Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

2 OCAK 1991 CUMHURÎYET/9 ANKARA HAVASICumhuriyet Ankara Bürosu TELEFON Bakanın hatırı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un telefonu gece yansından sonra acı acı çaidı. Aykut, güçfukle uyanıp ahizeyi kaldırdı: — Alo... Çalışma bakanıyla mı görüşüyorum?" Aykut, ardından ne geleceğini merak ederek, "evet" dedı. Telefondaki erkek sesi, aramasının nedenini şöyle açıkladı: — Ben Denizli'den arıyorum. Bizim ilçemize otomatik telefon bağlandı da onu deniyorum. Bir hatırımzı sorayım dedim. İŞÇİ UCRETLERİ Bir kilo ete 5 saat emek MetaJ iş kolunda 100 bini aşkın işçi grevde. MESS'le yapılan toplu ış sözleşmesi görüşmelerının olurnsuz sonuçlanmasından sonra Türk Metal ve Otomobil-İş Sendikası'na bağlı işçiler grev gömleklerini giydiler. MESS grubunda çalışan bir işçinin bir saatlik ücreti ortalama 2 Din 532 lira. Buna göre bir işçinin en temel gereksinimierini karşılaması için çalışması gereken süre şöyle: Bir kilo beyaz peynir satın alabilmek içtn: 5 saat 12 dakika. Bir kilo et içtn: 5 saat 9 dakika. Bir kilo yoğurt için: 1 saat 19 dakika. Bir kilo sebze için: 1 saat 18 dakika. Bir adet 12 kilogramlık tüpgaz için; 6 saat 7 dakika. 6UNUN FOTOGRAFI Bir ton kömür için: 79 saat. Bir buzdolabı için. 474 saat (Iki ay) Bir adet televizyon için: 979 saat. (Dört ay iki gün) Bir bulaşık makinası için: 1008 saat. (Dört ay artı gün) "Dryalog". (Fotograf: Banş Bil) YILIN KADINIKIM? KAMER GENÇ Kaynanam ANAP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gürdere yılın adamı olarak TBKP Genel Sekreteri Haydar Kutlu'yu seçtiğini açıkladı. Gürdere "yılın kadını sizce kim? Semra Özal olabilir m^.aorusuna uzun uzun düşündükten sonra "Valla bu ınsanfarı öyle kadın erkek diye ayırmamak lazim. Hem bizim yasalarımıza göre kadın, erkek, dil, din, ırk, renk ayırımı yasaktır" dedi. Gazeteci 'şimdi Haydar Kutlu'yu hangi ayrım sonucu yılın adamı seçtiniz* diye bastınnca Gürdere yanıt verdi: "Bana göre yılın kadını kaynanam" Gürdere yılın olayinı da şöyle anlattı: "Bence yılın olayı Van'ın Bahçesaray ilçesinin yollarının hiç kapanmaması. Geçmiş yıllarda 9 ay boyunca kapalı kalırmış. Şimdi Belediye Başkanı bana geldi anlattı. Portakalı görünce şaşırmışlar. Halk ne olduğunu bılememiş önce. Portakala "olsa olsa helıkopter yumurtasıdır" demişier. Görüyor musunuz Türkiye'deki gelişmeyi, yolları açık tutarak o yöredeki insanlarımızın yollarını açık tutarak kışın portakal yemelerini sağlıyoruz." Hayali ihracat sorunu Taşartlan sanatçı standardı Türk Standartlan Enstitüsü, Deviet Bakanı Mustafa Taşar'a bağlı kuruluşlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Taşar, zaman zaman ilginc mektuplar alıyor. Geçen gün Taşar'a gelen kalınca bir zarfın içinden bir adet sanatçı Tüdanya'nın kaseti çıktı. Kasetle birlikte gönderilen mektupta, bir vatandaş aldığı kasetin bozuk çıkmasından yakınarak TSE'nin bu zararını karşılamasını istiyordu. Taşar, öncelikle daha önce hiç dmlemedığı Tudanya ile bu şekilde tanışmasına memnun oldu. Ama bir yandan da tuketıci vatandaşın zararını TSE bütçesinden karşılayamayacağını btliyordu. Taşar sonunda yolu, kendi cebinden başka bir kaset alarak vatandaşa yollamakta buldu. Ama Tüdanya yerine Ayşegül Durukan'ın kasetini göndermeyi 'eğledi. Taşar her iki sanatçıyı da aynı standartta bulmuştu. URFA 5URUÇ KARAVOLU ÜZERİ BAZfN KOYU 12NCİ m0£ Mûracaot • TURIZM Patlama umudu 92'ye de Turizmde her yıla "patlama" demeçlerıyle girilir. Turizm bakanları seyahat acenteleri yeni sezonun önceki yılları katlayacağını, turist sayısında patlama beklediklerini söylerler. Ama her sezon sonu sonuç hüsran olur. Turizm Bakanı İlhan Aküzüm 1991'de Türkiye'de patlama beklenemeyecegini duyurdu. Nedeni malum; Körfez kr.zi. Ama kriz çözülünce turizmimiz yine patlayacak. Aküzüm böyle diyor. 1992'de ülkemize gelen turist sayısı 7.5 milyona çıkacak. Gelirimiz de 4.5 milyar doları bulacak. BARIŞ ŞIIRl Unsal mahkemede Eski CHP senatörü Niyazi Ünsal'ın barış şiirinin başına gelenleri daha önce bu sütunlardan duyurmuştuk. Ünsal satışa çıkarmak istediği barış şiiri için vilayete başvurmuş. Ancak şiir Körfez krizine takılmıştı. Ünsal 7. İdare Mahkemesi'nde dava açarak konuyu yargıya götürdü. Barış şiirinin yasak olup olmadığına mahkeme önümüzdeki günlerde karar verecek. Adnan Kahveci'yle Kamer Genç arasındaki söz düellosu devam ediyor. Bütçe görüşmeteri sırasında Kahveci'yı ağır bir düle suçlayan Genç hayali ihracatçıların korunduğunu, Maliye Bakanltgı'nın konunun üzerine gitmediğini söylemişti. Kahveci'nin de buna yanıtı, "Bunları ıspatlasın, yoksa hayali ihracatçılarla işbirliğinde olan kendisidir" demişti. Genç'e soFduk: — Efendim, şimdi hayali ihracatçılarla temasta olan kim? GENÇ — Onu açıkladım. Maliye Bakanlığı'nın bazı elemanlan. Mecliste sordum; cevap veremediler, yazılı vereceklermiş. — Kahveci sizin için 'açıklasın' diyor... — Dosyalar bende değil ki. Ciddiyse alsın mceletsin. Bürokratlar benım değil onun emrinde. — Kahveci sizı de suçlamıştı... GENÇ — Kahveci bir zavallı adam. Yanı acıyorum ona. Maliyeyi bilmiyor. Ona atari ver oynasın. — Ama kendilerı Maliye Bakanı. Biliyorsunuz ilginç fikirier de üretiyor. GENÇ — Maliyeyi bilmiyor. Yani cahil adamla uğraşmak çok zor. — Peki sizdeki hayali ihracat dosyaları ne oldu? GENÇ — Hepsini gündeme getiriyoruz ama basında yer alamıyoruz. Yani her şey boş duvarlar arasında kalıyor. Hevesimiz kmlıyor. — Ama meclis tutanaklanna ğeçiyor. GENÇ — Tabii 200 yıl sonra okuriar. you eak English? İnaSzoeöğvsnmekio d d / W A <\7 ÇöcuklaradalngiEzoe "EMJSK PAZARLAMA ÜZMAN\E YAmMC SEMhERl İ3.DÖNEM JSTANBCl/rAKSİM TariabaşEükanrt>:60 »OÜÎS 6814 154 26 64 154 27 95 15611 51 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI'NDAN 1- Büyükşetıir Belediye Başkanlığı, Merkez Garaj, Merkez Bi- na, Çocuk Yuvası, Basımevı ıle Dış Müdürtüklerin temizlik ışi 799.000.000 TL. + KDV. muhammen bedelle ihale olacaktır. Geçıcı Temınatı: 23.970.000 TL. Ek Temınatı: 79.900.000 TL. Şartnamesı: 80.000 TL. bedelle Sosyal İdarı İşl. Md'den satın alı- nabilır Yukanda yazıl/ışter i7Ocak 1991 günüsaat 11.00'de İstanbul Buyükşehir Belediye encümeninde 2886/36'ncı maddesine göre kapalı zarf eksıltmesı usulü ile sartnamesi veçhile ihale olacaktır. Ihalelere katılmak isleyenler ihale tarıhinden 3 (üç) iş günü ön- ce Beledıye'ye müracaat etmelen gerekmekte olup, tekliflenni içe- ren kapalı zarflannı saat 10.00'a kadar yukanda belirtılen ihale gününde İstanbul Bûyükşertir Belediye Encümeni'ne teslım etme- lerı gerekmektedır İlan olunur. Basın: 43337 HAYVANLAR ÎSMAİL GÜLGEÇ KİM KÎME DUM DUMA BEHlç AK PİKNİK PİYALE MADRA HIZLI GAZETECİ SECDET ŞEN GARFIELD JM DAVIS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 2Ocok KUKLA MANCUKO DEVLETf.. 1332 'PE BUGUM, Ç/AJ '/A/ *UJZ£Y/MC>E*:t HnAA/ÇUg- YA 7OP&4tC04&/MD/4 *A*A*JÇLH£O" O£l/L£Tr KU- ISUtMUŞTU. ASYA'M EGE**£\ILIK ÇAUÇAM JMPOA/V4, igjf £Yi.ÜCÛA/D£tJ RA *K/K&EM neMrİAJİ /CUŞATM/Ç, BİAKAÇ AY OS TVM MANÇUfîYA'Yt İŞ6AL £7M/f- tMj4&, AT£M>r YÖM£T/MÇ£/eiMİ KO- ACASC/C £TT/eEBttM£K İÇ/fJ, 7?IW7TXKt tflJO>GlL£N SON ÇIN IMPAgArOISU f>t/-Yf'Yf BU D£YL£riN SAffAtA 6£r//SA*/Çr/. G££Ç£K- T£ PU'Yl 'A//A/ HlÇ g/g yEHt:/£i BUWNMÜ~ VO#DÜ V£ toi/IHÇ(JKQ PEVL£T/ P£ KUKLAYDt. 194S'TE, fJPotJ/n ZTDUMY/I P£Ğ/AJ D£VL£r/j SONRA ÇlN'E KURS EGİTİM ÇANAJANS 151 00 44 PAX 151 41 55 ÖZEL BOGAZIÇI İNGİLİZCE KURSLARI İ.T.Ü. VAKFI EĞİTİM TESİSLERİ İŞLETMESİ KIŞ DÖNEMİ İNGİLİZCE ve BİLGİSAYAR KURSLARI 7 OCAK 1991'den Hlbaren BAŞLAYACAKTIR. KAYITLAR YAPILMAKTADIR. jADRES: fTÜ VAKR Maçka Kampüsü Medko Sosyal Karştsı TEL 143 16 27-140 6215-143 31 00/2115-441 3-« Yaş reli ve Aknan ' yönetiminde ıSınıf veMürkEğitimi yeni yıhn tüm dünya •çooıt&nnn mu-tluCuk. gttirmısini diüriz. GedHiS.No 12Feneryolu 338 75 43 ORTA-LISE TAKVIYE H ŞİRKET EV HANIMLARINA B MERKE2LERİNDE UYGUN SINIFLAR • KURSLAR OCAK DÖNEMİ KURSLARIMIZ BAŞLADI AC EL• EDİ N ILM'de İNGİLİZCE CAMBRIDGB Oniversitesi Şınavlan NGHJZCE Tüksek Standart Ekonomlk Fiyat INGILTEREDE İNGİLİZCE lUTnln ÜCRETSİZ yurtdışı hizmeUeri AÜ-PAIR'llk (Ing aie yanınöa anne yardımcılığı) KAMPLARDA öğrencilere çahşarak para kazanma ve lngllizce geliştlrme Imkanı GoMılalşha-ıKal:8MECİDIYEKOY(PolısKarakoiuveriaHb3nl(asıVanı) I İSTANBUL LÎSAN MERKEZ İ T e l : 1 7 4 2 0 7 0 - 1 7 4 1 4 6 5 1 GençturkCd.No.50LALEll Tel:S20 81 99 K A D I K O LISKUR SÜRÜCÜ KURSU Devraler: HaftaSonu : 50cak Haftalçi : 70cak KADKÖY (SöğüÖûçeşmeCamıiyanı) 349 18 24-349 18 25 336 02 06-336 02 79 I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog