Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaraylılar1 Galatasaray a Gonul Uyesı olun' Galatasaray Gonul Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelerı nde Cım-Bom'dan selam Işlem tamam1 BANK24 Cumhuriyet BAIMK24 Taraftara selam işlem tamam' PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23769 Kurucusu: Yunus Nadi 900 1\.<KDV dah,i)24 Ekim 1990 Çarşamba İndirim yüzde 7-10 Beııziıı ucuzladı!Dünya petrol piyasasında ham petrolün varili 41 dolardan 29 dolara düşünce benzin fiyatlarında yüzde 7, motorin fiyatlarında yüzde 10 indirim yapıldı. Süper benzin İstanbul'da dün gece yarısından itibaren 2 bin 426 liradan satılmaya başlandı. Gazyağı ve fuel- oilde indirim yok. Keçeciler, petrol fiyatlarındaki artışlar nedeniyle ürünlerine zam yapan kamu ve özel sektör kuruluşlarım fiyatlarını 'aynı oranda düşürmeye' çağırdı. ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — Petrol Ofisi'nin benzin ve motorin fi- yatlarında yuzde 7 ıle 10 oranında in- dirim yapıldı. Super benzinin Anka- ra'da 2 bın 371, istanbul'da 2 bin 426 liradan, normal benzinin Ankara'da 2 bin 120, îstanbul'da da 2 bin 165 li- radan satışına dun gece yarısından iti- baren başlandı. Gazyağı ve kalorifer yakıtı fiyatlarında ise değişiklik olmadı. Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler, un duzenlediğı basın toplantısında Körfez krizi nedeniyle artan petrol fi- yatlannın 7 ağustos tarihinden başla- yarak iç piyasaya yansıdığını anımsa- tarak vanli 41 dolara kadar yukselen hampetrolun önceki gun dünya piya- salarında 29 dolara duştuğünu bildir- di. Keçeciler, dunya petrol fiyatlan- nın duşmesi nedeniyle daha önce ver- dıkleri sözü tutarak benzin fiyatlann- da yuzde 10, motorin fiyatında da yuzde 7 oranında indirim yaptıkları- nı belirttı. Keçeciler, petrol fiyatlann- dakı artışlar nedeniyle ürünlerine zam yapan kamu ve ozel sektor kuruluş- (Arkası Sa. 16, Sü. i'de) MUHALEFET SAVUNDU, BAKAN SUÇLADI N.A. Meclis gündemindeSHP milletvekili Koçak, N.A. için soru önergesi verirken Kars Bağımsız Milletvekili Alınak, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada 'savaşa hayır' diyen N.A. ve muhasebecinin niçin tutuklandığım sordu. Alınak'a yanıt veren Bakan Çiçek, "Bunlara silahlı çete üyesi oldukları için dava açıldı" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Biırosu) — Pendik Lisesi'nin duvarına "Savaşa hayır" yazdığı için tutuklanan ve hak- kında 20 yıla kadar hapis cezası iste- miyle dava açılan 16 yaşındaki N. A!nın durumu Meclis'e getirildi. SHP Genel Başkanı Erdal tnönü, partisinin TBMM grup toplantısında NA!dan soz edip "Türkiye, ayıplann- dan kurtulmaJıdır. Türkiye'de yaşa- maktan utanmamalıyız. Ama bugiin böyle bır durum var. Turkiye'yi bu ayıptan kurtann. Kurtann bu kızı" derken, SHP Ankara Milletvekili Tev- fik Koçak, TBMM'ye soru önergesi verdi. Koçak, Jçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakam'nın yanıtlamasını iste- diğj önergesinde, N.A!nın hangi gerek- çeyle dokuz gün gözaltında tutuldu- ğunu sordu ve "Savaş yandaşı birile- rine karşı vefa borcunu odemek için (Arkası Sa. 16, Sü. 2'de) ÖRNEK ÖĞRENCİLİKTEN MAHPUSLUĞA BERAT GÜNÇIKAN'ın haberi 16. Sayfada BANAZLIMUHASEBECIKEFALETLE SERBEST 'Savaşa hayır'da ilk tahliye kararı Sümercan Böyle bir düşüncenin ve savaşa karşı çıkmanın suç olmayacağının dava sonunda ortaya çıkacağına ve ceza almayacağıma inanıyorum. TAŞKIN ÖZLER BANAZ/UŞAK — tşyerinin camına "Sa- vaşa hayır" yazısı astığı için sulh ceza mahkemesince tutuklanan muhasebeci ve Banazspor Kulübü Başkanı Vedat Siimer- can, yapılan itiraz uzerine 500 bin lira nak- di kefaletle tahliye edilirken tutukluluk ka- ran da kaldırıldı. Muhasebeci Vedat Sümercan cuma gece- si gözaltına abnmış, cumartesi günu çıkar- tıldığı sulh ceza mahkemesinde TCK'nın 536/1. maddesine gore "siyasi içerikli olma- yan Lzinsiz pankart asmak"tan tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Olayın duyulması uzerine Uşak SHP II Başkanı Av. İsmet Ça- lık ile Baro Başkanı K. Koray Atak ve bazı baro uyesi avukatlar Banaz Sİüh Ceza Mah- kemesi yargıcı Ayten Şenol'a başvurarak ka- rann kaldınlması isteği ile itiraz etmışlerdi. Dosyayı incelemek için sure isteyen sulh ceza mahkemesi yargıcı Ayten Şenol dun Ve- dat Sümercan'm 500 bin lira nakdi kefalet- le serbest bırakılmasına \e tutuklama kara- nnın kaldınlmasma karar verdi. 2 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bı- rakılan Vedat Sumercan olaya ilişkin şunla- n söyledi: "Savaşa hayır yazımın yasalara göre suç (Arkası Sa. 16 Sü. İ'de) BANAZLI VEDAT İLE PENDİKLİ N.A. HİKMET ÇETİNKAYA19. Sayfada POLİS ÖNLERİNt KESTİ — Yaklaşık 200 kişilik grup TBMM'ye gelerek durumlarının duzeltilmesi için dilekçe verdiler. (Fotoğraf: AA) Süper emekliler Meclis'eyürüdü ANKARA (Cumhuriyet Burosu) — Super emekliler TBMM'ye giderek durumlarının duzeltilmesi ıçın dilekçe verdiler. Meclis kapısında emnıyet ku\ vetlennın, beş temsılcinin goruşme yap- mak uzere içeri alınması onerisini geri çeviren yaklaşık 200 su- per emekli, bu sırada TBMM'den çıkan Başbakan Yıldınm Ak- bulutun, bir temsılciyle goruşme onerısını de kabul etmedi. SHP Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz, super emekhlerle bir sure görüştu. Yılmaz, grubun isteklerıni, TBMM'de hükumet uyelerine aktaracağını bildirdi. Yaklaşık 15 dakika sonra gru- bun yanına donen Yılmaz, "Bu yaraya çozüm bulunmasını yet- kililere ilettim. Ben ve partim sonuna kadar yanınızdayız" de- dı. Super emekli grubundan seçılen (Arkası Sa. 14, Sü. 2'de) İstanbul'u kar kurtaracak Yetkililere göre yağmur sadece barajların kurumasını önler, sorunu çözmez Barajlardan hiç su çekilmeden yağmur aralıksız sürerse, Büyükçekmece Barajı 21 ay, Ömerli Barajı 6 ay, Terkos Gölü 5 ay sonra dolacak. Yetkililer barajlardan su alınması durumunda bu sürenin üçte bir oranında artacağını belirterek 'Tek çözümün uzun süreli kar olduğunu' söylediler. lstanbul Haber Servisi — IS- Kl'nin onceki gun başlattığı yağmur bombası uygulaması surerken bir gun ıçinde barajlar- da toplanan 1 milyon 275 bin metrekup suyun, kuruma nok- tasına gelen barajları kısa sure- de kurtarmaya yetmeyeceği be- lirtildi. İstanbul'daki 4 buyuk baraj- da 2 santimle 15 santim arasın- da artan su sevıyesinin, kentin 2 gunluk su gereksinımini kar- şılayacağı belirtilirken son iki gunde kaydedilen yağışın her- gun surmesi ve hiç dinmemesi durumunda Terkos Gölu'nün 5 ayda, Büyükçekmece Gölu'nün 21 ayda, Ömerli Barajı'nın 6 ay- da "dolabileceği" oğrenildi. Doluluk oranj yuzde 2.5'e ka- dar duşen Darlık Barajı'nın ise havzasına daha çok yağış aldı- ğı için hiç su çekilmeden dunku yağış miktarıyla bir ayda dolu noktaya gelebileceği kaydedildı. Ancak yetkililer, her barajdan değışik oranda her gün su çekil- diğı dikkate almdığında bu ba- rajların dolma surelerinin uçte bir oranında uzayacağmı vurgu- ladılar. Yetkilıler, Istanbul'u ancak 1987'deki gibi uzun süreli kar yağışı rahatlatır dîdiier. Öte yandan Devlet Meteoro- lojı Işleri'nden bir yetkıli; "ts- tanbul'a bu oranda bir yağış dii- şeceğini iki-uç gun önce açıkla- mıştık. Belediyenin girişimi ol- masa da o bölgeye bu kadar yağmur yağacaktır. Bir ek vağış sağlandığını sanmıyoruz. Istan- bul'a metrekareye 30 kilogram yağmur düştü. Suni yağışın et- kisi nerede?" diye konuştu. ÎS- Kl Genel Mudüru Ergun Gök- nel ise suni yağışın doğal yağışı ne olçüde arttırdığını, ekim ayı sonundakı grafiklere bakarak anlayabileceklerini belirtti. Ye- şilköy Meteoroloji Istasyonu <Arkası Sa. 14, Sü. 6'da) ANAP SEÇİM ÖNCESİ BİR SORLŞTURMA DAHA — Pakistan'da bugun japılacak seçimler öncesinde Benazir Butto hakkında bir sorusturma daha açıldı. Butto'nun kadergünü Dış Haberler Servisi — Pakistan parlamentosunun 217 sandalyesi için bugun yapılan 5. genel seçimlerde 50 bin askerin seferber edildiği, aralarında Turkıye'nin eski Dışişleri Bakanlanndan Vahit Haiefoğlu'nun da yer aldığı uluslararası seçim gozlemcilerinin tüm Pakistan'ın her yerine gittikleri bildiriliyor. Önceki gun Lahor'da buyuk bir gövde gosterısı yapan Benazir Butto'ya karşı yeni bir soruşturma dosyası daha açılırken Devlet Başkanı Gulam İshak Han yeni bir kararname yayımlayarak milletvekillerinin seçimlerden sonra parti değiştirmesıni yasakladı. 207'si Muslumanlara, 10'u da diğer dinsel ve etnık gruplara tahsis edilen Pakistan parlamentosunun 217 sandalyesi için bugun yapılan genel seçimlerde 300'u aşkın partıden 4823 aday yanşıyor. Son donemlerde yolsuzluk ve adam kayırma iddialannın politik gündemden bır turlu inmemesi, (Arkası Sa. 16, Sü. i'de) Ozal yîne arabulucu ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Cumhurbaşkanı Tur- gut Özal dün Mesut Yılmaz yanlısı eski Bakan Mükerrem Taşçıoğlu'nu Çankaya Koşku'nde kabul ederek bir su- re goruştu. Ozal'ın goruşmede ANAP içindeki genel başkanlık yarışında "taraf" olmadığmı belirttiği ve "sttkûnet" tavsiye ettiği öğrenildi. Ozal'ın ANAP içindeki çekişmeyi yatıştırmak amacıyla mılletvekilleriyle grup- lar halinde toplantılar yapmayı düşundüğu bildirildi. Taşçıoğlu da Başbakan Yıldınm Akbtı- lut'un parti içi cekişmeleri yatış- tıracağı yerde, daha da sertleş- tirme yoluna gittiğinı söyledi. Başbakan Yıldınm Akbulut (Arkası Sa. 14. Su. 6'da) 'ÖZAL BAŞKANLIK İÇİN KRİZI KULLANIYOR'14. Sayfada GÜNLERİMIZ NASIL GEÇIYOR? CÜMEYT ARCAYÖREK 10. Sayfada SOYGUN Kuyıımcudan 9 kilo altın çalmdı İstanbul Haber Servisi — Cennet Mahallesi'nde bir ku- yumcu dükkânı, kimlikleri be- İirsiz silahh 3 kişı tarafından so- yuldu. Yaklaşık 300 milyon lira değerinde 9 kilo altını alarak ka- çan soyguncular yakalanamadı. "Köleoğullan Kuyumcusu"nun 1985 yılında bır kez daha soyul- mak ıstendıği, ancak soyguncu- (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) Asil Nadir'in en krdtik günü Polly Peck'ten 50 milyon sterlin tutannda kısa vadeli ticari senet alanların ödeme yapılması için verdikleri süre bugün doluyor. Nadir taze para bulamadığı takdirde şirketin kayyıma devredileceği öne sürülüyor. EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Polly Peck'- in, taze parayı bulmakta zor- landığı, bu nedenle bankala- rın, mali kurumların ve diğer alacaklılarının "sabrının taştığı" bildiriliyor. Polly Peck'e kredi veren banka ve mali kuruluşlar şirketin taze para bulmasını beklerken Polly Peck'ten 50 milyon ster- lin tutannda kısa vadeli tica- ri senet alanlar, ödeme yapıl- ması için şirkete bugune ka- dar süre tanıdı. Ciddi Ingiliz basınında yayımlanan haber- lerde, Asil Nadir'in taze para bulamadığı takdirde şirketin "bugün-yann" kayyıma dev- redileceği belirtiliyor. Gelişmelere, bir büyük ha- ber ve iki makale ile yer veren "Financial Times", Polly Peck'ın mali durumunu ince- lemek amacıyla alacaklı ban- ka ve mali kurumları temsil eden 10 kişilik komisyonun bir uyesinin, "Şirket mıimkun olabilecek en kotu durumda. Çarşamba guniine kadar so- mur bir gelişme olmazsa, bu işin sonu gelmiş demektir" dediğıni aktardı. Gazetede, "Polly Peck ge- çen ay alacakhlanna ödeme rapamaz duruma geldiginden bu yana. trapez uzerindeki cambaz gibiydi. Sağdan soi- dan bir itekleme, dengesini bozacaktı. Eğer şirket kayyı- ma devredilirse, bu da aynen birkaç >önden olacak" den- dikten sonra, şirketin mali du- (Arkası Sa. 14, Su. 3'de) ALTHUSSER — Marksiz- me geürdiği yorumlarla ta- nınan Fransız düşünür 72 yaşındaydı. Filozof Aîthusser öldü SABETAY VAROL PARİS — Avrupa'nın önde gelen Marksist fılozof- larından, Marksizme getir- diği yeni yorumlarla tanınan Louis Aîthusser, önceki gün Paris'te bir bakımevinde öl- dü. Bir donemin felsefe ya- şamına damgasını vuran Fransız düşunür, 72 yaşın- daydı. Ölum nedeni konu- sunda bir acıklama yapılma- (Arkası Sa. 16, Sü. S'de) OLAYLAREV ARDENDAKI GERCEK Çankaya'da Partkilik... ANAP, iktidarpartisidir; an- cak göze çarpan uç özellıği var. 1) ANAP, parlamentoda yüzde 65'e ulaşan çoğunluğuna karşın seçmen tabamnda azınlıktır. Bu terslik ülkenin siyasal yaşamın- da gerilimi köruklüyor. 2) ANAPhn "doğal lıderı" Cum- hurbaşkanı ÖzaVdır; Yıldırım Akbulut "vekâleten" partinin genel başkanhğını yürütüyor. 3) ANAP kurulur kurulmaz ikti- dar olmuştur. 12 Eylul askeri yö- netiminin gudümu aîtmda ger- çekleşen bu olgu, ANAP'ın mu- halefete düştüğü zaman yaşayıp yaşayamayacağı sorusunu ve kuşkusunu gündeme getir- mektedir. tktidar partisi şu günlerde ge- nel kongresine çekişmeli bir or- tamda hazırlamyor. Çekışen ıkı kanat basında "liberaller" ve "dinciler" diye anıhyorlar. Ne var ki olaya daha gerçek- çi gozlerle bakanlar, her ıkı ka- nadın da Cumhurbaşkanı Ozal- ın dediğinden dışan çıkmayacak kışılerden oluştuğunu soyluyor- lar; daha başka deyışle Özal, ANAP'a hâkimdır, partiyi dene- timi altında tutuyor. Zaten Cumhurbaşkanı Özal'a anayasal hukuku rafa kaldıra- rak ulkeyi tek başına yonetme • * • (Arkası Sa. 16 Su. l'de) • İsrail'de gerginlik Bır Fılısünli iki Israil askerım bıçakladı. Batı Şena ve Gazze'de çatışmalar yoğunlaştı. 3. Sayfada • ABD-lsrail ilişkileri Washington ıle Tel Avıv arasında son yüların en buyuk guven bunalımı yaşanıyor. 3. Sayfada • "Kartalın Kanatlan" John Ford'un bırçok filmde bir araya getırdiğı John Wayne ve Maureen O'Hara ekranda. 4. Sayfada • Hediyelik bir caz topluluğu Parliament Superband, dort konser için lstanbul ve Ankara'da. S. Sayfada • 1 Ağustos Genelgesi'ne iptal istemi Danıştay savcısı Dınç, ıplal davasınm kısmen kabulünu ıstedi. 11. Sayfada • İdamlar AT'de Turkiye-A T Parlamenio Komisyonu İstanbul'da toplanıyor. 11. Sayfada • Türkiye sigarada iyi pazar ABD Tarım Bakanhğı, Amerıkan tutunune talebın artacağı goruşunde. Ekonomide • Eximbank'tan ihracat atağı Yeni ıhraç pazarlan için 600 milyon dolarlık kredı açılması gundemde. Ekonomide • Gündem: Fenerbahçe Avrupa kupalarındakı tek temsilcımiz Atalanta önunde 3. tur şansı arıyor. Fenerbahçe maçı Magic Box'tan, A. Villa-Inter karşılaşması da TVl'den naklen yayımlanıyor. Sporda • Türbana destek filmi Islamcı ışadamlarının sağladığı parayla çekilen film kasımda gostertme giriyor. Başrolde Gamze Tunar oynuyor Arka Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Belirtiler... Ankara Devlet Guvenlık Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral, Doç Bahriye Uçok'a gönderılen bombalı paketın "IRA tarafından kullanılan" turden olduğunu açıkladı. Kısa adıyla IRA olarak bılinen "Irlanda Kurtuluş Ordusu", teror dünyasında "bombalama teknıklen" ıle tanınıyor. Ben- zer teknıkler, İran yanlısı 'Hızbullah" örgütünce de kulla- nılıyor. (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog