Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Birikimleriniz Pamukbank'ta "iyi faiz" kazanır. Cu mh u riye t "İyi Banka"da "İyi faiz" her zamanın iyisidir. PAMUKBANK iyi bankadır 67. Yıl; Sayı: 23852 Kurucusu: Yunus Nadi 1200 TL <KDVdah,i) 15 Ocak 1991 Salı Gündemdesavaş var;sümNew Yorksaatiylebugece24.00, Türkiyesaatiyleyarın 07.00, Irak saatiyle 08.00'de doluy Düııva diken üstündeIRAK HALKINA Saddam: SavaşınzSaddam, halkın ölünceye kadar savaşmasını istedi. Irak Halk Meclisi oybirliğiyle savaş kararı aldı. Saddam, Kral Fahd'a mektup göndererek "Saldırmayacağına dair garanti vermek istediğini" bildirdi. Arafat'ın saq kolu Ebu Iyad öldürüldü FKÖ'nün Arafat'tan sonraki en önemli iki lideri Ebu İyad ve Ebu Hol olduruldu. 16. Sayfa FATİH M. YILMAZ BAĞDAT — Irak'a Ku- veyt'ten çekilmesı için tanınan sure Turkiye saatıyle yarın sa- bah 07.00, Irak saatiyle 08.00'de (New York saati iie bu gece 24.00'te) doluyor. Bağdat bu kritık güne savaş ağırlıklı bir havada giriyor. Birleşmiş Milletler Genel Sek- (Arkaa Sa. 16, Sü. l'de) BUSH'TAN SADDAM'A Muazzam bir hataABD Başkanı, Saddam yönetimine yönelik mesajında "Muazzam bir hata yapıyorlar" dedi. Savaş karşıtı Amerikan halkına da seslenerek "Üstümüze düşeni yapmak zorundayız" diye konuştu. ' SADDAM — 'Savaş sloguüannı Ajnerika aüyor.' BUSH — Saddam'ı yeniden sert biçimde uyardı. Dış Haberter Servisi — ABD Başkanı George Bush, Kuveyt'ten çekilmeyeceklerinı açıklayan Saddam yönetimine yönelik mesajında, "Muazzam bir hata yapıyorlar" dedı. AT, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar bu sabah New York^ ta rapor verinceye kadar barış girişımini durdurduğunu açıkladı. Irak VVashington Buyukelçi- sı Muhammed El Meat, Bağ- dat'a verilen süre dolmadan ABD'den aynlacağını açıkladı. Reuter'ın haberıne göre ABD Dışışlen Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, Irak Buyukelçili- ğı'nde ticarı ataşe ile üç elçılik görevlısı VVashıngton'da kala- cak. ABD, cumartesi günü Irak'tan elçilik personelini 4 (Arkası Sa. 16, Su. i'dt) BM'DE GERGİN DİPLOMASt 16. Sayfada ABD'den 48 bombardıman uçağı geliyor Başbakan Akbulut:Incirlik Üssü için bir karar vermedik,gerekirseaçılır;ABD'yesavaşanındalojistikdesteksağlanz ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Akbulut hukumeti, TBMM'den daha ön- ce almış oldugu yetkiye dayanarak, ABD 1 den 48 avcı bombardıman uçağı ıstedı. ABD'nin, Turkiye'nin bu istemini olum- lu karşıladığı öğreniidi. Konuya ilışkin açıklamayı, Başbakan Yıldınm Akbulut, dunku Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptı. Turkiye'nin olası bır savaşa karşı önlem aldığmı söyleyen Akbulut, "İnciriik İJssu'nün kullanılması konusun- da karanmız yok, gerekirse bu karan da alırız. ABD'je savaş anında lojistik des- tek sağlanz" dedı. AA muhabirinin edindıği bılgiye göre, Turkiye'ye gelecek savaş uçakları, 14 adet F-15, 10 adet F-4 G, 14 adet F-16, 4 adet F-lll ve 6 adet EF-111'den oluşuyor ABD 1 nin Türkiye'ye göndereceğı bu savaş uçak- lan, en son teknolojiyle uretilen avcı bom- bardıman uçakları olarak biliniyor. Tur- kiye'ye gelecek F-lll ıle EF-111'ler ABD 1 nın Lıbya harekâtı sırasında kullanılmıştı. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekre- teri Tuğgeneral Hurşit Tolon, Cumhuriyet muhabirinin dün saat 21.30'da telefonla kendisine yönelttiği bır soru üzerıne, ABD'den 48 uçak istendıği konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını belirterek, "Bu konuda aynntılı haberieri bifemiyonım. Ancak ihtimal dabi vercmiyonım" dedi. Körfez krizindeki gehşmeler dün Cum- hurbaşkanlığı Köşku'nde Cumhurbaşka- nı Turgut Özal başkanlığında yapılan top- lantıda değerlendirildi. Köşk'tekı değer- lendırme surerken, Bakanlar Kurulu top- lantıya çağrıldı. Cumhurbaşkanı Özal'ın da televızyonda bır konuşma yapacağı açıklandı. Yaklaşık 2 saat 15 dakika suren toplan- tının sona erdığı saatlerde Ozal, televizyon konuşmasının banda alınması ıçın TRT'ye gıttı. Akbulut, Bakanlar Kurulu toplan- tısından sonraki açıklamasında, "Hiiku- met olarak yetkimiz ne ise onu kullana- cagız. Hukumetin >etkisi yok ise Meclis'e gidip meselemizi anlataçağız" dedi. Ak- bulut'un bu sozleri, Özal ile Meclıs'in da- ha önce verdiği yetkilerin kapsamı konu- (Arkası Sa. 19, Su. İ'dt) ÖZAL'IN İKt DUDAGl BAŞKEHT'TEH AHMET TAH 19. Sayfa ABD'NİN PLANI VE İNCtRLİK YASEMİM ÇOHSAB 16. Sayfada ERIC ROULEAU: 'ÖZAL ÜSLERİ SAVAŞ UÇAKLARINA AÇABİLİR." ALİ DOĞAN'm habert 10. Sayfada HavaKuvvetleriKomutam 48 uçaktan daha önce bilgim yoktuCÖNEYT ARCAYOREK yazıyof 5. Saytada MERKEZ BANKASI 2.5 trilyon lira piyasaya sürüldü Merkez Bankası yabancı bankalarda bulundurduğu mevduatının bir bölümünü çekerek yurda getirtti. Vadeli çek dolaşımı durma noktasmda. Borçlan askıya alma eğilimi. ULUSLARARASI PİYASA: ALTIN VE PETROL TIRMANIŞTA Ekonomide NUKLEER KIŞ OLASILIĞI 10. Sayfada BUSH'A 'HASSAS' DESTEK UFÜK GÛLDEMİR'in haberi 11. Sayfada AVRUPVDA GERGİN BEKLEMŞ 11. Sayfada PEREZ DE CUELLAR: İYİMSER OLAMIYORUM 11. Sayfada Ekonomi Servisi — Körfez'- den esen sert savaş ruzgârları para ve mal akışını yavaşlattı. Merkez Bankası para gereksini- mını karşılamak için piyasaya 2.5 tnlyon lirasurdu. Yurtdışın- dan yaklaşık 800 milyon mark karşılığı efektif getirten Merkez Bankası, bu arada önumuzdekı hafta açıklayacağını duyurduğu 1991 yılı para programını da "Körfez krizi nedeniyle" erte- ledı. Şube kasalarında, kayıtlı mevduatın ancak çok kısıtlı bir bölumunun bulundurulması ne- deniyle bankalar muşterilerıne para yetiştırmekte guçlük çekı- yor. Bankalann sıkmtısmın da- ha çok merkezden şubelere pa- <Arkası Sa. 19, Su. 4'de) SINIRDA SON DURUM NOT ABD'den gelecek 48 uçak bu grafıkte yer almadı. ERZURUM Adet F-16 filosu (Tûrkiye) ERZURUM MALATYA 2 Adet F-4 fıtosu (Tûrkıye) Adet Rf-104 Italyan Keşıf filosu (Çevık Kuvvet) 1 Adet Alman Alpha Jet filosu (Çevık Kuvvet) INCIRLIK 1 Adet F-16 filosu 1 Adet F-111 filosu 1 Adet F-15 fitosu 4 Adet yakıt ıkmal uçağı lAmenkan) \ ^ Dıyarbakır ve Malatya dan r ^ ' g e t ı n l e n RF-4 ve F-5 filosu \ ^ keşıf uçağı filosu (Tûrtaye) HASUNELER ' Sılopı gınşınde 36 yataklı asken sahra hastanesının 2 amelıyatranesı var 1 güode 24 amelıyat yapılacak şekılde hazır beklıyor Asken 2 sahra hastanesı ûzre-Çukjrca arasında Kızılay m 200 Yataklı 2 hastanesı de Batman - Şımak arasında hızmet verecek MALATYA Ertıaç DIYARBAKIR ,1 Adet F-16 filosu (Türkiye) yf^1AdetF-104 filosu (Tûrkıye) ,1 Adet Belçıka Mırage-5 fıtosu 1 Adet F-104 filosu (Türkiye) G ANTEP. , Dıyarbakır 16 Mekanıze Tugay bırlıklertnın • İ bır bölümû Sılopı'de * Ankara Etımesgut Zırhk Bırlıkler Okulu 2 ^ Tank Bölûğu Cızre'de ^ ^ K a y s e n Hava Indırme Tugayı bırlıklen Sılopı-Habur arasında İ İ Urfa 2tt Mekanıze Tugay bırlıklen toe- n n Şırnak arasında Sıırt 70 Pıyade Tugayı sınırın çeşıtlı jelennde Gazıantep 5 Zırhlı Tugay bırlıklerı sınınn ceşıtlı bölgelennde Malatya'dakı 3 Ordu'nun topcu bırhklerı 155 mm 'lık toplanyla sıfır hattı ûzerınde Cjzre-aiopj hattı boyunca 106 mm'lık gen tepmesız toplarla 155 mm'lık çeşıtlı obüsler ÖZAL TV'DE KONUŞTU Özal'm çağnsma muhalefet olumsuz Cumhurbaşkam'nın muhalefet liderlerini 18 ocakta Çankaya Köşku'nde zirve davetine Inönü olumsuz yanıt verdi. Demirel, 16 ocağı bekleyeceğini bildirdi. Özal, ANAP milletvekilleriyle bugün gruplar halinde görüşecek. Cumhurbaşkanı TV'de yaptığı konuşmadaTürkiye krizdengüçlüçıkacak'dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biı- rosa) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal, dun aksam radyo- televizyonda yaptığı konuşma- da, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti liderlerine, 18 ocak cuma günu Çankaya Köşku'nde zirve cağrısında bulundu. SHP Genel Başkanı İnönu çağrıyı reddederken, DYP Genel Baş- kanı Demirel "16 ocağı gorrne- den bir şey söyleyemem" dedı. özal konuşmasında, Saddam'a bir kez daha Kuveyt'ten çekil- mesi için çağn yaparken, "Al- (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) 3. ORDU SINIRA YÖNELDİ 3. Sayfada HASANKEYF'TE MAĞARA SIĞINAKLAR 3. Sayfada İNÖNÜ: MECLIS'İN ACZİNİ ANLAMIYORUM 4. sayfada DEMİREL: ÖZAL BİLDİĞİNÎ OKUYOR 4. Sayfada PERŞENBE K1TAP CUMATV CUMARTESİ BİLİM TEKNİK PAZAR DERGI Son yapnı "Kurtlar"da geçmışı düşünmek isteyen Pende Celal çoğu yerde ele aldığı kişilen gerçekliklerinden sıyınyor. ABD'de Indiana Üniversıtesı'nde çalışan İlhan Başgöz'ün "Yunus Emre" ki'.abı bir güldeste niteliğinde. Ce-n Erojul'un yeni basımı yapılan kitabında DP'nin Tii-kiye'ûs demokrasinin yerleşmesi için yakaladığı fırsatı deprlendıremediğinın ibret verici öyküsü var. TVl'de, Breziiya dizilerinin kuşakta 'Kalbin Sesi' ile Perihan Savaş ekrana eeliyor. Savaş, dizinin diğerlerinden daha iyi olduğu inancında. Kablolu TV Istanbul'a gelirken yeni kararname ıle ortada kaJdı. PTT öncelerı bütün yayını üstlenirken artık yalnızca altyapısını kuracak. Sıgara reklamlarına gelen yasak, sponsor programları da etkiliyor. °oihan SM^B (kade tufifcticı »anufcartıu r t w > ltt\i\aU Tılı Tmı»Htt^MKaMl*ırVlJ^»t Çok temel bir sağlık sorunu: Gürültü. Alkol ve uyıışturucuya nasıl esir düşülüyor? Gökdelen camlarından gözlük çerçevelerine kadar her çeşit malzemeye süper ince kaplama. Beyne doku nakli ile parkinson tedavisi. Kürkü yüzünden yok edilen hayvan: Susamuru. tnsan, yamyam değildi! Hastalar haklarma sahıp çıkrnalı! Ara sokaklar neden sevilır? Neden İstanbul bir anlamda, ara sokaklar kenti? Senaryocu-yönetmen çift Orhan Oğuz ve Nuray Oğuz, dublajsız filmleri ile iddıalılar... Olüm yüdönümünde Cemal Süreya, 'Mektuplardan' sayfasında... Selçuk Erez, Saddam'a teşhis koyuyor: 'Keşanlı Ali Sendromu'... Richard Gere'i hiçbir fılminde, 'Gizli İlıskiler'dekı kadar 'kötü' görmediniz! ABDUen 48 Uçak... Ya da Özal'ın Kuman... fVuvyl'ten çekilmesı için Irak'a tanınan Son iki günku gehşmeler, banş umudunu sjre, TûKiye saatiyle yartn sabah saat 7'de tamamen tüketmış gibidır. dotuyor Ve ufukta barışçı bır çözüm umu- BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar, ba- du ne yızık ki hâlâ gözukmüyor. nş için son şans olarak nitelenen Bağdat zi- BBC'-n dün sabahkı televizyon haberle- yaretinden pazar akşamı eli boş olarak dön- rnde Rrad muhabırı sozlenne şöyle başla- dü. Dün yaptığı açıklamada, iyimser olabil- a : mek için hiçbir neden göremedığini, Sad- "Savs oiacak mı, o/mayacak mı? Bu so- dam'ı Kuveyt'ten çekilmesi için ıkna edeme- rı artık şride kaldı. Bugün torttşılan, sava- şn ne zıman ve nasıl çıkacağı..." (Arkası Sa. 19, Sü. ide) HASAN CEMAL • Çıkjın Londra mitosu "Işte O Gün" • Nadir mahkemede Londra'da ıkı borsa adh fılm TV 3'te saat 20.00'de sımsarhk fırmasmm Nadir aleyhıne açtıkları yaytmlanıyor. Filmde Davıd Assex ve Rıngo kişısel icra davası bugun sürecek. Ekonomide Starr başrollerde oynuyor. 6. Sayfada • G.Saray'da forma giymek zor Lıgin • 4 seksi kadin Komedi dizisı Dekoratör Hk devresmde en yakm rakıbıne 5 puan fark Kızlar Star 1 'de yayımlanacak. 6. Sayfada atan Iıder G.Saray'da ikincı yan • Sanat ufuksuzluğu "forma aslamn ağzında". Sporda önler Profesör Tank Zafer J*L. M^ " • MHHIer izmir'de (A) Miili Futbol Tunaya'nın 55 yıl önce ft**T ^ 4ût Takımı'mn Yugoslavya maçı ıçın duzenlenen başlayan desen çalışmalan j L ^ » J j kampı 17 ocakta sona erecek. Sporda yarın Emlak Bankası Sanat WKff0*SjmM m K a n akarken Gorbi uyudu Sovyet lıderı Galerisi'nde açılacak sergi ' / e ^ H ^ ^ ^ H ^ H Lıtvanya'dakı kanlı olaylar için "Trajedıyı günyıizune çıkacak. 7. Sayfada ^ H H H B ^ B sabah öğrendim" dedı. Arka Sayfada m Metal Işçilerinden uyarı Turk Metal • 'Sovyet imparatorluğu' tarlhe Sendıkası'na bağlı yaklaşık 15 bin grevcı ışçi direniyor SSCB'de ne oluyor? Son 5 yıldır Bursa'da 5 kilometre yurvyerek hukumeti ve ortaya atılan bu soru Kızıiordu'nun kanlı MESS'ı protesto etti. Ekonomide operasyonu ıle yıne gundemde. Arka Sayfada aÖ7XFM UĞURMUMCU Uğursuz Vals!.. Gorbaçov'a verilen Nobel Barış Ödülü'ne kan sıçradı. Sovyet tankları, bağımsızlık isteyen Baltık cumhuriyetlerin- den Lrtvanya'ya girerek kan döktuler Kremlın, bu asken mudahale ıle bağımsızlık isteyen öte- kı cumhurıyetlerine gözdağı verıyor. Bu olay, Sovyetler Birliğı'nde hiç umulmadık yeni gelis- (Arkaa Sa. 19, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog