Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMİ 24 EKİM 1990 Pınar Sut pınar Enlegre Et •S DÖVİZ KURLARI Dövıan Cmsı 1 ABODotan 1 B Aiman Markı 1 Avusttalya Dolan 1 Avustorya Şdinı 1 Belçıka F'angı 1 Fransız Frangı 1 Hollanda Flonru 1 livec Krono 1 Isvıcre Frangı 100 Italyan Lıreü 1 Japon Yera 1 Norveç Kronu 1 Steftın 1 S Arabıstan RryaS Û0V12 Alış 2752 48 1813 23 2140 06 258 03 8815 54214 1609 82 490 47 2147 87 2 4 2 » 2163 46715 5360 47 734 00 Dovız Sats 2758 00 1816 86 2144 35 258 55 88 33 543 23 1613 05 49145 2152 17 242 78 2167 468 09 5371 21 735 47 Etektıf Alıs 2749 73 1811 42 2103 68 257 77 86 65 54160 1608 21 485 57 2145 72 238 17 2142 462 48 5355 11 72152 EfeMıf Satıs ÇAHUZHHI 2766 27 1822 31 2150 78 259 33 88 59 544 86 1617 89 492 92 2158 63 243 51 2174 469 49 5387 32 737 68 S 1 5180 Aıman Markı $ 5 0770 Fr Frangı $ 1 7098 Hol Flonnı S 1 2814 bv Frangı $ 1136 001131 U e t £ 1 9475 S ALTIN GÜMÜŞ Cumhurtyei Resat 24 ayar altın 22 ayar Meak 900 ayar gûmûs vakrfbaı* Altmı rraatNtım Halk Aito M Bankas! 1 Ons i Alış 223 000 260 000 33 000 29 600 423 185 000 186 000 182 500 370 80 Satış 228 000 275 000 33100 32 500 450 190 000 188 000 184 500 37190 TL Interteito Ort Fan (%1 = 50 13 SERBEST PİYASADA DÖVİ2 ABDOotan Batı Alman Marta isvtçre Ft*njı Hobnta Ftormı İrtgfe SterSnı Fransı; Frangı 100 Italyan Lıretı SARlyalı Avusturya S*ıı Alış 2765 1830 2155 1615 5380 545 241 725 257 Satış 2770 1835 2160 1620 5430 550 245 730 262 Dovc Int ($) •• 2789 BORSADA İŞLEMLER 23 EKİM 19M Aka Tekstt AHMnk Afcpmento AteJ(BU) Atorto ttottog ArndokıCam Arçt* Asssan fckj (jmenlo •nsı ttsme NMynıs ÇMHMÇ Ç BekM OenelıCanı MMas E Bası Yjtnvn Eczaatası llaç EgeBıracı* EgeEnlûstn Ege&ltre ErakSıgona Enka holflnj CrojasSraot* E ş ( ) Good-var Gort»nlşıl GuOtl Fa6 Guney Bıraatık s IkJsaiF Knlama hteıra İOTI' OC Izocam Kartonsan Kav y KcpttBtttr* KoçHoUng KoçYattm Korosa Konırna Tac IffiyOş y I M n T a b m Mvtfn Çncnn Mjrel MarnansM Ota Ifeıt Samtal Metaş NttHoMnç OanTeksU Otniuksa Otosan Paısan PEG Pt>f*> "imas Ş*jn Vy Santral Holdmg Sartaıysan U | ı TamSıgom .JOifbaı* Teksütnn» T*as ıcaan I C n n t B T Is Bank (6) 7 Iş Bank. (A) T (C) mg TSemens T$«C*n T Snaı K-Baı* 'TD Dökum 'T TubMî Tutırtaı* Vestö Vasaş YapK Ba» •jhma 0 x * se- ans kapar 5500 1Z75O 4600 22000 30500 7500 23500 3300 58000 16500 15750 5000 5800 160000 »00 5900 15250 8000 3650 8800 6500 12750 «000 65000 37500 9600 1350 2550 4350 7000 12000 6600 7100 9200 5900 9500 1400 12500 6900 2100 41500 1350 11000 5300 12500 9600 19000 21500 I8S00 4450 9750 2350 20000 13500 115000 3050 1600 10000 700 2400 2000 2550 1350 3200 14750 7800 5600 2550 6100 JS50 6600 6600 5900 3000 49000 42000 13250 11000 4100 6700 6000 4800 6100 4690 41500 455000 11750 7600 23000 27500 4300 9100 3150 3700 7800 2400 6700 4550 Bugunku enduşt* 5800 12500 4550 22000 30500 7400 22500 3050 58000 16250 15500 4900 5500 6800 58OC 1S0O0 77O0 3900 8300 S1O0 12750 45000 63000 37000 9800 1400 4X0 6600 12000 6600 6900 9000 S9O0 9500 1400 12750 6800 2150 «0500 1350 11000 5200 12250 9600 1875C 21OO0 18500 4350 8300 2400 19500 14000 2850 1500 9500 675 2300 2000 2450 1300 3150 14MC 7600 5400 2500 5900 , 625 j Buçunku enyuksek 6300 6400 5900 2900 46000 42000 13000 10250 4050 4700 4600 47000 12000 7500 22500 27S00 4200 9100 3350 3700 7800 2350 6800 4650 5800 12750 4700 22500 31500 7400 23500 3300 59000 16750 15750 5000 5500 7100 5900 15250 7900 4000 9100 6400 13000 46500 66000 39000 10200 1450 4500 6600 12500 6600 7200 9200 5900 9500 1450 13250 6800 2150 42000 1400 11250 5400 12500 9700 19000 215O0 18750 4700 9700 2500 20000 14250 3000 '1600 10000 700 2400 2150 2450 1350 3200 15000 7900 5600 2550 6300 675 1600 6300 6600 6000 3000 49000 43000 13500 10500 4100 4900 4700 43500 12250 7600 23000 28000 4350 9400 3350 3700 7900 2150 6900 4800 Bugunku kapanş 5800 12750 4550 22500 30500 7400 23000 3050 58000 16250 15500 5000 5500 7000 5800 15250 7700 3900 9100 6400 13000 46500 64000 37500 10200 1450 4500 6600 12250 6600 7200 9200 5900 9500 1400 13000 6800 2150 41000 1350 11000 5200 12500 »700 19000 21500 18500 4550 9300 2400 20000 14250 2950 1500 9500 700 2300 2150 2450 1350 3150 14500 7900 5400 2550 6100 650 1600 6300 6600 5900 3000 47000 42000 132S0 10250 4050 «700 42000 12250 7600 22500 29000 4200 9200 3350 3700 7800 2400 6900 4800 l$iem 24100 477700 116840 8400 19910 10200 124705 16900 1600 162700 12750 38500 400 118830 567S 309350 4600 3900 88350 14800 12898 245630 50650 58075 38900 101800 5200 2400 635825 1600 3900 3200 2400 2400 13000 24800 12750 16508 9000 43400 11700 3200 40640 95350 24555 74977 28900 88700 25400 168550 31600 14400 36000 288100 800 5750 58400 109800 548600 32100 7230O 1606 2600 8500 33346 37» 7800 46320 23900 1200 11400 360000 26150 145950 90580 237 244880 18200 3600 42462 33300 52402 600 1600 18350 69300 299000 233500 Ençok sta. yapılanfty 5800 12500 4650 22000 31000 7400 23000 3200 59000 1(500 15500 4800 5500 6900 5900 15000 7900 4000 9000 6100 12750 46000 64000 38000 10200 14» 4300 6600 12250 6800 21» 40500 13» 11250 5200 12250 9600 19000 21500 18750 4500 9400 2450 19500 14250 2900 1500 9750 700 2300 2150 2450 1350 3200 14500 7800 5600 2500 6100 650 1S60 6300 6500 5900 2900 47000 42500 13500 10250 4050 4800 4650 43000 12250 7500 23000 280O0 4» 3700 7M0 2490 AJırlıMı Oft fty 5800 12500 4605 22178 31026 7400 22965 3147 58625 16446 15564 4931 5500 6931 5864 15010 7818 3984 9024 6168 12804 45887 64252 37908 10100 1438 43S7 6600 12264 6600 7037 9025 5900 9500 1406 13109 6800 2150 40871 1361 11222 5214 12350 9621 18924 21251 18671 4474 9502 2430 19678 14149 2926 1529 9687 699 2343 2104 2450 132S 3185 14682 7767 5540 2500 6108 649 1562 6300 6518 5931 2926 46835 42492 13332 10291 4072 4836 4654 42799 12161 7502 22750 27850 4269 9186 3350 3700 7810 2423 6898 4780 Jfi ....».»57 M M ....4*82.73 (Ntfn 495t.1t) YATIRIM FONLARI 23EKİM19M b d f M İ a * Çfaş Çfcs D M r i Iş Yaörım-1 lsYatmm-2 iş Yatmm-3 lşYtonm-4 İ6ş lntefion-1 lrrterfon-2 lnteffon-3 bıterton-4 ^ Iktısat YaM tktjsat Yat-2 IkHsat Yat-3 Htüsat Vat-4 Iktısat Atılım Fon Garantı Yaünm-1 GaranD VS0nm-2 Garana Yatınm-3 Gararm Yatınm-4 Esbank fon-1 EsbantcFon-2 EsbankFon-3 YKBYat Fonu YKB Sektöf Fon YKB Hısse Fon YKB Kamu Fon YKB lıkrt Fon YKB Karma Fon YKB Dövız Fon YKB KapıtalF YKB Aktrf F Vakıf Fon-1 V&kıf Fon-2 U*rf Fon-3 M M Hısse Vakıf CKjnya Fon Vakıf Fon-6 Otsbank Mavı Fon Dısbank Beyaz Dışbank Pembe Tûtün Fbfi Mıtsuı Fon 1 Mftsuı Fon-2 Fınans Fon-1 Rrtans Fon-2 Rnans Fon-3 Fınans Fon-4 Ziraat Fon-1 Zraat Fon-2 Ziraat Basak Fon Ziraat Fon-4 Halk Fon-1 Halk Fon-2 Pamtık Fon Pamuk Hısse Emlak Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fon-1 Impec Hısse TöbankFon Sûmer Fon Denız Fon Ege Fon ' Kalkmma Fon-1 . Demır Fon ;lanş Fon OrtakFon iTûfkbank Fon 1307B7 140189 091039 170150 040630 1909.87 M 12.87 27.02.89 070189 1609.87 10.02.89 0802.89 111259 2210.87 100339 12 0250 30.0550 3110B9 110750 02 11.87 070488 070388 0703.88 370338 070338 02 0189 190690 190650 09.05.88 240489 181039 2203.90 260350 140650 280688 100439 280690 04 0738 150738 20.1039 200339 200739 ^1239 20,0350 091039 140290 140250 20.06.90 011139 08.0190 020190 2a0E90 2 2 * 9 0 180790 02 0290 04 0590 28.0350 120290 1604S0 O4O5SO 080590 070550 110650 270890 030990 10300 20.000 10.000 mooo 10000 m661 9960 9959 11200 9764 9806 9596 9890 mooo 9576 9731 10.437 9936 10319 10.000 10000 10477 9785 9713 9795 9693 9328 9294 10000 9542 10000 48.279 10444 9594 9374 10.000 10.057 20558 10:011 11021 40.000 10.000 9546 9956 10428 9958 10100 10000 10000 10.000 11J97 10357 10724 10469 10.000 10000 10086 9962 10000 10406 10308 10000 10000 10.006 10.000 10000 10000 60352 40.064 15330 13.694 11721 46.147 39764 20316 19X129 37994 31164 14303 14554 12529 46295 22370 14384 12321 46594 15636 11140 43546 34.609 58734 33528 29£20 34052 15567 11314 8329 34551 89043 16253 11794 12081 11484 31064 41198 11402 33563 123714 15136 20696 17751 14922 11782 17353 13.452 13.778 12 212 17473 14015 18.025 12436 14524 11326 13682 10148 12518 14109 14168 12171 12385 11369 11799 10.646 10529 60426 40.158 15348 U710 11735 46199 39311 20341 19.051 38039 31198 14320 14571 12564 46349 22424 14394 12377 47171 15702 11181 44015 34647 59000 33566 29653 34114 15581 11331 a7oo 34590 89.141 11321 12151 11501 31131 41278 11423 33.603 123353 15.151 20.719 17772 14939 11796 17368 13.485 13795 12 232 17497 14051 18.063 12 469 14336 11341 13.698 10173 12536 14124 14181 12185 12400 11381 11314 10658 10555 012 a18 0.11 0.12 0.12 0.11 a12 ai2 0.12 012 011 an Q11 0.28 012 0.24 0.07 0.45 038 tt42 037 0.16 an 045 Q11 an 018 0.09 015 032 an an 010 023 058 019 ai8 012 an 010 an ai2 an 012 0.08 025 ai2 ai6 0.14 026 a2i a27 Û08 ai3 ai2 011 aoâ ai2 ai2 aio ai3 0.11 0 25 ABD Tarım Bakanlığı, Türkiye'deAmerikan tütününe talebin artacağı görüşünde Türkiye sigarada iyi pazarABD kaynaklanna göre Türkiye'nin yıllık sigara tüketimi yüzde 2.4 oranında artarken talep ABD tütünü harmanlı sigaralara kayacak. VECDİ SEVÎĞ WASHINGTON / NEW YORK — ABD Tarım Bakanlığı 'nca hazırlanan bir raporda, Türkiye'nin Amerikan tu- tünleri için gelecekte önemli bir pazar ol- maya devam edeceğı göruşune yer veril- dı. Gelır düzeyindeki artışa paralel ola- rak kaliteli sigara tuketme eğiliminde olan Türklerin, yabancı sigaraya ilgile- rinin giderek artacağı belirtüen raporda, Türkiye'nin yabancı sigaralardan aldı- ğı verginin yuksekliğinden deyakınıldı. ABD'li sigara ureticileri de Turk Lira- sı'nın değer kayıp oranının enflasyonun altında kalmasının Türk tütünu ihraca- tını olumsuz etkilediği, bu eğilımin de- vamı durumunda pıyasada Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya tutününün payının artabileceği göruşunu sa- vundular. ABD Tarım Bakanlığı'nca hazırlanan raporda, Turkiye'nin 1990 yılında :u{un uretim alanları ve uretim miktarında azalma olduğu tahminine yer verıldi. Te- kel'in artan stoklar nedenı>le 1989 yılı urünu için fiyatların ureticilerin beklen- tisinin altında arttırdığına işaret edilen raporda, tuketici tercihlenmn de Ame- rikan tütunü harmanlı sigaralara doğru yoneldiği vurgulandı. Raporda, "Türki>e, Amerikan har- manı sigara talebinin hızla artması ne- deniyle Amerikan tutun ihracalçılan için umut verici bir pazar olmaktadır" go- ruşune yer verılerek şoyle denildi: "Yaş ortalaması 26 olan Türkiye'nin genç nüfusu. talebin artmasında etkili olmaktadır. Gelir artışlan da Amerikan tutunu harmanlı sigaralara talebin art- masına katkıda bulunmaktadır. Tekel ve yabancı firmaiann Türkiye'de Ameri- kan tütünü harmanlı sigaralar üretme- ye başlaması>la sigara ithalatına geti- rilebilecek kısıtlamalar, Turki>e'nin ul- kede uretim yapan firmalar için çok kâr- lı bir pazar haline gelmesini saglayacak- tır." Raporda, bu olumlu belirtılere karşın Türkiye'de pazarlama yapan yabancı fırmaların ciddi bazı engellerle karşılaş- tıkları da savunularak bunların başında, vergi farkhlığı geldiğine işaret edildi. Maliye ve Gumruk Bakanbğı ıle Te- kel yetkılilerinden alman bilgıye göre ya- bancı sigaralarda yuzde 60 dolayında olan toplatn vergi yukü, yerli sigaralar- da yuzde 42 dolayında bulunuyor. Ba- yi kârının yerlı ve yabancı sigaralarda farklı oranlarda uygulanması da ABD Tanm Bakanlığı'nın eleştirisine yol açan bir başka konuyu oluşturuyor. Ba\i kârı yabancı sigaralarda yuzde 4, yerli siga- ralarda yuzde 12 olarak uygulanıyor. ABD Tarım Bakanlığı raporunda bayi kânnın yabancı sigaralarda duşuk olma- sının bir sure önce boykot uygulaması- na yol açtığı, bunun da yabancı firma- lar pazar payı karşısında bir tehdit un- suru oluşturduğu göruşune yer verildi. Türkiye'de Amerikan tutunu yetişti- rılmesı girışimlerinin surdüğu anımsatı- lan raporda, bu çabaların başarılı olup olmayacağının henuz bilinmediğı belir- tildi ve şu değerlendırme vapıldı: "Turkiye, ithal Amerikan harmanlı sigaralar için en azından kısa donemde, Virginia ve Buriey tutunkri için de uzun dönemde iyi bir pazar olmaya devam edecektir." Türkiye'nin yılhk sigara tuketiminın yuzde 2.4 oranında artacağı tahminin- de bulunan Philip Morris firması da Amerikan tutunu harmanlı sigaralara ta- lebin hızla artacağı umudu taşıyorlar. Bu tahmınlere gerekçe olarak da piya- sada 1989 yılında yuzde 15.9 olan ya- bancı sigaraların payının ağustos 1990'da yuzde 21.9'a çıkması göste- rih'yor. Eximbank'tan ihracat atağı Yeni ihraç pazarları için 600 milyon dolarlık kredi açılması gündemde ANKARA (Cnmhuriyet Bürosu) — Duraklayan ihracata yeniden ivme ka- zandırabilmek amacıyla Eximbank des- teğinin arttırüması öngörulüyor. Exim- bank yeni ihraç pazarları yaratabilmek ve mevcut pazarlan da genişletmek ama- cıyla dört ülkeye toplam 600 mîlyon do- lar kredi açma konusunda görüşmeleri hızlandırdı. Eximbank Genel Mudüru Tnrgay Özkan, ihracatçıya ucuz kredi kaynağını genişletebilmek için bankanm sermayesinin 600 milyar lira arttırüaca- ğını, aynca iç piyasadan tahvil yoluyla borçlanmaya gidileceğini söyiedi. Turgay özkan dun duzenledıği basın toplantısında, ihracatın desteklenmesi- ne yönelik yeni projeleri anlattı. özkan, Sovyetler Birliği'ne 300 milyon dolar tu- tannda yeni bir genel ihracat kredisi açıl- ması konusunda ön görüşmelerin ta- mamlandığını bildirdi, kesin anlaşmanın da önumuzdeki haftalarda sonuçlandı- rılacâğını kaydetti. Özkan, böylelikle Sovyetler Birliği'ne açılan toplam kredi tutannın da 350 milyon dolan yatırım kredisi olmak uzere 950 milyon dolara ulaşacağmı ifade etti. Özkan, SSCB'nin yanı sıra Bulgaris- tan, Macaristan ve Cezayir'e de 100'er milyon dolar tutannda genel ihracat kre- disi verilmesi konusundaki görüşmele- rin de sürduğunü kaydetti. Özkan, Bul- garistan'a verilecek kredinin 75 milyon dolannın ihracat, 25 milyon dolarmın da muteahhıtlik hizmetleri garanti kredisi nıteliğinde olacağmı ifade etti. Ekono- misi zor durumda olan Bulgaristan'a ve- rilecek kredinin işlenmiş unınler yanı sı- ra işlenmemiş tarım urunleri ithalatının finansmanında da kullanılmasına izin verileceğini söyleyen Özkan, aynı ayrı- calığın Romanya'ya açılan kredide de ta- nındığmı belırtti. Eximbank, Romanya'- ya 50 milyon dolar kredi açmış, bunun bir bölumu, başta pamuk olmak üzere Türkiye'den yapılan tarım urunleri ve diğer sanayi urunleri ithalatının fınans- manı için 30 milyon dolarlık bölumu bu- gune kadar kullanılmıştı. Özkan, bu yıl Eximbank'ın, Türkiye'- nin toplam ihracatının yuzde 35'ine des- tek sağladığını belırterek bu oramn 1991 yılında yuzde 40'ın uzerine çıkarılması- m hedeflediklerinı söyiedi. Özkan'ın ver- diği bilgiye gore 1991 yılında özellikle sevk öncesi ihracat kredileri için ayrılan kaynak daha da genişletilecek. Halen 900 milyar lira olan sevk on- cesi ihracat kredilerinin yıllık kullanım tutan 3-3.5 trilyon Iirayı buluyor. öz- kan, 1991 yılında bankanm sermayesi- nin 600 milyar lira arttırıiacağını belır- terek kredi kaynaklannın arttırılması için onümüzdeki 2-3 ay içinde 1 yıl ve daha uzun vadeh tahvil ihraçlanyla ıç pi- yasaya borçlanılacağını ve elde edilen kaynaklarla ihracat kredilerinin arttırı- iacağını bildirdi. Elde edilecek yeni kaynaklarla sevk oncesi ihracat kredilerine aynlan toplam kaynağın 1.5 trilyon liraya yukseltilece- ğini belirten Özkan, bu kaynağın yılda dört defa donmesi sonucu yıllık kredi miktarının da 6 trilyon lira duzeyıne yukseleceğıni ifade etti. IMSA'dagrev Türk-İş'e bağlı Tez-Koop İş üyesi 950 işçi, Coca Cola lisansı ile şişeleme yapan Has Holding'e ait ÎMSA ile dağıtım şirketi İMEPA'da greve gitti. lş-Seodika Servisi — Coca- Cola lisansı ile şişeleme yapan Has Holding'e ait İMSA A.Ş.'nin Istanbul'daki fabrika- sında Tek Gıda-tş uyesi 600 iş- çi ile yine Has Holding'e ait meşrubat dağıtunı yapan İME- PA'da Tez Koop-lş üyesi 350 iş- çi gun greve başladılar. Türk- İş'e bağlı bu iki sendika toplu- sözleşme görüşmelerinin uyuş- mazlıkla sonuçlanması üzerine ayrı ayrı aldıklan grev karannı dün sabah birlikte uyguladılar. Greve, ücret ve sosyal yardım- lara yapılacak zamlarla bazı idari konulardan kaynaklanan 11 maddenin neden olduğu bil- dirildi. İMSA ve İMEPA işcileri dün sabahın erken saatlerinde tncir- li'de, E-5 Karayolu uzerinde ku- rulu işyerleri önünde toplandı- lar. Sendikacılar burada yaptık- ları konuşmalarda neden greve gidildiğini anlattüar ve işverenin tutumunu eleştirdiler. Konuş- malar grevcilerin coşkulu alkış- larıyla karşılandı. Daha sonra işyerinin 5 kapısına ayrı ayn grev pankartlan asıldı. tşçiîer grev pankartının asılması için bir kapıdan diğerine E-5 Kara- yolu uzerinde topluca yürüyerek gittiler ve bu sırada grev pan- kartlaruu açıp "tsçiler el ele, ge- nel greve", "Vur vnr inlesin iş- veren dinlesin", "Yaşasın kola grevimiz" sloganlan attıla:. Grev pankartlannın asılmasın- dan ve grev gözcülerinin belir- lenmesinden sonra işçiler dağıl- dılar. Tez Koop-lş Sendikası Istan- bul 1 No'lu şube yöneticileri grev nedeniyle fabrikada üreti- min ve meşrubat dağıtımının durduğunu bildirdiler. Sendikacılardan alman bilgi- lere göre İMSA ve İMEPA için Tek Gıda-lş ve Tez Koop-lş son görüşmelerde parasal konular- da aynı teklifi verdiler. Daha önceki saat ücretlerine birinci yıl 8 bin lira, ikinci yıl 9 bin lira zam yapılmasmı öngören teklif- lerinden vazgeçen işçi tarafı, son teklifinde saat ücretlerine birinci ve ikinci yıl 6 bin 500'er lira zam istedi. Buna karşılık işveren ta- rafı birinci yıl 5 bin 750, ikinci yıl 4 bin 250 lira artış öngören eski teklifinde ısrarlı oldu. İdari konulardaki anlaşmaz- lık da giderilemeyince sendika- lar grevi uyguladılar. MTA'da grev karan Genel Maden-lş Sendikası, MTA'nın Ankara, Izmir, Balı- kesir, Çorlu, Konya, Adana, Sı- vas, Trabzon ve Zonguldak'ta- ki işyerlerinde çalışan 7 bin üye- si adına sürdurduğu toplusöz- leşme göruşmelerindeki uyuş- mazlığın giderilememesi üzerine grev karan aldı. SSK'nın 1990 geliri 11 trilyona ulaşacak ANKARA (Cnmhuriyet Bü- rosu) — SSK Genel Müdurü Mehmet Karaduman, Sosyal Si- gortalar Kurumu'nun gelirleri- nin 1990 yılında 11 trilyona ula- şacağmı bildirdi. Karaduman, SSK'nın arsa ve gayri menkul- lerinin 'yap-işlet-devret' mode- li ile değerlendırilmesini istedi. SSK Bölge ve Sigorta Mudür- leri Toplantısı'nda bir konuşma yapan Mehmet Karaduman, 1988 yılında 2 trilyon 768 mil- yar lira olan prim gelirlerinin 1989 yılı sonunda 5 trilyon 18 milyar liraya ulastığını belirte- rek 1990 yılında SSK'nın geh- rinin 11 trilyonlara yükseleceği- ni kaydetti. Prim borçlannın 1989 yıh so- nunda 389 milyarı kamuya, 281 milyarı özel sektöre ait olmak üzere toplam 670 milyar olarak belirlendiğini aktaran Karadu- man, 1990 haziran ayı itibany- la kamu sektörunde en buyuk prim borcu olan işyerlerinin Türkiye Taş Kömüru Kurumu (249 milyar), belediyeler (263 milyar) ve TEDD (77 milyar) ol- duğunu ifade etti. Prim borçla- rını azaltmak için yasalardan doğan her türlü haklarım kul- landıklannı dile getiren Karadu- man, kurumun 3500 iflas davası açtığım söyiedi. Karaduman, emekli, dul, ye- tim ve malullere ödenen maaş- ların tutannın 1990 ekim ayı so- nunda 5 trilyon 45 milyar lira- ya ulastığını kaydedere* yalnız- ca ekim 1990'da ödenen maaş- lann 585 milyar 800 milyon li- raya ulastığını da bildirdi. Sigortasız işçi çalıştırma ko- nusu Uzerinde durduklannı da bildiren Karaduman, gerekirse sigorta yoklama memuru uygu- lamasının gündeme getirilebile- ceğine dikkat çekti. Karaduman, SSK'nın, gayri menkullerinin rayiç bedellerini 10 trilyonun uzerinde tuttuğunu ammsatarak SSK'nın arsa stoklannın ve gayri menkulleri- nin 'yap-işlet-devret' modeli ile değerlendirilebileceğini de söz- lerine ekledi. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında surdurulen toplusözleşnıe görüşmelerinin tıka'nması- nın ardından başlatılan saçların yarısını kestirme eylemi. gruplar halinde surdurulujor. '\arım dazlak* 10 bin işçi ÜMİT OTAN tZMİR — Turk Metal Sendikası ile MESS arasında sürdurülen toplu iş sozleşmesi görüş- melerinin tıkanmasımn ardından, geçen haf- ta sendika yöneticilerinin başlattıkları 'yarı dazlak' eylemini işçiler sürdurüyor. Saçlannm yarısını kestiren işçilerin sayısı bugün 10 bini bulacak. Türk Metal SendikaM fzmir Şube Başkanı İbrahim Çetinbağ, hem işcileri hem iktidarı uyardıklannı belirterek "Memurlara verilen sadakayı da protesto edivoruz ve ey- lemlerimizle memurlara da destek veriyonız" dedi. MESS, dağıttığı bildirilerde, "Halkımız çıkacak faturaya razı mıdır?" diye soruyor. Türk Metal Sendikası'nın bulunduğu bina- nın önundeki meydanda hareketli günler ya- şamyor. Vardiyalanndan çıkan işçiler gruplar halinde gelerek hanım kuaförlere saçlarmın ya- rısını kestiriyorlar. îşçiler, yaşamlannda ilk kez saçlannm yarısını kestirdiklerini ve ilk kez bir hanım kuaförün önüne oturduklannı be- lirtip "Bizim bu durumumuzdan bizi bu hale getirenler utansın. Bir de utanmadan halkı ya- nütan bildiriler dağıtıyoriar" diye konuştular. "Yanm dazlak" eylemini yurttaşlar da il- giyle izlıyorlar. Siyasi şube görevlileri de yer- lerini ahp bol bol video çekim yapıyorlar. BMC, Demaş, Cevher Makine ve Ege Endustri işcileri kuyruğa gırip'üraşlannı' oluyor. Öte yandan MESS de (Türkiye Metal Sana- yicileri Sendikası) bildiriler dağıtıyor. Toplu iş sozleşmesi zamlannın fiyat artışı olarak ge- ri döneceğinin belirtildiği bildirilerde, "Hal- kımız, bu faturaya razı mıdır" diye soruluyor. Bildıride, "15 bin liralık peyniri bakkalınız 76 bin 950 liraya satarsa, artışj makul karşüar mı- sınız? Ev sahibi 500 bin lira olan kiranızı 2 mil- yon 565 bin liraya yükseltse, bunu haklı bu- lur musunuz" sorulanna yer veriliyor. KISA KISA • PACTEK '90 5. Içki, Gıda ve Ambalaj Fuarı bugun saat 11.00'de açıhyor. 28 ekim akşamına dek sürecek olan fuar, Tepebaşı'ndaki TÜYAP tstanbul Sergi Sarayı'nda yapılacak. • APPLE bilgisayarlannın 3 yeni sistemi, 12 RGB ve 12 Monochrome ekranlan geçen hafta dunyayla aynı anda Türkiye'de de tanıtıldı. Bilkom'ca Turkiye"de tanıtılan 3 yeni model şunlar: Macintosh Classic: 2 seviyeli ayarlama özelliği bulunuyor. Macintosh LC: Renk desteği verebilen en düşuk fiyatlı Macintosh sistemi olarak tanıtılıyor. Macintosh Hsi: Motorala 68030 mikroışlemcısi içeriyor. • ECZACIBAŞI, 8 x 4 deodorantlanm Türkiye'de uretmeye başladı. Firma deodorantların pazarlamasını da üstlendi. • ASLAN ÇÖklENTO, 3 milyar 100 milyon liralık filtre ve filtre modernizasyonu yatınmı yaptı. • HALK SİGORTA 1990 yılı eylul sonu itibarıyla 210 milyar liralık prim gerçekleştirdi. Şirket geçen yılın eş döneminde 68 milyar liralık prim yapmıştı. • AV '90 5. Uluslararası Silah, Avcıhk, Balıkçılık ve Guvenlik Gereçleri Fuarı (31 ekim-4 kasım) The Marmara Oteli'nde yapılacak. • CANKURTARAN Holding, Bata ayakkabılarını Türkiye"ye getiriyor. Cankurtaran Yönetim Kurulu Başkan Yarduncısı Dr. Ilhan Arslan, ilk aşamada açmayı planladıkları 5 mağazadan birincisinin 1991 mart ayında faaliyete geçeceğinı belirtti • HEWLETT-PACKARD, HP PCL 5 yazı dilıni ve HP çözunurliık geliştirme teknolojisini kullanan ikinci yazıcısı olan LaserJet IllD'yi tanıttı. • COLLIERS INTERNATIONAL Türkiye'de faaliyete geçiyor. 20 ulkede, 104 ofisinde çalışmalarını surduren, 1989 yılında 10 milyar doların uzerinde işlem yapan şirket, emlak danışmanlığı yapıyor. • DENİZBANK, banka hesabında 200 bin lira mevduatı olanlara tuketici kredisini yüzde 4.8 faizle veriyor. • SABANCI GRUBU'nun Ingiltere'deki bankası Ak Internatıonal Bank'ın 20 milyon sterlin olan sermayesi 50 milyon sterline yükseltildi. Denizcilik Bankası şube kapatıyor SAMSUN (Cumhuriyet) — Denizcilik Bankası'nın zarar eden şubelerinin kapatılması iş- lemlerine başlandı. Yüksek Planlama Kurulu'nun aldığı ka- rar çerçevesinde bankanm yıl so- nuna kadar 6 şubesi kapatümış olacak. Denizcilik Bankası Ge- nel Muduru Yavuz Yavuz, "Bankamız bir rehabilitasyon programına başladı. Bu rehabi- litasyon programının amacı bankayı daha kârlı bir duruma getirmektir" dedi. Denizcilik Bankası Genel Müdurü Yavuz Yavuz da alman ' karar gereği yıl sonuna kadar Manisa, Giresun, Tarsus, Istan- bul'un Kasımpaşa ve Büyükada şubelerinin kapaulacağını, lz- mir'in Alsancak Şubesi'nin ka- paülarak Konak Şubesi ile bir- leştirileceğıni söyiedi. Genel Müdur Yavuz Yavuz, "Bunlar, zarar eden şubeler. Bankanın re- habilitasyon programı içersinde bazı onlemleri almak zonınday- dık. Hiç para kazanamayan şu- belerin kapatılması gerekiyordu. Personelimizin hiçbirisini mağ- dur etmeyeceğiz. Kapatılan şu- belerdeki personel başka şube- lere tayin ediliyor " dedi. Eczacılar Bağ-Kur'u boykot etti DENİZLİ (Cumhuriyet) — Turk Eczacılar Birliği, üycleri- nin ılaç paralannı ödemeyen Bağ-Kur'u boykot etme karan aldı. Birliğin karan uyarınca tüm eczaneler 31 ekim - 6 kasım tarihleri arasında Bağ-Kur üye- lerine ilaç satmayacak. TEB'den yapılan açıklamaya göre ulke genelinde Bağ- Kur'dan alacağı 55 milyar Iirayı bulan eczanelerin baskısı sonu- cu boykot karan alındı. Konu- ya ilişkin açıklamada Maliye Bakanlığı ile eczaneler arasmda ımzalanan bir sözleşme ile ilaç bedellerinin en geç 15 gun için- de odenmesinin karara bağlan- dığı belirtilerek şu görüşlere yer verildi: "Sözleşmeye ragmen Bağ- Kur, 4 aydır bakmakla yuküm- lü olduğu 20 milyon uyesinin ilaç paralannı odememektedir. Sağlık primi adı altında topla- nan paralar sağlık alanından başka işlerde harcanmaktadır. Bağ-Kur hi/metlerinin aksama- sının tek nedeni kurumun izle- diği bu yanlış politikadır." Opel Vectra piyasada Ekonomi Servisi — Yerli ure- tim Opeller satışa sunuldu. Do- fuş kuruluşu olan Genoto G«- neral Otomotiv Pazarlama ve Tıcaret tarafından İzmir Torba- lı'da üretilen 1991 model yerli Opel Vectra marka otomobüler Genoto'nun kendi teşhir salon- ları ile yetkili servis ve satıcıla- nnda yaklaşık 60 milyon liradan J satılmaya başlandı. Yerli Vectraların tanıtımım yapmak uzere dun duzenlenen basın toplantısında, bugun için Türkiye'de 1.8 litre OHC mo- torlu modellerin satışa sunuldu- ğu, yıl sonuna dek 1.8 ve 2.0 lit- re motorlu olmak uzere 10 de- ğişik modele ulaşılmasınm plan- landığı açıklandı. Toplantıda Izmir Torbalı'da başlayan Vect- ra uretimi ıle Turkiye'nin, Av- rupa dışında bu otomobilleri ureten ilk ulke olduğu beürtil- YASED ödül dağıttı ANKARA (ANKA) — Ya- bancı Sermaye Koordinasyon Derneği'nin (YASED) bu yıl üçuncusiı duzenlenen "Uretim Teknolojisinin Yenilenmesinde Dış Yatınmlann Rolu" konulu inceleme yarışması sonuçlandı. Yanşmada dereceye girenlerle mausiyon alanlara ödulleri tö- renle verildi. Çalışmalan yurtiçi ve yurtdı- şındaki başvurular arasından değerlendiren juri, ödule değer gorulen ilk üç dereceyi şöyle sı- raladı: Birinci Gazi Üniversitesi'n- den, Halil Uçar, ikinci Bilkent Üniversitesi'nden Murat Ali Yiıksel, uçüncü Karadeniz Tek- nik Üniversitesi'nden ortak ça- lışmalanyla katılan Metin Ber- ber ve Ramazan Aksoy. Saca zam İSTANBUL (AA) — Istan-- bul'da galvanizli sacın kilosuna yuzde 3.9 ile yuzde 4.5 arasında zam yapıldı. Son yapılan zamdan sonra galvanizli sacın satış fiyatlan ka- hnLğma göre 2150-2650 lira ara- sında değişiyor. Piyasada işlem gören levha sac fiyatlan da yüzde 4.5 ile yüz- de 4.8 arasında arttı. Son artış- tan sonra en ucuz levha sacın fi- yatı 1100, en pahalı sacın fiyatı da 1150 lira oldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog