Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 16 OCAK 1991 (A) milli takım teknik direktörü "kulüplerle dayanışma şart" diyor Piontek: Çok çahşmalıyızMilli takımın daha fazla bir araya gelip hazırlık maçı oynaması gerektiğini belirten Piontek, "Her ay bir maç ve kamp düşündük. Martta Mısırla oynayacağız. Nisan-mayısta ise kupa maçlarımız var" diye konuştu. NÜVİT TOKDEMİR İZMİR — Milli Takımlar Teknik Direktörü Sepp Pion- tek, "Türk fulbolunu sadece konuşarak bir yere getiremem. Çok çauşmamız laznn" dedi. Çahşmanın yalnızca milli ta- kımda olmasının bir yarar sağ- lamayacağını, kulüplerle daya- nışma içinde olmaları gerektiği- ni vurgulayan Piontek, her şe- yin profesyonelce yapılması ge- rektiğini söyledi. Milliler alkışlandı Kendisinin göreve geldiğin- den bugüne dek, bir değerlen- dirme yapılması islendiğinde, Piontek, "Bunu söylemek çok zor. Ancak Polonya'daki maç- tan sonra oyuncular benina ne- ler yapmak istedigimi anlama- ya başladılar. Gelecekte daha da iyi oiacağına inanıyorum" kar- şılığını verdi. Gazetelerde çıkan 'AvTupa'da Türk futbolunun sı- ralamadaki yeri değişti' biçimin- deki haberler için, yonım yapa- A.Ordu'yu 4-0 yendiler - A MUti Takım: Akçay (7), Ahmet Akşüt (7), 4 Necdeı (4), Bü- (5), Tay- Altınordu: 0 HAKEMLER: Ahmet Zincir (6) A MİLLt TAKIM: Hayrettin (5), Yusuf (5), Ogün lent (6/, Rıza (7), Ünal (6), Muhammet (6), Mehmet fun (4), Rıdvan (7), Tanju (7) ALTINORDU: Cengiz (3), Yüksel (3), Bedri (3J, Ergun (4), Hakan(2) - Feyzullah (5), Timur (4) (Fuat 2), Muzaffer (3) (A. Meün 3) - lbrahim (6), Şakir (3), (Ogün 3), Metin (4) (Ali GOLLER: Dk. 13-34 Tanju, Dk. 50 Rıdvan, Dk. 61 Mehmet MERİH AK İZMtR — A Milli Takım Iz- mir*de yaptığı hazırlık maçının ilkinde Altınordu'yıı farklı bir skorla yendi: 0-4. Karşılaşmanın 13. dakika- sında Muhammet topu Tanju 1 ya gönderdi. Bu futbolcunun kafavuruşu A Milli Takımı 1-0 öne geçirdi. 34. dakikada ise Timur'un hatalı pasını yakala-' yan Tanju kaleciyi çalımlaya- rak topufileleregönderdi. İlk- yarı da bu skorla kapandı. 2-0. İkinci yarıda da Milli Ta- kım, Altınordu karşısında bas- kılıydı. 50. dakikada Rıdvan sahalarımızda çok az görülen şık bir gol attı. 3-0 61. dakika da Ünal'ın ortası ile Şifo topufileleregönderdi. Maç da bu skorla tarnamlandı. 0-4. Bu arada Ümit Milli Futbol Takımı ise Bucaspor ile yaptı- ğı karşılaşmayı 47. dakikada Ali Nail'in attığı golle 1-0 ga- lip bitirdi. mayacağını, çünkü istatistikle- rin her maçın sonucuna göre de- ğiştiğini söyleyen Piontek, yıl içindeki programı için şöyle ko- nuştu: "Her ay bir maç ve kamp dü- şündük. Martta Mısır'la oyna- yacağız. Nisan-mayısta Avrupa Kupa» maçlanmız var. Tem- muzda İskandinav ülkeleriyle, sonra Bulgaristan ve de başka ülkelerie maç olacak. Oyuncu- ların yeterli tecriibesi yok. Milli takımlar Teknik Direk- törü Sepp Piontek, yabancı fut- bolculann Türk vatandaşı ol- maları durumunda milli takım- da oynayıp oynayamayacaklar konusunda da şunları söyledi "Bana bir Miıller örneği ve- rildi. Kendisi Türk vatandaşı degil. Biz gerçek olmayan şey- leri konuşmamalıyız. Şuandâ elimizdeEngin,Okan, Hayret- tıngibiüçyeteneklikaleci var. Bunbn degerlendirmemiz ge rekiyor. Örnegin Engin gaze- telerde çıkan yorumlardan dolayı çekildi. Biz bu soro nu çözeceğfz. Üçünden iyi oian milli takım kalesine geçer. Türk vatandaşlığı- na geçen yabancılardan kesin- likle yararlanmayı diişünmüyo- nıra." Piontek, basın toplantısının sonunda Türk futbolcusunun yetenekli ve belirli ölçüde kon- disyon sahibi olduğunu vurgu- layarak, bulunduklarından da- ha profesyonel bir konuma da- ha çok çalışarak gelebilecekleri- ni bildirdi. Milli Takımdan notlar. Piontek'ten basına sert eleştiri İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Milli takımların tzmir B.Efes Oteli'ndeki kampının ikinci gününde programın gece yarısı değiştirilmesi, bunun da gazetelere ulastınlmasındaki gecikme eleştirilere neden oldu. Daha önce belirlenen programların dışında gerçekleşen dünkü programdan sonra, bugünün çalışma saatlerı ve yerleri de geceyarısı belirlemelerine kaldı. Futbol Federasyonu Ege Bolge Temsilciliği yetkilileri, değişikliğin kendilerinin dışında gerçekleştiğini vurgularken, Sepp Piontek ve JFatih Terim'in bu konuda yetkili olduğunu vurguluyorlardı. • A Milli Takımı'nın dün sabahki çalışması Alsancak Stadı'ndan Atatürk Stadı 1. Nolu sahasına, öğleden sonraki Altınordu maçı da Atatürk Stadı'ndan Alsancak Stadı'na alındı. Aynı Işekilde Ümit Millilerin de programı bir . anda değişivermişti. Elbetteki değişikliği Piontek ve Terim istemişlerdi. Yani açıklanan program uygulanmayacak, günübirlik yeni düzenleme yapüacak. • Dün sabah A Milli ve Ümit Milli takımlann belli bir bölümü Atatürk Stadı 1 Noîlu yan sahasında çaüşü. Piontek, öğleden sonraki maç düşüncesiyle bu çahşmadaki kadroyu ,kısıth tuttu. Feyyaz, Ulken ve K.Bülent sakatlıklan nedeniyle düz koşu yaptı. Kaleciler, Kâzım, Engin ve Okan aynçalıştı. Ognz, Aykot, Metin, Ali Rıza, Farak, Soner, Recep ve Hami ise ayrı bir grup olujturdu. • Piontek'in gazetecilerle söyleşisi de gergin bir havada geçti. Piontek, söyleşide, "Bazı gazetecilerin nasıl düşündtiklerini iyi biliyorum. Skandal peşindeier" derken bir hayli sinirlfydi. Gazetecileri neden karşısına . aldığı yolundaki bir soruyu, "Ben çalışmak SEPP PİONTEK —GazetecUerin skandal peşinde istiyOnım. Btınıya cinsel yasamımı, koştugunu söyledi. arkadaşlıklanmı anlatmaya gdmedim" Sutopunda yabancı antrenör furyası ARİF KIZILYALIN Futbol, voleybol, güreş, boks, atletizm derken, suto- punda da "yabancı antrenör' furyası başladı. tstanbul'da yann yapılacak olan Türkiye büyükler deplas- manlı sutopu 1. liginin ilk dev- resinde 4 yabana teknik adam görev alacak. Galatasaray'da Macar, Adalar Su Sporlan ile Yüzme thtisas'ta Bulgar, Kar- şıyaka'da da Sovyet antrenör- İer görev yapacak. Galatasaray'ın 2 sezon ön- ce Macar Zoltan Gulyas'ı ge- tirmesinin ardından ASSK Bulgar Popov, İstanbul Yüz- me Ihtisas Bulgar Vasil, Kar- şıyaka'da Sovyet Petronoviç lonov'la anlaştı. Yabancı tek- nik adamlardan Bulgar Po- pov, Macar Gulyaş ve Sovyet lonov'un (A) takımlarda gö- rev yapacağı öğrenilirken, ÎYlK'Ie anlaşan Bulgar VasiT- in de öncelikle genç ve bayan takımlan ile ilgileneceği ancak (A) takımına da yardımcı ola- cağı belirtildi. Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyonu Asbaşkanı Ali Uçansu, 'yabancı' antrenör- lerle ilgili olarak yaptığı açık- lamada, "Ligde sayısal olarak yaşanan antrenör sıkıntısını yabancı antrenörler dolduruyor" dedi. Türk ant- renörlerine güvenlerinin "Um" olduğunu ancak sayı- sal azhk nedeniyle kulüplerin yabancı çalıştıncılara yönel- diklerini belirten Uçansu, "Biz her zaman için Türk teknik adamlara guvenraişizdir. An- cak sayısal oiarak bir azlık söz konusudur. Bu nedeole bazı takımlarımız yabancılarla an- laşma yoluna gitti" diye ko- nuştu. Yabana antrenörler saye- sinde TUrk çalıştıncıların da deneyim kazanacağını kayde- den Uçansu, konuşmasını şöy- le sürdürdü, "Sutopunda faz- la geiişmiş bir iilke değiliz. Ya- bancı çahşüncılar elbette suto- pumuza bir seyler kazandıra- cak Ustelik bir rekabet ortamı da doğacak. Ancak federas- yon olarak Türk antrenörlere güvenimiz tamdır". Beşiktaş Sarıyer ile oynuyor GİRNE (Cumhuriyet) — Beşiktaş Sarıyer ile oynuyor. 2. yan hazırlıklan için Kıbrıs'- ta bulunan Beşiktaş ve Sarıyer takımları bugün ikinci kez karşı karşıya geliyorlar. Girne 20 Temmuz Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaş- manın hakemliğini Argun Da- rıcı yapacak. Bu arada Beşiktaş Sarıyer ile yapacağı hazınk maçında as futbolcu- lardan yoksun mücadele ede- cek. Milli takıma giden 8 Siyah-Beyazlı futbolcu yerine teknik direktör Gordon Milne bu maçta yedekleri ve paf ta- kımında oynayan Cemre, Ser- gen ve Metin'i oynatacak. Listede Hollandalı, Polonyalı, Romanyalı ve bir de gurbetçi var G.Saray transfer peşîndeÖnümüzdeki sezon Avrupa'da sesini duyurmak isteyen Sarı - Kırmızılılar, yeni isimlerin peşine düştuler. Dan Petrescu'dan sonra Galatasaraylı yöneticiler Hollanda'dan Frank Berghuis, ismi açıklanmayan bir Polonyah, Almanya'nın Karlsruhe takımında oynayan Mehmet Scholl ile temasa geçtiler. MUSTAFA ERSOY Galatasaray'dan Avrupa'ya hazırlık. San-Kırmızılılar Avrupa'da seslerini du- yurmak için "kollan sıvadılar". Daha önce Dan Petrescu'ya talip olduklarını açıklayan yöneticiler, şimdi de Hollan- dalı, Polonyalı ve Almanya'da yaşayan bir Türkün peşine düştüler. Lig lideri Galatasaray'ın yönetim ku- rulu üyeleri, önümüzdeki yıl Galatasa- ray'ın "süper" olacağı mesajını verip boş oturmadıklannı belirtiyorlar. Galatasaraylı yöneticiler Fenerbahçe 1 nin ön anlaşma imzaladığı Dan Petres- cu ile daha onceden konuştuklannı, sı- rada 3 yeni isim daha olduğunu söylü- yorlar. Galatasaray'ın temasa geçtiği di- ğer yabancılar ise Hollanda'da Frank Berghuis, Almanya'dan Mehmet Scholl ve ismi açıklanmayan Polonyalı bir yıl- dız. Galatasaray'ın Koseçki ile uzlaşmadığı dönemlerde Hollanda'da temasa geçilen Frank Berghuis yeniden gündeme geldi. Yeni sezon için düşünülen isimlerin ara- sında olan Berghuis ile Hollandalı Me- najer Henk Van Ginkel'in görüşüp söz aldığı öğrenildi. Van Ginkel'in noel ta- tilinde görüştüğü Frank Berghuis Volen- dam takımında oynuyor, 24 yaşında ve sol açık. Galatasaray'ın gelecek sene düşündü- ğü isimlerden birisi de Almanya'da top oynayan genç yıldız Mehmet Scholl. Al- manya birinci liginin Karlsruhe takımın- da oynayan Mehmet Scholl 21 yaşında. Alman futbol otoritelerinin "gözbebeği" olan Mehmet, Türk baba ve Alman bir annenin çocuğu. Galatasaray'ın temasa geçtiği Mehmet'in lstanbul'a gelmek is- tediği söyleniyor. Galatasaray'ın temasa geçtiği isimler arasındaki Polonyalı futbolcunun ismi şimdilik açıklanmıyor. Fenerbahçe'nin Polonya'ya yakınlığı nedeniyle yeni fut- bolcunun ismini açıklamayan Galatasa- rayh yöneticiler "Koseçki kadar meşhur" diyorlar. Galatasaray'ın peşine düştüğü bu dört isimden ikisi transfer edilrneye çalışıla- cak. Geriye kalan yabancılardan Preka- zi'ye Türk olması teklifi yapılacak. Şim- dilik bu konuya olumlu bakmayan Pre- kazi "konusmamız lazrnı" diyor. Rota- riu'yu da Türk yapmak için uğraşan yö- neticiler "Süper Galatasaray için kolla- n sıvadık" dediler. Galatasaray Teknik Direktörü dünkü calışmada "öfke saçtı". İkinci yan hazır- lıklarını sürdüren Sarı - Kırmızılılar tem- polannı arttırdılar. Roti'den müjde Bu arada tedavi için ülkesine giden Rotariu'nun durumunun çok iyi olduğu bildirildi. Sürekli iğne yaptıran Rotariu, bir hafta daha tedavi görecek. 12 yaşındaki Fu Mingxia bütün zamanların en genç şampiyonu Dünya Çinlî kızı konuşuyor 8 yaşında jimnastiğe başlayan 1.44 metre boyunda ve 35 kg. ağırhğındaki Çinli Mingxia Dünya Şampiyonalan tarihinin en genç altın madalyalı sporcusu. MURAT YIĞCI ~ 70 ülkeden 2000'e yakın sporcunun katıldığı ve tüm dünyanın izlediği Dünya Yüzme Şampi- yonası'nın yıldızlan kimler olabilir? Seul'de bü- yük başarı kazanan, Perth'te de ülkesini başa- nyla temsil eden, yine de beklenenin altında de- receler yapan Amerikalı Matt Biondi ve Janet Evans mı? Senkronize yüzmede dünyanın en iyi derecesini yapan Amerikalı ikizler Karen ve Sa- rah Josephson mu? 100 metre kelebekte bu da- lın en iddialı ismi 'albatros' Michael Gross'u ge- çerek altın alan Surinamlı Anttaooy Nasty mi? Yoksa kınlan 6 dünya rekorunun sahiplerinden biri mi şampiyonanın yüdızı olmalı? Sorulan ço- ğaltmak mümkUn, ama biz oyumuzu erkekler- de 2 dünya rekoruna birden imzasını atan Ma- car Tamas Darnyi ve bayanlarda tüm zamanla- rın en genç şampiyonu olan Çin Halk Cumhu- riyeti'nden Fu Mingxia için kullanıyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti, atlama dallarmda Dünya Yüzme Şampiyonası'nın'en başarılı ül- kesiydi Perth'te. 12 yaşındaki Mingxia ile baş- lanan altın madalya serisine, yanşılan 6 atlama branşmın 4'ünde altın madalya alarak devam etti Çin Halk Cumhuriyeti sporculan. Ülkesine ilk altın madalyayı kazandıran Fu Mingxia ise dün- ya şampiyonaları tarihinin en genç altın madal- yalı sporcusu olarak adını duyurdu. Mingria 1.44 metre boyunda ve 35 kg'lik bir sporcu. Yaşı 12. Bu spora 4 yıl önce, 8 yaşın- dayken, jimnastik için çok yaşlı olduğu söyle- nince başlamış. tlk başansı geçen yıl lyiniyet Oyunları'nda kazandığı altın madalya Mingxi- a'nın. Ülkesindeki hayatı oldukça basit. Günde 10 saatlik bir çalışma. haftada bir kez aile ziya- reti geri kalan zamanlarda ise yine spor ve oku- lunda psikolojik olarak yanşmalara hazırlık. Fu Mingxia böylesine bir çalışmadan sonra dünya- nın en genç şampiyonu olmayı başardı. Ulusla- rarası Yüzme Federasyonu FINA'nın uygulama- ya koyduğu yeni kurallar sayesinde de en genç şampiyon olarak kalacak. Çünkü F1NA Dünya Şampiyonalan'nda yarışan sporcuların 14 yaşı- nın üzerinde olması gerektiğine karar verdi. Yi- ne de bu sporu sevenler Mingxia'yı 1992 Barce- lona Olimpiyatlan'nda görebilecekler. Şampiyonanın 2 dünya rekoru kıran Macar sporcusu Tamas Darnyi ise dünyanın tanıdığı bir sporcu. Katıldığı yarışlarda yüksek performans gösteren Macar sporcu 400 metre karışıkta 4.12.36 ile kendine ait rekoru 2.77 saniye düşür- BAŞARISIBOYL NDAN BÜYÜK —12 yaşındaki Çinli cimnastikçi Fu Mingxia tüm dikkatleri üzerine çekerken gelecek için büyük ümit verdi. dü, 200 metre karışıkta ise 1.59.36'lık derecesiyle David Wharton'a ait 2.00.1 l'lik dereceyi elegeçirdi. Darnyi, oldukça başarılı bir sporcu. 400 metre karışıkta 1985 yılından bu yana geçilme- yen Darnyi, 1988 Seul Olimpiyatlan'nda da bu dalda altın madalyanın sahibi ol- du. 3 dünya rekoru kıran -ve 3 altın ma- dalya alan- Macar takımının çalıştırıcı- sı Tamas Scechy ise Darnyi'nin rekor- larından sonra ilginç demeciyle dikkat- leri üzerine çekti. "Ben onlan rekor kır- malan için değil, altın madalya almala- rı için çalıştınyorum. Çünkü altın ma- dalyaya da dünya rekoruna da verilen para ödülü 5 bin dolar." Şampiyonanın başarılı çalıştırıcıları arasında bulunan ve 3 dünya rekoruna imza atan Macar teknik adam 1958 yıhna kadar boks ve atletizm koçluğu yaptıktan sonra yüzme- ye geçti ve Macaristan'ın son yıllarda bu daldaki başansında önemli pay sahibi. Hakan Hollanda yolcusu • Spor Servisi — Fenerbahçe'nin uzun süredir sakatlıgı atlatamayan futbolcusu Hakan, tedavi için bugün Hollanda'ya gidiyor. Baldırındaki ağrılardan şikâyet eden futbolcu Teknik Direktör Hiddink'in isteği üzerine Hollanda'da doktor Brekel'e muayene olacak. Vakıfbank zor sınavda • Spor Servisi — Avrupa Konfederasyon Kupası çeyrek final ilk maçında Vakıfbank Bayan Voleybol Takımı bugün ttalya'da Pescopagano Matera ile karşılaşıyor. Vakıfbank'ın maçı saat 20.00'de başlayacak. Satrança Körfez engeli • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Geleneksel 1. Satranç Turnuvası'na "savaş krizi" nedeniyle 50 kişinin katılmadığı belirtildi. TUrnuva Organizatörü Ali tpek yaptığı açiklamada turnuvaya 150'yı aşkın kişi beklediklerini, ancak "savaş krizi" nedeniyle sayının İ00 dolayında kaldığını açıkladı. Turnuvaya 101 satranççının yanı sıra bir de Kasparov isimli bilgisayar katılıyor. Voleybolda Ttirkiye Kupası • Spor Servisi — Voleybolda Türkiye Kupası çeyrek final ilk macları bugün Ankara ve Jstanbul'da oynanacak. Günün programı şöyle: Ankara (Selim Sırn): 15.30 Petrolofısi-Eczacıbaşı, 17.00 Emlak Bankası-Ziraat Bankası, İstanbul (Burhan Felek): 15.00 Fenerbahçe- Mako, 16.30 Galatasaray- Arçelik. H A F T A L J K ABDÜLKAPtR YÜCELMAN Al eline boyayı karala da karala Bir gazetecinin haber kay- nakları vardır. Daha doğrusu olmalıdır. Örneğin lisansla il- gili bir soru mu var, BTGSM'- nin ilgili dairesi bu konuda bik gi verebilmelidir. Federas- yonlarla ilgili bir araştırma mı yapılıyor, gazeteci gerekli malzemeyi rahatlıkla alabil- melidir. Eğer kaynaklar yeter- li bilgileri vermekten kaçını- yorsa gazeteci yetersiz de ol- sa bu haberi gazetesinde de- ğerlendirecektir, ama yanlış, ama eksik. Bir örnek verelim. Tam kış sezonunun ortasında, yani kayak sporunun en önemli bir devresinde Kayak Fede- rasyonu Başkanı görevden alınıyor. Bu kişi aynı zaman- da Bursa Beden Terbiyesi İl Müdürü'dür. Federasyondan neden alınmıştır bilen yok. Araştırıyoruz, soruyoruz, kim- se bir neden gösteremıyor. Sadece dedikodular var orta- da. Örneğin bu federasyon başkanı federasyonun bütçe- sini dilediği gıbi harcıyor, Ulu- dağ'daki otellerle işbirtigi ya- pıyormuş. Belge var mı? Ta- nık var mı? Yok. Sadece laf var ortada. Laf için bir fede- rasyon başkanı harcanır mı? Bu ülkede harcanır. Diyelim ki dedikodular gerçek, o hal- de bu federasyon başkanlı- ğından alınan bu kişinin Be- den Terbiyesi İl Müdürü ola- rak görevine devam etmesi sakıncalı değil mi? Devletin parasını federasyon başkanı olarak yiyen bir kişi il müdü- rü olarak yemez mi? Yani bir insan federasyon başkanı olarak yutucu, il müdürü ola- rak tutucu olabilir mi? O hal- de Kayak Federasyonu Baş- kanı ya aklanmalı ya da pak- lanmalıdır Gelelim ikinci olaya. Kayak federasyonunun görevden alınmasından hemen sonra İsmet Ülker başkanlığa atan- dı. İsmet Ülker'i çok eski yıl- lardan beri tanınz. Öylesine bilgi yüklüdür ki o bilgileri bi- riterine aktarmak istediği için çok konuşur. Temiz ahlaklı ve dürüst bir bürokrartır. Da- ha doğrusu benim tanıdığım İsmet Ülker böyledir. işte bu İsmet Ülker'in federasyon başkanlığı bir günde bitti. Ba- kan İsmet Özarslan ismet Ül- ker'in görevinden alındığını açıkladı. Nedeni? Nedenini bilen de yok, açıklayan da. Yine sorduk, soruşturduk. Küttür Bakanı'nın istediği ba- zı kişileri federasyonuna al- mamışmış. Bunlar da laf. Kı- saca iki kişi okka altına gidi- yor, kimseden bir açıklama gelmıyor. Basına da duyduk- larını yazmak kalıyor. İnsanlan karalamak günü- müzün modası. "Pisliği fır- lat duvara, yapışmasa da izJ kalır" düşüncesi bugün spo- rumuzun hemen hemen her kesiminde uygulanıyor. Ve devletin resmi makamları da bir açıklama yapmayınca o duvardaki pisliği temizlemek- yine basına düşüyor. Akademili olmak Yıl 1975. Ankara'da 19 Ma- yıs Spor Akademisi kurulmuş ve 1 yıl sonra da İstanbul'da A.Hisan'nda ikinci bir spor akademisinin kapılan açılmış. İşte 1976'daAnadoluhısarı'n- da açılan spor akademisinin ilk mezunları bugün Boğaz'- da bir fokantada buluşup es- ki günleri anımsayacaklar. Çünkü akademiden mezun olmalarının 11 'inci yılını kut- layacaklar. 1976'da İstanbul'da kuru- lan spor akademisi için Cum- huriyet o günlerde bir hayli eleştirilerte ikinci bir spor akademisinin karşısındaydı. Çünkü ikinci bir spor akade- misi için ne öğretim kadrosu ne de düşünce yeterliydi. Fe- derai Almanya'da Köln'de, Demokratik Almanya'da da sadece Leipzig'te olmak üzere 1 'er spor akademisine sahip bu iki dev ülkenin ya- nında bizim ikinci, hatta da- ha sonra Manisa'da açılan üçüncü spor akademisi bir fantezi, bir gösterişten başka bir şey değildi. Yürümezdi, çünkü 1 spor akademisinin ders müfreda- tını bile dolduramayan ve araştırmaya yönelik hiçbir fa- aliyeti olmayan bir spor aka- demisini düşünmek bile ola- sı değildi. Ama dinletemedik kimseye, açılan spor akade- mileri dünya ülkeierindeki di- ğer benzer akademilerin amaçlarına ulaşamadan ya- vaş yavaş lise egitimine ben- zer bir düşünce içine döndü. İlk mezunlar ise ne federas- yonlann ne devletin ilgisini bi- le çekemedi. Branslardan mezun olanlar 15 günlük kurslaıia diploma alan ilkokul mezunu futbolcuların yanın- da B lisanslan ile birer çömez durumuna düşürüldü. Kısa- cası akademi mezunları iş bulamayıp yaşam kavgaları- nı daha başka geçim yoltann- da aramaya başladılar. Bu akşam bir araya gele- cek olan akademi mezunları belki birbirlerine çok ilginç anılarını anlatacaklar. Belki bugün sporun dışında başka yollardan geçimlerini sağla- yanlar daha mutlu oldukları- nı söyleyecekler. Ama gerçek şu ki bugün dahi sadece lise egitimine benzer eğitim ya- pan ve "akademik"liği bir yana btrakıp "eğitim fakülte- si" levhası altında spor eğiti- mi yapan gençler geleceğin birer beden eğitimi öğretme- ni olmanın ötesinde bir amaç taşımıyorlar. Galatasaray'ın 'ilk'leri Kulüplerin yeni gelir kay- nakları ile ilgili yazılanmıza yi- ne devam etmek istiyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz ki hem kulüplerin kurtuluşu hem de Türk sporunun geliş- mesi ekonomik özgürlükle sağlanacaktır. Girişimci kulüplerimiz ara- sında İlk atılımı yapan Gala- tasaray oldu. Örneğin bu yıl başlarken Galatasaray takvi- mi ile Galatasaray ajandası- nın telif ücretini firmalara sa- tan Galatasaray, bu alışveriş- ten 150 milyon aldı. Bu belki bir Galatasaray kulübü için devede kulak. Ama önemli olan bir düşünceyi uygulama safhasına getirmektir. İşte Galatasaray bu konuda da "ilk" olmakta ve adından "telif" almakla çok yeni bir girişimde bulunmaktadır. Galatasaray bu sezon iki girişimde daha bulundu. Bunlardan birisi "hayvan tl- yatrosu", diğeri ise "salon turnuvası "ydı. Bu iki organi- zasyonda da belki giderleri- ni bile karşılamakta güçlük çekti, ama Galatasaray'ın gi- rişimlerinin sürmesini dile- mekteyiz. Çünkü elbette bir gün bu girişimleri, bu yenilik- leri anlayacakların sayısı ar- tacaktır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog