Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMI 16 OCAK 1991 DÖVİZ KURLARI 16 OCAK 1991 DAvian Cinsı 1 ABODoUn 1 B.Alman Maıta 1 »vusturya Şrtinı 1 Bslçıks FfBfifp 1 Fransız Frangı 1 HotondaRorirt 1 IsveçKronu 1 (Snçre FranQi 100 hiyan UrM 1 JaponYeni 1SMiı 1 S.Anfcisttn ftyıi OAvız Ahş 3022.94 1957.74 278.46 96.21 576.19 1737 32 526 92 2347.91 260 38 22.25 5760.83 806 65 Döviz Satş 3029 00 196166 279.02 95.40 577.34 1740 80 527 98 2352.62 260 90 22.30 5772.37 806.27 Efektf A * 3019 92 1955 78 27818 93.59 575 61 1735 58 52165 2345 56 255 95 22 03 5755 07 786.48 Efektıf Saüş ÇMUZKM 3038 09 1967 54 279 86 95 69 579 07 1746 02 529 56 2359 68 26168 22 36 5739 69 810.69 J 1 5441 Alman Mario $ 5.2464 Fr Frangı $ 1.7400 Hol Flonnı $ 1.2875 bv. Frangı $ 1160 96 ttal Lıret S 135.85 Japon Yeni t 3 7475 S A f * ftyaJı £ 19057$ BORSA 15 ocak K*amş Mteşiı tafefct: 3408.70 MaN H M K 3223.M Snai n M c 3S2Z.N (Ûdcetu) Bıleşık endeks 3367 52 Malı endexs 3229 49 Sıraı endeks 3452 18 "" "" ;ı: 3408.86 MaN M M S : 3229.(2 Smri eattkt: 3518.81 (Öncekı) Bıleşık endeks 3255 55 Maiı endeks. 3128 78 Sınaı endeks 3333 3 Attart AnadduCvn Asdtan Aygu (•«an Mnmmus ÇtfıHıbt E BJSI llaç (BU) EQ8 tnrjûstn EgtGttre E m S t iratKD.Ç. Fems AJumnyum Good-Yeaı MfctM. Guney Sıracıl* <) I Motor Pîstort b m r O C KMMcMoMya KentSıda KeoKEKMı* KoçHoMng Koç Vattım Komsa nm Manrj's M 0 * Uet Tunzm » a n TensK ÛnoK se- ans lepan 8700 5300 1HM 2100 16750 *m 1X7» 4000 160000 5700 11 7500 tm I1M 19500 XHM 6000 875 1850 41M 6700 5300 soa 4200 91M m 11000 4950 1«M 13000 10000 S75 9600 30000 15250 13750 17500 »m 3700 Pmar Entegre Et P I H I S U Pmar Un Rabak Srtai Yayıncıtrt Sant'a Holdıng «to M k a Tam Sgora TDışbaık Tekstıftan» Tıtfta* Tezsai T Garant B Tj«lak.m Tjf ••*.{«) TŞB« 'tunnı) T1$ Bank ıCı Topfak Kjgn TnkjaCaa T.tl TJIMİ TuncaTeksU Tûrk Hava Votan T TuDorç Tûtûnbaj* UşaK Sens-ı* Tau* Yaoı K Yûnsa 1000 52S 875 1ÎS» 11M 9100 1000 2100 3700 2000 MM 675 900 5200 4000 2700 25000 3000 5250 3400 I7M 5100 360C 12500000 9700 7500 UM tznt 18000 zm rm 2400 2900 3600 3800 5300 5500 3650 Bugunlu aiduşı* 5100 II 2000 16000 5600 11 7500 18750 M! 6000 850 1650 «1M 6700 5200 10500 4800 950 7Mt 42M 30000 14500 12600 16750 r\tm 3550 S1M 19M 5» 850 12N 13N 9000 9S0 2000 3450 1850 3700 23000 13SM nm uoa 3000 3400 1Z7M 17750 »M 74M 2600 5000 5300 3450 BugLTcû ı 8ugu en yûfcs*, napamş 5500 11758 21X 18000 f7M 147Sİ 5800 S1M 117M 7500 mm 20000 6300 900 1650 6700 5200 11250 5200 1025 I1M 30000 16000 14250 18250 1CM 210C 16500 5700 S1M 117M 7500 19500 3850 2450 1100 ino 5700 575 900 1M0 14*0 9000 950 2100 3750 1950 3SM 675 4000 25000 6000 890 1650 6700 5200 4000 175 10750 4800 950 3OO00 15250 13500 17250 MMt 3650 MM 1M* 3000 3600 9800 53M 14MM 18500 IfM KM 2600 5400 594* 1 M 57X 3550 zm 1000 UM 57M 5M 850 13M 1J5» 9000 950 23H 7M* 2100 37M 1900 »M 675 3700 »500 3000 197M 18000 5100 91M 17M 5500 3500 mıktan 7«t2» 200 5690 2S3SS9 3200 8200 141 200 113600 1«2M 14(SM 2750 248450 17000 32200 5000 400 2200 8000 56000 19900 11800 400 11000 101900 72600 17X75 45700 8I77S nan 10600 I12M H5M 5234M 19150 11MI ZMM 12W 3960 1MM 1S7M 14800 196600 337980 28200 lUZIt 1UM HM 10600 280 504960 250 zım 133850 112M 4*1» 1400 100 25800 493150 17100 En çw s& AğırtıHı ortfi» 5100 2100 17000 5700 1T7M 7500 zrm 19500 SMM 6000 850 1650 6700 5200 41X »M 10750 5200 1000 30000 15750 14000 18000 22SM 3800 3471 232M 2H71 5273 11 2084 16670 5696 11M» 7500 1241 7K* 9000 950 2000 37X 1900 3900 23500 3600 960G 1I7M 18000 rm 2600 5100 S2M 175» 5600 3500 19459 6137 863 1650 6700 5200 4175 10SOB 5035 992 30000 15365 13442 17581 22111 3727 8 1 1 15SJ HTT 7K5 4 H 1 ! 24M 1018 M21 J5T7 553 868 12M 1112 9000 950 22» 7Mt 2045 3622 1895 MM 675 3873 23896 H1M 7774 X M 3000 M7I 3519 9557 5111 1MM 16149 21M Tt4» 2600 5194 S2M 1711 5535 3492 YATIRIM FONLARI 15 OCAK 1991 Çfc* Ç*ıj DMoi . . . Iş Vtmnm-1 l$ Yaünm-2 Iş «rım-3 Iş Mnm-4 Iş Yatırınv6 lntefion-1 lntefion-2 lnterion-3 lnleribn-4 lnterton-5 IkDsat YaM Iktısat V^t-2 Itcttsat Vat-3 Uctısat Yat-4 IkDsat AUım Fon Garaaû Yatinnvi Garantı Yalınm-2 Garantı Yatırtm-3 Garantı Yatınm-4 Esoank Fön-1 Esbank Fbn-2 Esbank Fbn-3 YKB Yat Fbnu YKB Sektör Fon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB Lıkıt Fon YKB Karma Fon YKBOcvızFon YKB Kapffl f « i YKB AkW Fon Vakrf Fon-1 VaKıf Fon-2 Vakrt Fon-3 Vakrf Hısse Vakjf Oûnya Vakıf Fon-6 DçöankMavı Oısöank Beyaz Dışbank Pembe Tütün Fon-1 Tütûn Fon-2 Mitsuı Fon-1 Mitsuı Fon-2 Fınans Fon-1 Finans Fon-2 Fınans Fon-3 Rnans Fon-4 finans Fon-5 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 •Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 F^muk Fon Pamtk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 Impe» Fon-2 Töbank Fon Sümer Fon Denız Fon Ege Fon Kalkınma Fon Oennr Fon Tanş Fon Ortak Fon TüritbankFon NetFon Et Fon 13.0787 14 0339 091089 170190 0406S0 190987 1412.87 2702.89 070859 09.0130 16.09B7 10.0289 0802 89 280289 111289 221087 100389 12 02 90 300530 161187 311089 110790 021187 07.0188 O7O3J58 07CÛ88 070388 070388 020139 190690 1906.90 09.0588 24 0489 181089 22.0390 26Ü3S0 14B630 280688 10.0489 280630 04.0788 101230 150788 201089 200a89 2 0 ^ 8 9 181289 2tt0a90 05.1130 091089 140230 140230 200690 011189 08.0190 020190 28.0690 220190 180790 02 0290 040590 280390 12 0290 1&0490 040530 06.0590 070590 11.0690 270890 030990 051190 011190 10800 2O0O0 10000 10.000 10.000 10661 9360 9959 11.200 10000 9764 9806 9596 9890 10000 9376 9731 10437 9936 10.319 10000 10000 10.477 9.785 9713 9.795 9.S93 9828 9.294 10.000 9542 iaooo 48279 9994 9874 1O0O0 10JB7 20556 moii 11021 10000 40XX» 1O000 9946 9956 10.428 9958 mooo 10.100 10000 iaooo 10000 11397 10357 10724 10469 mooo 10000 10.066 9962 mooo 10405 10808 mooo 10000 10.006 mooo mooo mooo mooo mooo 66256 43300 17648 15039 12.769 50723 41789 22910 20882 10019 41780 34197 16274 16437 12005 51198 21756 11746 12379 52 011 17213 12 267 48.460 38104 51614 37365 32684 37422 16973 12401 9094 37909 97455 17802 10470 12878 11 £82 31732 45.171 12501 37108 10397 134 984 16483 22.849 19819 15455 11014 10877 18336 14805 15291 13985 14863 19385 11132 15839 12.723 14975 11099 11707 15588 15.783 13.402 13714 12960 13052 11679 11.263 10944 10735 66361 41484 17.668 15.057 12787 50.781 43837 22935 20905 10058 41823 34 236 16292 16455 12.015 51269 21879 13815 12 472 52 215 17279 12313 48.620 38.150 53390 37.410 32724 37657 16977 12430 9.033 37946 97560 17822 10598 12876 11.694 33.780 45229 12517 37153 10409 135132 16501 22877 19.643 16474 11029 10889 18436 14638 15310 14 007 18942 14912 19427 11164 15860 12 738 15002 11108 13725 15604 15.799 11418 11732 12973 13.067 11892 11281 10959 10748 016 042 011 012 014 011 011 011 011 039 010 0.11 011 an 008 0.14 052 050 075 039 038 037 033 012 144 012 012 0.63 0.02 023 -067 010 011 011 122 -O02 010 014 0.13 013 012 012 011 011 012 012 012 012 011 055 023 012 016 030 033 022 024 013 012 018 0.08 013 010 0.10 012 013, 010 011 011 016 014 012 Yılmaz'la Narin anlaştılarŞevket Yümaz'm başkanlığını yaptığı TEKSÎF İşçilere birinci yıl için yüzde 232, ikinci yıl Toplusözleşme görüşmeleri sırasında aniden Sendikasfyla, Halit Narin'in başkanlığını için yüzde 352 zam yapılacak. Tekstil işçisinin rahatsızlanarak Çapa Tıp Fakültesi'nde yaptığı Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri ortalama aylık ücreti brüt 430 bin liraydı. Bu tedaviye alınan Şevket Yılmaz'ın koroner Sendikası, 172 işyerinde çalışan 110 bin ücret, birinci yıl 1 milyon 430 bin, ikinci yıl yetersizliğinden şikâyetçi olduğu, ancak dolayında tekstil işçisi için anlaşmaya vardılar. ise 2 milyon 30 bin lira olacak. iyileştiği ve bugün taburcu edileceği bildirildi. İş-Sendika Servisi — Türk-lş Genel Başkanı Şevket Ydmaz'ın Genel BaşVa- nı olduğu TEKSlF ile Türkiye Tekstil Sanayii işverenleri Sendikası (TTStS) arasında Türkiye düzeyinde 172 işyerin- de çalışan 110 bin dolayında işçi için va- nlan anlaşmanın sağladığı haklar dün açıklandı. TEKSlF'ten yapılan açıkla- maya göre sözleşme ile ücretlerde birin- ci yıl brüt bir milyon lira, ikinci yıl brüt 600 bin lira artış sağlandı. Bu arada toplusözleşme görüşmeleri sırasında ra- hatsızlanarak Çapa Tıp Fakültesi Ko- roner Bakım Servisi'nde tedaviye alınan Şevket Vılmaz'ın durumunun iyi oldu- ğu ve bugün taburcu edileceği bildiril- di. TEKSlF ile TTSİS arasında greve bir kaç gün kala önceki gece sonuçlandı- nlan görüşmelerde sağlanan ücret zam- mının birinci yıl yüzde 232'yi, iki yıl or- talaması olarak da yüzde 352'yi buldu- ğu belirtildi. Toplusözleşme kapsamın- daki işyerlerinde ortalama aylık ücret brüt 430 bin lira dolayındaydi. Toplu- sözleşme ile bu ücret 1.9.1990 tarihin- den başlayarak bir milyon 430 bin, J.9.1991 tarihinden sonra da 2 milyon 30 bin liraya yükseldi. Sözleşmede yakacak yardımı ayda birinci yıl 100 bin, ikinci yıl 110 bin li- ra, bayram harçlığı yılda iki kez 250 bi- ner lira, izin parası birinci yıl 200 bin, ikinci yıl 250 bin lira, giyim yardımı da 75 bin lira olarak belirlendi. Diğer sos- yal yardımlarm da arttınldığı toplusöz- leşmede işçilere bir kez olmak üzere 2'şer milyon lira ödeme yapılması da öngörüldü. TEKSlF Yönetim Kurulu'ndan yapı- lan yazılı açıklamada, toplusözleşme görüşmelerinin, "Pamuk fı>aüna iplik, iplik fi>^tına bez ithal edilip sauldığı ve bu nedenle her gun bir işyerinin kapandığı" bir dönemde yapıldığı be- hrtıldı. Gorüşmçlerin basladığı günden bu yana binlerce TEKSlF üyesinin iş- ten çıkarıldığına dikkat çekilen açıkla- mada; "Yoğun işçi çıkarmalan nazara alınarak Türkiye'de ilk defa imza tari- hinde işyerinde bulnnmamalarına rağ- men işten çıkanlan arkadaslanmızın magdurijeüerinin önlenmesi bakımın- dan kıdem tazminatlan yeni Ucretlere göre hesap edilecek ve farklar kendi- lerine ödenecektlr" denildi. Başkanlığını Halit Narin'in yaptığı TTSlS'ten yapılan açıklamada da işve- renlerin "Tekstil sektörünün içinde bu- lunduğu güç ekonomik koşu 1lara rağ- men ekonomik güçlerini zorla>arak ve- rebileceklerinin azamisini vermek su- retiyle çalışma barışına siireklilik kazandırdıklan" belirtildi. Çapa Tıp Fakültesi Koroner Bakım Ser- visi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Türk-lş ve TEKSlF Genel Baş- kanı Şevket Yılmaz bugün taburcu edi- lecek. Yoğun bakım ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Meriç, Yümaz'm en- farktüs değil koroner yetersizliği ve yuksek tansiyon şikâyetleri nedeniyle tedaviye alındığım, şimdi sağlık duru- munun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Meriç bugün hastaneden çıkacak olan Yılmaz'ın 10 gün dinlenmesi gerektiği- ni, ondan sonra yeniden sağlık kont- rolunden geçirileceğini bildirdi. Şevket Yılmaz, sendikası TEKSİF Ue TTSİS arasında surdürulen toplusözleşme gö- rüşmeleri sırasında geçen cuma akşa- mı rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınmıştı. Akbulut-Denizer randevusu bugünBaşbakan Akbulut'un, Genel Maden-İş Başkanı Denizer ile bugün görüşeceği, Bakan Aykut tarafından açıklandı. Denizer, görüşmenin gecikmesini eleştirerek, "Hükümetin iyi niyetli olmadığı izlenimi taşıyorum" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Başbakan Yıldınm Ak- bulut, TTKİ ve MTA uyuşmaz- lıklarının çozümü için dun de Genel Maden-lş Sendikası yö- neticileri ile görüşmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Imren Aykut, önceki ge- ce Genel Maden-îş yöneticileri- ni arayarak Başbakan Yıldınm Akbulut'un dün için Meclis top- lantısından sonra sendika ile gö- rüşeceğini iletti. Ancak Başba- kan Yıldınm Akbulut'un dün Meclis çıkışında, gazetecilerin sorulan uzerine, "Benimle alın- mış, gttnü, saati tespit edilmiş bir randevu yok. Bakan arka- daşlanmızla gönişü>oriar. Ben- den 'şu gün, şu saatte gorüşmek istiyoruz' ya da onlara bizirn verdiğimiz bir randevu >ok. O bakımdan, 'ben randeNTiyu ver- mişım de şimdi göruşmü- yormuşum' gibi bir mana çık- masın. Hiç boyle bir konu konuşulmadı" demesi, Genel Maden-lş yqneticilerini şaşırttı. Akbulut'un aynı açıklamasın- da, "Ücret konusunu benimle direkt konuşup mıizakere ede- cek değil. Ben oturup da onun hesabını bilmem. onlar oturup hesap-kitap vapacak. Biz bord- ro hazırlanmonız, işin çerçeve- sini çiziyoruz. 250 milyar lira para veriyoruz. Öyle ufak-tefek işlerle uğfaşmıyoruz" diye ko- nuşmasını değerlendirmek üze- re sendika yönetimi bir değer- lendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası, Genel Maden-lş Başkanı Denizer, sa- at 20.10 sıralannda gazetecile- re açıklama yapacağı sırada, Başbakanlık Konutu'ndan Ça- lışma ve Sosyal Güvenlik Baka- nı Imren Aykut, Denizer'i tele- fonla aradı. Denizer, Aykut'a oyalanmak istemediğini, rande- vu saatinin verilmesi gerektiği- ni belirterek "birbirimizi aldat- manın geregi yok" dedi. Aykut da Başbakan Akbulut'un Mec- lis Genel Kurulu'ndaki stres ne- deniyle sendika ile görüşemedi- ğini ifade ederek bugun öğle sa- atlerinde mutlaka başbakanın sendika yöneticileri ile görüşe- ceğini, görüşmenin saat 14.00 sıralannda olabileceğini iletti. Denizer, Aykut ile yaptığı te- lefon görüşmesinden sonra, bu- gun başbakanın randevusunu bekleyeceklerini söyledi ve şöy- le konuştu: "Hükümetin iyi niyetli olma- dığı izlenimi taşı>orum. Savaşın arkasına gizlenme>e çalışıyor- lar. Onları Saddam bile kurta- ramaz. Haksu bir savaşa girme- nin telaşında olanlar, içeride emeği ile geçinenleri, antide- mokratik > ontemlerie sindirebi- leceklerinin hesabındalar. De- mokrasiyi \ok etmek is(e>en ki- şi ve zümreler bunun faturasını ağır biçimde öderler. Bu muca- dele, demokrasi isteyenlerte de- mokrasiyi yok etmek isteyenler arasında bir mücadeledir." Türk-lş'e bağlı sol kanat sen- dikalar, bugün bir araya gelerek olası bir savaş halinde işçi hak- larının durumu ve kilitlenen sözleşmeleri gözden gecirecek- ler. Turk-İş 1991 Kamu Kesimi Sözleşmeleri Eşgüdüm Komis- yonu da dün iki saatlik bir top- lantı yaptı. Toplantıda, tüm sendikalann 15 şubata değin, ilk sözleşme oturum tarihlerini al- ması kararlaştırıldı. Ayrıca, grev yasağı kapsamı dışındaki Deniz eskisi gibi cömertdeğilDenizden umduğunu bulamayan, attığı ağları boş toplayan, borç altında ezilmekten yakınan balıkçı, yığınla sorunla boğuşuyor. MERİH AK tZMİR— "Deniz artık eskisi gibi comert değil..!' Karadeniz'de hamsiyi bırakıp Ege*ye gelen Mehmet Sıvacı'nın ağzından dökülüyor bu sözler, bütun balıkçılar adına konuştu- ğunu soylüyor. Denizden umdu- ğunu bulamayan, attığı ağları boş toplayan, borçlar altında ezildiğinden yakınan balıkçı bir dizi sorunla dolu. Hamsi Türk balıkçılığının sembolu. Ancak bir dönem her- kesi sevindiren bu urün bugün- lerde giderek küçülüyor, azalı- yor. Verilere göre 1983 yılmda kiloda 50-60 tane olan hamsi 1985 yıhnda kiloda 80'lere, son iki yıl içinde de 130'lara kadar çıktı. Bilim adamlan hamsi için uyan çanlarının çalmaya başla- dığını söylüyorlar. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Teknolojisi Yük- sek Okulu Müdürü Prof. Dr. Sumru Ünsal bugunkü tablonun ortaya çıkmasında ana etken olarak aşın avcıhğı gösteriyor: "Balıkçılıkta kuzey komşula- nmızdan iistiın durumdaydık. Gerek kapasite gerek insanları- mızın denizdeki başansı açısın- dan üstundük. Bu durum hızlı ve çok avlanmayı beraberinde getirdi. Ancak bu dönem çabuk geçti ve başansızlıklar yaşanma- ya başladı. Geçen >ıl hukiimet 9 santimden kıiçıik balıkların avlanmasına >asak getirdi. Türkiye'de bu >asak aygulanır- ken diğer iilkeler hamsiyi yine avladı. Bu u\gulamanın varar getirdigine inanmıyorum." Prof. Ünsal'ın bu görüşü ba- lıkçılar arasında da yaygın. Ta- rım Orman ve Köyişleri Bakan- lığı'mn bu kez su ürünleri sirkü- lerinde avlanacak hamsinin bo- yunu 7.5 santimetreye duşürmesi de balıkçıları doyurmaktan uzak. "Bizi idare edenler, bn sektörü >önlendirenler, işi bilmiyorlar" diye konuşuyor Doğu Karadeniz Balıkçılar İCo- Türkiye'nin iiç tarafını kaplayan denizin ekonomiye katkısı çok az. (Fotoğraf: Ümit Otan) operatifleri Birliği Başkanı Meh- met Ermiş. Ardmdan da Kara- deniz balıkçılığının zor günler geçirdiğini anlatıyor. "Geçen sene hamsi ince diye tntturmadılar, istirahat ettik. Bu arada 56 milyar borclandık. Bu sene de cılız çıkınca sınırlama getirdiler. Bize iyilik değil kötii- lük yapıyorlar. Geçen sene Rus- lar 52 bin ton hamsi tuttu. Bi- zim perhiz ne işe yaradı?" Hamsideki azalmamn sorum- lusu olarak kendilerinin goste- rilemeyeceğini vurguluyor Er- miş. Çünkü hamsi durağan bir balık değil, kendileri yakalamaz- sa başka ülkelerin balıkçısı tu- tacak. Yunus balıklanndan da dertli Ermiş. Yaptıkları araştır- maya gore Karadeniz'deki 4 mil- yon ton hamsinin yarısını yu- nusların tükettiğini soylüyor. Uç yanı denızlerle çevrili ol- masına karşın bahkçıhk her ge- çen gün olumsuz bir tablo çizi- DPT VI. Beş Yıllık Kalkınma Planı Su Ürünleri Raporu'nda ise genel sorunlar belirtilirken avcılık ile üretim değerlendirme- si ve pazarlama arasındaki den- gesizlik, yetiştiricilik ve çevre kirlenmesine karşı yeterince et- kili olunamaması, altyapı ve eği- tim eksiklikleri, ihracatın yeter- sizliği vurgulanıyor. yor. DPT raporlarına göre Do- ğu Karadeniz'de 1988 yılında 352 bin ton olarak gerçekleşen üretim, 1989'da 179 bin tona v .......—T~T\—7~T düştü, yine Batı Karadeniz'de K o l t u r ballkçillgl aynı donem içinde 127 bin ton- dan 85 bin tona, Marmara'da 53 bin tondan 36 bin tona duşuş- ler söz konusu. Buna karşın Ege"de 31 bin tonluk üretim 37 bin tona, Akdeniz'de de 15 bin tondan 23 bin tona yükselmiş. Deniz balıkçılığında bir dizi sorun yaşanırken kultur balık- çılığında da yeni atılımlara kar- şın bir kriz soz konusu. Izmir, Aydın ve Muğla yörelerinde ye- ni yeni tesisler görüluyor. Asil Nadir'e yeni alacaklılar çıktı EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Asil Nadir aleyhinde once iki borsa simsarlık firmasımn aç- tıklan, sonra yine iki firmanın daha ka- tıldığı kişisel icra-iflas davasında Nadir'e yeniden süre tanındı. Asil Nadir'in avu- katlan, muvekkillerinin toplam 42 mil- yon sterlini bulan borçlannı ödeyebile- ceği konusunda mahkemeye yeni güven- ce verdiler. Ancak, adları açıklanmayan başka firmaların da Asil Nadir'den ala- caklı olduklarını iddia ederek davaya müdahil olmaları uzerine, söz konusu firmaların incelenebilmesi için mahke- me, "en erken şubat ayı sonuna kadar" ertelendi. Asil Nadir'in geçen eylül ayında, pi- yasadan Polly Peck hisseleri toplamak- la görevlendirdiği dört firma, "Barclays de Zoete Wedd", "Lehman Securities", "Merrill tyncn" ve "Carr Kitkat Ait- ken", Asil Nadir'in hisse alımları sonu- cunda odemekle yukümlu olduğu bor- Ilki 13 kasımda, ikincisi 3 aralıkta ya- pılan ve dün üçüncü oturumu 2.5 saat süren mahkeme, Londra'da Yüksek Mahkeme'nın İcra-İflas Bolumü'nde Asil Nadir'in avukatları, müvekkillerinin toplam 42 milyon sterlini bulan borçlanm ödeyebileceği konusunda mahkemeye yeni güvence verdiler. Ancak, adları açıklanmayan başka firmaların da Asil Nadir'den alacaklı olduklarını iddia etmeleri uzerine, bu iddialann incelenebilmesi için mahkeme "en erken şubat ayı sonuna kadar" ertelendi. cunu ödemediğini iddia ediyor. Asil Na- dir ise, simsarlık firmalarının, alım iş- lemlerini durdurmaları için verdiği direk- tife aldırmadıklarını iddia ediyordu. 38-A numaralı salonda basına ve dinle- yicilere kapalı olarak yapıldı. Asil Na- dir'in bu kez de kişisel iflasının istenme- miş olmasu "City" çevrelerinde makul bulunurken, yeni alacakhlann ortaya çıkması kaygı ile karşılandı. Polly Peck Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla, "hır- sızlık ve muhasebe tahrifatı" yapmakla suçlanan Asil Nadiı on gün içinde mah- keme önüne çıkmaya hazırlanırken, ki- şisel iflasına karar verilmesi, Polly Peck'i kurtarma çalışmalannı tümden aksata- caktı. Şirketin kurtarılması amacıyla ça- lışan kayyımlar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni ya- sal engellerle karşı karşıya gelir ve Polly Peck hesaplanna girmeleri yine engeller- le karşılaşırken, Asil Nadir'in iflası, du- rumu daha da güçleştirecekti. Gelişmeleri yakından izleyen bir göz- lemci ise, "Asil Nadir, tUm alacaklıları- na yetecek parayı nereden bulacak? Avu- katları kadar iyimser olmak güç" şek- linde konuştu. sendikalann, görüşmelere önce- likle başlaması, grev yasağı kap- samındaki sendikalann ise pa- zarlık süreçlerini geciktirmeîeri uygun bulundu. Komisyon, be- lirli bir ucret zammı ilkesini gundeme almadı. Çelik-tş genel kurula gidiyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yönetiminin kay- yıma devredilmesi düşünülen bağımsız Çelik-tş Sendikası, 2-3 mart tarihlerinde olağanüstü ge- nel kurula gitme kararı verdi. Çelik-tş Sendikası, davaya ko- nu olan tstanbul, Kadıköy, tz- mir ve Ankara şube kongreleri- ni 2 şubata kadar yapacağmı bakanlığa bildirdi. Pmar Deniz Ürünleri Genel Müdurü Salim Sokmener ülke genelinde 105 dolayında işletme olduğunu, bunlann yüzde 75'i- nın çalıştığını belirtirken "Bu iş- letmelerin dogadat. yavru topla- maları bu >ıl yaşanan darboğa- za neden oldu. Menderes ve Ge- diz ağzında yapılan yavru top- lamalarıyla doğal denge bo- zuluyor" diyor. Türkiye'de sek- törün yeni gelişmekte olduğunu vurgulayan Sökmener'e göre Mı- sır, Israil ve tspanya'nm yavru pazarında yaptıkları damping krize yol açtı. Bunun yanında üreticilerin yeterince teşvik gör- mediğini, Yunanistan'da hükü- metin projenin yüzde 50'sini karşıladığını, faizleri de düşük tutarak 14 yıl gibi uzun bir dö- neme yaydığmı söylüyor. Verilere gore kültür balıkçılı- ğınında 1986 yılında üretim 3 bin 75 ton, bir sonraki yıl 3 bin 300 ton, 1988'de ise 4 bin 100 ton dolayında. Sayılar, bu kapa- sitenin İ988 yılı için Yunanis- tan'da 6 bin ton dolayında oldu- ğunu gösteriyor. Kültur balıkçılığında böylesi bir tablo ortaya çıkarken iç su balıkçılığında da veriler olum- suz. 1988 yılmda 48 bin 500 ton- luk üretim 1989 yılında 42 bin 833 ton düzeyinde. Akdeniz Üniversitesi Eğirdir Su Ürünle- ri Yüksek Okulu öğretim üyele- rinden Doç. Dr. Gülşah Timur şunları söylüyor: "Örneğin Eğirdir Gölü'nde 1955 yılında 12 çeşit lokal balık varken Avnıpa'dan getirilen ve balıkla beslenen sudak balığımn göle bırakılmasıyla hem balık türleri tukendi hem de Sudak Balığı tutulamaz derecede cılız ve kuçük kaldı. Bunun yanında 1985 yılmda yaşanan kerevit ve- bası yüzıinden bu ürunıin kökii kazındı. Bir tek Alaşehir Go- lii'nde üretim süniyor. EJimizde- ki göllerimizi zenginleştirmeli- yiz. Eğer böyle y^ıpılmazsa göl- ler yakın bir gelecekte çölleşe- cek. Bizde göllere, barajlara atı- lan bahklar sonradan başıboş bırakıhyor.." Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Alpbaz ise balıkçılık sektörünu yöneten ve yönlendi- renlerin uygulamalannda eksik- likler olduğunu savunuyor. MANAŞ- belediye ilişkisi gündemde HÜSEYİN ERCtYAS İZMİR — Gümrüksüz ve fonsuz otobüs dışalımı ola- nağına kavuşan anakent be- lediyeleri, önlerindeki temi- nat mektubu engelini bir türlü aşamıyor. Anakent be- lediyelerinin otobüs alımla- nnda dışalım yerine Ercan Holding'in "kurtarılan" kamyon ve otobüs fabrikası MANAŞ'la "ilgUenmeleri- nin" isteneceği belirtiliyor. MANAŞ'ın tstanbul'daki otobüs fabrikalannda tekno- loji yenilemeye yönelik çalış- malann sürdüğü, işkolunda- ki grevlerin sonuçlanmasın- dan sonra kısa sürede ureti- me geçilebileceği kaydedili- yor. Çeşitli bankalara borcu bulunan ve iflasını isteyen Ercan Holding ise önceki yıl temmuz ayında 3332 sayılı yasa uygulanarak kurtanl- mıştı. Alacaklı bankalar, holdingin katılımı olan MAN Motor ve MANAŞ'- ın ortağı oldular. Büyük üre- tim potansiyellerine sahip bu kuruluşlann işletilmesi durumunda kârlı olmalan şansı, SHP'li anakent bele- diyelerini MANAŞ Kamyon ve Otobüs A.Ş!ye ortak ol- ma düşuncesine itti. MANAŞ'a anakent bele- diyelerinin ortak oiması dü- şünülürken bunun için gere- ken kaynağın bulunması en büyük sorun oldu. Anakent belediyelerinin içinde bulun- duklan ekonomik durumun elverişsizliği nedeniyle şirke- tin bir kez daha iflas edebi- leceği "riski" göze alınama- dı. MANAŞ'a ortaklıktan vazgeçilmesinde, şirketin or- tağı durumundaki bankala- rın yöneticileriyle yapılan görüşmelerde, "ortaya so- mut şeyler konulmamasımn. etkili olduğu kaydedildi. Otobüs alımları için aç- tıklan uluslararası ihalelere MANAŞ'ın katıhp katılma- yacağuıı "kollayan" anakent belediyeleri, bunun gerçek- leşmemesi uzerine ortaklık- tan vazgeçtiler ve ihalelerini gerçekleştirdiler. Bu arada MANAŞ'm 12 milyar lira- dan 73 milyar 600 milyon li- raya, sonra 193 milyar 600 milyon liraya çıkanlan ser- mayesinin 263 milyar 900 milyon liraya yükseltilmesi kararlaştınldı. SHP'li anakent belediye- lerinin talip olduğu, ancak umulan gelişmelerin görül- memesi uzerine gündemden çıkanlan MANAŞ, bu kez Hazine tarafından gündeme getirildi. Hazine ve Dış Ti- caret Müsteşarlığı, anakent belediyelerinin otobüs işlet- melerinin yetkililerini Anka- ra'da toplantıya çağırdı. Toplantıda, otobüs dışalım- lan yerine, birkaç aya kadar uretime geçilmesi planlanan MANAŞ'la "ilgi- lenmelerinin" isteneceği be- lirtiliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog