Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURİYET/8 MEKTUP Elektriklerimiz kesiliyor • Kadıko), Baharıve Serasker Caddesı'nde oturan ev ve işyen sahıplerı, 4 gundur uygulanan elektrik kesintisi yuzunden yaşamın felce uğratıldığmdan yakınarak, sorunlarına çözum bulunmasını istiyorlar. BAHARIYE Sular boşa akıyor • Beşiktaş Fulya Mahallesi Belen Sokak'ta patlayan borudan akan sular Beşıktaş'a doğru ırmak halinde ilerliyor. Sular idaresi başvurularınuza yanıt veremeyıp, sorumluluktan kaçınıyor. Evleıde sular kesikken, sokaklarda akan sulan uzuntuyle ızlemek zonında kahyoruz. SELAHATTtN GÖKAY SUGÜNLÜĞÜ Barajlardoluyor tstanbul Haber Servisi — Son yağışlardan sonra tstanbul suya doydu. Barajlardaki su mıktarının artması uzerıne ISKİ kente verdiğı su miktannı yüzde 40 oranında arttırdı. KENT¥AŞAM 1 OCAK 1991 CjEREKLİ TELEFONLAR • P*H* taiat 055 • hfaiye:000 • JaMİ«m: 056 • Uhrta Mâtrtijr. 527 57 00 • ItoMdif MMIıMP: 172 13 73 74 75 ve 088 • kad«oa:068 • SA&JK: Nnr At* 077 Satf* MMiı1i|i: 511 89 18 Camfepa*a Tıp: 588 48 00 Çapa Tlp: 534 00 00 Maraun Tıp: 340 01 00 Hardarpata NMMHC: 345 46 80 ŞtşH EtW: 131 22 09 Takshi !*»»*•: 152 43 00 SSK bmtya: 588 44 00 SSK MaMjtoaı: 132 30 00 SSK GAzt^e: 358 67 60 • TMFfc: Tnflk Ş*e IM.: 176 24 14 (Ist.), 356 04 85-86 (Kadıköy) U İ T Tnflk: 377 22 07 (E-5) 356 04 86 (Şehınçı) 314 36 (B Çekmece) • THT: Iç Harttor 573 13 31, Dr» Hattan 573 04 33, Smtral: 574 73 00. tannı»»—: 574 82 00 (25 trat) • DIY: SıkMİ ItaMtM: 527 00 50 N^aşa D M Ş M : 338 30 50 • VkPHR: Sri* Hattan: 526 40 20 144 42 33 Dnriz YoHan (Aceırtt): 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 DMİz Otttttsi: 543 05 25 • METEOMUMİ: (Hava talımmı öflrenme) 573 89 80 • OEKTIIİK UHZA: b t a M : 526 62 74 t*t*#m: 150 83 50. Kakkiy: 348 71 40 • TEK: 069 Fatih'te içki satan 2 dükkân bombalandıDraman caddesinde 35 gün önce bombalanan Sevilmiş Aile Bakkaliyesi'ne sabaha karşı yine patlayıcı madde atıldı. Edirnekapı'daki Çınçin Tekel Bayii'nde meydana gelen patlama sırasında yoldan geçen bir kişi yaralandı. dükkânlannda tüpgaz bulun- madığını belirterek, "tşte, şim- di herkes gordu. Bu da mı bom- ba degil? 12 nufusun karnı bu dükkandan doyuyor" dıye ko- nuştu. Gazı Scvılmış, bu kez de herhangi blr tehdit aknadıklan- nı söyledi. Çinçin Tekel Bayii ile Sevilmiş Bakkalivesi'ndeki patlamalar bolgede heyecana yol açü. (Fotograf: Behzat Şahin) tstanbul Haber Servisi — Yıl- başı oncesi Fatih'te içkı satan iki dukkân bombalandı. Patlama- larda her iki dukkânda büyûk hasar meydana geldi. Daha ön- ce de dukkânı bombalanan Gazi Sevilmiş, polıslenn olayı ortbas etmeye çalıştıklarını öne surdu. Edirnekapı'daki Tekel bayısıne konan bombanın patlaması so- nucu da 1 kışı hafif yaralandı. tlk patlama dun sabaha kar- şı 02.00 sıralannda Fatih Dra- man Caddesi 2 numaradaki "Sevilmiş Aile BakValiyesi'nde meydana geldı. Bundan 35 gün önce de ıçkı sattığı gerekçesiyle bombalanan Sevilmiş Aile Bak- kalıyesı'ndekı patlama hasara yol açtı. Parça etkdı olduğu öğ- renilen bombadan çevredekı ev, ışyeri ve araçlar da etkılendı. Dukkân sahıbi Gazi Sevilmiş, daha öncekı patlamadan sonra polisin olayı örtbas etmeye ça- lıştıklarını öne surerek, "Patta- madan sonra göturiılduğümuz Siyasi Şube'de bize, patlamanın tupgazdan sızan gazın içeride birikmesiyle oldugunu soyîemiş- lerdi. Bunun bomba oldugunu çocuk bile anlar" dedı. Gazi Se- vilmiş'in eşi Nazlı Sevilmiş de Edirnekapı'daki patlama lkinci patlama ise dün sabah 07.00'de Edirnekapı Salma Totnruk Caddesi 3 numaradaki "Çinçin Tekel BayiTnde meyda- na geldi. Dukkânda hasara yol açan patlama sırasında yoldan geçen 16 yaşlarında bir gencin ayaklanndan hafif yaralandığı ve ayakta tedavı gördflğu oğre- nıldı. Dukkân sahıplerı Hamit Filizoglu ıle Tank Keten daha önce tehdit almadıklarını söyle- diler. Patlayıcının Sevilmiş Aile Bakkaliyesi'ne konan bombay- la aynı yapıda olduğu sanıhyor. Bombalanan dukkânlardan örnekler toplayan bomba uz- manlan, patlayıcıyla ılgılı bılgı- lerin laboratuvar raporundan sonra elde edileceğuıı söylediler. Her iki olayla ilgili olarak gör- gü tanığı bulunmadığı bildırıldı. 522 97 03, Sinema • Tiyatro • Gösteri STEVE MARTIN i Senaryo ve Yönetm FEHMİ YAŞAR GENCO ERKAL-ŞERİF SEZER -DENIZ GÖK 146 97 38 • 132 64 36 Kartal Hasan Ah Yucell353 37 78 ı ^ ı ^ ^ - w M Batırklı KARYA 1542 II 7211200 14 15-1630 1900 21 15" • -5 OCAKTAN İTİBAREN 101. Oyunumuza KENTER TİYATROSU'nda başlıyoruz. CİHAT TAMER • ERCAN YAZGAN TİYATROSU DORMEN # TİYATROSU R a y C o o n e y KARMAKARISIKKOMEOI 2 BÖLÜI* Yoneten HALDUN D O R M E N C <•*! 18 00-21 15 Pazar 14 30-1B 00 Cumartesı rna neSi 18 00 ifKiırın*ı*r Ergenekon Cad.98 PANGALTI Tel:141 27 37 Pıerrelte BRUNO ammKOMEDI 2 BÖLÜH Yoneien 3ENCAY GURUN Ç«r»«n*«.15-O0v»211S Per^2115 rtjntrtMr Yaşam. aşk ve çocuk yetıştırme sanatının ıncelıklen hakkında tbre*venci btr komedı Sizin de başınıza gelebilir. Kitıkoy KSM 3490963ı n 3O-14 0O-16 30-19 00-213O 7 ' , ANKAAA «JETMiroL 125'478 12 00-14 3017 00-1915-2130 < ' . 4 Ocık lan 1 baren Brftjlu IH)K»» smemasınca • — ' "GoodFeüas" SıkıDostlarORMAfmNSCORSESERLM 1990 Venedık Fılm Şenlığı En Ivı Yonetmen Odûlû M FİTAS (149 01 U) 12 OC ŞoU NOVA SABAM (140 35 » I 11 00 ı (34431 24) 11 30 1 <S1«»MI 1200 1 «HtH») ''» 'AnlunBATll 16 30 19 15 27OC I6 3O 19 00-JI30 4 OCAK T AN (TI8APEN Bah *or V ! KENT OYUNCULARI KİIV1 KİMİ KİMLEKomedı 2 Bolum Cuma2100Ctesı 15.00-18.00 Pazsr 15.00 taOO Glge Teri: 146 35 89 A H M E T U Ğ U R L U İ A L I P O Y R A Z O G L U KARSI TİYATRO | T I Y A T R 0 S U Yön«t»n: SEÜM İLERİ HAMLET II ORİJİNALİNE BEŞ BASAR TarH. ÇMg* SOyOk MÜMmm »angartıİNCİ140 73 Not 7der 70e herkes getebı r 91 - 1 144 44 75 15143 45 UR DAH* SON DEF* çtlgmlar kuîubu" P M hwtç hergun 21 00 C InıiS 00-21 00 PauriSJ» 18.30 C I H A T T A M E R ERCAN YAZGAN ı T I Y A T R O S U Yazan: AZIZ NESIN CIHATTAMER. ERCAN YAZOAN INSAN —T SUBETLBBI KENTER TİYATROSU 1 46 35 89 GöSFaHier BABA I I ' ALPÂCINO R0BERTDEN1R0 TURKIYEDE ILK KEZGÖSTCRIME GIRECEK OLAN 6 OSCARLI DEV FILM 17 Yıl OnceWilliam Peter Blatty Korkuya Bakış Açımızı Değiştiren Filmi Yarattı. Ve Bugün Geri Dondü. W I L L I A M P E T E R . B L A T T Y ' S Kadıköy-HAKAN ı33780En '5-U3O-180O-2115 EX@RCISTGEOBGE C. SCOTT ED FLANDERS JASON MILLER SCOTTVVILSON Şrsl, SİTE (M7U471 ' •• 00-13 30-16 <X -11.4S-Î1 30 CembeHilas ŞAFAK 2(51» 2SSO) ı? 09-14 15-16 30-18 45-2100 •eyo«lu LALE 1 (14*25 24) 2 OO-1J 15-16 30-1» 45-21 15 Kadıköy KADIKÖ» (337 74 00) 11OO-13 15-15 15-17 3O-19 30-213O GHOSH A Y A L E T Dunya da bu yılın en büyuk hasılat yapan filmı Bu fıimı ızleyen ve sınemalardakı Reebok anket foımunü dotduran bir smemasevere bedıva Amerıka Utılı R b AMKARA-MCTKOPOL IZItffl-llCNİZ İZMİRSCHA A13ANA UCTRO ( ı U**- U 5- 645-1900-21 30 U 0CH3 30-1600-18 30-21 30 11 00-13 ^-1600-18 «-J1 « n 00-14OO-183O-l»fl0-21 15 BİR AŞK ÜÇGENİ F A.NJILKAHIV1ON RO Lt-NAOUN MM«.AK( F SOPHIE «TIIN PM I M*/< RSK\ 'f*0 CANNES FILM FESTIVAU ALT1N fAİMİYE OOULU VABŞİ DITGUÜR REKLAM FİLMI OAÛITIMINOA FİDfl FÎLm149 50 33 • FEZAFİLMSUNAR Türk SinemasınınYüz Akı D y n Sinemalarda Yon: YUCEL ÇAKMAKLI PERİHAN SAVAŞ BERHAN ŞİMŞEK Ou LALE 2 <MA0y OCAK Sakırkoy RENK K Gumruk HAKAM F>ndıiızadc NİLGUL Ankara »ÇCEBECi Izmır Ç3HAR Aoına SUN Konya KENT 149 25 2*» (336 37 71 {572 18 «21 tU1M24) {5B6 12 96) (319 5fl 82) (1*4 B6D (13 105t) (17 45 68) ?00-t* 30-1700-19 15-21 15 2 0O-i43O-ı7O0- 1 '9 15 21 15 100 13 30-16 00-18 X 21 00 1 O0-.3 30-16 00-18 30-2U» 1 00-1330-18 00 18 30-21 00 1 00-13 3O-i60û-18X-21 00 12 00-14 30-17 00-1915 21 15 100-1330-1600-1830 21 00 100-13 30-16 00 18X21 00 FAUSTO OBTAOl 1!SCIHH I s t i k l a l Cad No 1 40 Teı 151 1865-66 Pıerre Henrı Camı/Ferhan Şensoy YORGUN MATADORPef>./Cuma 21 00 C test 15 30 - 18 30 ERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy çarşamba. 21 00 Ferhan Şensoy'un pazar . is 30 - 18J0 KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARSI "BEYOGLU KUCUK SAHNE 1 4 4 4 3 2 7 - 1 4 3 6 4 1 7 Ferhan Şensoy un İSTANBUL'U SATIYORLM Munır Ozkul Erol Gunaydın Salı 21 00 NÖBETÇI TİYATRO Ferhan Şensoy'un AŞtON GÖZÜNE GÖZLÜK Yon Rasm Özteton l^azar 1300 BEDAVA Ml SANDIN?Yazan Darto Fo Yon Oğuz Arai 2-3-*-S-8-»-1O-11-12 OCAK Salı-Çarş Perş-Cuma 20 30 C tesı 15 00 20 30 MINE 8-1 3-2O-2T OCAK Her Pazar 15 00 18 30 k> S«M »trt.rt Adıle Najıt Kultyr Mertez 572 64 39 Galıena Dan $ma 559 95 60 Tiyatro Gösteri 146 97 M 133 «4 26 Disljokev olarak mûkemmeldi'. (Güna\dın Vietnam) Oğretmen olarak ayakta alkışladınız: (Ölû Ozanlar Demeği) Şimdi hanl hanl Cadillac satıyor: Bavılacaksınız! ROBIN W1LLL\MS TIM ROBBINS CADILIACMAN "CadıUacMan" 4 OCAK'TA SİNEMALARDA 4 Ocak Cuma Saat 19.00 ÎDİL BÎRET MICHAEL PONTI thi Piyano Konseri Saınt Saens Beetho^en ın bir teması uzenne çetfitteınvler op Rahmanınof Suıte op 1"* no 2 Arenskv *SıIuetIer«p 2A Brshms "Ha\dn ın bir leması üzenne çeşıtlemeler 5 Ocak Cumartesi Saat 19.00 MICHAEL PONTI Piyano Resitali Beelhoven Sonat op 106 Lıszt 12 Etudes d hsecubon Transcendante 6 Ocak Pazar Saat 16.00 IDİL BÎRET Chopin Resitali "6 Mazurka Sonat op $T no 2 "4 Nokturn 1 [ropromptu Ballad no3* BHat Salı« Ytıierl Konser Satonu 146 53 92 - Gallena Damşma Burosu S59 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 7ı - vakkorama Suadıye 360 90 90 jııiıa Bırbınndvn ı,ı>k brklı 6 Udın. dû^ünde. ddfiunıda. «lumde *e lum hauıu hep borak'rdık r 3 B*ro*h4 FMM CEP (149 01 M l * AnkaraBATI 2 {118*3 23) ^00 14 ^ 1 6 » 18*5 211- ' V 1 < K 63019DOJ130 H\RDGERK JUJ\ROBKRTS Uûntı «nn-bmın «çimı aşilan tana_ »0HVV Btyo^lu EHEK KadıkSy REKS Ank»r« AKÜN lonif İZMİf) BufM SURÇ U binncı < ı n oturdu' iönetmen: GARR\ \URSH\LL 7. HAFTA {144 B4 » ) 1200 u 15 'E 30 19 45-?! 15 [336 01 12) (127 76 56] (21 42 İ1) (21 21 17] KULTUR (15747) 2 00-14 15 1630 18 45-21 15 2 15 U X 16 45 1900 21 15 2 1S 14 30 16 45 1900 21 '5 1 00 1330 16 00 1 4 1V17 45 21 00 TANBUL B E L E C I Y E JAMIE LEE CURTIS RON SILVER LOUISE FLETCHER Yört KATHRYN BIGELOW MAVİ SAVAŞCI Beyojlu DUNYA (149 93 61) 1.00 14 15 1630 1845 2 15 i J Ş E H I R T I Y A T R O L A R I 31 Aralık 1990 - 6 Ocak 1991 Harbıye M Ertuğrul Sahnesi fUO 77 20) Turgut OZAKMAN Hıcikal Komedı RESİMLİ OSMANLI TARİHİ Yoıuten Erjın ORBEY 12 3^4-51 Cost-un BUKTEt THEOPE Yoneien Alı TAYGUN 16 Ocak Pızırl Ulker KOKSAL BİR GARİP OYUN Yonaen Kedrei DENIZHAN 12 3-4-S-6I Kadıköy Haldun Tın« Sihn-s (349 04(3) Sahnesî (52C 53 10) Hetırık Ibsen HORTLAKLAR Turkçesı Sema ENGIN yonaen Çelın IPEKKAfA [2 3-4-5-61 Vıdm H»¥EL GÖRÜŞME- KUTLAMA- ÇAĞRI Turkçnı Esın Talu ÇELİKKAN Yoneten Oben 9ÜNEY 12 3-4-5-6) Ctp Tly«rosu(140 77 20) Slbahatiın Kudrtl AKSAL BAY HİÇ SONSUZLUK KİTABEVİ Yoneten Bıtar Sıbuna PJesı 20.30'Pır Cu(na 15.00 B I L E ^ L E H TİYATRO GIŞELEF1ININ DlŞINDA TAKSIM SANAT GALEBISİ VAKKORAMA TAKSIM VE APS GAYRETTEPE DE SATILMAKTADIR O/jr Gunler Salı 20 30 Çar 15 00 20 30 Per Cuma 20 30 C tes 15 00 2u 30 Pazar 15 00 18 30 DEVLET TİYATROSU Otttoyntkı BUDALA Uyvlıynt Sımon Srıy Çevıren Oyı Mentett Yoneten Engın Cezîir 56 12.13 Arll* Wıllıam GiDson SAUNCAKTA I 2 3.4 56 C Jerne KıtyjHome Kıty SEVGİÜSOYTARI SEVGİU YanelM Kartıl Tibna 5.6 Ocak tYllhım Gilnon SAUNCAKTA İKİ KİŞİ AHMETLERİM _ - _ Ygneten Kensn Ijık Aleksander GelaanÇcvtren Selgı Paksoy £3 4 OCJ* YÜZYÜZE — Yoneten Çetm Ipekktya 1 2 3 4 İ6 Ocak « « 1 — ^ * 1 ™ AntDn Ctkov Uyırlıyan MıdnK frıyn Y U Z Y U Z C HAPŞIRIK " t t I « Çevıren Lale Eren Y«« Chru Harrij * * < * ' S a " * T | v»<">«" •»»" aaıaıı rottuvu Ytfchz Sarayı Biet Salı; Vokkorama totam 151 15 17,\tokkc«oma Sua<fye 340 90 «0 Galeıio Oarnjma Buro«u 559 K 60 1153 BJetleıiml) w nalldık olarak solışlocl» Her sdı Btr sonıpla hoftanın bteMefi saftto tunıij İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRKKULTÜRMERKEZİ'NDE SFTokllıev ROMEO VE JULİET ' lule 3 psrdc Koreografı Allred Rodrıgues Sahmye Koyan Evınc Suıul/ Suna Şenel Drkestra Şeli EIŞK) Bıgırov 12 Ocak 1530 da iproınıyer! 16 Ocak 2a«de|gJİa| 22 « Ocak 2000de E Kalman ÇARDAŞ FÜRSTİN «p<rtl 3 nerıte Orkettra S«« SerıUr Yalcın Sanneye Koyan Altan Gunbay 3 Ocak 20 00 de T Selcuk BİRUZAY MASALI pop opera 2 bolum Sahneye Ksyın Sunıırıy Armun 4-18-25 Ocak 2O.O0rde G Rojsını II. MEHMET opera 2 perrje Orkestra Şefı Selmart Ada Sahneye Koytn Gutcıl Çelılrtış 2 Ocak 20Wde 26 0cık 15.30 da G Puccmı LA BOHEME opera 3 perde Orkeslra Se!ı Renjlo Palumbo Sahneye Koyan Yekıa Kara 5 Ocak 15 30 da 17 31 Dcak 2000de E Thomass SİHİRBAZ OZ cocuk muzıkall 2 perdı Sahneye Koyan Sumeray Arnnt 5-12 19-26 Ocsk \\WStt l Mfratldan Ikl naflo Ance A.ICM g«|«Herind» Suadrye- Idalm Vbkkofamo Pangaitı Gençier Moğatalonndo ve GoHsıio-Aıakc^v donıyna buıosunâo salı^o çtkmokkıdıi Gışe lel 151 10 23 151 56 00 (7 tial) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog