Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Trabzonsporlular1 Trabzonspor'a Gonul Uyesi olun! Trabzonspor Gönul Üyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelerf nde. Trabzondan selam: Işlem Tamam! (Ö BANK24 Cumhuriyet67. Yıl; Sayı: 23783 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL. Kasım 1990 Çarşamba V'r'dakı iAlmanya'dakı işçiler Gurbetçi için yol ayrumKoşullara uyan sınırlı bir Türk gruba Alman vatandaşlığına geçiş hakkı tanıyan, diğerleri için yaşama, çalışma ve Almanya'da kalma koşullarını ağırlaştıran Yabancılar Yasası'ndan sonra Anayasa Mahkemesi'nin seçme ve seçilme haklarına bütün kapıları kapatması 1.5 milyon Türkü yol ayrımına getirdi. Muhafazakârlar bölündü AJVAP'tan cliıı eğitîmînde geriadım Başbakan Akbulut, devlet bakanları Keçeciler, Akkaya, Milli Eğitim Bakanı Akyol, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Korhan ve bazı komisyon üyeleri ile toplantı yaparak 'uygulamalı din eğitimi' değişikliğinden vazgeçilmesini istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) — Din eğitiminin "uygulamah" yapılmasına ka- pı açacağı öne sürulen Milli Eği- tim Bakanlığı Teşkilat Yasası'n- daki değişiklik ANAP'ı da ka- rıştırdı. Başbakan Yıldınm Ak- bulut, dun konuya el koydu ve Devlet Bakanları Mehmet Keçe- ciler, Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Kemal Karhan ve bazı komisyon uyeleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda Akbulut bu (Arkan Sa. 19, Sü. 4'de) BİRLİKTE GİTSİNLER CÛNEYT ARCAYÜREK yazıyor 10. Sayfada GÜNEŞ TANER: 4 OCAKTA İSTtFA EDİYORUM Ekonomide Muhalefet: Ozel TV'ye 'koşııllu evet' S H P Çoğulculuktan ve yayınlarda devlet tekelinin kınlmasından yana özelTV. D Y P Karşı değiliz, ama milli kültüre getireceği zararla için önlem alınmalı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Devlet Bakanı Mehmet Yazar, yaym tekelinin 1991'de kaldınlması için çaba harcana- cağını açıklarken, muhalefet partileri özel TV'ye "kosullu evet" diyor. SHP'nin çoğulcu- luktan ve televizyon yayınlann- dan devlet tekelinin kınlmasın- dan yana olduklarını beliften gölge kabinenin TRT'den so- rumlu devlet bakanı Tayfur Ün, bu konudaki önerilerini, "TRT (Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) ANAP'IN NABZI İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA 11. Sayfada ÖZAL'IN MALVARLIĞI GÖRÜŞÜLMEDEN REDDEDİLDİ14. Sayfada '90ların hastalıöı Kronik yorgunlıık Belirtileri: Aşırı yorgunluk, zayıflık, kas ağnları, enfeksiyonlar, ruhsal durumda ani değişiklikler, hafıza kaybı, zekâ seviyesinde düşüş. Dış Haberler Servisi — 80'li yıllara damgasını vuran AIDS'- ten sonra 90'lara özgü olacağı iddia edilen bir diğer hastalık tıp çevrelerini meşgui ediyor. Nede- ni bilinmeyen, kolay tanı konu- lamayan, tedavisi ise bilinmeyen bu hastalığa "Kronik Yorgun- luk Sandromu" adı veriliyor. (Arkaa Sa. 16,^ü. 6'da) Baker, Türkiye'ye nabız yoklamaya geldi Ankara son dıırakANKARA (Cumhuriyet Burosu) — ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Körfez krizinin seyrine ilişkin görüşme- lerde bulunmak uzere dun Ankara'ya geldi. Baker'ın, Ortadoğu gezisinin son durağı olan Türkiye'de Irak'a karşı as- keri mudahalede bulunulması dahil bır- çok konuda nabız yoklayacağı belirti- liyor. Ancak, ABD ve Türk basınına ge- niş biçimde yansımasına karşın ABD Dışişleri Bakanı James Baker'ın Türki- ye'ye "siirpriz" oneriler getirmesi yetkili çevrelerde "olasüık dışı" olarak görülü- yor. Baker'ın temaslarınm son günler- de BM Guvenlik Konseyi daimi uyeleri ve bazı etkın başkentlerin Körfez konu- sunda ABD çizgisinden ayrılan tutum- lan uzerinde yoğunlaşacağı tahmin edi- liyor. Turkiye'nin Körfez'de olası bir as- keri harekât durumunda hangi koşulda, nasıl tavır alacağının Washington'a da- m Turkiye'nin Körfez'de olası bir askeri harekât ^ /durumunda hangi koşullarda nasıl tavır alacağının ^^Washıngton'a daha önce en üst düzeyde aktarıldığını • belirten yetkililere göre Baker'ın Ankara görüşmeleri daha çok bir "güventazelemesi"şeklindegeçecek. Baker, Alptemoçin, Akbulut ve Özal'la bir araya geldikten sonra Fransa'ya gidecek. Bush'un da 1991 yılı içinde Türkiye'ye bir ziyaret yapacağı bildirildi. ha önce en üst duzeyde aktarıldığını be- lirten yetkililere göre Baker'ın Ankara görüşmeleri daha çok bir "gıiven tazelemesi" şeklinde geçecek. Öte yan- dan ABD Başkanı Bush'un da 1991 yılı içinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret ya- pacağı oğrenildi. ABD Dışişleri Bakanı Baker dun ak- şam saat 19.30'da ozel uçağıyla Kahire1 den Ankara'ya geldi. Baker'ın kalaba- hk heyetinde 100'e yakın gazeteci ve ozel görevli yer alıyor. ABD Dışişleri Baka- nı'na eşlik eden ust düzeyli yetkililer arasında siyasi işlerden sorumlu bakan- lık müsteşarı Robert Kimmitt, Ortado- ğu'dan sorumlu bakan yardımcısı John Kelly bakanlık sözcusü Margareth Tut- willer ve eski Kıbrıs lşleri Koordinato- rü, Ulusal Guvenlik Konseyi yakındo- ğu işleri sorumlusu Richard Haas bu- lunuyor. Baker dun akşam Esenboğa Havaa- lanı'nda Protokol Genel Müduru Üstün Dinçmen tarafından karşılandı. Baker daha sonra geceyi geçirdiği Hilton Ote- li'ne gittı ve buradaki odasında akşam yemeği >iyerek bir süre çalıştı. Baker ile Dışişleri Bakanı Alptemo- çin başkanlığındaki heyetlerarası göruş- meler bu sabah O8.3O'dan itibaren ya- pılacak. ABD Dışişleri Bakanı daha sonra Başbakan Akbulut ve Cumhur- başkanı Turgut Özal ile görüşecek. Ba- ker daha sonra Fransa'ya gidecek. (Arkaa Sa. 14, Sü. 4'de) AKKUM'A TÜRKİYE'DEN VETO YOK FATİH M. YIUMAZ'ın haberi 15. Sayfada Ihgsa bir türlü, yuğmasa birtiirlü,,, Şiddetli yağış İstanbulluda su umudu yaratırken, bu kez trafik felç oldu. Birçok semtte konut ve işyerlerini su bastı. tstanbul Haber Servisi — Susuzluğun doruk noktasına ulaştıgı İstanbul'da 24 saat aralıksız yağan yağmur, barajlarda çok az da olsa bir yükselmeyi sağlarken bu kez de kent trafiğini felç etti. Kanal anzalan sonucu birçok apartmanın bodrum katını, çeşitli semtlerde konut ve işyerlerini su bastı. Baskınlara, ücret eylemleri yapan İSKİ kanal temizleme işçileri müdahale etmeyince İstanbul halkı büyük sıkıntı içinde kaldı. Kanal tıkamklıkları itfaiye ekiplerince giderildi, yollarda trafîgi engelleyen su birikintileri yine itfaiye ekiplerince temizlendi. İSKİ Genel Müdüru Ergun Köknel, kanallann tıkanmasıyla ilgili olarak, "Biraz yagmur yagdıgında böyle oluyor. Bu, yılların ihmali. 10 mihonluk kentin bu sorununu da bir yıl içinde düzeltmek mümkıin degil" diye konuştu. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının yol açtığı yağışlarda, dün sabah 08.00'de yapılan ölçumlere göre metrekareye Goztepe'de 21.4, Kartal'da 29.5, Florya'da 32.8 kilogram yağmur düştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğtı yetkililerinden alınan bilgiye göre bu rakam, Küçükköy'de 39.2, Yeşilköy'de ise 29.2 kilograma ulaştı. Meteoroloji yetkilileri yağışlann yarın da süreceğini bildirdiler. Aralıksız yağış sonucu önceki akşam ve dün lstanbul'un pek çok bölgesinde ana yollarda ulaşım aksarken Aksaray'da 40 santimi aşan su birikintileri yayaların yürümesini engelledi. Bakırkoy, (Arkası Sa. 19, Sü. Tdt) ŞÜKRAN KETENCİ HAMBURG — Yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek Ya- bancılar Yasası ile Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta ver- diği, seçme ve seçilme haklan- na bütün kapıları kapatan olumsuz şok kararı, Almanya'- da yaşayan 1,5 milyon Türkü yol aynmına getirdi. Yeni yasa ve yargı kararındaki ortak yak- laşıma göre" Alman vatandaşlı- ğına gecmeden çeşitli haklardan yararlanabilmeye kapılar kesin kapanıyor. Turkler daha önce genişletme çabası içinde olduk- ları hakların ve beklentilerinin önüne çekilen set karşısında şaş- kın, yeni beklentilerinin ne ola- bileceğini saptamaya çalışıyor- lar. Türkleri ve yabancı hakla- nnı savunan çevreler ise, bu ko- şullarda Alman vatandaşlığına geçmekten başka tavsiyede bu- lunamayacaklarını söylüyorlar. Gerçekleşmesinin güç olduğunu kabul ettikleri bir çaba olarak da, Alman Anayasası'nın değiş- mesini isteyeceklerini belirti- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) Yunanistan Türk azmlığa seçîm baskısı 8 kasımda onaylanarak yürürlüğe girmesine kesin gözüyle bakılan tasarıya göre parlamentoya girebilmek için her milletvekili adayının en az 200 bin oy alması gerekiyor. Oysa soydaşlanmızın yaşadığı bölgelerde kayıth seçmen sayısı bile bu rakamın altında. Ankara, tepkisini diplomatik yollardan Atina'yailetti.19. Sayfada SABAH SAATLERİ AZAP OLDU — Kente aralıksız yagan yağmur, Istanbullulara azap dolu anlar yaşattı, birçok vatandaş işine gitmekte güçlük çekti. Özellikle sahil ve çevre yollannda tıkanıklık gözlendi. (Fotoğraf: Uğur Günyiiz) 9. İstanbul Kitap Fuarı'nın konuklarından Faslı şair Abdellatif Laabi: Yaratıcılık, bir karşı iktidardır OLAYLAREV AKDCNDAKl GERCEK Ihfan Belirtileri... Milli Eğitim'de neler oluyor? "Oğretmenler Cürûi "nde mesle- ğin "anlam ve önemi"ni belirt- Bence yıkılan, Marksist düşüncenin birtakım sapkınhkları. Yoksa sosyalizmin getirdiği düş değil. Dogmalardan kurtulmak ve sanınm artık hayat okuluna dönmek gerekiyor. Kapitalizme geçmekte olan bütün toplumlarda durumun neler getireceğini göreceğiz. CELÂL ÜSTER "Dört yıl olacak yakında / beni senden / arkadaşlanmdan / halkımdan ayırdılar / kıskıv- rak sardılar / muhüriediler ağ- zımı gözlerimi bağladılar / ya- sakladılar şürlerimi / adımı ya- sakladılar / bir ada>-a surdüler beni / bir beton ve pas adasına / bir numara taktılar / yokluğu- mun sırtına / yasakladılar bana / sevdiğim kitaplan / sevdiğim öyküleri / sevdiğim şarkılan / ve gönnek için seni / çeyrek saat haftada / parmaklıklar arkasın- da / arada bir uçunım / her za- man oradaydılar / kanını içiyor- lardı sözlerimizin / ve beynimi- zin oldugu yerde / bir kum saa- ti..: Bu dizelerin şairi Abdellatif Laabi'nin iki üç şiirinin yıllar önce Türkçeye çevrildiğini anım- sıyorum. Sanınm Halil Berktay çe%r irmişti. O sıralar Laabi, ül- kesinde hapisteydi. "Kamu dii- zenini bozduğu, devletin güven- liğini tehlikeye düşürdiiğü" ge- rekçesiyle... Once 10 yıl hapse mahkûm oldu, sonra idam ce- zası istemiyle yargılandı. 8 yıl hapis yattıktan sonra uluslara- rası bir kampanyanın baskısının da etkisiyle 1980'de salıverildi. 1985'ten bu yana Paris'in Creteü mahallesinde yaşıyor. Laabi bugünlerde 9. tstanbul Kitap Fuarı'nın konuğu olarak Türkiye'de. Üstelik artık yalruz- ca birkaç şiiriyle değil, Özdemir İnce'nin çevirdiği Acı ve Giilüm- seme adlı kitabıyta da dilimiz- (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) mek için camilerde hutbeler mi okunacak? "Tiirhan zaferi"n- den sonra okullarda mescit aç- mak için gerekli yasal hazırlık- lar mı yapıhyor? "Uygulamalı din eğitimi" ile amaçlanan nedir? Milli Eğitim Bakanı Akyol'u isyan ettiren irtica gırışımleri karşısında SHP Genel Sekrete- riHikmet Çetin, ''Türkiye'de la- ik, çağdaş cumhuriyete yönelik eylemli hareketler yoğunlaşmak- tadır" diyor. Gerçekten de "irtica" tırma- nışıyla "enflasyon"un azgmlaş- ması birbirine koşut olarak ya- rışıyorlar, özal yonetımi ne bı- rini durdurabiliyor ne de oteki- nin önune geçebilıyor. Kamııo- yunda her ikı tehlikenin yukse- lişı derin kaygılarla izlenivor. Hele ABD Dışişleri Bakanı Ja- mesı Baker'ın çantasmda savaş planlanyla Türkiye'ye ayak bas- tığı şu günlerde tum olumsuz göstergelerle birlikte terorun de yukselişı karamsarlığı arttırıyor. "Özal yönetimi" hem yasalan çığnemekte, hem devletin temel ılkelerinı ayaklar altma almak- • • (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) • Irkçı haham öldürüldü Arap düşmam Kahane New York'ta vuruldu. 3. Sayfada • Murdoch için yönetmelik Sky Channel-BSB birleşmesi TRT-Murdoch arasındaki anlaşmayı bozmuyor. 4. Sayfada • İnönü'den 4 konuda uyan SHP Genel Başkanı, demokrası, dıl eğitimi ve AGİK konusunda hükümeti uyardı. 10. Sayfada • Ara seçim anayasa gereği DYP lideri, ara seçım konusunun tartışılmasının "Abesle iştıgal" olduğunu söyledi.10. Sayfada • Japonlar korkuttu Otomobil uretıcileri, Japon otomobillerine kota uygulanmasım istiyor. Ekonomide • Tekstilde sıkı pazarlık Turkiye'nin kota pazarlığı ABD ile sessiz sedasız başlatıtdı. ATgörüşmeleribugün. Ekonomide • Fener'in işi zor UEFA Kupası rövanş maçında Fenerbahçe Atalanta önünde tur şansı arıyor. Karşılaşmayı saat 20.00'de Magic Box naklen yayımlayacak. Sporda • Milli takım formsuz Polonya milli maçı için kadroya çağnlan 16 futbolcunun not ortalaması oldukça duşuk. Sporda • Özden'e destek Anayasa Mahkemesi eski başkanlarından Boyacıoğlu da yurütme- yargı kavgasına kaııldı. 19. Sayfada • Erdost bugün Ankara'da anılıyor 10 yıl once Mamak 'ta askerlerce döviılerek öldürulen, yayımcı tlhan Erdost otumunün 10. yılında anılacak. Arka Sayfada t*rof. Erim'in ölümünden önce hazırladığı rapordan: 'Türkiye arkeolojik deneme tahtası' Prof. Erim, her yabancıya özen göstermeksizin kazı izni verilmesini T "arkeolojik kapitülasyon" olarak nitelediği rapor taslağında, antik tiyatroların ticari amaçla kullanımından ve ören yerleri çevresinin "alışveriş merkezine" dönüşmesinden yakındı. MUSTAFA BALBAY ANKARA — "Birkaç günlu- ğiıne geldim Ankara'ya. Yapıla- cak çok iş var. Kıiltıir Bakanlı- gı'na, Cumhurbaşkanhgı'na ver- mek için bir rapor hazıriıyorum. Sorunlan aktaracagım. Sizinle de bir göıüşüp bunlan koouşa- lım." Geçen cumartesi sabahı, ölü- münden 13-14 saat önce böyle söylüyordu telefonda Prof. Ke- nan Erim. Eğer ölmeseydi pa- zartesi ya da salı akşamı oturup hazırlamakta olduğu raporun taslağı uzerinde konuşacaktık. Cuma gunü bir omur harca- dığı Afrodisyas'ta toprağa veri- lecek olan Prof. Erim'in hazır- lamak için kafasına koyduğu ra- porun taslağıru çalışma arkadaş- larından aldık. Prof. Erim, Türkiye'deki ar- keolojinin durumunu, yaşanan olayları dikkatle izler, ancak "sansasyon olmasın" deyip bun- ların kendi ağzından yazılma- masını isterdi. Son şeklini ver- (Arkası Sa. 16, Sü. 6'da) GOZLEM UĞURMLMCU Savaşa Doğru... Ortadoğu'da savaş olasıfığı gün geçtikçe artıyor. ABD Dı- şişleri Bakanı Baker'ın Ortadoğu gezisi savaş öncesi son go- rüşmeler olarak yorumlanıyor İncirlik ve Pirinçlik üsleri bu savaşta nasıl kullanılacak? Gü- neydoğu'daki Türk kara birliklerine olası bir savaşta ne gibi görevler verilecek? (Arkaa Sa. 19, Sü. Tdt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog