara İstanbul Brasserie'de her ay düzenlenen resim sergilerinin ikincisinde Sara Hatem ile Lalehan Tezkan'ın eserleri sergileniyor. tzmir doğumlu Hatem, 1970-1990 yıllan arasmda yedi kişisel sergi açtı. Genç sanatçı Tezkan ise halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünde yüksek lisans eğitimini sürdürüyor. Tezkan 1985-1991 ydları arasmda çeşitli karma sergilere katıldı ve iki kişisel sergi açtı. bugün bilsak 28 OCAK PAZARTESİ : 19.00 Ciinlük Yaşam Üıerine Gevezelikkr: " Bir Siirc Scvişmcsçk mi ?" NılGÜN, llhan GÜNGÖREN Ncjai BAYRAMOĞLU Yoga Zcrrin AKGÜN (P.tcsi - Pcr. 1830-1930) Care-Foyer-Bar(Giriş) 12.00-00.30 Rock Cafe-Bar(5.Kal) 12.00-18.00 HcavyMcial 18.00-24.00 Rock D.J Barboros bilsak, sırasclvilcr cad., soğancı sok. 7 cihangir 143 28 79-99
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog