Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

/ / Pamukbank yeni yılın töm insanlık için muriuluk yılı olmasını diler. Cumhuriyet Hoş geldin 1991 PAMUKBANK iyi ban kad » r 67. Yıl; Sayı: 23838 Kuracusu: Yunus Nadi 1000 TL 1 Ocak 1991 Salı 1991 Irırtıııa gibigeldiKöRFEZ hçl-HÜKÜMET ENFLASYON Savaş çanları 15 OCAK Irak'a Kuveyt'ten çekilmesi için tanınan süre 15 ocakta bitecek. Irak 17 yaşındaki gençleri askere çağırırken, ABD'de savaş karşıtı sesler yükseliyor. ABD'li Senatör Dole, "ABD halkı savaş istemiyor" dedi. AT, Irak çekildiği takdirde Filistin dahil tüm sorunları görüşmeye hazır. Dış Haberler Servisi — Dünyamız Körfez'de "savaş bulutlannın" kümelendiği bir ortama girdi. Irak'ın Kuveyt'ten çekilmesi için son tarih olan 15 ocak yaklaşırken Irak 17 yaşındaki gençlen askere çağırdı. ABD'de ıse savaş karşıtı sesler giderek yükseliyor. Irak genel seferberlik karargâhı dün yayımladığ» kısa bildiri ile 1973 doğumlu erkeklerin 2-10 ocak arasında en yakm askerlik şubesine giderek askerlik karan aldırmalannı istedi. Irak resmi haber ajansı INA ve Bağdat Radyosu tarafından yayımlanan bildiride çağnya uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi. Irak, daha önce de 30-32 yaşlan arasındaki yedekleri göreve çağırmıştı. ABD'de ülkenin etkili senatörlerinden Bob Dok, NBC televizyonuna verdiği demeçte, "Amerikan halkı savaş istemiyor" dedi. AT ıse Irak, Kuveyt'ten çekildiği takdirde, topluluğun Bağdat'la, Filistin sorunu dahil, Ortadoğu konusunu görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Cumhunyetçi Parti'nin önde gelen senatörlerinden (AHuuı Sa. 17. Sû. l'de) IŞÇI-HÜKÜMET Kavga dorukta 3 OCAK Ankara 8. tş Mahkemesi, Kamu İşveren Sendikası'nın başvurusundan sonra, "1 gün işe gitmeme eyleminin yasadışı grev oluşturabileceği" gerekçesiyle "ihtiyati tedbir" kararı aldı. Abant'ta yapüan Akbulut- Denizer görüşmesinden sonuç çıkmadı. ANKARA (Cumtauriyet Bttrosa) — Türk-lş'in 3 ocak perşembe günü yapmayı kararlaştırdığı "1 gun işe gitmeme" eylemi, Kamu Işverenleri Sendikaları'nın başvunılan üzerine mahkemece durduruldu. Ankara 6. ve 8. Iş Mahkemeleri, Türk-lş'in eylemini "yasadışı grev" olarak nitelendirerek "ihüyati tedbir" karan aldı. Başbakan Yüdınm Akbalut ile Genel Maden-tş Sendikası Genel Başkanı Şemsl Denizer arasında dün Abant'ta gerçekleşen 6.S saatlik görüşmede, "teknik hesaplamalardaki paröz" nedeniyle sonuç alınamadı. Taraftarlann bugün Ankara'da yeniden bir araya gelecekleri bildirildi. Cumhurbaşkanı Turgut özal, yayımladığı yeni yıl mesajında maden grevine değinırken "Uzlaşma yolu hiçbir zaman teslim olma degildir. Zorbahkla da hak alınmaz" dedi. Maden grevi ile başlayan ve işçüerin Çankaya'ya yürume karan ile yükselen tansiyon, Kamu Işverenleri Sendikası'nın Ankara'da 3 ayn iş mahkemesine başvurarak 3 ocak genel (Arkaa Sa. 17, Sû. 6'da) ENFLASYÖN Paradayanmıyor 1 OCAK 4 kişilik ailenin mutfak harcaması bir yılda yüzde 63.1 artarak 499 bin 185 liradan 814 bin 189 liraya yükseldi. Fiyat artışlarında geçen yıhn rekoru yüzde yüz ile ekmekte. 1 yılda 5 kez zam gören çay yüzde 99 ile ikinci sırada yer alırken et fıyatları da yüzde 87 zam gördü. ESER ATtLLA 1990'da yemeklerin tuzu biberi yine zam oldu. Bir yılda yüzde 63 artan mutfak harcaması, geçen yılın son ayında 814 bin 189 liraya ulaştı. 1989 yüınuı aralık ayında ise tstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin mutfak harcaması yalnızca 499 bin 185 Uraydı. 1989 yılının toplam 'mutfak enflasyonu" ise yüzde 75'ti. önceki yıllann aksine, geçen yıl bazı aylar düşen, ancak arttığında da "hakkım vererek" artan aylık mutfak enflasyonu, geçen ay yuzde 5 yükselerek bir anda 814 bin 189 liraya fırladı. Kasım ayında mutfak harcaması binde 3 azalma göstennişti. 1990 yılının en çok zam gören gıda maddeleri başta ekmek olmak uzere çay, et, sebze, yoğurt ve patates oldu. Geçen yü, 1989 yıuna oranla daha düşük oranlı zamlann yapıldığı dikkat çekiyor. Geçen yıl enflasyonun uzerinde zam gören gıda maddeleri şunlar: Ekmek: 1990 yılında ekmek fıyatlan yuzdç 100 antı. Toprak (Arkaa Sa. 17. Sti. l'de) M İ L L ' l P I Y A N G O 22 milyar lira Istanbul, Ankara ve Tarsus'un Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 22 müyarlık büyük ikramiye dörde bölündü. 7053754 numarah çeyrek bilete çıkan 22 milyarı, Ankara, Tarsus ile îstanbul'da satılan dört biletin sahibi talihliler paylaştı. 22 kilogram külçe altırı tstanbul Bahçekapı ve Ankara'da satılan 1056984 numarah yarım biletlere isabet etti. Dün saat 09.00'da Ankara'da başlayıp 21.00 sıralarında tamamlanan çekilişte 214 talihli çeşitli markalarda otomobil kazandı. Son rakamı 4 ve 8 olan biletlere amorti vurdu. Milli Piyango'nun 450 milyar liralık bilet sattığı çekilişte 292 milyar lirahk ikramiye dağıtıldı. özel çekiliş ile kimi talihliler yeni yıla 'milyarder' olarak girerken, çok sayıda vatandaşın umudu bir başka çekilişe kaldı. Kazanan numaralar 14. Sayfada YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN Cumhuriyet * ~mf*l"Vlİ\\\S\D ü n g e c *s a *t J e r i n M.OO'iıvurdoğuanda 1990 i l l d . IJ.ÇİAJC» >ı|| gecmişin tozlu raflanna kaldınldı ve yeni umutlan, >eni beklentileri ile 1991 yılına adım atıldı. Vatandaşların buyük bölii- mii yeni yıla televizvon başında girerken, eglence yerlerinde sazlı sözlu bir gecey- le 1991'e "merhaba" dendi. tstanbul yeni yıla dansozlu, vaazlı, elektrik ve su kesintiii, telefon kargasalı girdi. Çicek Pasajı'ndan Kumkapı'va İstanbul'un gözde eğlence yerierinde yeni ydın coşkusu, Darulaceze, Çocnk Esirgeme Kurumu, ye- tiştinne yurtlan, Bakırkoy Rub ve Sinir Hastalıklan Hastanesi ve Kadın Sığına- kevj vb. kurumlarda hüzünle kanşık mufluink yaşandı. Yılbaşı gecesinin bir başka yuzunde başta Sultanahmet Camii olmak uzere birçok camide düzenlenen vaaz- İar ve "yılbaşı kutlamanın gunab olduğunun" anlatıldığı hutbeler vardı. İstan- bul'un başta Kadıko> çevresi \e Bayrampaşa olmak uzere bazı semtlerinde elek- trik kesinlileri yuzunden yeni yıla "mum ışıgında" girildi. Madalyonun bir baş- ka yuzunu ise veni yıla "toplusozleşme" umudu ile giren grevci işçiler oluşturu- yordu. tşyerlerinde bekleyen grev gözcusu işçiler, mütevazı sofralannda yılbaşı- nı kutlarken farklı bir yeni yıl tablosu çiziyoriardı. (Fotoğraf: Behzat Şahin) Magic Box telefonları felç ettî TRT ile yılbası programında rekabete giren Magic Box*m özel otomobil çekilişi için aynı anda telefonlara sanlan binlerce kişi birçok kentte telefon santrallarırun kilitlenmesine yol açtı. PTT çaresiz kaldı. Haber Merkezi — TRT Ue Magic Box'ın yılbaşı özel eğlen- ce programı için girdikleri reka- bet, dün başta tstanbul, Anka- ra ve Izmir olmak üzere yurdun büyük böhlmünde telefonlann devre dışı kalmalaruıa yol açtı. M^ji,. Bc\'.a dal>d faila ulsyi- cı toplayabilmek içm düzenledi- ği otomobil çekilişine katılmak isteyen binlerce kişinin aynı an- da telefonlara sanlması santral- ları kilitledı. Bu dunımda PTT çaresiz kaldı. Star 1 numarala- nnı duşüremeyen izleyiciler de tepkılenni dile getirdiler. Yılbaşı gecesinde yurttaşlann çoğunluğu yeni yıh evlerinde karşılarken en büyük eğlenceleri telefon oldu. Magic Box'ın Star 1 kanalını izleyebilenler ise özd TV şirketinin önceden duyurdu- ğu programının dışında TRT'- nin yayın planında bulunan dansöz Buse Başar'ı ve Milli Pi- yango çekiliş sonuçlarını daha erken verdiğine tanık oldular. Star 1, TRT'nin 00.20'de banttan yayunlayacağı Milli Pi- yango çekilişini 22.15'te sonuç halinde duyurdu. Sonuçları açıklayan sunucu amorti ve 22 kilo kulçe altın çekilişlerini du- yurduktan sonra 22 milyarı ka- zananı açıklayacağı sırada "so- nuçlan öğrenmek için geceyan- sına kadar bekkmenize gerek yok. Magic Bo\'ın farkı badur" sözlerine yer verdı. Star 1, 22.50'de, TRT'nin "Yılbası Özel Eğlence Programı"nın 23.55'te verdiği tek dansözu Bu- se Başar'ı ekrana getirerek 8 dansozlu programını son anda (Arkası Sa. 17, Sü. Tde) 4 GÜN 4 DERGİ P E R Ş E M B E Zeyyat Selimoğlu; Melville'in 'Mob_ Hemingway'ın 'Katiller', Atdgan'ın 'Anayun Oteli', Esendal'ın 'Ayaşlı ve Kiracıları'm sinemadaki uyarlamalarvyla karşılastırdı. Ayla Kuüu'nun son kitabı zihinlerimizde tartışmalar baslatıyor, düşlerimızi çıldırtıyor, okuru gerçeklerın serpildiği mekânlarda dolaştınyor. *Yükseköğreümde Sorunlar ve Çözümler' öncelikle üniversite özerkliğinın önemini v\ırguluyor. U M Türkiye 1. Futbol Lia'nin üûnci yarısında da naklen maç yayınları sürecek. TRT ve Magic Box'ın spor sorumlulannın yeni hedefî ne? Radyo, televizyon ile yanş halinde. Atölyelerde, fabrikalarda, mutfaklarda, taksilerde, radyo programını dinleyenler anlatıyor. *Sağ gözlenyle gördüklerini' 57 miîyona akıaran üısanlar: Kameramanlar. Magic Box yılbaşı gecesinde izleyicilere 5 otomobil dağıttı. Özel televızyonda promosyonun bu ilk adıtnı için ne dediler? C U M A R T E S İ Denizyıldızı, kopan uzuvlannı yenıleyebiliyor, yengeçler, mafsallarını değiştırebiliyor. Peki ya insan? Gökyüzünün en paflak olduğu bölge, yıldızların renkıeri ve sıcaklıklan üzerine gerçek bir gökbilim dersi veriyor. Yeni bir bLlgisayar programı işitme özürlülere söylenenleri dudaktan öğretiyor. Stres, bağışıklık, beslenme çocuklan saran, adına nörodermitıs dediklerı bir alerji halinde. P A Z A R Modada ilkbahar ve yaz hazırhkları 1940'lara kadar uzanan nostaljik referanslan bir bir gündeme getiriyor. Çocuklannı 'kafalanna göre yetiştiremeyenlerin' filmi 'Çılgın Aile' sinemalarda. Faruk Nafiz Çamlıbel, Hamdi Aksoy'a gönderdığı şıir-mektupta milletvekilliğı hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Bu da Türk usulü fast-food: Borsa lokantalan yeni bir biçimle sine-i raillete dönüyor. Cumhuriyel'le OLAYLARIN ARDESDAKI GERÇEK Hesap OrtadaL Bugün önce sayisal birkaç kü- çük gerçe* "m çizmek isti- l99Q\n gelir vergisi nkortmtm oldu. 198Tde yüzde 35 olan gelir vergisi payı m9Va yüzde SIi, 1990'da yüz- de S8> yukseddL" Demek ki gelir vergisınm yak- laşık yüzde 60'ını ücretli kesım üstleniyor. "Kamu keshnindeki ifçilerin uhısal gelirden aldıkian pay 1979 - 1988 döneminde yüzde 62.7 oranında azahrken gerçek ücretleri de aynı dönemde yüz- de 55.3 oranında azaldu" Peki, mutfak kesımındeki de- ğişint nasıl bir yönelim izledi? Mutfak masrafının izlediğı çtz- gi nedir? "1990 yümda yüzde 63 artan mutfak harcaması, yılın son ayında 814 bin 189 liraya ulaş- tı. 1989 aralık ayında htanbuU da yaşayan bir ailenin mutfak harcaması yalnızca 499 bin 185 liraydu 1990 yüında ekmek fi- yatlart yüzde 100 arttu Tekel çaylan yüzde 99 zam gordü. Et fıyatlan yüzde 87araş gosterdü" Gerçekte bu rakamlardan sonra herhangı bir yorum yap- maya gerek yoktur. I991'e girer- ken emekçi kesiminde görulen • * • (Arkası Sa. 17, Su. l'de) • Komünistier tabria «stı 1990'da 3 parti kuruldu, 6 parlamenter ökiü, 2 mini seçim yaşandı, ANAP %37.6 oy topladı. 5. Sayfada m 313 terörist öidürüldü tçişleri Bakanı Aksu, 1990 yılında 313 bolucu örgut uyesinin öfti olarak ele geçırildiğmi söyledi. 5. Sayfada • Duygusal müzikal TV3'te saat 20.00'de Vincente Minnelli'nin yönettiği St. Louis'de Buluşalım' fılmi izlenebilir. 6. Sayfada • Timsah avcısı Krokodil Dandı TV2'de saat 22.50'de yayımlanacak. 6. Sayfada • Resmin aşk olduğu zamanlar Osmanlı Ressamlar Cemıyetı'nın olmuş uyelerımn resimteri 13 ocağa kadar Alarko Sanat Galerisi'nde görutebilecek. 7. Sayfada • Yeşilçam'dan Babıâli'ye tlhan Engın 30'dan fazia fılme ımza atmıştı. 7 Sayfada • İçki scrtan dükkanlara bomba Fatih'te ıçki satan iki dükkâna sabaha karşı patlayıcı madde atıldı. 8. Sayfada • Dış polrtikada Çankaya rotası 1990'da Cumhurbaşkanı Turgut Özal dış ilişkiler konularında dızgmlerı eline aldı. 10. Sayfada • Grevle başlayan yıl Elektronik sanayıi 1991 'e Korfez krızinin tehdidi altında giriyor. Televizyon ureticileri iyimser. Ekonomide • 30 yıllık efsane: Beatles 1991 yılı ıçinde 'eski şarkılarla yeni konserler'e hazırlanan Beatles uyesı McCartney, Nouvelle Observateur'e 'Ba altust oluşun sözcüsüyduk' dıyor. Arka Sayfada UGUR MUMCU Ne Ideolojisi? 1991 yılı işçi eylemlen ile başlıyor: Zonguldak'ta başlayan "toplumsal muhalefet" bütün yur- da yaytlıyor. Hükümet sözcülerı de bu toplumsal muhale- fetı, bir çeşit "ideolojik eylem" sayma eğilimıne gıriyorlar. Zonguldak'takı son seçim sonuçlarına şöyle kuşbakışı bakalım: (Arkası Sa. 17, Sû. 7'ae)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog