Bugünden 1930'a 5,432,146 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PAMUKBANK Ev, daire, büro, muayenehane satın almak istryorsanu... Konut Destek KredisÜ Cumhuriyet . Konunuz konutsa Pamukbank'la konuşun. PAMUKBANK iyi b a n k a d ı r 66. Yıl; Sayı: 23526 Kurucusu: Yunus Nadi 700 TL^ (KDV*W 18 Şubat 1990 Pazar Tüketiciler birleşiıı! OLMANIN S I R L A R I 55 mîl\ OHİllk aile Kadımndan erkeğine, gencinden yaşhsına, ANAP'lısından SHP'lisine, DYP'lisine, ya da Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşhsına, incisinden ateistine, üretidsinden satıcısına, beşikten mezara kadar hepimiz tüketiciyiz. Bu 55 milyonluk aile büyük bir güç oluşturuyor. HakklülZl arayin Yaşamı ayakta tutan tüketicilerdir. İğneden ipliğe, içilen sudan, sürülen otomobile kadar her şey tüketicinindünyasıdır. Satın aldığınız herhangi bir eşyada en küçük bir hataya ve bozukluğa bileboyun eğmeyin. Hakkınızı araym. MERAL TAMER'in yazı dizisi 6. Sayfada Akbulut Bu kadar 1 utuncuye prim veya ek zam yok Geçen yıl 4 bin liraya sattığı tütüne 2 bin lira bile vcrilmeyişini protesto etmek için kendini tavana asan Tavaslı üretici Hamdi özcan kurtarıldı. Haber Merkezi — Hükümeün tütün üreticisine açıklanan fîyat- lar dışında "prim" veya "ek am" vermeyeceği kesinlik kazandı. Dün Ankara'da Başbakan YUdınm Ak- bulul ve Mabye ve Gümrük Baka- nı Ekrem Pakdemirli ile baş fıyat konusunu görüşen Türkiye Zira- at Odalan Birjıği Başkanı Osman Özbek, temaslanndan bir sonuç alamadı. Başbakan Akbulut, Ha- taylı tütün üreticileri ve özbek'i kabulünde yaptığı konuşmada, (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) Maç yayınına geçici çöztim Bugün 14.00'te başlayacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı radyodan naklen yayımlanırken, TV de ise bitiminden 90 dakika sonra (17.30'da) ekrana gelecek. Sporda ERMENİ TASARISI Beyaz Saray Hızlaşma' peşinde UFUK GÜLDEMİR WASHINGTON — Enneni ta- sansının ABD Senatosu'nda gün- deme gelmesine yakın, Bush yö- netimi bir "azlaşı" tasansı ile or- taya çıkıyor. Kaliforniya'daki Er- meni liderleri iki hafta önce Se- natör Robert Dole tarafmdan gö- tünılen tasanya ilişkin baa deği- şiklık önerilerini reddetmişlerdi. Bush yönetiminin, hem Enneni- lere verilen sözü tuttuğunu göste- (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de) 75 TBKPTi serbest bırakıldı Istanbul'da gözaltma alınan 94 TBKP'liden 75'i DGM Savcısı'ıun istemi üzerine emniyetten serbest bırakıldı. 11. Sayfada CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyor Akbulut Vaziyeti ANKARA — Başbakan Akbu- lut'la ilgili çelişkili haberierin ar- dı arkası kesilmıyor. Birbirine ters iki güçlü akıntı arasında bo- calayan tekne gibi Siyaset ok- yanusunda yalnız başına. Düme- ni tutmaya çalışıyor. Bir yanda kabine içinde başı- boşluk. Bir bakanın benzetmesi- (te gore "hükümetin her üyesi adeta bir dükalık". Her bakan (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) TBMM DIŞINDA İLK KEZ — DYP Genel Başkanı Demirel, SHP Genel Başkanı tnönü ve Başbakan Akbnlut ilk kez TBMM dışında bir ar»y» geldiler. (Fotograf: Banş BU) Biraraya geldiler, ama konuşmadılarANKARA (Cumhuriyet Biiroso) — Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin dün Ankara'da yapılan başkanlar toplantısında ANAP, SHP ve DYP genel başkanlan ilk kez TBMM dışında bir araya geldiler. Toplantı salonuna önce SHP Genel Başkanı Erdal laönu gelerek kürsünün önünde protokole ayrılan bölume oturdu. Daha sonra salona giren DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ayakta uzun sure alkışlandı. Demirel, înönü'nun yanına gelerek elini sıktı ve sağında aynlan yere geçtı. Başbakan Yıldınm Akbnlat'un salona girişini TOBB başkanları önce faık etmediler. Daha sonta "Sayjn Bafbakas" anonsu yapıbnca salonda bulunanların bir bölümü Akbulut'u alkışladılar. Başbakan da iki muhalefet liderinin yanına gelerek ellerini sıktı ve lnönü'nün soluna oturdu. Ve liderler toplanü boyunca hiç konuşmadı. TOBB Başkanı Ali Coşkun'un konuşması sırasmda Demirel ve lnönü'nün zaman zaman not aldıklan, Akbulut'un da iki lideri izledıgi gOzlendi. Demirel'in konuşmasını sık sık alkışlarla kesen oda ve borsa başkanlanndan bir bölumünun Inönü kürsüye geldiğinde salondan çıktıklan gözlendi. Akbulut ise sesstz sakın iziendi. UMUTSUZ TABLO EkMMtidt Tecavüz et, sonra kıırtıılDursun Yangöz adlı işadamı, yanında çalışan S.C. adh kadına tecavüz etti. Şikâyet üzerine Yangöz yargılandı ve hüküm giydi. Yangöz, hapisten erken çıkabilmek için S.C.'nin fahişe olduğunu, bir komployla"tescil ettirmeyi" ve böylece 438. madde kapsamına girip cezanın 2/3'ünden kurtulmayı planladı. Komplo düzenlendi, S.C. için "fahişe" raporu alındı. Tam, Yangöz davasının yeniden görülmesi için itiraza hazırlanıyordu ki olay ortaya çıktı. YELDA Kadıköy, Fikirtepe'de konfeksiyon atöl- yesi bulunan evli, 1949 doğumlu, guzel sa- natlar akademisi mezunu, işadamı Dnrsnn Yangöz, işçisd S.C.'nin (17) ırzjna geçti. Kı- zın annesi Z.C.'nin şikâyeti üzerine olaya Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı el koydu ve Dursun Yangöz tutuklanarak cezaevine kon- du. Tarih 11.9.1985. Bu kadar eski, haber değeri olmayan bir olayı yeniden gundeme getirmeyı anlamsız bulanlara acele etmemelerini, devamını oku- malannı (özeUikle de Anayasa Mahkemesi'- nin 7 erkek üyesinin) öneririz. Dursun Yangöz aynı zamanda açıkgöz de olduğundan 438. maddeyi öğrenmekte ge- cikmedi. Başka suçtan dolayı aynı cezaevin- de tutuklu bulunan Mastafa Pal ile tanışıp, ceza miktannın indirihnesi ile ilgili kanun hükmünden (şu bizim ünlü 438. madde) ya- rarlanabilmesi için kendisine yardınıa olursa ona büyük çapb sennaye vererek kendisine iş kuracağını vaat etti. Mustafa Pal, bu ca- zip öneriyi kabul etti ve tahliye olur olmaz, Dursun Yangöz'ü alacağı muhtemel cezadan kurtannak veya daha az ceza almasını sağ- lamak üzere işe koyuldu. Ne de olsa devle- tin yasalan, "ma geçmek ve kaçırmak fiil- (Arkası Sa. 17, Sü. 5'te) IstanbulFestivalVnin caz bölümü buyılzengin FESTİVALİN PRİMADONNASI — Caz şarkıalannın caz şarkıcıst Sarah Vaughan, ba yıl festivalin Urtışmasız "primadonna"sı. Her yaşaher kulağaHaziran ve temmuz aylarındaki festivale, geçen yıl rahatsızlandığı için gelemeyen ünlü cazcı Sarah Vaughan da geliyor. 5 yıl önce gelen John McLaughlin de buyıl şenlikte. Dave Brubeck, Branford Mar- salis, Spyro Gyra ve B.B. King, festivali caz şölenine dönüştürecekler. SADETTİN DAVRAN'ın haberi 5. Sayfada Cumhuriyet D E R G İ Müşerref Hekimoğlu: Toplumun omurgası olarak 'sosyete'. Sadberk Hanım Müzesı'ndeki gıysileriyle Chmanlı kadını Paris'te. Selçuk Erez: Neden Ingılızler Osmanlı kadınlarıyla evlenemezdi?.. Bugün ve her pazar Cumhuriyet'le blrtlkte PAZAR KONUGU Grizu patladığında, yaşananfeUketle birlikte kamuoyunun ilgisi madende üretim yapan işçiye yönelir. Toplumsal bir duygusalhk yaşamr. Ölen maden ışçîlerine ve kötü kadere ağıt yakılır. Önlemler alınması istenir. Yardımlar yapılır. Sonra zaman içîndeherşeyunutulur. P r o f - D r - Grizu kader değil, bedel ŞÛKRAN KETENCİ'nin söyleşisi 12. Sayfada Madrid'den Boşlukta uçuşan tüy gibi erotizm MtNE G.SAULNDER 50 yaşlanndaki o iki îtalyan, şapkasıyla bir köşede oturup uçağının gelmesini bekleyen Ispanyol kadına şapkasına takması için bir tüy sundular. "Tüy şans getirir" dediler. "Çok ihtiyacun var" dedi Ispanyol dilber. Atinadan Dalga geçen teröristler STELYO BERBERAKİS Yunanistan'daki ünlü terör örgütü 17 Kasım, on altı yüdır sürdürdüğü faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. On altı yıldır tek bir üyesi bile yakalanmayan örgüt, bu kez Harp Müzesi'nden iki bazuka çaldı. Bonndan Türklerin 'birleşme* korkusu ŞAHİN ALPAY Federal Almanya ve Do|u Almanya hızla birleşmeye giderken Almanya'da yaşayan Türkler, işsiz kalma korkusu içinde. Yükselen milliyetçilik de onlan ürkütüyor, ama Doğu'da şansını aramaya giden öncüler de var. Tokyo'dan Japonlar otomobil bıkkını MÜMTAZ ARIKAN Japonlar dünyanın önde gelen otomobil üreticileri arasında. Ancak Japonya'da otmobil kullanımı çok gözde değil. Park yeri azlığı, sıkışık trafık ve dar sokaklar Japonları yıldırmış. Londradan Havuç Avrupa boyu EDİP EMİL ÖYMEN 12 yıldızlı Avrupa'nın ruhu Brüksel'de alınan karara göre havuç artık sebze değil, meyve. Üstelik havuçlann en, boy ve kapsamına AT standardı getiriliyor. Kopenhag'dan Piontek'i gazeteciler kaçırdı FERRUH YILMAZ Piontek'in aynlışı Danimarka basınını birbirine düşürdü. Türk Milli Takımı'nın başına getirilen Piontek'in Danimarka'yı terk etme nedeni basında çıkan bir haber. 10. Sayfada Alıcıyla Satıcı. rlafta içinde tüketici açısından ilginç bir olay yaşandı. Dünyada en çok satılan Fran- sız Perrier marka maden suyunda sağlığa za- rarlı benzen kalıntılannın bulunması üzerine ABD, Kanada ve Japonya'da bu markanın satışı yasaklandı. Durumu ortaya çıkaran, ABD'nin North Carolina eyaletındeki Çevre Koruma Müdür- lüğü'ydü. Bunun üzerine Fransız şirketi tam 160 mıl- yon şişe maden suyunu imha etmeyi karar- laştırdı. Zaten başka çaresi de kalmamıştı: Haberın kamuoyunda patlamasıyla birlikte şirketin hısse senetlerinin borsa fiyatları da başaşağı gitmeye başlamıştı... Maden suyunda dünyanın en ünlü marka- sında yaşanan bu olay, ister istemez tüketi- cıyi ve haklarını gündeme getiriyor. (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Şamir Caca'dan yardım çağrısı Lübnan Milıs Kuvvetleri, Doğu Beyrut'ta Aoun'un karşısmda sıktştı. 3. Sayfada • Denktaş Ankara'yı uyardı KKTC Cumhurbaşkam, Kıbrıs davasının, yeterince mudafaa edilmesim ısıedı. 3. Sayfada • Pop'ta video klip egemenliği Oncelen parçalar için klipler hazırlanırken artık klipler için parça hazırlanıyor. 4. Sayfada • Kadın Bir Defa Sever TV2'de Türk Sineması'nda Orhan Elmas'ın filmi yayımlanacak. 1984 yapımı ftlmde başrollerı Ahu Tuğba, Burçin Oraloğlu, Sevda Ferdağ, Yusuf Sezgin paylaşıyorlar. 4. Sayfada • Suskunluk ve gerilim iç içe Serdar Arat'ın restm sergisi ay sonuna kadar İstanbul Galeri Nev'de göri/Iebilecek. 5. Sayfada • İnönü'de sıcak' pazar Lider Beşıktas, takipçm Trabzonspor ile saat 14.00'te karşı karşıya geliyor. Hakem Hasan Ceylan. Sporda • Modacılar hazır... Yaz gelebilir Balmaın sıgara pantolonlarla gırıyor yaza. Ungaro Çingene etekierine gönul vermış. Arka Sayfada • Reklamda kavga büyüyor Reklamalar Derneğı Yonetım Kurulu, dün yazılı bir açıklama yaparak, ıstifa eden uyelere karşı suçlamalar yonelttı. Arka Sayfada • Sevgililer günü 14 şubatta kutlamlan 'Sevgililer Oünu' dolayısıyla The Independent'te ilginç ılanlar yayımlandı, 'Daıma senin bal teknenim'. Arka Sayfada GOZLEM UGURMUMCU Düzey.. Doğu Bloku'ndakı gelışmelerin Türkiye'ye ne gibi yansı- maları olur? Bugün Türkiye'de düşünen insanların öncelikle bu konu üzerinde kafa yormalan gerekiyor. Yaşanan bütün bu olayları, mehter takımı yaklaşımı ya da Turancı düşlerle yorumlamanın anlamı da yoktur, yararı da.. (Arkası Sa. 17, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog