Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/18 SPOR 19 EKİM 1990 Böylesinefarklı bir sonuç beklemediğini söyleyen Piontek: Suçu kendımizde arayalım r ^S.İrlanda yenilgisi sonrası yurda Tdönen (A)" Milli Futbol Takımının Pteknik direktörü Sepp Piontek, kadroda bazı değişiklikler yapacağını belirtti. Alman çalıştırıcı, "Kolay goller yedik, sonucu 1-1 ya da 2-1 düşünrnüştüm. Skor benim için sürpriz oldu. İrlanda fizik üstünlüğünü çok iyi değerlendirdi" dedi. HAKAN AKARSU Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçında Irlanda'ya 5-0 yenilen milli takım yurda döndü. Dün akşam 19.00'da Atatürk Havalimanı'na inen milli takım kafilesinin çok üz- gün olduğu gözlendi. Havali- manında yaptığı açıklamada Pi- ontek "hakemlerin yanlış karar vennesine rağmen sonuca elki eden faktörleri kendimizde aramalıyız" dedi. Sözlerine "Tabii ki yanlış kararlar oyuna etki eder. Ama bunları bahane etmek yaniış olur. Biz kendimizi degiştirmek zorundayız, bunu öğrenmek zorundayız. Ve ne yaparsak daha iyi olur, bunu düşunmeliyiz" şeklinde devam eden teknik direktör Piontek, sonucun bu şekilde olacağını tahmin etmedığini açıkladı. Oyunun genel bir kritiğini de yapan Alman teknik direktör ilk 15-20 dakika iyi mücadele ettik- lerini söyledi. Sonucu rakibin fi- ziki ve hava toplarındaki etkin- liğine bağlayan Piontek, maçın genel görünüşünü şöyle değer- lendirdi: "İlk 15-20 dakika iyi mücadele ettik. Ama fizik açı- sından bizden çok üstündüler. Girdigimiz biitün mucadeleleri kaybettik. Genel olarak defan- 2-1 olarak düşunmüştâm. Birin- ci goltt çok kotu yedik. Ardın- dan atagunızda penaltı pozisyo- nu geldi. Bunun hemen ardın- dan ikinci golii yedik. Devrede forvete iki oyuncu alarak gole gjdebüecegimizi düşünmüştüm. Ancak oyunun devam eden da- klkalannda bunun işe yarama- dıgını gördük. Buodan çok da- ba iyisini yapabilecegimizi tah- min ediyordum. Skor benim için sürpriz oldu" şeklinde de- vam etti. Ekibin iskeletinin tam olarak ortaya çıkmadığını da söyleyen Piontek, birtakım de- ğişiklikler gerektiğini de acıkla- maktan çekinmedi. Terim: Saha berbaüı Milli Takım antrenörü Fatih Terim ise hakemin ters kararla- rının oyunculann moralini boz- duğunu, saha faktöninün de unutulmaması gerektiğini vur- guladıktan sonra "Bu saha rag- bi maçlannın oynandıgı bir sa- ha. Top çok fazla sekiyordu. Aynca yagan yağmur saha ze- minini kaygan bir hale getinniş- ti. Çimier ise normalden çok da- ha uzundu. Maçın bu sahaya verümesine bir anlam vereme- dik" dedi. Aynca Fatih Terim aslında ilk 15 dakika çok iyi oy- nadıklannı söyledikten sonra sunın hücumlarda 6-7 kişi olma- "İlk gol buyük bir şanssızlık so- sına rağmen kafa loplannı on- nucu geldi. Daba sonra penal- lardan alamadık. Bu üstunlük onlara daha iyi oynama şansı yarattı. Zaten Ingiliz adalannın futbolu fiziki iıstünlüğe bağlı bir futbol. Bundan yararlanan İr- landa topu devanilı havadan oy- nayarak bizi oyundan duşür- dü." Gazetecilerin sofduğu "3-5-2 sisteminde bir degişiklik yapacak mısıoız" şeklindeki so- ruya Piontek, "Onlar bizden fi- zik olarak üstundü. Havadan oynandığında topları onlardan alamadık. Kafa toplarına kesin hâkimiyetleri vardı. Sistemin degişmesi bu toplarda ustünlü- FUTBOLCULARIN ELİM SIKTI — İrlanda donüşü havaalanında futbolculann teker teker elini sıkan Teknik Direktör Piontek, lig maçları için de başarılar diledi. Piontek, S.İrlanda maçının yo- nımunu yaparken, 5-0'lık yenilgiyi beklemediğini ve bu farklı skonın kendisini şaşırttığını belirtti. Piontek, takımda bazı değişiklikler yapacağını da söyledi. BAKAN ÜZGÜN Milli takım 5~0'lıkskoru hak etmedi Spor Servisi — Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Ba- kanı Ismet özarslan, Milli Takımın S.İrlanda karşısında aldığı farklı yenilginin yoru- munu yaparken, "Bu sonucu hak etmedik" dedi. Hakemin taraflı yönetim göstermesinin futbolcuların moralini bozduğunu belirten Bakan özarslan, sahanın da futbol oynamaya elverişli ol- madığını söyledi. Bakan özarslan konuşma- sına şöyle devam etti: "Mmi Takım 5-0'hkyenü- giyi hak etmedi. Futbolcular ellerinden gelen gayreti gös- terdiler. Gerçekten güzel fut- bol sergilediler. Ancak, hake- min bariz taraf tutması ve verdiği kararlann yanhşhğı yüzünden futbolculann mo- ralleri bozuldu. Saha çok bal- çıktı ve maç öncesindeki bazı hatalar yenilginin hazırlan- masında etken oldu. Bence, bu yenilgi bir yerde kamçı da olacaktır." Bakan Özarslan, grubumuz- daki diğer maçlarda başarılı sonuçlar almak için mücade- le edileceğini vurguladı ve "tnanıyorum ki teknik kad- ro ve futbolcu arkadaşlar bu yenilgiyi bize unutturacaklar- dır. Daha sonraki maçlarda başarılı sonuçlar almak için mücadele edecegiz" diye ko- nuştu. tımızın verilmemesi futbolculan etkiledi. Bu arada İrlanda Milli Takımı fizik üstünlüğünü kulla- narak bize hava (oplannı hiç bı- rakmadı. Bu sonucu tahmin et- miyordum" şeklinde konuşur- ken, skorun büyük bir sürpriz olduğunu ve bu skorda sahanın ve hakemin büyük etkisi oldu- ğunu açıkladı. Fatih Terim, Piontek'le yıl- madan çalışmalara devam ede- ceklerini belirtirken, "Şimdi önemli bir Polonya maçı var. Çalışmalanmızı o maç için sür- düreceğiz. İnanıyorum ki, Po- lonya maçı bize bu yenilgiyi unutturacak" dedi. FEDERASYON BAŞKANI ERZİK VE FUTBOLCULAR AYNI GÖRÜŞTE: Hakem sonucu etkilediARİF KIZILYALIN ğümüzü arttırmaz. Sisteme de- v*m edecegiz" yanıtını verdi. Yine gazetecilerin "Milli takım _ . . . . . . . • •• Irianda karşısında istediğiniz Pıontek'ten teşekkur oyunu çıkariü mı" şeklindeki sorusuna Piontek, "bu sonucu tahmin etmiyordum dognısu" dedikten sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Kolay goller yedik. Ben sonucu aslında 1-1 ya da TüRK Konuşmadan sonra Piontek'- in alanda dolaşarak bütün fut- bolculan tek tek bularak onlarla tokalaşıp teşekkur etti ve lig maçlannda başarılar dilediği gözlendi. "tsveçli Hakem Fredricksson, inanılmaz hatalar yaptı, Mazeret değil ama hava şart- lan ve kaygan zemin de Irlanda'nm lehiney- di..." Bu sözler, dun yurda dönen Futbol Fe- derasyonu Başkanı Şenes Erzik ve milli fut- bolculara ait. S.İrlanda karşısında alınan farklı yenilgi sonrası üzgün bir biçimde ts- tanbul'a gelen Başkan Erzik ve futbolcular, Avrupa futbol şampiyonası grup elemele- rine beklenilenin aksine çok kötü başladık- lanm belirterek Hakem Fredricksson'u "ta- raflı maç yönetmekie" suçladılar. irlanda donuşu Atatürk Havaalam'nda maçla ilgili görüşlerini açıklayan Futbol Fe- derasyonu Başkanı Şenes Erzik, "Hava ko- şullan tam trlanda'nın istediği gibiydi. Kay- gan zemine karşın fulbolcularırnız ellerin- den geleni yaptılar. Kaygan zemine de alış- kın degildik. Top kontrolünün çok kötü ol- dugu bu alanda sahaya daha alışık olan İr- landa attığı gollerle maçın sonucunu lehine çevirdi" dedi. tsveçli Hakem Fredricksson- un da çok kötu bir yönetim gosterdiğine de- Sercan'ın ceza alanı içinde düşürülüşünün kesinlikle penaltı olduğunu söyleyen Şenes Erzik, "Taraflı tarafsız herkes aynı görüşteydi. Bu pozisyon maçın kaderini değiştirdi" dedi. ğınen Başkan Erzik, "İnanılmaz hatalar yaptı. En biiyuk hatayı da maçın kader anında skor 1-0'ken yaptı. Sercan'ın düşü- riilüşunde penaltıyı vermesi şarttı. Taraflı tarafsız herkes bu görüşteydi. Penaltıyı ver- mediği anda oyunun tum kaderi değişti ve farklı yenilgi Ue sahadan aynldık" diye ko- nuştu. S.İrlanda karşısında ayakta kaJabilen tek futbolcumuz olan Şifo Mebmet hakem ve zeminden yakındı. "Şanssızdık, bir de 1-0'ken Sercan'a yapılan penaltı vardı. Eğer bu penaltı verilseydi maçın kaderi değişe- bilirdi. Zemin çok kötüydü. İrlandalılar alı- şık olduklan için topa daha iyi sahip oldular" diyen Mehmet Irlanda'yı rövanş- ta yenebilecek güçte olduklarını da belirt- ti. Kaptan Rıza ise maç sonrası üzüntüden ne yapacağını şaşırdığını vurgularken, "Ma- zeret degfl ama hakem çok kötüydü. Penal- tının verilmeyişi takımımızın moralini boz- du. Eğer o golü bulsaydık havava girerdik" diye konuştu. Savunmada gorev yapan Ke- mal de hakemi suçlarken, "Hakem taraflı bir yönetim gosterdi" dedi. Kaleci Engin ise, maçla ilgili olarak konuşmayacağını açık- ladı. USULUDENEME FulhcurCdan Seümiye'ye HALİT DERİNGÖR Adı Steve Watts. Yirmi bir yaşında, 1.85 boyunda, futbol oynayabilecek iyi bir fiziksel yapıya sahip. 1988-1989'da İn- giltere'nin ikinci lig takımlarından Fulham'da oynamış. Ba- basmın ismi de Jim NVatts. 1940-1960 yıllarında Ingiltere'nin Chelsea, F.C. Quinspark Ranger F.C., Hayes F.C, takımların- da sol açık oynamış. Yani bir anlamda Steve Watts'in sola- çıklığı, babadan intikal etmiş. Işte bu çocuk Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için bir ah- babının yardımı ile kulübe geliyor. Arada ne bir aracı ne de birtefeci var. Böyle olduğu için de antrenmana çıkabilmek amacıyla tam bir hafta kulubün kapısını aşındınyor. Ama bir türlü antrenmana çıkmayı basaramıyor. Son olarak geçen salı günu Dereağzı antrenman tesislennde Menajer Selim Soydan ve Antrenör Erol Togay'la tanıştırılıyor. Bu iki sorumlu, ço- cuğu şöyle bir suzdukten sonra denenmesı için Nedim Gü- nar'a devrediyor. Acaba bu iki futbol adamı, bir kavun gibi bu çocuğu koklayıp da iyi bir futbolcu olamdığım anladılar mı? Bilemiyoruz!.. F.Bahçe'ye "denenmek" için gelen 21 yaşındaki Ingiliz futbolcu Steve Watts, A takımla antrenmana çıkarılmayıp Selimiye'nin toprak sahasına götürüldü. Zemini gören Watts, "Burada çocuklar bile oynamaz" dedi. Aynı gun, amator takım antrenörü Nedim Günar, bu ya- bancıyı denemek için Selimiye'nin tozlu toprakh sahasına go- türuyor. Bu durum karşısında, Nedir Günar'a, "Bu futbolcu neden seninle antrenmana çıkıyor" diye sorunca, "Ben de bil- miyorum, profesyonel takım için getiriliyor. bana havale edi- yorlar, hem de böyle bir sahada" diye yanıt veriyor. Daha sonra Steve VVatts'la konuşuyomz. Çocukcağız şaşkın şaşkın toprak sahaya bakıyor, sonra da "Hayatımda ilk kez bir top- rak sahada oynuyorum" diyor. Daha sonra da "İngiltere'de böyle bir sahada çocuklar bile top oynamazlar" diye konuş- masını sürdürüyor. Steve NVatts, sahadaki görunümü ile tipik bir tngiliz fut- bolcusu, raket gibi bir sol ayağı var. Sol taraftan sağa isabet- li kontr paslar atabiliyor. Özellikle tek pas yapmada çok başarılı. Bugun olmasa da ilerisi için umut veren bir futbol- cu. Ne var ki Fenerbahçe yıllardan beri transfer mafyalarının ağına düşmüştür. Bu kimseler Batı'nın çaptan düşmuş, yaş- lanmış, kırk bahann çiçeğini koklamış futbolculannı allayıp pullayıp Fenerbahçe'ye transfer ettiriyorlar. Buna yıllardan beri engel ojunamıyor. Ucuz futbolcular hiçbir zaman kabul gör- müyor. Steve Watts hakkında konuştuğum yönetim kurulu üyelerinden Erol Pars da "Ağabey hiç kafanı yorma, ucuz fut- bolcu alınmaz" demekle bu düşuncemize hak veriyor. K.Yaka hazırlıklarını tamamlayan F. Bahçe, bugün gidiyor Rıdvan Izıııir kadrosunda NECMİ GÜLÜMSEL Trabzonspor yenilgisinden sonra futbolculara verilen ceza nedeni Ue Kaleci Toni Schumac- her, B.Şenol ve Müjdat antren- man öncesi Teknik Direktör Hiddink ile görüştüler. Futbol- cular, Guimaraes'i elediklerive primi hak ettiklerini savunurken dondurulan transfer alacaklan- F.Bahçe Teknik Direktörü Hiddink, Rıdvan'ın uzun bir aradan sonra kadroya alınması ile ilgili olarak, "Bu durum F.Bahçe ve Türkiye için bir zaferdir" dedi. nın da ödenmesini istediklerini söylediler. Futbolcular bu para- yı hak ettiklerini, cezanın yersiz olduğunu söylerken bu cezaya anlam veremediklerini açıkladı- lar. Hollanda'dan dönen Hiddink antrenör Erol Togay ile birlik- te takımın başında antrenmana çıktı. Antrenmandan önce yak- laşık 25 dakika futbolcularla konuşan Hiddink, Karşıyaka maçının çok önemli olduğunu söyledikten sonra, "Iigde yolu- muza devam etmemiz için bu maçı kazanmamız şart. Zor bir haftaya giriyoruz. Bu arada önümüzde bir Atalanta maçı var, dikkatli olun" dedi. Ayn- ca Hiddink bu maçtan mutlaka 3 puan almalan gerektiğini de futbolculara üstüne basarak söyledi. Teknik Direktör Hiddink Rldvan'ı kamp kadrosuna al- masına rağmen onun oynama- sından yana olmadığını açıkla- dı. Rıdvan için yapılan planlar olduğunu söyledikten sonra söz- lerine devam eden Hiddink, "Aylar önce onun oynayacagı- na kimse inanmıyordu. Ben ise onun oynayacağına inanıyor- dum, doktorlann yardımı ve kendi inancı sayesinde bunu ba- şardı. Kendi isteği ve azmi Ue oynayacak duruma geldi ve nor- mal olarak artık oynamak isti- yor. Bu durum Fenerbabçe ve Türkiye için bir zaferdir. Onu kampa aldım, ancak bir saat er- ken oynatmaktansa bir hafta geç oynatmayı tercih ederim" dedi. Karşıyaka maçı için son kez çalışan Fenerbahçe takımı bu- gün öğleden sonra saat 14.00'te Izmir'e uçuyor. BASKETBOL LIGfNDE BUGUN IKI MAÇ VAR RBahçe-Tbfctş, G.Samy-Ç.Ova Zirve mücadelesi yapan Tofaş Sas ile ligin güclü ekibi Paşabahçe saat 17.30'da, Galatasaray ile Çukurova da saat 19.00'da Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda karşı karşıyagelecekler Spor Servisi — Türkiye Erkekler 1. Basket- bol Ligi'nde bugün iki karşılaşma oynanacak. Pazar günü nüfus sayımı nedeniyle basketbol- da maçlar bir gün öne alındı. Buna göre Istan- bul Lütfi Kırdar Spor Salonu'nda ligin iyi trans- fer yapan takımlarından Paşabahçe, ligin yenil- mez takımlanndan olan ve oturmuş kadrosu ile yeni transferleri iyi kaynaştıran Bursa ekibi To- faş SAS'la karşı karşıya gelecek. Bu önemli kar- şılaşma saat 17.30'da başlayacak. Günun diğer önemli karşılaşması da aynı salonda Galatasa- ray ile Çukurova arasında. Ligde oynadığı 4 kar- şılaşma sonunda ligin orta sıralannda yer alan Beşiktaş ve Kolej'e, ardından da geçen hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yenilen San-Kjrmızıh ekip, bu maça dönüm karşılaşması oiarak bakıyor. Ligde tek yenilgisini Fenerbahçe'den alan Çuku- rova ise Galatasaray'ı yenmeye çalışacak. Ligin en iyi transfer yapan takımı Çukurova, Galata- saray'ın serbest bıraktığı Emir'i de kullanarak galibiyet arayacak. Bu maçın başlama saati ise 19.00 Avrupa Tekvando Şampiyonası 2 bronz hazandıkAARHUS (Cumhuriyet) — 8. Avrupa Tekvando Şampiyo- nası, Danimarka'nın Aarhus kentinde devam ediyor. Türk sporculan akşam seansında yaptı kları karşılaşmalarda 2 bronz madalya aldı. Gençlerde, 58 kilo Atflla Dönmez, 1. turda Fransız Eric Labrunie'i 3-0 yendi. 2. turda Alman Kai Beibesheimer'i sayı ile yenerek yarı finale yukseldi. Yarı finalde Danimarkalı Eskil Berger ile karşılaşan Dönmez, rakibine yenilerek bronz madal- yada kaldı. Bayanlarda 70 kiloda Havva Yahşi, 1. turu maç yapmadan geçti. 2. turda Yunanlı Trikov- li'yi 2-0 sayıyla yenerek yan Fı- nale yukseldi. Yan finalde Nor- veçli Gunhid VVallden'e 2-0 sa- yı ile yenilen Yahşi, 2. bronz madalyanın sahibi oldu. KKTC'ye engel Bu arada KKTC tekvando takımının Avrupa Şampiyona- sı'na katılması Rum-Yunan de- legeler tarafından engellendi. Avrupa Tekvando Birliği'ne başvuran Yunan ve Rum dele- geler, KKTC'nin ihraç edilip müsabakaiara katılmamasını istediler. Efes'e Beslen çelmesi Beslenspor: 70 Efes PUsen: 65 SALÖN: Kamil Ocak HAKEMLER: Suat Yahyabe- yoğlu (4), Alper Mütevellioğlu (4). BESLENSPOR: Cüneyt (5) 2. Behçet (5) 5, James Lee (7) 25, Mustafa (5) 9, Gaa (6) 14, Fevzi (4) 4, Nedim (6) 11, Hakan (4). EFES PİLSEN: Altar (6) 7, Ta- ner (6) 5, Cenk (5) 8, Volkan (5) 7, Saner (5) 11, Danny Ray Jo- nes (15) 10, U/uk (5) 7, Oktay (4). İLK YARI SKORU: 43-35 Bes- lenspor lehine GÖZLER PREKAZİDE — Rotariu'nun ani sakatbguun arrandan G.Saray'da gözler Prekazi'ye çevrildi. (Fotograf Mustafa Ersoy) Rotariu sakat Koçeski gelmiyor G. Saray Teknik Direktörü Mustafa Denizli milli takımın S.İrlanda karşısında aldığı yenilginin yorumunu yaparken "Teker kırıldıktan sonra yol göstermek kolay. Yaygaraya gerek yok. Herkes görevini yapmak için çalıştı" dedi. MUSTAFA ERSOY Galatasaray'da Rotariu, Bur- saspor maçında oynamıyor. Polonya'dan beklenen Koceski, kulübu izin vermediği için İs- tanbul'a gelemiyor. Galatasaray'ın büyük kozu Rotariu'nun önceki gün Ro- manya'nın Bulgaristan'la yaptı- ğı maçta yüzüne tekme yiyerek 3 dikiş atıldığı öğrenildi. Gala- tasaray'ın dış işler sorumlusu Aldo Elagöz'ün Romanya'dan telefonla göruştüğünü söyledi- ği Rotariu, yarın oynanacak olan Bursaspor maçında da ta- kımındaki yerini alamayacak. Rotariu'nun yüzüne yediği tek- me sonucu üst dudağına 3 di- kiş atıldığı ve bu yüzden yemek yiyemediği öğrenildi. Galatasaray'ın üçüncü ya- bancı için düşündüğü ve tema- sa geçtiği Polonyalı futbolcu Koceski'nin, kulübunden izin alamadığı için gdmeyeceği öğ- renildi. Leiga Varşova Kulübü yoneticilerinin hafta içinde Av- rupa Kupası maçlan olduğu ge- rekçesiyle göndermeyeceklerini açıkladığı Koceski için Galata- saray yine bekleme konumuna geçti. Galatasaray'a yakın çey- reler Koceski'nin transferinin çok zor olduğu görüşünü savu- nuyorlar ve halen Florya'da antrenmanlara çıkan Pena ile sözleştne imzalanacağını belir- tiyorlar. DenizlhTekerlek kınldı, yol göstermek kolay Galatasaray Teknik Direktö- rü Mustafa Denizli, milli takı- mın trlanda karşısında aldığı 5-0'lık mağlubiyeti değerlendi- rerek "Tekeriek lanldıktan son- ra yol göstermek kolay olur" dedi. Denizli şöyle devam etti: "Bu 5-Oiık yenilgiden sonra te- lefonlar çalacak, bazı anketler yapılacak. Ama asıl sorulması gereken soıu, bizim bu teknik kadroyu isteyip istemediğimiz- dir. Piontek ve Fatih Terim'in kalitesi biliniyor. Ikisi de başa- nlı olmak için çalışıyorlar. On- lar kendileri gelip bu masaya oturmadılar. Onlann oraya eel- mesini isteyen birileri ve bizler varız. Şimdi hiç tenkit yapma- nın zamanı degiL OlabUdignı- ce yapıcı eleştiriierde bulunma- hyız. Yaygaraya gerek yok. Milli takımda herkes görevini yap- maya çalıştı. Bülent için soyle- yecek fazla bir şey yok, çttnkö ilk defa milli oluyordu." Mustafa Denizli, gruptaki şansımızla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Gnıplar yapıhrken takımlar tombaladan çıkmıyor. Herkes belli bir klasmana göre gnıpla- ra yerleştiriliyor. Türkiye, guç- süz taluinlann bulundugu klas- mandan bu gnıba girdi. Şimdi bizim yapabüeceğimiz, klas- mandaki sıralamamızı yükselt- mek. Diger rakiplerimizi gör- dük, ne olduklarını biliyoruz. İngiltere ve Polonya taş gibi ta- kımlar." B. Savaş Konya'ya Galatasaray'ın kiralıklar lis- tesinde bulunan B. Savaş, dun Konyaspor'la anlaştı. Savaş ya- nn Konya'ya gidecek. Genç ta- kımdan gelen Zekir ise Eskişe- hirspor'la anlaştı. Bu arada Teknik Direktör Mustafa De- nizli, yüzüne dikiş atılan Rota- riu'nun dışında Bursaspor ma- çında sakatlıklan suren Erhan ve Mustafa Yücedağ'm da oy- namayacağını belirtti. Sarı- Kırrruzılılar yann sabah Bursa- ya helikopterle gidip aynı gün geri dönecekler. Teknik Direk- tör Mustafa Denizli, helikopter yolculuğunun kendileri açısın- dan daha iyi olacağını söyledi. Saint Joseph OPEN Spor Servisi — Saint Jo- seph'liler Derneği tarafından düzenlenen tenis turnuvası ya- rın başlayacak. Lisanslı ve li- sanssız 250 sporcunun kaydının yapıldığı turnuvada, 30 yaşın ustü ve altı çiftler ve karışıklar bir hayü ilgi gördü. Saint Jo- seph'liler Derneği'nin kortun- da yapılacak turnuva, 30 ekim- de sonuçlanacak. BASKET YORUM AHMET KURT Gariplikler Basketbol A Milli Takımımızın başantrenörü kim? Meh- met Baturalp... Murat Didin ne? A Müli Takım yardımcı ant- renörü. Neden başantrenörün bulundugu bir ortamda bile te- levizyon mikrofonunu yarduncı antrenöre uzatır ki? Piontek- Terim ikilisinden mi alışmış? Haydi televizyon bir yanlışlık yaptı, yardımcı antrenörü ekrana çıkardı diyelim, Didin'in Baturalp'ten hiç söz etmeden tek yetkili gibi konuşması ga- rip değil mi? Disiplin misiplin, falan filan... Bizim tanıdığı- mız Batur Hoca'nın basketbol felsefesi disiplin üzerine ku- rulu değildir. Baturalp, oyunculann yeteneklerini ön plana çıkaran serbest basketbolu sever ve oynatır. Ya ellisinden son- ra Batur Hoca değişti ya da Didin meydanı boş buldu, bildi- ğini okuyor... "Disiplin"cüerin ilk kurbanı Levent Topsakal oldu. Gö- receğiz bakalım! Disiplin mi önemli, Avrupa takımlarının cemberine yirmi sayı bırakmak mı? Geçen yıl Efes Pilsen for- ması ile Avrupa'da tutulamayan, bu sezon Hüsnü ile uyum içinde ligin tozunu atan Levent Milli Takımda yok. Neden? Çünkü biz disiplinsiz sayı istemezüüük! Garip... Galatasaray da disiplinsiz sayı istemeye istemeye bu hale geldi. Son iki sezonda Fenerbahçe karşısında galibiyeti yok. Işin garip yam ise Akagün'ün hâlâ işbaşında oluşu. Ama ne- den olmasın? Basında aleyhinde yazı çıkmadığı gibi, yüzüne gözüne bulaştırdığı son Fenerbahçe maçının ardından bile "Akagün ne yapsın" diye borazanlar çalınıyor. Ne mi yap- sın? Rahat bıraksın şu takımı. Oyunun başında iki oyuncu- yu tamamen bırakmak gibi cinliklerle uğraşmasın. Takımı- na güvensin, oyunculanna güvensin. Basketbolcu piyon de- ğildir. Daha yazalım mı? Dilerseniz özetleyelim: AkagUn ken- dine oynamayı bırakıp, maaş aldığı takıma doğru dürust ant- renörlük yapsın... Basketbol antrenörü olarak inanılmaya- cak hatalar yapmasına rağmen Akagün'ün haJkla ilişkiler konusunda başarılı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Li- gin en fazla sayı yiyen üç takımından biri olan Galatasaray'ı savunma takımı olarak yutturmak için iyi bir ilüzyonist ol- mak gerek. Kimisi yutuyor, Galatasaray saNiınmasına alkış tutuyor; kimisi yutmuyor, ama yine de yazmıyor. Neden mi? Ben Akagün olsam nedenini duyunca utancımdan evden çık- mazdım. Fenerbahçeli basketbol yazarlan Akagün aleyhine yazı yazmıyorlar çünkü; "Akagün gıderse her seferinde Ga- latasaray'ı nasıl yeneriz" diyorlar. Garip, ama gerçek... TV 2'de ekranda Grekocular mindere çıkıyor ROMA (Cumhuriyet) — Dünya Grekorornen Güreş Şam- piyonası bugün İtalya'nın Roma kentinde yapılacak olan müsa- bakalarla başlayacak. 3 gün sürecek olan şampiyo- naya katılacak olan grekoromen milli takımında şu güreşçiler bu- lunmakta: 48 kilo: Ömer Etmas, 52 kilo: Remzi Öztürk, 57 kilo: Ahmet Bayraktar, 62 kilo: Hü- seyin Demirtaş, 68 kilo: Uğur Öztürk, 74 kilo: Erol Koyuncu, 82 kilo: Hakkı Başar, 90 kilo: Tahir Yılmaz, 100 kilo: Osman Yapar, 130 kilo: Şaban Donat. Dünya Güreş Şampiyonası- nın bugünkü müsabakalan tele- vizyonun 2. kanalından 00.101 dan itibaren yayımlanacak. Gunün programı VOLEYBOL İstanbul (Burhan Felek): 12.00 THY - Yeşilyurt (bayan), 13J0 Arçelik - Galatasaray (ba- yan), 16.00 Fenerbahçe - Paşa- bahçe (erkek 1. lig), 17.30 Arçe- lik - Galatasaray (erkek 1. lig), İstanbul (Caferaga): 16.00 Ecza- cıbaşı - Pınar (bayan), 1730 İs- tanbul Üni. - Karşıyaka (bayan), Ankara (Sefa'm Sırn): 12M Em- lakbank - ENKA (bayanjr*-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog