Bugünden 1930'a 5,379,099 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET/4 TELEVİZYON-RADYO 2 MA YIS 1990 TV1 05.29 Açılış 0530 Açıköğretim tkinci sınıf dersleri: Kamu Maliyesi, Maliye Politikasma Ciriş}, tstatisıik (Doğrusal Fonksiyonlar), tkrisadi Analiz (Toplam Talep Noksan tsiihdam ve Ekonomik Dengesizlik Keynes ve Pigou Eıkileri); tngilizee tWhen You Are Ready); birinci sınıf deslerL Almanca (Program - 21). 07.00 Giin Başlıyor Programda, Ekonomiden Haberler, Çizgi Filmler, Cimnastik, Sanat Haberlerı, Trafık ve Yol Durumu, Türk Sanal Müziği. Türk Halk Müziği, Haflf Baıı Müziği, Türkçe Sözlü Hafıf Müzik, Günün Mûnüsü, Konuklar ve Canlı Müzik bölümleri yer altyor. 09.00 Haberler 09.10 Hammlar İçin Sılkı Tekmen'm yazdığı "Ah Şu Komşularımız" adiı oyun yayımlanıyor. 09.40 Susam Sokağı - 22 Programın hedefleri, ilişki terimleri, işbirliği, kalıp sözcükter, eşanlamlı sözcükler, L harfi. 3 sayısı, bırden üçe, üçıen bırt sayma, geometrik fekıllerde kenar kavramı, problem çözme, duygular-korkuyla başa çıkma, doğal çevre, vücudun bölümleridir. 10.15 Arkası Yann: Yalnız Sen Anıonıo, Raauel'in yaşadığı şehirde bir amştırma yapmak ister. tkisi birlikte Cudalahara'ya giderler. Max, bunu öğrenince ne yapacağım şaşırır. Antonio, Raquel'in babasyla karşılaşır. 10.40 Okul Televizyonu 15.00 Türkiye Basketbol Ligi Finali (Naklen) tstanbul'da oynanacak Galalasaray-Pasabahçe karşılaşması ekrana gelecek. 1630 Çocuklar tçin Çizgi Film: 'Varyemez Amca' Gülücük Programda, Mevlana Idris Zengin'in yazdığı, Ayda Kantar'm resimlediği Supi ile Pufı, TRT Izmir Çocuk Korosu, çizgi fılm Calimero, Ender Dandul'un resimlediği Şiir Defteri, Şair-Yazar Mustafa Ruhi Ştrin'in sunduğu Kitap Tamtımı köşesi, çizgi fılm Tom ve Jerry yer alıyor. Susam Sokağı - 23 Programın hedefleri, sözcük dağarcığı, M harfi, ilişki terimleri. yaşma uygun beceri gelişlirme, problem çözme, 4 sayısı, işbirliği, parça-bütün ilişkisi, halırlama ve okuma, vücudun bûtümleri, paylaşma, grupla oyun, doğal çevre, birden onikiye sayma, duygular-yalnızlıklır. 18.00 Haberler 18.15 Deprem 18.40 Akşama Doğru 19.25 Dizi: Cosby Ailesi Sandra. evde oturup ikızlere bakmaktan bıkmıştır. Okulu bırakmış olması ve biilün gün çocuklarla ilgilenmek zorunda olması, bu arada Alvin'in de tüm gûnü okulda ve dışarıda geçirmesi ona haksızlık gıbi gelmektedir. Bir aile toplanıısmda konu gündeme gelir. Cliff ve Claire, Anna-Russel ve Ethie- Lesler'in de yardımıyla konuya açıklık getirirler. (Orijinal sesi Radyo-4'len yayımlanacaktır.) 20.00 Habeçler ve Hava Durumu 20.35 Belgesel: Sanatımıza Üç Bakış (Bugun kösesinde) 21.15 UEFA Kupası Final Karşılaşması (Naklen) Fıorenlina-Juvenıus arasında oynanacak UEFA Kupası final karşılaşması birinci maçı naklen yayımlanıyor 23.10 Müzik Konuklan 23.55 Günün Sonu 00.10 Kapanış TV 2 10.58 Açılış 11.00 Açıköğretim 1230 Kapanış 18.10 Açılış 18.12 Dizi: Yalan Rüzgân Jill'in vurulması üzerıne, baba oğul, John ve Jack Abboı, onlann yanısıra Catherine, polis tarafından şupheli şahıs olarak kabul edilip sorgulanmak üzere çağmlmıştır. Jill'in durumu kritikliğini süıdürmekledir. öle yandan, Diane, tekrar Andy ile birlikıe olmak üzere girişimlerde bulunmaktadır. 19.05 Akşam Bülteni 19.20 Haftanın İçinden Namık Kasapbaşoğlu'nun hazırktyıp Mural Atıl'm sunduğu programda haftanın küllür ve sanat olaylan ile aklüel konular yer alıyor. 20.00 Tele Pop (Ayrmııh bilgi yandukı sııııtnlurdaı 20.25 Çevre 20.55 Dizi: Alf tAyrmııh bilgi yandaki sülunlarda) 21.20 Stüdyo C: Açıkoturum 23 nisanda ekrana gelen "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" komıhı açıkoturum tekrar ekrana geliyor. 22.30 Gece Bülteni ve tngilizee Haberler 23.05 Gece Konseri Turguı Masalçı'nın hazıriadığı programda şef t. Galati'nin yönetimindeki Istanbul Devlet Senfoni Orkestmsı, önce genç besteci Ali Darmar'm 'Sumela Süiti'ni ve daha sonra besteci Bülent Tarcan'm keman konçerıosunu seslendirecek. Solist ise devlet sanatçısı Ayla Erduran. 24.00 Kapanış TV3 19.59 Açüış 20.00 Spor Belgeseli: Yüzme 20.25 Festivallerden 17. tstanbul ve 3. tzmir Uluslararası Sanat Festivalleri açılış konserleri I) tstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Viyana Müzik Dostlan Derneği Korosu. Şef: Prof. Dr. Erich BergeL Solistler: Helmut Froschauer, Ruhsar öcal, thsan Ekber, Jın Ok. G.Verdl- Reçuem'den 3. bolüm. 2) tzmir Devlet Senfoni Orkestrası. Şef Alexander Schwtnck. Solistler Yury Boukof "Piyano", Rosma Lielmane "Keman", Maro Lrobinky "Viyolonsel". 21.25 Dizi: Emma Fransız kolonicüerinin olaymdan 12 yıl geçmişıir. Artık Emma, ucsuz bucaksız lopraklarm sahibi, çok zengin ama mutsuz bir kadmdır. Düşlerinde özgür bir Samoa görmeye devam elmektedir. Bu geçen yıllar içinde Almanlar Samoa'da hâkimiyeti ellerine geçirmişlerdir. Emma yine özgürlûk için planlar yapmakıadır. 22.10 TV'de Sinema: Milyonluk Bacaklar (Ayrmııh bilgi yandaki sütunlarda) 23.55 Kapanış TRT-ENT 19.02 Açılış 19.04 Haberler 19.15 Susam Sokağı 19.45 Gençlik 20.19 Toplu Müzik Programlan 20.35 Hammlar İçin 21.05 Belgesel: Türkiyem 2135 Dizi: Bizimkiler 22.20 Saz Eserleri 2230 Haberler 23.00 TV Filmi: İz Peşinde 24.00 Taş Plaktan Bugüne 00.40 Kapanış AÇJKOGRETEVTDE YUÜN (TV1 06.00) tkinci sınıf dersleri: Ticaret Hukuku (Sigorta Hukuku), Muhasebe Uygulamalan (Limited Şirketin Tasfiyesi), Iş ldaresi (Uyurnlaştırma); Üçiincü Sınıf dersleri: Türkiye'nin ldari Yapısı (İdarenin Görev ve Yetkileri), lş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar). TV2 TELEPOP 20.00 Listelerin mevsimlikleriTelepop, Tom Cruise'un ilk önemli çıkışını yaptığı Top Gun filminin müzikleri arasında en çok sevilen, Berlin topluluğunun seslendirdiği "Take My Breath Away" ile başlıyor. Program, Europe, Status Quo ve Billy Joel'in bir zamanlar liste olmuş parçalarıyla sürüyor. ilk parçası da 1986 yılında diller- den düşmeyen "Take My Breath Away". Ardından yine aynı yıl büyük bir çıkış yapan tsveçli top- luluk Europe alıyor sırayı. Haıd rock türündeki biraz fazla poplaş- tınlmış çizgısiyle o günlerde Bon Jovi'ye rakip gösterüen Europa, adını bir anda tüm dünyaya du- yulmasını sağlayan ilk albümü- nün liste parçasıyla katılıyor Te- lepop'a: "The Final Count- down". Aşağı yukan ayru zaman- larda listeleri zorlayan bir başka flaş parçayla Telepop devam edi- yor. Yetmişli yıllann popüler hard rock topluluğu Status Quo'dan uzun bir aradan sonra yeniden zirveye tırmanmasını sağlayan BURAK ELDEM Bu yıl Oscar ödülünü beklen- medik bir biçimde kaçıran Tom Cruise, ilk önemli çıkışını dort yıl kadar önceki "Top Gun" adlı filmle yapmış, hatırı sayılır bir gi- şe hasılatı elde eden film müzik- leriyle de dikkat çekmişti. Top Gun'ın müzikleri arasında en çok sevilenlerin başında Berlin adlı topluluk tarafından seslendinlip filmin gösterime girmesini izleyen aylarda tüm batı ülkelerinde liste başına dek yükselen "Take My Breath Away" geliyordu. Sebla Özveren ve Ekrem Ergü- der tarafından hazırlanan Tele- non aHiı nrogramın bu akşamki "In The Army Now"ı dinliyoruz. Ünlü tngiliz şarkıcı Billy Joel, yılbaşına doğru yayımlanan son albümü "Stone Fronf'ta yer alan parçalarını birer birer listelerin zirvelerine tırnıandınyor. Geçen aylarda "We Didn't Start the Fire" ile müzik programlarının değişmez ismi olan Joel bu ak- şamki Telepop'ta da aynı albüm- de yer alan yeni liste parçası " I Go To Extre'mes"i seslendiriyor. Geçen yıl yayımladığı "like A Prayer" adlı albümü tüm batı ül- kelerinde satış rekorlan kıran Ma- donna ise bir hayli muzır görün- tüleri içeren yeni video klibi TRT denetimini aşamasa da aynı al- bümdeki sevimli bir çocuk şarkı- sıyla katılıyor programa: "Dear Jassie". Telepop'un son parçası son haftaların bir başka seksi şarkıcı- sına, Martika'ya ait: " I Feel The Earth Moving". 'TOP GUN'DAN BÖLÜMLERLE — Tom Cruise'un başrolde oynadıgı "Top Gun" filminin em çok ilgi gören parçası "Take my Breath A»ay" programda filmden gönintulerle ekrana geliyor. TV3 SİNEMA: MİLYONLUK BACAKLAR 22.10 EstherWilliams müzikali r BtR YAŞAMÖYKÜSL rana gelecek "Million cü Annette Kellerman'ı — "Milyonluk Bacaklar" adıyla ek- Dolar Mermaid", Avustralyalı yüzii- yaşamından perdeye uyarlanmış. Milyonluk Bacaklar (Million Dolar Mermaid) / Yönetmen: Mervyn Le Roy / Senaryo: Everett Freeman / Görüntü: Georğe J. Folsey / Müzik yönetmeni: Adolph Deutsch / Oyuncular: Esther Williams, Victor Mature, Walter Pidgeon, David Brian, Jesse White, Maria Tallchief, Howard Freeman / 1952 yapımı / 115 dakika. Kültür Servisi — 10 yaşmda özürlü bir kız, dok- torların "imkânsız" demesine rağmen gizli gizli yüzmeyi öğrenir. Çe\Tesindekileri şaşırtarak çok ba- şarılı bir yüzücü olur... Avustralyalı ' yüzücü Annette Kellerman'ın yaşam- öyküsü. Yönetmenliğini oyunculuktan ge- len Amerikalı Mervyn Le Roy'un yaptığı film, Eve- rett Freeman tarafından Kellerman'ın yaşamı üze- rine yazılan senaryoya dayalı. Sinema tarihinde "her tiirlii filmin yönetmeni" olarak ün yapan, za- man zaman çok da başarıiı olan Le Roy'un bu fil- minde, Kellerman gibi önceleri yüzücü olan ve ünü- nii bu yolla elde eden bir oyuncu var: Esther Wil- liams. Senaryo olarak pek bir özellik taşımayan •Milyonluk Bacaklar - Million Dolar Mermaid", Esther VV'iliiams'ın sualtı gösterileriyle dikkat çek- mişti. Yüzme şampiyonluğundan beyazp>erdeye ge- çen Williams, MGM müzikallerindeki sualtı "numaralanyla" unlendi. Vv'illiams, hepsi sualtı sahneleri. ağırlıklı "Su Perileri", "Denizlerin Sevgilisi" gibi birçok filmde rol aldıktan sonra bazı dramatik roller de canlandırdı; daha sonra sinemayı bıraktı. . 1920'lerde "Kınk Tabaklar", 1930'larda sesli si- nemanın ilk önemli polisiye filmlerinden "Küçük Sezar", "Altın Arayıcıları", 1940'larda "VVater- loo Köpriisü", "Kaçış", "Unutulan Yıllar" î95O'lerde "Gönül Fırtınalan", "Belalı KapUn", 1960'larda "Adalar Şeytam" ve "Korkulu Dakikalar" gibi birçok filme imzasını atan yönet- menin bu filminde, Esther Williams'ın yanı sıra Amerikan sinemasımn iki oldukça ünlü oyuncusu, Victor Mature ve VValter Pidgeon da rol alıyorlar. 1940 ve '50'lerde sinemada başa güreşen Victor Ma- ture oldukça iri görünüşüyle çeşitli komedi filmle- rinde de görünmüştü. 1925'te "Manken" filmiyle sinemaya adım atan Walter Pidgeon ise Hollywo- od'un en ünlü kadınlarına eşlik etmesiyle tanındı ve son yıllarda karakter oyuncusu olarak sürdür- düğü mesleğinde sayısız fılm çevirdi. "Milyonluk Bacaklar", özellıkle sualtı çekim- lerini izlemek açısından ilginç olabilir. Belediye çanak antenleri Valilik söküyor, belediye takıyor Bayram arifesinde Kocaeli Valiliği'nin söktüğü çanak antenleri Izmit Belediye Başkanı Sefa Sirmen yeniden taktırıyor. AHMET KURT - MURAT UYGUN tZMİT/ADAPAZARI — Belediyelerin çanak an- tenle bölgelerine uydu yayınlarını vermeleri konu- su yasal açıdan tam anlamıyla "arapsaçı" na dön- dü. Izmit Belediyesi, valiliğin söktürdüğü çanak an- tenleri dün yeniden yerine takarken Adapazan'na bağlı Serdivan ilçesinin belediyesi de valilik emriy- le durdurulan yayınlara yeniden başladı. Bayram süresince yurtdışı gezisine çıkan lzmit Be- lediye Başkanı Sefa Sirmen, dün uydu yayınlarına tekrar başlanacağını söyledi. Bayram arifesinde Ko- caeli Valiliği'nin belediyenin Kullar kasabasında bu- lunan çanak antenleri sökmesinin yasal olmadığı- nı söyleyen Sefa Sirmen, antenleri dün teslim aldı. Antenlerin onarımlarının yapılarak uydu yayınla- rına tekrar başlanacağını vurgulayan Sefa Sirmen, "Türkiye'de sadece lzmit Belediyesi'nin çanak an- tenleri yasaldır. Bu konuda Ulaştırma Bakanlıgı ve Telsiz İşleri Genel Miidürlüğü'nden gerikli izin alın- mış olup PTT've devri konusunda da protokol ha- zırlıklan «apümaktadır. Bu aşamada yapılan sokıim ve mühiirleme işlemleri kanunsuzdur" dedi. Adapazan'na bağlı Serdivan Belediyesi de lçiş- leri Bakanlığı genelgesiyle durdurulan uydu yayın- larına yeniden başladı. Ancak bu kez RTL Plus ka- nalı devreye sokulmadı. Serdivan Belediyesi tarafından bir ay evvel hiz- mete sokulan uydu yaymları geçen ay içinde bakan- lık emriyle durdurulmuştu. "Valilikle ters düşmemek" için yayını durduran Serdivan Belediyesi, uygulamamn anayasanın "eşit- lik ilkesini" konu alan 10. maddesıne ayku~ı oldu- ğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne başvur- muş ve kararın iptalini istemişti. Aradan geçen sü- re zarfında kararın çıkmaması üzerine belediye ça- nak anteni yeniden devreye sokarak Eurosport ve TV 3 kanallannı yayınlamaya başladı. RTL kana- lında "seks gösterileri" yapıldığı için bu kanalı şim- dilik devreye sokmadıklarını belirten Sinan Pehu- van, Bölge İdare Mahkemesi'nin karanm bekledik- lerini, bundan böyle ne yapacaklanna kararla yön vereceklerini söyledi. Pehlivan, konuyla ilgili soru- larımızı yanıtlarken şu sözlere yer verdi: "Bu işi si- yasete dökmeye çalışıyoriar. Biz bu işi yaparken hiz- met için yapUk ve hizmet için vanz. Çağ atlay^h bir iilkede yaşıyorsak bunun velinimetlerinden fayda- lanmalıyız." KIRKLAREIJNWÜE UYDU YAYIN Güvenlik güçleri çanak anteni söktü İçişleri Bakanlığı'nın geçen ay valiliklere gönderdiği genelge doğrultusunda Kırklareli Belediyesi'nin çanak anten tesisi güvenlik güçlerince söküldü. KIRKLARELİ (Cumhuriyet) — Kırklareli Belediyesi'nin öncü- lüğünde iki ay önce halkın des- teği ile kurulan uydu yayınlarını izleme tesisi, güvenlik güçlerin- ce söküldü. Tesisin sökülmesine halkın uydu yayınlannı izlemesi- nin sakıncalı olduğu gerekçe ola- rak gösterildi. Uydu yayınlannı izlemek ama- cıyla kurulan tesisin sökülmesi olayıyla ilgili bir acıklama yapan Kırklareli Belediye Başkanı Ka- dir Gökce, İçişleri Bakanlığı'nın halkın uydu yayınlaruıı izlemesi- ni "milli güvenlik" açısından sa- kıncalı bulduğunu belirtti. Bele- diye Başkanı Gökçe, "Fakat özel ve resmi kurum ve kuruluşlarla, olanaklan elverişli olanlann ya- yını izlemesinde güvenlik sakın- cası yoktur, hatta İçişleri Bakan- hgı Trakya halkımn yıllardan be- ri Yunan ve Bulgar televizyon kanallannı izlemesinde de bir sa- kınca görmemektedir" şeklinde sözlerini sürdürdü. Uydu yayınları olayını "siya- si gördiiklerini" anlatan Beledi- ye Başkanı Kadir Gökçe, tesisin sökülmesinde Atatürk düşman- larının etkili olduğunu vurgula- dı. Halkın bu şekilde cezalandı- nldığını söyleyen Kadir Gökçe, uydu yayınlannın yasaklanması- na kesinlikle karşı olduğunu be- lirterek şöyle devam etti: "Avrapa Topluluğu'na gjnne- ye çalışan bir iilkede, Avrupa Topluluğu ülkelerinden yapılan yayınlann yasaklanması büyük çelişkidir. SHP'li belediyelerin olayı Bölge İdare Mabkemeleri'- ne götürmeleri için cauşmalar ya- pılıyor." TV2 DİZİ: ALF 20.55 FBI ALFin peşinde Uzaydan gelip bir Amerikalı ailenin yanına yerleşmeye karar veren Melmaclı ALF'in dizisi dördüncü bölümüyle ekrana geliyor. Ukala, hayalci ve çıkarcı, üsielik sakar bir uzaylı olan ALF, "Gizli Sinyal" adını taşıyan bölümde baba rolündeki Max Wright'ın radyosuyla ABD Başkanı'nın gizli hattına girer. Olaya FBI karışınca ailenin başı derde girecek. Dizide anne Kate Tanner rolünü Anne Scheden ve küçük Brian rolünü de Benji Gregory üstleniyorlar. Dizinin başrol oyuncusu ALF ise 202 yaşmda, bekâr, yay burcundan, Melmac koleji mezunu, bir süre yörünge bekçüiği ve mankenlik gibi işlerde çalışmış bir uzaylı. RADYOLAR R A D Y O 1 04.55 Açılış, program. 05.00 Haberler. 05.05 Günaydm (1). 07.00 Bugün (Ku- şak 2). 09.40 Arkası yarın. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberier. 11.05 Reklamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Günü yaşarken. 12^5 Rek- lamlar ve radyo programlan. 13.00 Haberler. 13.15 Halk çalgılanndan ezgiler. 13.30 Bölgesel yayın ve reklamlar (3). 17.00 Haberler. 17.05 So- listler geçidi (TSM). 17J5 Hafif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17^5 Haftanın çocuk şarkısı. 18.00 Haberler. 18.05 Gunden güne. 19.00Haberler. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 Turizm ülkesi Türkiye. 20.20 Türkçe söz- lü hafif miizik. 20.40 Solistler geçidi. 21.00 Ha- K-ıler. 21.02 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türküler geçidi. 22.30 Solistler geçidi (TSM). 23.00 Ha- berler. 23.15 Gecenin içinden (4). 00.55 Günün haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapa- nış. 01.05 - 0455 Gece yayını. R A D Y O 2 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Solistlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havaları. 08.00 Sabah konseri. 08.30 Beraber ve solo şarkılar. 09.00 Haberler. 09.05 Tarihten sayfalar. 09.15 Ço- cuk bahçesi. 09.30 Ornella Vanoni söylüyor. 10.00 Sazdan söze Türk musikisi. 10J0 İlleri- mız ve edebiyat. 10.40 Türkçe sözlü hafif mü- zik. 11.00 Haberler. 11.05 Okut radyosu. 12.00 Solistlerden seçmeler (TSM). 12-30 Halk çalgı- larımız. 12.45 Rıza Silahlıpoda söylüyor. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Küçük ko- ro (TSM). 14.00 Yabancı dil dersi. 15.00 Haber- ler. 15.05 Türküler ve oyun havalan. 1530 Arkası yarın. 15.50 Servet Önder'den şarkılar. 16.05 Ökul radyosu. 17.00 Haberler. 17.05 Türkçe sözlü hafif müzik. 17.30 Yurttan sesler erkekler top- luluğu. 18.00 Alaeddin Yavaşça'dan şarkılar. 18.20 Hafif müzik. 18.40 Türküler geçidi. 19.00 Haberler. 1930 Hafıf müzik. 20.00 Hicazkâr fas- lı. 20JO Yabancı dil dersi. 21J0 Armoni. 22.00 Solistler geçidi (TSM). 22.30 Bir roman / bir hi- kâye. 22.45 Halk çalgılanndan ezgiler. 23.00 Ha- berler. 23.15 Beraber ve solo şarkılar. 23.40 Hafif müzik. 23.55 Çarşamba konseri. 00.55 Günün haberlerinden özetler. 0038 kaj/amj. R A D Y O 3 07.00 Açılış. prOj;r?!Ti v* ..aber- ler (Türkçe). 07.05 Güne başJarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 öğleye doğ- ru. 12.00 Haberler. 12.15 Hafif müzik. 12.30 Gunün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Çarşam- badan çarşambaya. 15.00 Konser saati. 16.30 Caz üuygusu. I7.(W Haberler. 17.15 Müzik yelpaze- si. 18.00 Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Mü- zik dünyasından. 20.00 Her hafta sizlerle. 20J0 Bir konser (İDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gece- nin getirdikleri. 23.00 Lnutamadığımız eserler. 24.00 Çarşambadan perşembeye. 00^5 Günün haberlerinden özetler (Türkçe). 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açılış. program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07.30 So- listler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09.30 Türküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 1IJ5 Beraber ve solo lürküler. 12.00 Haberler. 12.05 Müzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13.30 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14.30 Türküler. 14.45 Hafif Türk müziği. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz. 16.00 Haberler. 16.05 Türkuler ve oyun havalan. 16.30 Kimler geldi kimler geçti. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18-30 Solistler geçidi. 18.58 Program ve kapa- nış. POLİS İSTANBUL 07.« v,,,,e Program. 08.00 Güne Başlarken 08.45 Saba- hın Konukları. 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Müzik Dunyası. 11.00 Kayıp Haberlerı. 11.05 İşte Saz İşte Söz. Solist: Serbülent Yasun. 11.30 Bir Solist, Bir Topluluk: Sinner. 12.00 tstekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solist: Nilü- fer. 13.15 Öğleden Sonra. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber. Solist: Metin Milli. 15.10 Karayolları Trafik Kanunu. 15.15 Nilgün Balkanlu'dan şar- kılar. 15.30 Kayıp Haberleri. 15.35 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.10 Frekans Programı. 17.00 Muzik Pınarı. 17.30 Gün Biterken. 18.15 Mü- zik Denince. 19.00 Proeram ve Kananıs POLİS TÜRKİYE <*s8 AÇI,Ş e • Program 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstrü- mantal Müzik. 08.00 Sabahın Konukları. 08.30 Yol Durumu. 08.35 tşte Saz İşte Söz. Solist: Ser- bülent Yasun. 09.00 Sabahın Getirdikleri. 09.30 Yol Durumu. 09.35 Mediha Şen Sancakoğlu'- dan Şarkılar. 09.55 Müzik Dünyası. 10.55 Ka- rayollan Trafik Kanunu. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber Solist: Metin Milli. 11.25 Sevda Alpay'- dan Türküler. 11.45 Kayıp Haberleri. 11.50 Si- zin Seçıikleriniz. 12.55 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Nil Burak. 13.15 Öğleden Son- ra. 14.40 Yol Durumu. 14.45 Türküler Geçidi. 15.15 Gönül Akın'dan Şarkılar. 15.35 Muzik Pı- narı. 16.05 Kayıp Haberleri. 16.10 Solistler Ge- çidi. 16.40 Özay Gönlüm'den Türkuler. 17.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 17.20 Gün Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Özal'dan TKPye mesaj • ANKARA (AA) — Cumhurbaşkanı Türgut Özal, Türk milletinin ihtiyaç ve arzulan doğrultusunda hizmet veren TKT'nin teknolojik değişme ve gelişmeyi yakından izlemesinin zonınlu olduğunu belirtti. Özal, "TRT, bilgilendirme, haber, kültür, sanat alanındaki dinamiğini enformasyon çağının gerisinde kalmadan sürdürebilmelidir" dedi. Cumhurbaşkanı Özal, TRT'nin 26. kuruluş yıldönümü dolayısıyla TRT Genel Müdürü Kerim Aydın Erdem'e kutlama mesajı gönderdi. Özal, mesajında TRT'nin özellikle son yıllarda hizmetlerini yaygınlaştırması, geliştirmesi ve modern teknolojiyi yakalaması yönündeki çaba ve çalışmalarını takdirle karşıladığmı belirterek şunları kaydetti: "1964 yılında siyah-beyaz tek kanal olarak yayın hayatma başlayan ve belirli alanlar içinde sınırlı kalan TRT televizyonu 20 yıl öncesine kadar bu konumunu sürdürmüş, altı yıldan bu yana da hızlı bir değişimle bugün kanal sayısını renkli olarak beşe çıkararak Avrupa ve Afrika'nın kuzeyinde olmak üzere 17 ülkedeki Türk vatandaşlarına yayınlarını ulaştırabilme başansını sağlamıştır!' Demirel'in TRT'ye mesajı • ANKARA (AA) — DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, TRT'nin kuruluşunun 26. yıldönümü dolayısıyla Genel Müdür Kerim Aydın Erdem'e bir kutlama mesajı gönderdi. Demirel, mesajında şöyle dedi: "TRT'nin kuruluşunun 26. yıldönümünde sizi ve bütün TRT çalışanlarını tebrik eder, miiletimizin bu en önemli haberleşme, eğitim ve kültür müessesesinin, anayasaya, kanunlara ve halkın arzularına uygun bir biçimde görev yapmasmı diler, saygılar sunarım." Çan'a çanak anten • Ç A N ( A A ) - ' ı ; A i Çanakkale'nin Çan ilçesine kurulan 3 çanak anten devreye girdi. Şan Belediyesi yetkilileri, çanak antenler ile ilgili olarak gazetelerde haber çıkmasını istemediklerini belirterek "Çanak antenler, ilçe halkımn kurduğu uydu yayın komitesinin açtırdığı banka hesabında toplanan paralar ile gerçekleştirildi. Belediye sadece bu olaya öncülük etti" diye konuştular. Eurovision • •• • • jurisı• ANKARA (AA) — Yugoslavya'nın Zagreb kentinde yapılacak 37. Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan eserleri değerlendirecek Türkiye jürisi belirlendi. TRT yetkililerinden alınan bilgiye göre Ankara'dan başvuruda bulunan ve asil üyeliğe seçilen 16 kişinin isimleri şöyle: Murat Türkoğlu, Selda Güneş, Mithat Kaya, Özlem Şen, Sıla Yavuz, Nazif Eke, Hülya Okçay, Kadir Gokdemir, Aydan Özbey, Özlem Çelik, Ziya Fırat Doğançay, Meltem Altınörs, Nihal Müftüoğlu, Zeki Tathgil, Ahmet Hüseyin Uluçay ile Mustafa Sankoç. Bu arada Zeynep Ulgen ile Savaş Aşan yedek üye olarak belirlendiler. Prodüktör Zafer Ası'nın başkanlık edeceği jüri üyeleri, 5 mayısta öğleden sonra Zagreb'de yapılacak ve TRT tarafından ses kayıtları alınacak genel provayı da izleyecekler. Jüri, yarışma akşamı naMen yayınla dinleyeceği 22 eserin değerlendirmesi sonucunda 10 ülkeye 12-10-8-7-6-5-4-3-2-1 değerinde puanlar verecek. UGUN • Belgesel: Sanatımıza Üç Bakış TV 1 20.35 TRT, l.Ü. Edebiyat Fakültesi ve A.Ü. DTCF Sanat TariM Bölümü'nün ortak çalışmasıyla hazırlanan programın ilk bölümünde, çağlar boyunca sanat eserlerinde kullamlan kadın konusu ele alınıyor. Programda kadının bir tablette, resimde, çini tabikta ve tiyatroda yommlamş biçimine değiniliyor. Programda Güngör Dilmen'in "Ben Anadolu" adh oyunundan görüntülere ve ressam Nadide Akdeniz'in Türk kadımnı konu alan çalışmalanna da yer veriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog