Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

ÇUMHURÎYET/8 ISTANBULDA BUGÜN • ITU Elektnk-Elektronık Fakuhesı'nde ABD Santrallar Fırması'ndan Doç Dr Muzaffer Canay, bugun Modern Senkron Makinelere Genel Bakış konulu bır konferans vcrecek Canay, yarın Alternatıf Akım Makmelerının Genel Teorısı ve Geçıcı Olaylar, cuma gunu de Dınamık Olaylarda Zorlanmalar konularında konferanslar verecek • Turkiye-Hollanda Karma Eğıtım Komısyonu toplantısı Etıler Uygulamalı Tunzm Meslek Yuksekokulu'nda yapıhyor • Şişli Beledıyesı tarafından yaptırılan Haşira tşcan Parkı saat 11 OO'de Erdal İnonu'nun de katılacağı bır torenle hızmete açılacak • lmes-Meksa ışbırhği üe kurulan Turk-Alman Meslek Eğitim Merkezi saat Jl OO'de Yukarı Dudullu Ümranjye'de açılacak KENTYAŞAM 24 EKİM 1990 Okullar 'kışla'ya benzemesin İsUnbul Haber Senisi — Okullarda sıkı denetım sağlanması amacıyia yapılan yuksek duvar ve buyuk demır kapıların öğrencılerm ruhsal yapılarını olumsuz yönde etküediğı belırtılıyor. Uzmanlar y-uksek duvar btr yana, pencerelenn alt kısımlannı boyamanın, buzlu cam takmanın bıle sakıncalı olduğunu soyluyorlar Çocukları kısıtlayan her turlu hareketın onların dunyasını daralttığı yaraualıklarmı körelttığı göruşunde bırleşen uzmanlar "okullar 'kışlaya' benzetilmemelidır" dıyorlar Psıkolog Suna Tanaltay bu konuda, "Çocuk, sevginin yanı ara ozgurluğe tutkundur. Gereksiz engellerden hiç hoşlanmaz. İlkokul sıralarından ortaokul ve liseye degın, çocuklar ve geıtçler ışıgı. guneşı ve ozgur havavı ders programlanna sındirmekten boşlanırlar" dıyor. (Fotoğraf Alaattm Çıftçı) GEREKLÎ TELEFONLAR • Polis Imdat 055 • Itfaiye: 000 • Janctanna: 056 • Zatata Mûdûriûjû: 52757 00 • Mezarfafclarfttüdttrtâgü: 172 13 73 74-75 ve 088 • İSKİ anza: 068 • SA&Jft: H I I H Acil: 077 Sa*Mc Mütûriâği: 511 89 18 C m ü f a ş a T * : 588 48 00 Çapa Tıp: 525 92 30 Maımara Tıp: 340 01 00 345 46 80 Şi$ıi Etfal: 131 22 09 Taksia Ükyartter. 152 43 00 SSK Sanutya: 588 44 00 SSK OkneydaM: 132 30 00 SSK Goztepe: 358 67 60 • TRAFİK: Traflk ŞtJbe Md.: 176 24 14 (Ist) 356 04 85-86 (Kadıköy* Bötge Traflk: 377 22 07 (E-5), 356 04 86 (Şehmçı), 314 36 (B Çekmece) • THY: Iç Mattar 573 13 31, Dtş Hattar 573 04 33. Santral: 574 73 00, Rezgnasywı: 573 35 25 • O O t . Sirkeci Dantpn: 527 00 50 H.Paşa DaiHşnıa: 338 30 50 • VAPtffi: Setıir HatUn: 526 40 20 144 42 33 Detıtz YaUarı (Acente): 145 53 66 144 25 02 149 18 96 Dealz Otobisâ: 543 05 25 • METEOTOUMİ: (Hava tahmını öğrenme) 573 89 80 • ELEKTRİK MUZA: İstanbul: 526 62 74, Beyoğlu: 150 83 50, KatUtöy: 348 71 40 • THÜ069 • 6AZ ARIZA: btaabul: 585 19 90 - 91 Beyoğlu: 152 10 15, KaAköy: 339 46 48 • SUMUZA: ktaabut: 522 97 03 Beyofikı: 147 51 10, Kaftkiy: 391 14 82, • İETT: G M . IM.: 145 07 20 (17 hat) • PTT: 011 (Bılmmeyen numaralar ve ndbetçı eczane sorma), 021 (anza), 026 (danışma) 031 (sehırterarası), 061 (sıra sorma) 032 (mılleOerarası). 062 (sıra sorma), 066 (masal anlatma), 072 (uyandırma) 019 (posta kodu danışma) 041 (fono tel) 093 Ak) Post Servısi Sinema • Tiyatro • Gösteri PERA • 146 97 38 • 133 64 26 KI m RUSSELL MeGlUJS KIS İNSANLARILlOYD BRİDGES • MITCIIİUr .«» Y » TE» lOTCHEff YALMIZ 1 HAFTA İÇM KADIKÖY SOREYYA (336 06 82) 11 00 1330-16 00 1900 21 30 fiUfU KV-/UV—1/1' wmı» ım»^J\ «w n n ı v ^ eÜLLERİH SÂVÂŞI I0SSB SON HAFTA y (348 0142) 11 30-1400 16J0-1845-21 15 ÇU»SAFAK1 (5162S60) 1100 13 30 16 00 1830 2115 B*yo6lu BEYOĞLU (151 ti 40) 12 00-14 15 16 3O-19O0-21 15 2. HAFTA OZEL GOSTERIM • LUNAPARK'TA layoeiu EMEK (MbUy SEKS imkMij 74 U w q KRlSTM. Topkjpı SUB taua AKÜN ımfe İZMİR 144 14 J» 1 33» 01 12 1 57! 04 44 1 SM44S3 1 523 »7 12 177 7« S» 1 214211 200-14 15-163O-1845-21 15 m m , lî 0O-1415-163O-1845-21 15 1 0O-133O-16OO-1SJO-21 30 130-13 30-15 30 17 30-19 30-2130 1 3O-133O-153O-173O-19 30-21 15 I15-143O-1645-190O-21 15 *»*»„! 2 15-14 30-16*5 1900-2115 ~ «" ' SAVUNMA YARGILIYOR STAMMHEIM EFES U00 1530 1BS»2(M5 F l L M 0KM Dereboyu Cad 110 Ortakoy Tel 158 69 87 NOVA-BARAN SİNEMASI 140 35 58 Bınncı Seans 12.00 ikıncı Seans 14.30 Uçuncu Seans 17.00 Dorduncu Seans 19.30 Beşıncı Seans 21.45 Y6o»trr»n. OORDON HESSIER SALINCAKTAKİ KIZ Meg TIHy • Rupert Frazer KulllitrHAKAN337 «0 « 1 1 OO 13 30-1600-1900 21 30 İKİ BOYUTLU BİR DUNYADAN, BEŞ YILDIZLIK FİUAE! «tfCeMito ÜNVMDİ 575 45 «J 11 00 13 30-1600 1830-îl 3C B«*U< YUMURCHK 161 01 »1 1200-14 15-1645-1845-21 00 Ç J> S t F U ! 5t»J«t» 113O-14«>-163O-1B45-Î115 «*•>• METROPOL 12S 74 7İ 12 15-14 30-17 00-19 15-21 30 .»,*..ucotu. „ » « 3 _ H A F T A E Asnn en çılgın komedisi \ onetmen: JAMIE UYS ÇHıDIBMIŞ OLMAIJ UNIXAL' LENA FAHUGIA şt»USİTE (147 6*47)11 30-13 45-16 00 18 45-2130 Bcyoğkı ATL*S(143 75 76) '2 00-14 15 16 X 18 45 21 15 K»dık»y MODA(337 01 28)12 00-14 15-16 30 19 00-21 3C AnUra OSM (229 96 18) OBTAOYimiiB Istiklal Cad. No: 140 Tel: 1511865-66 f ERHANGİ ŞEYLER Fertian Şensoy Perş.-Cuma: 21.00 •SON 2 OYUN» C.tesfc 15.30-18.30 PADİSAH Fars-ı Âli Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI Çarş.: 21.00 - Pazar: 15.30-18.30 B K K a i BEYOĞLU KÜÇÜKSAHNE 14443271436417 Ferhan Şensoy'un ÎSTANBUL'U SATIYORUM Munır özkul - Erol Gunaydın Salı: 21.00 İ J Bızım Tıvatro Brecht HALKIN EKMEĞİCuma 18 30 Cumartesı 15 00-18.00 Collins YARGI Yöneten Zafer Diper Patar 15 00 Dostlar Tiyatrosu'nda Baro Han 144 81 37 M**. 6EHELİSTEK CAHMES FNJM FtSTNAU JUM ÛZEL ÖCHJLU EN IY1 YABANCI FILH OSCAR ADAY1 Bilinmeyen yönlerı ıle Isa nın hayatt 2000 yıMtr yaşayan bir öykû MONTREAL'Ü İSA JESUS OF MONTREAL LOTHA1RE BLUTEAu CATHEKMC WHJ(EMNO «.VVES LAFERRKRE « _ _ OfjnS A*CAM> BcyoAhı SİNEPOP043 70 71)12 00 14 15 16 30 18 45 21 00 Çlat3AFAK3 (51« 2» 10) 12 00-14 15-1630 18 45-2100 157 74 36 DORMEN 2 TİYATROSU 1990-91 OYUNLARI 2 5 E K İ M D E N I T I B A R E N Pıerette BRUNO ÇILGIN SONBAHARKOMEDI 2 BÖLUM Yön-Gencay ÖÜRÜN 3 1 E K İ M D E N I T I B A R E N dostlar tiyatrosu KARACA TİYATRO - 152 59 35 2 Katım'dan batjlayarak Vaclav Havel BURUK EZGİ (LARGO DESOLATO) Cuma - Cumartesi 18.30 JJSAKNE6ÖR0Ü* y j * V , KOMEDI2B0LUM Yon.NEOM SABAN Bıletier gışemızde ve Vakkorama'da satılmaktadırl Ergenekon Cad.98 PANGALTl T e l . 1 4 1 2 7 3 7 Pazar 15 30 1 5 O . O Y U N 1 6 Kasım'dan başJayarak ASLAN ASKER )V4AMi \HA HİRLİU M A H K E M E L E R K A R A R I İ L E sg eroltoytm BAKIRKÖY DE I: PtR SC1VIAN ABIMUb 1 " İ YOoeten: ZEKİ GÖKER Mttok. K1Z1UR.MAK s B 22 Ekim Pazartesl: 20.30 23 Ekim Salı: 20.30 24 Ekım Çar«amba: 18.30-21 00 BAKimtöV ADİLC MAŞİT K0LTOH MIMlKZrNOC 143 66 83 Bılatler satılmakradır Fuayede,mahkeme kararları sergisı.- BULUNMdZ TİYHTRO - ISTANBULİ Az î NESIN SEN GARA DEĞİLSİN Hergun 19 OO-2O.3O 15160 90 NHZIM HİKMET SAHNESI KENT OYUNCULARI KİM KİMİ KİMLEKomedı İkı E3olum Yön: YıMız KENTER Cuma- 21 00 C t«*i. 15.00-18 00 Pazar-15 00-16.00 Gl«>e Tel: 1 4 6 3 5 8 9 t>»—«. H.H. ONK AJ»SS <— ALİ POYRAZOGLU T İ Y A T R O S U Snaselvıler 91 • TAKSIM 144 46 75 151 43 65 GÖRENLER IÇIN BİR DAHA GÖRMEYENLER IÇIN SON DEFA çılgınlar hulûbû 125O. OYUN YALNIZ 4 HAFTA PJssi dınndo h*t akfom 2100 C I uooroı» i«X GIŞEMİZ AÇILMIŞTIR 1*4 46 75- 151 43 65 20 ekim - 1 3 kasım Çarşamba Haric, Hergun Saai: 20.00 YILDIZLAR GECİDİ 146 97 38 132 64 26 8UZ PİSTINDE'* njRKJVt EMiaf »NKASI < S.ıjHpaeflı katkılarıyla q. 1 KMim P«rf«ml>e Saat: 19.00 İSTANBUL ODA KOROSU Şef Yesua Aroyo 4 Kaaıırı Pazar Saat: 16.00 Genc Yetenekler Serısı METİN ÜLKÜ Pıyano Resıtalı 5 Kaaım Pazart*si Saat: 19.OO JANIS VAKARELIS Pıyano Resıtalı 18 Kaaım Pazar Saat: 16.OO RONALD BRAUTIGAM Ptyano Resıtalı 19 Kaaım Pazarta«i Saat: 19.00 ISABELLE VAN KEULEN Keman RONALD BRAUT1GAM P,yano hAozart Resıtalı 22 Kaaım P«rş«fnb« Saat: 19.00 BOĞAZİÇİ ODA SOÜSTLERİ 25 Kaaım Pazar Saat: 16.00 CARLO DOMENICONI'nin Eserieri GITAR-FLUT-VIYOLONSEL 26 Kasım Pazartaal Saat: 19.00 MARTIN BERKOFSKY Pıyano LisztveLıSZt -Wagner Resıtalı B I M S a b t KonMT SUonu 14» 53 92-OaMHa D.m>m. Burosu 559 » «0 VUtkorun TaMıın 15ı 15 71 V k t t m M Su*<»y« 360 90 K DÖŞLER TARLASI 1989 En İyi FİUn Oscar Adayı BakırkSy KARYA 542 11 72 11 00 13 30 16 00 18 30 21 00 REKMM FİLMI D*6m»mO)k -149 50 33- RLAR BENDEN? YUNCUYUM. R l C H A R D P I V O İ I G E N E W I L D E T Bır cınayet ıslendı Kor adam ışıttı ığır adam gordü. Ama arananlor onlar oldu b,4< FtlU 14«OH«1J11O 14 1S-H3O-1844-2115 KattUf 11UMZ S44S1 24 11 15-1115-1515-17 1S-1915 2130 tu^fÇINAIl 144IS1 12 15-14 30-1645-1900-21 15 lnnUHI 1 U I 3 M 1215-1430-1645 1»OOJ1 15 B^lkta» HISHK 1W»as 1100-1300-1500-1700- 90C 2 15 BakMtffMN 11450 14 15-16 30-20 45 3. HAFTA ' I ' İ S E H İ R T İ Y A T R O L A R I 23-28 Ekim 1990 IESİMLİOSMANLITARİHİ 'n Ergın 0RBtlJ»2» »Zt27 tkml «ntM C£H«V VİŞNE BAHÇESİ Turkjni B(l(l P»HSOY Yw L»>M HElFETS mttmP K H ) NKJII CUMALI BİR SABAH fiOLEREK UYAN ronmn Etgin 6UBHE» W)lly »USSEL BİR KADIM TltgctBl Sınrl KAUMIİIISEL y«Mt«ı CtM IPtMMA 123-28 Ekml Vaclıv HA«L 6ÖRÜŞME-KUTLAMA ÇA6RI Tvkctti Etta Tılu CELİKKAN Y«n a»» 6U»tr (Z4-Z5-26-Z7 Etıml GİSELER Tlrairo Cı«*l««tı«n ı Ovun GunMf< &•!< 20 30 Çftr C » 15 0O-2O 30. Ulkv KtKSAL BİR GARİP OYUN YM«t«» Nıdra OENİZHM 123 24-2S26 21 28 Eklal y ^ ! u^'i u. iMiıı.iijU^aı Sabiluttın Kudrel tKSAL BAY HİÇ- SONSUZLUK KİTAPEVİ Yomnn' tatv SA8UHCU |Plal 20.30/PvCuu 1İ001 1&0O-2O 30 P*r Cuma 20 M P««r 15 00-1> 30 AKM BOYÜK SA1.ON (151 M 00(7 HaD/254) (Cmt- 21 SCH'ca 14D0-19«l) . Azız Nesın YAŞAR NE YAŞAR HE YAŞAMAZ Yin Kman Iş* V n EMR 3 4 Kaıııı AKM OOA TİYAreOSU (151 54 00 254) (Suar 19.00 Mot 150C) AMıandtr Gelmın YÜZYÜZE Çtvıren Belşı Ptkay Vmelen Çetm Iptkkıyı Ti 2A 25.26.27 28 tkm Neutı Cumılı . AHMETLERIM Yonoten Kenın l«tk 30 31 Ekın 1 2 14 Kuım AKM KONSEB SALONU (151 5o 00/254) (Crrt 19 00 Poz.16«J) W I U M Eıbsm "BTS8B™Ctvırm Sngl Smlı Yoruten »Ifv Sertr 27 28 Ekim î İSTANBUL IDEVLET ! TİYATROSU IMBİM $AHNBİ (149 44 44) (Suar 2030 Mot 15.00) NnHMAm BALLAR BALINI BULDUM YİMM. Rılk /Uıuıc* Mtzik Ptrih» Oıö« 23.2475.26.27 28 Ekim 30.31 Eki» 1 2 1 4 K»m .YlOtl SAHKESİ (1496944 Oyvn gûnlort 15» 30 80) ( Ç a Pec Cum. 20 30) Nuihl »rız AHMETLERİM lintlm. Ktnan I;* J « m » Kılty SEVGİLİ SOYTARI Ç«\rir« TlM Hlljun Y H I I M Ktrtat TıbH 31 Ekla \2 Kann i «•iıaniıua» Ayrca Bllot Sati| vakkocoma laksrn 151 15 71 vokkatama SuodV» 340 90 90 Galleria Dorusmo 559 95 40/1153 Bllıtlırımi; ıkt hıftılık tlırık ıılnbıdır Htr Salı tplr tsnrık! hıtanm blMlerııan ulıtmı ba«tvr İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE 6 Rmsını U. MEHMET opera 2 perde Orkestra Şelı Selman ADA Sahneye Kayan Gurçıl ÇELIKTAŞ 3 Kuım 15.30 da Ipromıyer) (Turkıyede llk ıcrast) 8 Kasuıı îttOffbe |G.lı) 21 Kmm 2a00 de G RKSIM SEVÎL BERBERİ komik operı 2 perde Orkestra Şefı RENATOPALUMBO Sahneye koyın YEKTA KARA 24Eknn 2a0Ode 15 Kasım 2000 de P Glass bıle 1 perdt NEMBDT'ÜN DRNSI U C Erkın balt 1 perdt ANADOLU'DA GECE G.Gershwın baie 1 perde MUTLÜSON Koreogr»ii v t Sahneye Koyan GeyvanMc MİLLEN 23 Ekım 2aOÛde 6-27 Kasıra 20 00de TSelçuk BtRUZAY MJISJIU pop opera 2 bolum SahneyeKoyan SUMERAYARIMAN 26 Ekım 20 00 de 16 Kasım 20 00 de |Gala 2 23-30 Kîsun 20 00 de A Adam GİSELLE romanlık bale 2 perde Koreogralı JEAN CORALU/ JULES PERROT SahneyeKoyan OYTUNTURFANDA Orkntrı Ş»lı EL$AO BA6IR0V 27 Ekim 15.3ffd« 13-29 KKim 20.00 de TEDtSt p Koy»n ONDERB(|KSEVEN , 2 , 7 } ^ \\^f17 KaıiB, 1100 de •«•Oar lomıiknnı kt hodo A n » A.K.M glfMoılncı* Soadtys-Tttoıın VoUtorama Pangaitı S«nçKt Ma^atetarındo v* GaMclo KdnOi danısmo bOrosunda «otna çıkmakkıdır SI»eleH51 Se 00 (7 hat) 2S4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog