Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1991 DIŞ HABERLER CUMHURİYET/U Marcos'ıın gtimüşleri • NEW YORK (UBA) — Marcos çiftinin 1986'da Filipinler'den kaçarken yanlarında getirdikleri antika gümüş takımlan New York'ta Christies salonunda açık arttırma ile satıldı. The Independent gazetesinde yer alan habere göre arttırmaya 4 milyon dolardan başlandı. Daha sonra Marcos'ların antika takımları 4 milyon 890 bin dolara alıcı buldu. Marcos'lann gümüşlerini alan kişinin adı açıklanmadı. Christies'in yetkililerinden Jim Barret, Marcos'ların sanat eserlerinden daha pek çoğunun satışa çıkmadığını, ellerinde daha pek çok sayıda değerli parçalann bulunduğunu bildirdi.' Bonner'in istegi • MOSKOVA (AA) — Nobel Banş ödiıllü Sovyet Fizikçi Andrei Saharov'un dul eşi, Litvanya'daki olaylardan sonra Gorbaçov'un isminin de yer aldığı ödül listesinden kocasının adının çıkarılmasını istedi. Bayan Elena Bonner, Nobel ödül Komitesi'ne yazdıgı mektupta, eşinin isminin, geçen yıl Nobel Barış ödülü'nü alan Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'un adının yanında yer almasını istemedigini belirtti. FKÖ lideriArafafın iki arkadaşını öldüren koruma görevlisi tutuklandı; birçokFilistinli gözaltında Suikastta Ehıı Nidal kuşkıısuEbu İyad'la (Salah Halef) Ebu El Hol'a karşı düzenlenen suikastta, kuşkular Ebu Nidal üzerinde yoğunlaşmasına karşın, kimi çevreler İsrail'in de parmağı olabileceğini belirtiyorlar. Dış Haberler Servisi — Filis- tin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üye- si ve ikinci adamı Ebu tyad, Sa- lah Halefı, güvenlik şefi Ebu El Hol (Hayel Abdül Hamid) ve lyad'ın danışmanlarından Ebu Muhammed Q Araeri'nin önce- ki gece Tunus'ta oldürülmele- rinden sonra pek çok Filistinli gözaltına alındı, kalil Hamza Ebu Zid tutuklandı. Ebu tyad ile Ebu El HoPun o sırada Körfez krizi ve olası barış girişimleri ile ilgili olarak toplantı yaptıkları kaydedildi. İtalya Dışişleri Bakanı Gian- ni de Michelis, Ebu lyad'ın öl- dürülmesinin, "İtalya'nın FKÖ nezdinde, Körfez banşı için baş- lattığı bir girişimle bağlantılı olabileceğini" soyledi. De Mic- helis, "Ebu lyad'a, Tunus'ta, Körfez bunalımına banşçı bir çözıim bulunması için FKO'nıin devre>e girmesi yolunda bir me- saj verdik. İyad, ondan sonra öldürüldu" dedı. Suikastın sorumlusu olarak Israil ve Fetih Devrimci Konse- yi lideri Ebu Nidal üzerinde du- ruluyor. tsrail, bu suçlamayı reddetti. Ajansların haberine göre Hamza Ebu Zid, FKÖ lideri Yaser Arafafın en yakın iki yardımcısını ve bir koruma gö- revlisini öldürdükten sonra Ebu El Hol'un eşini ve kızını rehin aldı. Ebu Zid daha sonra ken- disine bir uçak ayarlanmasını talep etti. Ancak FKÖ gerülalan ile Tunus polisi, katili yaka:adı- lar. Ebu El Hol'un eşi ve kızı, olaydan 6 saat sonra serbest kal- dı. Olaydan sonra tutuklanan Hamza Ebu Zid'in, Devrimci Fetih örgütü uyesi olduğu bildi- rildi. AFP'nin haberine göre Ebu Zid, bir yıl önce Ebu Ni- dal'in örgütünden aynlarak tek- rar Yaser Arafat liderliğindeki Fetih hareketine katıldı. Katil, öldurülen FKÖ güvenlik şefinin koruma görevlisiydi. FKÖ'nun içindeki en büyük grup El Fetih tarafından yapı- lan açıklamada, öldurülen üç kişi için "bain ve işbirlikçilerin kurşunlanna kurban gittiler" ifadesi kullanıldı. Reuter'in ha- berine göre bu terim Ebu Nidal taraftarlan için kullanılıyor. Açıklamada, suikastın Ebu El Hol'un koruma görevlileri ara- sına sızan bir ajan tarafından gerçekleştirildiği de kaydedilir- ken, "ilk araştırmalann, suikas- tın işbirlikçi parti ile ilgisi oldu- gunu orta\a koyduğu ve Filis- tin liderliğinin soruşturma ta- mamlandıktan sonra detayları Filistinlilere aktaracağı" belir- tildi. FKÖ kurucularından Ebu Cihad (Halil El Vezir) 1988 yı- lında Tunus'ta öldürüimuş, ola- yı İsrail kaynakları ustlenmişti. Tunus'taki FKÖ güvenlik gö- revlileri ile örgutün BM temsilcisi büyükelçi Nasır El Kidva, olayın sorumlu- sunun İsrail olduğunu be- lirttiler. İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Arens ise yaptığı açıklamada bu iddiayı reddetti. Amerikan ABC televizyonuna konuşan Arens, "Kesinlikle hayır. Hiçbir ilgimiz yok. Suikastın, FKÖ içindeki muhalif gnıpların işi olduğuna inanıyorum. Biz, Saddam Hii- seyin'in İsrail'e saldırması ola- sılığına karşı hazırlanmakla meşgulttz" dedi. İsrail işgali altındakı toprak- larda FKO liderlerinden Ebu İvad'ın oldurulmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösteri- lerde, 60'tan fazla kişi yaralan- dı, iki kişi oldü. Sokaklarda ba- rikatlar kuran, lastikler yakan, askerlere taş atan Filistinlilerden yakiaşık 40 tanesi i< alındı. Y A K I N ARKADAŞLAR - Önceki gece öldurülen Ebu tyad, Yaser Arafafın en yakın çahşma a r k a d a ş | a n n d a n bjriydi. Filistin'le ilgili birçok adımı birlikte atmışlardı. (Fotoğraf: AFP) PORTRE EBUİYAD Ebu Nidal'ın düşmanıydı Şimdi İsrail'in parçası olan Yafa'da 1933 yılında doğdu. tsrail devleti kurul- duktan sonra kaçtığı Mısır- da Yaser Arafat'la tamştı. 1950'li yıllarda KahireÜni- versitesi'nde hukuk okudu. 1960 yılında Kuveyt'te El Fetih'in kuruluşunda yer al- dı. FKÖ içindeki en büyük örgüt olan El Fetih'in gü- venlik işlerinden sorumluy- du. 1970'Ii yıllarda dünya çapında gerilla operasyon- ları düzenleyen "Kara Ey- lül" adlı Filistin yeraltı ör- gütünün kurucusuydu. İsrail'in arananlar listesi- nin en başında yer alan Ebu lyad, 1972 Münih Oümpi- yatları sırasında 11 lsrailli atletin öldürülmesi olayını planlamıştı. El Fetih Devrimci Konse- yi lideri Ebu Nidal'ın ba$ düşmanı olan Ebu tyad, onun tarafından ölüme mahkûm edilmişti. Sizdebilin!Her kim ki, geleceğin farkında, yatınmın önemini biliyor. amacı yükselmek, ne istediğini biliyor, izliyor. araştınyor. tartıyor... Yapı Kredi'ye geliyor. İşte bu yüzden Yapı Kredi'ye gelen "bilenler'"in sayısı, Aralık 1988'de 143.000 iken, Aralık 1990'da 1.729.000'e ulaştı. Bu milyonlarca insan biliyor ki, hayatı kolaylaştıran tüm hizmetler Yapı Kredi'de var. Yapı Kredi'de olacak! Konut Kredisi Yapı Kredi'de! Yapı Kredfde eski, yeni. büyük, küçük, yazlık. kışlık, ev, işyeri, oturulmaya hazır durumdaki her tür konut için 25 milyon liradan 250 milyon liraya kadar Konut Kredisi alma, bu krediyi 1 yıldan 5 yıla kadar vadelerle ve istenilen taksitlerle ödeme imkânı var. Yalnızca Yapı Kredi'de! Telecard ve Genç Telecard Yapı Kredi'de! Telecard'la, Genç Telecard'la. Türkiye'nin her yerinde ve Kıbns'ta 24 saat para çekme. para ya da çekyatırma. istenilen kişi ya da kuruluşa havale yapma. alışveriş yapma imkânı var. Yılın 365 günü, gece. gündüz, bayram, tatil. Yalmzca Yapı Kredi'de! Otomobil Kredisi Yapı Kredi'de! Yapı Kredi'de sıfır kilometrede. yerli, yabancı her marka otomobil, minibüs. midibüs, kamyonet için 5 milyon liradan 100 milyon liraya kadar Otomobil Kredisi alma. bu krediyi 4 ayrı sistemden birini seçerek, 9 aydan 36 aya kadar taksitlerle ödeme imkânı var. Yalnızca Yapı Kredi'de! Türk Lirası ödemeli ve kredili" kredi kartları Yapı Kredi'de! Yapı Kredi VISA ve Yapı Kredi MasterCard/Eurocard kredi kartlanyla, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında. bir imzayla alışveriş yapma. ödemeleri aylara bölerek gerçek kredi kullanma. nakit çekebilme. yurtdışındaki harcamaları bile Türk Lirası'yla ödeyebilme. özel hizmetlerden ayrıcalıklı yararlanma imkânı var. Yalnızca Yapı Kredi'de! BusinessCard Yapı Kredi'de! Amaç dışı kullanımlara karşı sigortalı olan Yapı Kredi BusinessCard'la. şirket adına bir imzayla harcama yapma, yurtiçinde ve yurtdışında yapılan bütün harcamaları Türk Lirası'yla ödeme. otomatik veznelerden 24 saat nakit çekme. özel hizmetlerden ayrıcalıklı yararlanma imkânı var. Yalnızca Yapı Kredi'de! Menkul Değerler Yapı Kredi'de! Yapı Kredi Yatırım'la, Borsa + sistemine katılma, uzmanlarca yönetilen Yatırım Fon, Hisse Fon. Karma Fon, Döviz Fon, Kamu Fon. Likit Fon. Sektör Fon. Aktif Fon ve Kapital Fon'dan oluşan Fon Ailesi'ne ortak olma, dünya borsalanndan anında haberdar olarak en sağlam, en kârlı yatınmları yapma. yurtiçine ve yurtdışına yönelik projeler için kaynak sağlama, menkul değerlerin ihracı ve pazarlaması için tam destek alma, verimi ve haklanndan eksiksiz yararlanma imkânı var. Yalnızca Yapı Kredi'de! Ferdi Kredi Yapı Kredi'de! Yapı Kredi'de her türlü ihtiyaç için 1,5 milyon liradan 15 milyon liraya kadar Ferdi Kredi alma. bu krediyi 3 aydan 12 aya kadar taksitlerle ödeme imkânı var. Yalnızca Yapı Kredi'de! Teleservis Yapı Kredi'de! Teleservis'le, vadeli, vadesiz Türk Lirası ya da döviz hesabı açtırma. düzenli ödemeler için talimat verme, havale yapma, Telecard, Genç Telecard, "kredili" kredi kartları, seyahat çeki, çek defteri için başvuru yapma imkânı var. Pek yakında da Ferdi Kredi, Otomobil Kredisi, Konut Kredisi, Sağlığım Sigortası, Yaşam Sigortası. Yatırım Fonlan için başvuru yapma. günlük döviz ve borsa hareketlerini, mevduat hesaplanyla ilgili bilgileri anında izleme imkânı olacak. Günün 24 saati, yılın 365 günü. gece, gündüz, bayram, tatil, kendi kendine, ekrana bakarak. ekrana dokunarak. Yalnızca Yapı Kredi'de! Tele24 Bordro Yapı Kredi'de! Tele24 Bordro'yla. şirket çalışanlannın, maaşlarını. sosyal yardımlarını, şirket muhasebesinde kuyrukoluşturmadan. Telecard'larıyla çekme imkânı var. Yalnızca Yapı Kredi'de! VISA Seyahat Çeki Yapı Kredi'de! Yapı Kredi VISA Seyahat Çekleri'ni. 50. 100. 500 Amerikan Doları. 100. 200, 500 Alman Markı. 20. 50, 100 Sterlin değerinde kupürler halinde, dünyanın her yerinde para yerine kullanma. istendiği anda paraya çevirme imkânı var. Yalnızca Yapı Kredi'de! Yapı Kredi'ye gelen "bilenler"e siz de katılın. siz de sınırsız hizmet alın. Bugün de... Yann da! B i l e n l e r Y a p ı K r e d i ' y e g e l i y o r . S ı n ı r s ı z h i z m e t a l ı y o r YAPPCKREDi "hizmette sınır yoktur" M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog