Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 17 OCAK 1991 Sinema • Tiyatro • Gesteri 'Bir Zamanlar Memleketin Birinde" O v ı ı m Dilel TURKER C. 21 00 C Ira 15 M B ojfu KÜÇÜK SAHVE 144 43 27/143 M 17 Yazan: AZIZ NESİN BEDAVA Ml SANDIN? YAZAN OARIO FO YÖNETEN OĞUZ ARAL Sad-Çars-Perş-Cuma 2 0 3 0 C (esı 15 00-20 30 ınatlrsılalıl iı kınukhıı ANDREW McCARTHY JONATHAN SILVERMAN ZAVAJJU K M K UZUN »I» VOtCULUÖA <D MUTUJ U» TEMUÛMU ÇKTl Stt İSC W F1U4OCN KAHKAHALM&A SflUMC ÇUCACAKSNIL c The « ı t D»wv Comp.r» H A R R I S O N F O R D Ü P H E ALTINDA"Praamed lnnocenı" Yakında sinemalanla tanıtıbaren SİNEMALARDA BckJedığınıze değecck" Y A L E T Dünyada bu yılın en büyuK hosılat yapon filmı 8u fılmı ızleyen ve snemalardakı İMttk ankei tormunu dolduran bır sınemasevere knfe«a AHrika tıtlH D a o b o h 146 97 38 • 132 64 26 DILEK TÜRKER I V| KENT OYUNCUURI I n n D M C M « T İ V A T D n C I I TIYATRO AYNA • • ' ' DORMEN a- TİYATROSU KİM KİMİ KİMLEKomedı 2 Bolum Cuma 21 00 C tesı 15.00-18.00 Pazar 15 00 Gl«»e Tel: 146 3 9 89 Pıerrette BRUNORay C o o n • y URIMHUHSIKKOUEOİ 2 BÖLÛlf Yöneten HALDUN DORMEN C \n\ 1« 00-21 15 Pazar. M.30-1a.OO CulrartM TBtniRi II00 mdrrmMr Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel: 141 27 37 KOMEDİ 2 BÖLQM Yöneten GEMCAY SURÜN Çm şmttm-ISJtO v» 11 V Pmri.-Cunmtt.rS C M t M J O Çjrs 15.00 Ptre.21 IS BAKIHKÖY BELEDIYE TIYATROLARI MİNEYAZAN NECATİ CUMAU YÖNETEN ZELİHA BERKSOY Her Pezar 1S OO-i 8 30 M*t Srtt »trt.rt Ad.le taart Kültur Mertuzı 572 «4 30 GMten» Dan.şma 559 95 60 KIS fNSANLARI Yön: Ted Kotcheff Kurt Ruasell Kolly McOINİs B.yofllu SİNEPOP (1«J 7» 71) 12 00-14 15-16 30-18 45-21 00 y Yakında sjnemalanla. TEVFİK GELENBE TİYATROSU 336 21 03 BİR OĞLUM 336 21 O3 Çocuk Oyunlan f MUTLULUK £ ADASI i Yazan H'IU ç«*nk o Van T«vfıH Gotone» -5 •AlZk ftoyrmn Ersy o O**or Anlla M M İf C.tarai -Pazar 11.3O - I s l i k l a l Cad No: l 40 Tei: 151 1865-66 Pierre Henri Camı/Fertian Ş e n s o y YORGUN MATADORPerşVCuma: 21.00 C.test 15.30 -18.30 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy çar»«mb«: 21.00 Ferhan Şensoy'un paM r 15.30 - KAHRAMAN BAEKAL SİJPERMARKETE KARŞI BEYOGLU KUCUK SAHNE 144 43 27 143 64 17 Ferhan Şenuy'un ISTANBUL'U SATIYORUM Munır Ozkul E/ol Gunaydın Salı: 21.00 NÖBETÇİ TİYATRO FertKin Şensoy'un AŞK1N GÖZÜNE GÖZLÜK Yon KaHrn öaaktt ANIİ/UM KİKIJK lİVllllOSI toy MAHKEMI KJUUUU İ U 17YİTûnc*WMifli Ptttr BKtty Rovtoyi Bjfcış Açmm Dcgİyttrcn Rhni YnHL V B G M j l l l l A M P E T E R . I U T T T ! EX@RCISTc SCOTT ED Fuaocn Mson MAM ICOTT «uoa BeyojlgLALEI (14(25 24) 12 00 14 15-16 30 18 45-21 15 Ç«nt»ı1lta« $*FAK 4 (51» 2t (0) 11 00 13 30-16 00-16 30-?- 15 «Jtrt*T««K (57? r« 63) 1100-1330 1600-1830 21 00 SCMAN ABOAbYoneten ZEK1 GOKER A l H S A N OZ^O"* ÇtaaSAFAK (515 2S M) 11 00 13 30 16 00 18 30 21 15 Kadıkoy HAKAN (337(012) 1100-13 30 16 00 1900 2130 Beyojlu BEVOĞLU (151 32 40) 11 30-14 00 16 30 19 00 21 15 BJAc««m*r UNVCHOt (575 45 93) AlrtMfa UttlSOY (11 17 »S) Izm.r SEMA (13 91 00) Ankan METROPCH. (12S 74 71) 4 HAFTA OYUN 2 BÖLÜM 1 4 3 6 8 8 3 KA.TAL'DA •EYO&.irNM MKMKOnK |2$>MCJa<naJ)Iın21lkTta 8 Ocak Salı 1138» 21-OOrif 14 Ocak PJni 18.30 H Jl.Omn KASM U.I Mfcft KftrU I «ntıt rsar î! oT* 4 Juba Ptatl I I » vt 2UV* MEMEZI MK 353 37 71 UMC* TİTITNSU "M 143 17 (3 IELOİVE 5EHIR TİYATMSUHM 572 64! Yön: Zalman, King Camc Oris Mickcy Rourkc Jacqufiine Bissct CİHAT TAMER • ERCAN YA2GAN TİYATROSU İNSAN SURETLERİ MûzlkliOûl<Klrû2Bölüm TTJLO CIZGEN Yazan: AZİZ NESİN Suretlen oyunda asıllan her yerde. . 1O1. Ov*" 1 Çarş PBrş C tae: 2100 Ovunun Hakla ONK Pazar 18 00 (Perş Halk günüdür) AJANS tan Mınm stır KEIMTER TİYATROSU 146 C 44* 46 75 - 151 43 M J_L_Y_A_T R 0 S U N K A R Ş | TİYATRO HAMLET II ORİJİNALİfNJE BES BASAR HERSEYE KARSIYIZ91 Pıngattı IMCI140 7 3 « Mo! 7 öen "û e ftefkes gele» ı IM OAHA SON OCFA oÇÛçtnlar* «• ^ ' « J * 4t* 4» tt * • Jrulubij REKLAM FHMİ DAfilTMINOA FİDfl RLffl149 50 33 A s r ı n ç < I ı n k o e d I 8 Oenel İstek Üzerine TANRILAR ÇILDIRMIŞ OLMAU II Yönctmen: JAMIE UYS NIXAU LENA FARUGIA KadttByMODA *le«»lTE (JI7 012») (147 M 47) 1200-14 15-16JO-19.00-21 J0 11O0-13J0-16 00-1845-21 30 m 1 j a«r>l*' oıex 2 I M U ) REKS * IMlUf 74 I Anfcm AKUN (14JMM) (3M 01 12) (572 04 44) (127 76 M) (31 42 11) (Sai44U) • I M 112 00 1200 1100 12 15 12 15 1 | tI14 15 1*30 14 1$ t 6 X 13 X 16 00- u»i6« 14 X 16 46- f • 6452 845! e»; 900 < 800 2 DisKjoke\ olarak mukemmeldi: (GünndınVietıum) Öğretmen olarak a» akta alkışladınu: (Ölû Ozanlar Demeği) Şimdi harıl hanl Caditlac satıvor: Ba\ılacaksıruz! ROBI.N TIM VV1LLIAMS ROBBINS CADILUC MAN1 '• "Cadıllac Man" 1 15 î " 2. HAFTA 1 15 OLAY YARATAN MÜZİKAL İSTANBUL DA LEVENT KIRCA • OYA BAŞAR GÜNDOĞARKEN • Sait SÖKMEN Dans Grubu GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜYazan. Muzatftr âMYHAJf • Tılmaz E»DOfi«« • fönetea. Levenr KIRC4 • Bz. MSzlk. SUimOMMtll» Kasttm. Sadık KIZIUCAÇ • Dekdr. Hurettm Ö2KÖ Salt S M H Oant Brubu ^ _ — «suman ARSAN • Zeyaep n o ü • Selim BâŞlT • Jale t)Z « Tekin SlPfH • Sınan BENGIER • Ferdı ATUNER • Ferdı AKARNUR O Alımet AÇ»M O Yustıi EIVEB» Erdûfia» DİKMEN «Meftmet SUNEY • Se/âh^ltın TAŞÛÛfiEK • Seiım Cfil Orkestra Gurol »ÖRBAS • Taüsiiı f»BtgSBT • EHıao UOUD • Ojan DOCUIU • Ctra «KS4[ Pa^artesı - PerşenAe - Cuma - Cumartesı ZlJOB'Pazar 15 30 ttlet Satıj- gdsteri Merkea51» 2O79 .'»»kkorajm Tafcstm: 151 15 71 /talıtıorama Suatfıye 360 90 90 Sallerıa 559 95 « I YENİKAPI SAHİLYOLU HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ'NOE F E Z A F İ L M S U N A R . ^ , TürkSinemasınınYüzAkı T f Kevm'in ailesı tatile çıkarken kuçûk bir ayrmtıyı unutmuşlardı KEV1N Sinemalarda Yön: Y U C E L Ç A K M A K L I OynPERİHAN SAVAŞ - BERHAN ŞİM9EK NAZAN SAATÇİ •OTOOCA» UM37J1) ObmıukHAKAN (S21 M 24] IÇCCBEd P19 Sl 12) SEKOCA» (27 « M ) ZAFER (13 795) (21 11 3tı "Kevın't seveceksınız' Nemweek STEVE MARTIN SılüDosilar ^USTO B İ 7 İ m T i v A t m Dostlar Tiyatrosu Saionurtda D I Z I I I I ı ı y a u ü B a r o H a n / T ü n e , T e J : 1 4 4 8 1 3 7 . 1 4 5 2 4 90 Oriana FALLACCI'nm BİR İNSAN yapıtından esınleneH-ek yazan HaMJ BEYTAŞ Ereün»ntBALAKOĞUJ,SlbelD&4ÇER, Nazan OİPER, ZB*BT DİPER, A8 DOĞANTİMÜR, Rkrat FIRTINA, Ergun GÖNTAV, Ümti GÛREL, TWwi KAAABULUT, Toçay K I U Ç O ^ J U , "feoman KU*B3ARAaBAŞI, Veıda ŞİŞMAN, Mehmet TEKKANAT, M Ü I M Ş YAYLAU, KutHlay ZERENER | 19 Ocak'tan başlayarak...! ESKI DEFTERLER "Eski filmler, sinema salonlan, el ilanlan, afişler, insanlar..." GÖKHAN AKÇURA derledi. 1 I S T A N B ü L B E L E D ' V AJŞ E H İ R T İ Y A T R O L A R I Herhafta sinema gazetesi 'nde Yaşam, aşk ve çocuk yetışfırme sanatının ıncelıklenhakkında ıbrelvencı bırkomedi Sinema Tiyatro Gesteri Ovyvrvlartnız 146 97 3« 132 64 26 WIUMM SdHKESPMRE KRAL LEAR Tirkani H » JAHİN8AS YtaUo l»< KASAPO&U 115-16-17)81 Ekrın R. BEY/C«sıK R KY LÜKÜS HAYAT YimtBi- HIIOM DORMEK 119-201 Erkın HM DELİ EDER İNSANI BU DÜNYA Yimtei Mıcrt KOPER 115-16-17 18 18-201 Fahh Resat Nutı Sahn«s. (526 53 10) TELEFON KİMİN İÇİN ĞALIYOR Y t f M n Engln UIU0A6 115-16-17 18-19-201 Raymund FITZSIMONS AKTÖR KEAN Turktasi Stvjı SAMLI raatttn Tmç YALMAII |l5S»lı?q3O| SlH FAIK/Sıvıı OIIIÇEL MERAKLISI İÇİN ÖYLEBİRHİKAYE lll»eil KOPEB II6-17 IW Vaclav NAVEL Sakıtıattln Ku*el AKSAL BAY HIÇ- SONSUZLUK GÖRÜŞME-KUTLAMA KİTABEVİ C A 6 R I YÜMMK Batv SABUKGU TJrtçm Esk Tatn ÇEUKMK tt C t PJttı Ztt30/Pg Canı 15.00 YoncKn Obn GUKEY BILETLER TİVATRO GIŞ6LERININ DlŞlNDA KADIKOY MEBKEZ Gl$EVAKKORAMA TAKSİM VE APS GAYRETTEPFDE SATILMAKTADIR Oyun Gunlerr Salı 2030 Çar 15 00 20 30fer Cuma- 20J0 Ctesc 15 0O-?0 30Fa2ar 15 00 18 30 CEMALRESİTREY B İ K1SER İstanbul Buyukşehtr Belediye Başkant ProJDrNurettın Sozen'm destek ve katkilanyla "BULENTARELİ ANMA KONSERİ" Suna Kan - Keman, Gulay Uğurata - Pivano, Nuriİyicil- Vıyola, UğurıanAkseI-/l/7> Ve Boğaziçi Oda Solistleri B Arel'in elektronık nııızık cserlert Teoman Madra'nın mıılti medta rideoyapımt ıle sıtmılacakttr 20 Ocak 1991, Pazar Saat 1900 Bflet Satış Yerleri Krtiser Salnnu 1-* S< 92 Gallena Danı^nıa Bıınnsıı SS9 9S 60 V.ıkkoranu T.ıkMm l î l tî "1 Ukkıır.ıma Sıı.ıdw ¥>0 90 Mfl Sizin de başımza gelebilir. Bevvğlu nü»M 1149936111130-14 00-16 30 19 00-21» J - Kadıkly KSM (3490983111 30-14 00-16 30-19D0-21 X - | I ı «»KAdA-HETIUrai ('257478ı 1200-14301700-19ıS-21 3 0 . RICHARD GERE JLLIA ROBERTS Scyojlu CEPIFİİ4») (149 01 66) 12 00 14 15 16 30 18 45 21 16 GöB&Hıer BABA 2 0 K M Deretnyu Cad. 110 156 69 87 Seıraljf 1300 17 00 2100 1990 Venedık Film Şenlıfi En !yı Yönetmen ödülü B*yoQ»u FİTAS O«9 0 1 M ) Sı»f* NOVA BARAH {1*9 3İ M) Bıfcırtıöy KAftYA (&42 11 72) ŞAFAK {5H M M ) (MC51 24) (1t« t3 23) [14 44 C1) BAT1 1 NAA 00 'soc -a i 00 30 30 '5 0u 18 13 X 16 14 00 16 »4 M !•* 30 14 00 8 TO 21 00 16 30 9 i£ 22 00 18 00 ?' 00 16 X '6 30 21 15 6 30 9 00 2i 30 .5 2100 '630 *OQ0 2 30 ! İSTANBUL DEVLET 1 TİYATROSU 22 Ocak'tan Başlayarak TAKSİM SAHNESİ nde Georg Buchner DANTON'UN ÖLÜMÜ Çeyiri, Mûzık. Ref< Semıh Fırıncıoğlu Koslum: Hale Eren l*ıtc Ond«r Ank Oynayanlar N.nai Uefi Tanet Bıfsei Kurşa'Aimaçık Selç^kKıpÇdk Ha Dogan Cıvan Canova işıl Taylor Huchan Çalıskur Gulen Çehrelı 22,23,24,25,26,27 Ocak Suareleı 20 30 Matıneler 15 00 Pazar 15 00 T e l : 1 4 9 6 9 4 4 MMT ffnnoua İSTANBUL DFVI F T Wıl1ıam Gıbsm TİYATOSU SALINCAKTA İKİ KİŞI evıren Sevgi Sanlı Ş Cevıren Stvgi Sanlı ftnetoı A)tv ScerKzıı Nesrn YAŞARNEYAŞAR M K J t l C u m a l , NE YAŞAMAZ AHMETLERİM Muzık Tımuc Sel«vk Oostoyevskı BUDALA Urırlırın Sıımıı firl» Cevırm Oya Mentoe Yoncten Engın Cımr Î6 2T OCJ» Ntcah Cumalı AHMETLERİM Vgnften Kensn Isık 15 16.17 18 19.20 Ocak HAPŞIRIK Uyarlayan McHael fnyn Çcvıren Lale Eren Yomlen Chrıs riarrıt 2223 24 25.26.2? Ocık Htflid laydur YANGIN YERİNDE ORKİOELER Yoneten C«ı Gurzap I 5 . 1 & 1 7 I 8 I 9 7 0 Ocak Gearg Buctiner DANTON'UN ÖLÜMÜ Çcvıren «a Rap Semık Fırmcıoglu 22^3 24^5.2527 tnfi SH4 MMrpıı TMM IM IS fl HOıra b*n at • • Gjnmı &MNM Bunu Ul 15 « 1' U •>w T)wraın aauı !>••« w 1e a a Jtrme Kılty SEVGİLİ SOYTARI Ccvıre» Tılıl Hılnan rannen Karıjl Tıte! 16.17 IgOcıt Necjl Cumılı AHMETLERİM 2124 25 Ocak okuşu Yıld ı Sara> C'nded ( İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜHK KPLTÜR MERKEZt S Prakolıev ROMEOVE JDLİET bale 3 perde Karatgrafı Alfrgd flodrıguet Sjhnsye Kgyan Evmç Sunal/ Suna Ştrnl Ofkötra $e(ı Eltal Bıgırav 16 Ocak 2aCW«e |Gala| 22 29 Ocak fflOtTıJe PI Çarktvttl MAÇAKIZI opîrj 3 perde Orkntra Şefı Elsad Bagırov Sıtımyt Ktyan Aydtn 8 w 19 Ocak. i a j d fiPncclnı LA BOHEME »ptra 4 Dtrde Orkatra Şeft Renjlo Palumbo Sihneye Koyan Yekta Kara 17Ûcak 31 Ocık OOtnırit YUSÜF İLE ZÜLEYHA gptrı 3 parıte Ortntra Şafi Otan OEMtBIŞ Sahnıye Kryan CSneyi GÛKÇf R 24 Ocat TA.VSH İNGİLİZ BESTECİLERİYLE BİR AKŞAM Solıttler Bılg* Gorgnı Dıııgan Ozsan Arp Ferda Arıkan Piyana Husayıa Kaya 21 Ook. 19.00la TSalcuk BİR UZAY MASALI PSH 0(l«fl 2 bolum Sahneyı K*y an SiMMrıy A n * IS-25 Ocak 20.00*1 ı lemıilden «I halto Snc« A.K.M latojm VoMcoramo Pangartı G«n<;i«r Gall«clo-Ak*ev danı«ma buıotunda K * » O ç*mc*tadıı Gu» M 154 10 23 (51 5 i 00 (7 hal> 2S4 KDNSER SALONU 17 Ocak Perşembe Saat 19.00 ATİNA SENFONİ ORKESTRASI ŞEF ALEKANDER SIMEONIDIS SOLÎST S U N A KAN <K*m*n> Mozart "Fıgaro'nun Düğunü" Uvertur Beethoven "Keman Konçertosu" Beethoven "Senfonı, no. 3 -Eroıca-" Tüm biletler TUrkiye Yardımseverler Derneğı tarr fından satın alınmtftır. 8»»( Satı* Yaftori Konsc Salonu 148 53 92 - Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 - Vakkorama Suadıye 360 90 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog