Bugünden 1930'a 5,426,211 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyef Türk Bankdafak Sistemrne Pamukbank'ın yeni bir hizmetidir. PAMUKBANK iyi ba n ka d ı r 66. Yıl; Sayı: 23518 Kurucusu: Yunus Nadi 700 TL. <KDI•**» 10 Şubat 1990 Cumartesi Cenazeler kaldırılıyor... Bakanlar yuhalandı... Şirket yöneticilerineprotesto... Madende gergîıı güntlmft y©k Yeniçeltek'teki faciaya kurban giden işçiler yüzlerce torba çimentoyla yapılan "beton mezar" ile oçak arasında kaldı. Devlet Bakanı lsmet Özarslan, yaşamını yitiren işçilerin ailelerine "bir kereye mahsus" olmak üzere l'er milyon lira verileceğini açıkladı. Patlama üzerine, yılda 140 bin ton linyit çıkarılan damarda üretime ara verildi. t h b a r Faciadan sağ olarak kurtulan işçiler daha önce gaz zehirlenmesi olayıyla karşılaşıldığını, gerekli uyarının yapılmasına karşın ocağa işçi indirilmesine devam edildiğini söyleyerek suçluların cezalandırılması istemiyle cumhuriyet savcılığına ihbarda bulundular. Maden işçileri, yöneticilerin ciddi ihmal ve hatalar içinde olduklarını ileri sürdüler. Soruşturma Faciamn ardından başlatılan soruşturma büyük bir gizlilik içinde sürdürülüyor. Merzifon Cumhuriyet Savcısı, soruşturmada vardiya sorumlulan ile 16.30 vardiyasında görev yapan ve patlamadan sağ kurtulan 75 işçinin tanık ve mağdur olarak ifadelerine başvurulacağını bildirdi.17. Sayfada TÜRK-İŞ'TEN MADENLER İÇİN ÇAĞRI Üretim dursunGölcük Tersanesi ve askeri işyerlerinde çalışan 4 bin işçi, yemek boykotu yaparak saygı duruşu yaptı.. SHP'li Sarıgül ve Alınak, Yeniçeltek faciasını soru önergesi ile Meclis'e getirdi. Türk- ÎŞ, tüm madenlerde Üretİmİn durdurulmasi İÇİn raöri vanti 17 MEZAR BAŞINDA ACI - Grizıı kurbanlanndan cesetleri bulunan işçilerin cenazesi dun kalkü. Ar- kadaşlannın, ancak sekizini yeraltından çıkarabilen maden işçileri ioprak altında kalanlann da yasını luluyor. Dnalar okunurken bu derin acı >uzierinden okunu>ordu. (Foloğraf: Rıza Ezer) İZLENİMLER Nüfustan düşürdüler Ocağın girişinde, 'Evvela tedbir sonra tevekkul' yazısı okunuyor. Kancacı Kavlak tam 24 saat once 10 yıldır aşina olduğu bu yazıyı okumuş muydu? Kancacıyı neredeyse tanınmaz halde çıkardılar yer altından. Duştu nüfustan, Satılmış oğlu, Nuriye'den doğma, Merzifon 1951 doğumlu Muammer Kaviak. IŞIK KANSU'nun izlenimleri 17. Sayfada IZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA Olümün Adı 59 işçi, toprağın dennliğinde olumun soğuk elini duydu. Onlar ölüme bile bile gittiler. Çünkü önceden böyle bir patlama olacağını hıssettıler ve yetkililere bıldirdıler. O yuzden göçük altında kalanlann yakınları bakanlara haykınyorlardı: 'Katillerden hesapsorulsun.'M. Sayfada FACİA ÖNCESİ RAPOR: DURUM NORMAL KÖMÜRE 10 YILDA 3 BİN KURBAN YDK: UYARI StSTEMI 17. y^ sagcılık- sotcuiuk kavgaları UĞURMUMCU 4O9 h araştırdı, yazdı 40'LARIN C^ A -pw T & A Z A JN1 A merikan gizli belgelerinde, Türkiye'deki ideolojik akımlar DP-TKP işhırlıği Komünist Partisi'nden Turancılığay 'Tabutluk'tan iktidara, iktidardan cezaevine Almanların Türkiye'de barcadıklan milyonlar Sovyet cephesinde iki Türk generali Savaş sonrasına damgasını vuran davalar UGUR MUMCU' / döneme ışık tutan yazı dizisi Yann Cumhuriyefte (JjîjMTfVNİl Cumhuriyet B İ L Î.M TEKNIK Içtnizdeklçocufcia tantşıyor musunur 7 Doç. Reşide KabadayırFelsefe dersleri niçin çıkarüdı?H İlham Artüz: Ülkemizde hangi karidesler yetişebilir? • Prof. Çiğdem Kâğıtçıbaşı: Psikolojide yeni yönelimlerB Mıknatısla ameliyatsız tedavi • Dr. Banş Korkmaz: İkinci dilin zorluğu • Isaac Asimov: Uzaktaki sorun • Selahattin Atmaca: Bakterilerin direnci • • Cumhuriyet İ D E R G İ Bugün ve her cumartesi Cumhuriyefle birlikte Sular altındaki kent, gün ışığına çıkarılmavı bekliyor. Müşerref Hekimoğfu: Sanat dünyasında boy verenler, boyunu yitirenler. İsmail Gülgeç: Insanlar Selçuk Erez: Türk evinın kökenlerı. Test: Ne kadar hilebazsınız? Meral Tamer: Ev ekonomisi Anket; İlyas Salman Yann ve her pazar Cumhuriyet'le birlikte 6 milletvekilinin dokunulmazhğı 'Rejime ciddi darbe? TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu'nun, 2'si SHP'li 6 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldınlması yönündeki kararı, tepkıyle karşılandı. SHP'li Atalay "Talimat Çankaya'dan kaynaklanıvor" dedi. AMCAR\ (Cumhuriyet Buro- su) — TBMM Anayasa ve Ada- let Karma Komıs>onu*nun 2'si SHP'li, 4'u bağımsız 6 mıiletve- kılinin, "siyasi nitdikli" suçlar iş- ledıklerı gerekçesıyle "dokunulmazhklannın" kaldınl- ması yonunde Genel Kurul'a ra- î>or sunması tartışmalara yol aç- tı. SHP'nin Genel Kurul'da "ret" oyu kullanacağı öğrenıldı. SHP Grup Başkan\ekıh Hasan Fehmi Guneş, durumu "siyasel kokan suçlamalar" dıye nıteledi. Doku- nulmazbklarının kaldınlması ka- bul edılen, SHP Genel Saymanı Di\arbakır Mılletvekılı Fual Ala- l»> ve Içel Mılletvekılı Fikri Sag- lar ıse kararı "Parlamentarizme (Arkası Sa. 17, Su. Ide) Gorbaçov: Perestroyka hedefleri için önemli bir adım atıldı Sovyetler'de parti hazırhğıVasa çıkarılıyor KP politbüro üyesi ve partinin ideoloji sorumlusu Medvedev, yeni siyasi partilerin oluşturulması amacıyla yakında yeni bir yasa çıkarılacağını söyledi ve "Ülke çapında karmaşaya son vermek için KP, iktidar tekelinden vazgeçti" dedi. ^Tartışma affedilebilir' Sovyet lideri Gorbaçov, Merkez Komitesi'nin tarihi toplantısında alınan kararlara yönelik eleştirilerin "af fedilebilir" olduğunu, çünkü konunun tüm dünyanm geleceğini ilgilendirecek derecede önem taşıdığım söyledi. Ref ©rmcular bastırıyor Reform platformu henüz tüm metin açıklanmamasına karşın yoğun olarak tartışılıyor. Reformcular özellikle ordu, KGB, mahkemeler ve diğer devlet kurumları üzerindeki kontrolün bir an önce kaldırılmasını istiyorlar.14. Sayfada ONN Kohl, onay arıyorF.Almanya Başbakanı Helmut Kohl, bugun Moskcna'da Gorbaçov ile yapacağı goruşmede, Demokratik Almanya'nın ekonomık çokuşunu onlemek için 1 milyar dolarlık yardım yapmaya hazır olduğunu açıklayacak. DİLEK ZAPTÇIOĞLU'nun haberi 14. Sayfada MöSKOVA Gorbi'den yeni öneri SSCB lideri, Bush'un 'Orta ve Doğu Avrupa'dakı asker sayısının 195 bine ındirilmesı önerisine, tum Avrupa kıtasını kapsayacak biçinıde genişletilmesi isteğiyle karşılık verdi.14. Sayfada r AWA Türk-Bulgar zirvesi Turkiye ile Bulganstan arasındaki ilişkıleri normalleştirme amacına yonelik uçuncu zirve Yılmaz ile Dimitrov arasında Kanada'nın Ottavva kentındeki "Açık Semalar" toplantısı sırasında gerçekleştirılecek. SEMİH İDİZ'in haberi 14. Sayfada OTTANVA'DA "HAVADAN DENETİM' KONFERANSI 3. Sayfada AkbuluU Yılmaz'ın TV'ye çıkmasını engelledi ANAP'ta çekişmeBaşbakan Akbulut, naklen yayımlanması düşünülen dış politika görüşmelerinde Dışişleri Bakanı Yılmaz'ın 1.5 saat TV'ye çıkmasının engellenmesi için görüşmenin gizli yapılmasını istedi. Bakanlar Kurulu toplantısında Akbulut'un bu yönde bir istekte bulunması ANAP'ta başkanhk yarışınınaçıkça başladığı şeklinde yorumlandı. CANAN GEDİK'in haberi 10. Sayfada CÜNEYTARCAYÜREK yazıyor Güler misin, Ağlar mısın? Naklen yayın tartışmalannda artık Erdem, konu olmaktan çıkıyordu Sorun, hükümete ve partıye egemen olma kavgasına yonelryordu Bir ayağı ile eli Türkıye'de partı içinde, ötekı ayağıyla elı yurtdışında olan Dışişleri Bakanı Mesut Bey, ' ustasından öğrendığinı" kendı kışısel polıtıkası ıçın kullanmaya gınşıyordu. 10. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKI GERÇEK MeçüsHn 6 Üyesi Jemokrosı, Türkıye'de kim- sejın ağzından duşurmediğt bir s&zuktur "AT'ye girebilir mi- yiz? Bizi niçın almıyorlar? Ka- pıda neden bekletiliyoruz? Ül- kede işkence var mı yok mu?" gıbı çoğu zaman kendı kendımı- zı de aşağılayan bir beklentı \e sorgulama sureande bot bol de- mokrası nutukları dınlıyoruz. Ancak demokrasının her şey- den once bir bılınç ve kultur so- runu olduğunu unutuyoruz Bu noktada atalanmızın de- yımıyle, "kaçfınn ekmek yeme- miz gerektiğini" saptamak doğ- rusu guçtur. Çunku oyle olaylar yaşanıyor kı mantıkla açıklan- ması olanaksız... tşte bir ornek: Meclıs Anayasa ve Adalet Komısyonu oncekı gun toplan- mış, altı milletvekilinin doku- nulmazlığının kaldınlması kara- rını vermıştır. "Cumhuriyet A n- kara Bürosu"nun dun gazete- mızde çıkan habenne gore bu al- tı mılletvekilı "Adnan Ekmen, Mehmet AU Eren, Ibrahim Ak- soy, Tevfik Koçak, Fual Atalay \e FikriSağlar"dır. Pekı, bu mıl- leivekıllerınm suçları nedır? Do- kunulmazlıkları neden kaldırıl- mak ısteniyor? Verılen bılgıye gore mılletvekıllerı Turk Ceza * • • IArkası Sa. 17. Su. l'de) • ABD'den terör uyarısı ABD, Iran Islam Devrımı'nın 11. yıldonumunde lerorden endışe duyduğunu açıkladı. 3. Sayfada • Halk, Batı Beyrut'a kaçıyor Doğu Beyrut'ta ateşkese karşın ^atışmalann yer yer devam ettiğı bıldırılıyor. 3. Sayfada • Yönetmen kuşağı ve Akad Turk sınemasına emek vermış yonetmenlen tanıtan 'Yakın Plan Yeşılçam' programının ıkıncı konuğu Lutfı O. Akad 4. Sayfada • Şairin yazgısı ve zaferi Doktor Jıvago 'nun yazarı Borıs Pasiernak 'ın yuzuncu doğum yıldonumu Moskova'da bir sempozyumla kutlanıyor. 5. Sayfada • Boğaz'da yıkım 40 kışılık çe\ık kuvvet takvıyesıyle yıkıma gıden beledıye ekıplerı dırenışle karşılaştılar 9. Sayfada • DIE Başkanı: Baskı olursa giderim Cuvenen, 'Yeni endeks çalışması Turkiye gerçeğını yansıtmak ıçın yapıldı.' Ekonomide • Düşüşün tek nedeni yok G.Sarayhlar başansızlığm nedenını motıvasyon eksıklığme, Held'e ve uyumsuzluğa bağladılar Sporda 'Cennetlik Kaynana'nın dönüşü t\ısa Serezlı - Tolga Aşkıner Tıyatrosu 20 yıl oncekı ovunlarını sahnelıyor Genco Erkal da 'Merhaba'yı sahneleyetek Arka Sayfada • Süleyman'ın Paris seferi Washmgton, \'ew York, Londra ve Berlm'den sonra 'Xtuhteşem Suleyman' sergısı 14 şubatta Fransa'da sergı/enıyor. Arka Savfada GOZLEM UGUR MUMCU Aksoy İçin... Mulkıy-lıler Bıriığı, çarşamba akşamı Ankara'da Prof Mu- ammer Aksoy ıçın küçuk, ama anlamlı bir anma torenı du- zenledı Mulkıyelıler Bıriığı, ust kattakı okuma salonuna 'Prof. Mu- ammer Aksoy" adını verdı Salonun gırışıne, "Prof. Muam- mer Aksoy Okuma Salonu' dıye bir plaket cakıldı. (Arkası Sa. 17. Su. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog