Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/12 EKONOMİ 17 OCAK 1991 DÖVİZ KURLARI 17 0CU1M1 Dövajn CtnS: 1 ABOOoları 1 B Alm» Marta 1 Avusturya $ M 1 Betçtafrangı 1 Fransız Frangt 1 HoUanda Rorinı 1 Isveç Kronu 1 Isvıçre Frangı 100 loıyan Lıreti 1 JaponYtni ISttrin 1 S Arabistan flyaG Oûve A * 3026 93 196172 278.95 9519 57711 1740.62 528 03 2353 02 260 66 22.18 5769.94 807.72 Ofrriz Sattş 3033.00 1965.66 279.51 95 38 578 27 1744 11 529 09 2357 74 261 18 22 22 5781.50 809.34 Efektif Al'Ş 3023.90 1959.76 278.67 93 57 576 53 1738 88 522 75 235067 256 23 2195 5764 17 787 53 Efektif Sanş 304210 197155 280.35 95.66 580.00 1749.34 "530 68 2364 81 26196 22.29 5798 84 81177 ÇAFUZUM i 1 5430 AJran Mirkl i 5.2449 Fr Frangı $ 1 7389 Hoi.Ftom t 1.2864 isv Franfli i 1161 26 Ital Lıreti $ 136.50 Japon Yenı $37474S.Arab.ftyaS C 1.9061 $ Maden sözleşmesinde yetki Aykut'unGenel Maden-tş Başkanı Şemsi Denizer'k görüşen Başbakan Yüdınm Akbulut, TTKt ve MTA sözleşmelerinde ücret pazarlığı konusunda tmren Aykut'a yetki verdi. Bugün Denizer ve Aykut bir araya gelecek. BORSA"Qcak . „ , M M HKMI : 37JN.5&J65 1 9 9 1 M M Mftm 4JMJS3 (Önceki) Bık$k endeks: 3408 70 Mali endeks: 3223.89 Sınai endeks: 3522.06 (Önceki) Büeşı'k endeks. Htank «MeHoHhg «m» tmtm Baoi» M O M Ü M M Cantttnım Çmsf DmrtMı O n Hoong Ooousan Nkfct EBajı Yitmm E.Başı IİK (BU) EgeGutm BnekSlgoftı Enkıtktfng 6oy«sBncıt* fentj MHnnyum Rnjnsiıaik GorMn !ül fiâMFıb Güney bncıkk totefna İUotorPMon tzocam Kırtonssn K» Kdetek Mobılya Kmt&b KepuEleUnk KnçHoMng fa( YMnk Konya ÇmKiıto MıtaKonvna Tv Köytas Kütahya Pors*n MMmTttm Mvttn Çnunto Ifaret VMMritil. MJ MarshaH Utn Santra) ftMst Nmş MMbnK Nflft HoldFiç Nct Tortzrfi MSMI oesKv Parsan PE6P*>f*> PMhm PiMrMt Pınar Enteflf» B Ptw un ta PtMyien •atak SabJü Yaym:** İMfcgl ^Mtaı Sjrtuyttn M * MlBi * * * * * • • ı TıMaı Teoan TGararftB TtşB»* (8) Tj, *•*.(*) T ıs sm (0 TrakyaCan TSOTKCB TSroKB** T.D. Mttm TuncaTttet» Tûrtı H«ra Yotan T Tttorç Tûttı*** UnkSn** V M M Yısa; Y»K Ban< arataat m k«an 4MI 8700 3500 23500 20500 16250 tm 94OD 94O0 W MM 401» HOO0Û STM 510O 11750 7500 t M 1200 1300 M H 27000 19500 SOD0 890 1850 4300 8600 • 6600 6700 5200 tm 4VM 3600 975 10750 tam 13000 10000 M 7900 4300 8000 9600 300Û0 15250 13500 1 7 » 21500 tm 5400 1600 %oo8000 UOOO 2400 1 M 6800 5700 99B 850 I M 13S0 «00 IM tm760C 2100 3700 i m MM 675 •OT 5200 M M 4000 17M 27TO 2MM 35000 7 M mt . . «9* J4M MM5100 35O0 33500 MMM 9600 / SMU 5300 13750 18000 2800 8000 2400 2600 3600 3900 5100 »IM1 700 5500 Itfttt 3Mt 3406.66 Mali endeks: 3229.62 Sınai endeks: Bugünkfi Bugunkü «ndus* 444» 8000 3300 23S00 19500 15000 ı m BM0 8800 1I7M MM 4700 10750 M M 7600 1200 T M 2*500 1E250 30000 800 1«50 4300 6000 6600 5200 I M I 4 M 5400 900 10250 1 M 6700 MS 7<00 4000 7700 14500 12750 1MM 20000 MM 5200 1400 81a) 75O0 44000 2350 MM 6000 5200 SM 825 U M •300 9000 IMI MM 7000 2050 3250 17D0 U M 625 ı m MM 17M 2MM 32000 7 M 2*M MM MM 3300 31000 I M M 8900 5000 13000 17000 2550 7200 2600 3700 4MI 1600 5100 3 M en y ö a * 4 M 8000 3SS0 23500 20600 (6500 t M 9500 9600 147M Bugûntiı kaparas 4 M 8000 3450 23500 20000 16250 m9300 3300 147M «*W 4 f M 4900 11750 M •100 1250 O M 27000 19250 31000 850 1*50 4200 6600 6600 5200 M M 4 M 5400 1000 10750 MM tM 6900 17* 7900 4400 8000 5250 132S0 17M 21500 T M 5500 1550 8700 8000 48000 2400 I M 6660 5700 M 875 14M 1350 9000 MM I4M 7600 2100 3600 190» M l 675 M M MM U M ) 35000 M M MM M » M M 3400 33000 tlMN 9600 5300 13000 18000 2750 7900 2600 3700 MM 1700 5500 I M 4900 11500 M M 1000 1250 t M 26900 19250 31000 125 1450 4200 euo«00 5200 M l 4 M 5400 900 10750 mı 6700 17» 7800 4300 8000 15250 13250 17M 21000 T7M 5300 1550 8300 8000 47500 2400 IMt 6500 5500 I M 850 14M 1350 9000 IM HM7600 2100 3600 1900 T M 675 «•JA •••• T M M M M M I 34500 • M 2 M , * M M M 3400 33000 I1MM »400 5300 13000 17750 2750 77» 2600 3700 I M 1TO0 5400 M l W1RIM FONLARI 35a* Iş tonnm-1 Iş 'öDnm-2 işYöınn>3 iş "önnrM ts\atmnv6 inMon-1 inMbn-2 İntttav3 jnfertoM lnterion-5 ilctisat Vat-1 Hcâsat'At-2 ktisat Yat-3 İkÜsatttM ikfettAttnFM Ganrt'fthnnvi Garan* >fcbnm-2 Gajartti \Wrnv3 Garant Ya»nm-4 Esbank Foo-1 EsbankFoo-2 Esbank Pwv3 YKBVSLFonu YKBSekttrFon YKBHisafon YKBKmuRm YKBUotFon YKBKvmafcn YKBDMzR» YKBKvMFon YKBAktif Rm «akrt Foo-1 VatolFon-2 V*ıf Fbn-3 Vataf Hisse VHof Oûnya VUaf Fbn-6 DtşbankMM DqbankBeyK Osbank Pen*» TûfiüıFon-1 TûtûnF«ı-2 MteuiFon-1 MtsuiFbn-2 Rnans Fon-1 Rnjnsfon-2 fînansfon-3 Rnans f o M Rnans Fon-S Ziraat Fon-1 2raatFon-2 Sraat Başakfon Ziraat Fbn-4 HaikFoo-1 HalkFon-2 PMTMC fion PamukMsn Eırtak Fon-1 Emt*Fon-2 lmpex Fon-1 RT^MK RHV*2 T4bdnk fon SOmerFon OenaFon Ege Fon KaVanma Fon DemirFon 'ârişFon OrtakFon TûdiankFon Netfon Et Fon Çfcş Çfc* 1İÖ757 10B00 14.0369 2Û000 09.İU89 1QjEX)0 17.0190 10000 04.0690 10000 iaO&87 10661 M.12^7 9S60 27H259 S359 070639 11200 09.0130 1ÜO00 16X857 9.764 1O02S9 9J06 06i)2fl9 9596 2BD259 9B90 11.12» 10000 22.10ü? 9976 1003» 9L731 12Û250 10437 30Ü690 9936 itvtiJB? 10319 31.1089 KUKO 110790 10000 02HJ7 1Û477 07JB88 9.785 0703/88 9.713 074088 9.796 07JÛ3B8 9£93 07XBfi8 9828 0ZJJ1» 9L294 19X£90 10000 1910690 9542 0&C6Û8 1O0D0 24M39 48.279 18.1089 1Û444 22JO90 9994 260330 9574 14.0&30 10000 28X638 10057 10.0429 20558 28X690 10011 040788 11021 10.1290 10000 1İ0738 40000 201089 10000 200389 9946 200789 99S6 1812J8 10.428 200390 9958 05.1190 10O00 09.1089 10.100 14O290 10O00 M0290 10000 200690 10000 01.1139 11397 080190 10357 02.0190 1tt724 280690 10469 220190 10000 180790 10O00 02X1290 10086 040590 9962 280390 1O000 120290 10405 1&Û430 1O80B 040590 10000 080590 10000 070590 10006 110650 10000 270630 10000 03X890 10O00 05.1190 10000 011190 1O000 Işfcm TOldVt M M 3700 69360 1000 14000 151500 MM 77000 77000 H1M HTO 7600 140320 MM 91300 53289 14MI 99840 183400 5450 657*0 800 57» 200 651216 400 1000 M M I M 400 »100 10800 1 M 41M 6200 M l 22240 51643 19622 4900 54512 J1IM 7200 M M I 10200 226700 17400 22100 16850 430» 1 M 20400 10250 7V14M 64144 MM 17450 800 M Mtn49800 16100 100127 6450 34M 15866 24M M M I 141M 130800 M M 1M8 MM I M M 90700 79700 221 178880 24400 2700 41000 13900 39132 335400 8000 M M 96175 230200 Z7M * 66361 43484 17B68 15057 12.787 50781 43837 22935 20905 10058 41823 34.236 18.292 16455 12015 51.269 23879 13815 12.472 52215 17579 12313 48620 38.150 51390 37410 32.724 37657 16977 12.430 9X133 37946 97560 17S22 10598 12.876 11.684 33.780 4525 12517 37.153 10409 135.132 16501 22*77 14643 16474 13029 K1889 18436 14£38 15310 14.007 18942 14912 19.427 13.164 1&S60 12.738 15002 11.108 11725 15J604 15.789 U418 13732 123T3 13067 11092 11.281 10959 10748 Ençokjta «ntanliy 44M 8000 3350 23500 20000 16250 t M 9300 9300 U M MM 8M8 4800 11500 MM 3000 1250 M M 26600 19000 30500 825 1450 4200 6500 6800 5200 M l 4M8 5400 925 10500 t M 6900 m 7800 4250 7800 15750 1300C 17SM 21000 T M 5300 1550 8500 7900 48000 .2400 M 8 •00SS» M 860 I M 1300 9000 1 M M l 7400 21» 3550 1850 675 T M M l a » 34000 « M M H M 8 3 M 3300 32000 IIMM 9400 51» 13000 17750 2750 7800 2600 3700 T M 1700 5400 TM 16 001 3518.81 Ajırttt oa%. 4M1 1000 3403 23500 19976 Itlt 16054 tVM 9262 9282 14MI M S4M 4797 11478 M M 7901 1235 78M 25964 190» 30637 828 1450 4200 6452 «600 S2O0 ITfl MM 5400 920 10580 MM MM 6853 884 7751 4239 7847 14903 13053 T7»1 20955 Mtt 5302 1523 8417 7872 46981 2381 MM 6496 5336 878 851 « M 1317 9000 MM m?7279 2076 3495 1844 652 M7^ 1778 nw33520 1*11 MM MM 1711 3332 32012 81MM 9314 5093 13000 17583 2691 7685 2600 3700 M 8 1671 5325 MM 1991 *ıi5 ıSS 66.426 43.482 17J68B 15XW 12JO2 50839 43886 22960 20928 10149 41871 34.275 1&3H) 1&474 12029 51339 23970 13920 12B15 52^80 17303 12327 48574 38.196 53935 37.456 32753 37.712 17004 12.485 9X66 37988 97JB67 17844 10786 12907 11.707 31792 45482 12532 37.198 10420 134978 16.483 22904 19066 16.493 13044 10901 18551 14578 15331 14£O0 18979 14960 19.475 13.218 15882 12.753 15LO19 11.119 13.744 15£20 15JS24 13.433 13750 12987 13083 TI.7O4 11311 10973 10761 010 -aoi 011 0.11 0.12 an011 011 011 090 011 011 011 012 0.12 014 038 076 1.15 0.12 014 011 011 ai2 102 012 012 015 016 044 069 • 011 011 0.12 1.77 024 an004 012 012 012 an -011 •an 012 012 012 012 011 062 027 014 016 020 032 025 041 014 012 an0.10 014 0.10 016 011 013 011 012 010 027 013 012 ANKARA (Cumhuriyei Bfi- FOSH)— Maden işçilerinin Zonguldak-Ankara yürüyüşüne son vermelerinden bir hafta son- ra Başbakan Yildırım Akbulut, dün Genel Maden-lş Sendikası yöneticilerini kabul etti. Başba- kan'ın kabulü ile birlikte TTKt ve MTA sözleşmelerinde pazar- lıklar yeniden başladı. Sendika yöneticileri, bugün Çalışma ve Sosyal GUvenlik Bakanı tmren Aykut ile yeniden bir araya ge- lerek ücret konusunu görüşecek- ler. Genel Maden-lş Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer, Başbakan Akbulut ile yaptıkla- n görüşmede ocaklann kapan- maması ve buralara yatırım ya- pılmast ile Zonguldak'a bir SSK hastanesi yapılması konusunda anlaşmaya vanldığını açıkladı. Genel Maden-lş Sendikası yö- neticileri, dün de Başbakan'dan randevu beklediler. Saat 15.15 sı- ralannda sendika misafirhane- sini telefonla arayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Şemsi Denizer ile görüştü. Denizer, esprili bir biçimde Aykut'a, "Si- ze çatmayınca mesele çözülmü- yor Sayın Bakan. Ben de şimdi gazetecilere veryansın ediyordum" dedi. Bu sözler üze- rine Aykutlun kahkahalarla gül- d ü p duyûldu. Aykut, Deni- zer'e, Başbakan Akbulut'un ya- rım saat kadar sonra kendileri- ni arayarak randevu vereceğini de sözlerine ekledi. Aykut, sen- dikacılan 15.55'te yeniden ara- yarak Başbakan'ın kendilerini saat 16.30'da Başbakanhk'ta beklediğini bildirdi. Başbakan Yıldınm Akbulut üe sendikacıknn yaklaşık bir sa- at süren görüşmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tm- ren Aykut da hazır bulundu. Toplantıdan çıkan Genel Maden-tş Başkanı Denizer, bu- gün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile ye- niden bir araya gelerek sözleş- melerin ücret maddelerini görü- şeceklerini düe getirdi. Başba- kan Akbulut un, Bakan Aykut'u Ucret konusunda görevlendirdi- ğini de kaydeden Denizer şöyle konuştu: "Tabii bizim isteklerimiz yal- uzca ücrel iizerine degildir. Ocaklann rehabilitasyonu ve modernizasyonu, ocaklann ka- pablmaması konusunda bir an- laşmaya vardık. Zonguldak için SSK hastanesi >apılması konu- su vardu Sayın Başbakan'la da o konuda anlaşmaya vardık." Denizer, görüşmeden çıkan sonucu olumlu karşılayıp karşı- lamadığı yolundaki soruya, "Yann (bugün) göriişmelerimiz sonunda bu ortaya çıkacak. Bu- gün için ek bir şey sö>te>emiyo- nım. tmza atmadığımiit sürece bir şey soylememe prensibinde olan bir sendikayız" yanıtmı verdi. Başbakan'ın tutumu ile U- gili soruyu da >"anıtlayan Deni- zer, "Başbakan ber zamanki gltri iyi niyetliydi, iyi bir insan" de- di. Türkiye Madeh-lş Sendikası- nda dün daha çok sol kanat sen- dikalarm katıldığı bir değerlen- dirme toplantısı yapıldı. 8 sen- dikanın başkanlan, 6 sendika- nın da başkanlan dışındaki yö- neticilerinin katıldığı toplanoda- ki tartışmalar, daha çok olası bir savaş haline karşı çıkılması ve bu gerçekleştirilirken neler ya- pılması gerektiği uzerinde yo- ğunlaştı. Bir kısım sendikacı sa- vaşa karşı bir dizi eylem yapıl- masını önerirken bazı sendika- cılar da dar bir grupla böylesi bir harekete geçilmesinin yanlış olacağını ve mutlaka Türk-tş'in çatısı altında bir hareket yapıl- ması gerektiğini düe getirdiler. Yapılan tartışmalar sonunda, toplantıya katılmayan Türk-tş'e bağh diğer sendika başkanlany- la temasa geçüerek sabah Türk- lş Genel Merkezi'ne gidilmesi ve Türk-îş yönetiminden en kısa zamanda başkanlar kurulunun toplanmasının istenmesi görüşü ağırlık kazandı. ABD vurdu, petrol fırladı: 40 dolar ABD'nin Bağdat'a saldırmasıyla başlayan savaş dünya piyasalannı altüst etti. Petrolün varili 40 dolara çıktı. Borsalarda hisse senetlerinin değeri düştü. Dış Haberler Servisi — ABD Hava Kuvvetleri'nin Irak'a sal- dmsmın başlamasıyla birlikte uluslararası borsalarda petrolün varil fıyatı hızla artmaya başla- dı. Tokyo Borsası'nda bir varil petrolün fiyatı 40 dolara kadar yükseldi. ABD Dolan'nın öteki ülkelerin para birimleri karşısın- daki değeri, Irak'a saldırı habe- riyle birlikte yükselmeye başla- dı. Başta Tokyo Borsası olmak üzere hisse senetlerinin değeri ise düşmeye başladı. Altının ons fı- yatı da savaş haberi iizerine Hong Kong Borsası'nda 5-6 do- lar birden arttı. Uluslararası borsalarda, saldın haberi üzeri- ne yaşanan "bir anlık panik" daha sonraki saatlerde yerini küçük dalgalanmalara bıraktı. ABD'de New York Borsası'n- da dün 32 dolardan kapanan Batı Teksas petrolünün varil fı- yatı, New York Borsası'nın ka- paruşından sonra faaliyete geçen New Orleans ve Houston borsa- larında 35 dolara çıktı. Tokyo Borsası'nda da Batı Teksas pet- rolünün varili 40 dolara, Singa- pur Borsası'nda mart ayı tesli- matı Brent petrolünün varili dü- ne göre 4.30 dolar artışla 33.50 dolara çıktı. Hong Kong Borsa- sı'nın bugünkü açüışmda altının ons fıyatı, dünkü kapanışa gö- re 5 ila 6 dolar birden arttı. Bu arada, kâr amaçlı satım- Körfez'de başlayan savaş, borsalan altüst etti. lann başlatılması ve bazı ülke- lerin merkez bankalanrun piya- salara müdahale ettiği yolunda- ki haberler üzerine doların hızı kesildi. Böylece, Tokyo borsa- sında bir ara 138 yene fırlayan dolar, TSI 02.45 civarında 136.40 yene geriledi. Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nın açıhşından sonraki ilk yanm saat içinde 332.51 pu- an (yüzde 1.48 oranında) düşüş kaydeden Nikkei endeksindeki puan kaybı, borsanın açıhşın- dan sonraki ilk 50 dakika için- de 137.29 puana (binde 61 ora- nında) geriledi. Tokyo Borsası yetkilileri, his- se senedi fîyatlarındaki düşüşe karşın, yatırımcıların çok fazla paniğe kapılmadıklarını, piyasa çevrelerinin, Körfez'de savaşın patlak vermesine nasıl tepki gös- tereceklerini tam olarak büeme- diklerini belirtiyorlar. Savaşın başlamasından önce borsalardaki bazı gelişmeler de şöyleydi: Petrol uzmanları savaşın sür- düğü günlerde, bu ulkedeki pet- rol üretiminin günde 250 bin va- ril ile 2 milyon varil arasında azalabileceğini tahmin ediyor- tar. örneğin günde 1.5 milyon varillik üretimle dünyanın en verimli yatağı olan Safaniya, Kuveyt sınırına sadece 40 km uzakkkta bulunuyor. Yine sını- ra çok yakın olan Khafji ve Ho- ut havzalannda da günde 250 bin varillik üretim yapılıyor. Ül- kedeki 6 petrol rafinerisi ise günde 1 milyon 900 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip. Bu tesislerin de zarar gör- raesi halinde uluslararası piya- salarda büyük çaplı gaz, benzin, fueloil, motorin ve jet yakıtı sı- kıntısı olacağı açık. Öte yandan petrol borsalan- na hâkim olan psikoloji de ham petrol fiyatlannın ekim ayına göre 10 dolar daha düşük sey- retmesinin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Krizin sür- düğü ama savaşın uzak olduğu günlerde, spekUlasyonun daha kolay yapılabildiğini söyleyen uzmanlar, artık zamanın çok kı- sıth olduğunu belirterek "Şu günlerde yanlış ata oynamanın maliyetini hiç kimse karşılaya- maz" diyorlar. Krizin başlangıcından beri, ham petrol fiyatlarıyla paralel- lik gösteren ahm fıyatlan da tır- manma eğiliminde. Dolarla bir- likte, savaş dönemlerinin en gü- venilir yatınm aracı olarak gös- terilen altının ons fıyatı önceki güne oranla 3-4 dolarhk artış gösterdi. önceki gün Londra'- da ons başına 400.75 dolardan işlem gören ahm, dün 403.70 dolara yükseldi. Zürih ve Hong Kong borsalannda ise yaklaşık 4 dolarhk artışlar kaydedildi. Altın uzmanlan ilk kurşunun sıkılmasından sonra fıyatın 425 dolara kadar çıkabileceğini, ba- nş halinde ise fiyatların 370 do- lara kadar inebileceğini belirti- yorlar. Bu arada Körfez krizi nedeniyle ikinci planda kalan Litvanya olayının, krizin biti- minden sonra yeniden gündeme gelebileceği, bu olaym SSCB'ye verilen ekonomik desteği engel- leyebileceği belirtüiyor. Uzman- lar, döviz rezervleri açısından son derece sıkışık olan Mosko- va'nın, yardım kesildiği takdir- de altın satabileceğini ve piya- sadaki arz fazlasının fıyatlan geriletebileceğini ileri sürü- yorlar. ABD Doları ise önceki güne oranla küçük çıkışlar yaptı. Al- man Markı karşısında değerini koruyan ABD para birimi, di- ğer Avrupa ülkelerinin para bi- rimlerine ve Japon Yeni ne kar- şı değer kazandı. Körfez'deki gergin bekleyiş hisse senedi borsalanm da etki- ledi. Dun, hemen hemen tüm borsalarda fiyat düşüşleri göz- lenirken önceki gün resmi tatil nedeniyle kapalı olan Tokyo Borsası, dün uğradığı yüzde 3.4'lUk kayıpla en çok hasara uğrayan piyasa oldu. Nikkei .Endeksi 725 puan kaybederek 22.426 puana indi. Uzmanlar, Tokyo Borsası'nın geçen yılı bü- yük kayıplarla geçirdiğini belir- terek savaş olsa bile endeksin 20 bin puanın altına inmeyeceğini belirtiyorlar. Bu arada tüm bü- yük hisse senedi borsalanndaki gerilemelere rağmen Tel-Aviv Borsası'nın yükselmesi, dünün en ilginç olaylarından birisiydi. tsrairin Irak tarafından tehdit edilmesine ve Suriye'nin sınıra yığuıak yapmasına rağmen Tel- Aviv Borsası son üç günde yüz- de 4 oranında yükseldi. Türkiye'nin hampetrol üretimi 14yıl aradan sonra ilk kez 3 milyon tonu aştı Hampetrol üretmıinde rekorANKARA (ANKA) — Tttr- kiye*nin ham petrol üretimi 14 yıl aradan sonra ilk kez 3 mil- yon tonun üzerine çıkü. 1990 yıhmn ilk 11 ayhkdöne- minde ham petrol üretimi 1989 yıhnın aynı dönemine göre yüz- de 26.9 oranında artış gösterdi ve 3 milyon 336 bin ton olarak gerçekleşti. 1989 yıhmn aynı dö- neminde ise 2 milyon 628 bin tonluk bir üretim düzeyine eri- şilmişti. 1989 yıhnın tümünde gercekleştirilen üretim ise 2 mil- yon 877 bin ton olmuştu. Türkiye'nin ham petrol üreti- mi 1968-75 yıllan arasında sü- rekli 3 milyon tonun Uzerinde olmuştu. 1976 yılında 2 milyon 595 bin tona düşen üretim, 1990 yüına kadar bir daha 3 milyon KISA KISA... • ÇAVUŞOĞLU Grubu kuruluşlarından Travel Shop Turizm ve Seyahat, Galleria'daki merkezinden sonra Alkent'te de bir şube açıyor. • DOLUCA şaraplan, önümüzdeki günlerde Villa Neva 88 adlı yeni bir ürün piyasaya sunacak. , • GAYSAN AMORTİSÖR, sermayesini yüzde 1500 antınyor. Şirket, halen 50 milyon hra olan sermayesini, yapacağı yeni makine yatınmlarının fınansmanında özkaynak oranını arttırmak amacıyla 750 milyon liraya çıkarmaya karar verdi. • TOSHIBA ELEKTROMAK'ın yeni piyasaya sürdüğü TF-172 model telesekreterli faks, büro dışında özel bir şifreyle kontrol edilebihyor. özel kod sayesinde de sadece konuşmak istenilen kişilerle görüşme yapılabiliyor. • KOMİLİ, Hewlett- Packard'dan satın aldığı fiber optik diskli ve bu özelliğiyle bilgiyi diskten belleğe hızla aktararak performans arttıran HP 3000/935 sistemiyle bilgisayar sistemlerine giriş yaptı. • NARİN TEKSTİL Grubu'nun satışları 1990 yılında yüzde 52 arttı. Geçen yıl 136 milyar lirahk satış yapan grup, 1991 yılında 270 milyar lirahk satış hedefliyor. tonun üzerine çıkamamıştı. Ham petrol üretimindeki ar- tışın TPAO'nun yeni kuyular bularak üretime geçirmesi ve mevcut kuyulardaki üretimin arttınlmasından kaynaklandığı bildirildi. Bu arada Türkiye'nin 1990 yı- hnm ilk 11 ayhk döneminde ger- çekleştirdiği ham petrol ithalatı da 18 milyon 154 bin ton olarak gerçekleşti. 1989 yıhmn ayru dö- neminde 17 milyon 319 bin ton ithalat yapılmıştı. Ham petrol üretimi ve ithala- tında görülen artışa paralel ola- rak nafta .ve gazyağı dışındaki petrol ürünlerinin üretiminde de önemli oranlarda artışlar göz- lendi. Petrol ürünleri içerisinde en yüksek üretim artışı süper benzinde görüldü. Süper benzin üretimi bir önceki yıhn aynı dö- nemine göre yüzde 22.1 oranın- da artarak 1 milyon tona yük- seldi. Bu dönemde 1 milyon 687 bin ton da normal benzin üre- tildi. Normal benzin üretimi bir önceki yüın eşdönemine göre yüzde 9 oranında arttı. Jet ya- kıtı üretimi ise yüzde 12.11 arta- rak 900 bin tona yükseldi. Bu dönemde 6 milyon ton da mo- torin üretildi. Motorin üretimin- deki artış yüzde 5 . 9 ^ kaldı. Yüzde 10.5 artan fuel-oil üreti- mi 1 milyon 3 bin ton düzeyin- de gerçekleşti. Tüpraş'ın Aliağa'da geçen yıl hizmete açtığı yeni tesisler saye- sinde gazyağı üretimi yüzde 49.9 oranında azalarak, 160 bin to- na düştü. Tüpraş'ın kurduğu ye- ni tesisler, motorin ve gazyağını ikinci kez aynştırarak benzin ve- rimini arttınyor. Akaryakıt öte yandan UBA'nm verdiği habere göre Devlet Bakanı Meh- met Keçeciler, savaş çıkması ha- linde petrol fıyatlannm yükse- leceğini söyledi. Keçeciler, do- ğalgaz için sanayicilerden büyük talep aldıklannı belirtti. UBA muhabirine bilgi verir- ken petrol fiyatlannın dışanya bağımlı olduğunu belirten Ba- kan Keçeciler, petrol fiyatlannın artmasının veya düşmesinin Körfez'deki geüşmelere göre be- lirleneceğini söyledi. KeçecileT, "Biz kuUandıgnmz petrolün önemli bir böl&münü itbal edi- yoruz. Bu nedenle dünya piya- sasında petrol fiyatlannın dnra- mu ne ise biz de ülkemizde ona göre bir fiyat belirliyoruz. Bizim tahminimize göre Körfez'de sa- vaş çıkarsa fiyatlan biraz yük- selir, ama fiyatlann yükselmesi- nin uzun süre devam edecegini sanmıyorum. Eğer banş olursa fiyatlan daba da düşer. Biz de gelişmelere göre bir tntum alacağız" dedi. Körfez'de bir savaş çıkması durumunda Türkiye'nin petrol sıkıntısı çekmcyeceği görüşünü tekrarlayan Mehmet Keçeciler, gerekli petrol stoklannın bulun- duğunu söyledi. Gıda dışı sektör krizcleEkonomi Servisi — "Savaş cıkma" korkusuyla temel gı- da maddelerine hücum eden halk, market ve bakkallann yüzünü güldürürken, diğer sektörlerde ahşveriş tam an- lamıyla durdu. Esnaf, en çok perakendeciden üreticiye uzanan yolda zincirleme bir ödeme sıkıntısının yaşanma- sından endişe duyuyor. Uzun zamandır durgun- luktan yakınan gıda madde- si satıcılan son 1-2 haftada satışlann normalin uzerinde artmasından dolayı adeta bayram sevinci yaşıyor. Gı- da satışlannın yaklaşık yüz- de 50, hatta bazı yerlerde yüzde 100 artuğı beürtilirken gıda dışında hemen hemen tüm sektörlerde aşın bir dur- gunluk yaşanıyor. Dayamk- h Tüketim Mallan Tüketici- leri ve Sanayicileri Koruma Derneği Başkanı Ziver Zılü, buzdolabı, fınn, televizyon, çamaşır makinesi, video vb. gibi elektronik ev eşyası sa- tışlanmn son bir hafta için- de tamamen durduğunu soy- ' u X o r - . • Beyaz eşya ve elektronik sanayiine benzer konumda olan bir diğeT sektör de oto- motiv sanayii. Birçok yerli otomobil firmalarının grev- de olduğu şu dönemde bu sektör de satışlann düşme- sinden yakınıyor. Renault - Mais ana bayii Gürel AŞ'nin Satış Müdürü Şeref Sargın, yılbaşı önceshıden bu yana piyasanın oldukça durgun olduğunu belirtiyor. Gayri menkul piyasasında da aşın bir durgunluk hü- küm sürüyor. Yıllann em- lakçısı Adil Araslı, son bir hafta içinde bir tane bile em- lak satamadığını vurguluyor. Araslı, "Ne ahm ne de satım var. Herkes tedirgin, herkes beklcyişte. Kimse karar vermryor" diye yakınıyor. Yeni Karamürsel Mağaza- lan'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 'Fethi Ağaralı da gıda reyonlanna aşın bir talep artışı varken hazır giyim reyonlannda tam bir durgunluğun hâkim oldu- ğunu belirtiyor. Temel gıda maddeleri sa- tarl market ve bakkallarda da son iki gündür satışlann azaldığı vurgulanıyor. Krizin çözümlenmesi durumunda bugünlerde en güzel günleri- ni yaşayan market ve bakkal- lann büyük bir sıkıntıya gi- receği beürtjiyor. Fatih Gıda Pazarlan'nın sahibi Hakan Reis de kriz sonrası piyasanın durumu- nun hiç parlak olmayacağı görüşünü benimseyenlerden. EFESTUR'dan uçak kiralaym, zamanı kısaltın... Sivil havâcüığımızın öncû kuruluşu TOP AIR, EFESTUR ile gerçekleşen işbirliği sonucunda hava taksiciliğine yeni, rahat ve ekonomik bir boyut getirdi... Şimdi, EFESTUR'dan uçak kiralayarak: • İhalelere, acil toplanülara zamanında katılabilirsinlz. • Kıymetü evrak ve çekleri, yerlerine gecikmeden ulaştırabilirsiniz. • Ilaç, organ gibi hayati maddeleri dilediginiz yere arunda iletebilirsiniz. • Kısa gezilerde, hafta sonu tatilleritıde zaman yitirmezsiniz. • Pilot bröveniz varsa, uçağınızı kendiniz kullanabilirsinlz. Kendinizi, tarifeli uçak seferlerinin kıskacında hissetmeyin. EFESTUR'dan uçak kiralayarak özgürlüğû seçin. Zamanı kısaltın! "uçagı kiralaym, zamanı kısaltın" EFESTUR Turizm Işletmeleri A.Ş. Yüdızposta Cad. 38/2, Gayrettepe 80280 Istanbul Tel: 174 55 10 172 59 94 • Faks: 167 04 84 EKONOMİ ZİRVESİ'NDEN 'Savaş 1991'i olumsiız etkilemez' ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosn) — Cumhurbaşkanı Türgut özal'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde dün yapılan ekono- mi zirvesinde savaşın ekonomi- ye etkisi konuşuldu. özal'ın "Bu kritik dönemin ekonomide en az hasarla atlatılması için çok dik- katli olunmasını" istediği öğre- nildi. Mali sektördeki vergi yük- lerinin hafifletilmesinin günde- me geldiği zirveden sonra bir açıklama yapan Cumhurbaş- kanhğı Sözcüsü Kaya Toperi, toplantı sonunda, 1990 yılında- ki genel ekonomik tablonun 1991 yılında da çok olumlu bir biçimde gelişmeye devam edece- ği ve körfez krizinin bu olumlu tabloyu etkilemesinin söz konu- su olmadığının vurgulandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Turgut özal'ın başkanlığında dün saat 10.00'da başlayan ayhk olağan ekonomi brifingi 5 saat sürdü. 1990 yıhmn genel ekonomik performansının değerlendirildiği brifingte, DPT Müsteşan Ali Tigrel, milli gelir, üretim, yatı- nmlar ve ödemeler dengesi ge- lişmeleri başta olmak üzere makro ekonomik hedef ve ger- çekleşmeler ile politikalan anlat- tı. Gelirler Genel Müdürü Altan TnfaM da 1990 yılında vergi tah- silaü yönünden yeni bir rekor kı- nldığım kaydetti. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşan Namık Kemal Küıc da kamu fınansmanı, ihra- cat, iç ve dış borç ödemeleri ko- nusunda bilgi verirken Merkez Bankası Başkam Riişdü Sara- çoglu da Körfez krizi nedeniyle mali piyasalarda yaşanan pani- ği anlattı. Brinfıgte Devlet Ba- kanı Işın Çelebi'nin de üretim, yatmmlar, dış ticaret ve Körfez krizinin etkileri uzerinde durdu- ğu öğrenildi. Kamu maüyesi ve vergiler gö- rüşülürken de mali sektördeki vergi yüklerinin hafifletilmesi gündeme geldi. Bazı ekonomi kurmaylan kredi maliyetlerini arttıncı niteliği olan banka ve si- gorta muamele vergileri ile sto- paj kesintisi oranlanrun bir mik- tar indirilmesini önerdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi ekonomi zirvesinden sonra bir açıklama yaparak toplantı sonunda genel ekonomik tablonun 1991 yılın- da da çok olumlu bir biçimde devam edeceğinin vurgulandığı- nı belirtti. Toperi, "Toplantıda, bölgemizde yer alan son olayla- nn bu olumlu tabloyu etkileme- sinin söz konusu olmadığı, bu bakımdan en küçük bir endişe- ye tnahal olmadığı özellikle varKulannuşür" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog