Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

Pamukbank yıllık faiz oranları: TL $ DM %65 %12 Cumhuriyet "lyı Faiz" Devam! PAMUKBANK iyi ba nka d ı r67. Yıl; Sayt: 23861 Kunıcusu: Yunus Nadi 1200 TL (KDV da h,ı> 24 Ocak 1991 Perşembe SAVAŞTA 8. GÜN Iııcirlik'tcıı400 darbeDışişleri Bakanı Alptemoçin, tnönü ve DemireVeABD uçaklarının Irakh bombaladığını açıkladı ASKERİ TESİSLER HEDEFTE IRAK SINIRIBOMBALANDI ÖZAL: BİZ CENGÂVER MİLLETİZ Dışişleri Bakanı, SHP lideri İnönü ile DYP lideri Demirel'i ziyaret ederek Körfez savaşı ile ilgili bilgi verdi. Görüşmeden sonra İnönü, 'Bakan yeni bir şey söylemedi' derken Demirel, 'Bakan Türkiye'nin kara savaşına girmeyeceğini, İncirlik'ten 400 sorti yapan ABD uçaklarının Kuzey Irak'taki askeri hedefleri vurduğunu söyledi' dedi. 17. Sayfada ABD uçaklan, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Irak mevzilerine yoğun hava saldırısı düzenledi. Uçaklann, 49 nolu sınır taşında bulunan uçaksavarları bombaladıklarıbildirildi. Patriot füzesinin yanlış kenetlenerek ateşlenmesinden sonra önceki gece İncirlik'te tam bir sessizlik yaşandı. ABD'nin hava harekâtı dün sabah yeniden başladı. 17. Sayfada Cumhurbaşkanı Özal, Çankaya Köşkü'ndeki 'halk günü'nde yaptığı konuşmada İncirlik Üssü'nün BM kararlan uyarınca kullandırıldığını belirterek şunları söyledi: "Savaş korkulacak bir şey değil. Biz lükse alıştık da o nedenle kaybetmek istemiyoruz. Ama unutmayın biz cengâver milletiz" 4. Sayfada İÇİŞLERİ BAKANI AKSU: TABANSIZ MİLLET OLDUK 3. Sayfada Irak:Türkiye saldırganDışişleri Bakanı Tarık Aziz, Alptemoçin'egönderdiği mesajdaAnkara'yı sert bir dille uyardı 'NOTA' GIBIMESAJ Irak Dışişleri Bakanı Tarık Aziz'in Türk meslektaşına gönderdiği mesajda, ABD savaş uçaklarının Irak sınır- lan içine düzenledikleri saldırılarda İncirlik Üssü'nün kullanıldığını tüm dünyamn bildiği belirtilerek "Türki- ye, topraklarını dostu Irak'a saldırılarda kullandırmış- tır. Bu tür davranışların sonuçlarımn ne olduğunu siz bi- lirsiniz. Bu saldırgancatutum, Türkiye'nin petrol boru hattını kapatması, Irak'a ait gıda ve tıbbi malzemeye el koymasınınüzerinetuzbiberekmiştir" denildi. 14. Sayfada 'ABD ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMEK' Tarık Aziz, Türkiye'nin izlediği tutumu utanç verici ola- rak niteleyerek 'Bu davranışın amacı, Irak ve hâlkına karşı ihanet dolu bir saldırganlık izleyen ABD'nin önünde diz çökmektir' ifadesini kullandı. Aziz, Cumhurbaşkanı Ozal'ı da Türkiye'yi Amerikan komplolannın içine sürük- lemek ve iyi komşuluk ilişkileriyle ters düşen bir politika izlemekle suçladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sungar, me- sajın gönderildiğini doğrulayarak incelendiğini açıkla- dı. Cezayir de rahatsızlığını Ankara'ya iletti. u Sayfada IRAKTAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE TEHDİT Irak'ın uçak, tank ve diğer ağır silahlarını, müttefik sal- dırılanndan kaçırmak için kuzeye taşıdığı bildirildi. Bağ- dat, topraklarını kendisine karşı kullandıran Körfez ül- kelerine'' şiddetle karşılık vereceklerini'' açıkladı. ABD Genelkurmay Başkanı General Colin Powell, Irak'ın 2 nükleer reaktörünün tümüyle imha edildiğini ve mütte- fiklerin hava üstünlüğü sağladığını söyledi. Irak, dün gece Suudi Arabistan'a 5, İsrail'e 2 Scud füzesi gönderdi. Fü- zeler Patriotlar tarafından imha edildi. 14. Sayfada CtZREDEKtSIHHlYE KAMYONLARI — Güneydoğu sınmnda askeri \ıgınak arttınlırken bölgeye sıhhiye kamyonlan da sevk edüiyor. Cizre'nin Kuştepe köyii yakınlarında tanklar ve sıhhi>e kamyonlan, adeta savaşın çıkmasını bekliyoriar. (AFP) ABD'ye'İtalyantuzağı' Irak, Italyanlarayaptırdığıplastik maketlerle hedefşaşırtıyor NİLGÜN CERRAHOĞLU ROMA— Batı kendi yarattığı cana- varın ustesınden gelmekte guçluk çeki- yor. Italya'nın en buyuk devlet bankası "Banca Nazionale Del Lavoro"nun (BNL) Saddam'a silahlanması için '80 1 lı yıllarda akıttığı 1 milyar dolarlık kre- dilerin skandalın etkisı surerken, buna bır yenı&i eklendi. Amerikaldann Irak'ta bombaladığı uçak, tank ve fuze rampa maketlerinin de Italyan yapımı olduğu saptandı. "La Republica" gazesınin haberıne gore dunyada uçak, tank ve fu- ze rampalarının plastikten mukemmel kopyalarını yapan tek şirket Italya'nın Torıno kentınde bulunuyor. "MVM" adıyla tanınan şirketin taklıt sılah yap- mak konusunda rakıpsiz olduğu bildi- riliyor. Pentagon'un, onceki gun Irak'ta ger- çek hedefler yerine maketleri bombala- dığını açıklaması uzerine Italyan gaze- tecileri sahicılerinden ayırt edilemeyen askeri maketlerle unlu "MVM" şirke- tinın peşıne duştuler. "Vetroresina" adlı bir çeşit plastikten taklıt sılahlar uret- tiklerini soyleyen "MVM"nin sahibi Mario Moselli'nin zengin katoloğunda Amerikan tipi M60 tankları, ıngiliz "Chieftain'Meri, F-16 gibi çeşitli bom- (Arkası 5o. 17, Su. 7'de) İstanbul'dabombah protestoİki Amerikan kuruluşunun Türkiye'deki temsilcilikleri dün İkinci patlama Kabataş Setüstü'nde Amerikan Denizcilik bombalandı. Bir kişi hafif yaralandı. Bombah eylemleri Şirketi ABS' nin Türkiye temsilciliğinde meydana geldi. Dev-Sol üstlendi. Tahtakale'de Türk-Amerikan Board Sabah şirkete gelen biri kız, 4 silahlı kişi, içerideki 4 Heyeti bürosuna gelen saldırganlar, bekçi ve polis görevliyi banyoya kilitlediler. Saldırganlar, binadan memurunu bağlayıp 4. kata bomba koydular. ayrıldıîctan sonrabombabüyük gürültüyle patladı. 14Sayfada \J EKONOMI GÜNLÜGÜ Oanajide ürctımi düşürme 1 etrol piyasası Irak'ı izliyor Ueniz ticaretinde S.O.S. THY'nin krizzaıan 170 milyar lira EkonomitJe OLAYLARIV ARDINDAKI GERÇEK Savaşın Poütikası?.. Bır gerçek artık tartışma gotur- meyecek bıçimde ortaya çıkıu Türkiye'de siyasal iktıdar savaş politıkası izliyor. Olabılir. Bır devletın gerektığinde sa- vaşa yönelmesı de bir politıka- dır. Turkıye, gerektığinde savaş karan verebilir. Nıtekım, en baş- ta ABD olmak üzere, bu tur sı- yaseti yeğleyen ülkeler az de- ğildır. Ancak, Türkiye'nin izlediği savaş polıtıkasının kendıne öz- giı nitelikleri şö'yle sıralanabilir: ]) Cumhuriyet Türkıyesı, kurul- duğundan bu yana 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesıni devletin te- melı saymıştır. Şimdı barış sıya- setını bır yana bırakarak savaş- tan çıkar ummak, çok onemli bır donemea ve değişımı ongor- mektedir. 2) Siyasal iktıdar, bu sıyasetin gerekçesını halka açık- layabilmiş değildir; çunkü tutu- munda savaşçı olmasına karşın, barışçılığı yunituyormuş ızleni- minı yaratmaya çalışmaktadır. 3) Ulkenin Guneydoğusu'nda Körfez savaşına ikinci cephe' açan gınşımler, Meclıste açıkça konuşulmamış, ANAP grubu- nun hukumete açık çek \erme- sıyie ortbas edılmeye çalışılmış- tır. 4) Hukumete verılen yetkı- lerin anayasaya uygun olup ol- • • • (Arkası Sa. 17, Su. l'de) BUGÜN YARIN CUMARTESİ PAZAR BİLİM TEKNİK DERGİ BIUMTEKNIK' Bugün Cumhuıiyet'le Yann Cumhuriyet'le Cumartesi günü Cumhuriyet'le Pazar günü Cumhuriyet'le GÖZLEM UGURMUMCU Sivil Halk... Irak'ın İsrail'e fırlattığı fuzeler sivıllerin yaşadığı yerlere düştü, üç kişi öldü; 100 kişi de yaralandı. IraK da Birleşmış Milletler Genel Sekreteri'ne başvurarak Çokuluslu Güçle- nn bombardımanlarında sivıllerin olduğunu ileri sürdü. Savaş bütün şıddetıyle suruyor. Scud füzelerı, Patriot füzelerinı de aşarak İsrail'in baş- (Atkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog