Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

PAMUKBANK Ev, daire, büro, muayenehane satın almak istiyorsanız... Konut Destek KredisÜ Cumhuriyet Konunuz4c0huts(i PamukBpnk'la k 66. YJI; Sayı: 23522 Kurucusu: Yunus Nadi 700 TL. 14 Şubat 1990 Çarşamba Sovyetler'de dert bitmiyor Şimdi de TbcikistanAzerbaycan'dan aynlan bir grup Ermeninin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yerleştirilmesinin duyulması uzerine başlayan protesto göstenleri, çatışmaya donuştu. 37 kişi oldu çok sayıda kişi yaralandı. Dış Haberier Servisı — Sovyet- ler BırlığTnın Tacıkıstan Cumhu- rıvetı'nın başkenti Duşanbe'de, olağanustu durum ve sokağa çık- ma >asağına karşın, olaylann dun de surduğu bıldırüıyor Ajanslar, ıkı gundür suren çatışmalarda 37 kışının olduğunu, çok sayıda kı şının de ağır yaralandığını kayde- dıvorlar PAKISTAN AP'nın haberıne gore Tacıkıs tan'ın başkenti Duşanbe'de önce- kı gun Azerbaycan'da tahhye edı- len bır grup Ermenı'nın kente yer- leştınleceğırun duyulması uzenne, Tacıkler, sokaklara dokülerek gosterıler yaptılar Ajans, goste- rıcılenn, Tacıkıstan Komunıst Partısı bmasına saldırdığını, cad- delerdekı dukkânlann ve evlerın camlarını kırdıklarını duyurdu Ajans, daha sonra polısın, göste- ncılerı dağıtmaya çalıştığını ve çı- kan çatışmalarda çok sayıda kı- şının olduğunu, 79 kışının de ya- ralandığını bıldırdı AA'nın haberıne göre Mosko- va Radyosu'nun Interfaks Servısı de, 2 gundur Duşanbe'de meyda na gelen olaylarda dün öğleye ka- dar ölu sayısının 37'ye ulaştığını bıldırdı Interfaks Servısı, kentın merke- (Arkası Sa. 14, Su. Vdt) SOVYETLER'DE REFORM PROGRAMI: DEMOKRATtK SOSYALİZM 14. Sayfada 4 MÜTTEFİKANLASTL Iki aşamada tek Almanya Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Fransa ve İngiltere, 'tek Almanya'nın iki aşamalı bir plan doğrultusunda sağlanması için anlaştı. 1. Aşamada iki Almanya hukuki, ekonomik ve politik konularda karşıhklı goruşme yapacak. 2. Aşamada 4'lerle birlikte birleşmenin dış etkileri goruşulecek. 14. Sayfada MODROVV , ZIRVEDEN BOŞ ELLE DONUYOR DİLEK ZAPTÇIOĞLU'nun haberi 14. Sayfada ABD-SSCB UZLASTI Avrupada asker îndiriıııiOttavva'dakı Açık Semalar Toplantısı'nda varılan anlaşmaya gore, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği Orta Avrupa'da 195'er bin asker bulundurabilecek.14. Sayfada OZAL'IN 12 SAATLIK PARİS GEZISI SABETAY VAROL'un haberi 14. Sayfada 125 imzalı ortak açıklama: 141 ve142 kaldınlsmSanatçı, yazar, gazeteci ve sendikacıların da aralarında bulunduğu 125 kişi, yaptıkları ortak açıklamada, 141 ve 142. maddelerin bir an once kaldırılmasını ve gozaltına alınan TBKP'lilerin serbest bırakılmasını istediler. Istanbul Haber Servısı — Ara- lannda vazar, sanatçı, gazeteci ve sendikacıların bulunduğu 125 kı- şının ımzasıyla dun yapılan ortak açıklamada, Turkıye'nın demok- ratıkleşmesı önunde engel oluştur- duğu behrtılen TCK'nın 141 ve 142raaddelennınbır an önce kal- dınlması ıstendı 1990'ın ılk ayla- nnda demokratıkleşme çabaları gosterenler uzennde baskı ve antı demokratık uygulamalann yoğun- laştığına dıkkat çekılen açıklama- da, "demokrası için mucadele etme" çağrısında bulunuldu Açıklamarun okunduğu basın top- lantısında konuşan yazar Azız Ne- sın, ulkemızde sıkıyonetımın ha- len surduğunu belırterek "Sıvil yo- netım dive goslenlenler asken yasalardır" dedı Konuşmacılar ıse TCK'nın 141 ve 142 maddelenmn (Arkası Sa. 11, Su. 4'te) SHP'DE 'DEMOKRATIK KONGRE' TARTIŞMASI 11.Sayfada ERDOST SERBEST BIRAKILDI 11. Sayfada Ttitün bınıalımıMuhalefet üreticiyi, hükümet düşük fiyatı savunuyor A> AP'ta tartışma Tutun fiyatlarının makul bir duzeyde olduğunu söyleyen Bakan Ekrem Pakdemırli, muhalefeti 'saçma sapan şeyler yapmakla' suçlarken konuşması sırasında kendısini eleştiren Ege Bolgesi milletvekillerinin tepkisini yatıştırmaya çalıştı. 'Tekellere hizmet' Inonu, 2-3 milyon insanın açlığa bırakıldığını, durum boyleyken tutun ithal edildiğini belirtti ve "Bu kime hizmet etmek? Doğrudan yurtdışındaki tekellere hizmet etmek. Tepkiler, vatandaşı tahrik ettikten sonra ortaya çıkan olaylardır" dedi. OFKENİN YERİNİ TELAŞ ALDI — Tııtım uretıcUerinin fıyatlar açıklandıktan sonra baslatbkları gosteriJerin vennı urun satma telası aldı (Fotograf: Lraıt Otan) BAŞKENTTEN Işçi Muhalefeti AHMET TA.N ANKARA — îkı gundur Başkent sokaklannda 70 dolayında ınsan ellerınde çantalar topiuca dolaşıp du- ru>or Bunlar Beledıye-îş Sendıkası'mn yönetıcılerı Sendıkava uye 20 bın ışçının çalıştıklan 106 beledıye- den toplam 40 mılyar lıra alacakları var Beledıye-Iş yetkıülen öncekı gun Başbakanlık'a, dun de Malıve Bakanlığı'na yuruyup dertlerını anlattılar Devlet Bakanı v e Başbakan Yardımcısı Ali Bozer sen- (Arkası Sa. 17, Sü. S'te) İZMİR'den HJKMET ÇETJNKAYA Tütün Kuman... IZMIR — Tutün uretıcılerının başkaldırışına hıç kım- se kılıf aramasın On yıllık öfkenın bır sonucudur Ak- hısar'dakı başkaldırı Ustelık böylesıne bır tepkı gos- termekte de haklıdırlar ANAP'lı mılletvekıllerı aylardır seçım bolgelenne gıremıyor Nereye gıtse halkın tepkısıyle karşılaşıyor Kırsal kesım o ahşılagelmışlığın otesınde zor koşul- larda ayakta durmaya çalışıyor On yıldır ılk kez tutun uretıcılerının başkaldırışı ga- zetelerın bırıncı sayfasından ın başlıklarla gırdı man- (Arkası Sa. 17, Su. 7'deJ 'Yüzleri yok' Demirel, tutun piyasalarınm bugune kadar hep ureticinin arasında açıldığına dikkat çekerek ' 'Eğer bunların yüzleri olsa Ankara'da durmazlar,gerine gerine halkın onüne giderler. Halk yanrmştır ve neden yandığı da orta yerdedir" diye konuştu. 17. Sayfada Akhisar sakin Üretici çaresizAkhısar'dakı uretıcı eylemınden sonra gozaltına alınan 48 kışının sorgusu suruyor. TZOB, 540 zıraat odası başkanını baş fiyatı göruşmek uzere yarm Ankara'ya çağırdı. tZMİR (Cumhuriyet Ege Buro- su) — Ege ekıcı tutun pıyasasın- da uretıolenn ılk günku öfkesının yerım urun satma telaşı aldı Bu arada, gozaltına alınan 48 kışının sorgulan sürüyor Turkıye Zıra- at Odalan Bırlığı, 540 zıraat odası başkanına yıldırım telgrafla baş- fiyat konusunu göruşmek uzere Ankara'ya çağırdı Başta Manısa, Akhisar, Kırka- ğaç ve Turgutlu olmak uzere tu- tun uretım bölgelennde sabahtan tuccar burolanrun önünde yoğun bır hareketlılık yaşandı Daha sonra tüccarın alımda nazlanma- <Arkası Sa. 17, Su. Vdt) TEKEL TUTÜN ALIMINDA ZORLANACAK ABD'NlN YENİ TÜTUN PAZARI TÜRKİYE EkononMe CÜNEYT ARCAYÛREK yazıyor Huzuru Kim Bozuyor? ANKARA — Erdal Inonu tutün fiyatlarının açıklan- masından bır-ıkı saat sonra, ureticinin şehırlerarası yolları kesfrıesını raylar üzerıne çıkan yığtnların tre- nın hareketını engellemesını kendılığınden oluşan tepkı" dıye tanımlıyor Oysa halka en iyi bıçımde hizmet etmenın hakka hizmet olduğunu soyleyen Başbakan Akbulut, ıkı gün önce bakınız ne dıyor "Ne zaman Turkıye guçlenır, ne zaman kı Türkı- ye'de bırlık ve beraberlık sağlanır, mutlaka gerek ıçer- (Arkası Sa. 17, Su. 4'te) Madenlerde can korkusu İşçiler ocaklardaki yetersiz güvenlik önlemlerini bugün protesto ediyor LMUTSUZ BEKLEYİŞ — Yemçeltek'te vakınlarını yıtiren aıleler, yangının sonmesi nedeniyle başlatılaa çalışmalan nmutsuz gozlerle ızlıyor. (Fotograf: Umıt Kıvanç) YENİÇELTEKTEN İZLENİMLER 'Cesetleri alabilsek'Kahvede masaların çevresinde obek obek insanlar... Hepsinin ortak konuları madende kalan işçiler. Çoğunun-elleri şakaklarında. Gozleri boşlukta. Anılar tazeleniyor, geçmiş gunler anılıyor. REFİK DURBAŞ MERZtFON — "1965te gece gnzu patladı. tndık aşagıva, ha- valandıra havalandıra 50 kışıyı al- dı k çıkök. lcende kalan 5 kçı hâlfl çıkacak O gece aldın aldın, bır daha alamazsın." "Benim oğlum fidao gıbiydi. \»kerden daha >enı gelmıştı. İki bavram arasında. 1983 yılında ıs- te burada oldu." "Başka bır gelırim olsa canımın pahasına yerin altına girer mı- yim?" Kayadüzu Koyu'nde Ourmuş Akyol'un "Akyol Kıraathanesı." Kahve, koyun meydanında Içı eskı-yem madencılerle dolu Kar- şıda beledıye bınası, kahvenın ya- nında bır bırahane. Koy terk edıl- mış gıbı Erkekler ya kahvede ya Yemçeltek'te madenın önunde. Kadınlar da Onlar da madenın önunde Gelen geçen arabaların gurultusu olmasa ağıtlanmn yan- kısı koye vuracak Kayaduzu 8 bın nufuslu bır koy Çoğu Alevı Tek geçım kaynakla- rı madencılık Köyun toprakları çorak, çunku su yok Bu yuzden tarım yapılamıyor Bıraz hayvaıı- cılık var, ama o da ancak kendı- lerıne yetecek kadar Maden bu- nun ıçın onların ekmek kapısı, umut kapısı Bır verde mecburlar madende çalışmaya Umut, ölume kalmış Kayaduzu Koyu'nde Kahvede masaiarın çevresinde obek öbek insanlar Hepsinin or- tak konulan madende kaJan 59 kj- şı Çoğunun ellerı şakaklarında Gozlen boşlukta Kımı emekh, kı- mı hâlâ çalışıyor Anılar tazelemyor, geçmış gun- ler anlatjbyor (Arkası Sa. 17, Su. 7'de) Ve saygı daraşu Turkiye Maden-İş ve Genel Maden-İş sendikalarının üyesi işçiler bu sabah Turkiye çapında madenlerde ocaklara inmeden once olen arkadaşları için de saygı duruşunda bulunacak. Haber Merkezi — Turkıye'de- kı ıkı maden sendıkasına uye ış- çüer, bugun gnzu facıasını protes- to edecek ve madenlere inmeden once Yemçeltek'te ölen arkadaşları ıçın saygı duruşunda bulunacak- lar Bu arada, Yenıceltek Kömür Işletmesı'nde meydana gelen gn- zu patlamasından sonra çıkan yangımn sonmeye başladığı bıldı- rıldı Gnzu olayı ve sonrakı gelış- meler dun gundem dışı konuşma- larla Mechs'te ele alındı DYP Ge- nel Başkanı Suleyman Demirel "Can yutan Aznul" dıye tammla- dığı Yenıceltek kömur ocağının kapatılmasım ıstedı SHP Amas- ya Mılletvekıh Tahir Kose de ışlet- me yönetımıru suçlayarak, Mechs araştırması açüması gereğı üzerın- de durdu Gnzu facıasını protesto ve ya- şarna hakkına saygı eylemlerının ılkı bugun madenlerde ocakbaşla- rında gerçekleştırıhyor Turkıye Maden-Iş ve Genel Maden-tş Sendıkalan'nın uyesı ış- çıler, bu sabah Turkıye çapında madenlerde, ocaklara inmeden once, ölen arkadaşlan ıçın saygı duruşunda bulunacaklar ve can guverüığe ılışkın onlemlerın alın- mamasını protesto edecekler tkı sendıkanın yönetım kurula- nnın ortak toplantılan sonunda "yetkilılerin ve ısverenlerin sure- (ArkasıSa. 17, Sü. l'de) OLAYLAREV AKDENDAKI GERCEK Ege'den Ankara'ya... Tutun sorunu çok uzun sure den berı Turkıye'nın gundemın- dedır Çoğu tarım urunugıbı heryıl hukumetın tutune bıçtığı fıyat- lar tartışma oluşturur, uretıcıfî- yatı az bulur, muhalefet partı- lerı uretıcıden yana çıkarlar, Zı- raat Odalan muhalefetten yana tutum alır, sıvasal ıktıdar sap- tadığı fıyatları savunur, bır su- re sonra ortalık durulur Bu kar- şıhklı oyunda kaybeden hep ku- çuk uretıcıdır !\'e var kı bu yılyaşanan ola- yın nıtelığı çok daha değışıktır Çunkü ANAP hukumetının uretıcıye karşı katı ve acımasız tutumu, şımdıye dek gorulme- mış olaylara vol açmıştır. Enflasyon oranı yuzde 70 du- zeymdeyken tutun fiyatlarının yuzde 40 dolayında arttırılma- sı, yaşam sıkmtısından bunalan uretıcı kesımınde bır patlamaya yol açmış, tutun ekıcısı eyleme geçmıştır Karayollan trafığe ka- patılmış, demıryollarında otur- ma eylemınegeçılmış, tuccarla- rm ışverlerının camları kırılmış, ANAP ıl ve ılçe merkezlerının önunde toplanan kalabalıklar hukumetı ıstıfaya davet etmış- lerdır Malıve ve Gumrtik Bakanı Pakdemırli, seçım bolgesi olan • * • (Arkası Sa. 17, Sü. l'de) • Mandela disiplin istedi G Afnkalı sıyah lıder, 'dısıplm olmadan ozgurluğumuze kavuşamayız' dedı 3. Sayfada • Sofya ile diyalog Mesut Yılmaz ıle Bulgar meslektaşı Dımıtro, Açık Semalar Konferansı çerçevesınde göruştuler 3. Sayfada • Başbakan yuzme bilmiyor 'Bızım Insanlarımız' programında bu kez Başbakan Yıldırım Akbulut konuk olacak 4. Sayfada • Bırinci sınıf muzikal 'Pal Joey' da Frank Sınatra, Rıta Hayv/orth ıle Kım Novak arasında seçım yapmak zorunda 4. Sayfada • Doğal mıknatıs Pekineller Artık dunyaca tamnan Pekınel adı, Turkıye'de tek başına salonu doldurabılıyor 5. Sayfada • DİSK'in yaşgunü DÎSK'm 23 kuruluş yıldönumu panelle kutlandı Ekonomide • Reklamcılar kavgası Reklamalar Derneğı ve Krıstal Elma Yarışması çekışmesı buyuyor Ekonomide • Sporcuya gunde 1 ekmek Spontn genel butçeden aldığı pay gıderek duşuyor Sporda • Sevgilinizi unutmayın Aşıklar Gunu'rde Batı 'da guller karaborsaya duştu Arka Sayfada • Umut, gerçeğin destanıdır 20 yıl once çekılen Yılmaz Guney'ın unlu fılmı 'Umut', 16 şubattan ıtıbaren yenıden Turkıye'de gösterıme gırecek Arka Sayfada • Politik fılmlere ılgi buyuk 40 Berlın Fılm Şenlığı 'nde doğrudan doğruya politik olan fılmler buyuk ılgı goruyor Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Gözaltı...* Insan Hakları Derneğı Ankara Şube Başkanı, yayıncı Mu- zaffer Erdost, "Dıyarbakır Gerçeğı" adlı bır krtabın ılk bası- mına yazdığı ıkı satırlık bır tanıtım yazısı nedeniyle oncekı gece gozaltına alındı, dün sabah da serbest bırakıldı TBKP yönetıcılen de gozaltında tutuluyorlar Ceza yargılamasında sanıkların gozaltına alınmalan ve tu- (Arkası Sa. 17, Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog