Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Avrupora (ECU) Mevduat Hesabı dünyada ilk kez Pamukbank'ta!.. Yüksek verim, yüksek faiz. Cumhuriyet Avrupara (ECU) paranmn değerini korur. PAMUKBANK ^Lyi b a n k a d ı r 67. Yıl; Sayı: 23855 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL <KDV dah.ı, 18 Ocak 1991 Cuma Tiirkfye 2. cephe HÜKÜMET SAVAg YETKİSİNİ KÜLLANDt Incirlik'ten kalkan ABD uçaklan, Irak üstünde Incırlık TÛRKİYE ^ savaştaTSÎ 01.20'de CNN Televizyonu'nım Pentagon muhabiri Incirlik'te ise o dakikalarda yoğun bir hareketlilik canlı yayın sırasında Türkiye, İncirlik Üssü'nün çok gözlendi. Birbiri ardına kalkan 25 adet F-15/F-16 ile yakında kullanılmasına izin verecek' dedi 3 adet tanker uçak Irak hava sahasına yöneldi Haber Merkezı — Hukume- tın TBMM'den "sa\aş vetkısı" almasından sonra dun gece In cırlık Ussu'nden havalanan Amenkan uçaklan, Irak'a yo- neldı Incirlik'te 01 20'de ıkı F-15 uçağının kalkışı ıle başla yan hareketlılıkten sonra, 10'lu gruplar halınde havalanan F-15 ve F 16 uçaklarının Irak ve Ku veyt'tekı stratejık noktaları he defledıklerı behrtıldı Irak'a yo- nelen fıloya, Incırlık Ussu'ne dun gelen 3 Amenkan tanker uçağı da katıldı Incırlık Ussu'nun devrevegı Ir receğı sınvalını veren gelışmeler dun akşamdan ıtıbaren vaşan ma>a başlandı Cumhurbaşka nı Turgut Ozal'ın CNN'e vap tığı açıklamada "Meclıs'ten alı- nan yetkıden sonra muttefıkler uslen ve hava sahasını kullana- bılırler. karar Amenkan komu- tanlıgına kalmıştır" dıye konuş masının ardından Incırlık Us sü'nde de hareketlilik yaşanma- ya başlandı Turkı>e'nın ısteğı uzenne ABD'nın gonderdığı 48 F-15 savaş uçağı ıle ıkı AVVACS ve uç tanker uçağı da dun In- cirlik'te konuşlandırıldıktan sonra uste hareketlilik gozlen- dı Geceyarısından ıtıbaren F 15 uçaklarının hangarlardan çıka rak pıstte 10'lu gruplar halınde kalkışa hazır beklemeve başla dıkları goruldu 01 20'de Incir- lik'ten ıkı uçağnı kalktığı be- hrtıldı Bu arada CNN televızyonu- nun Pentagon muhabiri TSI 01 20'de canlı yayın sırasında verdığı haberde, adımn açıklan- masını ıstemeyen Pentaşon yet- kılılerının, "Turkıve incirlik Ussu'nun çok yakında kullanı- iabılmesıne ilışkın ıznı verecek" ıddıasında bulundu Gecenın ılerleyen saatlerınde Incirlik'te uçaklar bırbın ardın ca havalanmaya başladılar 1 20'de ıkı F 15 uçağının hava- lanmasının ardından, yaklaşık yarım saat sonra da 8 F-15 uça- ğı daha ha\alandı Ustekı dığer F-15 uçaklarının da pıstte 10'arlı gruplar halınde ptstten havalanmaya başladılar Saat 02 15 sıralannda toplam 25 F-15 ve F-16 uçağı ıle uç tanker uça ğı havalanmasımn ardın dan,ınış pıstımn ışıklannın sön- durulduğu ve uste sessızlığın hakım olduğu goruldu Incirlik'ten havalanan uçak- lann Turkıye'nın gunev sınırı- na paralel olarak uçtuktan son ra Irak semalanna doğru yonel- dıklerı kavdedıldı Uçakların, hava saldınsı ıçın Irak sınırına gırerek ılerledıklerı de ıfade edıldı Bu arada Dtyarbakır'da Re uter'e açıklama >apan Albay Halıl Kalaycı, Incirlik'ten hava lanan uçakların eğıtım uçuşu yaptıklarını one surdu Incırlık Ussu'ne ınışe geçen ABD Hava Kuvvetlerı'ne aıt bır F 15 savaş uçağı us yakınların dakı portakal bahçesme AIM 9 tıpı havadan havaya atılan bır fuze duşurdu 16 30 sularında duşen fuzenın patlaması uzerı ne Incirlik'ten gelen yetkıhler bolgede araştırma yaptılar ABD'lı yetkıhler olayda can ya da mal kaybı olmadığını, fuze nın teknık bır anza nedenıyle duştuğunu belırttıler Bu arada F Almanya Savun ma Bakanlığı, Irak'ın olası bır kımyasal sılah saldırısına kar şı, Çevık Kuvvet uçaklarının konuşlandırıldığını açıkladı BtLtM ADAMLARI, EMEKLI DIPLOMAT VE GENERALLER NE DİYOR^ 3. Sayfada YURTTA SAVAŞ DURGUNLUĞU 4. Sayfada AKBULUT YETKİ GENELKURMAY'DA 14. Sayfada YETKININ PERDE ARKASI YASEMİN ÇONGAR'ın haberi 14. Sayfatfa RİMYASAL SILAH KORKUSU 4. Sayfada IRAK SINIRINDA TEDIRGIN BEKLEYIŞ VEOAT YENERER'in haberi 4. sayfada GENELKURMAY'IN YtNE HABERİ YOKTU EVREN DEĞER'in haberi 14. Sayfada TV SAVAŞINI CNN KAZANOI Arka Sayfada Tel Aviv ve Kudüste patlama Irak dün geceyarısından itibaren Israil'in Tel Aviv ve Kudus kentlerini bombalamaya başladı. Irak'ın İsrail'e 5 Scud fuzesi attığı bildirildi. İki kentte de sirenlerin çaldığı ve patlama şeslerinin duyulduğu haber verildi. İsrailli yetkililer halka çağrı yaparak sığınaklara gitmelerini ve gaz maskelerini takmalarını istediler. İsraili can kaybının olmadığını açıkladı. Ürdün radyosu İsrail'in yoğun bir hava saldırısına hazırlandığını bildirdi. _ Dahran da vuruldu Irak, TSİ 03.15'te Suudi Arabistan'ı da vurmaya başladı. ABD askerlerinin üslendiği Dahran kentine çok sayıda Scud fuzesi fırlatıldığı, kentte patlamadan sonra alarm ilan edildiği bildirildi. Suudi Arabistan'ın Sivil Savunma Ajansı Dahran kentine en az bir bombanm duştuğunu açıkladı. Pentagon, Irak saldırılarınm hemen ardından çok yoğun bir bombardıman harekâtına girişildiğini duyurdu. 14. Sayfada Isr ailveSuudi Arabistan'a saldırck HAVA SALDIRISINDAKİ FRANSIz" J\GL\RLARI — Irak ve Kuvevt'e dun sabaha karşı başlatılan hava saldırısında Fransız Hava Kuvvetlen'ne baglı 12 de Jaguar tıpı avcı bombardıman uçagı bulunuvordu. Hava saldınsı sırasında dort Jaguar uçağının ısabet aldıgı, pılotlar dan bınnın de hafifçe yaralandığı bildirildi. Nukleer ve konvansıvonel bomba atma kapasıtesı olan bu uçaklar dort ,r ^—^ buçuk ton ağırlıgında bomba (Fotograf. AFP) ^ V ^ taş.jab.l.yor. Saddam: Asıl savaş şimdi başladı Dış Haberier Servısı — Irak Devlet Başkanı Saddam Huse- in, çokuluslu gucun Irak ve Cuveyt topraklannda harekâ- ta başlamalanndan 5 saat son- ra Bağdat Radyosu'ndan Irak halkına seslendı "Şeylan Bosh suçunu ışledıkten sonra butun savaşlann anası başladı" söz- Ienyle savaşı ılan eden Sad- dam, halka, sılahlı kuvvetlere ve Arap dunyasına seslenerek, "Irak halkı. kâfırleri ve mut- tefiklennı yenecektir." dedı (Arkası Sa 17, Su l'de) Ortadoğu Patlıyor... Türkiye İkinci Cephede... r>u satırları sabah saat uçe dogru yazı- yoruz Körfe: Savaşı'ndakı gelışmeler bır anda oylesıne hız kazandı kı hangısıne yetısece- ğıne şaarıyor ınsan Ulkerrız de artık savaşta sayılır Çunkı. Akbulut hukumetı dun Buyuk Mıl- let Meclsı'nden almıs olduğu savaş yetkısı- rn kullardı ve gece yarısından sonra Incırlık Lssu'ncen kalkan Amenkan savas uçaklan Irak'takı hedeflere doğru uctular Böylece Turkıye, Korfez Savaşı nda Irak'a karşı "ıkıncı cephe"y\ acmış oldu Bu arada sabah saat ıkı cıvarında Irak Is- raıl'e karşı fuze saldırısına geçtı Tel Avıv'e ve Kudus'e atılan Scud fuzelerıne karşı Is- raıl saat uç cıvarında henuz mısıllemede bu- lunmamıştı Ancak herkesın gaz maskelerini (Arkası Sa. 17, Su. l'de) H4SAN CEMAL BUGÜN TV YARIN BILIM TEKNIK PAZAR DERGI BiÜMÎEKNİKr Kablolu TV Istanbul'a gelırken venı kararname ıle ortada kaldı TVl'de, Brezılva dızılerının >avımlandıgı kuşakta 'Kalbın Sesı' ıle Perıhan Savaj gelıyor Çok temel bır saglık sorunu Gurultu Alkol ve uvuşturucuya nasıl esır duşuluyor' Beyne doku naklı ıle parkınson tedavısı İnsan, yamyam degıldı1 4ra sokaklar neden sevılır5 Neden Istanbul bır anlamda, ara sokaklar kentı' Senarıst yonetmen çıft Orhan Oguz ve Nuray Oguz ölum yıldonumunde Cemal Sureya. GÖZLEM UĞUR MUMCU Savaş İlanı! TBMM'dekı ANAP çoğunluğu hukumete "yabancı sılahlı kuvvetlenn kullanılması" ıçın ızın verdı Hukumet bu ıznı 678 sayılı Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyı kararına daya- narak ıstedı Guvenlık Konseyı nın 29 Kasım 1990 gunlu karartnda, 15 ocak gunune kadar Irak Kuveyt'ten çekılmezse "gereken her (Arkası Sa 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog