Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET/8 KKYTCAŞAM 19 EKİM 1990 Sinenta • Tiyatro • Gösteri PERA • 146 97 38 • 132 64 26 Sınema tanhının en gorkemi' produl^ıvonu olan Dicfc Tracj nın bıletlen ve filmın muzık kasetlen aşağıda belırtılenLimon mağazalannda, belırlı oranlarda alışvenş vapanlara armağan edıiecektır Limon Company run benzersızguzellıktekı 1990/1991 Sonbahar-Ksş koleksıyonuyla tamşmak ve başrollermı Warren Beatty ıle Madonna'nm paylaşlığı bu dev fılme aıt surpnz annağanlardan >ararlanmak ıçın ılk ellı muştenmızden bınsı olmakta acele edınız. 19Ekıml9WLnıuıLe»cıu 50 Kjsa * 50fcj«rtM o ı 19Qım 199OLman$«kınl»im 50 t m • 100 Reks b.le» yıEkmt !99OLıflKaBsktrU>) 50 K««l • 50 Sınazu 74 Wen l9Ebml«»U>onCdlera 50 Kasa . 50 Sacaı 74 b.l«ı DBEanmnLıaaıktjUalCukln. 50 kaseı » 50 Eı»ek talcu E ISTIY' " SAD UMUTLAR...Buluşmalar... Söz Vermeler... Vedalaşmalar... 17 Yıl ara...Yalnız ve Yalnız... Yönetmen: Nikita MIKHALKOV • 1985 İstanbul sinema günleri Yalnız DÜNYA SINEMASINDA 152 01 62 - 149 93 61 12.00-14.15-16 30-1845-21.15 SAVUNMA YARGILIYOR STAMMHEIM EFE8 1300 1530 1800-2015 F İ L M OKM Dereboyu Cad 110 Ortakoy Tel 158 69 87 20yuzyıl kendmı yargıhvor" Hatuk Şcvket, KtBbTE DOÖRU | gı, alıgılagelmış tür oyunlardan degıl Zafer Dıper, aeyvrayı en az anlatılan öyku denlı şaşutan' bu* oyunculuk sunuyor A ü l Yıüuel, CUMHURİYET | Asrm en çılgın komadisi TANRIUR ÇILDIRMIŞ OLMAU \IXAU lENAFARUGIA SfTİ 147 Bf «7) J*" 1 - 3 45 16 00 18 45 ?1 30 Bvyoftkı *TLAS(143T5 71) i * 4 15 16 30 1B45 J) '5 KI*U)T »OO* 137 01 » I c rr 4 i«. ıf 3c i£ jr ?ı 50 KIŞ İNSANLARI'-:Z VAUUZ 1 HAFTA İÇİN KADIKOY SÜREYYA (336 06 82)1'001330 1600 19002115 İKI BOYUTLU BİR DÜNYADAN, BEŞ YILDIZLIK FİLME! ıalıne sırerek I MİLÜYET SANAT I 2. HAFTA OZEL G05TER1M LUNAPARK'TA B«yo4luEMEK KMĞAtf REKS 1I4H3I 1M01 12 ajtaftSy 74 572 M 44 Aüuray KRISTAL 5 M 44 53 Tapfcapı SU« 523 67 12 Anlura AKUH 127 7» M Ijmir İZMIR 21 42 (1 1200-1415-1630-1845-2115 I200-1415-163O-1S45-21 15 11 00-1330-1600-1830-21 30 11 30-1330-1530-1730-1930-21 30 11 30-1330-15 30-17 30-19.30-21 15 12 15-1430-1645-19.00-2115 , „ _ . , 1215-1430-1645-19002115 * •"*- "Ankarada ASTta ~Vârgı o>uuunu ızledLm, basın gecesınd& Bır buçuk aaat aohığumuzu keaerek ızledık Ara da yok oyunda Bızden sonrakı bır akşajn, bır kadın hıçkırarak dışan firlamış aonra bayılmıs." Mustafa Ekmekçi, CUMHURİYET | "Savaşm tum acınuuızlıgı üe sergılendığı oyun" GÖSTERİ | "Yu-gı'yı, bu ne£a tıyatro metmnı ve vırtöaaE oyunculuk göaterunoı kaçırmayın." EngİB Anbç, NOKTA | Vukhov'un 60 günlflk tuuakllgımn gunceeınl Zafer Dıper neredcçrae trans halıne k yorumluyor " TUür ö B k MİLÜ Ban» Yıb'nda uvaı jargılanjyor" Oy» Ayman, GÜNEŞ | Savasın korkuotlugu, bugfln, ancak Zafer Dıper ın koydujru gıbı bır oruncuiukJa bu kadar mandıncı' olabılır" Erdir Zat, NOKTA "Depobtuas-yooa kaı-p Brecht." DUek Girgln, GÜNEŞ | "Zafer Dıper. Brecfat'm yapıtlanıu, yapaylığa, özentıye düam«den 'budeııleçtuınek' baçanaını goeterıyor" Seçkin Selvi COuotto, SABAH | "Hep aynı tur oyunlara koşullanmamif uleyunler ıpn" Orhuı Allcaya, CUMHURtYET | " Bu uy-rulama Brecht matemaufııun çok ıyı anlafüıp ötanm'ndıgirm bın ınaodınbıbyor" TUür Ö^cUk, GOSTERt j Oyunun 'd«ne*fen' esteu^ı bır yana seçılen metlD tersten esen butun ruzgarlara ra^men, sıyasal anlamda bır dırenme tutumunu da lüade edıyor" Halil Beyta*, tKtBtPTE OOĞRU KENT OYUNCULARI 6ÜLLERİN 5AYA5I BES M's CANNES FİLM FESTTVAU X|Bİ ÖZEL ÖOULU EN rvi YABANCI FILM OSCAfl AOAYI Bilinmeyen yönleri ile Isa'nın hayatı 2000 yıldır yaşayan bir öyfcû MONTREAL'Ü İSA JESUS 0F MONTREAL LOTHAME BLirTEAU CATHEdlNE W1LKENWG • M V V E S L A F E R K I E R E . — DENVS ARCAND R l C H A R D P R Y O R * G E N E W l L D E R Bır cınayet isjertdi. Kor adam tşıttı. ğır adam aordü. Ama arananlar onlor oldu. »1*911 FtT4S Mt 01 M *Udrtı«y YtLDIZ H« S1 24 ianl- ÇtNAA 14 44 11 *J>ksra BAT1 1 11i «3 2*1 B««tktaş M1ST1K 1M 25 2* INIikatr $AN 11 KO 1200- 11 15-t: 415-l«30-ta<S2l 15 315-1515-17 15-H15-J13 430-16 45-1900 21 15 43O-1&45-19OC 21 15 30O-150O-17O0 19 00-21 1 6 30-20 45 3. HAFTA CO M KİMİ KİMLE• = = Komedı Ikı Bolum •::::::::=: Yazan Alan AYCKBOURN • Turkçesı Orhan AZIZOĞLU Yonetea Yıldtz KENTER • Dekor Osman ŞENGEZER Seanslar Cuma. 21 00 • C tesı 15 00-18 00 • Pazar 15 00-18 00 Gift Ttt 146 35 89 BİLETLER SATILMAKTADIR Istiklal Cad. No: 140 Tel: 15118 65-66 FERHANGİ ŞEYLER Feıtıan Şensoy Perş.-Cuma: 21.00 C.tesfc 15.30-18.30 Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI Çarş.: 21.00 - Pazar: 15.30-18.30 150. Oyun BEYOÛLU KUÇUK SAHNE 144 43 27143 64 17 Ferhan Şensoy'un ISTANBUL'U SATIY0RUM Munır Ozkul - Erol Günaydın Salu 21.00 V BAKIRKÖY BELEDIYE TIYATROSU U ! BEDAVA Ml SANCNN? Yazan: Dario Fo Ytmeten: Oftız Aral ivanosu Yaseının Yalçın • Boran Ka/a • Fıdan Tek • Tunca Aydogan llyas IIDey • Aytekın özen 19 Eklm Cum*: 20.30 - 20 Ekim C teti- 15.00 - 20.30 Bllet Satı* Yerlerl Adıle Naşıl Kultur Merkezı Bakıfkoy 572 64 39 - Gallerıa Oanışma 559 95 60 f 5 19 Ekim'den itibaren SERMET ERKİN İLLÜZYON TIYATROSU SİHİRLİ \4üzık-Dans-ttHizvon Gosleri 2 BoBm 17 EKİM"OEN İTİBAREN KENTER TİVATROSU Hırtlyı 146 35 89 GMULULKU n n UZMTHI 6ZUNİS. TİTATMBU W KİRALIK DAİRE Komedl 3 Perde 15 Kasım'dan İtibaren ORASINIESGEÇ Komedi 3 Perde Gışe hergun 12 00de açılır T e l : 146 80 91 BMtcaMri-K ÜNVEROİ 57Î 45 M I I DO-13 3O-1600-U.3O-21 M «a**!** TUMlHtCMC 111 01 »1 1200-14 l5-l6<5 IS45-21 00 ÇUt$AFAK2 $ 1 > M W 113O-140O-l63«-1«4S-21-5 Ankara UETROPOL 125 74 71 12 15-M 30-1 * 00-19 15 2! 30 EakKrtlı KIUÇOÖLU 11 20 «3 3. HAFTA NOVA-BARAN SINEMASI 140 35 58 Bınncı Seans 1 Z 0 0 Ikıncı Seans 14.30 Uçüncu Seans 17.00 Dörduncu Seans 19.30 Beşmcı Seans 21.45 Tb.S salona gınlmez İBcyoğto-LALE |1«2S»| İKxl*!>y-OCAX (33(37711 |AMUU)MIETIK»>OI. (1257471) 12*1415-16 «*19ıKH115 TH: 157 74 38 ARMAVUTKÖY B U L U N M A Z T İ Y A T R O - İ S T A N B U L H Hılmı Bulunmaz Yönetımınde HER GUN BEŞ AYRI OYUN 1100-13 00-15 00-17 00-1900 151 60 90 Istildal C a d B e y Pazartesı Söyleşılerı - 3 EROL KESKİN ıle Keskınce Soyleşı 22 Ekim 1990 Sa* 17.30 Han 186/2Beyoğlu N A 2 I M H I K M E T S A H N E S I «rol f PİR SüMAN İ ABDftfe &Vonetm ZEKİ G0KER KOdc KIZtt-INMAK J = 22 Ekim Pazartesi: 20.30 23 Ekim Salı: 20.30 _ 24 Ekim Çarşamba: 18.30-21.00 )C BAKIRKÖY AOİLE NASİT KÜLTÜR MIRKEZİMDC 4 143 «a 83 B'letler satılmaktadır tÛ ALİ POYRAZOGLU T I Y A T R O S U Sıasetvıler 91 - TAKSIM 144 46 75 - 151 43 65 GORENLER IÇIN BİR DAHA GÖRMEYENLER İÇİN SON DEFA çftgınlor hulûbû 1250. OYUN YALNIZ 4 HAFTA PtMl dıında hM akfom. 214» CJ«sl ISOOtaıar 15.00-1»» GİŞEMIZ AÇILMIŞTIR İ4t4 46 75- 1S1 43 65 STIH6 KATHLEENTURNER GA8RIELBYRNE w Kadıköy HAKAN 337 80 82 11.3O-13.30-15.30-19.0O-2U0 REKLAM FLMİ DAGlTIMINDA -149 50 33 • 20 ekim - 13 kasım Çorşamba Haric, Hergün Saat: 20.00 YILDİZLAR GECİDİ MEPHIST19B1CANNES ENİVI SENARra ODULU , 1982EN tYt VASANCI FİLM OSCIRI 1982 İNGILTEM ITALV» POLONY» FİLM ELE$TIRMENLERİ ^ BİHLİKIEHI EN Irl VAIANCI FİLM ODULU 22 EKİM DEN İTİBAREN DÜNYA SÎNEMASINOA VE PEK YAKINDA KADIKÖY SANAT MERKEZİNDE (KSM) Artık . Şişli'de de Çizgi Sinema Tiyatro Gösteri Duy-arularmu if\m • 146 97 38 132 64 26 ÎASOVA | Bilrt Salı» Yrtl I ATMÛRKKtLir BUZ PI5TINDE TURK1YE EMLAIt «K'KASI A.S.'nHgjert! katkılarıyla g DCTLTT TTT«T»O*JUI1 j İSTANBUL IDEVLET TİYATROSU T A K S İ M S A H N E S İ Nezihe Araz BALLAR BAUNI BULDUM Yöneten. Raik Alnıaçık Müzik Perihan öndef Koreografi. Edıtha AJnıaçık Dekor Refik Eren Kostüm Hde Eren Koro Şefi: Gökçen Koray Işık: Ayhan Güldağları 23,24,25,26,27,28^0,31 Eklm (Suare 20 30: Matin» -15 00) Tel 149 69 44 IDEVLET ! TİYATROSU AKMKONSERSALONU William Gibson SAUNCAKTA İKİ KİŞİÇeviren: Sevgi Sanlı Yöneten: AJev Sezer Yön Yrd : Orhan Tetikcan Dekor Ethem Özbora Kostüm: Hale Eren Işık Kazım Öztürk Oynayanlar: Işık Yenersu • Can Gürzap 27 Eklm (19.00)-28 Eklm (16.00) Tel-151 56 00/254 (MffSillP MARIO BRUNELLO Viyolonsel Resitali Piyano: MASSIMO SOMENZI 22 Ekim 1990 Pazartesi Saat: 19.00 BEETHOVEN, ROSSINI BRAHMS, CHOPIN Biiet Satış Yerieri Konser Salonu 148 53 92-Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71-Vakkorama Sjadıye 360 90 90 î İSTANBUL DEVLET ! TİYATROSU AKM lOYflK SA1.ON (151 56 00 (7 HoO/254) (Cn* 2130-Par i 4 a w 9 a ) ) AdzNMİa YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Ttı KmM It* Htz Tinur Sriq* nzı a Ektı AKM ODA TlyATBOSU (191 56 00/254) (Suar -19.00 Mat 1500) KK5İM SAHNBİ (149 M 44) (Suar 2030 - Mat 15.00) Mıchad Frıyn OYUNUN OYUNU Cıvifin- Lılı Ern lamUK Chru Hvrit 16.17.IS.19.20 EkiB YÜZYÜZE CMrn BthJİ Pikay Tinıln. Çatln Iptkkıyı 17.18.19.20.2124 25.2&Z71BlUm AU KONSER SALONU (151 M 00/254) (Cml 1900-Paz 161») mttm Glbun SAUNCAKTA İKI KİŞİ Y»«ttn Alm Scv 27 28 Ekm BALLAR BAUNI BULDUM Y8n«l«n Rıik »lnııç* 23.24.25. ?W7.28 Ekl» YIU>a SAHNfSİ (149 «9 44) OyunGüntecl 15e30«0'd*n (Sd.ÇarPer 20 30) Ntuli Cuaalı AHMETLERİM YÜMttft K H » l»ıt 17 18.1124^5,26 Eki» Ayııca BIM Satif: vottotama knatn 151 15 71 Vbkkoramo SuocKye 340 90 90 Goderta Dan»mo 5S9 95 60.1153 B l l ı t l e r i ü i z ıkı hıllılık ı l ı r ı k satı»dadır H«r S<ı Mr tmtki hrtiın MMterinJn M ı t n m«laır VVORKSHOP OYUNCULUK EĞİTİMİ G İ T A R (Jarz-Classıc-Folk-BİLies-Techno Rock-Protest) Mustafa Dönmez - Renan Bilek Kayıtlanmız Sürmektedir. B«hır1y« Cad Naılbey Sok. Bİİ9< Apt 15/17 K 4 D 7 Kadıtay İST 347 64 69 U Ş E H I R T I Y A T R O L A R I 16-21 EKİM 1S Mm CEMOV OÇ KtZKARDEŞ m n t l UHıTMEII M 1 M «flHIS !I6 O.m Salli cnu* lutrEL JHEOPE « T H t H" H 9» H" lH9-a tlım RKSt CUHAL BİR SABAH 6ÜLEREK UYAM H«wt BİTOUR CUMHURİTET KIZI TM ClM*rl TL'KL llfrr l8.l»28Hmıl H 0 MERAKUSI İÇİN OTU BİR HİKAYE Itn Vta! KO'ffl |lt Ekna $«h| GÖRÜŞME - KUTLAMA - ÇAGRI TlHtJBı Eıu Tll> CELİUAI T»«t« 0t« EMfT |17IH»£»ı»| m M Fimmııı »KTÖR KEAN l«Unı SntıUKI <«. TM! •m.Mt 170 Ekla CW Sjbttılın Kı*d B*Y HtÇ - SONSUZLUK KİTABEVİ Tgoran Bıur SiauHCU Vm XX f* Cııaı 500 GlŞEtER r<«alre GıtcMnn.n dıcında Tattfm Sflftat Caton«ı Oyun Gunl«rt Salc 20.30 Çtr 1500-303O.P*r Cuım 20 30 Cltn 15 00 20 yO'PMiar 15.DO-U30 İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE P. GUss bıle I perde NEMRUT'DN DANSI UC Erkın bale T perde ANADOLÜ'DA GECE G. Gershwin bale 1 perde MDTLUSON Koreografı ve SıhReyı Koyan Geyvan McMlLLEN 20 Ekim. 20.30 da|Gj]j| 23 Ekim. 20.00'de A. Adam GİSELLE romantık baie 2 perde Kareografı JEAN CORALLİ JULES PERROT Sihneye Koyan OYTUN TURFANOA Orkeslra Şelı ELŞAO BAGİROV 16 Ekim 2aOTde 27 £k;m 15.30da E Kalmın ÇARDAŞ FÜRSTtN ûperet 3 perde OrkBlraSefl: SEKOAR YALÇIN Sahneye Koysn- ALTAN GÜNBAY 17 Eklm 200ffde • G. RBKİni S E V İ L B E R B E R İ kORiik operı 2 perde Orkstra $efi- RENATO PALUMBO Sahneye Koyan YEKTA KARA 24 Ekim. ZUVde Timur Selçuk BİRVZAY MASALI pop opera 2 bolum Orkeslra Şelı TlfflUR SELÇUK Saftncya Koyan SUMERAY ARIMAN 19-26 Ekim. 20.0ade FJ. Brner YEDİSİ BtRDEN çocuk muzıkalı 2 oerde Sahneya Koyan. flNDER GOKSEVEN 20-27 Ekiın. II JKTdt Bllsnsr lomKlden Ikı hana önca AK.M gl|«lwln<M Suod(r»-Iak»lm Vbkkoıoma Pangaf*! SençMr Mağaıolarıncıa ve âafl«rio - Aıoköy domıma burosunda soiışa çıfcmaktadır Gt«e lat 151 56 00 (7 hat) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog