Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 16 OCAK 1991 • Ttyatro • Oötferi 146 97 38 • 132 64 26 Kı'wn m aılesı tatılr (\karlitv kıi{.uklvı ayrmtıuı unulmuş'jniı KEVIN "The Utk MOTUKT Yakında sinemalarda C Th<-U ılt Dtti«-v Co. A R R 1 S O N F O R D P H E ALTINDA-Prcsumed Innocent" Yakında sinemalarda fâ ANDREW McCARTHY JONATHAN S1LVERMAN ZAVAUI BEHHt. UZUN M YOICUIUİA <I) MUTIU IİR TEUSUMlf ÇKTL SU İSİ «J FkMDEN KAHKAHAIAKA ttOUBM ÇKACAKSMO. DDECTED BY ltD KOfpHIFf 18 OCAK "tanıtibaren SİNEMALARDA DİLEK TÜRKER • IV\ KENT OYÜNCÜIARI TİYATRO AYNA 1 . ' " ir Zamanlar Memleketin Birinde" Oyuvn DılctTİRkER C« 21.M< IMI 15 M B.oilıKLÇLKSAH>E 144 41 27/143 M 17 Yazan: AZİZ NESİN KIM KIMI KİMLE DORMEN 2 TİYATROSU SON OYUNLAR Komedı 2 Bolum Cuma 21 00 CJesı 15.00-iaoO Puır 15.00 GI»eTel:146 35 89 R a , Cooney URMJUURISIKKOMEDI 2 BÖLÜfcf Yoneten HALDUN D O R M E N C •>*! IS 0O-21 15 Pazar 14 3O-1R0O Cumartesı "natnysı 18 00 ındıniıhdıf P ı e r r e t t e B R U N O . KOMEDİ 2 BÖlOM Yoneten GENCAY GURÜN ÇtrtMTtm:1SM M M.1S Çaş1500 PefŞ 21 15 Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 BAKIRKOY BELEDIYE TIYA7ROLARI KIŞ• INSANLAl Yön: Ted Kotcheff Kurt Russell KeHy McGIHIs Boyotfu SİNEPOP (143 70 71) 12 00-14 15-16 30-18 45-21D0 Yakında sinemalarda. 17 y* OncaVnaan Ptof BMtr KortuTi BHBŞ Apmnı DıiHUmı Ffcnl TCTBL Vt Bugw Gwt Oondâ. I I L L I A U P t T E H I U T T Y S EX®KCISTotoiMclcon E a«yo«fcıLALE1 (1492524) 1200-14 15-16 30-18 45-2115 Çemb«ma« ŞAFAK 4 (516 26 60) 11 00-13 30-16 00-18 JO-21 15 lakrtiyflENK 1572 1163) 1100 13 30-1600-1830-2100 GHOSH A Y A L E T Dünyo'da bu yilın en buyuk hasılcrt yapan filmı Bu fılmı ızteyen ve snemalardakı RNtek anket formunu dokturan twr sınemasevere bttvı JüMrikı MUı Roobofc ( "Bekledığmıze değecek IEDAVA Ml SANDIN? YAZAN DARK) FO YONETEN OĞUZ AHAL Safc-Çar^-Perş Cuma 20 30 C tesı ' 5 OO-2O 30 MİNE YAZAN NECATİ CUMAU YONETEN ZELİHA BERKSOY Her Pazar 15 00-1830 M >••» »»rt»H Adıto Na*ıl Kultur Marfcuı 572 64 39 GvKfıa Dan.»tn« S59 95 «0 TEVFİK GELENBE TİYATROSU 3 3 6 21 0 3 «Llın 2 laMıthı trtmm BİR OĞLUM OLDU(Komedi 3 oerde) Yazan M Hennequm Yon Tevfık Getenbe Uygulayan M^C KuçukDatur Çocuk OyurUan ? MUTLULUK ~ ADASI İ Yazan H-l*» Ç*ienk o 336 21 03 r Alllia Meie ^ -Pazar 11.3O 5 I OBTAOVIHİCILAB No- 1 40 Tei: 151 I B ö î f l î Pierre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADORPerş., Cuma-21 00 C.tesfc 1J.30 - 18 30 FERHANGİ ŞEYLER Fertıan Şensoy çarşamba. 21.00 Ferhan Şensoy'un PaMr. is M -18.30 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI BEYOGLU KUCUK S»HNE 144 43 27 143 64 17 Ferhan Şensoy un ISTANBUL'U SATIYORUM Munır Ozkul Erol Gunaydın Salı: 21.00 NÖBETÇI TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞKİN GÖZÜNE GÖZLÜK ^ 0 1 3 9 Yor Ra$rr> özftefcın Pazar 13 00 ÇU.SAFAK (514 26 60) 11 00 13 30 16 00-18 30-21 15 KadakSy HAKAN (397(0 12) 11 00-13 30 16 00 19 00 21 30 Bryo^lu BEVOĞLU (151 32 40) 11 3014 00 1630 1900 21 !« Bahutevter UMVERDİ (STS 45 93) MOty* UIUSOT (11 17 M ) _ | ^ ımttr SEMA (13 »1 00) ^ W3f Antera METHOPOL |1S 74 7») 4 HAFTA J P 18 /IM4AH \ Hİ1U İK IİYATKOSIJ )ltşy MAMKEME KAMAM İ U SUMANABDAbYoneten ZEKI GOKER KARTALD» İ2Sub«ClBİ 1130 M 21 (Vdt H«SA« »Li TÜCEL KULTUR »EB«Z1 »OE 3S3 37 78 O Y U N 2 B Ö L Ü M 1 4 3 6 8 8 3 **>*•*•A İHSAN OZKOK BETOfilUNDA BAKIRKOrOE 29 0c*SlhlB30v<?inr«t UBcıkPletı 1&M vl 21 «T»t 3$ı»ıtPsır21IVdı 4 Srt* Pt»ı 18.30 m 21 Ofm IUFKC» riYAIROSU «0* 143 17 (3 tELEMTE $£HİH TlY«tROSU »0» 572 64 39 Yön:ZaImanKing Carric Otis Mickcy Rourke Jacqueline Bisset CIHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU İNSAN SURETLERİ MOzüdlGûl<KLrû2Bol-Qm T U L Û CIZGEK Yazan: AZİZ NESİN Suretlerl oyunda. asıllan her yerde... 1O1. Ov**1 Çarş Perş C tesi 2 1 0 0 OYUfiun Hakkı ONK Pazar 18 00 >. Perş halk günüdur) AJANS tan Alınmısnr KENTER TİYATROSU 146 35 B9 F0T06RAF SEIYIİNERLERİ SEKİZ HARA SÜRELİ • ÇEKİMLER UYGULAMA 16 OCAK ÇARŞAMBA GRUBU 19.00 - 21.00 19 OCAK CUMARTESİ GRUBU 13.00 - 15.00 TB 152 44 61 14] 14 01 (1400'den Sonra) c y i v KUMBASACI YOOJŞU KUMRARACI HAN 115/2-3 a ' w » I Ü N t l ( A 8 C K l i a b e v l y a n l o k a ğ ı ) RtKUM FİLMİ 149 50 33 A 8 e n ç ı I g k o m e d I s I Genel İstek Üzerine TANRILAR ÇILDIRMIŞ OLMALIII Yonetmeır J A M I E ü Y S ' NJXAU L E N A F A R U G I A KadıkOr MODA (337 01 İ») 1250-14 15-1630-1900-81.30 (147 «9 47) iiO0-13J0-16flO-18 45-J13D_ Diskjokc\ olarak mükemmcldi: (Güna)dın Vietnam) Ogretmen olarak a\akla alkışladıni7: (Ölü Ozanlar Demeği) Şimdi harıl harıl C adillac salnor: BaMİacaksınızl ROBI.N \V1LLIAMS TIM ROBBINS CADILLACMAN(14414 M) 1200 14 15 630 |J3«0112| '2 00 14 15 6 X (572 04 44) 1100 1 3 » 16 00 (127 71 M) 12 15 U 30-16 45 (2142S1) Î2 1»-M 3B 1645 (U> 44 U ) * "Cadıllac Man" OLAY YARATAN MÜZİKAL İSTANBUL DA LEVENT KIRCA • OYA BAŞAR GÜNOOĞARKEN • Sait SÖKMEN Dans Grubu GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜYaz»B: MuzsHer ABAYHAH • tılmaz ER006AH • Ydneten Levent KIRCA • ız. Wizlk: BttMOmtKIIt • Kostum S»dıfc KIZILACAÇ • Dekor Nurettın OZKON 60 KISILIK KADRO Sait SÖKMEN tons Srubu Asnman ARSAH • Zef nep TEOtl • Selım NAŞİT • M e OZ • Tekın SIPIB • Sinan BEN&lEfl • Ferdı ATUNtR • fertlı AKARNUH • Ahme! AÇ»M • Tasuf EIVEB* EnJoJan DtKMER •Mebmet BUNEY • Seiâhatlın TAŞD0GEN • Selım Stil Orksstra Carel AfiM»A$ • TrtsJo MMtSST • (rhan UCUB • tzan OOSULU • Ctm SKS41 P u a r t e s ı - Perşembc - Ctıına - Cnmartesı 21 00 'Pazar 15.30 Bılet Satıs Sosterı Merkezı 5 1 6 2 0 7S/Vakkoraaa Taksim: 151 15 71/Vaktıorama Suadıye 360 90 90 Sallerıa 559 95 60 YENİKAPI SAHİLYOLU HÜRRİYET GÖSTERİ MERKEZİ'NDE FEZAFİLMSUNAR Türk Sinemasının Yüz Akı Keviriin ailesi latile çıkarken küçuk bir ayrıntıyı unutmuşlardı. . KEVIN Sinemalarda Yon: Y U C E L Ç A K M A K L I OynıPERİHAN SAVAŞ • BERHAN ŞİMŞEK NAZAN SAATÇİ K Olnmuk HAKAM Ankan tÇCCBECİ lım>r &ENOCAK Efiurunt ZAFER TAVVARE TENI Kevın'ı seveceksınu" Newsweek STEVE MARTIN Yaşam, aşk ye çocuk yetiştitme sanatının inceliklen hakkmda ibretveticibirkomedi SıkıDosllar1990 Venedik Filn Şenlı«ı En lyi Yonetmen Öddlü Sizin âe başımza gelebilir FAUSTO (0 R İ 7 İ m T i u s t t r n Dostlar Tiyatrosu Satonunda D I A I I I I I l y a u u B a f O H a n / T ü n e ) -fei; 1 4 48 1 37.145 24 90 Onana FALLACCI'nin BİR İNSAN yapıtından estnlenerek yazan Haül BEYTAŞ AHMET UĞURLU KARŞI TİYATRO HAMLET II OPİJİINJALİNE BES BASAR HERSEYE KARSIYIZ91 Panaattı INC1140 73 00 Ho* 2<>~< 0 e ifTKes ge'et» • A L ! P O Y R A Z O G L U T İ Y A T R O S U Sırasalviler 91 - latcslm 144 46 75 151 43 65 ZSİR DAHA SON DCFA l çtîgmîar ktuübit" Pte>ihark; hergün 21 M C tesiiS 00-21M P a m 1SÜ0-18 3O Ercüment BALAKOĞUİ, SJbel DfNÇER, Nazsn DtPER, Zaffer Dİf*ER, AU DOĞANTİMUR, Fikret FIRTINA, Ergun GÜNTAV, Ünal GÜREL, TUtan KARABULUT, Tog«y KIUÇOĞUJ, Teoman KUMBARAaBAŞJ, Vtnte ŞİŞMAN, Mehımt TB<KANAT, Höraei YAYLALI, Kubtlay ZERENER 19 Ocak'tan başlayarak... A M B U . B E L E D I Y E : Sınema Tiyatro Gösteri 14« 9 7 3 8 132 6 4 2 6 A J Ş E H I R T I Y A T R O L A R I WILLUW SHAKESPEARE KRAL LEAR Turkctu Han $AHİNBA$ VonctM M USAPO&.U 115-16-17 H | EkrM H flEY/CenH R REY LÜKÜS HAYAT Yinetm. HıMm DORMEN 119-201 Falıh Resai Nı Sahnest (S26 53 80) Çmn M.TM TELEFON KİMİN İÇİN ÇALIYOR Yolatııı Engın ULUOAE 115-16-17 18-19-201 Erkan AKIH DELİ EDER İNSANI BU DÜNYA Yindm Macit KOPER 115-16-17 18 19-201 Rlymund FITZSIMONS AKTÖR KEAN Turkçai Stvgı SANLI Ytratn THRQ YALMAN [15 Salı 2 Sıtulunın Kudret kKSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTABEVİ Yuietn-BnvSABUIKU P ttsi 2a30/ Psr CunrlS.00 S»ıl FAİK-Slvîi DlNÇtL MERAKLISI İÇİN IÖYLEBİRHİKAYE YtMlen Macıt KOPER 116-17 18| Vacl» HAVEl GÖRÜŞME-KUTLAMA CAGRI Turkçttı Esm Talıı ÇEÜKKAN Ynıtefl Otaı GUHEY 119-201 BILETLER TIYATBO GIÇELEHININ DIŞ NDA KADIKOY MEBKEZ GIŞE-VAKKORAMA TAKSİM VE APS GAYRETTEPEOE SATILMAKTADIR Oyur Gcnlerı Sa 20 30'Çar 15 00-20 30 Per-Cuma 20 30 Ctesı 15 00-20 30,Pazar 1500-1830 CEMALRESİTREY İstanbul Buyukşebtr Beledtye Başkanı Prof Dr.Nurettm Sozen'in destek ve katkılartyla "BULENTAREL'Î ANMA KONSERI"Suna Kan - Kematı, Gülay Uğurata - Pıvano Nurityicil- ^ıtVrtUğurtanAksel-Aıp ı e BoğaziçıOdaSolistleri B Areftn elektronık ımızık eserlert Teoman Madra'nın mıılti meüıu ndeo vapınıı ile sumtlauıktır 20 Ocak 1991, Pazar Saat 19.00 Bilet Satış Y e r l e r i Konser S.ıtonıı 1-* =,\ 92 Gallerıa l)aııwıu Bnroaı Vakknrama Taksim 1S1 1^ "1 \akkoranu Sııaıiıve DU«Y» 11499361) 11 30-1400 1*30-1900-21 15 Kadıklr KSM (349098311130-1400-1630-19-00-2130 • ADtlMA METHPtt. (1257478) 12 00-14 30 1700-19-15-21 30 RICHARD GERE JULIA ROBERTS Beroikı CEP (FHas) (149 01 M ) 12 00-14 15-16 30-18 45 21 15 BABA 2 O K M Dereboyu Cad 110 158 6987 Seanslar 13.00 17 00 2100 '"««—•İSTANBUL DEVLET ! TİYATROSU 22 Ocak'tan Başlayarak TAKSİM SAHNESİ'nde Georg Buchner DANTON'UN ÖLÜMÜ Çevıri. Muzik. Heıı Semıh Fınncıoğlu Kottuni. Hale Eren l*tk: Onder Ank OynâyamlM' Nıhat llert Taner Bırsel Kurşat Alnıactk Seıçuk Kıpçak Hald Dogan Cfvan Canoua Işıl Taylor Rjçhan Çalışkuı Guien Çetırel 22,23,24,25,26,27 Ocak Suareler 20 30 Matıneler 15 00 Pazar 15 00 T e l : 1 4 9 6 9 4 4 lul "—*,İSTANBUL IDEVLET TİYATROSU Azır Kesın YAŞARNEYAŞAR NE YA3AMAZ Yonetn Kman I s * Muzik rımar Sdlçuk 19.20 Ocak DosUfmkı BUDALA Uyarlifan SiBon Gray Ctvıroı Ora tttnte$e Yoneten Enqın Cezzar ze z~ ocak Nıllıam Gıbson SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Yongten Alev Sezn 19 20 0 c * Necatı Cumalı AHMETLERİM 26.27 Ocak Nicatı Cumiiı AHMETLERİM Yttıetetı Ketıan Isık I5.1&I7 1119.20 Oc»k AMon CeMv HAPŞIRIK Uyartayan Wctwl Fnyn Cevırtn Lıle Sren Yonelen Cluıs riarrıs 22.23 24 2S.26.2J Ocak Memet Baydur YANGIN YERİNDE ORKİDELER Yonelen Can Bırzap 15.16.17 18 19.20 Ocak Georg Buctiner DANTONUN ÖLÜMU Ccvıren ve Reıı Semıh Frncıoglu t » n ı taınu *nv, SM B B II U U KilklHr T« 14S S3 a Jerome Kılty SEVGİU SOYTARI Cevıren lalat Halnan Yonelen KırUI Tıbel 16.17 18 Otat Necaö Cunalı AHMETLERİM 73 24 25 Ocak Sa^ayı Tı^atfO° ı ait aros Yokuşu dı^ Sarâ/ı <ıraed f İstanbul devlet opera ve balesi ATATÖRK KÜLTİJR MERKEZİ SProkolıtv ROMEOVE JULİET ' bale 3 pertt Kortogralı »«red IMrigıns Sahneyt Koy>n Evnç Suıul/ Suna Şend Orkeslra $e<ı Elsad Bagırev 16 Ocak 2000de |Gala| 22 29 Ocak 20 00"d« ? I Çaykovıki MAÇA KIZI opîrî 3 perdt Orkestrı $e(i Elsıd Bagırov Sahncye Koyan Aydı» Gun 19 Ocak I5 3ffdl G Puccını LA BOHEME opera 4 perde Orkttira $el; Renato Palumbo Sahneyt Knyan Yekla Kara 17 Ocak. 20.00de 31 Ocak. 20.00" de İNGİLİZ BESTECİLERİYLE BİRAK$AM Solıttler Bılgc Gtrgao-Huigm Ozsan *rp Ferda Arıkan Piyano Hunyın Kaya 21 Ocak 19.00da 0 Donınt YUSÜF İLE ZÜLEYHA opeva 3 perde Orttttrı $dı Okan KMIRIŞ Salm.y« Ktyan Cuneyl GOKÇER 24 Ocak 2O.0C<* TS«lcc* BİR UZAY MASAU pop opera 2 Mltım Sahneyt Koyan Sumeray Anoun 18-25 Ocak 2O00dc BMeHer tomjlkten W hoflo cnce AJCM. glşaKHind* SoodiYe- Toktlm Uakkorama PangaN Gançtaı Mağazokınnda v» Gallefia-AJakûy donı^ma buro»unckı soti^a çttmakkıdır 15' 10 23 151 M 0 0 ( 7 n a l ) 254 «SAIONU 16 Ocak Çarşamba Saat 19.00 ATİNA SENFONÎ ORKESTRASI şKt ALEXANDER SIMEONIDIS SOLtST JANIS VAKARELlS .P^ano. Wjgncr Prelü.1 ve IsokkranOkımu" Us?t 2 Nuımrah PSvano Konçerlosu ^ntonıtHi Pacjn Stnvinskv "Aıe? Kıışu" * 17 Ocak Perşembe Saat 19.00 ATİNA SENFONt ORKESTRASI $hK ALEXANDER SIMEONIDIS SOLİSl S U N A KAN ıKeman) Mourı Fıgaro nun Dugunu L\rrtur Bctrtno^cn Kemao Knnı,-cnosu Bcclhoven -Senftım no 3 Eroıca " • Tim UeHtr Tmrtift injmnrtHtT Dtr*tı tmnftmdi* « M > t M | l r " BU«1 Satış Ytftcri Konser Salonu 148 53 92 Gallena Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorarıa Taksim 151 15 71 Vakkorama Suadıye K>0 90 90
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog