Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 24 OCAK 1991 DÖVİZ KURLARI MKAK1N1 Döom Cınsı 1 «OOotan 1 LMmanMarkı 1 fcusluya Şüıra 1 fetçıka Frangı 1 f-ansız Frangı 1 hoHanda Ftorini 1 jMçKıonu 1 kvnjrt Frangı 1 » hHyan Liretı 1 jpon Yenı 1 Steriın 1 S Afabstan Riyali Alış 2998.99 2002 67 284.81 97.28 589.66 1779 81 536.63 238129 266 76 22 65 5842.93 799 67 Satış 3005 00 2006 68 285 38 97 47 59084 1783 38 537 71 2386 06 267 29 22.70 5854 64 80127 Efektıf 2995 99 2000 67 284 53 95 62 589 07 1778 03 53126 2378 91 262 23 22 42 5837 09 779 68 Efektıf Satış 3014.02 2012.70 286.24 97 76 592 61 1788 73 539 32 2393.22 268 09 22 76 5872 20 803 6/ ÇAPMZItM $ 1 4974ftJmanMarta 5 5 0659 Fr.Frangı $ 1.6850 HolFlonnı S 1.2593 tev Ffan» $ 1124.24 Ital Lıretı $ 132.40 Japon Yenı $ 3.7502 S.Arab.Rıyatı E 1.9482 S BORSA fL._l. 4BB4 W**taCBİ'•IJ.i37.4W.71Q O c a k 1 9 9 1 t * . «ikte: S.51S.0745 .46 I M Mdate M0S.S6 SusJ « M M U : 3782.91 Anceki) Biteşik endete. 3711.28 Malı endeks: 3435 81 Sınaı endeks: 3880 23 İrtjtM* N * f c H N X 355&2C MaU Mdrtj: 3317.58 Saai N H K 3705.8» (Onceki) Bileşık endete 3757 61 Malı endeks 3472 37 Smai endeks 3932 56 fere Altnyunus İMMiCM »IV* LS2İ OnHCm LBaYatrm 5 M W fetoek Mttiy. tem&dı KtKHotfng toc Vatınm Kordsa Korunıa Tar. ttâhya Porsalw M OH Ûreeh se- Bugünkü askapan «n dûşûk 5200 8900 3850 160 000 OM 19500 2200 18000 10500 »500 «X 5000 12500 7400 2500 8700 1350 MM 34000 22000 4400 34000 7100 900 1450 4200 9000 7600 3750 4400 11500 5200 aooc 10000 1 M 30000 16000 15000 19000 24000 3950 5900 1850 9000 2E00 1050 7G00 RM 675 «H 1400 1450 9000 1150 2250 3900 1900 3800 650 1050 4500 »000 4200 IM 2300 aooo 39000 ttM 41M 3050 5000 3200 4000 5400 n» 34500 680000 10000 7500 5500 14900 190OO 30002950 10200 2650 2200 3500 4000 4100 5500 1800 5700 3650 4700 8400 3600 Z1SM 18250 2050 17000 10000 14000 4000 42M 4900 11750 6700 2250 6000 1250 MM 31500 20000 31500 6400 850 4000 8400 7000 6700 3600 4300 H N Bugünkü 5100 8600 3900 245M 19250 2100 17500 10500 14750 4300 5300 12250 6900 2250 8400 1300 117St 34000 21000 34000 6900 900 4000 8400 7300 6700 3750 4400 •1M 11000 11250 «00 5200 7500 1*M tSM 4100 29000 15000 14000 18000 21000 3750 5600 1650 85O0 7800 11*1 4350 29000 15750 15000 19000 22500 3900 5900 1800 B900 2*00 1050 7900 S7M 600 1350 1350 1000 a* •M» 2100 3700 1700 3500 625 950 4150 37X 27000 37000 2900 3000 3660 33900 9250 7500 5000 13250 17250 2950 9250 2400 3700 3700 6000 1600 5300 J400 2600 1100 7300 MM 650 ta 1400 1450 1000 2200 3900 1M0 3500 650 1000 4150 3750 41M 28000 39000 2950 3000 3900 34500 10000 7500 5500 14250 18000 2950 10000 2400 3800 3750 5300 1800 5700 3700 Buçûnlui kapanıs 5100 8800 3850 19000 2100 17000 10250 14750 4200 5300 12000 6900 2250 S400 1300 11TM 34000 21000 34000 6900 850 4000 8400 720 6700 3750 4400 İ1M M 11250 5200 7800 11M 4350 29000 15000 H750 19000 22500 3900 5800 1800 8900 fTM t U M 2600 1050 7300 1400 1400 1000 tm MM 2100 3900 1800 3500 625 1000 4150 3750 41M 27000 39000 2900 3000 3900 34500 9750 7500 5SO0 1425C 180O0 22400 10000 2400 3600 3700 5200 1750 5700 3700 Işiem rriktan 27400 2300 79220 293716 4750 2200 177150 29240 1S825 MM 11MM 2200 256010 9000 1000 60800 93534 173500 159230 26100 9200 39100 2400 6000 1018050 600 6800 4550 1100 7900 11Mf 16900 800 4780 153450 47850 13350 18000 26200 192300 8900 K771 17800 14000 28000 3000 21550 1000 1I7M 1411M 12200 76490 50600 1900 27000 4200 3800 1200 200 M1M 7800 243691 740 400 41100 1S31N 41510 395 311440 950 44900 12000 66950 2860 107395 3000 100 3600 5600 33800 75714 345000 23900 En ço* soz. yapılanfiy 5100 8400 3700 187S0 2100 175» 10000 14500 4100 51» 12000 6900 2250 8200 1250 1MM 32000 20000 33000 6500 875 4000 8400 7200 6700 «•M 3700 4300 tiM ta 11000 4800 7500 IM 4250 29000 15750 14000 18500 22500 3900 5600 1700 «700 2600 1050 7200 M M S2S 175 1400 1350 1900 2150 3850 1750 3500 650 1000 4150 3750 27500 38000 2900 3000 3700 34000 500 7500 5100 13500 17750 2889 9750 2400 3700 3700 5100 1800 5600 3550 AJırtklı Ortfry 4912 8564 3754 MM 1872S 2095 17295 10125 14411 4136 «M1 K7t 5122 11941 6880 2250 8224 1266 1M57 32727 20319 32396 6537 872 4000 8400 7114 6700 4Mt 3696 4314 l«8 «ı 1H0O 4902 871 7609 •738 4216 29000 15488 14341 18450 22078 3838 5710 1726 8683 2577 1050 7147 117» 621 Mi 1383 1372 1000 an * 1 M 2150 3834 1748 3500 644 994 4150 3730 27618 38166 •112 4M» 2916 3000 3764 33836 9616 7500 5247 13658 17S81 9674 2400 3737 3703 5162 1743 55» 3552 YCTIRIM FOHUMU RabkM kftjnia* İş Yaonm-1 İş Yatınm-2 işVatınnv3 iş Yaönm-4 işYaDnn>6 lrterfon-1 interton-2 lnterlon-3 kfcrtan-4 kntefİQrv5 İktisat Yat-1 IkDsat Vat-2 Iktısat Yat-3 Iktisat Yat-4 Iktisat Abten Fon Garanfe Wnn>1 Ganmi Yabnm-2 Garanti Yahnm-3 Garanti Yahnm-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKBYat. Fonu YKBStkttrron YKB Hisse Fon YKB Kamu Fon YKBLUtron YKBKarmaron YKBOoyizFon YKB Kapıtal Fon YKB AMif Fon Vakrf Fon-1 VWaf Fon-2 VSM Fon-3 Vataf Hisse VaWFo(v6 DtsbankMavi DçbankBepz DtSDank Pemte Tütün Fon-1 Tütûn Fon-2 Mitsui Fon-1 Mteui Fon-2 Rnans Fon-1 Finans Fon-2 Rnans Fon-3 finans Fon-4 Finans fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 PamukFon Pamuk Hisse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 lmp« Fort-2 Töbank Fon Sümeı Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Oemir Fon •feris Fon OrtekFon Tûrkbank Fon NetFon Et> Fon 13.0757 14.0089 09.1029 17.0190 04.0690 1909B7 141257 27.0239 090190 16.0957 10.0289 08.0239 28.0259 11.12B9 221087 100189 12JEJ90 30.0530 16.11 S! 3110J89 110790 02.1137 071088 07.0a88 07Û188 07.0388 07.0358 020189 19.0630 1906S0 0905.88 2404B9 18.1089 22i»90 14D650 28.06188 10.04&j 280&9C 04.07B8 10.1290 15.0758 2aiO89 20.0359 20X759 18.1259 200390 05.1190 091059 14XC90 14.0230 20.06.90 01.1159 (»0190 02.0190 2aO69O 22.0190 180790 020250 04.0590 28.03.90 12.0290 1&0490 04 0590 08.0590 070590 11.0690 270890 0a0990 05.1190 011190 10500 20.000 10.000 10.000 mooo10.661 9960 9.959 11200 10X100 9764 9506 9596 9590 10.000 9976 9.731 10.437 9936 10319 mooo 10.000 10477 9785 İ713 9795 9.693 9528 9294 mooo 9542 1O000 48279 10.444 9994 10000 10057 20558 10011 11.021 mooo 40.000 10DO0 9946 9956 10.428 9958 10.000 10.100 1O0O0 10.000 mooo 11397 10J57 m724 10469 10.000 mooo 10.086 9962 mooo 10405 10508 mooo mooo 1O006 10JOOO mooo 10.000 10000 100OO Ntti fcftMt 66954 44111 17508 15175 12595 51186 44177 23.114 21.069 10575 42169 34512 16.427 16595 12140 51770 24763 14 278 13.026 52668 17433 12419 49306 34472 62 289 37732 33J0Û2 38J605 17.181 12.694 9.366 38243 98310 17956 11671 11785 34147 45.638 12£32 37.465 10491 136.122 10611 21070 19508 16.611 13138 10977 19.037 14572 15.429 14.153 19553 15.208 19.740 11451 16J016 12541 15.117 11201 135S5 15721 15926 13527 13557 13.076 11175 11783 11455 11.060 10.838 23 OCAK ta«Md k 67.008 43931 17528 15192 12905 51.244 44 225 23.139 21.092 10458 42.216 34549 16.446 16615 11524 51542 24473 13.994 12.768 52.732 17454 12.435 49.234 38.438 57546 37760 33.042 38317 17.215 12.650 9296 38.277 98.418 173M 11.282 11798 34.136 45666 12.640 37510 10503 136.260 16529 23.098 19531 16B30 11143 10989 18555 14560 15.443 14.172 19.197 15.166 19.719 13416 16.036 12*57 15.134 11213 13564 15.737 15945 13542 13573 11090 13.190 11.796 11419 11075 10551 1981 #*• 008 -0.41 an an 008 an an otı 011 -1.11 011 011 0.11 012 -2.60 019 -1.17 -13B -198 012 012 013 -015 -009 7.13 007 012 -075 0.20 •035 -075 0.09 011 010 -333 011 -003 006 0.06 012 011 010 011 012 012 011 004 011 -096 -0.08 009 013 •029 028 -011 -026 012 012 011 011 006 010 0.12 011 012 011 an 011 -031 ( M 012 Sanayide üretimi düşürme eğîlimi Ekonomideki durgunluktan dolayı sanayi şirketlerinin 1991 programlannm ocak ve şubat aylarmda aksayacağı belirtiliyor. Programlarda revizyon gereğinden söz ediliyor. Savaşın tüketiciyi tasarrufa yöneltmesinin üretimde düşüşlere neden olacağı tahmin ediliyor. Ekonomi Servisi — Dışanda Ortadoğu pazarmın kaybedil- mesi, içeride Körfez Savaşı ne- deniyle tuketim yerine tasarru- fa önem verilmesinin yarattığı "talep azalması", üretime de yansımaya başladı. Kamu kesi- minden sonra özel sektörün de "ekonominin sıkışmasından" dolayı yatırımlannı "askıya alması" ve üretimini azaltması bekleniyor. Ekonomideki dur- gunluktan dolayı sanayi şirket- lerinin 1991 programlarının ocak ve şubat aylarında aksaya- cağı belirtilirken "programlarda yeni bir revizyon gerekeceği" vurgulanıyor. Yeni hedeflerin belirlenmesi ise savaş bitimine ertelenmiş durumda. BüyümeyeKörfez darbesiANKAftA (Cumhuriyet Bürosu) — Körfez krizinin savaşa dönüşmesi ve sa- vaşın ne kadar süreceği yolundaki çeliş- kili tahminler Türk ekonomisindeki belir- sizlikleri daha da arttınyor. Ekonomide- ki belirsizlikler yüzünden sanayi üretimin- de, geçen yıla göre önemli ölçüde gerile- me bekleniyor. Tarımsal üretim ise hava koşullarına bağlı. Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan eko- nomi yönetiminden sorumlu bürokratlar, bugünkü ortamda ekonomiyle ilgili sağ- lıklı tahmin yapmanın güçlüğünü dile ge- tirerek "Savaş bir iki haflada biterse olumsuzluklar daha düşiik olur, ancak de- nildiği gibi ajlarca sürecek bir savaş sa- dece üretimi değil, ekonomimizin bütttn göstergelerini ağır biçimde yaralar" gö- rüşünü savunuyorlar. Bu arada, Körfez krizinin savaşa dönu- şeceği olasıhğının ağırhk kazandığı gün- lerden itibaren özel sektör kuruluşlarının yatırım kararlarını bir süre erteleme yo- luna gittiklerinin gözlendiği de belirtile- rek bir yandan yatırım kararlannın erte- lenmesi, diğer yandan da iç tuketim tale- binin daralacağı yolundaki sinyallerin sa- nayi üretiminde azalma olacağını göster- diği kaydedildi. öte yandan, DtE, DPT ve Merkez Bankası gibi resmi kurumla- rın gerçekleştirdiği imalat sanayii eğilim anketlerinde de bu yıl üretimde gerileme olacağı ortaya çıkıyor. 1990 yılı eylül ayma kadar gecen süre- de aybk anketler gelecek üç ay ve bir yü- lık dönemler için üretimde önemli artış- lar olacağını gösteriyordu. Eylül ayından itibaren ise trend tersine dönmeye başla- dı. Bu anketlerden birine gore gelecek üç aylık dönem için ekim ayında üretim ar- tacak diyenlerin sayısı azalacak diyenler- den yüzde 1,3, kasım ayında da yüzde 1,8 oranmda daha düşük çıktı. Aralık ayı so- nuçlarının ise üretimde azalma olacağı varsayımmı daha da güçlendirdiği kayde- dildi. 1990 yılında sanayi üretim artışının iç tüketimde yaşanan >iizde 11 'lik reel bü- yümeden etkilendiği de ifade edilerek bu yıl tuketim talebinin düşmesi, Körfez sa- vaşı ve ihracattaki belirsizliklerin üretimi düşurücu yönde baskı yapacağının tahmin edildiği belirtildi. Çek ve senet kınnada banka- ların "nazlanması" ve iskonto oranlannı arttırması, vadeli kre- dilerin ödenmemesi gibi "para akışındaki sıkışıkhk" firmalan olumsuz etkiliyor. Doğu bölge- sine mal göndermede ve ödeme- lerde sorunlar ortaya çıkıyor. Bunun ilk sonuçlanm değerlen- diren tstanbul Sanayi Od_ası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Memduh Haaoğlu, "Üretimler- de diişüş olacağını tahmin edi- yoram. Insanlar, Körfez savaşı nedeniyle tuketim yerine daha çok tasarrufa önem verir hale geldiler. Şu anda yatınralar za- ,ten durdurulmuş bulunuyor. Böyle bir ortamda yatınm çok ror" dedi. Körfez savaşıyla birlikte Türkiye"nin ekonomik dengele- rinin değiştiğini ve sadece emis- yonun yüzde 34 artış kaydetti- ğini belirten Memduh Hacıoğ- lu şunlan söyledi: "Bunun sonnçlannı hep bir- likte göreceğiz. Türkiye'nin bu ekonomik darbede kendi yağıyla kavrulması çok zordur. Dışan- dan yardım ahnmadığı takdirde bizim için 1991 çok zor geçecek- tir." Piyasalara genelde bir belir- sizliğin hâkim olduğunu ve "kii- çülmenin gözlemlendiğini" be- lirten ISO Meclis üyesi Nurollah Gezgin "Bu durgunlukta, ne öl- çüde Körfez krizinin, ne ölçüde grevlerin etkisi olduğunu sapta- mak miimkün degil" değerlen- dirmesini yaptı. İSO Meclis üyesi ve Alarko Topluluğu Yonetim Kurulu Baş- kanı Üzeyir Garih ise gıda mad- deleri ve günluk ihtiyaçlann kar- şılandığı sektörler dışında "pa- ra akışının ^vaşlamasından" dolayn tıkanma ve sıkıntı oldu- ğunu bildirdi. Garih, "Şu anda flnnalar kendi imkânlanyla dö- nebilecek durumdalar. Herkesin bir yastık altı var, ıma savaş nzun sürerse tehlike var demektir" diye konuştu. Yatınmlann yavaşlatıldığını ve durumun ortaya çıkmasınm beklendiğini kaydeden Üzeyir Garih, piyasadaki durgunluktan dolayı üretim ve yatınm prog- ramlarında yılın ilk iki ayının aksadığını belirtti ve "Bu prog- ramlarda revizyon gerekiyor" dedi. Metal sektöründeki faaliyet- leriyle bilinen Feniş Grubu Yö- netim Kurulu Başkanı Sedat Aloglu da Körfez krizinin etki- Petrolpiyasası Irak'ı izliyorönceki akşam, Tel- Aviv'e yönelik füze saldmsı sırasında açık olan New York Ticaret Borsası'nda, haberin hemen ardından petrol fiyatları 3 dolar arttı. Ekonomi Servisi — Irak'ın ardı arkası kesilmeyen füze sal- dırıları uluslararası borsalarda tedirginlik yaratıyor. Petrol fi- yatları yükselmeye devam eder- ken hisse senetleri değer kaybe- diyor. önceki akşam, Tel-Aviv'e yönelik füze saldınsı sırasında açık olan New York Ticaret Borsası'nda, haberin hemen ar- dından petrol fiyatlan yaklaşık 3 dolarlık artış gösterdi. Bir ön- ceki seansı 21.15 dolardan ka- patan Batı Teksas tür hampet- rolün varil fiyatı borsanın kapa- nışında 24.18 dolardan işlem gördü. Seans sırasında fiyatlar bir ara 25 dolara yaklaştı. New York Borsası'nın kapa- nış saatlerinde açılan Londra Borsası'nda ise Kuzey Denizi tü- rü petrolün dün akşam saatle- rindeki fiyatı varil başına 1.10 dolarlık artışla 21.60 dolara yükseldi. Londra'daki petrol uzmanlan İsrail'in Irak'a saldı- rabileceğini öne sürerek petrol fiyatlarının biraz daha yüksele- KUVEYT PETROLÜ — Irak'ın Kuveyt'teki bao kuyu ve depoları yakmasının ardından, bu ülkedeki 94.5 milyar varillik petrol rezervinin "emniyetinden" kuşku duyulmaya başlandı. bileceğini belirttiler. Bu arada, Irak tarafından ya- kılan petrol kuyulan konusun- daki tartışmalar sürüyor. Bazi uzmanlar, Kuveyt'teki petrol yataklarının yeryüzüne çok ya- kuı olduğunu, bu nedenle alev- lerin derine ulaşması halinde yangının çok uzun bir süre de- vam edebileceftini belirtiyor. Di- ğer kuyulann da yakılması ve yangının 6 aydanoızun sürmesi halinde dünya ikliminin değişe- bileceği ileri sürülüyor. Bu görüşü paylaşmayan bir bölüm uzman ise Kuveyt'te kul- lanılan 'Noel agacı' tipi petrol kuyulannın sabotaj ve yangtna karşı en güvenilir kuyu tipi ol- duğunu belirtiyorlar. Uzmanlar, yukarıdan bom- ba atıldığmda alevlerin birden 100 metreye kadar yükselebile- ceğkıi ancak vanaların devreye girmesiyle yangının birkaç daki- ka içinde "söndürülebilir" dü- zeye ineceğini öne süniyorlar. Bu kuyuların uzun süre yanma- sını sağtamak için toprağa açı- lacak delikler kanalıyla yakıl- ması gerektiğini, şu anda yanan kuyulann da bu yöntemle sabo- te edilmiş olabüeceğini belirten uzmanlar, Kuveyt'teki 1080 ku- yudan 365'inin faaliyette oldu ve hepsinin aynı yöntemle yakıl- masının pek de kolay olmadığı görüşünü savunuyorlar. Aynı uzmanlar Kuveyt'in 94.5 milyar varillik petrol rezervinin de yer altında oksijen bulunmadığın- dan tamamen yok olmasının mumkun olmadığını belirtiyor- lar. öte yandan dünkü işlemlerde hisse senedi ve altın rıyatların- da küçük gerilemeler gözlenir- ken, ABD Doları, Alman Mar- kı karşısmda değer kazandı. Bu. arada, Japonya'mn Körfez'de- ki müttefik kuv^etlere yapaca- ğı 9 milyar dolaruk ek yardım- la ilgili basın toplantısı iptal edildi. Kamu işvereni4 bölıne' peşîndeANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Kamu işveren sendika- lan, Genel Maden-tş Sendikası- tu yalnız bırakma planını devre- ye soktular. Kamu işveren sen- dikalannın yöneticileri, Türk- Iş'i ziyaret ederek toplusözleş- melerini bitirmek isteyen sendi- kalara izin verilmesini istediler. Türk-lş yöneticileri ise konfede- rasyonun sendikalar adına görüş. belirtemeyeceğini, toplusözleş- melerdeki kilitlenmenin Başkan- lar Kurulu ve Eşgudüm Komis- MESS'e 'fırsatçılık' suçlaması lş-Sendika Servisi — Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi yaklaşık 400 işye- rinde Türk-îş'e bağlı Türk Me- tal ile Bağımsız Otomobil-İş, Çelik-lş ve Hak-lş'e bağlı Ozdemir-İş sendikalanna üye 130 bin dolayında işçinin katıl- dığı grev birinci ayma yaklaşır- ken, uyuşmazlık sürüyor. 230 işyerinde 80 bini aşkın üyesiyle grevi sürdüren Türk Metal Sen- dikası'nın Genel Başkanı Mus- tafa Özbek MESS'in işe giriş üc- retini düşük tutmak istemesi yü- zünden anlaşma sağlanamadığı- nı söyledi. Özbek, dün yaptığı açıklamada, ucuz işci çalıştırma ahşkanlığmın MESS'e paha- hya patlayacağmı belirterek, "MESS, son anda bize şantaj yapmak istedi" dedi. Özbek, "Körfez'e bel bağla- yarak savaş ganimeti toplamak isteyen MESS yönetimi. sözleş- me>i kuşa çevirmek istemekte- dir. MESS barış istemiyor, sa- vaş istiyor" diye konuştu. Türk Metal Sendikası Başka- nı Özbek, grevin yol açtıği za- rarın 8,7 trilyonu bulmasına karşın, toplusözleşmde istenen bir yılhk paranın 4,5 trilyon li- ra olduğunu söyledi. • Topkapı'da kurulu 409 işçinin çalıştığı Karaca Örme Sanayii fabrikasından 35 işçi işten çıkar- tıldı. yonu'nda tartışıhnası gerektiği- ni dile getirdiler. Kamu işveren sendikası Kamu-lş Genel Sekreteri Naci Önsal ile Türk Kamu-Sen Genel Sekreteri Metin Yılmaz, dün Türk-lş Genel Merkezi'ni ziya- ret ettiler. Türk-lş adına Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Ba- şoglu, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Bamyacı ve Genel Mali Sekreter Enver To- çoglu'nun katıldığı toplantıda, kamu işveren sendikası yöneu- cileri, Genel Maden-tş ve SEKA gibi büyük grup sözleşmelerin kilitlenmesi nedeniyle küçük sendikaların uyuşmazlıktaki toplusözleşmelerinin de çözüm- lenemediğinden yakındılar. Ka- mu işveren sendikalan yönetici- leri, birçok sendika yöneticisi- nin, sözleşmeleri bağnlamak is- tediklerini, ancak maden ve SE- KA gibi sözleşmelerde anlaşma sağlanamadığı için bütünlüğü bozarak uzlaşmaya yanaşma- dıklanru bildirdiler. Türk-lş yetkilileri ise Turk-Iş Yönetim Kurulu'nun, tek başı- na böyle bir izin vermesinin ola- sı bulunmadığını. konfederasyo- nun toplupazarhk görüşmeleri sürdürmediğini dile getirerek toplu pazarlıktaki kilitlenme ko- nusunda Başkanlar Kurulu'nun ya da Eşgudüm Komisyonu'nun toplanarak sorunlann çözümü yolunda karar alabileceğini söy- lediler. Öte yandan TTK ve MTA'da çalışan 48 bin maden işçisinin hükümet ile sendikalan Genel Maden-lş arasında sürdürülen görüşmelerin grevin 55. günün- de kesümesi üzerine yeni eylem- ler için hazırlandıkları bildiril- di. Zonguldak'ta madenciler her gün sendikalarında toplanarak gelişmeleri değerlendiriyorlar. Onümüzdeki günlerde yapüacak toplantılarda madenciler kendi- lerini destekleyen diğer sendika- larla da koordinasyon kurularak yapacaklan yeni eylemleri de- ğerlendirecekler. TÜRK LOYDU GENEL KURUL TOPLANTISI 30. Olağan Genel Kurul toplantımız 25 Şubat 1991 Pazartesi günü saat 14.00'te merkez binamızda yapılacak ve gündemindeki maddeleri görüşecektir. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ELEKTRONİK PROGRAMI BİLGİSAYAR KURSLARI Ürüversitemız Meslek Yüksekokıılu Elektronik Programı tarafm- dan her biri iki aylık (16 gün) mûstakil dönemler halinde tamamen uygulamah olarak yapılacak olan XXXII. dönem Halka Açık Kurs- lar aşağıdaki gibidir. Bilgisayar Progıumlama Kurslan Hafta içi: 2J/26 Şubat - 24/26 Nisan 1991 (P.tesi-Çarş/Salı-Perş.) Hafta sonu: 23 Şubat - 14 Nisan 1991 (C.tesi-Pazar) Programlamaya Giriş ve Temel Basic Komutlan (GW Basic) 2 Ay tleri Basic (Dos lşletim Sistemi) 2 Ay Lotus 123 (Paket Prg.) 2 Ay Dbase III Plus (Paket Prg.) 2 Ay C Programlama Dili 2 Ay Pascal 2 Ay Cobol 2 Ay Kurs Saatleri: Hafta içi: 9.00-12.00; 14.00-17.00 veya 18.00-21.00 Hafta sonu: 9.00-12.00; 12.00-15.00 veya 15.00-18.00 Kayıt için: 2 adet fotoğraf ve en az lise veya dengi okul bitirme belgesi getirilme- si gerekmektedir. SertiHka: Kursta başanlı olanlara "Sertifika" verilecektir. ADRES: Boğaziçi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümu Ku- zey Kampüs, Teknoloji Binası B Blok R.Hisarüstü-lstanbul BİLGİ İÇİN: 163 15 00/ 360 veya 760 Basın 17694 SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ'nin kuruluşunu; demokratik bir kazanım, barış ve insan hakları mücadelesinde, emek savaşımı ve sivil toplumun kurulması yolunda önemli bir aşama olarak niteliyor ve destekliyoruz. Senter AYRILMA2 Saniy» AYRILMA2 Semiha AZAPÇI ibrahım A2APÇ1 C.Can AYDIN Özgür AKGUL Ahmet AKTAŞ M.AII ARGUN Ortıan AYTAÇ Mttıat AHG1 Abdultah ANAR Yalçın ATILGAN Ya$sr AKIN Mahmut ALPARSLAN Asl«n ALP Keriman ALP Şerafettin ARSLAN Nebi ARSLAN Ahmet AYDOÖMUŞ Mehmet AKKAŞ Hasan BEKTAŞ All BAYRAKTAR Duran BOZKURT Yuuıf BAZ Hayrl BOZKURT Parfflan BOLAT Conal BEYAZTAŞ Cezml BASKIN Ziya BARIŞ Mehmet BINBAY Mustaf» CEYOİLEK Halıl CENGİZ Ahmet CENGİZ Serdar ÇORAPÇİOÖLU All ÇİFTÇİ Mümtaz ÇINAR Fevzi DEMİR Monnwt DEMİR Nlyazl DİNÇER Süha DENİZ Sekur OEMİR Murat DEMİR lihan DİSÇİ Saltuk DENIZ Suha DENİZ Salih ERDAĞI Fshrettin ERGÜVAN AytMiEREN Cem ERDEMOGLU Altan ERKEKLİ All ERKAZAN HûMyinEKİNCİ KaanGENÇ KananGÛVENC Muzalftr GÜLÇİMEN ŞrtınemGÜRSOY Altan GÖRDÜM Yusuf GÜLER Mehmet GOKÇE RahhnGÖKÇEK YaşarGOKOÖLU Hayriye HEPBENZER Levent HACIYUSUFOĞLU Sıdıka HOCA Murvet HASDEMİR Ahmel INCE Ahmet İNCE Fahri İLIKÇİ Mustala İZCİ Zühtü KAYMJ SahntKÖK Mehmet KAZAN AtmlOUÇ Doğan KARAKOÇ Otlek KAYALI Öılem KAWK Nuır KAPUSUZ Erdoğan KAÇAR Muharrem KADEROĞLU Cengız KORKMAZ M«hmet KURŞUN M.Bılgehan MERKİ ismail MÜRŞİL Güfbüz METE M Clhat OĞAN Ortıan OKTAY Konur OZÇEÜK Adnan ÖZVERİ Harun ÖZMEN Salm ÖZEN Beyh»n ÖZKAZANÇ MeHh ÖZGÜÇ Kaya ÖZKARACALAR SlnanONELGE HManOZİLHAN Mehmet ONER GÛ.'M ÖZGENÇ RıtatOZDEMİR Taner ÖZBENÜ Nurtıan OZENEN Fhfai ÖZDEMtR SaMflilt PARLADIROĞLU Akay SAYIUR Blnan SIRTTUNA Mehmet SONMEZ Beyhan SUNAL Serpll SUKAN PinarŞENEL Hasan ŞAHİN Mustata ŞAHİN Ramazan SEVERCAN A.Aykut TOKEL ÖadenTOKEL Muıatter TOKMAK Samf TÛRK A.nf URESİN Suleyman ULKER Bakı. L.UZUN Adurrahman ULAK Pethl UYGUR Hurrtyet YILMAZ Halim YAKUT İliman YAKUT Kenan YILDIR1M Çetobl YALÇIN Bttal YILOtRIM Kanm YAZIRLIOĞLU Mehmet YAZIRLI Serdar YILOIZ Merımet YUNAK Atıf YILDIZ Hazal YAŞACAN Ayça YAVUZEŞ Şahln VIGIT Haydar YİĞİT Zekl YARAMAZ lerinin aralık ayından itibaren görulmeye başladığını ve iç pi- yasaların çok durgun olduğunu anlattı. Aloğlu "Ankara yoluna çıkın, tzmit'e doğru yönelin. Bu fabrikalar bölgesinde trafiğin bosaldığını görüyorsunuz. Grev- ler ve durgunluk trafiği datai etkiledi" dedi. Aloğlu, "Bekli- yoruz, hepimiz harf uzmanı kesildik" diye konuştu. Cumhuriyet Ege Büromnzun haberine göre EBSO Başkam Uğur Yüce, piyasalann durgun- luk ve bekleme dönemine girdi- ğini söyledi. Yüce, savaş uzadık- ça ödenen faturaların artacağı- nı savundu. TOBB Sanayi Kon- seyi Başkanı Şinasi Ertan ise "Ozd sektör yatıruncılanmn sa- vaş sonrasını beklediklerini" be- lirtti. Ertan, "Sıkıntılı giinler ge- leceğinden kapasite kullanımı yerinde sayabilir ya da bir ölçö- de düşebilir. Tabii bundan da üretim olumsuz etkUenecektir" dedi. Öte yandan tzmir Ticaret Odası Başkam Halit Şarlak, dün yaptığı basın toplantısında "eko- nomi tıkandı" dedi. Şarlak "Ka- mu ve özel kesim yatınmlarda zorlanmakta ve istikrarsızhk or- tamının geçmesini beklemekte- dir. 91 yılı için öngörülen yüzde 5.9'luk büyüme hızı düşecektir. Üretim azalacak, ithalat kendi- liğinden sınırlanacaktır. Petrol- de spekülasyon sürecektir. Piya- salar dunnuştur." dedi. Suudi Arabistan 10 bin Türk yurda dönmeye çabalıyor RtYAD (Cumhuriyet)— Suudi Arabistan'da yaşayan 10 bin kadar Türk vatanda- şı Körfez savaşının patlak vermesi üzerine kendilerini güvenlikte hissetmedikleri gerekçesiyle Türkiye'ye dön- mek istiyor. Çoğu Suudi Arabistan'm Dahran, Dammam gibi kentlerinde oturan, ancak savaş patlak verince başkent Riyad'a kaçan Türkler bura- daki Türkiye büyükelçiliği- ne başvufarak yurda dön- mek istediklerini bildirdiler. Ancak bu Turklerin yurda dönmelerinin çok zor oldu- ğu belirtiliyor. Çünkü Suu- di Arabistan'a girişleri ve ça- lışma izni alabilmeleri için kefil gereken bu Türklere şimdi savaş nedeniyle çıkış izni verecek kefılleri ya bu- lunamıyor ya da bu kefiller Turklerin yurtlanna dönme- leriyle işlerin aksayacağı en- dişesi içinde gidişleri için izin vermeyi reddediyorlar. Konuyla ilgili olarak tele- fonda görüşlerine başvurdu- ğumuz Türkiye'nin Riyad Konsoiosu Murat Ateş, "Pek çok kez Suudi Arabis- tan Dışişleri Bakanlığı nez- dinde girişimde bulunduk. Bu insanlann paraları yok. Kalacak yer bulmakta güç- lük çekiyorlar. Olanaklan- mız sınırlı olduğu için ken- dilerine >ardım edemiyoruz. Durumla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı lmren Ay- kut ilgileniyor" dedi. Çalışma ve Sosyal Güven- lik Bakanı tmren Aykut ise "Suudi Arabistan'da bu- lunan vatandaşlanmızdan Türkiye'ye dönmek isteyen- ler için gerekli çalışmalar ya- pılmakta. Suudi makamla- nyla temaslar sürdüriilmek- tedir. Gerekirse Suudi Ara- bistan'a uçak gönderip gel- mek isteyen vatandaşlanmın Türkiye'ye taşıyacağız"dedi. Çelik-İş, Özdemir-İş'e katıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Bağımsız Çelik- Iş'in, Hak-lş'e bağlı Özdemir-lş Sendikası'na ka- tılraası ile ilgili protokol dün imzalandı. Çelik-tş Genel Başkam Metin Türker ile Öidemir-lş Sendikası Genel Başkam Mehmet Aras'ın dün Hak-lş genel merkezinde imzaladık- lan protokolde birleşme ile ilgili şu koşullara yer veril- di: "Her iki sendikamn Hak- tş çatısı altında Özçelik-tş Sendikası ile ve eşitlik ilke- lerine, uygun şekilde birleş- melerine mevcut şubelerin Öz Çelik-iş Sendikası şube- si olarak faaliyetlerini sür- dürmelerine, birleşme ile il- gili yasal prosedürün en kı- sa zamanda tamamlanarak yetki ve toplusözleşme calış- malannın hıziandınlmasına karar verildi." Bağımsız Çelik-lş Sendi- kası, Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanhğı'nın 17 ocakta yayımlanan ve Çelik- İş Sendikası'nı yüzde 10"luk toplusözleşme yapma yetki barajının altında tutan ista- tistiğine karşı iş mahkeme- sine dava açtı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog