Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMÎ 25 EKİM 1990 DÖVİZ KURLARI 25 BdM 1M0 Doveın Cınsı 1 ABO Doları 1 B Alman Markı Dovız j Alış 1 Avustralya Ootan 1 Avusturya Sıhnı 1 Betaka Frangr 1 Fransız Frangı 100 Italyan Lıretı 1 Japon Yenı 1 Norveç Kronu 1 Sterlm 1 S Arabısîap Rıyalı 2754 48 1816 94 2151 25 258 12 88 50 544 47 243 43 2152 469 05 538197 Dovız Satış 2760 00 1820 58 2155 56 258 64 88 68 545 56 243 92 2156 469 99 5392 76 734 59 736 06 ALTIN 6ÜMÜŞ Cumhuriyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bılezık 900 ayar gümtış Vakıfbank Aitını Ziraat Aitını Halk Altın M Bankas 1 Ons S Tt Intertjaikı Ort Borsada M«tala* Hafkalı Konut AkalTetatıi AkDank Akçmento AteJİBÜ) AUrko Hoidng Çeşme Albnyunus AradokıCam Arçeik Aselsan Aslan Csnento Aygaz Bagtaş Bokı Cırnento Bnsa Canakkale Çımento Çehk Haiat Çımsa Çukurova Elektnk Demırbank Denat Cam Deva rtoldıng Dogusan (BU) DNrtas Eczaabaşı Yabnm Eczaabaşı llac Ege Bıracılık EgeEndüsm EgeGûbre EmekSıgorU Enka Hokbng Eroyas Bıraalık Ereğlı D Ceiık Fenıs Avûmınyufn Fir.ansbank Gentaş (BÛı Good-Vear Gorton Işıl Gubre Fabnkalan Gûney Bıracılık HeMaş Iktısat finansal Intema Motor Pıston Izmır Dtmır Cel* Izocam Kanonsan Kav Ketebek Motrtya Keoez EleUnk KoçHoklıng Koç Yattnm Kordsa Koruma Tarım Köytaş Küuhya Porsekm Makma Takım Mardin Cımento Maret Marmans Altınyun Marmans Marû Ot Mensucat Santral Metas Nasaş Netbank Mel HoMıng OkanTekstıl Ohmıksa Otosan Parsan PegPraSk) Peödm ptıîtr^r Pınar Entagre Et Pmar Su Pınar Un Pımaş Pdylen Rabak Saban Yayıncılm Santraı HokJnj Sarkuysan Sılaş . SoksatBU) Tam Sıgorta T ftşbamı TeksUbank Te'etaş Tezsam T Garantı B T Iş Bankası (B) T Iş Bankas. (A) T Iş Bankası (C) ToprakKagrt T Semens T Şışe Cam T Smaı KalKınnra T Demır OOKura T Tuborg Tutûnciıler Bankası Vestel Yasaş Yapı Kredı Ban Yûnsa Alıs 223 000 260 000 33150 29 700 423 185 000 187 000 183 500 Faızı (%>l = Satıs 228 000 275 000 33 250 32 700 450 190 000 189 000 185 500 37150 50 25 Efekt.f Alış 2751 73 181512 2114 68 257 86 86 99 543 93 239 29 2131 464 36 5376 59 722 10 Efekt f Satı; ÇAP1IA7. KIM 2768 28 1826 04 2162 03 259 42 88 94 547 20 244 65 2163 47140 5408 94 738 27 S 1 5160 Alman Mark S 5 0590 Fr Frangı S 1 7037 Hol Florını S 1 2720 Isv Frang S 1131 51 Ital Lreti S 128 00 Japon Yenı 5 3 7496 S Arab Rıyalı C 19538$ SERBEST PİYASADA DÖVİZ I ABO Oolan Batı Alman Markı Isvıcre Frangı Hollanüa Ftomı Ingıte Sterlını Fransız Frangı 100 Italyan Lıretı S A ftyaıı Oovız nt (S) = Alış 2768 1828 2160 1617 5400 543 242 725 2771 Satış 2775 1835 2167 1625 5450 548 245 735 İŞİemler 24.10.1990 Endeks: 4967.19 Oaafcl kjpam 1030 000 5800 12 750 4550 22 500 30 500 160 000 7400 23 000 3050 21000 58 000 16 250 15 500 5000 5500 7000 5800 15 250 7700 3900 9100 6400 13 000 46 500 64 000 37 500 10200 1 450 2550 4500 6600 12 250 6600 7 200 9 200 5900 9500 1400 13 000 6800 2150 41000 10 000 1.350 11000 5200 '2 500 9700 19 000 21 500 18 500 4550 9300 2400 20 000 14 250 115 000 2950 725 1500 9500 700 2300 2 150 2.450 1350 3150 14 500 7900 5400 2550 6100 650 1600 5500 6 300 6600 5900 3000 47 000 42 000 13 250 10 250 4050 6 700 6000 4900 6 10O 4700 42 000 455 000 12 250 7600 22 500 28 000 4200 9200 3350 3 700 7800 2400 6900 1B00 Ea •Mk 0 6100 12 500 4550 22 000 30 000 0 7300 21500 3050 0 56 000 15 500 16 000 5100 5200 6800 5 700 14 750 7500 3800 9000 6400 12 500 46 000 63 000 36 500 9 750 1350 0 4350 6200 12 250 6600 6900 8800 5900 9500 1350 12 750 6600 2150 39 500 0 1350 11250 5200 12000 9600 18 500 20 500 18 500 4 250 9 300 2 350 18 500 14 250 0 2750 725 1450 9500 675 2 250 2100 2300 1 300 3 250 14 250 7600 5300 2500 5800 625 1 500 5300 6400 6300 5600 2900 46 500 42.000 13 750 10000 4 000 6400 0 4 700 5700 4.600 41500 0 12 000 7500 22 000 27 500 4 150 9 100 3550 3650 7400 2350 6800 4600 YATIRIM FONLARI KaMra Mgnia* Iş Yaönm-1 Is Yaîınm-2 Iş Yatınm-3 İş Yatınm-4 Iş Yatınm-6 lnterfon-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lfiterion-4 Iktısat Yat-1 Iktısat Yat-2 Ikteat Yat-3 Iktısat Yat-4 Iktısat Arjlım Fon Ga/antı Yatırım-1 Garantı Yatırım-2 Garantı Yatrım-3 Garant Ya0rım-4 Esbank Fon-1 Esbank Fon-2 Esbank Fon-3 YKBYat Fonu YKB Sektör Fon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB ükıt Fon YKB Karma Fon YKBDovızFon YKBKapıtal F YKB Akûf F Vakrf Fon-1 Vakıf Fon-2 Vakıf Fon-3 Vakıf Hısse Vakıf Oûnya Fon Vakıf Fon-6 DçbanfcMan Fon ftsbankBeyaz Oısbank Pembe Tutûn Fon Mıtsuı Fon-1 Mıtsuı Fon-2 Rnans Fon-1 Rnans Fon-2 Finans Fon-3 Rnans Fon-4 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fbn-1 Impec Hısse Töbank Fon Sümer Fon Oene Fon Ege Fon Kalkınma Fon-1 Deırnr Fon Tânş Fon Ortak Fon Turkbank Fon ÇrirjŞ tariM 1307.87 14 0389 09.1089 170130 04 0650 190987 1412 87 2702.89 0708,89 160987 100239 080289 28.02.89 1112JB9 221057 100359 120250 30.05.90 161137 311039 110790 0211.87 070388 070388 07.0388 070388 070358 02 0189 190650. 190650 090588 240489 18.1039 220390 260350 1406S0 280638 100489 28.0630 04.0788 15.07.88 2010.89 200359 200789 18.1239 20.0390 091089 140290 14.0250 200690 011189 08.0190 020190 28,0650 22.0190 180790 020250 040550 280350 12.0250 16.0490 040550 080590 070550 110650 270850 030950 a Yıkat 0 6100 13000 4650 23 500 31000 0 7400 22 500 3 150 0 56 000 16 250 16 500 5200 5200 7000 5900 15 000 7500 3800 9200 6500 12 750 48 000 65 000 37 000 10 500 1350 0 4500 6300 12 500 6600 7000 9000 6000 9500 1400 13 250 6800 2200 40 500 0 1400 11500 5300 12.750 9900 18 750 21500 18 750 4500 9900 2450 18 500 14 750 0 2.750 750 1450 10 200 700 2350 2250 2500 1 350 3300 14 500 7800 5400 2550. 6100 650 1600 5300 6 700 6 500 5900 3000 48 000 42 500 13 250 10 000 4200 6700 0 4800 5 700 4650 42 500 0 12 250 7600 23 000 28 000 4 250 9500 3 550 3650 7 700 2400 7 100 4 750 değeri 10800 20000 10.000 1O000 10.000 10661 9960 9959 11200 9764 9806 9596 9390 10.000 9976 9731 10.437 9536 10319 10000 1O00O 10477 9785 9713 9795 9693 9528 9.294 10000 9542 10000 48 279 10444 9594 9574 10.000 10.057 20558 10.011 11021 40.000 10.000 9546 9556 10428 9958 10.100 10000 10000 10000 11397 10357 10724 10469 10DO0 10000 10086 9562 10000 10.405 10808 10.000 10.000 10006 10000 10000 10000 »•«P—I 0 6100 13 000 4650 23 000 30 5*0 0 7 300 22 500 3100 0 56 000 16 0OC 16 500 5200 5200 7000 5700 15 000 7500 3800 9200 6500 12 750 47 500 54 000 37 000 10 000 1350 0 4500 6200 12 500 6600 7000 8900 5900 9500 1400 13 250 6 700 2200 40 000 0 1350 11250 5 200 12 750 9900 18 750 21000 18 500 4 250 9800 ' 2350 18 500 14 250 0 2 750 750 1450" 10 200 700 2 250 2200 2500 1350 3300 14 250 7600 5400 2 550 5-800 650 1600 5 300 6 700 6400 5600 3000 47 000 42 000 12 750 10 000 4 150 6 700 0 4 700 5700 4850 42 500 0 12 250 7600 22 000 27 500 4 250 9200 3550 3650 7500 2 350 7 100 4 700 Dünkü ıJeğert 60426 40158 15.948 13.710 11735 46199 39511 20341 19051 38039 31198 14820 14571 12564 46349 22 424 14394 12377 47171 15702 11181 44015 34647 59000 33966 29553 34114 15581 11331 8700 34590 89141 16270 11321 12.151 11501 31131 41278 11423 33603 123553 15151 20719 17772 14539 11796 17368 13485 13795 12 232 17497 14051 18.063 12 469 14 636 11341 13698 101473 12536 14124 14181 12185 12 400 11881 11314 10658 10555 «1» 0 6 100 12 750 4600 22 500 30 000 0 7300 22 000 3000 18 500 55 000 15 750 16500 5 200 0 6900 5 700 14 750 0 0 9 100 6500 12 500 46 500 64 000 36 500 9 750 0 0 4450 0 12 250 0 7000 8800 5900 9400 1400 13 250 6600 2150 39 000 9600 1300 11000 5 200 12 000 9800 18 500 20 500 18 250 4 250 9500 2350 0 14 250 0 0 750 0 10 200 675 2 250 2 150 2350 1300 3250 14 250 7500 5300 2500 0 625 1550 5300 6600 6200 5600 2900 46 000 42 000 12 750 10 000 4 100 0 0 4 700 5 700 4600 42 000 700 000 12 000 7500 22 000 27 500 4200 9 000 3550 3650 0 2350 7000 4 700 24EJdN lugnkii deteri 60489 40174 15566 13.725 11748 46251 39358 20865 19073 38083 31232 14337 14588 12588 46402 22 424 14 436 12 401 47227 15717 11195 44 043 34685 58.204 34003 29686 34127 15596 11342 8706 34629 89238 16289 11797 12 221 11501 31180 41342 11440 33643 123984 15167 20743 17793 14555 11311 17371 13501 13313 12 252 17520 14059 18.068 12 474 14547 11352 13715 10179 12548 14140 14197 12199 12 415 11893 11828 10670 10573 Slb» 1 040 000 0 13 000 4650 23 000 30 500 170 000 7400 22 500 3100 19 500 56000 16 000 0 0 5 200 7000 5800 15 000 7 700 3 950 9200 0 13 000 47 500 65 000 37 000 10 000 1350 2400 4500 6400 12 500 6600 7200 9000 6000 9500 1 450 13 500 6800 2200 41000 IOOOO 1400 11500 5300 12 750 9900 18750 21000 18 500 4450 9900 2400 18500 14 500 105 000 2 750 0 1450 0 700 2 300 2 200 2550 1400 3300 14 500 7600 5400 2550 6000 650 1600 5800 0 6400 5700 3000 48 000 42 500 13 250 0 4 150 6 700 5 900 4 750 0 4650 42 500 760 000 12 250 7600 22 500 28 000 4300 9200 0 3750 7500 2400 7100 4800 11990 •>•»*•> m0.10 004 011 011 011 011 012 012 012 012 011 011 0.11 019 011 0.00 029 019 012 010 0.13 0.06 011 135 011 011 0.04 0.10 010 0.07 011 011 012 0.20 058 000 016 016 015 012 011 011 012 0.12 011 013 002 012 013 016 013 006 0.03 004 008 010 012 006 010 0.11 011 011 012 010 012 011 017 Akbıılut: İLatırıma gelinBusiness International'ın Ankara'daki yuvarlak masa toplantısının ikinci gününde konuşan Başbakan Akbulut, Türkiye'nin yabancı sermaye için Doğu Avrupa ülkelerine göre daha avantajlı olduğunu söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Başbakan Yıldınm Ak- bulut, Türkiye'nin yabancı ser- maye için Doğu Avrupa ülkele- rine göre daha avantajb konum- da olduğunu soyledi. Akbulut, Türkiye'nin 1991'de uluslarara- sı krizi ve belirsizliğin ekonomık etkilerini en aza indirmeyi he- defledığini bildirdi. Akbulut, Business Internati- onal'in yuvarlak masa toplantı- sının ikinci gününde yaptığı ko- nuşmada, Türkiye ekonomisı hakkında genel bilgi verdi ve 1980 sonrası ekonomik politika- lann hedeflerini anlattı. Türki- ye'de yabancı sermaye için elve- rişli bir ortam yaratıldığını kay- deden Akbulut, şunlan söyledi: "Liberal iklisadi politikalar ile gerçekleştirilen hızlı buyume. sanayileşme ve bunun için ge- rekli altyapının kurulması, de- mokratik si\asi ortam, yabancı sermaye yaünmiarı için Türki- ve'yi Doğu Avrupa ülkeierine göre daha avantajlı konuma ge- tirmektedir." Özelleştifmenin sürdürüldü- ğünu, sanayi mülkiyetinin taba- na yayılması için çalışıldığını an- latan Akbulut, Körfez krizinin Türkiye ekonomisini, coğrafi konumu ve bölge ülkeleriyle iliş- kileri nedeniyle diğer ülkelerden daha fazla etkilediğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdurdu: "Krizin etkilerini asgariye in- dirmek maksadıyla gerekli ted- birler vakit gecirilmeden alın- maktadır. Bununla birlikte pet- rol fiyatlarındaki artışın yurtiçi fiyatlara jansıtılması maliyetle- rin yükselmesine, bu da talebin, dola)isı>la arzın nispeten yavaş- lamasına neden olabilecektir. Turk ekonomisi bugun, petrol şoklarına karşı daha hazırlıklı- dır." Türkiye'nin ihracatının petrol krizine karşın artma eğılimini sürdurduğunü kaydeden Akbu- lut, 1991 yılı hedeflerini anlatır- ken de şunlan soyledi: "1991 yılında hedefımiz eko- nomik büyümeyi istikrar içinde sürdürürken uluslararası alanda yaşanan kriz ve belirsizüğin eko- nomimize olan etkilerini asgari- ye indirmektir. Business InternationaJ tara- fından düzenlenen Türkiye hu- kumeti ile 9. yuvarlak masa top- lantısının önceki geceki açılışın- da konuşan Cumhurbaşkanı Turgut Özal da Türkiye ekono- misınde onemli değişiklikler ol- duğunu, ancak bazı problemle- rin bulunduğunu vurgulavarak ekonomideki hızlı değişiklikle- rin enflasyon oranını etkilediği- ni soyledi. Moskova'da Ttirk dıunanıTürkiye-SSCB ilişkilerinde önemli adımlar atıhyor. Sovyet yönetiminin seçtiği sekiz Türk müteahhitlik grubu gıda işleme ve hafif sanayi projeleri için devreye girmeye hazırlanıyor. YASEMİN ÇONGAR MOSKOVA — Rus^ Fede- rasyonu'nda 24 sigara fabrikası var. Bu 24 fabrikanın 24'ü de ekim ayı başında bakıma alın- dı. Başkan Veltsin başta olmak üzere federasyon yönetiminin karara karşı olduğu söyleniyor. Tütün kooperatifini matyanın ele geçirdiğini, bu kararda "ka- ranlık gıiçlerin" parmağı oldu- ğunu öne sürenler bile oluyor. Moskovalılar "GUM" mağaza- sında en son gelen atkıları ka- pışırken ya da akordeon kuyru- ğunda beklerken bol bol "siga- ra ve tütün" tartışması yapıyor- lar. Duman tüttürmeye pek düş- kün Rus insanının en önemli sı- kıntılarından biri sigara kıtlığı. Kızıl Milyarder'in oteli olarak bilinen Mezhduradnoya'da (Uluslararası) açılan Türk ihraç urünleri sergisinde en büyük il- giyi Tekel urünleri görüyor. Soyyetler'deki sigara özlemi- nin giderilmesinde Türk duma- nının da payı olacak. Tekel'in yaptığı son bağlantı çerçevesin- de, ekim ayı sonundan itibaren ilk kez Türk sigarası Sovyet pa- zarına girecek. Moskovalılar Samsun, Maltepe, İzmır, Tekel 2000 ve Best sigaralarının adla- nnı öğrenmeye başladılar bile. 200'e yakın Türk şirketinin 260 urünunün sergilendıği fuar- da gıda maddeleri buyuk ilgi go- rüyor. Sovyet Başbakan Birinci Yardımcısı Voronin, standları gezerken Devlet Bakanı Güneş Taner'e soruyor, "Sıvı yağ iste- sek ne kadar verirsiniz?" Yanıt: '400 bin ton". 5onra 400 bin KKTC tonluk sıvı yağ bağlantısının ya- pıldığını öğreniyoruz. Üzerinde kiril harfleriyle "Çaykur" yazan paketler Sovyet mutfaklanna gi- riyor. Devlet Bakanı Güneş Taner- in başkanlığında, Merkez Ban- kası Başkanı Rüşdü Saracoğlu, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar Yardımcısı Mahfi Eğilmez ile ust düzey ekonomi bürokratlardan oluşan bir grubun Moskova'da geçen hafta yaptığı yoğun te- maslar, Turk-Sovyet ekonomik ilişkilerini doğalgaz antlaşması- nın sınıdarı dışınaçıkaraıak ye- ni finansman ka>Tiakları bulma- yı öngorüyor. Bu amaçla gunde- me getirilen Türk onerileri kap- samlı. Sovyetler'e İstanbul Met- rosu, Yumurtalık Limanı, Trak- ya'da yeni bir doğalgaz santralı kurulması, demiryolu elektrifi- kasyonu, Seydişehir Alüminyum tesislerinin doğalgazla çalışacak şekilde geliştirilmesi ve yeni bir aluminyum tesisi inşa edilmesi gibi onemli teklifler masada. Türk muteahhitleri ise gıda ve tekstil alanında toplam değeri 480 milyon dolar olan 25 projeyi gerçekleştirecek. Rusya Federas- yonu'nda çocuk maması, maya, deri ve giyim fabrikalan kuru- lacak. Bu projeler, Türkiye'nin Moskova'ya önerdiği 11 grup içinde Sovyet yönetiminin seçtiği 8 şirketler grubu tarafından ger- çekleştirilecek. Bu gruplar EN- KA, Baytur, MİR, SOYAK, STFA, Alarko, Teksel ve Garanti İnşaat olarak sıralanıyor. Sovyetkr Birliği, Türkiye içip önemli olanaklara sahip bir dev pazar. Moskova'da görüştuğü- muz Türk bankacı, müteahhit ve ıhracatçılarıyla diplomatlar bu gorüşte birleşiyorlar. Bu gö- rüşün temel dayanağıru da Turk ve Sovyet ekonomilerinin birbi- rini tamamlayıcı niteliği oluştu- ruyor. Sovyetler, Türkiye'nin Batı'ya pazarlamakta guçluk çektiği tuketim maddeleri için eşi olmayan bir alıcı. Bunun karşılığında Türkiye, Sovyetler- den ikinci bir boru hattıyla da- ha çok doğalgaz almak, yılda 1 milyar tonluk petrol alımını 2.5-3 milyar tona çıkarma niye- tinde. tkili ticaretin mevcut 1.4 milyar dolarlık düzeyinden on- ce 2, daha sonra 5 ve 10 milyar dolara çıkanlması hedefleniyor. Turk Dış Ticaret Derneği (TÜRKTRADE) Genel Başka- nı Evren Artam. sonbahar ayla- rının gelecek yıl için iş bağlan- tılarının kesinleştirildiği aylar ol- duğunu vurguluyor. "Ancak Sovyet kunıluşlan karar almak- ta güçlük çekiyoriar, 1991'de ne olacağından, hangi cumhuriyel- lere ekonomik ozerklik verilece- ğinden, yatınmlann hangi alan- da yoğunlaşacağından, hangi raaddelere daha çok talep ola- cağından emin değiller. SSCB Başbakan Birıncı Yar- dımcısı Lev Voronin'le sohbet ederken bu yakınmaların haklı- lığını onayladığıru görüyoruz. "Nesnel sorunlanmız var, en iyi yolu bulmak istiyoruz, ama za- man ve sabır gerektiriyor. Karadenız'de kurulması ön- görulen ve serbest dolaşım, ser- best ticaret, serbest para muba- delesi esaslanna dayanacak iş- birliği ve refah bolgesi çalışma- ları da ilerliyor. Bu alanda Bul- garıstan, Romanya, SSCB ve Türkiye'nin siyasi yetkililerinin katılacağı ilk ust düzeyli toplantı aralıkta yapılacak. Moskova'da temsılcıliği bulunan SSCB'ye "akredite" uç Turk bankası şu- be açma hazırlıklarını sürduru- yor. SSCB'de yabancı bankala- rın şube açmasına olanak sağ- layacak yeni bankalar yasası yü- rürlüğe girer girmez Yapı ve Kre- di, Garanti ve Iktısat bankala- rının şube izni için resmi girişım- lerı hızlandıracakları belirtiliyor. Merkez Bankası Başkanı Ruşdu Saracoğlu, kasımda Moskova 1 ya giderek bu konuda temaslar yurütecek. Ancak bankacılık alanı da sorunsuz değil. Garan- ti Bankası Moskova Temsilcisi Yakup Aktürkoğlu gulumseye- rek anlatıyor: "Sovyetler'in en buyuk bankasının ülkenin her yanında 45 bin şubesi var. Müt- hiş bir kuruluş. Ama dışilişkiler bolümünde sadece altı kişi çalı- şıyor." Turk şirkeıleri Sovvet pazarı- na girip Batı'nın bu alanda ön- culuğunu ustlenme iddiasında. Birçok Amerikan, Alman, İngi- liz işadamıyla sohbetimizde "Türkler gerçekten avantajlı ve jvni yeni önerilerle bu ülkedeki konurnlannı güçlendiriyorlar" yorumunu .işitiyoruz. Oysa Do- ğulular bu açıdan Türkiye'yi de çoktan geride bırakmış. Sadece 17 Türk şirketi SSCB'de "akredite" iken 157 Guney Ko- re şirketi bu ulkede iş yapma iz- ni almış durumda. Türkiye geç keşfedilmiş bir komşuluk ayrı- calığını ekonomik ilişkilerde kullanmaya çalışırken kendi so- runlannın yukünü de omuzun- da taşıyor... Türk-Sen'e haciz İZZET RIZA YALIN LEFKOŞA — Türk-İş'in üyesi, Kıbrıs Turk Işçi Sendika- lan Federasyonu (Türk-Sen) es- ki başkan döneminde çahştınlan matbaa personelinin kesıntisinin 'İhtiyat Sandığı'na yatınlmasın- dan doğan borç nedeniyle, ha- ciz geldi. Türk-Sen'in Lefkoşa'daki merkezindeki tum eşya haczedi- lirken Türk-Sen genel başkanı- nın makam masası. koltuğu ve sandalyeleriyle birlikte makam arabasıyla kliması da goturüldü. Turk-Sen Genel Başkanı Önder Konuloglu, "Olayın, organize ve amacın Türk-Sen'i çokert- mek olduğunu" söyledi. Türk-Sen icra kurulu, olay- dan sonra önceki geceki (salı) toplantısını derme-çatma masa ve sandalyelerde yaptı. Türk-Sen genel merkezine salı günu giden haciz görevlilerinin, haciz işlemlerini yerine getirdi- ği sırada gazetecilerle görüşen Türk-Sen Genel Başkanı Önder Konuloglu, "Haciz konulan eş- yanın borçlannın yüzde biri bi- le olmadıgını" soylerken "Ya- pılanın rezillik olduğunu görme- yenler beni yıldıramazlar. Ben bu göreve seçimle geldim seçim- le giderim. İstifa etmem" dedi. "Türk-Sen'in bu duruma kendisinden önceki başkan za- manında geldiğini, on gün ön- ce gelen haciz kararının cum- hurbaşkanına duyurulduğunu, Denktaş'ın bunu yüksek koor- dinasyon kuruluna gotürduğü- nü, "Ancak hukumetin kimse- ye kulak vermediğini" duyurdu. "Turk-Sen'e bağlı yedi sendi- kayı zapt-u rapt altına alan hu- kümetin, idarecilerinı paralı as- kerler gibi kullandığını, Turk- Sen'in iki bin beş yüz üyesini kaçırarak ayn bir sendika kur- durduğunu, Türk-Sen'in yıkıl- ması için 1988'den beri her şe- yin yapıldığını" açıkladı. Türk-Sen Genel Başkanı, "Türk-Sen'in mallarına sahip çıkarak borçlarını odemesine engel olunmaması halinde ulus- lararası kuruluşlardan yardım isteyecekleri" uyansında da bu- lundu. "HotfÎTH TVfPvrfaTl" Otomobil-İş, Ç«l«k-İş ve Özdemir-İş sendikalan- ı ı u t u 1 ı»*c;j'Uciıl n ı n Kocaeli Şube Sekreterteri. televizvonda yayın- lanan Hodri Meydan programında, işyi sorunlarının çözumii için tarafların bir araya getiril- mesi çağnsında bulundular. Otomobil-Iş Şube Sekreteri Necati Şahin, Özdemir-İş şube sekreteri Çetin Kocaga ve Çelik-İş Şube Sekreteri Mustafa Karahan tarafından 'Hodri Meydan' progra- mının yapımcısı ve sunucusu Ugur Dundara gönderilen mektupta,"Si/den taiebimiz,Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'a, Hak-İş Genel Başkanı Necati Çelik'e, Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı tmren Aykut'a ve TİSK Genel Başkanı Refik Bavdur'a (Hodri Meydan) deme- niz. Bu sese kulak vereceginize inanıyoruz." denildi. KIT zammına frenANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başkanlığın- da yapılan aylık ekonomi zirvesinde petrol ve KİT zamları değerlendirildi. Pet- rol fıyatlanndaki duşüş dk- kate alınarak bazı KİT zam- larının bir süre ertelenmesi öngorüldü. Brifingde ekonomi kur- mayları, 1990 yılı gelişmeleri ile 1991 yılı program ve büt- çe hedeflerini anlattılar. Enflasyonla mucadele ve alman önlemlerın de değer- lendirildiği toplantıda, son dönemde yapılan yuksek oranlı KİT zamlarının enf- lasyonu olumsuz yönde et- kilediği anlatıldı. Petrol fi- yatlarındaki olağanustü ar- tışlar nedeniyle KİT'lerde uygulanmakta olan kısa aralıklarla ve düşük oranlı fiyat ayarlamalannın yerini yüksek oranlı zamlann aldı- ğı kaydedilerek, son dönem- de petrol fiyatlarındaki du- şüş dikkate alınarak KİT zamlarının bir süre durdu- rulması öngorüldü. Edinilen bilgiye göre, top- lantıda DPT Müteşarı Ali Tigrel, makro ekonomik ge- lişmeler, kamu ve özel sek- tor yatınmlan ve finansman dengeleri konusunda ayntılı bilgi sundu. Devlet İstatistik Enstitusü Başkanı Orhan Güvenen de son nufus sayı- mında alınan sonuçların ay- rıntılı bir değerlendirmesini yaptı. Boykotla alacak tahsili Ekonomi Servisi — Yak- laşık 40 milyar liralık alaca- ğını Bağ-Kur'dan tahsil ede- meyen eczacılar sorunun çö- zümunü "Bağ-Kur'a boy- kof'a bağladılar. 31 ekim - 6 kasım tarihleri arasında Türkiye çapındaki 13 bin 800 eczane Bağ-Kur'lu has- talara peşin parayla ilaç ve- receklerini ve bir haftalık bu surede borcun eczanelere ödenmemesi durumunda da kurumla anlaşmalarını fes- hedeceklerini açıkladılar. Türkiye'nin üç büyük şeh- rinde dün basın toplantısı düzenleyen eczacı odaları "boykotta kararlı olduklarını" belirterek bu boykotun hastalara değil kuruma karşı bir eylem ol- duğunun aitını çizdiler. İs- tanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İs- tanbul Eczacı Odası Başka- nı Mehmet Domaç, Bağ- Kur'u sorun üreten bir ku- rum olarak adlandırarak, Turk Eczacıları ile kurum arasında imzalanan proto- kolün, eczacıya birçok kısıt- layıcı, emredici huküm geti- rirken kuruma da bazı bağ- layıcı hükumler getirdiğini, ancak kurumun bu hüküm- lere uymadığını soyledi. Do- maç, "Bağ-Kur'un eczanele- re 15 gun içinde reçete be- dellerini ödemesi gerekir- ken, bu sure 2.5-3 ayı aş- maktadır. Bu haksız uygula- ma eczaneleri iflasla karşı karşıya getirdi. Kurum, ec- zanelere bugün 40 milyarı aşkın borcunu ödemiyor" dedi. Mehmet Domaç, bu haksızhğa "dur" diyebihnek için yurt çapında 13 bin 800 eczanenin 31 ekimden itiba- ren 1 hafta sureyle Bağ- Kur'lu hastalara yalnız peşin para karşılığında ilaç vere- ceklerini söyledi. Ankara'da da bir basın toplantısı düzenleyen Türk Eczacılar Birlıği (TEB) Mer- kez Heyeti Başkanı Prof. Dr. Metin Tanker, son >ıllar- da ilaç fiyatlarındaki artış- ların, devletin ve kişilerin alım gücünü aştığını soyle- di. Prof. Tanker, ilaç fiyat- lanndaki artışlara bağlı ola- rak Bağ-Kur'un ilaç giderle- rini odeyemez duruma düş- tüğünu belirtti. Hükümet ve kamu işvereni Türk-lş içindeki gruplaşma' nedeniyle suçluyor: 'Sözleşmeleri sendıkalar kilitKyor'IŞIK KANSU ANKARA — Hukümet ve kamu iş- veren sendıkaları çevrelerine göre top- lusözleşmelerdekı kilitlenme, sendika- ların, toplusozleşme imzalamak için birbirlerini beklemelerinden kaynakla- nıyor. Aynı çevreler, Türk-İş içindeki gruplaşmanın sözleşme göruşmelerin- de gerginlik yarattığı ve Türk-lş üst yö- netiminin, sol göruşlu sendikaları gre- ve zorlayarak başarısız olmalarını sağ- lama çabası içinde olduğunu ileri sü- rüyorlar. Özel sektor işverenleri ise gündeme getirilen eylem programını "siyasi" buluyorlar, toplumsal uzlaşma ya da temel anlaşma oneriyorlar. İşve- ren sendikası MESS'in, sözleşme uyuş- mazlığı karşısındaki yeni propaganda- sının ana mesajı "Toplusozleşme zam- ları fiyat artışı demeklir. Fatura halka çıkacak" olarak belirlendi. Özel sektör ve kamu sektörunde bu- yük toplusözleşmelerin uytışmazlıkta olduğunu anımsatan hükümet ve ka- mu işveren sendikaları çevTelerinde söz- leşme gerginlikleri ile ilgili şu yorum- lar yapılıyor: "Sendikalar, ilk toplusozleşmeyi kendileri imzalayarak 'hain' ilan edil- mek istemiyorlar. Sendikalar, ilk top- lusozleşmeyi bağıtladıktan sonra diğer başka işkollarında inızalanacak sözleş- melerde daha yuksek ucret duzeyleri- ne ulaşılmasından da korkuyorlar. Kuşkusuz bu korkunun kaynağı, Türk-İş içindeki gruplaşmadan da ge- liyor. Şu anda kamu kesiminde toplu- sozleşme yenileyecek olan sendikalann çoğunluğu Türk-İş üst yonetimine mu- halif olan sol kanat sendikalar. Bu sen- dikalann sözleşme yapacakları kamu kunıluşlan ise batak denecek kadar zor durumda. Grev de yapılsa, burada onemli bir başan elde edilemez. Bu ba- şarısızlıgı şimdiden gören Turk-İş ust yönetimi, 'Siz greve gidin, biz de sizi eylem programı ile destekleriz' diyerek greve zoriuyor. Türk-İş'teki karşı ka- nat, bu başânsızlıkıan yararianmak is- tiyor." Özel sektör işverenleri de kilitlenme sonrası işçi sendikaları tarafından or- taya konmaya çalışılan eylem progra- mının "ekonomik hakları almaya yönelik" değil, "siyasi" amaçlı olduğu- nu gündeme getiriyorlar. Özel sektor işverenleri, işçi-işveren- devlet uçlüsü olarak diyalog başlatıl- masını, ardından toplumsal uzlaşma ya da temel anlaşma adı altında bir ortak noktada buluşulmasını öneriyor. Böy- lece işçi ve ışverenin konfederasyonlar duzeyinde, devletle birlikte "çerçeve toplusozleşme" yapmalan öneriliyor. Bunun yanı sıra TISK'e bağlı buyuk işveren sendikalarından MESS ise işçi istekleri ile ilgili bir karşı propaganda- ya girişti. MESS'in yeni propagandası "Toplusozleşme zamları fiyat artışı demektir" mesa;ını taşıyor. MESS Yö- netim Kurulu Başkanı Bahri Ersoz de önceki akşam istanbul Kalyon Oteli'- nde gazetecilerle yaptıklan yemekli toplantıda bu doğrultuda goruşler di- le getirdi. AA'nın haberıne göre işçi sendikalarının aşırı taleplerle gorüşme masasına geldiklerini kaydeden Ersöz, bu ücretlerin odenmesi durumunda birçok işletmenin kapanma tehlikesiy- le karşı karşıya kalacağını söyledi. Sendikalann, "işçi ücretlerindeki ar- tışın enflasyonu etkilemeyeceği" yolun- daki gorüşlerine de katılmadığını kay- deden Ersoz, "Dünyanın her tarafın- da kabul edilmiştir ki ücretlerdeki ar- tış, muhakkak enflasyonu arttınr. sen- dikalann istediği yıızde 300-400 artışı verdigimiz takdirde, enflasyona nasil etkili olamaz?" dedi. Bahn Ersöz bir gazettcınin, "Peki sizce 4 kifiük bir işçi ailesınin geliri ne olmalıdır?" şeklindeki sonısunu da şöyle yanıtladı: "MESS'te ortalama aile 2.7 yani 3 ki- şidir. Dolayısıyla belki 1 milyon civa- rındaki rakamlar yeterlidir. Ama şuna kaniyim ki bugün MESS'in işyerlerin- de verilen ucretler normal bir yaşama imkânını işçilerimize vermektedir,' Hukumet ve ışveren cephesinde olay- lar boyle gehşirken, Türk-İş'te bugün ve yarın iki ayn Eşgudüm Komisyonu toplantısı yapılacak. Bugün yapılacak toplantıda, 1991 yılında yenilenecek ka- mu sektörü toplusözleşmelerinin eşleş- tirilmesi konusu tartışılacak. Yarınki toplantıda da süreleri 1990 yıhnın ikinci yarısmda biten toplusözleşmelerde iz- İenecek tutum değerlendirilecek. Türk- İş Başkanlar Kurulu da 30 ekim salı gu- nü bir araya gelerek kasım ayından baş- layarak yururlüğe konulması beklenen "eylem porgraıtıı"na son biçimını verecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog