Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçeliler! Fenerbahçe'ye Gönül Üyesi olun! Fenerbahçe Gönül Üyesi Kartı'nız Pamukbank Şubeteri'nde. Sarı Kanarya'dan selam:işlem tamam! BANK24 Cumhuriyet BEISI BANK24 Taraftara selam: işlem tamam! PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23748 Kunıcusu: Yunus Nadi 900 TL (KDVdah,o 3 Ekim 1990 Çarşamba Kömür ve odunun yanınayaklaşılmıyor, fuel-oilin geleceği ise belirsiz Kışpalıalı geliyorIsınma el y a k ı y o r Son iki ayda yakacak fiyatlanna gelen zam, ısınma maliyetini yüzde 26-79 oranında arttırdı. Kriz nedeniyle 2 ayda akaryakıta yapılan dört zam, akaryakıtla ısınmayı yüzde 26-59 arttırdı. Kömürde haziran ayından bu yana yüzde 79, odunda da yüzde 69 fiyat artışı oldu. ESER ATtLLA Son 2 ayda yakacak fiyatla- rına üstüste gelen zamlar bu yı- lın ısınma maliyetini yüzde 26-79 arttırdı. Kış hazırlıklan- nın yapıldığı şu günlerde kalo- rifer yakıtından gaza, fuel- oilden kömür ve oduna dek sü- rekli artan fıyatların durmaya- cağı, yeni zamlann kapıda oldu- ğu belirtiliyor. Kriz nedeniyle 2 ayda akarya- kıta yapılan dört zam sonucu. akaryakıtla ısınma maliyeti yak- laşık yüzde 26-59 arttı. Kriz ön- cesinde 1199 liradan satılan ga- zın fiyatı son zamla 1907 liraya yükselirken kalorifer yakıtı da 675 liradan 957 liraya çıktı. Akaryakıta yeni bir zamnun da- ha yapılmasıyla, sözkonusu fi- yatların daha da artması bekle- niyor. Kömürde sezon başı sayılan haziran ayından bu yana sürekli bir fiyat artışı dikkat çekiyor. Hazirandan bu yana yaklaşık yüzde 79 artarak 170 bin liraya varan en iyi cins kömür fîyatla- nnın, yılbaşına dek ton başına 200 bin lirayı bulması bekleni- yor. Odunda da fîyatlar hazi- randan bu yana yüzde 69 arttı. Bazı üreticüer bu fiyat artışıyla kömüre haksu zam yapıldığıru ileri sürüyorlar. Kömür fiyatlarındaki artışı akaryakıt fiyatlannın artmasma bağlayan üreticiler, gerekçe ola- rak nakliyat ve harfiyatta akar- yakıt kullanılmasını gösteriyor- lar. tstanbul Ticaret Odası Odun Kömür Meslek Komitesi Başka- nı Metin Ayangil ise, kömür fi- yatlarındaki artışın tamamen keyfi olduğunu, krizin bu artış- ta çok küçük bir payı bulundu- ğunu savunuyor. Geçen yıl Genç Madenciler Derneği adı altmda bazı madencilerin bir dernek kurduklannı ve fiyatla- rı bu derneğe üye 8-9 büyük ocak sahibinin ayarladığım be- lirten Ayangil, bu artışa bir dur demenin zamanı geldiğini ve bu- nun için hükümetten yardım beklediklerini söylüyor. Ayangil, kömürdeki artışı krize bağlamanın yanlışbğını şöyle açıklıyor: "Ocaklarda hafriyat nisan- ma>ıs ayiannda yapılır. Y'agışh havalarda hafriyat yapılmaz. Yani ocaklarda ağustostan bu yana hafriyat yapümıyor. O ne- denle fiyat artışını hafriyat ma- liyetinin artışına bağlamak yan- lış. Akaryakıta gelen zam şu an- da kömiirün fiyatını etkilemez. Belki nakliye fiyatlarını biraz arttırabilir, ancak bu kadar yttksek oranlarda değil." Istanbul'da 5 milyon ton kö- mür tüketildiği ve bu tüketimin yaklaşık yüzde 60'tan fazlasının Genç Madenciler Derneği'ne üye ocak sahipleri tarafından karşılandığı öne sürülüyor. Yaz ayında bayram nedeniyle kış ha- zırlıklannın yapılmadığı ve şim- dilerde hazırlıkların başladığını belirten Metin Ayangil, kömü- re olan talebin birden yükseldi- (Arkası Sa. 17, Sü. 4'te) HALEF - SELEF Mİ? — Genel başkanlık yanşını kaybeden eski Genel Sekreler Deniz Baykal, grnp toplanüsudan önce genel sekreter adayı Hikmet Çetin'i ziyaret ederek bir siire görüştü. (Fotoğraf: AA) Cemve Talay PM'deSHP kurultayında PM üyeliklerine fnönü'nün listesinden seçilen Ali Uyar ile Baykal'ın listesinden olan Atila Sav'm üyelikleri yapılan itiraz sonucu düştü. PM üyeliklerine Baykalcı tsmail Cem ile Istemihan Talay seçildiler. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — SHP 6. Olağanüstü Kurultayı'ndaki Parti Meclisi (PM) seçim sonuçlanna itiraz edil- mesi Uzerine yapılan değerlendirme sonu- cunda, Ali Uyar ile Atila Sav'm yerine ts- mail Cem ve Istemihan Talay PM üyesi oldular. Çankaya 1. Bölge ll Seçim Kurulu'na önceki gün yapılan itiraz Uzerine PM se- çim sonuçlan yeniden değerlendirildi. Dün gece geç saatlere kadar süren sayım sonucunda SHP eski genel sekreteri De- niz Baykal'ın listesinden aday olan İstan- bul Milletvekili İsmail Cem ile tçel Mil- letvekili tstemihan Talay PM üyeliğine ge- tirildiler. Atila Sav, Güler Tanyolaç ve Denizli Milletvekili Adnan Keskin tarafından ya- pılan itiraz sonucunda PM'ye, Baykal'ın listesinden 44. sırada girdiği açıklanan Atila Sav ile-Genel Başkan Erdal Inönü'- (Arkası Sa. 17, Sû. 8'de) GÜVENİLIR OLMAK HİKMET ÇETİNKAYA 11. Sayfada SHP'NİN 5 GÜNDEMÎ ÛMİT ASLANBAY17. Sayfada Ecevit'ten SHP'ye yanıt: Yakamı bırakın SHP lideri İnönü'nün 'sosyal demokratlar birleşmelidir' şeklindeki çağrısını yanıtlayan Ecevit, "Sakat bir partiye, sapasağlam DSP'yi koltuk değneği gibi sunacak değiliz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — SHP kurultayında Ge- nel Başkan Erdal tnönü'nün "Sosyal demokratlar birleşme- lidir" çağrısını dün yazılı bir açıklamayla yanıtlayan DSP Ge- nel Başkanı Bülent Ecevit, "DSP'nin gündeminde SHP ile birleşmek diye bir konu yoktur. Gercek sosyal demokratlann DSP'de birieşmeleri artık Türk- iye'nin gündemindedir" dedi. "DSP'nin ve benim yakamı bırakın" diyen Ecevit, "ANAP^ la seçim sistemi konusundaki suç ortaklıgınızı bozup, demok- rasiyi kendi dıişürdüğünüz çu- kurdan kurtarmaya bakın" biçi- minde seslendi. SHP Genel Baş- kanı Erdal İnönü de Ecevit'in bu açıklaması karşısında "Sayın (Arkası Sa. 17, Sû. 4'te) ALDATMAK, ANLAMAK CÜNEYT ARCAYÜREKİ& Sayfa Kaçınlan ııçak ölüm saçtı120 ö l ü Çin'de iç hat seferini yaparken kaçınlan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Konton Havaalanı'na inerken içinde bomba patlaması sonucu infilak ederek alanda bekleyen biri boş iki uçağa çarptı: 127 ölü, 100 yaralı Dış Haberler Servisi — Çin'de Xiamen-Kanton iç hat seferini yaparken kaçınlan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Kanton Havaalanı'na inerken, içinde bomba patlaması sonucu infilak ederek alanda bekleyen biri boş iki uçağa çarp- tı; olayda 127 kişi öldü, 100 kişi ya- ralandı. Reuter'in, Amerikan Konsoloslu- ğu'ndan bir yetkiüye dayanarak verdi- ği habere göre 70 dakika süren Xiamen- Kanton iç hat seferini yapan Boeing 737 tipi uçak, bomba patladığında Kanton'- un 'Baiyun' havaalamna inmeye çalışı- yordu. Uçak, patlamadan sonra pistte önce boş bir Boeing 707'ye, sonra da Şanghay seferini yapmak için havalan- mak üzere bekleyen yolcu dolu bir Bo- eing 757'ye çarptı. ABD'li yetkili, uça- ğın 757'ye çarpmca, 'ateşten bir top gibi infilak ettiğini' söyledi. Amerikan kay- (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) AsilNadir Türkiye'ye geliyor Polly Peck'e destek gündemde EDtP EMtL ÖYMEN LONDRA — Londra'nın fi- nans merkezi City'deki tüm göz- ler, "Polly Peck krizf'nin çözü- mü için şirketin yönetim kuru- lu başkanı Asil Nadir*in Türki- ye yolculuğuna çevrildi. Nadir önceki akşam yaptığı açıklama- da, şirketin içinde bulunduğu darboğazdan çıkması için Türk hükümeti ile en üst düzeyde te- (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) VESTEL'E 100 MİLYARLIK GERİ SATIŞ EKonomlde ABD HALKININ KUŞKUSU NEW YORK'tan AHMET TAN 18. Sayfada Frankfurt 'Kitap başkyor 8 bini aşkın « yayıncmın yer alacağı 42. Frankfurt Kitap *"*>"*** Fuan'nabuyıl Türkiye'den, aralannda Cumhuriyet Kitap Kulübü'nün de bulunduğu 40yayınevi katılıyor. Kiiltiir Servisi — Tam 42 yıl- dır gerçekleştirilen Frankfurt Ki- tap Fuarı bugün açılıyor. 90 ül- keden 8 bini aşkın yayıncı bu yıl da Frankfurt'ta buluşacak. 4. kez fuara katılan Cumhuriyet Kitap Kulubü bu kez 28 yayme- vi ve 850 kitabı fuara götürür- ken 3. kez fuarda yer alan Kül- tür Bakanlığı da 12 yayınevi ve (Arkası Sa. 16, Sü. 4'de) Uç kupada tur arayışı Avrupa kupalarında _ 1. tur rövanş maçları bugün oynanıyor. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Beşiktaş Isveç'in Malmö, Kupa Galipleri'nde Trabzon îspanya'nın Barcelona, UEFA Kupası'nda da Fenerbahçe Portekiz'in V. Guimaraes takımı önünde tur şansı arayacak. Spor'da TVde maçlar 20.00 Beşiktaş-Malmö (Magic Box) 21.45 Barcelona - Trabzon (Magic Box) 23.00 Guimaraes - F.Bahçe (TRT-I) BARIŞ BALONU BRANDENBURG'DA — Fransız ve Alman balonculann birleşen Alman- ya'yı kutlamak amacıyla gonderdikleri. 'banş balonu' dün erken saatlerde Berlin'deki Bran- denburg uzerinde süzüldii. Balooun üzerinde dev bir "Barış giivercini" resmi gözlendi. (AP) Almanlar birleşmeyi şampanya ve birayla kutladı BertiridecoşkuBerlin'de birleşme gününü yaşamak için gelen onbinlerce turist sokakları doldurdu. Otellerde hiç yer kalmadı, dünyanın her yerinden binlerce yabancı gazeteci, yüzlerce televizyon ekibi yeni başkente aktı. Reichstag binası dev çanak antenlerle donatıldı. Almanya Gorbi'ye 'borcunu 5 ödeyecek ÎSovyet lideri Gorbaçov, iki Almanya'nın birleşmesine yeşil ışık yakarken, SŞCB'deki reformlar için Birleşik Almanya'dan ekonomik yardım bekliyor. DİLEK ZAPTÇIOĞUTılHn yazı dizisi & Sayfada DÎLEK ZAPTÇIOĞİLU BERLİN — Almanya 41 yıl- lık resmi aynlıktan sonra yeni- den aynı devlet catısı altında bir- leşti. Demokratik Almanya'mn batıya, Federal Almanya'ya ilti- hakıyla gerçekleşen birleşme dün gece yarısından başlayarak ülkenin her yerinde kutlandı. Berlin'de eski Reichstag binasın- da göndere Alman bayrağı çe- kildi ve ulusal marş söylendi. Berlin gökyüzü havai fışeklerlc Ahnan bayrağının renklerine boyandı. Milyonlarca kişi so- kaklarda birleşmeyi şampanya ve bira içerek şarkılar söyleyerek kutladı. Birleşmeyle birlikte Ikinci Dünya Savaşı da Almanlar için resmen son buldu. Savaşın ga- lip devletleri ABD, SSCB, Ingil- (Arkaa Sa. 15, Sü. l'de) ANKARA BÜYÜKELÇİSİ: TÜRKLERİN DURUMU ÇOK İYİ YASEMİN ÇONSAR'ın röportajı 15. Sayfada Almanyada Islamcı atak Almanya'da İslam partisi ve İslamcı işçi birliği kurma çalışmaları hızlandı. İslamcı parti çalışmalarına öncülük eden Mısır asıllı Prof. Lauden, "İlk hedefimiz yerel seçimlere katılmak" dedi. Milli Görüşçüler, Berlin'de yaptıkları kablolu TV yaymını genişletmek amacındalar. Uydu kanalıyla yayın yapacak 'İslamın Sesi Televizyonu' kurma çalışmaları başladı. UĞUR MUMCU KÖLN — Birleşik Almanya'- da İslamcı parti ve İslamcı işçi birliği kurma çalışmaları hızlan- dı. İslam televizyonu ve radyo- su kurulması çalışmalarına da başlandı. Alman Sendikalar BirliğTnin, İslamcı İşçi Birlikleri kurma ça- lışmalarına karşı olduğu bildi- (ArkasıSa. 16, Sü. l'de) OLAYLAREV ARDINDAKI GERCEK Zam Sağanağu.. tstanbul susuz. Uzun süren kurakhk yûzünden barajlarda su kalmadı. Pislik ve hastalık, iki korkuluk gibi kentin tepesi- ne dikilmiş. Beiediye güç du- rumda. Yöneticiler çeşitli ön- temler düşünüyorlar. 'Yağmur bombası" bunlardan birisi Son- bahar bulutlarında yüklü duran yağmurun yağdınlması bomba- larla sağlanabilecek mi? Şimdilik tstanbul'a yeterince yağmur yağmıyor; ama ülkede zam sağanağı sürüyor. "Körfez krizi" Türkiye'de ya- pısallaşmış enflasyonun üstiine bindirdL 1970'Ierde olsaydı, top- lum dış ekonomik koşullarla bu- günkü kadar ilgili olmadtğmdan tepkiler daha da büyürdü. Tele- vizyon, büıün dunyada iletişim devrimini gerçekleştirmiştir; dünya küçülüp tekleştiği için halk kitleleri öncelikle akarya- kıt zamlarının dış nedenlerini artık büiyorya da bu yolda bil- gilendiriliyor. Ne var ki üikemizde zam yağ- muru, yalnız akaryakıtla sınırlı kalmıyor, sel baskını gibi yayı- lıyor, evlerin kapılanndan içeri giriyor, sokakları kapsayarak yukseliyor, pencerelere tırmanı- yor, yoksul mahallelerde felake- te dönüşüyor. Bu gibi olağanüs- • * • (ArkaaSa. 17, Sü. l'de) • 67lerin gündeminden TV3'te Unutulmayanlardan programında bol Oscarlı 'Gecenin Sıcağında' gösteriliyor. 4. Sayfada • Para, Zola, Para Fransız yazar Emile Zola'nm romanından uyarlanan 3 bölumlük 'Para' adlı dizi yayımlamyor. 4. Sayfada • Cezaevinin iki yüzü Pilot cezaev'me dönüştürülen Eskişehir Özel Tip Cezaevi. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu tarafından yeni bir çehreyle basına açıldı. 10. Sayfada • Kaifu, yardımla geliyor Japonya Başbakam Toshiki Kaifu, 4 ekimde Türkiye'yi ziyaret edecek. Ekonomide • AT, yardımı fiilen azalttı A T dışişleri bakanları, Körfez nedeniyle Mısır, Ûrdün ve Türkiye'ye yardımı görüştüler. Ekonomide • Papandreu yoğun bakımda Yunanistan ana muhalefet partisi PASOK'un lideri Andreas Papandreu, önceki gece parlamentoda Başbakan Mitsotakis'le yaptığı tartışmadan iki saat sonra kalp krizi geçirdi. 18. Sayfada • Çevre hâlâ yönetmelik bekliyor 1983'te yürurlüğe giren Çevre Kanunu, yönetmelikler çıkarılmadığı için tam anlamıyla uygulanamıyor. Arka Sayfada • Afrodisyas'ın kapısı açılıyor Antik kentte 1961 yılından bu yana kazıları sürdüren Prof. Erim, 4 sütunlu kapının gösterime açılacağını söyledi. Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU FelafelL. KÖLN — Hiç •felafel' yediniz mi? Ben ilk kez tadıyorum. 'Felafel' iinlü bir Mısır yemeği. Prof. Muhittin Lauden, felafelin bezelye ezmesinden yapılan bir köfte olduğunu söylüyor. Berlin'de Kantstrasse'de 'Aleksandiriya' adlı Mısır lokan- tasındayız. (Arkası Sa. 21, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog