Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/14 28 OCAK 1991 ELEMAN ûernii ELEMAN ARIYOR PAZARLAMA YÖNETİCİSİ • Üniversite mezunu, (Mühendislik, İş İdaresi, Ekonomi) • En az 3 yıl pazarlama tecrübesi (İnşaat sektörü tercih sebebidir) • Yöneticilik tecrübesi olan • 28-42 yaşlarında • İngilizce bilen YÖNETİCİ SEKRETERİ • En az yabancı dil eğitimli lise mezunu • En az 3 yıllık sekreterlik tecrübesi olan • Yazılı ve sözlü iletişimleri yürütebilecek yeterlikte (İngilizce bilgisi tercih sebebidir) • PC ve ofis cihazları kullanabilen • Bayan PAZARLAMA ELEMANLARI • Yüksekokul mezunu • Pazarlama tecrübesi olan (İnşaat sektörü tercih sebebidir) • 25-35 yaşlarında • Araç sürücü belgesi sahibi, ayrıca PC kullanımı tercih sebebidir. • ingilizce bilen • Askerliğini yapmış, erkek İlgilenenlerin fotoğraflannı içeren özgeçmişlerini 4 Şubat 1991 tarihine kadar "PERŞONEL" rumuzu ile Eternit Sanayi A.Ş., Yapı Kredi Plaza C Blok, Kat 12, 80600 Levent - istanbul adresine gördermeleri rica olunur. BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ. Ziraat İlaçları Bölümü Satış Müdürlüğü için Sekreter • En az lise mezunu • Müşteri ilişkileri ve muhaberatta deneyimli, • Daktilo, PC ve Telefax kullanabilen • İngilizce ve/veya Almanca bilen İlgilenenlerin elyazılarıyla hazırlayacakları özgeçmişlerini ve yeni bir fotoğraflannı en geç 08.02.1991 tarihine kadar; BAYER TÜRK Kimya Sanayi Ltd. Şti. Personel ve İdare İşler Golden Plaza, 19 Mayıs Cad. No.1 Şişli 80220 - İSTANBUL adresimize göndermeleri rica olunur. BAYER PERSONNEL MANAGER Turkish subsidiary of a large multinational company located in Bursa with well established manufacturing and selling operations in Turkey and employing 1000 personnel, is looking for a Personnel Manager to work in Bursa. The job reporting to the Managing Director has responsibilities for initiating and implementing personnel policies of the company, employee compensation, recruitment, training and meeting the statutory obligations, as well as running of the company social facilities. The right person for the job vvould be a university graduate with at least 3 years experience in the field of Personnel Management and fluency in English, and expected to vvork as part of the management team tovvards achieving company goals. Candidates should apply in vvriting with CV and photo to "Ref: Personnel Manager, P.K.134,Bursa" address. Applications will be kept in strict confidence. Çalışma saatleri içinde veya dışında BİLGİSAYAR, MUHASEBE, İNGİLİZCE öğretmenliği yapabilecek ELEMANLAR ARANIYOR Meslekî ve yasal niteliklere sahip isteklilerin Merkez Müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. AMPİVON DİKKAT: Merkez Kadjköy Beşiktaş Şişlı Bakırköy DkkatkıS Merkez telefonlanmız değişti. Yeni nuznaralarunız: Tel : 617 92 57 - 317 92 88 Tel : 338 08 42 - 336 11 80 Tel : 158 24 97 - 138 24 98 Beyazıt, Mithat Paşa Cad. 14/1 Alüyol, Kuşdili Caddesi, 6/8 Çırağan, Asariye Cad. 7/2-3 Âbicfei Hürriyet C. Hasat Sok. 15 Tel Hüsreviye S. 18/4 (Migros sırası) Tel oasta ŞAMPtYM adıyta çahş«ı Mçblr Daktta Muttar n I 130 90 37 S71 31 31 17S 43 14 561 29 06 General Manager Ov cbent, an engmeering-onented global corporatioo in the field of high-tech mdusJnal goods, ıs planning to establisb its own company in Turkey and seeks a dynamıc eogıneer to appomt as ıts general manager. The general manager will be respoosible for settıng up and runnmg a new company witfa the aım of reaching establıshed largets by the end of 1995. Tiıe head office vvill be localed in Istanbul and inıtial operations will commence ımmedıaüy with a lımıted staff. The qualificaücns reqnired by this post are an eogıneering degree in electronıcs or mechanıcs, sales aıd marketing expenence tn hıgh tech industnal goods. excellent command of English, and preferably knowledge of another European language. Interested executıves are invıted to vrite to "Genel Müdür. Poyraz Müşavırlik A.Ş., Halaskargazi cad. 309, kat 7, Osmanbey 80260 İstanbul " enclosmg cumculum vitae together with a recent photograph (Ref: 39891). AI1 letters wıll of course be treated in the most confidenüal manner. P O Y R A Z J FirstinEx*curivt Recruitment İNGİÜZCE'YÎ İNGİLTERE'DE ÖĞRENİN! TURSEM"in rehberliğinde LONDRA. OXFORD. CAMBR1DGE. BOURNEMOUTH. BRIGHTON. HAST1NGS. EXETCR.-CHESTER'de scçkın dil okullannda yaz-kış ya da bütün yıl İngilizce öğrcnin. Kurs, Konaklama, Yemekler dahil haftalık 134 £'dan itibaren. t Genel ye Hızlandmlmış Kurslar • Ticari İngilizce fTurizmİngilizcesi § Bankacıbk İngilizcesi tursem İNGİLİZÜSANOKULLAPI OANIŞMAMERKEZİ Cumhurıyet Cad. 173.4-6 ELMAOAĞ 80230 İstanbul Hılton Oteli Karsısı Tel: 148 39 77-148 79 43-148 28 49 Fax-132 97 29 Tlx 27496 tusm tr. Dış İşlemler Uzman ve Uzman Yardımcılan arıyoruz. Tubank'ın İstanbul şubelerinde çalıştınlmak ûzere sınavia dış işkmler uzman ve »TTn^n yardımcılan alınacaktır. Adaylann: • Yüksek okul mezunu olmalan, • Dış İşlemler konusunu yûrûtecek dûzeyde İngilizce bümelert. • Konularmda en az Ud yıl deneyimli olmalan gerekmektedir. Adaylan • İngilizce. • Uluslararası ödeme ve tesllm şeküTerl, • tthalat mevzuaü (teorl ve uygulama), • İhracat mevzuab (teori ve uygulama) konularmda sınava girecekierdir. Sınava* kaülmak Isteyen adaylann fotoğraflı özgeçmişlerini en geç 8 Şubat 1991 akşamına kadar, aşağıdaki adrese göndenneleri rica olunur. •Smav yrtTetarthlûndemcdaıgeçectkadayiarabüdirUecekür. TÖBANK Ba^vuru adresl: TÖBANK tesonel ve Sosyal Işler MOdûrlûfû P.K. 160 Mectdlytkay 80312 tslanbul LISKUR ÜRÜSÜRÜCU KURSU Devreler: HattaSonu: 2 Şubat Hafla Içi: 4 Şubat KADIKÖY (Söğûtlûçeşme Camö yanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 (17-27) yaşlannda lise mezunu Türk kızları, Ingilizceyi Ingiltere'de seçkin İngıliz aıleler yanında bedava oğrenmek istemez mısiniz? LÜTFEN bize yazınız. Bergerac AU-FAIR Agency Gambier Coun Fnlsham Park Yattenden - Berkshıre RG160XT-UK. İngilizccyi 8 ayda konuşun. ] Sizi Amerikalı dostlarımızla ! tanıştıralım. I Tel. 349 59 58 Au Palr Acentası İNGİLTERE-AMERIKA-FRANSA Adres: Barbaros Bulvarı Mazhar Paşa Sok. No: 2/9 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: 9.1. 158 53 42/161 43 86-87 BİLGİ İŞLEM YÖNETİCİSİ ALINACAKTIR Bir özel bankada Bilgisayar GüvenUği Birim Yöneticisi olarak görevlendirilmek uzere, yüz yüze görü^me yöntemiyle aşağula belırtilen koşullara uygun yoneüci alınacaktır. Adaylarda ; l.T.C. vatandaşı olmak. 2.35 yaşını geçmemiş bulunmak. 3. Bilgisayar mühendisliği konusunda yüksek öğrenim görmiiş olmak, 4.Sistem analizi, sıstem gûvenliği ve programlama konularında deneyimli olmak, 5. Erkek iie, askerlik gorevinı fıilen yapmış bulunmak, koşulları aranmaktadtr. Göriışmeye katılmak ısteyenlerın fotoğraflan ve ayrıntıh öz geçmışlennt (varsa*telefon numaralannı) içeren bir mektup ıle Posta kutusu95» KARAKÖY-İSTANBUL adresine başvurmaları rica olunur. (Tüm başvurular gizli tutulacaktır.) DİKKAT KAN ARANIYOR! Yoğun bir iş ortamına bilgi ve yetenekleriyle güç katacak taze kan aranıyor. Çok iyi ingilizce bilen, deneyimli ve dinamik Yönetici Sekreteri Apple Macintosh sistemlerinde deneyimli, pazarlama, satış, müşteri ilişkileri ve muhasebe sistemlerinin kurulup geliştirilmesinde görev alabikcek, gerektiğinde operasyonunu üstlenebilecek Bilgisayar Uzmanı Türkçeyi kusursuz konuşabilen, genel kültürü geniş, ikna yeteneği yöksek, sosyal ilişkileri güçlü, çevresiyle uyumlu Pazarlama Elemanları İlgilenenlerin 1 72 52 35 no'u telefondan Güzide Baran a boşvurarak randevu almaları nca olunur. Başvurular kesinlikle gizli tutulacaktır. P.A.R AJANS TEKNİK ELEMAN Altyapı ve Çelik Konstrüksiyon projeleri konusunda uzmanlaşmış Şirketimizde aşağıda nitelikleri belirtilen T e k n i k E l e m an l-a-r-a gereksinim duyulmaktadır. İnşaat Mühendisleri Altyapı ve/veya Çelik Statik Projeleri konusunda deneyimli Mimar '• Mimari Detay Çiziminde deneyimli Teknik Ressamlar C.A.D. Sistemlerinde deneyimli İsteklilerin 363 51 12 veya 372 65 66 no.lu telefonlara veya MK Altyapı + Proje MühendislikLtd. Şti. Değirmenyolu sk. Kutay İş Merkezi B.BIok Kat.4 Bostancı/İSTANBUL adresine fotoğraflı ve detaylı özgeçmişleri ile başvurmaları rica olunur. Jl ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ Şubat ayında çıkacak bir akşam gazetesirvde akşamüstleri "Gözlemci-Satıcı"olarak Bağdat Caddesi - Eminonü - Eyüp - Fatih - Kocamustafapaşa - Pendik - Sarıyer- Ümraniye - Yeşilyurt bölgelerinden birinde kadrolu olarak görev almak istiyorsanız kısaözgeçmişinizle biza başvurun. Başvuru adresi: P.K. 18 Çağlayan/İSTANBUL Die Firma Bcrker Nakliyat ve Tic. A.Ş. Rıhtım Cad. Tahir Han Kat: 5. 80007 Karaköy, Tel: 151 53 04, 151 89 50, 151 36 69 such quali Fizierte Schreibkraft mit perfektcn Deutsch- und Schreibmaschinekenntnissen. Ansprechpersonen: Herr Jaeger / Frau Hülya / Hen - Salüel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog