Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1991**** HABERLERİN DEVAMI CUMHURÎYET/17 Ne Yazık ki Savaş... (Baştarafı 1. Sayfada) ışgal ve ılhak eden Saddam, akıldan ve sağ- duyudan tumuyle yoksun saldırgan polıtıka- sıyla Irak'ı ve Körfez'ı ateşe atmıştır Sabaha karşı kaleme aldığımız bu satırla- rı noktalarken, savaşın en kısa zamanda ve en az kayıpla sona ermesını dılemekten bas- ka çaremız yok Her zaman barıştan yana olan çağdaş bı- lınç adına Korfez savaşına uzulmemek elde değıl Aşağıda daha once kaleme aldığımız ya- zı yer alıyor • Fırtına oncesının sessızlığı mı? "Sessızlık" demek yerıne soru sormayı yeğlıyoruz, zıra belkı de sız bu satırtan okur- ken Körfez'de kıyamet kopmuş olacak Onun ıçın savaş patlayıncaya dek yazılara böyle bır kayıtla gırmek yararlı olabıhr Dun akşama doğru bu satıriarı kaleme alır- ken Körtez'de gerçekten fırtına oncesının sessızlığı huküm suruyordu Tedırgınlık ve- rıcı bır bekleyış vardı Savaşın ne zaman ve nasıl çıkacağına ılıs- kın senaryoların sayısında buyuk bır artış gözlenıyordu Korfez knzınde baştan berı askerı çözum- den yana olan eskı ABD dışışlerı bakanların- dan Kıssınger, boyiesı koşullarda en çok 72 saat beklenebıleceğım soyluyordu Başkan Reagan donemınde Pantagon'un ıkı numa- ralı koltuğunda oturmuş Amerıkalı bır uzman ıse askerlerın alarm koşullarında bır hafta- dan daha uzun sure tutulamayacağının altı- nı çızıyordu Dunden ben artık hıç kımse barışçı çozum- den soz etmıyor Ne yazık kı oyle Barış umudu tukenmış durumda Kıyametı ancak bır rnucızenın onleyebıleceğı duşunu- luyor Herkesın tartıstığı konu, savaşın ne zaman ve nasıl çıkacağı Tartışılan, hatta daha da çok tartışılması gereken bır başka yaşamsal konu da şu Olası bır Korfez savaşında ulkemızın yerı Dışışlerı'nden dun açıklandığına gore, Turkıye'y'e ABD arasında Incırlık Üssu'yls ılgılı olarak yenı bır gızlı mutabakat yapılmış Bu anlaşmayla ussun, NATO alanı d'şına yö- nelık kullanımı mümkun kılınıyor Oysa, ABD ıle Turkıye arasındakı Savun- ma ve Ekonomık Işbırlığı Anlaşması, Incır- lık'ın NATO gorev ve sorumluluk alanı dışı- na donuk kullanımını yasaklar Ayrıca uste konuşlanacak Amerıkan savaş uçaklarıyla ıl- gılı bazı kurallarongorur Orneğın F-16 sa- vaş uçaklarının sayısını 48'le sınırlar Yenı mutabakatla bıriıkte Incırlık'ın statu- su gızlı bır değışıme uğratılmış oluyor Artık daha çok sayıda Amerıkan bombardıman uçağı Incırlık'te uslenebılecek ve gerektığın- de -ya da gereklı ızın Meclıs'ten çıktığmda- örneğın Irak'takı, Korfez'dekı hedeflerı vur- mak uzere buradan havalanabılecekler ABD'den gelmekte olan 48 savaş ucağı- nın ve Incırlık'te halen bulunmakta olan Amerıkan uçaklarının Korfez e donuk yenı statusu gızlı pazarlıkla belırlenmış oluyor Boylece Ozal-ANAP ıktıdarı, Turkıye'nın ıkıncı cephe olması yolunda buyuk bır adım atmıştır Artık üikemız bugun bır kıyamete her zamankınden daha çok yaklaşmıştır Bu konuda kımsenın kuşkusu olmasın Ozal-ANAP ıktıdarı, Korfez krızının basın- dan berı oynamakta olduğu son derece teh- lıkelı kumarda belkı de en rısklı kartlardan bırını oynamıştır Ulkemız büyuk bır hızla uçurumun kenarına getırılmektedır Cumhurbaşkanı Özal, bır savaştan nıçın bu kadar medet umabılıyor? Turkıye'ye ılış- kın sonuclarını nasıl bugunden kestırebılı- yor? Bu denlı kraldan çok kralcı olmasının al- tında yatan nedır? Orneğın Amerıkan Senatosu'nun en on- de gelen uyelerınden, Senato Askerı Hızmet- ler Komısyonu Başkanı Sam Nunn, Korfez'- de savaşa karşı çıkıyor Demokrat Partı'nın en onde gelen uyelerınden ve başkan aday- lanndan olan Senatör Nunn, geçen hafta so- nu The VVashıngton Post'ta yayımlanan ya- zısında şoyle dıyor "Savaşın kısa ve kaybımızın hafıf olacağı- nın garantısını kım verıyor"> Savaşın beş gun mu, beş hafta mı ya da beş ay mı sureceğını kımse bılmıyor Ve savaş sonrasında ne ola- cağına ılışkın ne gıbı guvencelerımız var kft Arapların buyuk kayıplar vereceğı yıkıcı bır sa- vaş ertesınde doğacak Islamcı tepkıler, Ame- rıkan duşmanlığı ve terorızm dalgası goz onünde tutulursa, o zaman Ortadoğu'yu, Amerıkalıların guven ıçınde olacakları, daha ıstıkrahı bır bolge olarak duşunmek guçleşır ' Bır Amerıkalı senatorun kendı yurttaşları ıçın bu duşunduklerını, bu bölgede yaşayan ve bır süper guç de olmayan bır ulkenın dev- let başkanı, kendı yurttaşları ıçın neden du- şunmuyor, ya da duşunemıyor'? Bır savaşın bolge ıçın de ulkesı ıçın de ne buyuk tehlı- kelen ıçerdığını kavrayamıyor ya da kavra- mak ışıne gelmıyor'* Neden'' ÖzaJ yönetımı, ağustos ayı başından berı Başkan Bush yönetımı ıle, bır tuccar kafa- sıyla yurutulmekte olan bır savaş pazarlığı- nın ıçındedır Içerdığı savaş tehlıkesının yanı sıra, ger- çekçı olmayan, sonunda duş kırıklıkları ya- ratacak, Turkıye'yı bolgede sonu bellı olma- yan karışıklıkların ıçıne ıtecek ve savaş son- rası dış polıtıkasında manevra alanını daral- tacak bır pazarlıktır soz konusu olan ABD- nın bır süper guç ofduğunu bır yerde gozar- dı eden bu pazarlığın muhtemel kazanımla- rı da abartılmaktadır Sayın Ozal, bugun sırtını sıvazlayan elın yarın açık olacağını duşlemekle aldanıyor Turkıye, soğuk savaşın bıtımıyle bıriıkte Batı'nın gözunde azalan stratejık değerını kendını bolgeye sıçrama tahtası gıbı kullan- dırarak arttıramaz Bu topraklarda yasayan ınsanlarımızın ezı- cı coğunluğu ve kamuoyu savaşa karşıdır Halkın yuzde 80'ının oyuna sahıp munale- fet partılerı savaşa karşıdır Bu gerçeğı gormezlıkten gelenlerın so- rumluluğu buyuk olacaktır Dünya kaygılıDış Haberter Servisi — Dun- ya, ABD'nın Irak'a karşı "Çol Fırtınası" kod adlı harekâtı baş- lattığı ve Bağdat'ın bombalan- dığına ılışkın haberlerı radyo ve televızyon aracılığıyla öğrendı BM'nın Kuveyt'ten çıkması ıçın Irak'a tanıdığı surenın dolma- sından sonra "savaş ber an başlayabılır" beklentısıne gırme- sıne karşın, saldın haberı dun- ya başkentlerınde kaygı yarattı Washington Ufuk GuJdemır'ın Washıng- ton'dan bıldırdığıne gore ABD, Korfez savaşmın başladığını, o anda tesadufen canlı yayında olan ABC'nın Bağdat muhabı- nnden oğrendı Ancak haber, Washıngton'da savaş panığıne yol açmadı ABD, Körfez'den bınlerce mıl uzakta olduğu ıçın Amenkalılar kendılerını guven- de hıssedıyor Beyaz Saray Ba- sın Sozcusu Marlin Fitzwater, sa\aşın resmen başladığını, ABD Başkanı'nın bır yazıü açık- lamasıyla Amerıkan halkına duvurdu Birleşmiş Milletler Şebnem Atiyas'ın New York- tan bıldırdığıne gore, Birleşmiş Milletler Guvenlık Konseyı'nın olağanustu bır toplantı yaparak durumu göruşeceğı bıldırılıyor BM Genel Sekreterı Perez De Cuellar, ABD'nın Irak'a ha\a saldırısı başlattığı haberlerının duyulması uzenne yaptığı açık- lamada. hayal kırıküğı ıçınde ol- duğunu belırttı Cuellar, "Bun- ca çabadan, benim bunca giri- şımimden ve ulkelerle yaptığım temaslardan sonra şimdı bir sa- vaşla yuz yuzeyu. Ancak gelış- meler henuz bir saat once baş- ladı. Bu nedenle pek fazla bir bilgım >ok. Ancak en derin uzuntumu ifade etmek ısterim. BM Genel Sekreterı olarak bu gelişmelerden yalnızca uzuntu duyabılınm" dedı Bonn Dilek Zaptçıoglu'nun Bonn- dan bıldırdığıne gore Bağdat uzennde ılk bombalar patlarken AJmanva uvuvordu Alman te- levızyonu bınncı kanalı hemen başlattığı haber programında butun gece halkı bılgılendırdı Televızvon haberlerınde Alman- va'dan Turk Ordusu'na zehırlı gaza karşı 200 bın koruvucu gry- sı yollandığı haber verıldı Bonn'da polıtıkacılar uykula- rından kalkıp makamlarına gı- derken ılk demeç Sosyal De- mokrat Partı Başkanı'ndan gel- dı SPD Başkanı HansJochen Vogel "Savaşın çıkmasından bu- yuk uzuMu duydugunu" soyle- dı "Politika iflas etnuşür" de- dı FAlmanva Başkanı Helmut Kohl, Korfez Savası'nın başla- masını derın bır uzuntuyle kar- şıladı Kohl, savaşın başlamasından sonra yaptığı ılk açıklamada, "Derin bir uzuntu içerisinde sa- vaşın başladıgına dair ilk haber- len almış buiunuyonım. Savaşın başlamasola birlikle, krize ba- rışcı bır çozum bulunması vo- lundaki çabalar da başansulığa uğramış bulunuyor. Alman hal- kı olarak, bir savaşın ne demek olduğunu çok iyi bilıriz. Savaşın bır an once sona ermesi için, muttefiklenmızie bıriıkte etimız- den gelen çabayı gosterecegiz" şeklınde konuştu Paris Sabetav Varol'un Parıs'ten bıldırdığıne göre Fransızlar sal- dırıyı TV ekranlarından ve rad- yolardan oğrendıler Fransız ka- nalları ılk bılgılen Amenkan ka- nalı CNN'e dayanarak verdı CNN'ın haberı ılk ağızda Fran- sa'nm VVashıngton muhabırı ta- rafından yalanlandı Ancak kı- sa bır sure sonra gelen, önce gayn resmı daha sonrakı resmı açıklamalar, tum şuphelen orta- dan kaldırdı ABD saldırısının başlamasından ıkı saat sonra Fransız bırlıklerıne hucum em- rı venldığıne daır herhangı bır haber gelmedı Fransız Dışışlen Bakanlığı ıse TSİ 3 OO'te herhangı bır açıkla- ma yapmaktan kaçındı Buna karşıhk, Agence France Press- ın Dahran muhabırı, adının açıklanmasını ıstemeyen bır Fransız ust duzey subayın, "Bu kez her şey başladı" tarzında bır açıklama >aptığını naklettı Bu- nun dışında Fransa'yı doğrudan ılgılendıren bır bılgı yoktu Ilk saldırınjn bır çeşıt "on saldın" olduğu bıldırıldı Atina Stelyo Berberakıs'ın Atına 1 dan bıldırdığıne gore ABD'nın Bağdat'a saldırısının duyulma- sından hemen sonra Yunan hu- kumet başkanı, butun bakanla rını makamlarına çağırarak sa- at 03 00 sıralarında olağanustu bır toplantı yaptı Bu toplantı- da Yunan Sılahlı Kuv-vetlen'nın teyakkuz durumuna geçınlmesı- ne karar venldı Bu arada ulke- nın butun hastanelen alarm du- rumunda bulunuyor İsrail ABD'nın Irak'a karşı hava saldırısı başlatması uzenne Isra- ıl'de ordu, vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerınde kalmaları- nı ıstedı Israıl Konsolosluğu'n- dan telefonla goruştuğumuz yet- kıkler, kentte durumun sakın ol- duğunu, Israıllı yetkılüerın ken- dılenne, gaz maskelerını yanla- rında bulundurmalarını söyle- dıklennı belırttıler Ajansiar, Israıl ordusunun bır bıldırı ya- yımlayarak onemlı görevlerae çalışan görevlüerı görevlerı ba- şına çağırdı Halktan da gaz maskelerını hazırlamaları, evle- rınde oturmaları ve rad>o- televızyonlannın başından aynl- mamalan ıstendı Israıl'de ordu- nun en ust duzey alarm durumu da suruyor NATO ABD'nın Irak'ı botnbalama- ya başlamasuun ardından Belçj- ka'nın başkentı Bruksel'de bır açıklama yapan NATO sözcusu, ıttıfaka uye 16 ulkenın temsılcı- lennm olağanustu toplantıya çağnldığı bıldırıldı ABD ve In- gıltere'nın harekât hakkında bıl- gı vermelerı beklenı>or İtalya Roma'dan Nilgun Cerrahog- lu'nun bıldırdığıne gore italya, Bağdat bombardımanını CNN'den oğrendı Italyan tele- vızyonunun Bağdat'takı tek mu- habırı Fabnzıo Del Noce ıle ır- tıbat kurmak mumkun olama- dı Italyan Cumhurbaşkanı Francesco Cossiga ve Vatıkan- da Papa 2. Jean Paul, bombar- dıman başlar başlamaz uyandı- rıldılar Italyan Dışışlerı Baka- nı Gianni de Mkhelis de ABD Dışışlerı Bakanı Baker tarafın- dan operasyond-ın 20 dakıka once geceyansı haberdar edıldı De Mıchelıs, "Bu anı hep bek)ı>orduk" dedı Bağdat uze- nnde bombalama başladığında Ital>an parfamentosu zaten otu- rum halınde ıdı Korfez'dekı Ital> r an guçlennın saldırıvı fıılen destekleyıp desteklemeyeceğını tartışmakta olan ve ttalvan mıl- letvekıllen savası sıralannın uze- rındekı kuçuk televızvonlardan herkes gıbı CNN'den jzlemeyc başladılar Savaş l>aşlachDış Haberler Servısı — Kor- fez'de savaş, dun gecevarısından sonra Irak karşıtı ıttıfakın, Ku- veyt ve Irak'takı hedeflere >oğun hava saldınlan ıle başladı ABD, Ingılız ve Suudı Arabıstan uçak- larının katıldığı saldırıda, Irak ve Kuveyt'tekı askerı ve strate- jık hedeflerın bombalandığı bıl- dınldı CNN'ın Pentagon sozcu su "Bu bombardıman tanhtekı en yoğun ve en etkıli Amerıkan bombardımanı oldu" dedı NBC, Irak'ın batısındakı fuze bataryalarının ılk saldırıdan sonra yok edıldığını bıldırdı NBC "Hemen hemen butun he- defler vuruldu. Kımvasal ve nukleer olanlar dahıl" dedı CNN de "Amenkan guçlerını tehdıt eden buyuk hedeflenn yok olduğunu" belırttı CNN vurulan hedeflerı şoyle sıraladı 2 nukleer tesıs, 2 bıvolojık tesıs, ıkı fuze ussu, bır kımyasal tesıs Hava saldırısına ılk once ABD'nın F15E bombaıdıman uçaklarının başladığı bıldırılı yor Saldırıja daha sonra ABD 1 nın "agır bombardıman uçaklan" B 52'ler ıle radarlara vakalanmavan uçaklan "Ste- alth'Mer de katıldı CNN televızjonu Pentagon kaynaklarına davanarak verdığı habennde tum Irak hava gucu- nun ve Saddam'ın seçkın cum ŞÎRtVYER HİPODBOMU'IVD AN FIKRET D4GL1OGLL 1. KOŞU F Hank> Penk> (4), P Dısnevland (5), S Sno- opy (2) 2. KOŞU F Varol 1(3), P Bursaguzelı(5), P Osmanağa (8), S Akkent(l) 3. KOŞU F Turbatur(7),P Altulşah(4)P.Anıl(2),S Ikı- mız 1(8) 4. KOŞU F Nurışık (4), P Alaria (5), " Gokben (10), S Kahraman (1) 5. KOŞU F HelloBaby(8), P Çekebeyp.P Robınson(6), S Shakazulj(7) 6.KOŞU:F Tuiuvşah(2),P Kerım(5),PNıhan(8),P Arzu 4(4),S Şahn 116(11) 7.KOŞU:F OpulentMıll(3), P Challenjsr 1(5), P Rısmg Sun (8), S Burhngton (4) a1 X 4 S e 7 ş M> 11 12 1 X 1 Tîl 12 a 3 •** 7 a •e * • G4 1 2 3 4 S 7 8 10 11 12 X j? X GJ5 1 1 3 14 5 e 7 $ K> 11 12 X X GJB [T 2 4 e 7 8 10 11 12 hurıyet muhatızlannın buyuk bır bolumunun ımha edıldığını bıldırdı BM'dekı Amenkan kavnakları da Irak Hava Kuv- vetlen'nın >uzde 90'ının ımha edıldığını kaydettı BBC, 5İrak Scud fuzesının Suudı Arabıstan'a atıldığını du- >Tirdu Scud fuzelennın kımya- sal başlık taşıdığı bılmıyor ABD hava saldırısına, Ingılız- lenn yanı sıra 150 kadar Suudı uçağı da katıldı Toplam 1780 uçağın Irak'a hucum ettığı ve önceden belırlenen hedeflerı bombaladığı belırtılıyor Saddam'dan çağrı Saddam Huseym, "Butun sa- vaşlann anası başlamıştır" dedı Irak Devlet Başkanı bu acıkla- mayı Bağdat radyosunda, Iraklı- lara, Araplara ve ulkesınm sılah- lı kuvvetlerıne hıtaben yaptı Bush'un konuşması ABD Başkanı George Bush, Irak'a karşı gırışılen "Çol Fırtınası" kod adlı hava saldırı- sının ardından televızyondan Amenkan halkına seslenerek, "Ikı saat once muttefik ulkele- rin hava kuvvetlen, Irak ve Ku- ve\t içmdekı askeri hedeflerine saldınJanna başladılar. Bu savaş Irak dıktatoru 2 agustosta ku- çuk ve zayıf komşusunu ışgal et- tiğı zaman başladı" dedı Arap lıderlerının "Arap çozumunu" denedıklerını, çok savıda arabulucunun Bağdat'a gıttığını ve Dışışlerı Bakanı Ja- mes Baker'ın Cenevre'de tarıhı bır goruşme yaptığını, BM Ge- nel Sekreten'nın de ıkı kez Bağ dat'a gıttığını anlatan Bush, şoy- le konuştu "Körfez'de bırliklen bulunan 28 ulke butun diplomatık çaba- lan tukettiler ve Saddam'ı Ku- veyt'ten zorla çıkartmaktan baş- ka bır seçenek kalmadı." Başkan Bush, Amerıkan hal- kına seslendığı TV konuşmasın da, ABD'nın operasyon hedef- lerını şovle sıraladı "Saddam Husevin'in guçleri Kuveyt'ten çekilecek. Kuvevt'in meşru hukumeti bakkı olan ve- re donecek ve Kuvevt yenıden ozgur olacak. Irak sonunda bu- tun ılgıh BM kararianna uvacak ve banş kurulduğunda umudıı- muz, Irak'ın ulusiar aılesmde barışçı ve ışbırligı yapan bir uye olarak kalması ve Korfez'in is- tıkrar ve guvenligıni guçlendir- mesidır." Olabıldığınce cabuk bır ope- rasyon ıçın emır verdığını hatır- latan Bush, "Amenkan halkına daha once 'Bu. yeni bir V ietnam olmayacak' dedim. Burada bu akşam tekrarhyorum. Bırlıklen- miz butun dunyaca en iyi bıçım- de desteklennor. Bırlıklerımız- den bir ellerı baglı savaşmalan istenmeyecek. Lmanm bu catış- ma uzun surmez ve kayıplar en azda tutuiur. Bu tarihi bır an" şeklınde konuştu ABD'nın Irak halkıyla mese lesı olmadığını ve Irak halkı ıçın de dua ettığını kaydeden Bush, "Hedefimiz Irak'ı fetih degıl, Kuvevt'in kurtanlntasıdır" dedı Bush, "Irak halkı, şımdı bile diktatorlennı, sılahlarını bırak- maya ve Kuvejt'i terk etmeye ik- na edebılirler dedı Daha sonra Pentagon yetkılı lerı saldınnın sabaha kadar su- receğını ve her 15 dakıkada bır bombardıman uçaklarının dal- ga dalga hucum ederek Irak'ta daha once belırlenen stratejık hedeflen bombalayacağını açık- ladı Irak kuvvetlerının bu "baskın saldın" karşısında yeters.z kal- dığı, radarlarının ABD uçakla- nnı ızJeyemedığı, hava saldırısı- na herhangı uçaklanyla cevap veremedığı belımhyor Bağdat ateş içinde Iran radyosu, Korfez savaşı- nın başlamasını vorumsuz ola rak "Bağdat ateşler ıçinde" ıfa- desıyle duvurdu AA'nın Tahran muhabırı Ad- nan Çaglayan'ın oıldırdığıne go- re, Tahran radyosu saat bası ha- berı ıle duyurduğu Korfez sava- şını Amerıkan CCN televızyonu muhabırlerı tarafından Bağdat 1 tan verılen haberlere ve Iran ha- ber ajansının Londra'dan geçen habere dayanarak verdı "Bağdat ateşler ıçinde" ıfade- sıyle savaşın başlangıcını Iran halkına duyuran radvo, Suudı Arabıstan'dan kalkan duzıneler le Amenkan savaş uçağının Bağdat'ı vurduğunu bıldırdı Radyo, Amenkan Hava Kuv- vetlen'nın Irak'ın hava savunma barajını aşarak Bağdat'ı vurdu ğunu bıldırdı Radvo, Amerıkan Hava Kuv- vetlen'nın Irak'ın hava savunma barajını aşarak Bağdat'ı bomba lamaya başladığını bıldırdı Radyo, Amenkan kuvvetlen nın Bağdat rafınerısını laser bombaları ıle havaya uçurduğu nu one surdu Bu drada, Amerıkan Hava Kuvvetlen'nın Bağdat'takı uçak- savar batarvalarını hedef olarak seçtığını kaydeden radyo, bunun yanı sıra bırtakım devlet tesısle- rının de bombaladığını belırttı Suudı Arabıstan'ın VVashıng- ton Buyukelçılığı, Ingılız ve Su- udı jetlerının de harekâta katıl- dığını bıldırdı Buyukelçıhk sözcusu, saldırı- ya 150 Suudı F-15 ve Ingılız Tor- nado uçağının katıldığı nı soyledı Bağdat tam bır ateş cehenne- mıne dondu Kent, sureklı bom- balamalarla bır yangın ve bulut kumesıne gomuldu Haberı dunyaya ılk once ABD televızvonu CNN duyur- du CNN televızyonu dun gece TSI 01 2O'de verdığı haberde Amenkan uçaklannın Kuveyt ve Bağdat'takı hedeflere karşı sal- dırıya geçtığını bıldırdı Bağdat'takı CNN muhabırı savaşın başlayışını otelden su- reklı anlattı Ingıltere Savunma Bakanlığı askerı harekâta Ingılız kuvvetle- rının de katıküğını açıkladı Su- udı Arabıstan'ın başkentı Rı- yad'da halkın gaz maskelerını takıp, sığınaklara gıtmesı ıstenır- ken Israıl dahıl, bolgedekı tum ulkelerde sılahlı kuvvetlerın en ust duzeyde alarma geçırıldığı bıldırıldı CNN televızyonu Bağdat ve Kuveyt'ın bombalandığını haber vermesınden kısa sure sonra AP çatışma haberını "Körfez'de sa- vaş başladı" şeklınde verdı TSI 02 OO'de gazetecılere kısa bır açıklama \apan Beyaz Saray Sozcusu Marlin Fitzwaler, "Ku- veyt'in kurtuluşu başladı. Baş- kan Bush saat 17.00'de (Has- hıngton saati ıle) kod adı 'Çol Fırtınası' olan harekâtın basla- ması emrinı verdı" dedı CNN muhabırı Bağdat'tan verdığı haberde, "Gokvuzu pro- jektor ışıklanyla dolu. Her ta- rafta patlamalar dolu. Her ta- rafta patlamalar oluyor. Ilk Aınerikan hava saldırısı 10 da- kıka kadar surdu. Amacı her- halde Irak hava savunmasını denemektı" dedı CNN, Bağdat'ta Saddam Ha- vaalanı çev resınden şıddetü pat lama seslerı geidığını bıldırdı CNN muhabırı, Bağdat'ın bu- yuk bolumunun karanlık oldu ğunu, uçaksavarların ABD sa vaş uçaklarına karşı ateşe baş- ladıklarını, gokyuzunde sarı ve kırmızı ışıklar oluştuğunu soy- ledı CBS televızyonu dun gece TSI 02 10'da verdığı haberde, ABD Kongresfndekı Demokrat ve Cumhurıvetçı partı grup lıderle- rının Beyaz Saray'a çağrıldığını bıldırdı Bu arada Suudı Arabıstan'ın başkentı Rıyad'dakı ABD uçak- larının uslendığı ıkı havaalanın- da da TSI ıle 24 OO'te voğun ha- reketlılık goziendı Suudı Ara bıstan başkentındekı hava ussu ve uluslararası havaalanından çok sayıda AVVACS uçağı, des- tek uçağı ve ağır naklıve uçak- lan havalandı Amenkan F-15E avcı bom- bardıman uçaklannın dalgalar halınde geldıklerı Saddam Ha- vaalanı, Başkanlık Sarayı ve Bağdat yakınındakı bır rafine- rının voğun bıçımde bombala dığını bıldırdı AP Amerıkan ordusunun, Suudı Arabıstan'dakı en buvuk ABD hava ussunden kalkan bır uçak fılosu ıle savaşın başladı- ğını duyurduğunu bıldırdı Ussun komutanı Ray Davies ılk F-15E bombardıman uçakları- nın TSI 23 50'de havalandığını açıkladı Davies "Bu yapılmak- ta olan tarihtir"dedı İkışerh olarak kalkan uçakla- nn bomba vuklu olduğu, kanat- ların altında uzun uçuşlar ıçın ek yakıt tanklan bulunduğu bıl- dırıldı Davies "Kesınlikle urku- tucu. \er sarsılıyor ve sız onu hissedebilırsıniz. Beş aydır bek- liyorduk. Şimdı sonunda bura- da yapmak ıçın gondenldıgimız şeyi yaptık" dedı Bağdat'ın merkezındekı tele- vızyon muhabırlerı, kent merke- zıne bombaların duştuğunu ve her yanı bulut kapladığını sov- ledıler CNN muhabırlerınden bırı, "Kentın çeşitlı kesımlerınden açıkça bomba olduğu anlaşılan buyuk patlama seslerı gelıvor" dedı CNN muhabırı Holliman, "Uçaklar kent uzerınde donu- vorlar, açıkça daha fazla hede- fe saldırmak içın donup gen ge- lıvorlar. Kentın ana telekomunı- kasyon merkezıne saldınyorlar. Bombaları duyabılırsınız. Atış- lar devam edi>or. Lçaklann ısa- bet aldıgına daır ışaret vok. Hıç- bırının ısabet aldıgına dair işa- ret yok" dedı Peter Arnett ıse, "Uçaklar ol- dukça vuksekten borabalannı bırakıyoriar. Alçalma >ok. Dal- ma yok" Arnett "Şımdiye kadar en az uc dalga saldın yapıldı. Kentin uzennde birçok patlama var" dedı CNN muhabırı Holliman tum kentın karanlığa gomuldu- ğunu, kentten sıyah dumanlann vukseidığını, bır bombanın bu- lundukları otelın vakınına duş- tuğunu belırterek, "Bombanın, oteli (Raşıdıve Otelı) sarstığını hissedebilırsıniz Rafinerı bına sında çok açık bır ateş var Ha- va şımdı buyuk ateşlçrle parlıyor" dedı Cruise fuzeleri CBS, Irak uzerındekı hedef- lere F-15E uçaklarının vanı sıra Cruise fuzeleri ateşlendığını bû- dırdı * Bağdat'takı ılk patlamaların, Cruise fuzelennın oluşturduğu patlamalar olduğu zannedüıyor AA'nın bıldırdıgıne gore, Irak Kuvevt sınınnda bulunan Irak bırhklerının B-52 savaş uçakla- rı tarafından "satıh bombardımanına" tutulduğu belırtılıyor Irak'ın fuze attığı yolunda henuz bır ışaret yok CBS, Dahran ve Rıyad'a ha- va saldırısı olup olmadığının ke- sın olmadığıru kaydettı. Bu ıkı kentte alarmın onlem ıçın verıl- mış olabıleceğı belırtılıyor CNN, Suudı başkendı Rıyad'da hava akını sırenlerının çaldığını ve halktan sığınaklara gırmele- rınm ıstendığını bıldırdı İngiltere: "İşte oldu" Ingıltere'nın, Korfez savaşının başlamasıyla ılgılı ılk tepkısı "ış- te oldu" şeklınde oldu Savun- ma Bakanlığı'nın bır sozcusu, gazetecılere "Işte oldu, bır ha- va saldınsı başladıgına ilışkin her belirtı var" dedı S Arabıstan'dakı Fransız guç- lerının en ust duzeyde alarma geçırıldığı bıldırıldı Lst duzeydekı bır askerı yet- kılı AFP muhabırıne yaptığı açıklamada, Fransız bırlıklerın- nı saldınva katılıp katılmadığı- nı behrtmedı, ancak "Başladı, bu defa ış ciddi" dedı ABC TV'sı saldınya katılan uçaklann Suudı Arabıstan'dan kalktığını ve Turkıye'den saldı- nya katılan ucak olmadığını bıl- dırdı Tornadolar vuruyor Bahrevn Havaalanı göre\lıle- rı, Ingılız Tornado GR1 uçakla- rının dun gece TSI 01 OO'de ha- valandıklarını ve Irak'a doğru uçtuklarını bıldırdıler Yetkılıler, Tornado uçakları ıle bıriıkte ıkı tane Vıctor havada yakıt ıkma- lı tankerının de havalandığını bıldırdıler Uzmanlara gore bu olgu Tornadoların Irak'ın derın- lıklerındekı hedeflerı bombala- dıklannı gostenyor Tornadolar Ingıltere'nın en etkıli savaş uçak- ları arasında yer alıyor Bağdat radyosundan Kuranı Kerim AA'ya gore Amerıkan uçak- larının yoğun bombardımanın- dan sonra Bağdat radyosu, TSI 01 50'de normal yayınını kese- rek, Kuranı Kerım yayımlama- ya başladı Ankara'dan duilenen Bağdat radyosu, başkentın bombalandı- ğı volundakı haberlere yer vermedı GOZLEM UĞUR MUMCU (Baştarafı 1. Sayfada) çıkacaktır, yoksa zararlı m ı ' Dış sıyasette kumar olmaz Dış sıyaserte "ebedı dostluklar" ve "duşmanlıklar" da soz konusu değıldır Dış sıyaset, ulusal çıkarlara dayanır Ulusal çıkarların, nerede, nasıl ve ne gıbı yöntemler ve bağlaşıklarla korunması ve savunulması sanatına da "dıploması" adı verılır Olayların, bundan sonra Turkıye'ye neler getıreceğını de bugunden gormek gerekır Irak, Bağdat'ın bombalanmasından sonra Kuveyt'ten çe- kıldı dıyelım. sonra ne olacak'' Bu dosya "Kıbrıs dosyası"d\r Birleşmiş Milletler Guvenlık Konseyı, askerlerımızın Krb- rıs'tan cekılmesı ıçın karar alırsa nelerın olabıleceğını bu- gunden kestırebılıyor muyuz' Karşılasacağımız ıkıncı önemlı sorun sınırlanmızın hemen yakınında Amerıkan desteğı ıle kurulacak olası bır "Kurt devletı"d\r Bugun PKK, "antı-lrak koalısyonu"devletlerınden Surı- ye topraklarında barınıyor Saddam'ın devnlmesırtden son- ra bolgede kurulacak ABD yanlısı bır "Kurt DeWefi"nın bol- gede yaratacağı sorunların neler olabıleceğını de şımdıden kestırmek gerekır Saddam'lı bır Irak'ın Turkıye ıçın "potansıyel tehlıke" ol- duğunu ılen surenlerın, başkent Sam başta olmak uzere birçok bolgesını teronst kamplara açan Surıye'nın ve ABD desteğı ıle kurulacak olası bır Kurt devletının yaratacağı teh- lıkelerı bugunden hesaba katmaları gerekmez mı' Bunlar ıle bıriıkte, yalnızca Turkıye'yı değıl butun dun- yayı ılgılendıren bır başka tehlıke de "teronzm"ö\r Ortadoğu kaynaklı terorızm, 1967 Arap-lsraıl savaşından sonra tırmanma gosterdı Fılıstın kokenlı terör orgutlerı ey- lemlere başvurdular Uçaklar kaçırıldı Havaalanlarına bas- kınlar duzenlendı Sabotajlar ve suıkastlar bırbınnı ızledı Terör, yalnızca ışgal edılen Arap topraklarıyla sınırlı kal- madı Avrupa'dakı Israıl buyukelçılıklen de safdırı hedefle- rı arasına alındı Fılıstın orgutlerının eylemlerıne Israıl gızlı haberalma ör- gutu MOSSAD eylemlerı ıle karşıhk verıldı 21 Ağustos 1969 gunu Kudus'tekı Al-Aksa Camıı yakıl- dı Bu olay, Arap halklarının tepkılerıne yol açtı Aynı sorunu Turkıye de 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra yasadı 1975 yılında bırdenbıre başlatılan Ermenı ASALA teroru, 1982 yılına kadar artarak tırmandı Iç teror ve dış teror, şaşılacak bır eşgudum ıçınde rejımı çökerttı 1960'h yılların ortasında başlayan gerılım sılah tekellerı- ne yaramıştı ABD, 1967 Arap-lsraıl savaşından sonra Israıl'e "Hawk fuzeleri" ıle "Phantom" uçaklan satmıştı Yetmışlı yılların ortasından seksenlı yıllara kadar uzanan zaman dılımınde dunyada uretılen her uç sılahtan bın Or- tadoğu ulkelerınce satın alındı 1975, sılah uretıcılerı ıçın en kazançlı yıl oldu Sılah satışı ve sılahlanma yarısı 197O'lı yılların ortasında rekor duzeylere ulaştı 1980'lere gelındığınde dunya sılah tıcaretının yuzde 36'sından fazlası Sovyetler'ın ve 33 6'sı Amerıka'nın elın- deydı Sovyetler ve Amerıka'yı, yuzde 9 7 ıle Fransa, yuz- de 4 3 ıle İtalya, yuzde 3 6 ıle Ingıltere ve yuzde 3 ıle Fe- deral Almanya ızlemekteydı Saddam'a sılah satan devletler de bunlardır Bu cana- varı yaratanlar sosyalıstı ve kapıtalıstı ıle buyuk devletler- dır Kuveyt bunalımının olası sonuçlarından bırı de sılahsız- lanma donemının acıldığı yıllarda Turkıye'nın -bu kez del- rak nedenıyle ABD elıyle- sılahlandırılmasıdır Bu yenı sureçte Turk-Yunan ılışkılerının bır de bu nedenle yenı gerılımler ıçıne gırmesı buyuk olasılıktır ABD'nın Ortadoğu sıyasetı ıçın "Musluman Turkıye", Musluman Arap halklarının tepkı ve kınını uzennde topla- yan "Musevı lsraıl"den çok daha önemlıdır Turkıye ıcın boyle bır rol, ABD çıkarları ıcın guvenlığını tehlıkeye sokmaktan ba^ka ne anlama gelır? ANAP'ta özgün ünîversite h bır ışletme hesabı oluşturula- cak kurul, unıversıte butçesını esnek bır şekılde kullanabılecek — Her oğretım yılına aıt oğ- rencı başına gerçek malıyetler, ust yonetım kurulunca, bunun devletçe karşılanacak kısmı ıse Bakanlar Kurulu'nca tespıt edılecek Ust yonetım kurulunca belır- lenecek öğrencı harçlannın aşı- n oranlarda arttırılmasını da gundeme getırecek olan yenı modelın, öncelıkle ODTU ve tTU ıçın duşunulduğu, bu unı- versıtel^n Hacettepe ıle Boğazı- çı'nın ızleyeceğı ıfade edıldı Tasarının "ozgun universıte" öngoren "değışiklik onergele- n"vle eklenen kısımlannın ayık- landıktan sonra Mıllı Eğıtım ıle Plan ve Butçe Komısyonlanna yenıden sevkedıleceğı kaydedıl- dı Komısyon uyelerının, tasarı- nın tekrar ele alınması sırasında da Akbulut ve Akyol'a tepkı olarak yıne değışiklik onergele- rı vermelennın beklendığı ıfade edıldı (Baştarafı 18. Sayfada) "— Belırlenecek bazı unıver- sıtelerde rektor ve unıversıte dı- şından altı kışıden oluşacak bır "ust yonetim kurulu" oluşturu- lacak Uveler, gostenlecek aday- lar arasından Cumhurbaşkanın- ca seçılecek Gorev surelerı 6 yıl olup ıkı yılda bır uçte bın venı- lenecek — Ust yonetım kurulunun rektor dışındakı altı uyesınden en az ıkısı, eğer varsa o unıver- sıtenın en az 15 yıllık mezunla- rından seçılecek — Rektor dışındakı uveler fahrı olarak gorev yapacak, uc- ret almayacaklar — Rektor, ust yonetım kuru lunun rektor dışındakı uyelerı- ıun göstereceğı dort adav arasın- dan cumhurbaşkanınca, dekan- lar ıse rektorun göstereceğı uçer aday arasından YÖK tarafından atanacak — Ozgun statu venlen unıver- sıtedekı oğretım elemanlan soz- leşmelı olarak da gorev yapa- bılecek — Ust vonetım kuruluna bağ- KARAR ÖZETİ HONAZ SULH CEZA MAHKEMESİ Esas No 1990/20 Karar No 1990 70 Hâkım Metın Turkel 23996 Kâtıp Ayşe Akbaş Davacı K H Sanık Bayram Bozkava, Mehmet oğlu, Cennet'ten doğma, 1962 doğumlu, Honaz Karateke koyünde nufusa kayıtlı, avnı yerde oturur, evlı, 1 çocuklu, okuryazar, sabıkasız, bakkal, TC, tslam Suç Sağlığa zararlı peynır üretmek ve satmak Suç Tarıhı 1 8 1989 Karar Tarıhı 21 11 1990 Denızlı Cumhunyet Başsavcıhgı'nın 1989/860-672 sayılı ıddıana- mesı ıle mahkemeraıze açılan davanın açık yargılaması sonunda GEREGİ DUŞUNULDL: Hukümlu sanık Bavram Bozkava'nın Gıda Maddelen Tuzuğu'ne uvmayan bozuk pevnın dukkânında sa tışa arz etîığı ve suçu sabıî görülduğunden TCK'nun 396 3506 sayılı yasa ıle değışık, TCK'nun 19 647 savılı yasanın 4/1 ve TCK'nun 72 maddelen geregınce 470 000 lıra ağır para cezası ıle cezalandırılma sına, TCK'nun 402 maddesı geregınce curme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ve ucaretın 3 av sure ıle tatılıne, ışyennın 7 gun sure ıle kapatılmasına Hukum ozetımn 7 gun sure ıle ışyerınde ılan edılme sıne ve Ankara Istanbul ve Izmır'de yayınlanan tırajı 100 000'ın uze- rındekı bır veya ıkı gazetede ve Honaz'da yaymlanan bır gazetede ılan edılmesıne Yargıtay yolu açık olmak uzere sanığın yoklu|unda karar verıldı 21 11 1990 Bobrek hastalıgını ihmal etmeyiniz Tl£575 86 00 554 1182 VEFATLAR İÇİN Yurtıçı yurtdışı cenaze nakle- dılır cenaze ılaçJama, malzeme, tabut, butun ışlemler hassası- yetle suratte yapılır Işletmede aynca 18 ambülans mevcuttur Cenaze ılanlannda hızmet be- delı alınmaz ISLAM CENAZE IŞLERI 147 2006-140 6886 Mesul Mudür HafızVELIERDEMİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog