Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Avrupara (ECU) V Mevduat Hesabı dünyada ilk kez \) Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. Cumhuriyet Avrupara (ECU) paranızın değerini korur. PAMUKBANK iyi ban kad ı r 67. Yıl; Sayı: 23856 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL <KDV dahü> 19 Ocak 1991 Curaartesi SAVAŞTA 3. GÜN vuruyor İNCİRLİK VIZIR VIZER — Adana'daki tncirlik Hava Ussu, Irak'a karşı ABD hava saldınsının başlamasından itibaren alar- ma geçti. Uç gun önceki ilk hava harekâtı sırasında tnciriik'tea kalkan uçaklann "kollama ve konıma" gorevi yaptıgı kaydedil- di. Turkiye'nin ABD'den istedığı 48 ABD savaş uçagı ile havada üunal yapan "tanker uçaklar", tnciriik'te uslendi. 17 ocağı 18 ocağa baglavan gece saat 01.20'de İncirlik'ten F-1S savaş uçak- lan havalanmaya başladı. 25 adet F-IS ve F-16 ile uç (anker uça- ğı, yaklaşık bir saatte havalandılar ve 33 saatlik bır uçuştan sonra sabaha karşı tncirlik'e gerı donduler. Uçaklann Irak'ta "bombalama" yapıp yapmadıkları konusundakı sorulan, uste- ki Amerikalı yetkflUer, "Operasyon konusunda açıklama yapama- yız" diye yanıtladılar. Diyarbakır'daki basın merkezınde gorevli Turk KomuUn Kur. Albay Halil Kalaycı ise uçaklann "efitim uçuşu" yaptıklannı one surdu. Cumhurbaşkanı Ozal ise dun gece TV'deki "Hodri Meydan" programında Jncirlık'len kalkan uçak- lann, eğitim uçuşundan sonra "gitmiş olabileceklerini" soyleye- rek "Bundan da o kadar korkmamak lazım" dedi. Amenkan NBC Televızyonu ile AFP de İnciıiik'ten kalkan uçaklann Irak- taki asken mevnlen "bombaladıklannı" soylediler. tndriik Hava Ussu'nden dun de savaş uçaklannın filolar halinde kalkıp 2,5 saat sonra geri donduklen belırlendı. Dun geceyansı 35 jet ile 6 tanker uçak uçuncu kez kalktı. Uçaklann, Kuzey Irak'taki as- keri hedeflen bombaJadıklan büdiriliyor. (Fotograf: AA) ANKARA cephe sıkıııtısı• " " İHCİRÜK KOMSULARTEDİRGİN Üslerden destek Bakanlar Kurulu'nun üsler konusundaki kararını açıklayan Dışişleri Bakanhğı, Irak'a karşı harekâta katılan ülkelere desteğin arttınlması amacıyla üslerin daha kapsamlı kullanılması için gerekli talimatlann verildiğinibildirdi.14. Sayfa Cumhurbaşkanı Özal, İncirlik'ten havalanan ABD uçaklannın eğitim uçuşundan sonra Irak'a gitmiş olabileceğini söyledi. Özal, "Tek başıma karar verebilseydim Körfez'e asker gönderebilirdim" dedi. 14. Sayfada Sürekli operasyon İnciriik Hava Üssü'nden dün gece yarısı 35 jet ile 6 tanker uçağı havalandı. ABD'deki bazı resmi kaynaklar ile Batılı ajanslar, Kuzey Irak'taki hedeflerin bombalandığmı bildirdi. Uçaklar saat 02.50'de üsse dönmeye başladılar. Amerikan NBC televızyonu, Türkiye'de üslenen Amerikan savaş uçaklannın Irak'ın batısındaki seyyar füze rampalarına saldırarak imha ettiklerini bildirdi. NBC'ye göre ABD uçaklan 25 Irak füze rampası daha arıyor. 17. Sayfada Gorbaçov'dan çağrı S. Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov, Türkiye'ye çağnda bulunarak 2. cephenin açümamasmı istedi. İran ve Ürdün İnciriik Üssü'nün kullanımı konusunda kaygüannı Ankara'ya ilettiler. Filistin Turkiye'nin savaşa girmemesini istedi. Suriye'nin Ankara Büyükelçisi, duyduğu rahatsızhğı dile getirdi. İran Dışişleri "Türkiye kışkırtıcılık yerine savaşı durdurmak için çaba harcasm" dedi. 17. Sayfa4a ALMANYA'DA TÜRKİYE NEDENÎYLE SAVAŞA GIRME KORKUSU 10. Sayfada BUSH, AŞIRIİYİMSERLİĞE KARŞI ABD Başkam, Irak'a karşı hava harekâtının başarıh olmasına karşın savaşın hemen bitmeyeceğini söyledi. Bush ve Körfez'deki Amerikalı komutan aşın iyimserliğe karşı olduklannı belirttiler. IRAK'IN TUM HAVAALANLARITAHRIP OLDU SSCB Savunma Bakanhğı, ABD ve müttefik birlikler tarafından öncekigün düzenlenen ilk hava akını sırasında tüm Irak havaalanlanrun ve iniş pistlerinin tahrip olduğunu açıkladı. Sovyetler Irak'a 100 Scud füzesi sattığını bildirdi. 14. Sayfada ARENS: ISRAIL MISILLEME YAPACAK İsrail Savunma Bakanı Moşe Arens, "Saldırıya uğradık. KesinLkle karşılık vereceğiz" dedi. Mısır, İsrail misillemesinin Irak'a karşı tutumlarım değiştirmeyeceğini açıkladı. Suriye, ilk saldıran İsrail olmadıkçatecavüze uğrayan Arap ülkesinin yanında yer almayacağım açıkladı. 10. Sayfada BAĞDATTA VANGIN — Amerikan savaş uçaklan Bağdat'a saldınlan sırasında daha çok askeri ve stratejik hedeneri bombalıyorlar. (Fotograf: Reuter) Resmen ve Fiilen. lncırİK Üssü'nün Amerikan savaş uçak- Itn tarafndan kultanılmaya başlamasıyla bır- li<te, Köfez Savaşı'nda yenı bır cephe da- İTaaçılmştır Şımdılık yalnızca '"hava"dan sçılan ' Hincı cephe"nın, "tera"dandaaçıl- nası ıçıt tek bır koşulun kaldığı soylenebı- Ir Bır lak fuzesının topraklarımıza doğru «teşlennesı Incırlıı'ın kullanılmasını zorunlu gören Cumhuoaşkanı Özal ne dıyor? Akbulut hükumetının pariamentodan sa- vaş yetkısı aldığı oncekı gun Cumhurbaşka- nı Ozal, Amerikan televızyon ıstasyonu CNN'ye demecınde şunları soylüyor "Böylece müttefik kuvvetler, uslen, hava sahastnı kullanabılırler Karar, Amenkan ko- mutanlığına kalmıştır " Bunun uzenne CNN şu soruyu yoneltıyor (Arkası Sa. 17, Su. l'de) HASAN CEMAL BUGÜN BİLIM TEKNIK Çok temel bır sağlık sorunu. Gurultu Gokdelen (.amlarından gozluk çerçe\elerıne kadar her çeşıt malzeme>e !>uper ırn.e kaplama Kurku yuzunden yok cdıkn havvan Susamuru Insan, vamyam degıldı1 Hastalar haklarına sahıp çıkmalı' YARIN DERGİ 4ra sokaklar neden sevılır3 Neden Istanbul bıı anlamda, ara sokaklar kenn' ölum yıldonumunde Cemal Sureva, 'Mektuplardan' saytasında Selçuk Erez, Saddam'a teşhıs koyuyor 'Keşanlı Alı Sendromu' Rıchard Gere'ı hıçbır fılmınde, 'Gızlı Ilışkıler'dekı kadar 'kotu' gormedınız' GOZLEM UGURMUMCU Yetki Kimin? İnciriik Ussu'nde konuşlandırılan ABD savaş uçaklanna Irak'a saldın emrını kım verryor? Amenkan generallerı 1 CNN oncekı gece Özal'a şu soruyu sordu* —Türkıye'den Irak'a bır hava satdınsı açılmastnı bekler mi- sınız? (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog