Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 24 EKÎM 1990 06.58 AçillŞ-Gün Başliyor Akış içerisinde 08.00 ve 09.00'da 5'er dakikalık ikı haber bulienı yayımlanaeak. 09.05 Susam Sokağl -17- Programın hedefleri doğal çevre, paylaşma, vucut parçalan, işitsel aynmlar. 0930 Hanımlar İçin: Aile Çevresi 10.00 Arkasi Yann: Yaban GÜİÜ Ricardo gerçejı saklar. 10.40 Okui Televizyonu 11.00 Haberler 11.05 Okul Televizyonu 15.00 Haberler 15.15 Oğleden Sonra Ev harumları için hazırlanan program. 16.00 Çocuklar İçin Atlı Kannca Sokağl -18- Programda insan yapısı-çevre, duygular-sevgı, akrabahk minolojisi, ilişki lerimlerı ıslak- kuru, yaratıcılık, işitsel aynmlar, 8 sayısı 1-8 sayma, ulaşım sekilleri, sıralama, spor parça-bütün ilişkisi, yap-boz, ısınlmış meyveyi kullamlmış bardağı paylaşmama, kalıp sözcükler. sonımluluk, benzerlikler, hedefleri ışleniyor. Merhaba Programda, Mevlana Idris'in yazdığı Ayda Katar'ın resimlediği Beyaz Karga'dan Mavi Masallar, TRT tzmir Çocuk Korosu Çizgi Film Tom ve Jerr. Müzik, Mustafa Ruhi Şirin'in yazdığı Masal Mektuplar ve müzik yer alıyor. 17.20 DİZİ: Hayat AğaCl Jason, düğün gecesi öldürülür. 18.00 Haberler 18.15 Bağlamadan esintiler 18.40 Akşama Doğni Sanat ve kültür haberleri. 19.25 DİZİ: Doktor Doktor (Aynntdı bilgi yandaki suıunlarda) 20.00 Haberler ve Hava Durumu 21.00 Dizi: Asiller Burcu Chen ailesinin oğlu kaçırılır. 22.10 Aston Villa - İnter Futbol Karşılaşması 23.45 Gün Biterken 24.00 Kapanış 07.59 Açılış-Okul Televizyonu 10.40 Kapanış 18.10 AçillŞ-DİZİ: Yalan RÜZgân Ashley karannı verir. 19.05 Haberier 19.20 Haber Program: Gurbetten 20.00 Tele Pop (Aynntılı bilgi yandaki sutunlarda) 20.30 Bir Zamanın Birincileri Operator Dr. Ateş özyigıt. 21.05 BOİŞO)' BllZ BaleSİ (Aynntılı bilgi yandaki sutunlarda) 22.00 Haberler ve İngilizce Haberler 22.40 DİZİ: Alf Komşunun camının futbol topu ile kınlır. 23.05 Gece Konseiİ İDSO, şef Alexander Schwınck yönetiminde A. Dvorak'ın 7. Senfoni'sini seslendirecek. 23.55 Kapanış 19.59 Açthş-Müzik 20.10 DİZİ: Para Sakar'ın Barones i!e ilişkisi devam eder. 20.55 Belgesel: Dünya Köyü Bırleşnu» Mıiietler tarafuıdaa sitmadan korunma amacıyla Afrika'da yürüttilğU kampanya. 21.20 Unutulmayanlan Kartalın Kanatlan (Aynntüı bilgi yandaki sutunlarda) 23.00 Dizi: Tehlikeli Antikalar 23.45 Kapanış 13.58 Açılış-Okul Televizyonu 18.20 Yabanci DİI DerSİ İngilizce dersi. 19.00 DİZİ: A ş k Kapiyi Çalinca Refugio Beto'yu evden kovar. 19.45 Yabanci DİI DerSİ Almanca ve İngilizce dersleri. 20.20 Türk Sanat MlİZİğİ Ziya Taşkent ekrana geliyor. 20.50 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk ve îaikiik. 21.10 Komedi: Benim tki Babam Var 13'uncü boıtım. 2135 Turizm Egİtİmİ Servis hizmetleri. 22.10 Davranış Bilimlerine Giriş Konu kaitür. 2230 Belgesel: Cousteau'nun Dünyayı Yeniden Keyfi 2330 Kapanış 19.02 Açıhş-Haberler 19.20 Mavi Balon 19.50 Yörelerimiz-Türkülerimiz 20.15 Haftanin Sohbetİ Konuk Amerikan Hastanesi Başhekimi Warren H. Winkle. 2035 Dizi: Zenginler de Ağlar 21.15 Dizi: Bizimkiler 22.00 Haberler 2230 Drama: Sevdiğim Adam iüşki aşka donuşür. 23.00 Belgesel: Beş Şehir 23.50 Solistler Geçidi 00.15 Kapanış 13.00 Açıhş-Haberler 13.05 Çizgi Film: Siiper Gezginler 13.30 Pembe Dizi: Bütiin Çocuklanm Geçirdiği kazadan sonra Shane'nin durumu cıddiyetini korumaktadır. Bu arada Danny, kazadan kendisini sorumlu tutmaktadır. 14.55 Haberler ~ 15.05 Pembe Dizi: Hastane Gunlügu 15.55 Haberler 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 16.30 Video Klipler 17.40 Haberler 17.50 Dizi: Captain Power 18.20 Pembe Dizi: Santa Barbara 19.20 Komedi Dizisi: Üçlü Curcuna 19.45 Fenerbahçe-Atalanta Maçı 22.00 Haberler ve CNN Magazin 2230 Sinema: Gaipten Gelen Ses (Bugün 00.15 Madison Square Garden'dan Boks 01.10 Kapanış TV 3 SİNEMA: KARTALIN KANATLARI 21.20 ForcPıın sinema ustalığıKartalın Kanatlan (The Wings of Eagles) / Yönetmen: John Ford / Senaryo: Frank Fenton, William Wister Haines / Görüntü yönetmeni: Paul C.Vogel / Müzik: Jeff Alexander / Oyuncular: John Wayne, Maureen O'Hara, Ward Bond, Dan Dailey, Ken Curtis, Edmund Lowe, Kenneth Tobey, Sig Rumann, Henry O'Neill / 1957 ABD yapımı / 106 dakika. Kültiir Servisi — Donanma- ya bağlı bir pilot, bir kaza geçi- rerek sakatlanır ve göklere ve- da eder. Ancak yeniden hayata döndüğünde Hollywood'a gider ve savaş filmleri için senaryo yazmaya girişir. Gerçek bir kişiliğin Frank VVead'in yaşamöyküsüne daya- nüarak çekilmiş bir film. Bu tür özyaşarn öykülerinde hep oldu- ğu gibi oldukça sulandınlmış, duygusallaştırılmış bir film. Ne var ki John Ford'un imzasını ta- şıyor. Ve her Ford fılmi gibi dramla mizahın o benzersiz ka- rışımının tadını ve kendini du- yurmayan, günümüzün 'kör parmağım gözüne' tekniğinden uzak bir sinema ustalığının iz- lerini taşıyor. Filmde, Ford'un başta ünlü "Kadın Satılmaz" olmak uzere birçok filmde bir araya getirdi- ği ilginç bir çift John VVayne ve Maureen O'Hara var. Ameri- kan sinemasının ünlü "Dük"u artık yaşamayan büyük oyuncu John VVayne, tıpkı Ford gibi Ir- landa kökenli olan ve "öfkesi bumunda" kızıl saçlılan can- landırmada büyük başarı göste- ren Maureen O'Hara ile çok ba- şanlı bir çift oluşturmuştu. Iki oyuncu, bu filmde de "ro- mans"tan sert kavgalara, kar- maşık bir ilişkiyi ustaca canlan- dmyorlar. tki sanatçıya, filmde John Ford'dan esinlendiği söy- lenen yönetmen John Dodge'u (!) canlandıran emektar VVard Bond, aslında bir müzikal yıldı- zı olan Dan Dailey ve bir dizi karakter oyuncusu eşlik ediyor- lar. Ve TRT, bu filmde de film adlanyla bilgisizce oynamav ı sürdürüyor. Yıllar once ülke- mizde "Kader Böyle İstedi" yı ne yıllar önce TV'de "Kartal- lar" adıyla gösterilmiş olan film, bu kez yeni bir adla "Kar- talın Kanatlan" adıyla oynatı lıyor. Filmin özgün adının tanı çevirisi olması bir "teselli" sa yılabilir. Ama TRT, bu üçer ad lı filmlerle kafamızı allak bullak etmeyi, bakalım daha ne kadar sürdürecek? BAŞARILI ÇİFT — "Kartalın Kanat- ları'nda yönetmen John Ford'un .birçok filmde bir araya getirdiği ilginç çift John VVayne ve Maureen O'Hara başlıca rolleri pa\laşıyorlar. Filmde aslında bir müzikal yıldızı olan Don Dainley (solda) de yer alıyor. TV 2 TELEPOP 20.00 7 PARÇASIYLA — Elton John, hem geçmişteki sevilen parçalarından hem de son albumu "Slee- ping With The Pasf'tan seçilen 7 parçasıyla ekrana gelecek. 70Ti yılların mîtosuSebla Özveren'in hazırladığı programın bu akşam yayımlanacak bölümii tümüyle "çılgın Ingiliz" Elton John'un. BURAK ELDEM Ingilız pop müziğinin 20 yıl- lık ustası Elton John bu akşam Sebla Özveren'in hazırladığı "Telepop" adlı programda 7 parçasıyla ekrana gelirken hem geçmişteki sevilen parçalanndan hem de son albumü Sleeping VVith The Past'ten seçmeler ses- lendirecek. Garip gözlükleri, şapkalan, birbirinden ilginç ayakkabıları ve hiç değişmeyen romantizmi ile ünlü İngiliz şar- kıcı her yaştan müzikseveri ek- ran başına çekecek. Reg Dwight ya da bilinen adıyla Elton John 1947 Midd- lesex doğumlu. Yani rock mü- ziği yaratan ve bugün hâlâ ağır- lığını hissettiren kuşağın temsil- cilerinden biri. Bu çılgın tngi- liz'in en önemli özelliği de Kra- liyet Müzik Akademisi'nde öğ- renim gördükten sonra uzman- lık alanı olarak Amerikan blu es müziğini seçmesi. Başlangıç- ta bir süre ingiliz blues ustası Long John ve Baldry 'nin yanın- da çalıştıktan sonra kendi bes- telerüıi kullanarak kendi adına (bu tabii ki Red Dwight gibi çarkçüıktan uzak bir ad olamaz- dı) bir albüm hazırlamayı iste- miş Elton John. Halen ortak ça- lışmalara imza attığı ünlü şarkı sözü yazarı Bernie Taupin ile girdikleri verimli işbirliğinin ilk ürünü "Empty Spaces" adını taşıyan 196*) tarihli, bu ilk al- büm. 1971 tarihini taşıyan "Friends" adlı çalışma ise bil- diğimiz enerji dolu haykıran stili ile biçimlendirdiği dünya çapın- da ün kazanmasını sağlayan en önemli çalışmalanndan biri. Bugün yaşı kırka gelenler için Elton John hem yerinde dura- mayan ele avuca sığmaz bir "70'li yıllar mitosn", hem de melankolik motiflerle yüklü bu- ruk baladlan alabildiğine duyar- lı bir teknikle seslendiren hüzun- lü bir romantik ozan. Repertu- vanndaki ünlü şarkılarının hep- sini saymak için sayfalar gerek. Ama bir dönem neredeyse sim- geleşen "Live Aid"de yıllar son- ra yeniden seslendirip ortalığı birbirine kattığı "I'm Stil Stan- ding"i ya da Elton John adını Türk dinleyicisine tanıtan o yu- muşak, sevimli "Daniel"i unu- tup geçmek mümkün değil. Kazandığı altın plaklan koya- cak yer bulamayan, Madam Tussand'nun ünlü müzesinde Beatles ile birlikte ölümsüzlük kazanan Elton John bu akşam sırasıyla şu parçalan seslendire- cek: Candle In The Wind, I'm Still Standing, Nikita, Cry To Heaven, Healing Hands, Sacri- fıce ve Club At The End Of The Street. TV1 DİZİ: DOKTOR DOKTOR 19.25 Doktorlar da çocuktur Doktor Doktor (Doktor Doktor) / Yönetmen: Norman Steinberg, John YVhitesell / Senaryo: Norman Steinberg, David Frankel / Görüntü yönetmeni: Bob Liu / Müzik: Arthur Butler / Oyuncular: Matt Frevver, Julius Carry 3, Beau Gravitte, Maureen Mueller, Jane Brucker, Holly Fulger / 1939 Columbia Pictures TV yapımı / 13 bölüm, 30'ar dakika / Orijinal sesi aynı aynı anda Radyo 4'te yayınlanacak. Kfiltür Servisi — TVl'in ha- ber öncesi kuşağındaki "Dok- tor Doktor" adlı güldürü dizi- sjnin ikinci bölümü ekrana ge- liyor. Yönetmenliğini Norman Steinberg ve John VVhiteseirin yaptığı dızide, bir hastanede çalısan pratis>- en doktorlann iş yaşantısma mizahi açıdan yak- laşılıyor. Hastalarına telefon tedavisi uygulayan Dr. Strat- ford rolündeki Matt Frewer'ın rol arkadaşlan Julius Carry III ve Beau Gravitte. Yönetmen Steinberg'in David Frankel ile birlikte aynı zamanda senaryo yazarhğını yaptığı dizi, Colum- bia Pictures TV kurumunun 1989 yapımı. Doktorlar arasındaki ilişkile- ri, çekişmeleri ve olaylan konu alan güldürü dizisinin bu ak- şamki bölümünün konusu ise şöyle; yoksul hastalara yardım etmek amacıyla tedavi için ev- lerine giden Dr. Mike, (Matt Frever) ünlü bir cerrah olan ba- İKİNCİ BÖLÜMÜYLE — İkinci bölümii yayımlanacak dizinin bir sahnesinde Dr. Slradford rolündeki Matt Fre- wer ve Abe rolündeki Julius Carry III. basının eleştirilerine hedef olur. Fakat Mike, babasının bütün eleştirilerine rağmen yoksul hastalara yardım etmekte ka- rarlıdır. Bütün bunlar gelişir- ken hastane yönetimine kayıt- sızlığı yüzünden de ortaklarıy- la ilişkileri giderek bozulmak- tadır. TV2 BOLŞOY BUZ BALESİ 21.05 Göşteri sürüyor Bolşov Buz Balesi, geçen haf(a ilk bölümü ekrana getirilen programını bu akşam yayımlanacak bölumle tamamlıyor. 18. Uluslararası İstanbul Festivali kapsamında Konıkent Rekreasyon Merkezi'ode 6 gösteri sunan Bolşoy Buz Balesi, festivalin "Özel göşteri" bölümünde yer almıştı. Üyelerinin çogu Avnıpa ve dunya buz pateni şampiyonalannda altın, gümüş ve bronz madalya kazanmış sporculardan oluşan toplulukta, Torvill- Christopher Dean çiftçinin bemen ardından Avnıpa ve dunyıj şampiyonu olarak yarışmalan bırakan ve Bolşoy Buz Balesi'ne katılan Natalia Bestemianova- Andrei Bukin çifti de bulunuyor. RADYOLAR RADYO 1 04^5 Açıhş, program. 05.00 Haberler. 05.05 Türküler geçidi. 05JO Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Yuman haberler ve de- niz hava raporu. 06.15 Gunaydm 07.00 Bugün (Kuşak 1). 09.40 Arkasi yann. 10.00 Haberler. 10.05 Biz bir aileyiz. 11.00 Haberler. 11.05 Rek- lamlar. 12.00 Haberler. 12.05 Günü yaşarken. \USS Reklamlar ve radyo programlan. 13.00 Ha- berler. 13.15 Özel tanıtıcı reklam programı. 13^5 Hafıf müzik. 13J0 Bolgesel yayın ve reklamlar (2). 17.00 Haberler. 17.05 Nereye? Kime? Nasıl? 17J0 Hafif müzik. 17.40 Çocuk bahçesi. 17^5 Haftanın çocuk şarkısı. 1».00 Haberler. 18.05 Günden güne. 19.00Haberler. 19J0 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 Turizm ülkesi Türkiye. 20M Türkçe sözlü hafıf müzik. 20.40 Müzik ve soh- bet 21.00 Haberler. 21412 Radyo tiyatrosu. 22.00 Türküler geçidi. 22.30 Solistler geçidi (TSM). 23.00 Haberler. 23.1S Gecenin içinden (3). 00J5 Günun haberlerinden özetler. 01.00 Program ve kapanış. 01.05 - 04.55 Gece j-ayını. R A D Y O 2 07.00 Açüış, program ve haber- ler. 07M Solıstlerden seçmeler (TSM). 07J0 Ha- berler. 07.40 Türküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah konseri. 08J0 Beraber ve solo şarkılar. 094» Haberler. 09.05 Tanhten sayfalar. 09.15 Ço- cuk bahçesi. 09J0 Sarah Vaughan soylüyor. \0M Ekonomik dünyası. 10.15 Türkçe sözlu ha- fıf müzik. 10.40 lllenmiz ve edebiyat. 11.00 Ha- berler. 11.05 Okul Radyosu. 11J5 Hafıf müzik. 12.00 SoUstlerden seçmeler (TSM). 12J0 Türk- üler. 12.45 Ayşegül Aldinç soylüyor. 13.00 Ha- berler. 13.15 Hafif muzik. 13.30 Genç araştırmacılar. 13.45 Sazlarla Türk sanat muzi- ğj. 14.00 Yabanci dıl dersi. 15.00 Haberler. 15.05 Türküler ve oyun havalan. 15.30 Arkasi yann. 15.50 Şarkılar. 16.05 Okul radyosu. 17.00 Ha- berler. 17.05 Türkçe sözlü hafif müzik. 17J0 Yuman sesler erkekler topluluğu. 18.00 Şarkı- lar. 18.20 Günun birınde. 18J5 Turkıller geçi- di. 19.00 Haberler. 19J0 Hafif muzık. 20.00 Suzinak faslı. 20J0 Yabanci dil dersi. 21J0 Ar- moni. 22.00 Solistler geçidi (TSM). 22J0 Bir ro- man / Bir hikâye. 22.45 Halk çalgjlarından ezgiİCT. 23J0 Haberler. 23.15 Beraber ve solo şar- kılar. 23.40 Hafıf müzik. 23.55 Çarşamba kon- seri. 00^5 Günün haberlerinden özetler. 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 3 07.00 Açıhş, program ve haber- ler (Türkçe). 07.05 Güne başlarken. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Haberler. 09.15 Sabah konse- ri. 10.00 Müzikli dakikalar. 11.00 Öğleye doğ- ru. 124» Haberler. 12.15 Hafif muzik. 12.30 Günün konseri. 14.00 Haberler. 14.15 Çarşam- badan çarşambaya. 154» Konser saati. 16J0 Caz duygusu. 17.00 Haberler. 17.15 Muzik yelpaze- si. 184» Stüdyo FM. 19.00 Haberler. 19.15 Mü- zik dunyasından. 20.00 Müzik damlalan. 20J0 Bir konser (İDSO). 22.00 Haberler. 22.15 Gece- nin getirdikleri. 23.00 Unutamadıjımız eserler. 24.00 Çarşambadan perşembeye. 00^5 Gunün haberlerinden özetler (Türkçe). 00.58 Program ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açıhş, program ve haber- ler. 07.05 Türküler ve oyun havalan. 07JX) So- listler geçidi. 08.00 Türküler. 08.15 Şarkılar. 08J0 Türkülerden bir demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havalan. 09J0 Türküler geçi- di. 10.00 Haberler. 10.05 Sabahın getirdikleri. 11.00 Haberler. 11.05 Türküler. 11.20 Şarkılar. 11J5 Beraber ve solo turküler. 12.00 Haberler. 12.05 Muzik bahçesi. 13.00 Solistler geçidi (TSM). 13J0 Yurdun dört bucağından (THM). 14.00 Haberler. 14.05 Beraber ve solo şarkılar. 14J0 Turküler. 14.45 Hafif Turk müziği. 15.00 Sizin için seçtiklerimiz 16.00 Haberler. 16.05 Türküler ve oyun havalan. 16J0 Kımler geldi kimler geçti. 17.00 Haberler. 17.05 Türküler ve oyun havalan. 17.30 Fasıl. 18.00 Yurttan sesler. 18J0 Solistler geçidi. 18J8 Program ve kapa- nış. POLİS İSTANBUL 0758 v,,,;, e Program 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahın Konukları 09.15 Sevilen Melodiler. 10.00 Ha- yatın İçinden. 11.00 Kayıp Haberleri. 11.05 Işle Saz İşte Soz. SolUt: Yüksel Alpdoğan. 11J0 Bir Solist: Kım Wüde. 12.00 Istekler. 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. Solist: Esin Afşar. 13.15 Ög- leden Sonra. 14.15 Bir Topluluk: Barclay James Harvest. 14.45 Bir Sanatçıyla Beraber: Serap Mutlu Akbulut. 15.10 Karayolları Trafık Kanu- nu. 15.15 Ela Altm'dan Şarkılar. 1530 Kayıp Ha- berlen. 15J5 Türkçe Sözlü Hafif Müzik. 16.00 Frekans Programı. 17.00 Müzik Dağarcığı. 17J0 Gun Biterken. 18.15 Muzik Denınce. 19.00 Prog- ram ve Kapanış. POLİS TURKIYE 06^8 Açıhş ve Prog- ram. 07.00 Güne Başlarken. 07.45 Enstrüman- tal Muzik. 08.00 Sabahın Konuklan. 08.30 Yol Durumu. 08J5 İşte Saz tşte Soz. Solist: Yüksel Alpdoğan. 094» Solistler Geçidi. 09J0 Yol Du- rumu. 09J5 Solmaz Teğmen'den Şarkılar. 09.55 Karayollan Trafık Kanunu. 10.00 Hayatın İçin- den. 11.00 Bir Sanatçıyla Beraber: Serap Mutlu Akbulut. 11.25 Can Etilı'den Turküler. 11^5 Ka- yıp Haberleri. 11.50 Sizin Seçtikleriniz. 12.55 Türkçe Sözlü Hafıf Muzik. Solist: Meral-Zuhal Ikılisi. 13.15 Oğleden Sonra. 14.15 Turküler Ge- çidi. 14.45 Yol Durumu. 14.50 Gönul Ipek'ten Şarkılar. 15.10 Muzık Dunyası 16.10 Kayıp Ha- berleri. 16.15 Muzik Dağarcığı. 16.45 Ismet Ak- yol'dan Turküler. 17.05 Türkçe Sözlu Hafif Mü- zik. 17.25 Gun Biterken. 18.00 Program ve Kapanış. Arabeske reklam yasagı • ANKARA (AA) — Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nun, TRT yayımlannda arabesk müzik kasetlerinin reklamlanmn yapılmaması yolunda tavsiye karan alarak TRTye bildirdiği kaydedildi. Yüksek Kurul'un aldığı tavsiye karannın uygulanması için TRT Müzik Dairesi, reklam öncesi kaset denetimi yapmaya başladı. Reklam Dairesi, kaset reklamlanm önce TRT Müzik Dairesi'ne göndererek içinde "Arabesk unsur" bulunup bulunmadığı yolunda görüş alıyor. TRT Reklam Dairesi yetkilileri, uygulamanın yaklaşık 15 günden beri sürdürüldüğünü belirttiler. Yetkililer, kaset firmalanmn, TV'den çok, radyo reklam kuşaklannı tercih ettiğini, maç naklen yayınlan arasına alınan reklam spotu oranının da çok yüksek olduğunu söylediler. Stüdyo konseri • ANKARA (Maj Ajans) — Ankara Radyosu "Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü" yeni bir uygulamaya başlıyor. Bundan böyle her ay, Radyo-3'te bir canü "stüdyo konseri" yayımlanacak. l.S saatlik canlı konserlerde bir ya da iki sanatçı, klasik müzik icra edecek. llki 25 ekimde saat 20.00'de yayımlanacak. Programa kemancı Ayhan Erman katılacak. Konser, Ankara Radyosu büyük stüdyosunda seyircili olarak gerçekleştirilecek. TRTbeste yanşması • ANKARA (AA) — TRT tarafından 4 ayn dalda düzenlenen beste yarışmasına başvuru süresi gecen hafta sona erdi. Yanşmalara 1000'in üzerinde bestenin katıldığı bildirildi. "Türk sanat müziği", "çocuk şarkısı", "çok sesli müzik" ve "enstrümantal müzik" dallanndaki yarışmalann seçici kurulları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Değerlendirme sonuçlan ise aralık ayı sonunda belli olacak. Dört dalda birinciliği kazanacak bestelere 8'er milyon, ikincilere 6, üçüncü bestelere de 4'er milyon liralık para ödülü verilecek. Yarışmada aynca, 7 esere de l'er milyon liralık mansiyon dağıtılacak. Ifeni vericiler • ADANA (AA) — Adana ve lcel'de TV-2 yayınlannın daha rahat izlenebilmesi amacıyla toplam 22 verici istasyonu daha kuruluyor. Adana ve ilçelerinde TV-2 yayınlannın net izlenebilmesi amacıyla 9 yeni istasyon kurulması için altyapı çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, yeni TV2 aktancılannın devreye girmesiyle Adana'daki aktancı sayısmın 30, lcel'de ise 28'e ulaşacağını bildirdiler. BuGÜıT N • Sinema: Gaipten Gelen Ses Starl, 22.30 Türkçe yayın yapan uydu kanalı Star 1 Dudley Moore'un başrolünü oynadığı bir film yayımlıyor. "Holly Moses" orijinal adını taşıyan filmin yönetmeni Gary Weis. Mucizeler ve kehânetleri konu alan komedi filminde Moore*a başhca rollerde Loraine Newman, Richard Pryor eşlik ediyorlar. Sivil Toplum \ e Değerleri ProtDr. Mübeccel Kıray Prof.Dr. Toktamış Ateş 24Kasm1990 CemalReşitRey Konser Sal«ıu •AltKat» Harbiye» Saat: 14.00 Bilgi ıçın: 174 95 75-76
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog