Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/4 TELEVİZYON-RADYO 19 EKİM 1990 06.58 AçillŞ - G Ü n BaşllVOr Akış ıçensınde 08 OO \e 09 OO'da 5'er dakıkalık ıkı haber bultenı yayımlanacak 09.05 Susam Sokagı -14- 0930 Hanımlar İçin 10.00 Arkasi Vann: Yaban GÜİÜ Dulcma, Fedenco'yu ancak kendisıyle evlenırse hapısten kurtaracağını söyler. 10.40 O k u l Televizyonu Akış ıçerısınde İIOO, 13.05 ve 15.00'te 5'er dakıkalık haber bultenı yayımlanacak. 15.15 Öğleden Sonra 16.00 Çocuklar İçin Atlı Kannca S u s a m Sokağl -15- Programda, temızlik, onur, kendine guvenme, insan yapısı, çevre, problem çözme, parça bütun ılışkısı konu ediliyor. EBU D r a m a ve MÜze DeğİŞİmİ Fınlandıya yapımı Tuoraas adlı yapıtn ya>ımlanı>or. 17.20 DİZİ: H a y a t Ağaci Rob, Jason'ın tehdıtlen uzenne anlaşma>ı ımzalama>a karar vermıştır 18,00 Haberier 18.15 KoyÜmÜZ KasabamiZ "Ortabereket" adh oyunun ılk bölumu yajımianıyor 18.40 Akşama Dogru 19.15 Genç Sinemacılar 19.40 Gönül Sohbetleri 20.00 Haberier ve Hava Durumu 20.40 SpOf Dunya Grekoromen Gureş Şampıyonası'ndan göruntUler. 21.00 Bİr Başka G e c e (Aynntıh bılgı yandakı sutunlarda) 23.10 DİZİ: Kentucy G ü n l e r i Shıpleigh'ierin konufcu Mıchael ile Maude arasında bır yaltınlaşma baslar. 00.15 Gün Biterken 0030 Gece Sineması: Kaç Kaçabilirsen (Bugun kösesinde) 07.59 Açılış-Okul Televizyonu 18.10 Açılış - Dizi: Yalan Rıizgân Nıkki, Vıctora hıçbır zaman yapmadıklan bala>ı >olculuğunu şımdı >apmalan için ısrar eder Vıctor ıse onun sağlığından endışelı olduğu ıçın tereddm eder. 19.05 Haberier 19.20 Günlerle Gelen 20.00 Konya T S M KoroSU Şef Bekır Reha Sağbas yönetımındekı Konya Musıkı Derneğı Klasık Turk Muzığı Korosu ekrana gelıyor. 20.25 İslam ve tnsan 20.55 Gençlerte Beraber 21.20 Ekonomiye Bakış 22.00 Haberier ve tngilizce Haberier 2 2 3 5 DİZİ: GÜnden G ü n e Kresın butçesını d«nkleştıremeyen Bnan, para sıkıntısı nedenıvie endışe ıçmdedır 23.00 Dünya Eğleniyor 00.10 Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası 19.59 Açıhş-Müzik 20.10 DİZİ: S u p e r İkİlİ Ta'Ra ve Jack Zınomorf ıle ilk kez karşılaşmış ve onu ellcrmden kaçırmışlardır 20.55 Belgesel: Mutıteşem Akvaryum 21.45 Dikkat 22.00 TV'de Sinema: Kuzey Atlantik Harekatı tAynnuu bılgı yandakı sutunlarda) 00.05 Festivallerden 13.58 Açılış-Okul Televizyonu 18.20 Yabanci Dİ1 DerSİ tngıhzce dersı yayımlan>yor 19.00 DİZİ: Aşk Kapiyi Çalinca Isabel çocuğun babasının k.m olduğunun herkese açıklanmasını ıster 19.45 YabanCI Dİ1 DerSİ Almanca ve Ingılızce derslerı yer alı>or 20.20 İşte Pop 20.50 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Mıihyetçıiik 21.10 Komedi: Yeniden Başlamak 21.35 T\lrizm Eğİtİmİ Genel Turızm Bilgısı 22.10 Davranış Bilimlerine Giriş Sosyoiojmm tanhçesı 2230 Belgesel: Beyond 2000 19.02 Açüış - Haberier 19.20 K u t u p YlldlZl Kısa dramalardan oluşan programda Spor konusu işlenıyor 19.50 Gençlik Konserleri 20.10 Drama: Gençler 2035 Dizi: Zenginler de Ağlar 21.15 G ö n ü l BağimiZ Programda Nenman Tüfekçı ekranda 22.00 Haberier 22.30 Drama: Kartallar Yuksek Uçar 23.20 Yerli Belgesel: Sazın Ustaları Tambun Ercüment Batanaj tanıtıbyor. 23.45 Müzik 12.55 Açüış/rlaberler ve Borsa Haberleri 13.05 Dizi: Buford Dosyalan 13.30 Pembe Dizi: Bütün Çocuklanm 14.30 P e m b e DİZİ: K o m ş u l a r Paul Kım'ı saklandığı yerde bulur. Ama onu gerıye donmek için ıkna edemez 14.55 Haberier ve Borsa Haberleri 15.05 Pembe Dizi: Hastane Günlüğü 15.55 Haberier 16.00 Çizgi Film: Taş Devri 1630 Video Klipler 17.40 Haberier ve Borsa Haberleri 17.50 Bilim Kurgu Dizisi: Captain Power 18.20 Pembe Dizi: Santa Barbara Amy ve Bnck evienmeye karar venrler Bu arada Cario hazıne harıtası pesindedır 19.20 Komedi Dizisi: Patron Kim? 19.50 Ana Haber Bülteni/Borsa Haberleri ve CNN 20.25 Dizi: Son Kale 21.15 Haberler 21.20 Orhan Boran tle 22.15 Amerikan Gureşi 23.05 Haberler 23.10 Korku Sineması: Pirana 2 01.00 Müzik TV3 SİNEMA: KUZEY ATLANTİK HAREKATI 22.00 Ekranı savaş fîlmleri bastıKuzey Atlantik Harekatı (Action in the North Atlantic) / Yonetmen: Llyod Bacon / Oyuncular: Humphrey Bogart, Raymond Massey, Alan Hale, Julie Bishop, Ruth Gordon, Sam Levene, Dane Clark / 1943 yapımı / 122 dakika. Kültiir Servisi — îkınci Dun- ya Savaşı sürerken ticari denız fılosunda gorevli subaylann ya- şamı ve bir saldın karşısında ya- şadıkları seruven... Savaşın tum sıcakhğı sürer- ken yapılmış bır Amerikan pro- paganda filmi. Ama o>lesine us- talıkla çekilmiş ki yapımından nerdeyse yanm yuzyıl sonra, kendi turünde klasikleşmiş bir yapım olarak ilgiyle ızlenebili- yor. Aslmda ftnemli bir yönet- men sayılmayan ve oyunculuk- tan gelme Llyod Bacon'un fil- mi, daha çok, Warner Bros şir- ketinin o yıllardakı tum filmle- rinde belırgin olan prodüksiyon özellıklerini taşıyor. Bu da fil- me sanatsal açıdan bir anonım- lik, ama etki ve sevir özelliklerı açısından ilginç oğeler sağlıyor. Fılmde unutulmaz oyuncu Humphrey Bogart'ı ızleyeceğiz. Ayrıca ilginç karakter oyuncu- ları var. Bogart'la birlikte diğer subayı canlandıran, "Cennet Yolu"ndaki James Dean'ın ba- bası roluyle anımsadıgımız Ray- mond Massey, onun kansı ro- Iünde izleyeceğimiz büyük sah- ne (ve zaman zaman sinema) oyuncusu ve yazarı Ruth Gor- don, filmın diğer unlu adları. 1940'ların sınemasından il- ginç bir yansıma getiren bu film, yakın yıllarda bilgısayar- la renklendirilen fılmlerin ara- sında yer alıyor. Bu açıdan, sıyah-beyaz filmleri tumuyle dışlamışa benzeyen TRT'nin bu akşam, filmin renklendirilmış kopyasını göstermesı, şaşırtıcı olmayacak. Ne olursa olsun, sinema ve si- nema tarihi meraklıları için ol- dukça ilginç bir gosteri. 40'LARIN SINEMASINDAN— 2. Dunya Savaşı'nın tum sıcakhğı sürerken yapılmış bu Ameri- kan propaganda filtni sinema tarihi meraklıları için ilginç bir gosteri. TV 1 BİR BAŞKA GECE 21.00 5 parçasıyla Ajda Pekkan Programın bu akşamki konuğu Ajda Pekkan. Çetin Çeki'nin sorularını yamtlayacak sanatçı, ayrıca 5 parçasını seslendirecek. ANKARA (Mak Ajans) — Ulusal Radyo Televizyon kuru- luşu tarafından TRT için hazır- lanan "Bir Başka Gece" adlı program, uçuncu bölumuyle ekrana gelecek. Çetin Çeki ve Ceylan Pala>- ın birlikte sundukları progra- mın konuk sanatçısı Ajda Pek- kan. Bu bölümde Çetin Çeki ile Ajda Pekkan'ın söyleşisı ekra- na gelirken sanatçı, "Olur Ya", "Sana Bana Yeter", "Hayırdır tnşallah", "Yaz Yaz", "Ne Günler" adh şarkılarını seslen- direcek. Metinlerini Necef L'ğurlu- nun yazdığı "Melek Kanm" ad- lı mini dizinin uçıincü bölumu yayımlanacak. Her hafta başka bir konunun işlendiği "Mesela Dedik"ın me- tin yazarı Kandemir Konduk. Bu haftamn konusu ise "TV'de Sinema". Spor bölümunde Hıncal Uluç Beşiktaşlı Metin ile röpor- taj yapıyor Söyleşide aynca maçlardan görantûler de yer alıyor. Açılış törenleri ve basın toplantıları TKT'de 'ana haber' Açılış yap, 'haber' olHizmete girecek okul, temel atma töreni, sempozyumlar, üniversite açılışları, bakanlar ya da hükümetten bir temsilci katıldığı takdirde "haber" oluyor. TRT, son olarak 8 ekim akşamı TMMOB Başkanı Teoman Alptürk'ün TBMM Başkanı Kaya Erdem'i ziyaret haberine görüntülü yer verirken, ziyaretin nedeni ve içeriği konusunda hiçbir bilgi verilmedi. AYŞE SAY1N Ajda Pekkan Sinema bölümunde ise Şener Şen var. Şen ile soyleşıyi Hul- ya Koçyigit yapıyor. Bu bolum- de Şener Şen'in fılmlerinden ve özel yaşamından göruntüler de sunuluyor. "Magazın Aktualite"de yine Giıneş TeceDi gunluk yasamdan ilginç konuları kendine özgü yorumuyla ekrana getirirken, Cenk Koray'ın sunuculuğunu yaptığı "Anılannız Televizyon- da" adlı yarışma bölümunde amatör olarak çekilmiş film ve video kasetler yer alıyor. Dış kaynakh muzik bölumlerinin sunucusu İzzet Öz. Metinlerini Gani Müjde'nin yazdığı "Biz Bize Benzeriz"de yine farklı ki- şilerin benzerleri var. ANKARA — Radyo ve tele- vizyonda verilen ortaJama 20 haberin 7'si bakanlarla ilgili. Bakanlann çeşıtlı yerlerde katıl- dıklan açılış törenlen, basın top- lantüan, yazıh açıklamalan ile bultenin buyuk kısmıru kapatan TRT, sendika, meslek odalan ve sanat haberlerine son sıralarda çok kısa olarak değiniyor. Herhangi bir yerde hizmete gi- recek okul, temel atma töreni, sempozyumlar, üniversite açılış- ları, ancak bakanlar ya da hu- kumetten bir temsilci katıldığı takdirde "haber" oluyor. TRT, meslek odalan ve sendi- ka faaliyetlerine çok kısa yer ve- riyor. Bunun en çarpıcı ömeği 8 ekim akşamı Turkiye Mimar ve Muhendisler Odası Başkanı Teoman Alptürk'un TBMM Başkanı Kaya Erdem'i ziyareti konusundakı haberde yaşandı. Televizyonun 20.00 ana haber bulteninde bu haber, "TMMOB Başkanı Teoman Alptürk, TBMM Başkanı Kaya Erdem'i ziyaret etti" şeklinde göruntu eş- liğinde yayırnlanarak tamamlan- mış oldu. Haberde, ziyaretin ne- deni ve içeriği hakkında hiçbir açıklama yapılmadı. Bu arada TRT, tstanbul'da yapılan "Düşünceye Saygı- Şiddete Son" yurüyuşünu verdi. TRT ılk kez demokratik kıtle ör- gutlerinın bir araya gelerek yap- tığı protesto yuruyuşunu haber olarak değerlendîrdi. Bu habere karşın 1 ekimde universitelerin açılış törenlerine katılan 19 bakarun demecine tek tek yer verildi. Bakanlann "ri- calannı" kıramayan TRT yöne- timı, Devlet Bakanı Mustafa Ta- şar'ın Gaziantep'teki "temasla- nnı" en incc aynntısına değin kamuoyuna duyurdu. Taşar'm 5, 6 ve 7 ekim tarihlerinde, Ga- ziantep Küçük Sanayi Sitesi ve yine bu ile bağlı beldelerde tele- fon santralı açılışları, "dile getirdiği" göruşlerle birlikte ve- rildı. Istanbul Pertevniyal Lise- si'nin 60'ıncı kuruluş yıldönu- mü, ancak Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol'un burada yaptığı konuşma dolayısıyla haber ko- nusu oldu. 7 ekimde "Tiim Muhurlar Derneği" yöneticile- ri ise adını Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın kabuluyle duyurabıldi. SHP Parti Meclisi uyesi Bah- riye Üçok'un kendisine gönde- rilen bombalı bir paketin patla- ması sonucu yaşamını yitirme- sının yankıları sürerken 7 ekim tarihli haber bultenlerinde ilk haber Başbakan Yüdınm Akbu- lut'un Erzıncan'da yaptığı açık- lama oldu. TRT, Başbakan'ın Üçok'un öldürulmesi nedeniyle yaptığı açıklamasuıın ardından, Başbakan'ın Otlukbeli'nin ilçe olması nedeniyle yaptığı konuş- mayı yayımladı. Izleyici, Üçok cinayetine ilişkin gelişmeleri me- rak ederken TRT, Akbulut'la birlikte geziye katılan Ba>nndır- lık ve tskân Bakanı Cengiz Al- tınkaya ve Devlet Su Işleri Ge- nel Müdurü Ferruh Anık'ın açıklamalannı yayımladı. Uçok haberine, ancak bu aynntılann verilmesinden sonra geçilebildi. Bu arada, Istanbul'da "Dü- 'şunceye Saygı-Şiddete Son" ad- lı yürüyüşe katılan kadın der- neklerini, " b a n kadın kunı- luşlan" diye geçiştıren TRT, Turk Kadımnı Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Başkanı Semra Özal'ın faaliyetlerini aksatmak- sızm duyuruyor. Örneğin Istan- bul Üniversitesi'nin açılışında Semra Özal'a plaket verilmesi de TRT'nin kaçırmadığı aynntılar arasındaydı. Bunun gibi KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ziyareti de göruntülu olarak ge- niş biçimde haber kuşağında yer aldı. RADYOLAR RADYO 1 04.55 Açılış, program 05.00 Haberler 05.0S Turkuler geçıdi. 05.30 Şarkılar ve oyun havaları 06.00 Yurttan haberler ve de- nız hava raporu. 06.15 Cuma sabahı. 07.00 Bu- gün (Kuşak 1). OT.40 Arkasi yarm 10.00 Haberler 10.05 Bız bı, ^.Wız. 11.00 Haberler. 11.05 Reklamlar 12.00 Haberler 12.05 Gunuya- şarken. 12.55 Reklamlar ve radyo programları. 13.00 Haberler 13.15 Ozel tanıtıcı reklam prog- ramı. 13J5 Hafif muzık 13.30 Bolgesel yaym ve reklamlar (2) 17.00 Haberler 17.05 Çocuk- larla baş başa. 18.00 Haberler 18.05 Gunden gu- nt 19.00 Haberler 19.30 Yurttan sesler kadmlar topluluğu. 20.00 ^vrupa Topluluğu'na doğju 20.15 Türkçe sözlu hafıf mûzık 2030 Bestelen yaşayanlar bestelen yaşatanlar 21.00 Haberler 21.05 Turkuler ve oyun havalan 21J0 Beraber ve solo şarkılaı 22.00 Turkuler gev dv. 22J0 Çag- daş Turk sanat muzığı. 23.00 Haberler. 23.15 Ge- cenın ıçınden (3). 00^5 Gunun haberlennden özetler. 01.00 Program ve kapanış 01.05 - 04.55 Gece yayını R A D Y O Z 07.00 Açıhş, program ve haber- ler 07.05 Solıstlerden seçmeler (TSM) 07J0 Ha- berler 07.40 Turkuler ve oyun havaları 08.00 Sabah konserı 08.30 Beraber ve solo şarktlar 09.00 Haberler. 09.05 Tarıhten sayfalar 09.15 Turkuler. 09M Darıo Moreno söyluyor. 10.00 Turkuler geçıdı. 10.20 Duşünen ınsan 10.40 Turkçe sözlu hafif müzik. 11.00 Haberler. 11.05 Okul radyosu 12.00 Beraber ve sota turküler. 12J0 Dıinden bugune ses ve saz dunyamız. 13.00 Haberler 13.15 Halk çalgUanndan ezgıler 1330 Nasıl okuyalım nelerı okuyahm 13.45 Şarkılar 14İK) Yabancı dıl dersı. 14.45 Turkuler 15.00 Ha- berler 15.05 Gönül bagı 15.20 Hafif muzık 15J0 Arkasi yann. 15^0 Halk çalgılanndan ez- gıler 16.05 Okul radyosu. 17.00 Haberler. 17.05 Solıstler geçıdı (TSM). 17.30 Barok muzık 18.00 Turkçe sozlü hafif muzık 18J0 Bılım ve tekno- lojı dunyasından 18.4OTurkuler geçıdı. 19.00 Haberler 19J0 Hafıf muzık. 20.00 Beraber ve solo turkuler. 2030 Yabancı dıl dersı 21.15 Hafif muzık 2130 Yurttan sesler kadınlar topluluğu 22.00 Erkekler topluluğu. 22J0 Bır roman / Bir hıkâye. 22.45 Turküler 23.00 Haberler. 23.15 Be- raber ve solo şarkılar. 23.40 Halk çalgılanndan ezgıler 2335 Operalar. 00.55 Gunün haberlenn- den ozetler. 00.58 Program ve kapanış R A D Y O 3 07.00 Açılış, program ve haber- ler 07.05 Gune başlarken. 08.00 Sabah ıçın mu- zik. 09.00 Haberler 09.15 Sabah konsen. 10.00 Muzıkh dakıkalar 11.00 Öğleye doğru. 12i» Ha- berler. 12.15 Öğle ve muzık. 13.00 Gunun kon- sen. 14.00 Haberier. 14.15 Muzık magazın. 15.00 Konserlerden 1630 TRT tstanbul Hafıf Muzık ve Caz Orkestrası. 17.00 Haberler. 17.15 Sızler ıçın. 18.00 Studyo FM 19.00 Haberler 19.15- Müzıkte etkileşim 20.00 Pop caz 21.00 Dınle- yıcmın köşesı 22.00 Haberler 22.15 Müzik pa- letı 23.00 Çağının onculen 24.00 Gece ve muzık 00J5 Gunun haberlennden özetler. 00.58 Prog- ram ve kapanış. R A D Y O 4 07.00 Açüış, program %e haber- ler. 07.05 Turkuler ve oyun havalan 07.30 So- lıstler geçıdı. 08J» Turküler 08.15 Sarküar 0830 Türkulerden bır demet. 09.00 Haberler. 09.05 Şarkılar ve oyun havaları. 0930 Turkuler geçı- dı 10.00 Haberler 10.05 Sabahm getırdıklerı. 11.00 Haberler 11.05 Şarkılar 11.20 Turkuler. 1135 Tasavvuf musıkısı ve saz eserlen 12.00 Ha- berler. 12.05 Muzik bahçesi 13.00 Solistler ge- çidı 13.30 Yurdun dört bucağından. 14.00 Haberler. 14.05 Beraber \e solo şarkılar 1430 Turkuler 14.45 Saz eserlen. 15.00 Sızin ıçm seç- tıklerımız 16.00 Haberler 16.05 Âşıklar ve ma- hallı sanatçüarırruz 1630 Devlet korolan 17.00 Haberler 17.05 Turkuler ve oyun havalan 1730 Fasıl 18.00 Yurttan sesler 1830 Turk sanat mu- zığı dmleyıcı ıstekleri. 18.58 Program ve kapa- nış POLİS İSTANBUL „-. ,,, . Program 08.00 Gune Başlarken. 08.45 Sabahm Konuklan 09.15 Sevılen Melodıler 10.00 Ha- yatın Içinden-Her Cuma Sizlerle. 11.00 Kayıp Haberlerı. 11.05 İşte Saz Işte Söz. Solıst: Hüsa- mettın Subaşı. 1130 Bır Solist: Samantha Fox. 12.00 tstekler 13.00 Türkçe Sözlü Hafif Muzik. Solıst Ersen 13.15 Öğleden Sonra 14.15 Bir Topluluk Europe. 14.45 Btr Sanatçıyla Beraber: Guler Basu 15.10 Karayollan Trafık Kanunu. 15.15 Bulem Oral'dan Şarkılar. 1530 Kayıp Ha- berlen 1535 Turkçe Sözlü Hafıf Muzık 16.00 Beat Dunyasından Programı. 17.00 Muzik Da- ğarcığı 1730 Gun Biterken 18.15 Muzık Denin- ce. 19.00 Program ve Kapanış. POLİS TURKİYE 06^8 AçıUşveProg ram 07.00 Gune Başlarken. 07.45 Enstruman- tal Müzik 08.00 Sabahın Konuklan 0830 Yol Durumu. 0835 İşte Saz İşte Söz. Solıst: Husa- mettın Subaşı 09.00 Solıstler Geçıdı 0930 Yol Durumu 0935 Eyüp Uyanıkoğlu'dan Şarkılar. 09.55 Karayollan Trafık Kanunu. 10.00 Her Cu- ma Sizlerle (Cuma). 11.00 Bır Sanatçıyla Bera- ber. Guler Basu. 11.25 Nurten Innap'tan Turk- uler. 11.45 Kayıp Haberleri 11.50 Sızin Seçtık- lerınız. 1235 Turkçe Sözlü Hafif Müzik. Solıst: Fikret Kızılok 13.15 Haftadan Haftaya (Cuma) 14.15 Turkuler Geçıdı. 14.45 Yol Durumu 14.50 Ayşe Resener'den Şarkvlar 15.10Muzik Dunya- sı 16.10 Kayıp Haberlen. 16.15 Muzık Dağar- agı. 16>15 Talıp Ozkan'dan Turkuler. 17.05 Turk- çe Sozlu Hafıf Muzık M2S Gun Biterken - Mıs- ralarda Gezıntıler (Perşembe) 1İJ90 Program ve Kapanış. TJC İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZAŞYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DUYURUSU Aşağıda özellikleri belirtilen kapalı zarf ile teklrf alma yörrteminçteki ihale ile ilgilenen- ler, ihale dosyasını İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİÇARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI- nda gûrebilir ve dosya bedelini İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ merKez veznesine yatırarak alabilirler. isteklilerin şartnameye uygun hazıriayacakiarı kapalı teklıf mektuplarını ihale tanhin- de saat 11.00'e kadar aşağıda belirtilen adreste GENEL EVRAK MÜDÜRLÜĞÛ'ne gırış, tarih ve numarasını içeren alındı makbuzu karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklif zarfları saat 14.00'te ihale Komisyon Başkanlığı'nca açılacaktır. İSKİ NO: İŞİN ADI Y-8612 Araç kiralanması işi Y-8632 Dorse yapım işi T-8583 1 adet elektro motopomp grubu \A8258 5400 m» stabilize alımı KEŞİF BEDELİ 18&920.000 100.000.000 85.000.000 7S600.000 İHALE TARİHİ 25.10S90 26.10.990 31.10.990 01.11.990 GEÇİCİ TEMİNAT DOSYA BEDELİ 9.446.000 60.000 5.000.000 30.000 4.250.000 a780.0O0 25.000 25.000 Not: 1- Poetadaki gecikmeter dikkate alınmaz. 2- İSKİ 2686 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta, di- ledigine kısmen veya tamamen yapmakta, uygun bedelin tespit ve takdırinde serbesttir. ADRESİ: İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aksaray Meydanı 34410 Aksaray-İSTANBUL TEL: 588 38 00 (35 hat) TELEX: 23923 ISU-tr FAX:588 38 83 BAjĞ-KUR GENEL MÜDÜRLÜK SİTESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI 5 EKİM 1990 TARİHİNDE SONUÇLANMIŞTIR 1. ÖDULIİ KAZANAN: Menh KARAASLAN, Murşıt GUNDAY 2. ÖDÜLÜ KAZANAN: Orhan GENÇ, Vturat ARTU 3. ÖDÜLÜ KAZANAN: Yüksel ERDEMtR, Mete OZ, Mehmet SOYLU. 1. MANSİYONU KAZANAN: Cem AÇIKKOL 2. MANSİYONU KAZANAN: Uraut INAN 3. MANStYONU KAZANAN: Cengiz GENÇATA, A>our GENÇATA 4. MANShONU KAZANAN: Ahmet YERTUTAN, Suleyman BAYRAK 5. MANSİYONU KAZANAN: Fıliz ERKAL, Coşkun ERKAL Soz konusu yanşmaya ait projeler 15 Ekim - 29 Ekim 1990 tarıh- leri arasında mesaı saatleri içınde Bağ-Kur Genel Mudurluğü Ata- turlt Bulvarı Devreshan No. 7^ Kat 7 Kızılay-Ankara adresinde ser- gilenecektır. Basın: 36365 MEHMET GÜMÜŞ KONSERİ Gülyangını Ömrümüz -2- SAMSUN KONSERİ Yer: Neco Gazinosu, Tarih 20 Ekim 1990 Saat: 19.00 Biletler Antik Müzik l-ll Çiftlik Tek Partiden Çok Partiye? • ANKARA (Mak Ajans) — Mehmet Ali Birand'ın hazırlayacağı "Tek Partiden Çok Partiye Geçiş" adlı belgesel için TRT Yönetim Kunılu butçeyi onayladı. 6 veya 7 bölum olarak çekilmesi düşunülen belgesel için bazı siyasilerden randevu alınmaya başlandı. Dizide 1946 yılından başlayarak 1990'a kadar Türk siyasi hayatı, tum olaylan ve başrol kahramanlanyla kamuoyunun gözü önüne serılecek. Söz konusu belgesel için bir yapım masası kuruldu. Masanın başına ise Haber Dairesi'nin tecrübeli yönetmenlerinden Musa Çözen getirildi. Programın hazırlanmasında "32. Gün" ekibmden Can Dündar, Bulent Çaplı, Sena Merter, Nese Burgaz da görev alacak. En büyük sıkıntının görsel doküman bulunmasında çekildiği belirtilen belgesel için film arşivleri ve genel kurmay kütuphaneleri de taranacak. Donemin kişıleri veya yakınlarına ulaşılacak. Sayım günü sıradan ekran • ANKARA (Mak Ajans) — TRT, bu yıl tüm yurtta nüfus sayımının yapılacağı pazar gunu, özel bir eğlence programı hazırlamazken, daha önce Antalya Altın Portakal Film Festivali dolayısıyla burada birer konser veren sanatçıları banttan ekrana getirecek. Muazzez Abacı, Sezen Aksu, Yeni Turkü ve Ajda Pekkan'ın yer alacağı programda sanatçılar 4'er parçalannı seslendirecekler. 'Bir Kelime Bir İşlemPfînali • ANKARA (Mak Ajans) — "Bır Kehme Bır Işlem" programmdaki "işlem tamam" sozunun Pamukbank reklamlarında kullanılması üzerine yapımcı Nazmi Kal, 21 ekimden başlayarak "tam sonuç", "yaklaşık sonuç" sözlerinin kullanılacağını açıkladı. Nazmi Kal, sözlerini çaldığı iddiasıyla bankayı mahkemeye vereceğini söylemişti. öte yandan "Bir Kelime Bir tşlem"e değişik bir flnal dûşıinülüyor. Nazmi Kal 31 aralıkta 52'si yayımlanacak final yanşmasının yılbaşı gunu ve canlı yapılabileceğini belirtti. "Bir Kelime Bir lşlem"de şu anda 4 tane finalist yarışmacı bulunuyor. Bunlar: Hakan Dizdar, Levent Alyanak, Erdinç Kayıkçı, Bahattin Güner. Final programında 12 soru sorulacak, yarışmanın para odulunttn kat sayısı da arttırılacak. Final programında, her yanşmacı tüm sorulara cevap verdiği takdirde 2 milyona yakın para ödülü kazanabilecek. Verici ve aktancılar • ANKARA (AA) — Malatya'mn merkez ilçesindeki "Malatya TV 1-2" ve Kars'ın Iğdır ilçesindeki "Iğdır TV 1-2" aktancıları ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki "Duvertepe TV 1-2" vericisi hizmete girdi. PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 100 watt gıicündeki "Malatya TV aktancısı" TV-1 programını VHF bandı 9. kanaldan, TV-2 programını UHF bandı 36. kanaldan yayımlanacak. 100 watt gücundeki "Duvertepe TV vericisi" ıse TV-1 programını VHF bandı 5. kanaldan, TV-2 programını da VHF bandı 11. kanaldan yayımlayacak. 1000 vvatt gucundekı "Iğdır TV aktarıcısı" TV-1 programını UHF bandı 33. kanaldan, TV-2 programını UHF bandı 36. kanaldan yayımlanacak. Acıklamada. Malatya il merkezinde oturan vatandaşlann TV-1 ve 2 yayınlarını iyi izleyebilmeleri için VHF ve UHF bandına uygun anten kullanmaları, antenlerini Yıkıkhan Tepesi'ne çevirmeleri gerektiği bildirildi. BUGÜN • Gece Sineması: Kaç Kaçabilirsen TV1, 00.30 Virginıa Lively Stone"un yönetmenliğinı yaptığı filmin başlıca rollerini Martin Landau ve Yvette Nipar paylaşıyorlar. Beverly Hills'te dokuz kadını ölduren bir katilin uzerine kurulu gerilim filmı, "Gece Sineması" kuşağının son derece "onemsiz" filmlerinin arasına girmeye aday.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog