Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/6 TELEVİZYON-RADYO 18 OCAK 1991 w / " l TV1 Körfez savaşı ile ilgili olarak 24 saat " M I Haber Merkezi ve CNN bağlantıü haber LJ yayınına devam edecek. Bunun yanı sıra TRT'den gelen yayın değişikliğine gece 01.20-04.30 arasındaki yayın akışı aşağıdaki gibi olacaktır. 01.20 Perşembe Gttntt Yayın Kapanışı 01.21 Çoksesli TSM Korosu 01.45 TV'dc Sinema; "Gazmo Royal" 03.50 Konser: Tina Turner 04.30 David Copperfild'in Sihirli Dünyası 07.58 Açılış-Okul Televizyonu " " 10.40 Müzik 10.45 Açıkögretim 12.15 Kapanış 18.00 Açılış - Arkası Yann: Yalan Rüzgân 19.03 Haberler 19.18 Müzik 19.20 îslam ve tnsan 19.45 Dizi: Günden Güne 20.10 Belgesel: Denizciliğimiz 20.30 Yanşma: Kim Doğru? 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Ezgi Akşamı 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 Belgesel: Yıldızlar 23.00 Toplu Gösteriler: Bir Zamanlar Amerika (Aynntılı bilgi yandaki sıitunlarda) 01.19 Kapanış 19.59 Açılış - TV FUmi: Joey'e Göre Bir Şey (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 21.23 Muzik 22.00 Dizi: Bana Şans Dile 22.50 Müzik 23.05 Belgesel: Metropolitan Sanat Müzesi Bu ı birbirinden bagımsız iki ayrı kısımdan oluşuyor. ilk kısımda Eatı Afrika, Mali'de yaşayan bir halk olan Dogonların sanatı tanıtılıyor. 23.55 Caz 00.25 DİZİ: Dedektİflİk BÜrOSU Ödül kazanan bir şarabın' üretildiği fabrika için buytik miktarda parasal destek sağlanacaktır. Kredinin verılmesiyle ilgili son onay toplantısında, bankacılardan biri şarap teknesinin içinde bir ceset bulur. Cesedin kimliğini araştınna gorevı Remington Steel'e verilir. 01.10 Kapanış 13.59 Açılış - TV Okulu 18.20 Yabancı Dil Dersi 19.00 Arkası Yann: Yıldıza Ulaşmak 19.45 Müzik 20.00 Açıkögretim 20.40 Müzik 20.45 Açıkögretim Dörduncu sınıflar için Vergi Uygulamaları: Vergi Suc \e Cezaları Doe. Dr. Adnan Tezel, 2 sınıflar için İngilizce: I one you enjoy your holiday? Doç. Dr. Zulal Balpınar M. Smith. 21.25 Müzik 21.30 Açıkögretim Oçüncû sınıflar için İngilizce: ToJking about the post Kate Ingham, tlknur Maviş. 22.10 Dizi: Double Trouble 22.35 Belgesel: 2000'e Doğru _ _ _ . 23.25 Video Müzik Türkiye •• . . ^ ~ - . 00.10 Kapanış 1858 Açılış - Haberler 19.19 Müzik 19.20 Susam Sokağl Bu programm hedeflerı haklara saygı, dioleme, vücut parçaları, Uişki terimleri. işitsel aynmlar, kalıp sözcukler, ipuçlarından tahminde bulunma, gerektiğinde gözlük kullanma, sayısal eşleme. kaybolduğunda kim olduğunu söyleme, nt anlamlı sözcukler işlenmektedir. 19.50 Türkçe Dil Dersi: Okuyalım Konuşalım 20.15 Kadın Saati: Hanımeli 20.40 Arkası Yann: Küçük Hanım 21.15 Korolar 22.00 Haberler - tngilizce Haberler 22.35 Eğlence: Bizden Size 23.35 Dizi: Yalnızlar 00.45 Belgesel: Denizciliğimiz 01.15 Dizi: Calherine 02.00 Kapanış Starl kanalı önceki gün başladığı 24 saat haber yayınına devam edecek. CNN Televizyonu'ndan simültane tercüme T yoluyla gerçekleştirilecek yayın Haber Merkezi'yle bağlantüı olarak devam edecek. TV2 TOPLU GÖSTERİLER: BİR ZAMANLAR AMERİKA 23.00 Dostluk ve îhanet filmiBir Zamanlar A m e r i k a (Once Upon a Time in America) / Yönetmen: Sergio Leone / Görüntü yönetmeni: Tonino Delli Colli / Müzik: Ennio Morricone / Oyuncular: Robert de Niro, James VVoods, Elizabeth McGovern, Treat Williams, Tuesday Weled, Burt Young / 1984 Yapımı / 228 dakika Kültiir Servisi — İçki yasağının uygulandığı, mafya çatışmalarının alıp yurüduğü 1920'ler New York'u. Ancak bu kez, alışılmışın tersine bir Italyan mafyası değil, bir Yahudi mafyası söz konusu. New York'un yoksul mahallelerin- de buyüyen dört arkadaşın 1922'den 1968'e kadar uzanan öy- küleri. Ufak tefek hırsızlıklardan büyük soygunlara doğru yol alan, New York'un en büyuk çetelerin- den birini kuran dört arkadaşın. içine politika ve politikacılann da kanştığı destansı seruveni. "Bir Zamanlar Amerika", son- radan yapımcıhğa yönelen Leone'- nin uzun zamandır gerçekleştir- mek istediği düşüyle yeniden yö- netmenliğe dönüşunün ürunu. Leone de 'Bir Zamanlar Amerika'nın her şeyden önce bir "dostluk ve ihanet filmi" olduğu- nu söyluyor. Günümüzün en büyük oyuncu- lanndan, ttalyan kökenli Ameri- kalı sanatçı Robert de Niro, bu kez Yahudi bir gangsteri canlandırı- yor. ÖyVû gereksiz bir bi- çımde uzayıp gitse de "ftir Zaman- lar Amerika", getirdiği insani bo- yutlarla Amerikan sinemasının birçok basmakalıp "mafya filmi"- nden ayrıhyor. ROBERT DE NİRO BAŞROLDE — Sergio Leone'nin yönetmenliğini yaptığı filmde, De Niro Yahudi bir gangsteri canlandınyor. Körfez gündem değiştirtti Uğur Dündar'm canlı olarak sunduğu Hodri Meydan programı Körfez savaşı nedeniyle gündemini değiştirdi. Programda Özal'la Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde bir röportaj yapılacak. Kiiltor Servisi — Uğur Dündar. Kadir Çeiik ve Osman Baicıgil'in hazırlayıp Adem Kılıç'ın yönettiği haber programı 'Hodri Me>dan'ın içe- riği Körfez'de çıkan savaş nedeniyle son anda de- ğişti. Bu akşam canlı olarak ekrana gelecek prog- ramda Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yapılan 'röportaj ekrana gelecek. Cumhurbaşkanlığı Köş- kü'nden gerçekleştirilecek yayında, Körfez'de- ki savaşın güncel boyutlan ile geleceğe dönük de- ğerlendirmeleri ele alınacak. Yayına gelmesi ge- reken programda 'savaş gttnlerinia sanatçıs' ola- rak bilinen Hasan Mutluean ekrana gelerek ya- şadığı olaylara bakış açısını ve psikolojisini an- latacaktı. Programda ayrıca trafik konusu,yaz aylannda gündeme gelen kuduz ekrana gelecekti. Türkiye'de üretilen kuduz aşılarımn hastalığa karşı önlem alanlarda sağlık riskleri yaratıp ya- ratmadığı konusu ve trafik fenni muayeneleri ile ehliyetlerde yapılan yolsuzluklar konusunun iş- lendiği programın gelecek haftalarda ekrana gel- mesi bekleniyor. TV3 TV FİLMİ: JOEY'E GORE BİR ŞEY20.00 Gerçek yaşamdan J o e y ' e Göre B i r Ş e y (Something for Joey) / Yönetmen: Lou Antonio / Oyuncular: Geraldine Page, Gerald S.O'Loughlin, Marc Singer, Linda Kelsey, Jeff Lynas, Steve Guttenberg / 1977 yapımı. KiUtflr Servisi — Zorlu bif araba yanşının galibi olan bir genç adam, kan kanseri olan ölüme mahkûm kardeşinin du- rumuyla sarsıhr... 13 yıllık bir TV filmi. Olduk- ca duygusal yapıdaki bu filro, gerçek bir yaşamöyküsünden alırunış. Düzeyli bir TV fılmi .görünümündeki yapımda, Os- ıcar'h emektar oyuncu Geraldi- ne Page ve yine emektar Gerald S. O'Looghlin'i izleyeceğiz. Filmde ayrıca sonradan 'Polis Akademisi' serisiyle büyük ün kazanacak olan Steve Gutten- Iberg'in de rolü var. önemli de- ;ğilse de akşamınızı doldurabile- ıcek, belli bir düzeyde bir filrn... RADYOLAR RADYO 1 0435 Açılıj, program. 05.00 Haberier. 05.05 Türkuler geçidi. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Ha- berler. «7.05 Her şey bizler için. 0730 Haberler. 07.40 Günle gelen. 09M Haberler. 09.05 tstek- leriniz seçtiklerimiz. 09.35 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yann. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler 12.05 Reklamlar. 12.10 Günü yaşarken. 1L55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haber- ler. 13.15 Reklam programı. 13.25 Hafıf müzik. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (1). 17.00 Ha- berler. 17.05 Çocuklarla baş başa. 18.00 Haber- ler. 18.05 Hayatın içinden. 19.00 Haberler. 19.30 Tttrkuler ve oyun havaları 20.00 Turkçe sözlıi: hafif müzik. 20.15 Gençlik korolan. 20J0 Er- kekler topluluğundan şarkılar. 21.00 Haberler. 21.05 Samanyolu. 22.00 Kadınlar topluluğundan türkuler. 22-30 Çagdaş Turk sanat muzığı. 23.00 Haberler. 23.15 Cumadan cumartesıye (2). 00.55 Günun haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.85 - 0435 Gece yayını. I f A U Y U £ 07.00 Açılış, program ve haber-' ler. 07.05 Solıstlerden seçmeler (TSM). 07.30 Ha- berler. 07.40 Türkuler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konsen. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Türkuler. 09.20 Oyunlar- la yaşayanlar. 09J5 Çeşitli müzik. 10.00 Halk müziğı sözluğumüzden 10.20 Dunden bugUne Anadolu. 10.40 Turkçe sözlil hafif müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu. 11J5 Hafîf mü- zik. 12.00 Beraber ve solo türkuler. 12J0 Dun- den bugune ses ve saz dunyamız. 13.00 Haberler. 13.15 Turk halk çalgılanndan ezgiler. 13J0 Kal- kınmanın güçlü lokomotifı sanayı. 13.45 Şarkı- lar. 14.00 Yabancı dil dersi. 14.45 Türkuler. 15.00 Haberler. 15.05 Gelin tanış olalım. 15.25 Saz eserleri. 15.40 Arkası yann. 16.00 Okul radyo- su. 1630 Yurttan sesler. 17.00 Haberler. 17.05 Erkekler topluluğundan şarkılar. 1730 Kuçuk konser. 18.00 Isfahan faslı. 1830 Bılım ve tek- nolojı dunya&ından. 18.5OTurk halk çalgılann- dan ezgiler. 19.00 Haberler 1930 Hafif muzik. 20JÛ0 Yabancı dil dersi. 20.45 Hafif müzik. 21.00 Açıkögretim. 21.40 Turküler geçidi. 22.00 Solıst- lerden seçmeler (TSM). 2A30 Türkçe sözlü ha- fif müzik. 22.45 Bir roman ,' bir hikâye. 22.45- Türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.45 Hafif müzik. 2335 Opera saati. 0035 Günun haberlerinden özetler. 0038 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah ıçın mu- zik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konseri. 10J» Müzikli dakikalar. li.OOÖgjeyedogru. 12.00 Ha- berler. 12.15 Öğle ve müzik. 13.00 Emmanuel Chabrier'in 150. doğum >ılı özel programı. 14.00 Haberler. 14.15 Müzik magazin. 15.00 Konser- Ierden. 1630 TRT lstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası. 17.00 Haberler. 17.15 Sizler için. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Gele- nek, görenek ve muzik. 20.00 Pop-caz. ÎIM Dtn- leyicınin köşesi. 22.00 Haberler. 22.15 Muzik paleti. 23.00 Eskiden yenıye. 24.00 Gece ve mu- zik. 0035 Günun haberlerinden özetler. 0038 Program ve kapanış. H A U T U 4 07.00 Açılış, program ve haber- ler. 07.05 Türkuler ve oyun havaları. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Türkuler. 08.15 Şarkılar. 0830 Turkulerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 0930 Türkuler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdıkleri. 11.00 Haberler. 11.05 Şarkılar. 11.20 Turküler. 1135 Tasavvuf musikisi ve saz eserleri. 12JK) Ha- berler. 12.05 Müzik bahçesı 13.00 Solistler ge- çidi.1330 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Turküler 14.45 Saz eserleri. 15.00 Sizin için seç- tiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Aşıklar ve ma- hallı sanatçılanmız. 1630 Devlet korolan. 17.0O1 Haberler. 17.05 Turküler ve oyun havaları. 1730ı Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 1830 Turk sanat mü-ı ziği dinleyıci istekleri. 1838 Kapanış. POLİS İSTANBUL738 -^ „ Program 08.00 Güne Başlarken. 08.45 Sabahm Konuklan. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberleri 11.05 lş- te Saz lşte Söz. Solist: Serbulent Yasun. 1130 Bir Solist: Phillip Bailey. 12.00 lstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist. Ajda Pekkan. 13.15 öğleden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Ge- nesis. . 14^45 Bir Sanatçıyla Beraber Solist: Kadri Şarman. 15.15 Perihan Sözen'den Şarkılar. 1530 Kayıp Haberleri. 1535 Türkçe Sözlü Hafif Mü- zik. 1640 Mercek Programı. 17.00 Müzik Da- ğarcığı. 1730 Gün Biterken. 18.15 Muzik Denınce. 19JW Program ve Kapanış. P O L İ S T U R K I Y E 06.58 Açıhşve Prog- ram 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 0830 Yol Durumu. 0835 lşte Saz lşte Söz. Solist: Serbu- lent Yasun. 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- - rumu. 0935 Erkan Yüksel'den Şarkılar. 10.00 Her Cuma Sizlerle. 11.00 Bir Sanatçıyla Bera- ber. Solist: Bilge Pakalınlar. 11.25 Nurten tnnap^ tan Turküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 1130 Sizin Seçtikleriniz. 1235 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Erol Evgin. 13.15 Haftadan Haftaya. 14.15 Turküler Geçidi. 14.45 Yol Durumu. 1430 Zekı Eroglu'ndan Şarkılar. 15.10 Müzik Dünyası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Müzik Dajarcığı. 1&45 tbrahim Tatlıses'ten Türküter 17J» Türkçe Sözlü Hafif Muzik. 17.25 Gun Biterken. 1840 Program ve Kapanış. Eurovision finali • ANKARA (Mak Ajans) — Bu yıl ltalya'nın Sanremo kentinde 36'nası yapılacak olan Eurovision şarkı yanşması takvimi beUi oldu. Türkiye fînaline kalan 13 eserin ses kaydı, 14 şubatta yapılacak. 6 martta provalar başlayacak. Martta (kostümlü, basına açık) genel prova gerçekleştirilecek. 9 martta final canlı olarak ekrana gelecek. 18-31 mart tarihleri arasında birinci olan şarkının tanıtım fılmi çekilecek. Ekip yarışmaya katılmak üzere, 28 nisanda Italya'ya hareket edecek. Avrupa fînali ise 4 mayısta ltalya'nın Sanremo kentinde yapılacak. Bu arada finale kalan şarkılardan "Hamburger"in daha önce denetime gönderildiği belirlendi. Bu nedenle şarkı yarışma dışı bırakıldı. Böylece Türkiye finalinde eser sayısı 13'e inmiş oldu. Magic Box'ta reklam zammı • Kültür Servisi — Magic Box Starl kanalı dış bağlantılardaki fiyatlann döviz bazındaki artışı ve kur farklan gerekçesiyle reklam ücretlerine zam yaptı. Yeni fiyatlanna, dış bağlantılardaki fiyat artışlannı yansıtmakla yetindiğini belirten Starl'in yine ucuz medya özelliğini korumakta olduğu belirtildi. 15 Şubat 1991 tarihinden itibaren uygulanacak yeni tarife en az 3 ay geçerli olacak. Yeni reklam tarifesine göre 1 şubattan itibaren yayımlanacak programlardan bazılan süper program adı altında değerlendirilecek ve bu programda yayımlanacak reklamlara yüzde 20 zamlı fiyat uygulanacak. Toplu Gösteriler'de üe Wood ? • ANKARA (Mak Ajans) — Televizyonun ikinci kanalında cuma akşamları ekrana gelen "Toplu Gösteriler" kusağı şubat ayında Amerikan aktristi "Natalıe Wood"a aynldı. Natalie Vv'ood'un 1950'liye 196O'lı yıllara ait 4 filmi ekrana gelecek. tmmob makina muhendisleıi odmsı I istanbul şubesi Tel 145 03 63 - 752 95 00 EĞITİM MERKEZİ'NDE *• BU HAFTA < SEMINER •ÇIM (BILGİŞAYAR TÜMLEŞİK ÜRETİM" 21-25 OCAK 1991 CUMARTESI KONFERANSI "Toplum, Kent ve Yerel Yönetim" Dr. Yıldırım AKTUNA Tarih 19 Ocak 1991 Saat. 14 00 • İngilizce Kursu (Başlangıç. Orta, İleri) • Bilgısayar Kursu Kayıtlar surmektedır [/ Eğitim Merkezi: Sırasenıler C No- 93 TakstmflST. Tel U9 7 7 64- 749 07 62 Galeri • Atölye SANATÇI EŞÜ6İNDE Seramik. Cam Kumaş iizerine desen. Resim ve Güzel Sanatlara Hazırlık çalışmaları.. 3 4 7 9 9 7 Devlet Sanatçısı ûdulü EŞREF ÜREN Resim Sergiıi 5 Ocak-20 Ocak g Hayat* i payimn tûmu Oajll O SANAT Tukjrrtoo Sofc No 13'22 524 36 92 hsc 531 47 48 EXCLUSIVE S A N A T M E R K E Z İ SÜREKÜ ÇAâOAŞ RESİM ÖZGÜN BAŞK1 ve SERAMİK SERGİSİ SaftıM C » 389/1 Suıüiy» (Suadıye >şBanlcas.Ustu)363759«-3591784 S A N A T Otmmlı R B U B I K CHiyeli'ndM. Güzel Sınjtlif Birliji ne (1908-1990) Sergısı T9 Oca(c91 e kadar uzattlûı Alarko Mırkezl Maslak Meydan NO3' A>azağa-lst TOMLJR ATAGOK 1L1 27.2 1991 D E R İ N O D KOLTOR HERKEZI I 5 T A N B U L 5<716M«>Ct Pazar oara nergün "9ara kadar aç>z KÖY-ORTAKOY-ORTAKOY-ORTAKOY-ORTAK AIÖLYE NEGÜL Cajn üzerine Ebra Kursu 25 Ocak - 25 Şubat • 15 Günlük 2 Devre Pazar dahil hergOn 12.00 - 24.00 arası açığız 161 85 99 Ortaköv Sohılı Değrmenci Sok. No 10 Oıiaköy 1 6 1 ^ 2 5 KOY-ORTAKOY-ORTAKOYORTAKOYORTAK ARALIK'90 R E S İ M S E R G İ S İ 24 Arahk'90 - 2 Şubaf01 Özdemir Altan Hale Arpacıoğhı Ipek Aksüğür Duben Mustafa Ata Tomur Atagök Bedri Baykam Adnan Çoker Hahık Gedik Bün>amin Örgültekin Yusuf Takuk Hale Tenger Ömer Uloç SOYAH SANAT GALERISI Buyukdere Cad No 38 MackUyckdy 157 09 10 - 20 h * ARKEONSANAT GALERİSİ SÜREKLİ ÇAĞDAŞÖZGÜNBASN SERAMtK. HEYKEL YAĞUBOYATABIX)UR SATTŞ MERKEZİ r» OBTMUTY T»:i-iin!;; r FETHİ RESİM i2OCAK BEN/" ARDA * SERGİSİ 2 Ş U 3 A : 9 1 24 s SC •Kanxr**. PERA • 146 97 38 • 132 64 26 U r t r V r ı ; 1 SANAT GALERÎLERİ YAVUZ TANYELI 3 Ocak - 22 Ocak 1991 Abdi İpekci Cad. No: 18 Nişantaşı 141 21 83 NERIMAN ERKUT Sanat Gaterisi 10SANATÇIMIZIN YENİ ve SEÇME ESERLERİ 18 Ocak-13 Şubat (>t'RDAL DL'YAR H \BİB C.EREZ MEHMKT (ll'RBAY RhMZl IKhN \BDDIXAH MERIÇADALI RAS1N GCN\YS\GUN TAYFLRSANIJMAN YILMAZ SüLÜKÇC REV1ZIT REMEN Galert Pazar hartç hergun 12 0O-18 00 arası açıktır flnıptiı Cai HılbMCı Osmatty Sak. 35-2 Ei-tcul Apl OSMMIIEV 146 06 47 1 X 7 0 30 GALERİ LEBRİZ Karma Resim Sergisi HAKKI ANLI AVNI ARBAŞ AYDIN AYAN HÜSEYİN BİLİŞİK GEVHER BOZKURT CEVAT13EREU GÜRDALDUYAR LEYLA GAMSIZ FEVZİ KARAKOÇ BİHRAT MAVİTAN FIKRET MUALLA CUMA OCAKLI KEMAL ÖNSOY ADNAN VARINCA ŞENOL YOROZLU 14 Ocak-20 $ut»t DFRI/HOII OIOUP KTfO S A N F A S A M A T GALERİSİ KARADANA SELİM Dünya resim sanatı tarihinde ilk defa. Gece de görünebılen resimlenn. öncüsü kabul edıîen sanatçı, resımlerin gece de görünebılen yüzünü dığer gözlere sunacaktır 9 Ocak - 5 Şubat DERİ SHOW IHLAMUR Ihlamurdere Cad. Yeşilçımen Sok. No- 91 Beşıktaş/İST. 159 72 55 SMEfMtU O0MEYDO4U ÜlKnMt' FOTOGRAF SERGİSİ N İ L Ü F E R B İ L G İ Ç 18 Ocak 1991-18 Şubat 1991 t sanat galerisi GORBON SANAT RAZİYE KUBAT RESİM SERGİSİ 8 Ocak - 3 Şubat 1991 ZEYNEP GÖLE Resim Sergisi 18 Ocak-16 Şubat'91 1. L e v e n t S ü l ü n S o k . N o : 1 4 - 1 7 0 0 3 6 2 GARANTI KOLEKSİYONUNDAN SEÇMELER SERGİSİ Otuz sanatçımn yapıtlanndan oluşan karma sergi. 15 Ocak - 30 Ocak 1991, 11.00 - 18.00 (Pazar gûnletı dışında) E3GARANTİ SANAT GALERİSİ İstiküi Cad. 141 Beyoğlu-İstanbul I b r a h i m A l p t e k i n Resim Seığsi 7-280okm,llM-WW (Pazargüntendtşmda) fönca Jvtodem Sanat Gaterisi NijANiAsı ValikDnağı Caddesi No. 117/2 Nişantaşı-laanbul Tfcl: 130 39 80 AEDPA MMTekstilbank SanatGalerisi TARIK CARIM Resim Sergisi 9 Ocak - 28 Ocak Hüsrtv G»f«O» Ccd. 12C T«»»*lye Urrdarn 136 12 79 Her yaça uygun programtarta RESİM ÇALIŞMALARI Hafta içi ve Hafta sonu H*fu Içl Haft» lomı 161 36 34 161 76 50 Şainudlm Cvd Al*c*n So«- No: 1/4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog