Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 18 OCAK 1991 DÖVİZ KURLARI 1S OCAK 1991 DÖVIZHI Cinsi 1 ABD Dolan 1 BJUmanltafkı 1 Avusturya Silmi 1 Belçika Frangı 1 Fransu Frangı 1 Hoffanda Florinı 1 bveç Kronu 1 bvıçre Frangı 100 halyan Lıreti 1 Japon Yeni 1 Steriin 1 S.Arabistan Rryalı Oövn Alış Satış 300997 1975.69 280 91 96.00 i 582 76 1754 26 530 63 2348 78 263.11 22.50 5778.84 80319 3016.00 1979.65 281.47 96.19 583.93 1757.78 531.69 235349 263.64 22 54 5790 42 804 80 Elektıl Aİ9 3006 96 1973.71 280.63 94.37 582.18 1752.51 525.32 2346.43 258 64 22.27 5773.06 78311 Efettif Satıs ÇAMUK08 3025 05 1985.59 282.31 96.48 585.68 1753.05 533.29 2360 55 264.43 22.61 5807.79 807.21 »15235 Alman Martı S 5.1650 Ft.Frangı t 1.7158 Hd.Florini $12815isv. Frangı S 1143.96 Ital. Lireti i 133.80 Japon Yeni % 3.7475 S.Arab Füyal; E 1 9199 i BORSA 1 7 *** 1 9 9 1 k*m feacNİ : 24.132.138.32S : 4.0*5.613 Kapa«* BÜRfik H M a 3641.2S Maü mdeks: 3363.69 Smi « M K »11.49 (Ûnceki) Bilesik endeks: 3362.44 Maii endeks: 3128 "5 S p.ai endeks: 3506.14 3640.20 ftUK ndtks: 3363.88 Smai M*kc 3809.80 (Önceki) Biteşik endeks: 3309.15 Maii endeks: 3091.17 Sınaj endeks: 3518 8 I Öreefc se- ars lepan. 8000 MM 23500 am 5300 1J2S0 am 1150014TM 160000 11SM 7H0 2450 125i 8300 eridusk S0M Net ÎUHOT OkaaMaH P H I P M T S M hMrEM ttlut fttyten SMral SMn frtıMnk TlMtt TRIM TJmHII. Tj|Ml.m Toprak U{ıl TnkrıCaa T.SİMMK !«•(> ItalUat. T * N U B TnoTrttt» TMIbntalan T. Tutaifg Us» Snnt Bu H7S» 10000 175 3O000 19» 1HS» 17Mİ »•H 37H M0» 15S» «7M0 2480 1*50 •saa 5500 m «M 1400 135» 9000 | 1*M 24M 7IM mo «s 1N0 S2M 3700 4000 MM I7M I4N0 177» ım 1MM 1MM 15751 425» I1M inso «300 2700 Bugiınfcü , 8ugûn«ıj en yûKS» . Kapanı; 17TS» 110» 53M 1275* S300 Z7M «000 71M 7200 15M 465» MM 71M 7200 1750 3750 4500 4SM •000 M M 1025 1025 11750 ! 11750 S400 54M 2450 2450 7tM 10000 1075 10000 1I7S 47M 17750 I1M Utt 1275» OM 27M 300 11317 »00 47M Tapı %.. bak. Tlma 7500 53M 130M mso 2750 77M 24M 2tM 3GO0 37M 51X 5200 1700 S4M 3150 30000 145O0 11250 17M m UM 2t5d 12M 72M SMt (M «S 145» 1*5» : 12H 2S0» İ100 2300 MM ÎM0 «•90 67S 11N 57» 4200 2450 (100 3*50 3250 5500 3500 41M 4500 5700 1*500 19500 3200 41M *600 5600 1150 5900 3150 30000 1«500 145M 19250 23SM 12M T2M •50 145» 145» 12M I1M 23M 78 11M •IM 3SM 1250 5SO0' 35Mİ «1M 5500 I7Mİ 57M 145M 19500 3200 41M 1600 56M 1tS» 5(M 3850 7M 72M 3751 1*25 1175* 10000 1t79 1MM 30000 149M 1*250 17M 1M0 7ZM * M 1450 14M 1200 725 11M I1M 3050 41M 54M 37M 5700 145M 19500 3200 41M 4600 4(72 11SM 34MJ 771» 12111 4M K740 214*7 124M 6000 41M «2915 752» 13M1 1*M 101M 24SM5 M1M 21M 1000 1117i 271M 217*4 UM 14*5» İJM» 42*5 StM 1*5» 7000 «33» 4*50 22127 75150 MM 2*31*1 En cok ste irap<lan«y. J75* 1775» 24M 1MM 102M 1979* 429» (100 5300 12750 (300 2700 •7M Ajıriital ortfiy 375» 1775» 24M 1575i 4254 (1M 53M 1275» 1300 27M I7M 73M (25 15M 4*50 MM 7100 375i 1*25 1179* 2450 10000: W75 30000 149M 1I25O 235M 17M 200 T2M 72M »50 14S0 12M 29M S1M 2300 3*50 20M 4*5* 725 11M 19M 4(47 71M 72M 1(29 1175» 10000 1*79 111 1M9* 11(00 14M 1475 92M 1(34(1 5321 2(2 352SM 100 3MM 1(2M 2*150 95» 100M 114M 2400 •1M 3(50 3250 55M 39M 41M 49M 37M STM 3200 41M «00 3*50 30000 145M 19251 235M 40M StM 17M 12000 2*51 12M 72M 14M 14M 12M 2SM I1M 2300 It5t 2*47 MM 723 11M 5TM 42M 2M2 91*0 3(50 3250 55M 37M S7M 149M 1*5M MM «5M 2(50 2*15 3200 41M 460C 5(00 1(50 5*00 3*50 YATIRIM FONLARI Kabhna bdgesi a * Is Yatırım-1 Is Yatjnm-2 iş Yannm-3 iş YaOnm-4 tş Yatırım-6 interfon-1 interfon-2 jnterfon-3 İnterfon-4 İnterton-5 İktjsat Yat-1 iktisat Yat-2 Iktisat Yat-3 İktisat YaM Iktisat Atılım Fon Garanti Yatmm-1 Garantı Yaörım-2 Garanti Yatınm-3 Garanti Yadnm-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKB Yat Fonu YKB Sektöf Fon YKB Hisse Fon YKB Kamu Fon YKB Lıkit Fon YKB Karma Fon YKB Döviz Fon YKB Kapital Fon YKB Aktif Fon Vakıi Fon-1 • Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hisse Vakı* Dunya Vakıf Fon-6 Oısbank Man Dısbank Beyaz Dışbank Pemoe Tutün Fon-1 Tütitn Fon-2 Mitsuı Fon-1 Mitsui Fon-2 Finans Fon-1 Fınans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Rnans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 HaJk Fon-1 H a * Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 lmpex Fon-2 Töbank Fon Sûmer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Oemir Fon Tariş Fon Ortak Fon Türkbank Fon Net Fon Eti Fon mssr 140359 09.1039 17.01.90 040690 190937 14.1237 27.02.89 0708.89 09.01.90 160987 10.02.89 08.02.89 28.02.89 11.12.89 22 1087 100339 12.0230 30.0530 161187 311039 • 11.0730 02.1187 07.0338 070338 070338 070338 070388 02 0189 19.06.90 1906.90 090538 24.0489 181039 22.03.90 26.03.90 140690 28.06.88 10.0439 2606.90 04.0788 10.12.90 15.0738 201089 200339 20.07.89 181239 20.03.90 051190 09.1039 1402.90 14.0230 2006.90 01.1139 08.0190 020190 280690 220190 1&079O 020290 04.0590 280390 12.0290 16.0490 040590 08.0590 070590 1106.90 2708.90 030990 051190 01.1190 Çdns dBİert 10800 20000 10.000 10.000 10.000 10.661 9360 9.959 11200 10.000 9.764 9306 9.596 İ890 mooo 9976 9.731 10.437 9336 10319 10JM0 mooo 1Q477 9.785 9.713 9.795 9393 9828 9.294 10.000 9542 10000 48.279 10.444 9394 9374 10DO0 10ÜS7 20558 iaon 11.021 10.000 4ÛOO0 10.000 9346 9356 1C428 9358 10.000 10.100 10.000 10.000 10.000 11397 10357 10.724 10.469 10.000 10.000 10.086 9362 10.000 11405 10308 10.000 10.000 10.006 10.000. 10.000 10.000 10.000 10.000 DrâU teğcıi 66.426 43.482 17.688 15.074 12.802 50339 43386 22360 20928 10149 41371 34.275 16310 16474 12029 51.339 23.970 13.920 12.615 52.280 17.303 12.327 48.674 38196 53.935 37456 32.763 37.712 17.004 12485 9.095 37388 97367 17344 10.786 12307 11.707 33.792 45.282 12532 37.198 10.420 134378 16.483 22904 19.666 ia493 13.044 10301 18551 14378 15331 14.030 18379 14360 19.475 13.218 15382 12 753 15.019 11.119 ia744 1S620 15324 U433 11750 12987 13.083 11.704 11311 10.973 10.761 17 OCAK , |Ln,| fl [ *W 66510 43570 17.708 15Ü91 12316 50896 43934 22386 20.952 10.083 41318 34312 16329 16493 12.041 51.407 23350 13361 12540 52.342 17323 12342 48.715 3a242 53.224 37501 32303 37.704 17.028 12.488 9.145 38.030 97774 17.863 10.683 12345 11.720 33357 45329 12545 37.242 10.432 135.126 16500 22333 19.690 16515 11063 10915 18524 14684 15348 14051 18388 14362 19.490 U226 15904 12.768 15.035 11.131 13.759 15637 15336 13.448 13.765 iaooo iaO99 11717 11312 10388 10.774 1991 m 0.13 0.20 011 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 011 •0.65 0.11 an 0.12 012 0.10 0.13 •0.08 -0.42 -059 012 0.12 0.12 0.08 012 •132 012 012 -ao2 ai< 0.02 055 0.11 0.11 an -0.95 -0.48 0.11 0.19 aio 0.10 012 012 an 010 0.13 0.12 0.13 0.15 0.13 •0.15 0.04 0.11 015 005 0.01 0.08 0.06 014 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 008 011 0.11 010 012 011 001 0.14 012 TUSIAD: Enflasyon % 65 olurEkonomi Servisi— Türk Sa- nayicileri ve lşadamları Derne- ği (TÜSİAD), 1991 ennasyonu- nu yüzde 65 olarak tahmin etti. 1990 yıhnı değerlendiren TÜSİ- AD, ekonomi politikalarının çok başlı ve tutarsız önlemlerle yürütülmeye devam ettiğini be- lirterek kamu sektörü finans- man açıklarının yiiksek oranda devam ettiğine ve enflasyonun yine kontrol altına alınamadığı- na dikkat çekti. Raporda kamu açıklarının daraltılması ve kısa vadeli iç ve dış borçlann azaltıl- ması gereğine dikkat çekildi. TÜSİAD'ın "1991 Yılına Gi- rerken Tiirkiye Ekonomisi" baş- lıkh raporu yayımlandı. TÜSİ- AD'ın, bugün yapılacak olağan genel kurulunda üyelerine dağı- tacağı raporda 1990 yılının de- ğerlendirmesine ve 1991 yılına ilişkin tahminlere yer verildi. TÜSİAD'ın tahmınlerine göre 1991'de enflasyon yüzde 65 dü- zeyinde gerçekleşecek. Buyüme yüzde 5.8 olacak. İhracat 13 mil- yar dolarda kalırken ithalatın 24 mily'ar dolan bulması, dış tica- ret açığının 11 milyar dolara ulaşmasına neden olacak. Dolar ortalama 3500 TL olacak. TÜSİAD raporunda 1990 yı- lı ile ilgili olarak da şu görüşle- re yer verildi: * Kamu sektörü finansman açıklannın yüksek oranlarda de- vam elmesi 1989 yılını olduğu gibi 1990 yılını da olumsuz ola- TÜSİAD, '1991 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi' başlıkh raporunda, 1990'da ekonomi politikasmın çok başlı ve tutarsız olmaya devam ettiğini belirtti. Raporda kamu açıklarının daraltılması ve kısa vadeli iç ve dış borçlann azaltılması gereğine dikkat çekildi. Cari para politikalarının kendi içinde tutarlı olmadığının savunulduğu TÜSİAD raporunda, kamu finansman politikasıyla bütünleşmeyen bir para politikasmın başarılı olamayacağı vurgulandı. TUSIAD 1991 ReH bûyûme («A) Tarım Sanayi Hizmetler GSMH Enflasyon orarı tahminleri 3.5 7.0 6.0 5.8 %65 İhracat (milyar dolar) Ithalat (milyar dolar) Döviz kuru (TL/dolar) Yıl sonu Ortalama 13.0 24.0 4.100 3.500 rak etkilemiş, enflasyon yfne kontrol altına alınamamıs ve ozel sektörun ticari banka faiz- leri ile ilgili sorunları bu yıl da devam etmişlir. • Ciddi bir stabilizasyon programı ile ekonomide nispi is- tikrar sağlanarak AT enflasyon ortalamalarına yaklaşmak mümkiin iken ekonomi politi- kaları çok başlı ve tutarsız öne- lemlerle yürötülmeye devam edilmiş ve 1990 yılı da istikrar açısından kaybedilen bir yıl ol- muştur. • Merkez Bankası para prog- ramı. butçe ve maliye polittka- larından soyutlanmış olarak ba- şarılı olmuş ise de bu program kamu açıklannın devam etmesi- ni ve açıkların iç ve dış kaynak- lardan sağlıksız bir şekilde ka- patılmasını engellevememişlir. • Faiz ve kur arbitrajına da- yalı olarak Türkiye'ye gelen kı- sa vadeli sermeya hareketleri re- zervleri yapay olarak arttırmış- tır. Bu artışlara dayanarak dö- viz kurlannın duşük düzeyde tu- tulması, gelecekte ihracat ve hiz- metlerle ilgili döviz girişlerini olumsuz olarak etkileyebilece- ğinden rasyonel bir politika ola- rak nitelendirilmesi mümkiin değildir. • Türk ekonomisinde yiiksek faiz ve yüksek enflasyonun te- mel nedeni, yüksek ve artan bo- yultaki kamu açıkları ve bn açıkların sonucu ortaya çıkan bütçe finansman yuküdur. Ma- liye politikalarının (bu açıkları daha da arttıncı) genişleyici, bu- na karşılık para politikalarının daha ziyade daraltıcı hedef gö- zettiği bir ortamda, cari para politikasmın kendi içinde tutarl: oldugu kesinlikle söylenemez. Kamu finansman politikasıyla bütünleşmeyen bir para politika- smın da başanlı sayılamayacağı açıktır. • Dış borçlar içinde kısa va- deli borçlann payı yükselirken, uluslararası para piyasalanndan alınan borçlann payının da önemli ölçüde artış gösterdiği dikkati çekmektedir. • İthalatta çok yüksek tem- podaki artış sonucu oluşan dış ticaret açığındaki hızlı genişleme 1990 yılında önem kazanmıştır. • Bütün yıl boyunca Türk Li- rası aşın değerlenmiş obna du- rumunu korumuştur. Düşük kurların piyasa koşullarına gö- re belirlenmesi bu gerçeği değiş- tirmemektedir. Bir ulusal para- nın dış satınalma gücünün iç sa- tınalma gücünün üzerine çıktı- ğı, yani paranın dış değeri iç de- ğerinden (enflasyondan) daha yavaş düştüğü durumlarda, aşı- rı değerlemeden söz edilebilir. Bu aşın değerlendirmeyi normal piyasa koşuDarı yaratmamış, tersine açıkça ve yapay olarak yaratılan kur farkı ve faiz arbit- rajı bu durumu ortaya çıkar- mıştır. • Gerçekte iç ve dış istikrarın devamı açısından önce ekono- mideki mal, para ve döviz fiyat- ları arasında reel bir denge ve uyumun olması gereği kabul edilmelidir. Paranın fiyatını gös- teren kurlar ile mal fiyatlarında- ki artışı gösteren enflasyon ara- sındaki nazik dengeleri bir ara- da kurmak ve muhafaza etmek şarttır. Bu dunımda dikkatlerin faiz-kur farkını devam ettiren esas hatalı politikalar üzerinde yogunlaşması gerekmektedir. Başka bir deyişle sorunun çözü- mü en başta kamu açıklannı da- raltmak ve kısa vadeli iç ve dış borçlanmalan azalıraaktan geç- mektedir. • Özellikle Batı ekonomaeri- nin Körfez krizi nedeniyle dur- gunluğa girdikleri ve nedenie korumacı önlemlerini yoğunlaş- tırabilecekleri bir dönemde dış ticareti serbestleştirirken daha rasyonel ve ihtiyath hareket et- me zorunluluğu olduğu şüphe- sizdir. • llllllllllll TOPRAK MAHŞULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN I oprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce halen yürürlükte bulunan iç satış usullerine ilaveten buğday, arpa, mısjrve çavdar için sertifikalı satış sistemi uygulamasına 23.1.1991 tarihinde başlanılacaktır. 1- ihale her hafta Çarşamba günleri yapılacak ve isteyen herkes iştirak edebilecektir. Teklif ler asgari 100 ton ve katları için olacaktır. 2- Teklifler kapalı zarf usulü ile beiirtilen gün, saat 15.00'e kadar Genel Müdürlük (Haberleşme Şube Müdürlüğü), Bölge ve Şube Müdürlüklerine verilebilecektir. Teminata bağlı olmak kaydıyla telex veya faxla verilen teklifler de kabul edilecektir. Teminatın TMO işyerlerine verilmesi halinde vezne alındı makbuzu teklifle birlikte verilecektir. 3-Teklifler; - Yerli buğday için A1 buğday - Arpalar için No 1 arpa bazında verilecektir. Ancak, alıcınınteslimatanındadiğergrupve numaralardan talebi, fiyatlardan orantılı olarak indirimyapılarak, ihaleyeçıkılan Bölge Müdürlüğünün stoku uygun işyerlerinden, TMO'nun belirleyeceği koşullarla karşılanacaktır. 4- ihaleye verilecek tekliflerde her 100 ton için 2.000.000.- TL. tutanndateminat; nakit, bloke çek, limit içi süresiz banka teminat mektubu, köprü - baraj kârortaklığı senetteri ve devlet tahvili olabilecektir. 5- ihaleyi kazanan kişi veya kuruluşun kendisine yapılan tebligatı müteakip 5 işgünü içersinde mal bedelini TMO'ya yatırması gerekmektedir. Aksi haide teminatları irad kaydedilecektir. 6- ihaleyi kazanan kişi veya kuruluşa, mal bedelinin TMO'ya yatırılmasmı müteakip bir sertifika verilecektir. Sertifika sahibi emtiayı ihale tarihini takip eden ilk Pazartesi gününden itibaren 4 haftalık süre içersinde tesellüm edecektir. 7- Emtianın KDV.si teslimatanında ilgili işyerine ödenecektir. 8- Teslimat açık yığınlardan kamyon üstü teslim esasınagöreyapılacaktır. Bunun mümkün olmaması veya alıcının talebi halinde kapalı depo ve silolardan TMO'ca belirlenen ücret karşılığı teslimat yapılacaktır. Sertifikada kayıtlı mal, TMO'nun stoku müsait ve satışaaçık işyerlerinden yapılacaktır. 9- TMO 2886 sayılı Kanun a tabi olmayıp ihaleyi yapıpyapmamaktaveyadilediğineyapmakta serbesttir. 10- Konu hakkınde detaylı bilgi TMO Genel Müdürlüğü (iç Ticaret Dairesi Başkanlığı), Bölge ve Şube Müdürlüklerinden alınacaktır. Genel Müdürlüğümüz; Telex Numaraları: .44295 TMO -TR 46368 TMOB-TR 46220 TMOA-TR Fax Numaraları: (4)1175934 (4)1170037 İç Ticaret Dairesi Başkanlığı Telefonnumaları: (4)1182325 —(4)1182326 23.1.1991 TARİHİNDE İHALE İLE SATILACAK BUĞDAY, ARPA, MISIR ve - 50.000 ton buğday, 10.000 ton ÇAVDAR'a AİT BİLGİLER arpa, 10.000 ton mısır ve 5.000 ton çavdar yukarıdaki esaslarla satışa verilecektir. . - Satışa verilecek buğday, arpa. mısır ve çavdar'ın bulunduğu TMO miktar ve cinsleri aşağıda belirtilmiştir. işyerleri, SATIŞA VERİLECEK ÜRÜN MİKTARLARI VE SATIŞ YERLERİ: İhaleye Çıkılacak İşyeri Trakya İşyerleri Çukurova işyerleri istanbul Bölgesi İşyerleri n n fi " " " İzmir Bölgesi İşyerleri n M n Afyon Bölgesi işyerleri Ankara Bölgesi İşyerleri n t* ıı n rt M Konya Bölgesi işyerleri m p» « n H M iskenderun Bölgesi işyerleri H H M Samsun Bölgesi işyerleri " " " izmir Bölgesi işyerleri Afyon Bölgesi işyerleri Ankara Bölgesi İşyerleri İskenderun Bölgesi işyerleri Ankara Bölgesi İşyerleri Konya Bölgesi işyerleri Kayseri Bölgesi İşyerleri iskenderun Bölgesi işyerleri Kayseri Bölgesi İşyerleri Ankara Bölgesi İşyerleri Konya Bölgesi İşyerleri Cinsi Yerli Buğday Yerli Buğday ithal Buğday (SRW) " . " (Fran.) " (Arj.) (SRW) (Fran.) " (Arj.) " • (SRW) (Fran.) (SRW) (Fran.) • (Arj.) (SRW) (Fran.) ""• " (Arj.) (Fran.) (Kanad. B.) (SRW) (Fran.) Fran. ve/veya ital. Men. İt.Mak.Buğ. (1511 Kod.) " (1511 Kod.) " (1511 Kod.) " (1511 Kod.) TOPLAM.... Arpa Arpa Arpa TOPLAM... Mısır Çavdar Çavdar Çavdar TOPLAM... Miktar/Ton 10.000 10.000 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 • 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000 50.000 3.000 3.000 4.000 10.000 10.000 2.000 2.000 1.000 5.000 TEŞEKKÜR 4.1.1991 günü oğlumuz SERCAN'ın doğumunu başarı ile gerçekleşüren Gynecolog-Opr. Dr. HAYRETTİN ERÇALIK Dr. SADIK ÖZEN AXES. Dr. AYLA ÖZKEÇEÇİ Ameliyat hemşiresi NAZİRE TEK, bebeğimize yakın ilgisini esirgemeyen bebek hemşiresi ADALET CEMİLOĞLU ve tüm AKSOY Hastanesi personeline teşekkürü borç biliriz. BURCU AÎLESİ Nüfus cüzdanımı, İstanbul Tekstil Meslek Lisesi öğretmen kimlik kartımı, İ.T.M.L. Kooperatif üye kartımı, İ.T.M.L. pasomu ve Pamukbank Bank 24 banka kartımı kaybettim. Geçersizdir. SEBAHAT GÜNEYİ Günlük bir gazetenin Reklam ve llan Scrvisi'nde görevlendirilmek üzere en az lisc mezunu bayan pazarlama elemanları alınacaktır. Müracaat: Eski Büyükdere Cad. Yunus Emre Sk. No 1 Kat 5 4. LEVENT KARAR ÖZETİ HONAZ SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No: 1990/20 Karar No: 1990/70 Hâkim: Metin Türkel 239% Kâtip: Ayşe Akbaş Davacı: K.H. Sanık: Bayram Bozkaya, Mehrnet oğlu, Cennet'ten doğma, 1962 doğumlu, Honaz Karateke köyünde nüfusa kayıtlı aynı yerde otu- rur, evli, 1 çocuklu, okur yazar, sabıkasız, bakkal, TC, tslam. Suç: Sağlığa zararlı peynir üretmek ve satmak. Suç Tarihi: 1.8.1989 Karar Tarihi: 21.11.1990 Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1989/860-672 sayılı iddiana- mesi ile mahkememize açılan davanın açık yargılaması sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Hükümlü sanık, Bayram Bozkaya'nın Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne uymayan bozuk peyniri dükkânında sa- tışa arz ettiği ve suçu sabit görüldüğünden TCK'nın 396, 3506 say!İı yasa ile değişik, TCK'nın 19, 647 sayılı yasanın 4/1 ve TCK'nın 72. maddeleri gereğince 470.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılma- sına, TCK'nın 402 maddesi gereğince cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ve ticaretin 3 ay süre ile tatiline. Işyerinin 7 gün süre ile ka- patılmasına. Hüküm özetinin 7 gün süre ile işyerinde ilan edilmesine ve Ankara - İstanbul ve İzmir'de yayımlanan tirajı 100.000'in üze- rindeki bir veya iki gazetede ve Honaz'da yayımlanan bir gazetede ilan edilmesine. Yargıtay yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda karar verildi. 21.11.1990 Basm: 17644 MULKIYELILER BİRLIGİ İSTANBUL SUBESİ DENİZ BAYKAL KÖRFEZ KRİZİ NEDENÎYLE TOPLANTIMIZA KATILAMADIĞINDAN BUHAFTAKİ "CUMARTESİ BULUŞMASI" İPTAL EDİLMİŞTİR. Dış ticaret açığı 9.4 milyar dolan buldu ANKARA (UBA) — Körfez krizi ihracatımızt vururken pet- rol faturasının kabarması sonu- cu, dış ticaret açığı da yıllık he- defin üzerine çıkıp 10 milyar do- lara yaklaştı. Petrol faturasında- ki kesin rakamlar henüz belir- lenmediğinden yıl sonu dış tica- ret istatistiklerinde dış ticaret açığının 10 milyar doları aşma- sından ürkülüyor. Cumhurbaşkaru Turgut Özal ve Başbakan YıJdınm Akbulut'a geçici dış ticaret verileri dikka- te alınarak hazırlanan dış tica- ret raporlarına göre dış ticaret açığı 9 milyar 400 milyon dola- ra çıktı. Ihracatın 12 milyar 800 milyon dolar olarak tahmin edildiği geçici verilere göre itha- lat 22 milyar 200 milyon dolara çıktı. UBA muhabirinin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarhğı ve DİE yetkililerinden aldığı bilgiye göre dış ticaret açığında, ihracattaki dUşüş yanında, petrol faturasın- daki büyüme de etkili oldu. Yılın ilk on aylık döneminde, DjE'niri kesin verilerine göre petrol faturası 809 milyon dolar pahalandı. Hampetrol ve petrol ürünleri ithalatına 1989 yılınm on ayında 2 milyar 268 milyon dolar önenirken 1990'da fatura 3 milyar 77 milyon dolara çıktı. KORREKS Alman matbaa baskı makinesi 50x70 Anadol kazalannda mahalli ga- zete basmaöa çok etve- rişli bir makine. Çok sa- ğlam ve pratik bozulma olanağı yok ve çok temiz baskı yapıyor Fiatı: 7.500.000 ÜP - TOP Marka Şase (Kalıp Poziandırma) kömürlü, orjinaJ Alman Malı Ebadı 52x63 Fiatı 1.500.000 TL TYPEWEITER Elektronik DLzgi Maki- nesi Model - ALLAE 474 iki adet Tek makine fiyatı peşin 2.750.000 FREZE Alman malı/sağa, so- la, yukan ve aşağrya ha- reket edebilir. Makkap olarakta kullarulabtlir Fiatı 1.500.000 TL ELEKTİRİKCİLERE Muhtelif boy ve Mo- deflerde eiektrik motorta- n, elekrtirik malzemeteri, süreçler ve diğer malze- meler acele saMıktır Müracaat: Te): 575 55 97 - 575 54 11 - 575 52 45 RESİTAL İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Mülkiyeliler Birliği İstanbul Şubesi Gülşen TATU Judith ULUG Piyano 19Ocak1991 Saat: 19.30 Cemal Reşit Rey Konser Salonu Harblye - istanbul Tel:157 21 81 -157 54 70 Bilet Satış Yerleri: Cemal Reşıt Rey Konser Salonu 148 53 92 Mülkiyeliler Birlığı istanbul Şubesi - Kuruçeşme 157 46 34 Vakkorama Suadiye 360 90 90 Vakkorama Taksim 151 15 71 Orduevi giriş kartlarımızı yiıirdik. Hükümsüzdür. ZEHRA-DURSUN BUĞRA INSAN HAKLARI, HEMEN - Sinevizyon - Arıantinden. Zimbabvve'ye bütün ınsan hakları konserleri "PENDİK'te" Stıng • Peter Gabriel • Bnıcc Springıtecn Tracy Chapmsn • Voussou N'dour 19 O c a k S a a t 13.OO - 15.3O PEMOIK BEIEOİYESI ATATÜRK KÜLTÜREVİ 354 98 83
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog