Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/6 TV-1 ve Star-rden 24 saat yayın TELEVIZYON-RADYO 17 OCAK 1991 05.28 Açılış-Açıkögretim 06.30 Köy Kuşagı: (Gün Doğarken) 07.00 G ü n Başliyor Akı$ içerisinde 08.00 ve 09.00'da 5'er dakikalık haber balteni vayımlanacak. 09.05 Susam Sokagı -78 09.35 Kadin Saatİ Hanımlar için programmın bu bölümünde temizlik konusu yer alıyor. 10.00 Haberier 10.15 Pizi: Kalbin Sesi 10.40 Okul Televizyonu Akış içerisinde ll.OO. 13.00 ve 15.00'te S'er dakikalık haber bülteni yayımlanacak. 15.10 Çocuk Kuşagı 17.00 Haberler 17.15 Pizi: Hayat Agacı 18.00 Gençtik Konserieri 18.20 Akşama Dogru 19.10 Merfaaba Çocuklar 19.20 tnanç Dünyası 20.00 Haberier ve Hava Durumu 20.40 Spor 21.00 Regaip Kandiü-McvUt 22.20 Bana Şans Dile 23.10 Kültür Bakanlıgı Devlet Klasik Türk Müzigi Korosu 23.55 Haberlerden Haberli misiniz? (Bugtm kaşetinde) 00.45 Altın Yıllar 01.05 Gün Biterken 00.15 Kapanış 00.16 Dizi: Ateşten Günier 02.35 TSM Konseri: Hülya Sözer 03.15 TV'de Türk Sineması: Birkaç Güzel Gün tçin 04.40 Beraber ve Solo Şarkılar 07.58 Açüış-Okul Tdevizyonn 10.45 Açıkögretim 12.15 Kapanış 18.00 Açıhş 18.10 Dizi: Yalan Rüzgân 19.03 Haberier 19.20 Haftanın Sohbeti 19.40 Avrnpa'dan Futbol 20.20 Belgesel: Türk Tiyatrosn 21.00 Günlerle Gelen 21.30 Sorularia Nagmeler 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.30 Kamera Arkası (Bugan koşesmde) 23.10 Dizi: Btiytik Tuzak 00.00 Kapanış 19.59 Açılış-Dizi: Suç Ortaklan Monti Cons adında genç bir adam Densrırdlerin bürosuna gelerek Avustralyalı genç bır hanımla girdiği iddiayı anlatır. Monti, Derısfird'den yardım ister. _ _ _ 21.00_ Sinema: İnsafsız Zaman (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 22.50 Belgesel: Horizon 23.40 Müzik: Wired Show 23.55 Kapanış 13.59 Açılış-Okul Televizyonu 18.20 Yabancı DU Dersi 19.00 Dizi: Yıldızlara Ulaşmak 19.45 Müzik: Klipler 20.00 Açıkögretim Dördüncü sınıflar ıçin Örgütsel Davranıs (Modern Vaklasım), Reklamalık ve Salıs Yonetimi: (Reklam Bütçesi). 20.45 Açıkögretim 21.30 Açıkögretim 22.10 Belgesel: Yaşama Savaşi Çesitli kus türlerinin Oremesi. 22.50 DİZİ: SÜper Ç o c u k Andrew'un Ultra Man olarak başından geçenlen yazdığı günluğü annesinin elıne geçer. Yazılanları 23.15 1 Numara 18.58 Açılış-Haberler 19.15 Susam Sokağl Bu programın hedefleri insan yapısı, çevre, basit fen, canlı cansız, 3 sayısı, güvenlik, duygular, sebze meyve, hatırlama. 19.50 Türkçe Dil Dersi 20.15 Kadın Saati 20.40 Dizi: Küçük Hanım 21.15 Göntil Sohbetleri: 21.20 İnanç Dünyası 22.00 Haberler ve İngilizce Haberier 22.35 Spor 23.05 Türk Sanat Müzigi 23.35 Belgesel: Türk Tiyatrosu 00.15 Dizi: Babam ve Biz 01.05 Kapanış 13.00 Açılış-Haberler 13.05 Pembe Pizi: Komşnlar 13.35 Pembe Dizi: Cimri Zezinho, bir sey vermek için Nono'nun evıne gıder, ancak kapıyı açan olmaz. 14.30 Pembe Dizi: Ateş Çemberi 15.00 Starl Haber 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günlügü 15.55 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 16.45 Pembe Dizi: Santa Barbara / 17.35 Çizgi Film: Karate Kat 18.05 Çizgi Film: Taş Devri 18.35 Starl Haber 18.40 Eşek Şakası 19.15 Komedi Dizisi: Jefferson Ailesi 19.50 Starl Haber 20.05 Komedi Dizisi: Dekoratör Kızlar 20.40 Haftanın DİZİSİ (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 21.35 Bağunsız Federe Ferhan Şensoy Televizyonu 22.40 Sinema: Aşkın Öbür Yüzü (Aynntılı bilgi yandaki sütunlarda) 00.30 Duke Ellington Konseri (2. bölüm) Körfez Krizi özel Yayını: Canlı Kanıt (film), Korkunç Takip (fflm), Yeşil Devin ölümü (fiıın), Buruk Yıllar (film), Yeşil Dev (çizgi fılm), Muhteşem Dortlu (dizi), Kaptan Power (dizi), Uçlü Curcuna (dizi), Jefferson Ailesi (dizi), Oiinahlar (dizi), Savaş ve Cazibe (dizi), Uçak Gemisi (dizi), Elvîs (dizi). (Yayın sırasında haber bültenleri aralarda yayımûinarak.) AÇIKÖĞRETİM'DE YARIN (TV1 05.30) Üçüncu sınıflar için: lş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Kıdem Tazminatı), Türkiye'nin tdan Yapısı (Mahalli Idareler). Dördüncü sınıflar için: Reklamcılık ve Saüş Yönetimi (Reklam Bütçe&i). ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Starl'ın 15 ocaktan iti- baren Körfez krizi suresınce 24 saat yayına başlamasının ardın- dan, TRT de dün 24 saat yayı- na başladığını açıkladı. TV1 ve Radyo l'den yapıla- cak yayınlarda TRT, saat başı Körfez'deki gelişmeleri haber bültenleri ile duyuracak. Olağa- nüstü bir gelişme olduğunda ise yarım saatte bir haber \erecek. Gece yayınlarında haberler dı- şındaki bölümde müzik prog- ramları ve arşiv programlan ya- yımlanacak. TRT, savaş başla- dığı takdirde ya da önemli bir karar alındığında canlı yayına geçebilecek. Öte yandan TRT, Türkiye'- nin savaşa taraf olması duru- munda 74 saaılik ozel yayın için hazırlıklarını tamamladı. Savaş durumunda TRT, reklamlan yayından kaldınlacak ve özel program uygulamasına geçecek. Bu durumda Türkiye'nin dış poütikasına Uişkin görüşlere yer verilecek. Magic Box'ın Starl'de Körfez krizi dolayısıyla başlattığı ozel programda, 18 ocak cuma günu 01.00-13.00 saatleri arasında, "Canlı Kanıt". "Korkunç Ta- kip" "Yeşil Devin Öliimü" ad- lı sinema filmleri ile "Buruk Yıl- lar", "Yeşil Dev", "Muhteşem Dörtiü". "Captain Power", "Üç- liı Curcuna", "Jefferson Ailesi", "Gunablar", "Savaş ve Cazibe", "Uçak Gemisi" ve "Elvis" dizi- leri ekrana gelecek. 19 ocak cumanesi gunü 02.00- 10.00 saatleri arasında da "Ci- nayetten Sonra", "Kurt Kam", "Siıriicü Akaderaisi" adlı film- ler ile "Diana Ross Konseri" ve diğer diziler yer alacak. "Sadece Bebekler Ağlamaz", "Söz Sözdıir", "Yıldızlarla Gelen" adlı filmlerin yayımlana- cağı 20 ocak pazar günü ise "Shirley Bassey" konseri ekra- na gelecek. 21 ocak pazartesi gunü de "Hotel du Paradis", "Aşkın Ya- şı Yok" ve "Hızh Yaşayanlar" adlı fılmler yayımlanacak. 22 ocak salı günü ise "Kolaj A>", "Savunmak İçin", "Tarzan Manhaltan'da" filmleri ekrana gelecek. Öte yandan, 18 ocak cuma günu yayımlanacağı bildirilen Atilla Arcan ve Yalçın Menteş- in hazırlayıp sundukları "Vay Canına" adlı show programı da 25 ocakta yayımlanacak. Aynca 19 ocak cumartesi ge- cesi saat 20.05'te yayımlanacak olan "Bir Cumartesi Eglencesi" programında Leman Sam, Hul- ya Sözer, Belkıs Akkale ile De- met Akbag, Cem Özer, Atilla Arcan-Yalçın Menteş'in skeçlerı ekrana gelecek. STAR1 HAFTANEV DİZİSİ: ROBERT KENNEDY 20.40 Pulitzer'li romandan Robert Kennedy (Robert Kennedy and His Times) / Yönetmen: Marvin J. Chomsky / Senaryo: Walon Green / Yapıt: Arthur Şçhlesinger Jr. / Oyuncular: Brad David, Veronica Cartwright / 1985 Columbia Pictures TV yapırru / Süresi: 7 bölüm 55'er dakika. Kültıir Servisi — 1963 yılın- da Dallas kentinde bir suikast sonucu 46 yaşında oldürülen Başkan John Fitzgerald Ken- nedy'nin kardeşi Amerikalı si- yaset adamı Robert Kennedy'- nin yaşamını konu olan 7 bö- lümlük bir TV dizisi yayımlanı- yor. özgün adı "Robert Ken- nedy and His Times" olan 1985 Columbia Pictures TV yapımı dizi Starl'de salı ve perşembe gunleri haftada iki kez ekrana gelecek. Yönetmenliğini Marvin J. Chomskj'nin yaptığı dizi, Arthur Schlesinger Jr.'un aynı adlı kitabından uyarlandı. Ya- zar bu yapıtıyla Pulitzer odülü kazandı. 1929 doğumlu yönet- men Chomsky "Kökler- Roots", "Soykırım-Holoca- ust", "Evita Peron", "Tank" gibi super yapımlanyla tanını- yor. Dızinin senaryosunu Wa- lon Green yazdı. Göruntü yö- netmenliğini Michael D. Mar- gulies yaptı, özgün müziğini 7 BÖLÜM — Schlesinger Jr'nin Pulitzer ödüllu romamndan nyar- lanan 7 böliimlük dizide Kennedy'yi Brad David canlandınyor. Fred Kaıiin hazırladı. Kennedy ailesinin özel yaşa- mının derinlemesine incelendi- ği dizide Robert Kennedy'yi Brad David canlandınyor. 1950 yılında doğan Amerikalı aktör 1977'de "Gece Yansı Ekspresi- Midnight Express" ile başladı- ğı sinemada "Ateş Arabalan- Chariots of Fire", "Querelle", "Chiefs", "Blood Ties", "Cold Steel" filmlerinle une ka- vuştu. Dizide Kennedyler'le yakm ilişkilerde bulunanlardan Ro- bert Kennedy'nin eşi Ethel'i Veronica Cartwright, Başkan John Kennedy'yi Cliff De Yo- ung, kansı Jacqueline'i Juanin Clay, babalan Joseph Ken- nedy'yi Jack W arden, FBI Baş- kanı J.Edgar Hoover'ı Ned Ue- atty, anneleri Roze'yi Beatrice Straight, daha sonra başkan olan Lyndol Johnson'ı G.D. Spradlin canlandırdılar. Senatör Mc.Carthy'i Harris Yulin, Ro- bert Mc. Namara'yı Mitchell Ryan, Ted Kennedy'yi James Read, John Siegenthaler'ı Geor- ge Grizzard, Roy John'u Joe Pantoliano ovnadılar. STARl SİNEMA: AŞKIN ÖBÜR YÜZÜ 22.40 7T3SÎNEMA: tNSAFSIZ ZAMAN 21.00 Joseph Losey'in başanlı filıııilasafsız ZaraaH (Time YVithout Pity) / Yönetmen: Joseph Losey / Senaryo: Ben Barzman / Görüntü: Freddie Francis / Müzik: Tristan Cary / Oyuncular: Michael Redgrave, Alec Mc Cowen, Lee McKern, Renee Huston, Ann Todd, Peter Cushing, Paul Daneman, Lois Maxwell, George Devine, Joan Plowright / 1957 yapımı / Süresi: 85 dakika. Dizi oyuncularıyla Kültiir Servisi — Çok satmış bir kitaptan uyar- lanan tipik bir "TV" film. Kör bir kadın çok sev- diği köpeği ile birlikte yaşamını sürdürmektedir. Bu arada bir adama âşık olur. Yaşadığı aşk onu ikilem içınde bırakır. Başrollerinde "Tath Cadı"- dan tanıdığımız Elizabeth Montgomery ile avu- kat "Petroçelli"den tanıdığımız Barry Newman başarılı tiplemeler yapıyorlar. TV seyircisinin ya- kından tanıdığı bu iki sanatçıyı degışik bir ka- rakterde izlemek açısından ilginç olabilir. Yönet- men John Corty. Kiiltür Servisi — Zamana karşı savaşan ve haksız yere ölüme mahkûm olmuş oğlunu kurtarmaya çalışan bir babanın dramının anlatıldığı, Joseph Losey imzasını taşıyanfilmek- rana geliyor. Ülkesini terk etmek zorunda kalan ilerici yönetmen Joseph Losey'in lngiltere'de geçirdiği "sürgün yülan"nda yönettiği en başarılı fîlmlerinden olan "İn- safsız Zaman" hem eleştirmen, hem de seyirci ilgisine kavuşan ilk ürünü olarak parlak döne- mine yol açmıştı. Filmde alko- lik ve yaşamdan kopmuş baba, oğlunu kurtarabilmek için her kapıyı çalacak, her tanıkla ko- nuşacak ve sonunda çaresizlik icinde bir babanın başvurabile- ceği en son çareye başvuracak- tır. Bu baba-oğul öyküsü, aynı zamanda geçen her dakikanın değer kazandığı l.ısa ama ala- bildiğine gergin ve büyük bir ustalıkla anlatılmış filme yol açıyor. Ingiliz sinemasının ünlülerin- den Michael Redgrave, Lee McKern, Renee Huston, Ann Todd, Peter Cushing ve Alec McCowen filmde rol almışlar. Joseph Losey'in ilk dönemini tanımak isteyenler için iyi bir fırsat. RADYOLAR RADYO 1 0435 Açıhş. program. 05.00 Haberler. 05.05 Turküler geçidi. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları. 06.00 Yurttan haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Gılnaydın. 07.00 Haber- ler. 07.05 Her şey bizler ıçin. «7J0 Haberler 07.40 Gunle gelen. 09.00 Haberler. 09.05 Istek- lerinız seçtıklerimiz. 09J5 Reklamlar. 09.40 Ar- kası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Onuncu saat. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haber- ler. 12.05 Reklamlar 12.10 Gunu yaşarken. 12^5 Reklamlar ve radyo programlan 13.00 Haber- ler. 13.15 Türk halk çalgılanndan ezgıler. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (I). 17.00 Haberler. 17.05 Din ve ahtak. 17J5 Saz eserleri. 17.40 Ço- cuk bahçesi. 17^5 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Hayatın ıçinden. 1835 Bolge- sel yayın ve reklamlar. 19.00 Haberler. 19.30 So- listlerden seçmeler. 20.00 Mevlit >a\ını. 21.30 Beraber ve solo şarkılar 22.00 Erkekler toplu- luğundan turküler. 22J0 Kuçuk konser 23.00 Haberler. 23.15 Gecenın içınden (3). 0035 Gu- nün haberlennden özetler. 01.00 Prograrn ve ka- panış 01.05 - 04.55 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Solıstlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Turküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Ikı solistten şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Çocuk bahçesi. 09.20 Edebıyat- çılarımızdan gezi notları 09.35 Çeşitli muzik. 10.00 Sazlardan mikrofona. 10.20 Bir bebek bu- yuyor. 10.40 Turkçe sozlu hafif müzik 11.00 Ha- berler. 11.05 Okul radyosu. 11J5 Hafıf muzık. 12.00 Açıklamalı klasik koro. 12J0 Turküler ge- çıdı 13.00 Haberler.' 13.15 Hafif müzıl.. 13J0 İyi insan tyı Vatandaş. 13.45 Şarkılar. 14.00 Ya- bana dil dersı. 14.45 Gençlik korolan 15.00 Ha- berler. 15.05 Ttırizm deyince. 15J0 Turk halk çalgılanndan ezgiler. 15.40 Arkası yarın. 16.00 Okul radyosu. 16.30 Yurttan scsler. 17.00 Ha- berler. 17.05 Solistler geçidi (TSM). 1730 Mın- >atur muzik. 18.15 Tiyatro dunyasmdan. 19.00 Haberler. 19J0 Hafıf muzık. 20.00 ^abancı dil dersi. 20.45 Turkçe sözlu hafıf muzik. 21.00 Ku- çuk koro. 2130 tki solistten turküler 22.00 Ge- ce konseri. 2230 Şarkılar. 22.45 Bir roman/bır hikâye. 23.00 Haberler. 23.15 Turküler geçidi 23.40 Hafif muzik. 2335 Muzığe övgu. 0035 Gu- nun haberlerinden özetler. 0938 Program ve ka- panış. R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler (Turkçe). 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah için muzık. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri 10.00 Muziklı dakikalar 11.00 Öğleye dog- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Latın dünyasından. 12.45 Gunün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 At- mosfer. 15.00 Konser saatı. 1630 Caz dünyası. 17.00 Haberler 17.15 Disko dunyasmdan. 18.00 Haftanm plaklan. 19.00 Haberler. 19.15 Arya. 20.00 Turk pop muzığı. 2030 Bir konser. 22.00 Haberler. 22.15 Perşembenın getırdikleri. 23.00 Genç solistler. 24.00 Gece ve muzık. 0035 Gu- nün haberlerinden özetler (Turkçe). 0038 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış. program ve haber- ler 07.05 Turküler ve oyun havalan. 0730 So- listler geçidi. 08.00 Turküler. 08.15 Şarkılar. 0830 Turkulerden bir demet 09.00 Haberler 09.05 Be- raber ve solo şarkılar 0930 Turküler ve oyun havalan. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getırdik- leri. 11.00 Haberler. 11.05 Turküler. 11.20 Şar- küar. 1135 Beraber ve solo turküler. 12.00 Haberler. 12A5 Muzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 1330 Yurdun dört bucagından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 1430 Turküler geçidi. 15.00 Sizin için sectikterimiz 16.00 Haberler. 16.05 Yurttan sesler kadınlar topluluğu. 1630 Şarkılar ve oyun ha- vaları 17.00 Haberler. 17.05 Ezgi kervanı. 1730 Erkekler faslı. 18JOO Yurttan sesler. 1830 Solistler geçidi. 1838 Program ve kapanış. POLİS İSTANBUL K •„,„e Program. 08.00 Güne Başlarken 08.45 Sabahın Konukları 09.15 SeMİen Melodıler. 10.00 Ha- yatın İçınden. 11.00 kayıp Haberlerı. 11.05 Işte Saz İşte Soz. Solist: Canan Başkaya. 1130 Bir Solist: Roger Daltrev. 12.00 lstekler 13.00 Turkçe Sozlu Hafif Muzik. Solist: Erol Evgin. 13.15 Öğ- leden Sonra. 14.15 Bır Topluluk: Wham. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Ela Altın. 15.15 Bılge Pakalınlar'dan Şarkılar 15.30 Kayıp Ha- berlerı 1535 Turkçe Sozlu Hafif Muzık. 16.00 Supersonıc Programı. 17.00 Muzık Dağarcığı. 1730 Gun Bılerken. 18.15 Muzık Denince. 19.00 Program \e Kapanış POLİS TÜRKİYE0638 Açılış \e Prog- ram 07.00 Gune Ba^iarken. 07.45 Enstruman- tal Muzık 08.00 Sabahın Konukları 0830 Yol Durumu. 0835 Işte Saz İşte Soz Solist: Canan Başkaya 09.00 Solistler Geçidi. 0930 Yol Du- rumu 0935 Akın bğur'dan Şarkılar 10.00 Ha- vaıın İçınden. 11.00 Bır Sanatçıvla Beraber. Solist Ela Altın. 11.25 Saadettın Raraosmanoğlu \e Sibel Altınmese'den Turküler. 11^45 Kayıp Ha- berlen. 1130 Sizın Seçtiklerınız. 1235 Turkçe Sozlu Hafil Muzik. Solist: Nılüfer. 13.15 Öğle- den Sonra. 14.15 Turküler Geçidi 14.45 Yol Du- rumu. 14.50 Nursıze Melık'ten Şarkılar 15.10 Muzık Dunvası. 16.10 Kayıp Haberleri. 16.15 Muzık Dağarcığı. 16.45 Nursaı, Doğanışık'tan Turküler. 17.05 Turkçe Sozlu Hatif Muzık 17.25 Gun Bııerkcn 18.00 Program ve Kapanış. TJC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DUYURUSU Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklrf alrna yöntemindekı ıhale ile ilgılenenler ihale dosyasınt İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET İŞLERİ DAIRE BAŞKANLIĞINDA görebılir ve dosya bedelini İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merkez veznesıne yatırarak alabılırler Isteklilerin şartnameye uygun hazırlayacaklan kapalı teklif mektuplanm ıhale tarihınde saat 11 00'e kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÜ'ne giriş, tarıh ve numarasını içe- ren alındı makbuzu karştlığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarfları saat 14.00'de İhale Komısyon Başkanlığı'rtca açılacaktır. İSKİ NO: T8982 500 000 İŞİN mt.0 32 AOI Polietilen boru KEŞİF BEDELI 1.300.000.000 IHALE TARİHI 29 1 991 GEÇICI TEMİNAT 65.000.000 DOSYA BEDELI 400.000 TL Not: 1- Postadaki gecikmeler dıkkate aiınmaz. 2- İSKİ 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta dilediöine kısmen veya tamamen yapmakta uygun bedelin tespit ve takdirinde serbesttir. ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 Aksaray-İSTANBUL TEL: 588 38 00 (35 Hat) TELEX: 23923 ISU-tr FAX: 588 38 83 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Ünıversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı aşağıda sınıfı, kadro derecesi, kadro unvanı ve adetleri belirtilen kadrolara 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 74. maddesi uyarınca ku- rum dışında naklen uzman tabipler alınacaktır. Adayların özgeçmişlerini içeren resımli bir dilekçe ile ılanın yayın tarıhinden itibaren (15) gün içüıde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı'na başvurmalan duyurulur. Birimi Sınıfı Kadro Unv. Derecesi Adedi Açıklamalar Sağhk Sağhk Kultiir Kultur ve ve Spor Spor Dai. Dai. Rşk. Bşk. S.H.S. S.H.S. Basın: Tabip Tabip 17621 4 4 1 1 Ana ve Çocuk Sağhğı Uzmanı Iç hastalıklan uzmanı Hazırlık kursları • ANKARA (Mak Ajans) — 1 marttan itibaren TV'de "üniversiteye hazırlık kursları" başliyor. Ydlardır plan ve projesi yapüdığı halde bir tiirlü uygulamaya geçilemeyen "üniversiteye hazırlık kursları" nihayet Milli Eğitim Bakanhğı koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Dersler, muhtemelen TV1 ve TV4'te yayımlanacak. Dersleri ise öğrencileri üniversiteye hazırlamada etkir bir kuruluş olan öze' Dershaneler Birliği öğretmenleri verecek. Hedef ytizde 70 • ANKARA (Mak Ajans) — Televizyonun, uçuncü ve dördüncü kanalları 1991'de yeni kimliklerine kavuşacak. TV3'ün Türkiye yüzölçümünün en az yuzde 70'ine yayın yapar hale gelmesinden sonra gündüz saatlerinde örgün ve yaygın eğitim programlarıyla, orta ve lise öğrencilerinin eğitimine ağırlık verilecek bir eğitim kanalına dönüştürülecek. Akşam saatlerinde ise genel seyirci kitlesinin, kültür, drama ve müzik ihtiyacı karşılanacak. TV2'deİngilizce TV5'te Almanca • ANKARA (Mak Ajans) — TV2 ile ortak haber bülteni kullanan TV5, yabancı dilde yayımlanan haber bıilteninde ayrı dilden yayımlıyor. TV2'de 22.00 ana haber bülteninin ardından İngilizce haberler ekrana gelirken TV5'te Almanca haber bülteni yayımlanıyor. Şimdilik 5 dakika olan Almanca haber bültenini Ufuk Geçim ve Bünyamin Ergazi adlı spikerler sunuyor. Öte yandan İngilizce haber bülteni TV2'de yayımlanmaya devam ediyor. 10 dakikalık bülteni İngilizce spikeri Osman Erkan ve Semra Sözen sıra ile okuyorlar. TV5'te yayımlanan Almanca haber bülteni yakında 10 dakikaya çıkacak. Mevlit Maltepe CaiMÜ'nden • ANKARA (Mak Ajans) — Regaip Kandili mevlidi Ankara Maltepe Camii'nden banttan ekrana gelecek. Diyanet Işleri Başkan Yardımcısı Lütfi Şentfirk'un Regaip Kandili ile ilgili yapacağı konuşmadan sonra Kuran-ı Kerim, mevlit, ilahiler, ara ve bitiş duası yer alacak. Radyo, TV kitabı • ANKARA (AA) — TRT tarafından, radyo ve televizyonun kuruluşundan bugune gelişimini anlatan, "Dünden Bugüne Radyo ve Televizyon" adlı kitap hazırlandı. Önsözünü TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem'in yazdığı kitapta, Turkiye'de radyo, televizyon alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilere yer veriliyor. "Dünden Bugüne Radyo Televizyon" adlı kitapta, "Radyodan TRT'ye", "Radyo Yayıncılığında İlk Adımlar", "Cumhuriyet Beş Yaşında", "Bu İstasyonları Kim Işletecek?", "Yayın Başliyor", "Telsiz Telefon Pazan Girişimi", "Savaş Yılları", "TRT'de 25. Yıla" . gibi bölümler bulunuyor. UGUN • Haberlerden Haberli , misiniz TV1 23.55 Her \ ayın üçüncü perşembesi ekrana gelen "Haberlerden Haberli misiniz"de bu kez Antalyah yanşmacılar var. Haber Dairesi Başkanhğı'ndan Nilgün Gürkan ve Çiğdem Anat'ın hazırladığı programın yarışmacılan Mehmet Kocaoğlu, Hüseyin Üzgün, Zeki Yılmaz, Hatice Söyleli. Programda Timur Selçuk ve Özden Toker'in yanı sıra TRT muhabirleri Mustafa Tuncer, Avni Küpeli, Cengiz Erdil ve Ersin Imer sorular soracaklar. • Kamera Arkası TV2 22.30 Haldun Dormen, Defne Halman ve Kemal Uzun'un birlikte sunduğu programda bugün Hindistan Sineması gelecek ekrana. Çeşitli Hint filmlerinden örneklerin gösterileceği programda bir dönemin en ünlü filmlerinden olan "Avare" ile ilgili görüntüler yer alacak. "Sorun Söyleyelim", "Haberler" ve "Sine Şaka", programın diğer konuları arasında ver alacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog