Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Avrupara (ECU) V Mevduat Hesabı dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yulcsek verim, yûksek faiz. Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23859 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 T\,<KDVdahü)ll Ocak 1991 Sah SAVAŞTA 6. GÜN Esirlereaıılılıetlef Bombaya karşı tutsak Bağdat radyosu, savaşta ele geçirilen 12'si ABD'li 25 savaş tutsağmı Irak'ın önemli stratejik hedeflerine yerleştireceğini açıkladı. Radyo, tutsakların ABD bombardımanına karşı ekonomik tesisler ve bilimsel araştırma merkezlerine yerleştirilmeye başlandığını duyurdu. ABD'den sert tepki ABD Başkanı George Bush, Irak'ın uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini belirterek, "Irak, böyle davranarak savaşın seyrini değiştiremez" dedi. Cheney de rehinelerin' 'canlı kalkan" olarak kullanılmalarınm, sürdürülen bombardımanı etkilemeyeceğini söyledi. İngiltere kaygılı İngiltere Başbakam John Major, Irak'a tutsak düşen İngiliz pilotlarının TV'ye çıkarılması ve kalkan gibi kullanılmasından "derin kaygı" duyduğunu belirtti. İngiliz Savunma Bakanı Tom King de bunu sert dille kınayarak Cenevre anlaşmasına uyulmasını istedi. Savaş esirleri T V'de Irak televizyonunda savaş esiri oldukları iddia edilen 7 kişinin görüntüleri, dün Batılı televizyonlarca da yayımlandı. "Savaşı kınadıklarını' söyleyen savaş esirlerinin, uyuklar gibi çok yavaş konuştuğu ve yüzlerinin darbelerden tanınmaz halde olduğu görüldü. 17. Sayfada ISTANBÜL ABD bürosuna bomba İstanbul Maslak'taki ABD'yeait personelin gümrük ve trafik işlerini yürüten bürobombalandı. Tesiste ağır hasara yol açan patlayıcı maddenin TNT olduğu açıklandı. Saldırıyı Dev-Sol üstlendi. SaldırıABD'de 'Irak'tan kaynaklanan bir sabotaj ya da saldın korkusuna'neden oldu.17. Sayfada AKBUUIT: Bizden bekleneni yerine getirdik TVl'de dün saat 20.00 haberlerinde konuşan Başbakan, ortak savunma tesislerinin 'askeri amaçlı' olarak ve daha kapsamh bir şekilde kullandırıldığını ifade etti. Akbulut Türkiye krizden güçlü çıkmalı' dedi. 17. Sayfada BATMAN 20 ABD helikopteri devrede Dışişleri Bakanlığı, ABD uçaklarına Suriye hava sahasının açıldığı yolundaki haberleri yalanladı. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 20 helikopter ve 30 kişilik kurtarma ekibi Batman'a indi. ABD'nin F serisi bombardıman uçaklannın da Batman'a gelmesi bekleniyor. 14 Sayfada BÖYLE MANTIK OLMAZ ERGUHBALCTnınyazısı 11. Sayfada RIYAD BİRLtKLER CEPHE YOLLJNDA — ABD onderligindeki muttefik hava kuvvetterinin Irak'a karşı başlattıklan "Çol Fırtınası" harekatı yogun hava saldınlanyla surerken kara birlikleri de cephe hattında mevzilendirilivor. Cepheyesevk edilen ABD deniz piyadelerinden bir asker kendilerini ideyen helikopterin murettebatına el salla>arak karşılık veriyor. (Fotograf: AFP) Iran'da2.cephekaygısı Tahran üslerin ABDtarafından kullanılmasına ilişkin rahatsızhğınıAnkara'ya iletti Savaş yayılmasın İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin özel temsilcisi Muayyeri dün Ankara'da Cumhurbaşkam Özal, Başbakan Akbulut ve Dışişleri Bakanı Alptemoçin ile görüştü. Muayyeri, Özal'a Türkiye'nin üsleri ABD'ye lcullandırmasından duyulan endişeyi aktararak savaşın genişlemesi 'ciddi sonuçlar doğuracaktır' mesajı verdi. Kara savaşı nasıl başlayabilir? Bölge cografyası degişmesin Rafsancani'nin özel temsilcisi savaş sonrasında bölge coğrafyasının değişmesine kesinlikle karşı olduklarını iletti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada ise 'Türkiye'nin hiçbir komşusunun toprağmda gözü olmadığı ve Körfez coğrafyasının değişmemesinden yana görüşü buîunduğu' belirtildi. 14 Sayfada İran Israil'i nyardı İran Dışişleri Bakam Ali Ekber Velayeti çokuluslu güçlerin Irak'a vahşice saldırdığını belirterek, "Israil'in her ne sebeple olursa olsun İslam topraklanna saldın düzenlemesi îran için kabul edilemez. İsrail'e karşı başta Filistinlilerinki olmak üzere her türlü mucadeleyi destekliyoruz" dedi. 14. Sayfada Füze saldınsı: 12 yaralı S.Arabistan: Riyad kentine atılan Şcud füzesi imha edildi, dagılan parçalardan 12 kişi yaralandı. Irak: 31'i asker 94 Irakh öldü, 246'sı yaralandı. S.Arabistan'la arasındaki saldırmazhk paktınıiptal etti. ABD 9 Amerikan uçağı ve 13 pilot kayboldu. İngillere: 3 Tornado uçağı kayıp, iki pilot ölü. ttalya: Bir Tornado uçağı ve iki pilotu kayıp. Dış Haberier S«rvisi — Irak, bu sabaha karşı Suudi Arabıs- tan'a bir fuze saldınsında bulun- du. Irak'ın Rıyad'a gönderdiği Scud fuzesı, Patriot fuzelennce ımha edildi, AFP'nin habenne gore, Scud fuzesının ımha edıl- mesı sonucu Rıyad'a duşen par- çalar 12 kışının yaralanmasına (Arkası Sa. 17. Su. Vde) YUNAN BASINI: TURKIYE SAVAŞA BULAŞTI 11. Sayfada A8D Hava KuvvetJen'nın Incırtıkien saldırıya geçmesıyte Tûrkıye'den ıkıncı cephe açıldı ÖncelA taşıyan ıkı hedef Saddam Huseyın'ın Gûney Irak'la ve Kuzey Kuveyt'te ûslenen seçkın Cumhunyet Muhafızlan Dev 6-52 bombardıman ve F-18 'Homef avcı bombardıman uçaklan halı bombarûımamyla savunma haflannı tahnp edıyor ve sılahlı araçlarta bırtıklerı ımha edecek bombardımanlar ıçm hazırlık yapıyor Iraklılar. A6D savaş gemılen Wısconsın ve Mıssoun'nın hava kuvvetlen ve 16 ınçlık topiarı ıle denızden de bombalanacak ABD Kara Kuvvetlen bir kanat harekatı ıle Cumhunyet Muhafızlan ıle çarpışmaya gırebılır ve ön rtaöanna genden saldırabılır Hanta, Körfez savaşındakı mûnefik komutanların Irak ve Kuveyt'e yönelık hava saldırıları yön değıştınrken kara savaşını nasıl gelıştırebıleceklenm göstenyor Ingılfere'nın Bırıncı Zırhlı Tûmenı nın ABO denız pıyadetenyle bırlıkte Kuveyt'ın merkezıne saldırması bekleniyor SAVAŞ UZARSA Türkiye'den kara operasyonuABD'nin, iyi mevzilenmiş, savaş deneyimi olan Irak gücünü hava saldırısıyla oynatması çok zor gözüküyor. ABD, Irak topçusumın üzerine kara birlikleri yollamak zorunda. Savaş uzayıp ABD arzuladığı başarıyı elde edemezse Türkiye'den rolünün artmasmı talep edebilir. ABD Irak'ın kuzeyine en risksiz ulaşma yolu olan Türkiye'den kara harekâtının başlamasını isteyebilir. UFUKGÜLDEMİR'inhaberi 14 Sayfada EKONOMİ GÜNLÜĞÜ OteUer fiyat kınyor, eleman çıkartıyor. jLlaın petrol her yerde 20 dolann altında. Oüyümeye fren, enflasyona yeşil ışık. Uçakların Ortadoğu uçuş hatlan değişti. Ekonomiide Incirlik'e 'Patriot' ağı ÖZGEN ACA» İNCİRLİK — Irak'ın "boj hedefl" olmasından kaygılanıl- dığı ıçin tncirlık Hava Üssu'ne "Patriot", Adana sırtlanna "Rapier" fuzeleri ve "Oerlikon" uçaksavar topiarı yerleştırildı. Üssun hava guven- hği ıle ılgilı devriye uçu» gore- vı Turk Hava Kuvvetlen'nin (F- 16) savaş uçaklarına verıl- di.Turk pılotlanmn "savaş eği- tim ve yeteneğini" arttırmâk amacıyla Amerikan savaş uçaklan ıle birhkte "zaman zaman" Kuzey Irak çıkışlarına katıldıklan one suruluyor. Üç gun önce başlayan (Dahran-lncirhk) hava köprü- sune önumuzdekı gunlerde Do- ğu Akdenız'de "Forrestal - Incırlik" koprusunun de ekle- neceğı bıldırılıyor. Incırlik çı- kışlı hava saldınlarını beslemek amacıyla usse personel ve cep- hane yığınağının yoğunlaştığı gozlenıyor. Amenkalı yetkıhler, Suudı Arabıstan ıle Körfez'den Irak'a yaptıklan ılk 48 saatlik hava saldırılannda Irak fuze rampa- ları ıle havaalanı ve savaş uçaklan filolarına buyuk ka- yıplar verdıklerını sanmışlardı. (Arkası Sa. 14, Su. î'de) • Edwards içtenliği TV2'de saat 22.50'de 'fşte Hayat' adtı film yayımlanacak. Fılmın başlıca rollennı Jack Lemmon - Julie Andrews paylaşıyorlar 6. Sayfada • Leman Samdan 8 şarkı Lernan Sam, bu akşam 20.15 'te televızyonun 2. kanalında yayımlanacak 'Yarım Elma' programında 8 parça seslendırecek Ağıt, Hey Yıltar, Gönul, Özgurluk soyleyeceğı şarkılardan dordu. 6. Sayfada I • Gelenekten çağdaş yaratıya Amerikan El Sanatları Muzesı 'nın Phıllıp Morrıs desteğıyle duzenledığı Çağdaş Objeler Sergısı | bugun Ankara'da açılacak. 7. Sayfada • Giyotine çeyrek kala Danton Georg Buchner'ın "Danton'un Ölumu" bugunden başlayarak Taksım Sahnesı'nde. 7. Sayfada • Türkiye'nin sigortası Savaş Rıskı Sıgortası Komıtesı dunden ıtibaren Turkıye'ye yonelık hava kargolarında savaş rıskı sıgortası pnmlerıni serbest bıraktı. Ekonomide • Maçlara devam BTSGM, Körfez savaşı nedenıyle hıçbır spor faalıyetının ertelenmeyeceğını açıkladı. Sporda • Letonya dlrenme' kararı aldı Moskova'nın askeri operasyon baş/attığı 2. Baltık cumhurıyetınde parlamento 'ozsavunma bırlıklen' kuruluyor Arka Sayfada • Kıbrıs için gizli pazariıklar Cuellar'ın iyi nıvet gdrevlıst Feıssel, tstanbul'da Korkmaz Haktanır ıle goruştu Arka Sayfada GOZLEM UĞURMUMCU Incirlik ve NATO... Amenka'nın Incırlik Ussu'nu 1980'lerden beri kullanma- yı duşunduğü, bunun yolunu ve yordamını aradığı artık bu- gun tyıce bellı oluyor Incırlik Üssü, 1979 yılmda ABD'nin Tahran Buyükelçıli- ğı'nın basılıp 49 goreviının casusluk suçundan tutuklanma- larını ızleyen gunlerde de Amenka tarafından kullanılmak ıstenmıştı (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog