Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

18 OCAK 1991 CUMHURİYET/9 E İNSANLAR F Ü S U J V O Z B İ L G E N G Ö R Ü Ş Savaş mı? Tava delık, tas delık, bu da geldı üstelık Hakkari atasdzü CC^Ü SAVAŞ UYDULARININ ÖZEL HABERLEŞME KANALLARINA GİRDİK Şahin-1 Şahin-2'yiarıyor GECE YARISI oturmuş radyo kanallarını karıştırıyo- ruz Acaba Voıce of Amerıca ne dıyor? BBC bombardıman- dan söz edıyor mu? Ses bır gı- dıyor, bır gelıyor Kısa dalga parazıtlenıyor Derken dahı- yane bır buluş yapıyoruz Radyonun antenını CNN uy- dusunun çanağı ıle bırleştınyo ruz Bırden sınyaller artıyor ve cızırtılar kaybolu>or Fena halde dınlemeye baş- Iıyonız. Ama eyvah, yanlışhk- la savaş ıçın öze] olarak kunı- lan uydulann haberleşme ka- nallanna gırmemış mıyız9 Ne olacak şımdı Suç mu dınle- mek7 Boş ver, onlar butun gun gızlı gızlı halkın telefon- larını dmlıyorlar ya bız de bu kozmık sırlar ıçeren (her ne demekse) haberleşmelen dın- lenz lşte ılk sınyaller başladı. Dınle>ehm — Şahin-1, Şahin-2'yı an- yor.. Alo Alo Şahin-1, Şahin-2'yı arıyor... — Şssst, Turgut baksana Şahın-1 arıyor sen hâJâ Akbu lut'la çene edıyorsun Bırak rniu ıkna etmevı de 6nce Şahın-1 'ı dmle — Geldım karıcığım Aloo, Şahm-1, Şahın-2 dınle- mede — Şahin-2, ne var ne yok, fncirlık işını tamsmladın mı, başlıyoruz, çok onemli. Bak sonra senın oradakı çocuklar taş koymasınlar... — ^ahın-2 konuşuyor Merak etme, tamamdır Ben onlara söyledım Hayatımızın en kârlı ışı dedım Bır koy duk mu uç-beş ne ıslerlerse Başkan Şahın-1 bıze kol kanat BTAMBUL'IMN GREV GÖRÛHTULERİ Nasıl geçiniyorlar? TURKMetai Sendıkası'nın greve gıttığı UZEL fabrıkası- nın lcapısında "Bu işyerinde grev vardır" pankartının ya- nında bır grup grev gözcusu ış- çı grevın 20 gununde çay ıçe- rek ısınmaya çalışıyor Bayram Yılmaz, özcan Ka- ra ve dığer grevcı ışçıler anla- tıyorlar "20 gnnluk bır donemı ge- ride bıraktık. Evde kadınlar elişi filan yaparlar, bunlardan yararlanılıyor. Bizler şu anda hiçbır yerde çalışamıjoruz. Nobet zamanı nobete, dığer zamanlar ıse evde. Orfalama işçi ucretı fabnkada 300-350 bin lira arasında Yenıgırenış- çilerde 260 bin lıraya kadar inlyor." — Ben 14 yıllık ışçıyım, al- dığım para 400 bin lıra, dıyor bır ışçı — Grevdekı ışçıler şımdı hıç para almıyorlar Peki nasıl ge çınıvorlar 7 Bavram Yılmaz Bazılan anne \e babalanndan, bazıla- rı hısım akrabalarından borç- lanıyor "Ev sahibınden kıra>ı ode- memek ıçın sure ıstiyoruz. Bakkal, ev sahibı anlamazsa ne >apacağız?" UZEL Fabrikası'nın önande işçiler, Işverenin iosanca bir ucret vennesini bekliyorlar. Hep bır ağızdan şoyle konu- şuyor ışçıler "Evdekı eşının elınden ko- lundan altın ve bılezıklerı sa- tacak, başka çaresi var mı?" "20 senedır buradayım" dı- ven Mahmut Karaca adlı 6 ço- cuklu ışçı elındekı bordroyu fırlatıyor, "Inceleyın ve hak verın bana" dıvor Kesmtıler- den sonra elıne geçen net ma- aşı ayda 230 bin lıra Ismet Dedeoğlu anlatıyor "Bır arkadaşıma şahıt ol- dum Kendı kendıne sık sık sorduğu soru ne bılıjor musu- nuz 7 Ben nıçın yaşıyorum 9 "4 kişilîk bir ailenin yaşamı- nı en asgarı duzeyde surdure- bilmesi ıçin ne kadar paraya ihtiyacı var. Şu anda aldıgımız en az 260, en fazla 400 bin lı- raya mı, >oksa 1.5 milyon li- raya mı?" Bu olsa daha ıyı olur ve grev de sona erer" SADDAM'A GEREK KALMADAN Çevrecilik modasıDR. Rehat Faıkoglu, Prof Turan İstanbullu, Prof Aysel Muezzınoğlu, Edız Hun, Doç.Dr Gunay Kocasay ve Prof Knton Curı "Çevre So runlan ve alternatıf çözümler" üzenne konuşmak uzere DYP Fatıh tlçe Örgutu'nun duzen- ledığı panelde bıraraya geldı Çevre kırlılığınm bovutlan- nı anlatan Turan İstanbullu, bır onlem alınmadığı takdırde "Saddam-Bush çekışmesıne gerek kalmadan İslanbul balı- gı akvaryumda gorecek, insan- lar gaz maskesiyie sokakta do- laşacak ve balkonlarda tahta kutular ıçınde majdanoz >etiş- tırilmeye çalışacak" dedı Edız Hun ıse, alternatıf enerjı elde edılmesı uzerınde durarak şov le konuştu "Kara- denız'de devamlı ruzgâr var. Nıçın bu ruzgârdan vararlanı- larak mahaliı enerjıler uretmı- yoruz. Jeotemuk enerjı. yeralü sulan bızde sadece tunzm amaçlı kullanılıyor. Oysa bu- nunla şehırlerimızi ısıtabilece- ğimiz gibı turfanda sebzecılık de yapabılırız." Devletın cevre konusunda çalışmalar yapmadığmdan ya- kınan Refah Faıkoglu ıse, "Devlet buyuklerımiz, çağ at- lıyoruz dıyorlar. İnşallah o arada Korfez çoplugune atlamayız" dedı Knton Curı de konuşmasında, şu noktala ra değındı "Bız çocuklanmı- zı açıkgozlu vapmaya çalışıyo- ruz. Bu eevreyı mahvetmedekı ilk olay. Aslında bu zıhrmet- tır çevreyı mahveden. Çevre terbiyesi, çevre bilinci >ok. Çevre sevgisi var. Aslında ka- ra sevda gibi var, moda oldu- ğu için çevrecı olanlar var." SES OPERETİNİN 1940 YILINDA YAYIMLANMIŞ AFİŞLERİNİN TIPKI BASIMLARI ^JÇAfiDAŞ YAYINCIL K-GAURI ALFA t> Satışfiyatc 15000 TL Satışa sunuldugu yerler: ' B ÇAĞDAŞ YAYINCILIK ve BASIN SANAYII A.Ş. Türkocağı Cad 39-41, 34334 Cağaloğlu-tST Tel 512 05 05 CUMHURIYET KITAP KULUBU GALERİ ALFA Tel 151 16 72 gerecek dedım Tekstıl kotala- rının da yuzde 50 arttırılacağı- nı mujdeledım Kevıften hep- sının ağzı kuiaklarında Tek- stılcıler o sevınç ıçınde hemen yuzde 250 zam v enp toplu soz- leşmelen bıle ımzaladılar O Halıt'e ben daha sonra sora- rım ya, neyse — Bırak Halit'i sen şımdi Şahın-1, Sen bıze ıncır işinden haber ver. — Incır ışı de tamam, ser- best tıcaret anlaşmasını kabul ettığınıze gore artık bol bol ın- cır uzum göndenrız Ben de bı- zım Malatya'nın mışmışını ha- nımefendıye gönderırım, pek guzeidır — Bırak şımdı yahu ne in- cın, ben İncırük'ten soz ediyo- nım. Sadece lojistik destekle olmaz. Sen bana burava geldı- gınde ne söz vermışdn? Hanı sizın bakanı da kapının dışına dikıp ıçerde gızlı konuşmuş- tuk... O ış ne oldu? Bızım og- lanlar tek başına mı olecek? — Ayıp ettın Şahın-1, bız sozümuzden dönmeyız Ne söz verdıysek tutacağız Ama anlarsın ya bızım guvercınler fena sıkıştırıyor Sız de Ba- ker'la gonderdığınız sözlen tu- tacaksmız, ama Bak, yoksa sonra çok fena olur Ben kol- tuğu kaybedenm Bızım ul- ke de gıder Avnıpa'nın kuca- ğına oturur — Şahın-2 ne demek o oyle anlamadım... — Boş ver burada bızım bır taktık Adamlarımızla etrafa şunu ya>ıyoruz Bu ulke Şahın 2'nın elınden çıkar ve ABD'nın kucağından kalkar- sa, aman haa Avrupa'nın ku- cağına oturur dıvoruz Pek korkuyorlar — Aferin, yahu iyi duzen. Başka ne diyorsunuz... — Bır de bız bolgede alt su- per guç olacağız dıyoruz O zaman herkesler benım gıbı şa hın kesılıyor — Şahin-2 pek hoşsunuz doğrusu. Ben de bızım guver- cınlere boyle yemler atayım da yiyen yesın ban... — Şahın 1, Şahın-2'den başkaca bır ıstedığın var mı' Malatya'nın mışmışı ıle kuru ıncır gönderıvorum — Okey Şahin-2 hem mış- mış mı ne zıkkımsa ondan gonder hem de Erhaç ıle İncır- lık'e daha çok oyuncak gon- dermemıze izın ver. Guneve de sizın çocuklan yığ kı sadece bi- zimkiler oldu dı\e benıra gu- vercınler benı gagalamasın, bi- raz da sızınkıler olsun kı super alt devlel nasıl olunurmuş an- laşılsın, keb keh keh... Konuşmanın bu noktasında casus uydular şıfre sıstemlen- nı değıştırdıler Şahın-1 ıle Şahın-2 arasındakı kozmık sır- lann devamını öğrenemedık İLAD PANELİ Özel televizyon tartışması TÜRKİYE'ye sınırlan dı- şından Ahmet Ozal desteğı ıle yayın yapan ozel televizyon kurulduktan çok sonra Radyo Televizyon Yuksek Kurulu bır rapor hazırlayaraJc özel radyo ve televizyon kurulmasına ızın verılmesını ıstedı Yakında parlamentoda bır anayasa değışıklığı halınde eie alınması beklenen özel radyo ve TV uygulaması ıle ılgılı bu tek resmı rapor da her çevre- de tartışnıa konusu Uetışım Araştınnaları Der- negi (ILAD) bu rapor uzerın- de değışık göruşlerın tartışıla- cağı bır panel duzenledı Ya- nn Cağaloğlu'ndakı Basın Sa rayı'nda oğleden sonra yapıla- cak panelı eskı Tunzm Baka- nı ve Hurnyet Vakfı yonetıcı- sı Orhan Bırgıt yonetecek Raporu hazırlayan Radyo Televizyon Yuksek Kurulu Başkanı Prof. Yılmaz Buyu- kerşen, ıletışım konusunda ça lışmalanyla tanınan Prof. Ay- sel Azız, Prof. Ersın Kalaycı- oglu, Prof. Mesut Onen ıle ILAD Başkanı Dr. Hıfzı To- puz'un konuşmacı olarak ka- tılacakları panehn bır dığer konuşmacısı ıse ozel radyo TV konusunda buyuk hazırlık ıçınde olan Turkıye Gazetesı'- nın Radyo TV Genel Muduru Rabım Er. Gazetecı polıtıkacı olarak da Bulent Ecevıt. Panele ozel televizyon Ma- gıc Mox sahibı Ceın Uzan da goruşlerını açıklamak uzere konuşmacı olarak davet edıl- dı, ama her nedense katılma- mayı yeğledı Magıc Box ka- muoyu onune çıkmadan ka çak goruşmekten yana anlaşı lan HAYVANLAR İSMAİL GVLGEÇ Kİ3VI KİME DUM DUMA BEHIÇ AK PtKNİK PIYALE MADRA HIZLI GAZETECI \ECDET ŞEN \ ÇİZGtLtK KÂMÎL MASARACI AĞAÇ YAŞKEN EGÎLİR KEMAL GOKHAN GURSES GARFIELD JM DAVls NE.Z4MAN \ BUUXIUR TARIHTE BUGÜN MIMTAZ ARIKA\ 18Ocok BİR ÖLÜ*V:C*YE KAYOEDİLMIŞf. SUGUU, O4HA OUCE K4r/f/V CBPH£Sl'M£ &lROıĞr gf£P/gıL£A/ HASAU AKSLAAJ ADLI K/f>- MrıV 19SS'TE OLDUSU AÇtKLANHftÇrt'KOAiyA'- [>A, AÇIKLAMAY/ M4PAA/ CUMÜURjyer HALJC PMKTtU OCAtZ 8AŞKAKII MAHA4UT VU&4İ-, KEMDf AO'U/AJ M VArAN CEPH££f C'STSC£GlıN_ OB OKUMDUĞUNÜ, SUfJUM DA 6ERÇE&Z IL6ISI ' OLM4C>/6(N/ £oyt-£M/Şr/ \J4rAH CEPMESl, 1957 YIUMPA, 1KT/OA8DAKJ DEMOK&4T fi4RT> 'A///V fftR yAN oeeuru OLARA/C KU&JLMUÇTU AMAÇ, YlTrf?rLA*£*!T£ O04M HALKM 0ESTEĞ/M CA/V- LAAJGreMAtm. K4r/LSW£A&M ŞfŞl/ZrtM/f Lff- TElSISt G4PyOO4M OtOJfl/ü&OU AMCrtK, BU Ög- GUT.ALAY HOMCJSU OIM4*T&W l/£ SlYASİ'OSTmMI GE(Z£ULt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog