Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Avrupara (ECU) Mevduat Hesabı dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yuksek faiz. Cumhuriyet Avrupara (ECU) paranızın değerini korur. PAMUKBANK iyi bankad 67. Yıl; Sayı: 23860 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL (KDV dahıp 23 Ocak 1991 Çarşamba SAVAŞTA 7. GUN cephekaynıy*ADANA Füze ve yanb alarm paniğiİncirlik'te konuşlandınlan Patriot füzelerinden biri, yanlış kilitlenme sonucu ateşlendi. Füze havaya fırlatılmasından bir süre sonra ikinci bir komutla patlatıldı. Parçalann Adana'ya düşmesi kentte panik yarattı. Adana'daki ikinci panik dün akşam 20.55'te yaşandı. Verilen kırmızı alarm (taarruz tehlikesi) üzerine binlerce kişi evlerini terk ederek sığınaklara koştu, otomobillerine binerek kent dışına çıkmaya çalıştı. 20.55'ten 21.25'e kadar süren alarmın, Irak'tan İsrail'e atılan füzenin Pirinçlik Üssü'nden farkedilip İncirlik'in uyarılmasıyla verildiği anlaşıldı. İncirlik sarı alarma geçerken, Adana'daki kırmızı alarmı Başbakan Akbulut, teknik bir arıza olarak açıkladı. MEHMET YAPICI, UFUK TEKİN ve YUSUF TOPRAK'ın haberi 16. Sayfada IRAK SINIRI Büyük yığınakGüneydoğu'nun Irak sınırına yakın bölgelerinde yoğun bir askeri hareket var. Bazı mekanize birlikler İdil, Şırnak, Cizre ve Silopi yöresindeki dağlık kesimlerde konuşlandırılıyor. Birliklerin naklinde sivil araçlardan da yararlanılıyor. Silopi ve Habur hattı üzerinde resmen ilan edilmese de "yasak bÖlge"ye benzer bir uygulama yapıhyor. 16. Sayfada ANKARA Generaller Körfez'e gidiyor Türkiye, Körfez bölgesine Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarındaki generaller ve subaylardan oluşan bir heyet gönderiyor. Heyetin gönderilmesi konusunda Genelkurmay Başkanlığı bir yorum yapmadı. Bakan Doğan/'Benim bilgim yok" dedi. 19. Sayfada ÖZAL'DAN SAVAŞ SONRASI Bölgenin kontrolü Türkiye'de olacak Cumhurbaşkaru Özal, Körfez savaşını değerlendirirken ' İsrail'in bu olaya karışmaması gerektiğini söyledim. Bu sağlandı. Savaş sonrası Türkiye'nin masada söz sahibi olması lazım' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal, dün Meclis'te ANAP'h milletvekillerîni kabul ederek, parti içi sorunları din- ledi ve Körfez kriziyle ilgili son gelişmeleri anlattı. Özal, savaş sonrası bölgeyi kontrol altında tutacak güçlere ihtiyaç duyula- bileceğini belirterek, "Bu giiç de Türkiye'dedir" dedi. Cumhurbaşkanı Turgut Özal dün saat 14.45'te eski Milii Sa- vunma Bakanı ve ANAP Teş- kilat Başkan Yardımcısı Erean Vuralhan ile birlikte Köşk'ten TBMM'deki makamına geldi. Vuralhan'ın elinde ANAP An- talya il teşkilatırun, sorunlu de- lege seçimi ve kongre hazırlık- larına ilişkin olarak hazırlanan, (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) EVREN SHP'ULER TRT 'baskını' ortalığı karıştırdı SHP'li 25 kadar milletvekili TRT'nin yayın politikasını eleştirmek üzere Genel Müdür Kerim Aydın Erdem'le görüşmeye gitti. Özel Kalem Müdürü Nevzat Bahm'la çıkan tartışmada Balım'ın ayağı takılarak yere düştü. Başbakan olayı kınadı. 4. Sayfada PANİĞE GEREK YOK BAŞKENT'ten AHMET TAN 16. Sayfada J*- DİYARBAKIR: PATRIOTLAR HAZIR — Askeri havaalanında Hollandalılar tarafından konuş- landınlan 40 Patriot füzesi ateşlenmeye hazır bekliyor. Filoda görevli binbaşı Ziilstra bilgi verir- ken "502 ve 503. birliklere 11 ocak tarihinde hareket emri geldiğini ve 2 gün içerisinde Türkiye'de olduklarını" açıkladı. "Kısa siirede büyük bir operasyon'la konuşlandınlan füzesavarlar çok uzak ve çok yiıksege göre ayarlanabiliyor. (Fotograf: AA) ÜMİT ASLANBAY'in haberi 14. Sayfada m - ABD'ye > güven i olmazEski Cumhurbaşkanı Evren, ABD ile bir anlaşma sağlanmışsa bunun belgelenmesi gerektiğini belirterek, "Bu ağızda mı kaldı, telefon konuşmasıyla mı hallediliyor, yoksa yazıya mı döküldü bilemiyorum. ABD'ye hiç güven olmaz." dedi. 4. Sayfada İNÖNÜ: TÜRKIYE KADERINE HÂKIM DEĞİL 5. Sayfada EKONOMI GÜNLÜGÜ Ucuz petrolden fayda yok 1 urizm acenteleri 'acil önlem' alınmasını istiyor Yedilerin savaş masrafı pazarlığı Ekonomi'de Patriot'lar Scud'u ıskaladı Irak9 IsraiTi yine vurdıı3 kişi kalp krizinden öldü Irak dün îsrail'e üçüncü kez saldırdı. Tel Aviv'e düşen Scud füzesinin 20 binayı yıktıgı ve 3 'ü ağır 74 kişiyi yaraladığı bildirildi. 3 kişi de kalp krizi geçirerek öldü. İsrail hükümeti olağanüstü toplantıya çağırıldı. Sağlık Bakanı misillemede bulunacaklarını ve bunun etkili olmasını sağlayacaklarını söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı da yeni önlemler alacaklarını belirterek "Gereken yapılacaktır" dedi. Saddam kuyuları yakıyor Irak, Kuveyt'teki bazı petrol kuyuları ve depolarını havaya uçurmaya başladı. Saddam'ın müttefiklerin bir İcara saldırısma karşı petrol tesislerini tahrip etmek istediği bildiriliyor. BM Genel Sekreteri, Irak'ın 15 ocakta yapılan barış çağrısına olumlu yanıt vermesini istedi. SSCB Genelkurmayı'ndan bir general müttefiklerin yaptığı hava saldırılarında yüzde 90'ının ıskalandığmı bildirdi. Dış Haberier Servisi — Irak, dün akşam TSt 20.30 sıraların- da İsrail'i Scud füzeleri ile yeni- den vurdu. İsrail Radyosu, sal- dın sırasında üç kişinin oldüğü- nü, 3'ü ağır en az 74 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tel Aviv'e düşen Scud füzesinin kentte ağır hasara yol açtığı da bildirildi. Enkaz altında kalan- lar olması nedeniyle ölu sayısı- nın artabileceği kaydedildi. İsra- illi yetkililer saldınnın ardından yaptıklan açıklamalarda "misil- lemede bulunabileceklerini" söylediler. İsrail hükümeti de olağanüstü toplantıya çağrıldı. Irak'ın dün Suudi Arabistan'- ın Dahran kentine fırlattığı Scud füzelerinin Patriot füzeleri tara- fından imha edilip edilemediği yolunda çelişkili açıklamalar ya- pıldı. ABD ve Suudi askeri yetkili- leri, Irak yonetiminin, Kuveyt- teki petrol kuyuları ve depola- rını havaya uçurduğunu bildir- diler. Irak'ın bu hareketi bazı si- yasi gozlemcilerce, "geri cekilme işareti" olarak yorumlandı. SSCB Genelkurmayı'ndan bir general ise, müttefık hava saldı- nlarında hedeflerin yüzde 90'ının "ıskalandığmı" söyledi. Irak, dün Körfez Savaşı'nın başlamasından bu yana üçüncü kez İsrail'e füze saldınsı düzen- ledi. Tel Aviv'e düşen bir Scud füzesi ilk belirlemelere göre 3 ki- şinin ölmesine, 3'ü ağır 74 kişi- nin de yaralanmasına neden olurken kentte de büyük hasa- ra yol açtı. İsrail Radyosu, 3 ki- şinin kalp krizinden öldüğünü açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü General Nahman Shai, saldından sonra yaptığı açıklamada, en az 20 bi- nanın yıkıldığını belirterek, "Şans bu kez bizden yana degildi" dedi. Irak'ın dün gece gerçekleştir- diği üçüncü füze saldınsı, İsra- il'in misilleme yapma olasılığı- nı yeniden gundeme getirdi. Is- rail Sağhk Bakanı Ehud Olmert, saldından sonra BBC'ye verdi- ği demeçte, "Misillemede bulu- nacaklannı ve bunun etkili ol- masını sağlayacaklarını" söyle- di. Olmert, "Sorun İsrail'in mi- sillemede bulunup bulunmaya- cagı değil, bunun ne zaman ve nasıl olacağıdır. Bu politika, son olaylardan sonra değişmeyecektir" şeklinde ko- nuştu. Dışişleri Bakan Yardım- (ArkasıSa. 19, Sü. l'de) Savaşta Bilinenle Bilinmeyen.. rijvet, savaşın sonu belli: Yenilen taraf, Saddam ve Irak olacak... Ama ne zaman ve nasıl? Belli değil. Peki, savaş sonrası nasıl bir düzen kuru- lacak bölgede? Bir büyük bilinmeyen de bu. Ortadoğu'nun yannki koşullannı bugünden kestirmek ola- naksız. O yüzden de sürekli senaryo üretiliyor. Sa- vaşın yol açtığı belirsizlik ortamında o kadar çok karşılıksız soru işareti var ki, senaryola- rın gitgide çoğalması yadırgatıcı olmuyor. Acaba Saddam askeri yenilgiyi siyasal bir yengiye dönüştürebilir mi? Senaryolardan biri bu. The Economist der- gisinin son sayısındaki başyazıda bu senar- yo şöyle özetlenmiş: (Arkası Sa. 19, Su. l'de) HASAN CEMAL YARIN CUMA CUMARTESİ PAZAR BILIM TEKNİK DERGI BJLİMTEKNÎK Yarın Cumhuriyet'le Cuma günü Cumhuriyet'le Cumartesi günü Cumhuriyet'le Pazar günü Cumhuriyetie GÖZLEM UGUR MUMCU Kimlerin Eseri? Irak, Suudi Arabistan ve israil'e "ScucHarla füze saldırı- larını sürdürüyor; bu füzeler, "Patriot füzeleri" ile havada yok ediliyor. Irak'ın Kuveyt'teki petrol kuyulannı yok ettiği de ilerî sürülüyor. Irak'ın elindeki Scud füzeleri Sovyet yapımı. "El Abbas" füzesi, "Scud-B" füzesinin geliştirilmiş bir modeli. (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog