Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Beşıktaşlılar' Beşıktaş a Gonul Uyesı olun1 Beşıktaş Gonul Uyesı Kartı nız Pamukbank Şubelerı nde Kara Kartaldan selam Işlem tamam1 BANK24 Cumhuriyet BAIMK24 Taraftara selam Işlem tamam1 PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23767 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TLr*ot daM, 22 Ekim 1990 Pazartesi 'Liberal ve muhafazakârlar yarm toplanacak MKYK'yı bekliyor ANAP'ta zor haftaANKARA (Cumhunyet Burosu) — ANAP'ta "kader haflası"na gırıldı Cumhurbaşkanı Tur- gut Ozal'ın olaya el koyması>la "kriz" frenle- nırken lıberaller ve muhafazakârlar "bekle-gor" polıtıkası ızh>or Genel başkan adavlarından Mesut Yılmaz, Cumhurıyet'e vaptığı açıklama- da, Teşkilat Başkanı Orhan Demirtaş'a guven- sızlıklerının "sır" olmadığını belırtıp "Kendisı tarafsız bir tutum ıçin- de olmayacaksa yenni bırakmalıdır" derken Gumuşhane'de pıknık yapan Başbakan Yıldı- nm Akbulut, Orhan Demırtaş'ın çalışmala- nndan "memnun olduğunu" belırttı Akbulut, Safa Giray'ı da eleştırerek "kabıne- ye gerı donmesinın mumkun olmadığını" söyledı Keçeciler ıse "Biz bu meseleyi kapattık" demekle ve- tındı ANAP'ta taraf- lar yarın yapılacak TBMM grup ve MKYK toplantısına hazırlanıyor Toplantı- larda lıberallerın hede- finm muhafazakâr ka- nadın uç onemli ısmı Mehmet Kcceeiler, Orhan Demırtaş ve Is- tanbul II Başkanı Ey- men Topbaş olacağı belırtılıyor Bu arada öncekı gece Ankara'ya gelen Istanbul II Başkanı Eymen Topbaş da Mehmet Keçecıler'le bır goruşme yaptı Goruş- mede Topbaş ve Keçecıler'ın varınİcı toplantıiar- da ızleyeceklen stratejıvı behrledıklerı ıfade edı- hyor Fanık Bildıricı'nın haberıne göre sayım gu- nunu Gumuşhane'de, aralaıında Demırtaş'ın da bulunduğu bazı partıhlerle bırlıkte pıknık yapa- rak geçıren Başbakan Yıldırım Akbulut, gaze- YILMAZ: Teşkilat Başkanı Demirtaş'a gıivensizlik sır değil. Adil olmayacaksa yerini bırakmalı AKBULUT: Teşkilat Başkanı'nı destekliyorum. Çalışmalanndan memnunum. Safa Giray'ın kabineye dönmesi mümkün değil. tecılerle sohbet ederken bır soru uzenne Teşki- lat Başkanı Orhan Demırtaş'ın çalışmalanndan memnun olduğunu sovledı Demırtaş'ın 12 vıl Istanbul Tıcaret Odası Meclıs Başkanhğı yaptı- ğını, teşkilat başkanlığını da o kadar surdurmek ıstedığını anlatarak "Kendısının boyle bir alış- kanlığı var. Ben gidersem de kendı ırademle gı- derim diyor. Ben de kendisine destek verıvorum. Çalışmalanndan mem- nun ve mutluyum" de- dı ANAP Istanbul II Orgutu'nun feshedıl- mesının de soz konusu olmadığını belırten Akbulut, bu konudakı bır soruyu "tktidar partisi bir butundur. Bazılarının şahsi ka- rarlanyla teşkilat fes- hedersek teşkilatımızı ayakta tutmamız mumkun olmaz" yanı- tını verdı Başbakan, Yılmaz'ın Ozal ıle goruşmesının "Adaylığına Cumhur- başkam'nın yol açma- sı" bıçımınde yorum- landığmı anımsatan bır gazetecıye, "Cumhur- başkam kimsenin ınhi- sarında değil. Herkes aday olabilir, ama ben o konularda yonımda bulunmak ıslemıyo- rum. Çunku aralann- dakı konuşmanın ma- hiyetini bilmiyorum" yanıtını verdı Akbulut, Yılmaz'ın Ozal ıle go- ruşmesınden onceden haberdar olmadığını da ıfade ettı Bu konuda sorular yoneltılırken Ak- bulut, kendısının kamuoyuna duyurmak ıstedığı bır konu olduğunu belırterek ozetle şoyle dedı "Bakın bu problemler, Milli Savunma Bakan- lığı'ndan ıstıfa ıle ortaya çıktı. Kendisi Kadıkoy (Arkası Sa. 9, Su. 4'de) KUŞLARI SAYAMADILAR — tstanbul, dun vine 5 yılda bır yaşanan o sayım lerı ıse bıraz şaşkın gıbıvdıler. Vteydamn tadını çıkardılar. Be\azıt Meydam'nda sukûnetıne burundu. Sokaklarda gorevlıler dışında bır de çocuklar vardı. Beya- bu kadar çok guvercını bır arada gorunce cı\arda dolaşan sayım gorevlılennin zıt çevresınde ıse Batılı >e Dogu Avrupalı turıstler, trafıgı olmavan bır kentın so- aklından "Acaba burada kaç tane kuş var" dive geçmiş olabilir. Ama esas olan kaklarında avare gezmenın tadını çıkarıyorlardı. Be\azıl Mevdanı'nın guvercın- Turkiye'dekı yurttaşları saymaktı. O yuzden tunstlen sayamadılar, kuşları da... Sayım istatistiki ayrıntılı bilgilerden yoksun yapıldı Sadece 6 kelle' saydılarYurttaşları eve kapatarak yapılan dunku sayımda yoneltılen 34 soru ile bazı kışisel bilgiler, doğurganlık, çalışma durumları belırlendi. 50 milyar liraya mal olduğu açıklanan nufus sayımında voneltılen sorular yetersiz bulundu. Uzmanlar bu sornlarla onemli istatistiki bilgilerin toplanamayacağını belirttiler. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle buyuk kentler "sessız" bir gun yaşadı. Cumhurbaşkanı Ozal, Koşk'e gıden ozel memur tarafından sayıldı. Akbulut sayım gununde Gumuşhane'de piknık yaparken memura, mesleğını "Başbakan" olarak yazdırdı. Istanbul'da sayılan Inonu surekli adresi olarak "SHP Genel Merkezı"ni gösterdi. Haber Merkezi — Vatandaş- tnonu Istanbul'da sayıldı lar evlerıne kapatılarak yapılan son sayım olan 1990 genel nu- îussavımıdun tamamlandı So- kağa çıkma yasağı dolayısıyla kentler 'sessiz' bır gun geçırdı- ler Sabah saat 8 OO'de başlayıp saat 17 OO'de bıten savımda 530 bın sayım memunı gorev aldı Cumhurbaşkanı Turgut Ozal ıle DYP Genel Başkanı Suleyman Demirel Ankara'da, Başbakan Yıldırım Akbulut Gumuşhane'- de, SHP Genel Başkanı Erdal Sayımda bazı organızasyon bozukluklan da yaşandı Gun bovunca gazetemızı arayan yurttaşlar, bazı sokakların ve sı- telerın sayılmadığını, bazı so- kaklara da ıkışer sayım memu- runun gorevlendırıldığını söy- ledıler 1927'de başlayan ve 1935 yı- lından bu yana her 5 yılda bır yınelenen genel nufus savımının 13'uncusunde 530 bın sayım (Arkası Sa. 9, Su. 4'de) İngiliz basını AsilNadir iflasıııı nıı isteyecek? Independent on Sunday ve Sunday Correspondent gazetelerı Polly Peck'ın kayy ıma devredılebıleceğını one surduler EDİP EMİL ÖYMEN LONDRA — Ingıltere'de ya- yımlanan Independent on Sun- day ve Sunday Correspondent gazetelerı, PoİJy Peck'ın borç- lu olduğu bankalara vaat ettığı nakıtı bulmakta guçluk çektığı- nı, bankaların guvenının hızla tukendığmı, şırketın "bugun- yann" kayyıma devredılebılece- ğı hatta ıflasının ıstenebıleceğı- nı one surdu Şırkete, malı dunımunu açık- hğa kavuşturması ve gereklı ta- ze parayı bulabdmesı ıçın en geç 9 kasıma kadar sure tanınmış- tı. Ancak kısa vadelı emre >a- zıh tahvıl sahıplerınm, uç hafta önce odenmış olması gereken 50 rrulyon sterlın tutan borçlannm "derhal" odenmesını talep et- meye başlamaları uzenne buna- lımın anıden yoğunlaştığı anla- şılıyor Ayrıca Isvıçre'dekı tah- vıl sahıplennın de 31 ekımde bır araya gelerek para talep etme- lerı beklenıyor Geçen hafta ortasına kadar şırketın, Turkıye'den 30 mılvon sterlın kadar bîr mıktar "bul- ması". eerı kalan borçlarını da (Arkası Sa. 9, Su. l'de) ASIL NADIR KKTC'DE 9. Sayfada KABINE GOLGEDE KALIR MI? İSTANBUL'dan HİKMET ÇETİNKAYA 10. Sayrfada GAZİLER— New York'ta ABD'nin Korfez'de savaşına karşı duzenlenen mitıngde Yıetnam gazilerı de vuruduler. (Reuter) Yaşlı 'Rambolar'savaşa karşıDış Haberler Semsı — ABD'nın çeşıth kentlerınde hafta sonunda duzenlenen gosterılerde bmlerce kışı Körfez'dekı Amerıkan askerı varlığını protesto ettı ve petrol çıkarları ıcın kan akıtılmamasını ıstedı Fransa'nın Pans ve Lyons kentlerınde yapılan gosterılerde de Korfez'de bır savaşın patlak vermesının onlenmesı ıstendı Eskı muhanp derneklerı, barış orgutlerı, sendıkalar ve dını orgutlerın çağnsıvla Nevv York'ta duzenlenen gostende "Cehenneme hayır, gitmeyecegiz, Texaco için savaşmayacagız" sloganıvla >aklaşık 15 bın kışı vurudu Yuruvuşten sonra duzenlenen mitıngde ABD Başkanı George Bush'a bır mesaj gonderıldı \e Korfez savaşının gereklı olmadığı belırtıldı Mitıngde konuşan David Cline adlı bır Vıetnam savaş malulu, ABD Baskanı'na hıtap ederek, "Panama'da janlış vaptınız, Angola'da yanlış yaptınız, Grenada'da yanlış vaptınız, Libya'da yanlış vaptınız ve şimdi Ortadogu'da da yanlış yapıyorsunuz" dedı Ikıncı Dunva Sa\aşı'nda General George Patton'un komutası altında savaşırken bir bacagını kaybeden eski muhariplerden 67 yaşındakı Paul Albert, Nevv "Vork'takı gosterı>e tekerleklı sandalvesıyle katıldı Gençlerle bırhkte yuruduğune çok sevındığını belırten Albert, "Bu, yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde soz konusu olan yanlış bir savaştır" dedı ABD'nın Chıcago, Boston, San Francısco, Atlanta Houston, Honolulu, Seattle kentlerısle Ohıo ejaletının çeşıth kentlerınde de hafta sonunda savaş karşıtı gostenler oldu Wörner'den AKKUM yorumu: Türkiye neden veto etsîn?Bölgesel savunma Turkiye, gelecekte oluşturulabilecek Orta ile Yakındoğu bolgesınde ıstikrarı sağlamayı amaçlayan bir bolgesel savunmada onemli rol oynamalıdır. A K K I M Turkiye, anlaşma sağlanmaması nedeniyle silahların indirim anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlanmasına izin vermeye hazır değil. Kafkasya'daki paramiiiter kuvvetlere baktığımızda Turkiye'ye yonelik bır tehdit, NATO'ya yonelik bir tehdittir. Turkiye yalnız bırakılmayacaktır. Bu, konunun dramatik boyutunu bir olçude kaybettirıyor. SEMİH İDİZ AL4N\A — NATO Genel Sekreterı Ylanfred Horner, Turkıve'nın, Rorfez krızı sonra- sında )akın \e Ortadoğu'nun ıs- tikrarı ıçın oluşturulacak ve Mı- sır ıle Suudı Arabıstan gıbı ul kelerı n,.erecek bır bolgesel sa- vunma duzenlemesı ıçınde \er alması gerektığını so>ledı Wor- ner, AKKUM'da Turkıye açısın dan sorun varatan Kafİasya'da- kı Sovşet paramiiiter (>arı aske- rı) ku\\etlerının ağır sılahları konusunun Turkıve ve Sovvet ler Bırlığı arasında "akılcı birse- kılde ele alınabılecegım" de sovledı Turkıve'nın, ıstedığı çozum sağlanamazsa, 19 kasımdakı ^KkUM anlaşmasını "veto" edebıleceğı konusundakı haber- ler uzenne NATO Genel Sekre- terı >unlan sovledı "Kanımca Turkiye, anlaşma saglanama- ması nedeniyle silahların ındırı- mi anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlanmasına izın vermeye hazır degıl." Turk Atlantık \ntlaşması Derneğı tarafından duzenlenen "Degışen Dogu-Batı Ilişkilennin NVTO'ya ve Turkiye'nın Ortak Guvenlik ve Savunmasına Etkilen" konulu semıner ıçın Alan>a'da bulunan Manfred Worner Cumhurıyet'ın sorulan- nı >anıtladı — Korfez krizı, Turkıye'nin onemli konumunu yenıden gun- deme getirdı. Artık bu Balı'da yaygın bır kanı olduguna gore sızce Turkıye'nin Avrupa'ya \o- nelışı açısından bunun ne gıbı uzun vadelı etkilen olacak? VVORNER — kanımca Tur- kıve'nın sıyası karar mekanız- masında daha bu\uk bır pavı olaLaktır Tabıı bu arada Turkı- >e'nın AT ve Batı Avrupa Bırl-- ğı'ne başvuruları var Umarım (4rkası Sa. 16, Su. 5'de) Eğitimde aslan payı Bilkent'e Hukumet, Bılkent'e 1990-1991 oğretım yılı ıçın vapılacak yardım mıktarını 30 milyar İıra olarak belırledı Kahvecı, yardımın yarısının bu yıl, yansının da onumuzdekı >ıl \erıleceğını kaydettı HAKAN AYGÜN ANKARA — Devlet unıver- sıtelen nakıt sıkıntısı çekerken Bılkent Unıversıtesı'ne devlet yardımı yapılacak llk kez 1991 butçesınden pa> alacak Bıl- kent'e, yarısı bu yıl sonuna ka- dar transfer harcamaJarından aktarılmak uzere onumuzdekı öğretım yılmda 30 milyar İıra yardım vapılması kararlaştınldı. Eğıtım 1991 butçesınm ust us- te ıkıncı kez "bir numarası" ol- du Korfez knzıne karşın savun- ma harcamalarını sollayan eği- tımın butçeden aldığı pa> geçen >ıl yuzde 17.51 ıken bu oran 1991 butçe tekbfınde yuzde 19.21'e çıktı Unıversıtelenn butçeden aldıklan pay da geçen yıla gore yukselerek yuzde 0 41'den 0 47'ye çıktı Artan öğrencı sayısı ve bır turlu kapatılamayan araç, ge- reç, bına ve oğretmen ıle oğre- tım gorevlısı açığı yuzunden butçede ongorulen artışın yeter- (Arkası Sa. 9, Su. 7'de) Mantardan ölenler 22'ye ulaştı Vedıklerı mantardan zehırlenenlerden 4 kışı daha >aşamını vıtırdı Tedavılerı suren bırçok hastanın da durumu kntık 8. Sayfada Tokyo'dan. 1 OKYO — Korfez'e asker gondermek gondermemek Japonya ıcın olmak ya da olmamak gıbı bır sorun halıne gelmeye baslamış bu konu Ik- tıdarla muhalefet arasındakı anayasaya uy- gunluk tartışmasının otesınde bır anlama bu- runmus Soyle Japonya ekonomık bır super guc olarak kalmaya mı devam edecek? Yoksa bunun otesıne gecıp askerı ve sıyasal boyutlanyla -ABD gıbı- gercek bır super guc mu olacak? Gundemdekı asıl sorun bu O yuzden Japonya bugun tarıhsel bır do- num noktasına gelmıs sayılabılır Gorustuğumuz Japon Dısıslerı yetkılılerı de ulkelerının onunde yenı bır donemın açıl- makta olduğunu ıtıraf etmekten gerı kalma- (Arkası Sa. 9, Su. 1 de) HASAN CEMAL • FKO'den misilleme Batı Kudus'te bır Fılıstınlı, uç fsraıllnı oldurdu 3. Sayfada • Aoun yanlısı lidere suikast Hınstnan lıderlerden Şamon olduruldu 3. Sayfada • Yunanıstan'da yerel seçım Selanık'tekı seçımde YDPonde 3. Sayfada • Almanya'da yıtık kuşak' Turk Âlınan ortak \apımı "Istanbul'da Bır 4şk " dızısı bu uksant ekrana gehyor 4. Sayjada • Buyuk soygun 1966 ABD \apımı filmde 'Pembe Panter' dızısındekı mufetnş rolu\le un \aparı Peıer Sellers. a\nı zamanda evlı olduğu Isveçlı ovuncu Brıtt Ekland ıle başrollerı pa\laşı\or 4. Sayfada • Kamu açığı rekora gıdıyor DPT nın hesaplarma gore kamu kesıtnı açıklarmın loplamı 26 9 mıhar İıra ELonomı'de • Turkiye Avrupa Şampıyonu 5 A\rupu Tek\ando Şampnonası'nda Turkne 57 puunta takım halınde şumpnon oldu Sporda • Şıke ıddıası bantta "Paralan a\arladım onbın dolar gelnor " Spor'da • Kasadakı ayakkabı Spor a\akkubılarmda bınuk rekabet surerken fırmalar satışı armnnak ıçm banka ka^ası ıkramnesı \en\or 4rka Sa\fada • Makıne ve karınca ressamı Vumıaz Yener, > enıler Grubu 'ndun bu \ ana resmını çelışıırıne (abasında Arka Sa\fada • Çevrecı. ÇED'ı ıstıyor )onetmelı$m çıkan/mumast eleşıın alnor Arka Sayfada Yılmaz: Eylemlerîn hedefi iktidar Turk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, "E>lem programf ve "Yenı mucadele donemf' ıle ilgılı yaptığı açıklamada, "Bugunku sı>ası ıktıdar ışcı meselelerıne soğuk baktığı ve her sendıkacıhğı baltalayan yasal engellerı halen ele alıp duzeltmedığı ıçın gıriseceğımiz hedeflerın başlıcasını teşkıl edıyor" dedı. Ekonomide
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog