Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

25 EKİM 1990 KENTY4ŞAM Uni-Moda'da yangın • İSTANBUL (AA) — Merter'de bir tekstil ; fabrikasında çıkan yangında, ihraç edilmek iızere hazırlanan 500 koli giyim eşyası yaıuk. Merter Fatih Mahallesi'ndeki "Uni-Moda" adlı tekstil fabrikasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bina içinde yapılan bir kaynak çalışmasının neden olduğu yangında fabrikanın bulunduğu üç kath bina kısmen yanarken, ihracat için hanrlanmış 500 koli giyim eşyası ile bunlann yapımmda kullanılan kumaş ve makinelerin bir bölümu yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Perinçek ve Akfırat'a beraat • İstanbul Haber Servisi — Kapatılan 2000'e Doğru dergisi Genel Yayın Mudüru Doğu Perinçek ile Yazı İşleri Müdürü Adnan Akfırat haklarında "halkı kin ve duşmanlığa tahrik etmek" savıyla açılan davadan beraat ettiler. İstanbul 2 Nolu DGM'deki davada, derginin 1 Nisan 1990 tarihli 14. sayısında yer alan "Kissinger reçetesi" başhklı yazıda "halkın bölge farkı gözetilerek kin ve duşmanlığa kışkırtıldığı" ileri sürülmUştU. Dünkü duruşmada ise mahkeme yazıda suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle Perinçek ve Akfırat'ın beratine karar verirken, dergi hakkındaki toplatma kararını da kaldırdı. Zimmete para geçirme • İSTANBUL (AA) — Tahsil ettiği 28 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen tstanbul Büyukşehir Belediyesi Boğaziçi Imar Mudürlüğü Muhasebecisi Sezai Ünsal'ın yargılanmasına devam edildi. tstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen Sezai Ünsal, Boğaziçi Imar Müdürlüğü'nde muhasebeci olarak çalıştığını, kuruluş yeni olduğu için veznesi ve tahsildan olmadığını söyledi. Müfettişlerin olaya bir süre sonra el koyduğunu anlatan Ünsal, para ile hiç muhatap olmadığım ancak sadece teslimat müzekkeresi kestiği için zimmetine para geçirmekle suçlandığını öne surdü. MHURİYET/9 TELEFONLAR Babasını yaraladı • tSTANBUL (AA) — Kadıköy'de bir genç, nişanhsını istemeyen babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Murat Tok (22) ile babası Ali Tok (50) arasında, Küçükbakkalköy Çınar Caddesi Çağlar Sokak'taki evlerinde onceki akşam tartışma çıktı. Murat Tok, tartışma sırasında, nişanlısını istemediğini belirten babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olaydan sonra Murat Tok, gözaltına ahndı. Başkan adayından kınama • tstanbul Haber Servisi — istanbul Barosu'nun kadın başkan adayı Berra Besler, Adalet Bakanhğı'nın İstanbul Barosu aleyhine dava açmasıriı kınadığını belirterek, "Yargının ve baronun bağımsızlığı için anayasa değişikliği istiyoruz" dedi. Berra Besler, tstanbul Adliyesi Baro Salonu'nda yaptığı basın toplantısında, baro için gerekli ve önemli değişıkliklerin yapılabilmesi için oncelikle siyasetten uzak durulması gerektiğini öne sürdü. Besler, "Eğer barolar birer siyasi parti görünümüne girerlerse, gerekli yasa değişikliklerinin yapılmasına imkân yok. Ben bugünkü baro yönetiminin politize olduğu kanısındayım" biçiminde konuştu. CAZIN USTALARI — Raj Charles ve B.B.King, caz dunvasının pek çok ünlu miizisyenini banndıran Parliament Siiperband önıinde hayranlarını heyecanlan- dırdılar. Cemal Reşil Rey Konser Salonu'nda dun gece verikıı konserin 28 Ekim Pazar giınü TV-2'de >a\ınlanacağı oğrenildi. (Fotoğraf: Muharrem Aydın) Bir caz gecesi rüyasıKültür Servisi — Dünya tur- nesindeki duraklarından biri olan tstanbul'a gelen Parlia- ment Siiperband, ilk konserini dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda verdi. Piyanist Gene Harris yöneti- mindeki on yedi kişilik yıldızlar tophıluğu bu yıl kadrosuna da- hil ettiği Ray Charles ve B.B. King gibi caz dünyasının iki sü- per starı eşliğinde tstanbullu cazseverlere 'riiya gibi bir gece' yaşattı. Parliament Siiperband, Ce- mal Reşit Rey'de bu gece vere- ceği konserden sonra Ankara'- ya geçecek. Orkestranın Anka- ra konseri 27 ekimde TRT An Stüdyolan'nda gerçekleşecek. Basın toplantısı Parliament Superband üyelerı ve caz gitarist-şarkıcısı B.B. King, dün gündüz yaptıklan ba- sın toplantısında "Türkiye'nin acilen biiyük konser salonlanna ihtiyacı var" görüşünü dile ge- tirdiler. Daha önce de ülkemiz- de konserler veren Parliament Superband'ın şefı piyanist Ge- ne Harris ve geçen Uluslararası tstanbul Festivali'nde konser veren B.B. Kjng'in sozcülük yaptıklan toplantıda orkestra üyelerinden Bay Brown (bas) "Konuştuğumuz kişiler, kon- serlerimize bilet bulamamaktan yakınıyor hep" dedı. Basın top- İantısına piyanist Ray Charles, İstanbul'a geç saatte gelmesin- den dolayı katılamadı. Sanatçılann sadece basın mensuplarıyla değil, kendi ara- larında da bir sohbet havasında geçen toplantıda Gene Harris, "Cazda bugüne kadar değişen ne oldu" sorusuna "Ashnda 30 yıldır aynı şeyler çalınıyor. atna yiizler değişiyor" yanıtını verdi. Orkestranın genç üyelerinden tenor saksafoncu Ralph Moore ise 30 yıl önce caz sanatçılannın muzik yapabilecekleri çok sayı- da caz kulübü olduğunu, bugün ise New York'taki caz kulüple- rinin büyük çoğunluğunun ka- pandığını söyledi. Sanatçılara yöneltilen "cazın yeterince popüler olup olmadı- ğı" şeklindeki soruyu ise uzun yıllarını müziğe vermiş Ray Brovvn yanıtladı: "Cazı daha çok yaymak için daha geniş kit- »V . DEGtŞEN CAZ DEGtL YÜZLER — Parliament Superband üyeleri ile caz gitarist-şarkıcısı B.B.King'in ve pi>anis( Gene Harris'in yaptıklan basın toplantısında 'Türki>e'nin acilen buyük konser salonlarına ihthacı var' görüşu dile geldi. Harris, 'Cazda bugüne kadar değişen sadece yiizler, voksa çaldığımız aynı' dedi. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu) lelere dinletmek gerek. Orneğin Tiirkiye'de 8-15 yaş grubu ço- cuklara avrıca bir konser veri- lebilirdi. Ancak yeterli olanak- larımız olmadığı için geniş kit- lelere açılamıyoruz." 1985 yılında kurulan Parlia- ment Superband'in lideri Gene Harris, caz müziğinde karar kı- lışını ise şöyle özetledi: "Zama- nında çok fakirlik çektim. Gençlik yıllarımda ırk farkın- dan dolayı cazda para kazan- mam çok zordu. Sonra teklif iizerine disko muzik yapmava başladım. Cebim parayla dol- muştu. Ancak aklımın bir par- çası hep cazdaydı ve sonunda caza döndüra. tnsanların bu zorluklan yaşaması gerek." Toplantıda gitarist-şarkıcı B.B. King, turne boyunca bütün ül- kelerde repertuvarlarında yer alan 13-15 parçayı yorumladık- larını ve büyük orkestralann re- pertuvar değiştirmesinin zor ol- duğunu belirtirken Gene Harris "Kendi kalbinizden dogaçlanuv- larda bulunabilir ve böylece her gece parçayı farklı çalabilirsiniz. Hiçbir yerde aynı çalmayu, her gece farklıdır" görüşünü dile getirdi. \İC4 Galerİ . Atölye CnncJJıaLSemmJt S A N A T G A I E I I S I TÜRK SERAMİK SANATINDA AŞAMALAR SÜRECİ Sergi 1 Ekim - 27 Kasım'90 Kılmrtnıık Sııusı UveffllH 179 29 60 S A N A T G A I E R I S SALIH ACAR RUZİN GERÇİN IŞIL ÖZIŞIK Karma Sergısı 22 Ekim - 10 Kasım'90 bflik So» Ifevı "» '3.1» rtw Mannara Ose (an Tttsm 149 92 02 Tekstilbank Sanat Galerisi ZEYNEP SARIOĞLU Suluboya Resım Sergısı 17 Ekim - 5 Kasım HOarev Gerede CM. 126 Te*»iklye136 12 79 Naif Resim BAYRAM GÜMÜŞ HÜSEYİN YÜCE Sergisi 6 Kasım'a kadar uzatılrmştr. ADTİ6ANVaput isksles Sok No 3 Ortaköy 159 S1 SS EXCLUSIVE S A N A T M E R K F Z İ SÜREKLİ KARMA SERGİ Adnan Çokef Asım İşler Bubı Burhan Doğançay Ergın İnan B«ğdM C«l 319/1 Sındıyı (Suadıye lşBankas.Ustul3637 594-3S917M ORUÇ ORUÇÇAKMAKLI 'RESİM SERGİSİ •Ef""18EKIMjlOKASIM'9O Ç J0 Yedikuyular Çıkm»zı O ) 6/7 132 59 59 PERA • M6 97 38 • 132 64 26 4 Yıkıntılar Arasında Aşk. SANFA SANAT GALERİSİ NUYAN Resim Sergisi 10 Ekim - 10 Kasım OERİ SH0W MLAMUR Ihlamur Cad Yeşjlçımen Sok No 91 Beşıktaş^lST 159 72 55 SANAT GALERİSİ MARİA SEZER Resım Sergısı 25 Ekim - 20 Kasım Pınrl«ıCunıt 9»l«00 Cunırmı 930 1700 KHıpçıSok No. 119 Tesv.klye 147 68 42 Türk resim ustalannın şahaserlenne fevkalade adapte olan. resim imajına uyum saglayan dızaynda, sanatsal ÇERÇEVEIerimızı muüaka eörûnüz Sanau ÇERÇEVE'ye Yanaian listalık Valıkonagı Cad Pasaj 73 Nısantaşı Tel 148 21 93 'Dalan yıkımları'nın artık dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş olanlarının tamamlanmasını, tam mı yıkılır, tamir mi olur, ne olacaksa bir an önce yapılmasını, kentin en gözde ve en işlek semtlerindeki bu 'savaştan çıkma' görünümünün giderilmesini diliyoruz. URART SANAT GALERİLERI EMRE ZEYTINOGLU Resim Sergisi 18 Ekim-6 Kasım Abdı İpehçi Cad. No 18 Nısantası 141 21 83 24 EKİM - 6 KASIM I. SOVYET RESİM SERGİSİ RAMKO SANAT MERKEZİ ATİYE SOK. 8/2 TEŞVİKİYEİSTANBUL TEL 136 15 38 Lâlehan Tfezkan Resim Seıgisi 1100-1800 ft \bnça Modem Sanat Galerisi-•*""» Valikonağı Caddesi No 117'2 Nışantaşı-lstanbul 5 :cEkmI«ö. 1100 18OC Pl&f gmter, dşndıi Resim Sergisi Hart»)Ç Isanbul Tfct 132 47 17 • C A R A N T İ S A Î M T G A L E R İ S İ \ lewefVsa \/galensı Resım Sergısı 18 Ekim - 18 Kasım'90 1 Le>ent Sulün Sok A-14 170 03 62 -16» 74 84 GORBON SANAT GALERİ? İBRAHİM MISIRLIOĞLU RESİM SERGİSİ 2 Ekim-31 Ekim 1990 ÎEMS&NAT GALERİSİ ÖMERKAUŞİ »Ekin 14 1990 ÖZGÜNBASKWSI¥ SANATIMIZDAN BİR KESt! 6 EKIM-3 KASIM Î990 BEMDAMSAHAJİ BGALEH^.1 Vaac Coades 2!C K; ! BİR KİTAP'IN OLUŞUMU ĞMER ULUÇ 19 10- 27 II 1990 19 Ekim Cumv Sıac 18 00 DERİHOD K O L T O R MERKEZİ ı s T A N B j L •>r ie at-v ^ t BAGDAT CADOESI NO 102 FENERY01U-4STANBUI TEL 338 48 52 MSBETIYE CADDESİ NO 2 ETİLER-ISTANBUL TEL 163 8611 Bûyük B«şıkuf Çjrjısı 76 4 usı) stanbut • Trl 161 98 87 • Ressamlanmız, hejteltraşlanmız ve diğer sanatçılanmızla tanıpak, çalışmalannı ızlemek ve beğendiğiniz yapıtlan anında satınalmak istiyorsanız, sizi bu Pazar ve her Pazar saat 11 OO'den itibaren ATİLLA DORSAY "Yıkıntılar Arasında Aşk", evet... Vaktiyle TV'de gosteri- len Laurence Olivier/Katharine Hepburn'Iü bir fılmin adıydı bu.. Son aylarda Istanbul'dage- zinirken hep bu adı anımsıyo- rum. Kent, sanki savaş sonrası Londra'sı veya Berlin'i gibi... Ama bunca yıkıntıya karşın, bu kenti hâlâ seviyoruz. Yine de sormak gerekir: Bu "aşkın" de- korunun hep yıkıntılar olması değişmez bir kader midir? Yıllar önce bir gazetede ya- yımlanmış bir yazı>ı anımsıyo- rum. Menderes'in İstanbul'u "imar" hareketleri sırasında ge- nişletilmiş olan Kemeraltı Cad- desi'nden söz ediyor ve aşağı yukarı şöyle diyordu: "Bizler, birer Avnıpalı gibi giyinmiş, kravatlarımız ve ceketlerimizle uygar birer insan olarak her sa- bah, arabımızın \eya bir otobii- siin içinde bu caddeden geçiyor, iki yandaki yıkık-dokük yapılan görmezden geliyor, akşam yine aynı yoidan dönüyoruz. Bu "sa- vaş görünümu" acaba bizi hiç rahatsız etmiyor mu?" Şimdı- nin Istanbul'una bakınca, yıllar öncesinin bu dertli îstanbullusu- nu anımsıyorum. Acaba şimdi- ki görünume bakıp ne diyor? Çünkü şimdi bizler de, 1990 yılının çağdaş, "modem", "kentli" Istanbullulan, her gün Eminönü'nde Yemiş Iskelesi'- nin ordaki yıkıntıların, Kara- köy'de eski Domuz Sokağı'nda- ki enkazın, bir "hayalet semt" görünümündeki Perşembepaza- n'nın veya Tarlabaşı Caddesi'- nde, ustelik trafığe de sekte vu- ran yarısı yıkılmış veya yontul- muş yapıların önünden geçip gi- diyoruz. Gıkımız çıkmadan!.. Ama eğer bu kentin asıl sahibiy- sek, bu kenti gerçekten seviyor- sak, estetik denen şeyden de bi- razcık nasibimiz varsa, buna karşı çıkmalı değil miyiz? Bu yapılardan bir bölümiı, Dalan zamanında yıkılmak iste- ALKENTAlkent Sanat Meydanı'na | bekliyonız. Tepecik Yolu Etiler - İstanbul Baraj Baraka Baran Bara tarya Barba Barbakan Ba rbar Barbata Barbunya B arbut Bardacık Bardak B arem Barınak Barış Barik at Barisfer Bariton Bariz Bark Barmen Baro Barog rof Barudi Barut Baryum Abartmak Cebbar Ambar Kibar Dubara Gabardin Zıbar N'abar İbare İcbar İtibar ECEBAR £ ^ s - ^ 1 6 8 6 6 6 0 , 1 6 8 6 6 6 1 1.5 yaşındaki Hazal'a ablalık yapar mısınız? Tel: 362 47 58 Sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. ALTAN GÖKMEN Nüfus cuzdanımı kaybettim, geçersizdir. HÜSEYİN K1RCA 1 GENÇ BAYANLAR Ingılızceyı ucretsız hazırlık Kurslarımızda ve ln;ııH3fe'da aıleler yanında bedava ögrertn AUPAIRLİK BIZİM İŞİMİZDİR İS1 Tel 135 15 99 Fa» 15S 6i 39 Umır 23^534 Bursa 135300 610011 ı"nfn^^f*lf** A ^11 Şehıl Muhtar Cad V 7 Tdksım ıs! nip sahiplerinin yargıya başvu- rusuyla yıkımları mahkemece durdurulmuş ve öylece kalmış binalardır. Şimdiki yerel yöne- tim, bunu binaların cephesine yapıştırılan koca panolarda ve "bu binanın yıkımı, idari mah- kemenin verecegi karara kadar ertelenmiştir" tarzında bir ifa- deyle belirtmektedir. Sözen yö- netimi, elbette hakka-hukuka saygıhdır. Hem böylece, Dalan yönetiminin "yasadışı" işlerini teşhir etmek de anlaşılan pek hoşlarına gidiyor. Ama insaf edilsin, hak-hukuk bunca onemli de estetik hiç mi onemli değil? Diyelim ki yasal nedenlerden Yemiş İskelesi'ndeki yıkıntı ha- lindeki sözümona yapılara do- kunulamıyor. Peki, Tarlabaşı Bulvan uzerinde kalan ve biri SHP Beyoğlu ilçe binasi, öbu- rüyse Mimarlar Odası Şubesi olarak işlev gören 2 yapı da ge- rekli plan değişikliği yapılarak yıkılamıyor mu? Üstelik bunlar- dan birine, Taksim çıkışındaki yapıya, söz konusu yasal du- rumla ilişkili hiçbir pano filan da konmuş değil. Tersine, bul- var çıkışını engelleyen bu yapı, cephe boyunca cicili-bicili rek- lamlarla süslenip duruyor. Sırf "Dalan'a inat" diye bu iki ya- pıyı yerinde bırakıp, koca bir bulvan neredeyse battal kılmak, hangi kentçilik anlayışına yakı- şıyor? Ya Karaköy'de Domuz Soka- ğı'nda, yarısı yıkılıp yarısı kal- mış yapılar, orneğin önü yıkıhp kendisi yerinde duran unlu Se- lanik Pasajı ne olacak? Dalan- ın gerçekten de anlamsız, belir- siz kararlarıyla, gereksiz yere yı- kılan bu yapılardan kalanlar, beyaz badanayla bo>anarak mı sorun çözümleneceİc? Ya Per- şembepazan? PERPA sorunu - en son okuduklarımıza gore- çö- zumlendiğine ve Perşembepaza- rı'nda yıkım kararı alınmış olan Haliç yanındaki binalardaki iş- yerleri buraya nakledilmeye başlandığına gore, bu yapıların (tarihsel değeri olan eskiİeri dı- şında) yıkılmasına başlanacak ve kentin bu "hayalet şehir" gö- runtüsu kısa zamanda giderile- cek mi? Ya da bu bölge için baş- ka şeyler mi düşunıilüyor? Yok- sa hiçbir şey düşunülmüyor da her şey oluruna mı bırakılmış? Bu soruların yanıtlarını yerel yonetimden bekliyoruz . Ve elbette, temelde "Dalan yıkımlarf "nın artık donüşu ol- mayan bir noktaya gelmiş olan- larının tamamlanmasını, tam mı yıkılır, tarmr mı olur, ne olacak- sa bir an once yapılmasını, ls- tanbul'un en gozde ve en îjlek semtlerindeki bu "savaştan çıkma" gorünümunün bir an önce giderilmesini diliyoruz. • Potts bdat: 055 • ttfaiye: 000 • Jantoma: 056 • Zabrta MMwtt|i: 527 57 00 • »kzarttHaı Maürtiji: 172 13 73 -74-75 ve 088 • İSKİ araa: 068 M&JK: Hur Acü: 077 Sailık Mwbrt«iö: 511 89 13 Cemhpafa T«: 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Mamara Tıp: 340 01 00 Hayfennşa K M N M : 345 46 80 $ifH Etfat: 131 22 09 Takda ilkfirtmı: 152 43 00 SSK SanaİTa: 588 44 00 SSK OkMTtan: 132 30 00 SSK Giztepe: 358 67 60 TMHK: Traflk Şakc Md.: 176 24 14 (Ist). 356 04 85-86 (Kadıköy) Ut*t TraNc 377 22 07 (E-5). 356 04 86 (Sehınçi). 314 36 (B Cekmece) • THY: k HaBar 573 13 31 f : 573 04 33. Saırtnl: 574 73 00. 573 35 25 • D1T: SMucl Dı«|Bi. 527 00 50. 4MK338 30 50 VAMHt $rttr IMtan: 5f6 40 20. 144 42 33. Dnta Ttllan («CMla): 145 53 66. 144 25 02 149 18 96 M z Otokâtâ: 543 05 25 • METEOmUUİ: (Hava tahmını öğrenme) 573 89 80 • ELEKTIIİK AMU: 526 62 74. 150 83 50 348 71 40 TH: 069 GAZAMZA: 585 19 90 • 91 152 10 15. 339 46 48 SUANZA: 522 97 03, 147 51 10 391 14 82 • fen Sm. m.: 145 07 20 (17 hat) 011 (Bıiınmeyen lumaralar ve nöbetçı eczane sorma). 021 (arıza) 026 ıdanısmaı. 031 (şehırierarası) 061 (sra sorma) 032 (mıllederarası). 0(2 (sıra sorma). 066 (masal anlatma). 072 luyandırma), 019 (posta koOu danışma). 041 (lono tel) M3 Alo Post Seıvısı Uyuşturucu davası Narkotik Şube muhbiri yargılanıyor Sanık Alanç, elinde İstanbul polisi aleyhine birçok delil bulundugunu iddia etti. tSTANBUL (AA) — Te- şekkul halinde uyuşturucu ti- careti yaptığı öne surülen An- kara Emniyet Müdüriüğü Narkotik Şubesi'nin Mr muh- biri ile kendisine yardım eden arkadaşının yargılanmasına başlandı. tstanbul 1 numaralı Devlet Güvenlik Mahkemesi'- ndeki duruşmada haklarında 20 yıla kadar hapis cezası is- tenen tutuklu sanıklar muhbir Halil tbrahim Alanç ile Ahmet Muhtar Alakuş, haklanndakı suçlamaları reddettiler. Daha sonra sorgusu yapılan sanık Halil Ibrahim Alanç, bir uyuşturucu ticaretini ortaya çı- karmak için çahşırken tstan- bul Narkotik Şube polislerinin komplosuna kurban gittığini belirterek ele geçirilen eroinin miktannın da 5 kilogramdan fazla olduğunu one surdü. Alanç, elinde tstanbul poli- sinin aleyhine birçok deliİ bu- lunduğunu da iddia ederek şunları söyledi: "Asıl suçlular, polis iinifor- ması giymiş kişiîerdir. Beni suçsuz yere deşifre ettiler. Elimde tstanbul polisinin uyuşturucu ticareti yaptığını belgeleyen kaseüer ve belgeler vardı, onlara da el kojdular. Hayatımdan endişe ettiği m için açıklayamıyorum. Bana 'Ankara'yla çalışma, bizimle çalış' dediler. Ben kabul etme- yince de bu yola başvurdu- lar." Öteki sanık Ahmet Muhtar Alakuş da uyuşturucu olayıy- la iigisi bulunmadığını ve Alanç'ı da bu olay nedeniyle karakolda gördüğünü söyledi. Senet gaspı Haraççılar gözaltıinda İSTANBUL (AA) — tstan- bul'da bir işadamına silah zo- ruyla 100 milyon lira değerin- de iki ayrı senet imzalatan 10 kişi asayiş şubesi ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ha- cıdan Ocakbaşı Restaurant'ın sahibi Hüseyin Bakar, Beşik- taş Emniyet Âmirliği'ne baş- vunıda bulunarak Cemal Sin- car'ın yeğeni olarak tanıdığı tbrahim adlı bir kişinin ölüm tehdidiyle kendisine 50'şer milyon liralık iki ayn senet im- zalattığmı bildirdi. Hüseyin Bakar, bu kişinin daha sonra 8 kişiyle, Levent'teki restau- rantina gelerek yemek yedik- lerini ve tehditte bulunduktan sonra hesap ödemeden gittik- lerini anlattı. Gözaltına alınan İbrahim Omar, Yusuf Söjğiit, Adnan Gültepe, Mesut Ulger, Meh- met Btlişik, Bülent Turan, Ab- diilgani Tunçeren, Mehmet Oyacıoğlu, Şeyhmus Araç ve Ali Tannverdi'nin sorgulama- larına devam ediliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog