Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/12 EKONOMÎ 19 EKİM 1990 DÖVİZ KURLARI 19EKİM19M Dövmn Cmsı 1 ABD Oolan 1 B.Alman Markı 1 Avustralya Dolan 1 Avustuya $ıknı 1 BetpkaFrangı 1 fniBiz Frangt 1 HoUanda Fionm 1 bveçKronu 1 bnçre Franfli 100 IttfyaR Ureb UaponYenı 1 NoneçKronu ISferün 1 S AoUst» ffiyaii Dovız Aiış 2737 51 1807 54 2107 34 257 01 87 87 539 58 1605 58 486 62 2147 07 24130 2179 466 20 5343 08 730 03 Dövız Satış 2743 00 1811 16 211156 257 53 88 04 540 76 1608 80 487 60 -2151 37 24178 2184 467 13 5353 79 73149 Efektıf Alış 2734 77 1805 73 207152 256 75 86 37 539 14 1603 97 48175 2144 92 237 20 2158 46154 5337 74 717 62 EfeMıf Satıs ÇAMUZKM 275123 1816 59 2117.89 258.30 88 31 542 38 1613 63 489 06 2157 82 242 51 2190 468 53 5369 85 733 68 S 1 5144 Alman Markı $ 5 0724 Fr Frangı $ 1 7049 Hol Fkmnı »1275OİSV Frangı $ 1134 50 Ital üretı $ 125 61 Japon Yern I 3 7498 S Araö Ffayaiı E 1 9518 $ ALTIN GÜMÛŞ Cumhunyet Reşat 24 ayar altın 22 ayar bıtak 900 ayar gümüş Vakıtbank Altını Ziraat Altım Halk AJtın M Banfcs 1 Ons S TL IMertank. Ort Alı; 221000 260 000 32 700 29 40C 423 186 000 184 500 183 DOO 366 60 Faızı ıJt>) = Satış 226 000 275 000 32 800 32 200 450 190 000 186 000 185 000 367 50 52 53 SERBEST PİYASADA DÖVİZ ABDDolan Batı Alman Markı isvıçre Frangı HoBanda Ronnı Ingılız Sterfnı Fransız Frangı lOOtalyanüretı S A Ffayalı Avusturya Sdını Alış 2757 1832 2165 1614 5420 544 242 717 257 Satış 2762 1835 2172 1620 5470 548 247 725 262 (!) = 2743 BORSADA İŞLEMLER 1« EKtM 19M Akal Tekscı Alrfank AKçnnmto Msı(BU) Alarko Hoktflf AnadobCam Arçttk Asetsan Aygaz BotuÇlmento Bnsa ÇmMafeOm* ÇrtkHaiat Dratc» DenHnUng OotuaniBU) 0<*as Eczıat» Yttr»r, E $ Ege Braafık Ege Endustrı EgeGütn EmkSıgam ErtuHoMmg Erays Bnolık EnpO Ceiık FM fifunsta* ü Gocd-Y Gortxmlşıl GrfFMG r f » ı M * 6ûney Bncıiık S5S? bnnrOÇ Kartonsan KMtklloMya HnmEkktnk KocHoKlng \Ux rıonn Konfca KommaTjr Kûttıya Porsttoı MakmTAım Htartm Çmento Maret UnnarcM OU Uan Ssntral NnHoMng OtanTetaa Okıusa Otaan Parsan PEGProNo Plfcm PrafSut Pınr Entegre El PnarSu Pmıtı febak Satan Yaymrtk SMttHoMng Sirtuysan »s S«sa(BU) TamSgorta Tr Tttjofcar* Trteos T B S » TGaraıme T Iş B*ft (B) TlsBaı* (A) T ış Bant. (C) T Ûncöase- arskapan T.Serons TŞiş«C»m T Sraı K Bank TJ) Ottum TTuSorg T û S l t o Yasaş Yapı K Bank Yurca 5500 13 000 4800 23 500 30 000 160 000 8200 23 000 3 1 » 60 000 16 750 16 000 5100 6600 7100 5700 15 SD 8200 4300 9000 7700 13 250 41500 65 000 36 500 9750 1400 2550 4250 7400 11750 6600 7000 9600 5900 9500 1500 12 250 7100 2200 40600 1400 11750 5400 13000 9800 19250 220O0 18750 4200 10500 2500 21000 13250 125000 3650 1700 11000 700 2400 2050 2M0 1450 3500 15000 7800 5600 2550 5300 650 1600 5700 6700 5800 6500, 2950! 52000! 41500 14250 12250 4200 6800 sooo 5000 6100 4700 41000 455000 12250 7500 22500 27500 4300 9500 3000 3750 7900 2500 7000 4400 Bugûnkü en Asuı Buounku oiyı*sek 5300 12 500 4650 23 000 29 500 7600 22 500 320C 57 000 16 250 15750 4900 6900 5600 14 7S3 8000 42O0 8700 7 3 » 12 750 40 000 62 000 36 0O0 9500 1350 4000 7000 11 250 6600 6800 5 300 9300 1400 12 250 6800 i 2050ı 38500 l 1300 11250 5300 13000 19250 20500 18250 4050 102» 2450 19500 13000 3*50 1600 10500 700 2350 2650 1300 3350 14500 76O0 55O0 2500 5500 625 1500 S500 6200 6100 6200 2950i 51000 41500] 13500 4100 6SO0 6000 4900 4600 40500 11750 7500 22500 27000 i 42001 3200 3700 7800 2400 6M0 4250 5400 13000 4750 23 000 31000 7800 23 500 3300 57 000 16 750 16 000 5200 7200 5800 15250 8000 4200 8900 7300 13 000 42 000 65 000 37 000 10 200 1350 4 100 7000 11750 6600 6900 5900 9500 1550 13 000 7300 2200 40OO0 1500 12000 5400 13250 2C2S0 22000 18750 4150 10500 2550 20500 13500 3450 1800 itan 725 2500 4200 6800 6000 5100 4750 42000 12250 7600 23500 28000 4450 9*00 3700 7900 2650 7000 4350 Bugûnkû 5300 13 000 4750 23 000 31 000 7 800 23 500 3300 57 000 16 750 15 750 5200 7100 5700 '5000 8 000 4200 1900 7 300 13000 41500 63 000 37000 10 200 1350 4000 7000 11500 6600 6800 5 800 9500 1550 12 500 7300 Î150 40000 1500 12000 S3O0 13000 20250 22000 18750 4O50 10500 2550 20500 13250 3450 1600 11000 700 2450 2800 1350 3400 15000 6000 5800 2550 5300 650 1600 59» 6400 6100 6500 3000 52000 42000 14000 2800 1300 3350 14750 ?900 5800 2550 5500 625 1600 5560 6200 6100 6400 3000 52000 42000 ••1000 4100 6800 6000 5000 4660 42000 12250 7600 23000 28000 4450 3300 3700 78O0 2500 7000 4350 Işlem ntfctan 9000 237 600 137 493 7000 35610 12 700 225 745 10600 1300 141750 12.250 29100 146680 16 060 428100 7400 1000 50 500 2 800 27 500 168 350 14 200 33 771 24 200 30 400 12 700 600 681880 6000 4600 9700 3700 141.114 26800 29800 25800 12650 52400 17750 109450 •800 44919 206279 49600 37200 22900 172100 10600 24400 1800 12000 45100 299500 139970 37100 7700 7800 49950 219400 41200 581050 2601 54800 6100 4SÛ 5100 4(00 15300 5200 3320 44630 29300 2400 793400 400 38040 91400 53450 172040 6850 25600 81876 56600 31764 21600 9500 110550 51150 EnçafcsAz yjp.lanfiy 5300 12 750 4 700 23 000 30 000 7500 23 000 3300 57000 16 250 15 750 5100 7000 5700 14 750 • 000 4200 • 900 7300 12750 40000 63 000 36500 9500 1350 4000 7000 11500 6600 6900 5800 9400 1 500 12 500 6800 2100 38500 1400 11750 5300 13000 20000 21000 18250 4100 10250 2450 20000 13250 3450 1800 10SOO 700 2500 2650 1350 3400 14750 7900 5600 2500 SSÖC 650 1600 5500 6400 S100 6300 2960 52000 42000 14000 4100 6600 6000 5000 4600 41500 11750 7500 23000 27000 4300 9300 3700 7900 2400 6600 4300 AJınıUı ortüy 5322 12 670 4693 23 000 30 084 7 624 23 033 3250 57 000 16 32' 15 794 5043 7058 5 700 -<850 8000 4200 Bİ10 7300 12162 40 373 63 304 36 470 9 804 1350 4003 7000 11453 6600 6852 5 815 9380 1479 12 449 6919 2113 39032 1383 11851 5324 13040 19804 21202 18496 4095 10322 2466 20048 13243 3450 1770 10590 706 J487 2869 1339 3378 14788 7850 5S96 2500 5500 640 1592 5900 6354 6100 6322 2959 51687 41879 13796 4141 6625 6000 5023 4625 41210 11892 7507 22991 27096 4280 9317 3700 7864 2472 6851 4309 -7.SJM11 1.17 I ...•2.MU7MM YATIRIM FONLARI Çıtoş Ç * * Mnkâ (*> Iş Yatınm-1 Iş Yatınn>2 I 3ş b Yatnm-4 lşttbnm-6 lnterfon-1 lnterfon-2 lnterfon-3 lnterfon-4 ikssai Yat-1 iknsat vat2 Ikteat Yat-3 Iktsat YaJ-4 Iktsat Atiım För Garantı Yatmm-1 Garantı Yatınm-2 Garant Yatınm-3 Garantı VUmm-4 Esbank Fon-1 EsbankFon-2 Esbank Fon-3 YKBYa. Fomı YKB SekBr Fon YKBHıssefon YKB Kamu Fon YKB Ukıt Fon YKBKarmaFon YKBDöVBFon YKBKaprtalF YKB AktJf F VakjtFoıvl VaJaf Fon-2 \fekrf Fon-3 VakrtHısse Vakıf Oûnya Fon VakıfForı-6 Dçbank Mavı Fotı DışbankBeyaz ftşbaıkPembe Tûtûn Fon Mitsuı Fon-1 imtsuı Fon-2 finans Fon-1 finans Fon-2 Finans Fon-3 Finans Fon-4 Ziraat Fon-1 Ziraat Fon-2 Ziraat Başak Fon Ziraat FoHt Hatk Fon-1 Haik Fon-2 Pamuk Fon Pamuk Hfese Ermax Fon-1 Emlak Fon-2 lmpex Fbn-1 lmpex Hisse Töbank Fon Sûmer Fon DerazFon Ege Fon Kalkmma Fon-1 Dennr Fon ftns Fon Ortak Fon Türid>ank Fon nast 140389 091089 170150 040650 1909.87 1412B7 2702.89 0708â9 16.O9B7 100259 06.0259 2842.89 111239 2210B7 12.0230 300550 1611S7 311059 11J0790 0211.87 070188 0703B8 070188 07.0358 0201B9 190690 19.0630 09.0588 24.0489 181039 220350 2603J0 14 0650 280688 1004 B9 2aoeso 04 0758 150758 201059 200189 2007.89 10800 20000 10,000 iaooo iaooo 10661 9960 9559 11200 9.764 9806 9596 9590 10.000 9976 9731 10437 9536 10319 1O000 10.000 10477 9785 9713 9795 9693 9528 9294 10000 9542 10.000 4a 279 10444 9594 9574 10.000 200350 09.1089 140290 14 0290 20.0S90 0111B9 08.01.90 020150 28.0690 22.0190 180790 020250 040550 28.0390 12.0250 16.0490 04.0550 06.0550 070550 110650 270890 030990 2OS58 mon 11021 40000 tttooo 9546 9556 10.428 9S58 iaioo iüooo 10000 10000 11397 10357 10.724 10469 1O000 10000 10086 9562 iaooo 10405 10506 10.000 10000 10006 10.000 10JJ0O ioa» 60273 40145 15B86 11630 11702 45585 39529 20.694 18517 37777 30986 14.717 14572 12.693 --6025 22329 14375 12325 46.826 15603 11111 43755 34 421 59771 33743 29454 31931 15478 11275 8515 34357 88559 16167 11961 12002 11530 30946 41003 11550 31362 121193 15060 20578 17647 14541 11766 17974 11422 11693 12115 17437 13594 17975 12 431 14585 11266 13607 10137 12452 14 031 14 089 12102 12310 11807 11725 10584 10509 60228 40173 15599 13645 11710 45938 39576 20718 18539 37520 31020 14.734 14589 12658 46079 22 280 14349 12330 46882 15610 11124 43768 34 458 59144 31780 29487 33531 15502 11275 8535 34396 81655 1&184 11562 12026 11484 30546 41B31 11358 31402 123.270 15075 20602 17668 14557 11763 17597 11414 11710 12134 17424 11988 17579 12417 14587 11276 11622 10.118 12 465 14047 14105 12116 12325 11519 11739 10596 10504 -0.07 0.07 Û08 011 0ü07 012 0,12 012 012 011 011 012 011 •0.28 012 -0.22 -0.18 004 012 004 0.12 003 011 -105 011 011 000 016 0.00 023 0.11 011 011 •053 020 -0.40 000 0.0? 0.07 012 006 aio 012 012 an 003 043 0.06 0.12 016 -0.07 0.04 0.02 -011 0.01 009 0.11 -0.19 0.10 011 011 012 012 010 012 013 -005 Devlet Bakanı Çiçek sözleşme görüşmelerini değerlendirdi Krizin ücrete etkîsi belirsizKörfez krizi sebebiyle ücretler şu kadar aşındı demeye imkâmnız var mı? Yok. Yıl sonunda enflasyon yüzde 45'in, öngördüğümüz rakamların üzerindeyse, o takdirde biz bunu otomatik olarak yansıtıyoruz. IŞIK KANSU ANKARA — Kamu kesimi toplusözleşmelerinden sorumlu Devlet Bakanı Cemil Çiçek, toplupazarlık göruşmelerindeki uyuşmazlıklarla ilgili olarak "Bizim hıtnmumuzda, davranı- şınuzda işi yokuşa sunnek nok- tasında berhaagi bir şey yok- tnr" dedi. Çiçek, enflasyon ka- yıplannı, ister fiyat artışından ister Körfez krizinden ister ku- rakkktan olsun iş.çi ücretlerine yansıttıklannı dile getirdi. Devlet Bakanı Cemil Çiçek, Cumhuriyet'ın kamu kesiminde sürdurülen toplupazarlık görüş- melerinde uyuşmazlıklann gün- deme geldiğini anımsatması üze- rine, genelde uyuşmazlık zaptı tutulmadan biten sözleşmenin bulunmadığını belirterek "Bn, biraz da alışıiagelmiş bir du- rnm" dedi. Çiçek, işçi sendikalannın, ka- mu kesiminde işveren tarafmın ücret zammını diişük tuttuğu yolundaki eleştirilerine karşılık şunları söyledi: "Biz geçen sene vardığımız geniş bir mutabakatla. bu sene ilk altı ayda da Turk-tş ile van- lan mutabakat gereği ücretler beHi bir noktaya geldi. Bizini şu an isçiye teklif etligimİ2 ucret bu ücret seviyesinin altındaysa. söylenenin bir mantığı vardır. Eger bununla aynı paraleide ve- ya bunun lizerinde ise -çunku her işyerinin riski farklıdır, onun için böyle genel ifade kuUanıyonım- o takdirde söyle- nen bir soz olmaması gerekir. Burada üzerinde duruian konu Körfez krizidir. Körfez krizi se- bebiyle iicretleriıı aşındığıdır. Ücretler ne kadar aşındı? Kör- fez krizi sebebiyle bcretler net olarak, matematik, bilimsel ola- rak şu kadar aşındı deme imkâ- nınız var mı? Yok. Zaten bu ta- lepte bulunanlar da böyle bir şey söylemhor." Ücret aşınmalarının, yıl so- nundaki enflasyon rakamlany- la net olarak ortaya çıkacağım söyleyen Çiçek şöyle devam etti: "Yani 1990 yıhnda biz enflas- yonu yuzde 45 ongörmuşüz. Şimdi, yıl sonunda enflasyon ra- kamlan çıkogında enflasyon yüzde 45'in üzerindeyse, öngör- duğumuz zamlann üzerindeyse. o takdirde biz bunu otomatik olarak yansıtıyoruz. İster fiyat artışı ister Körfez krizinden ol- sun ister kuraklıktan olsun ister başka bir sebepten olsun, fark etmez." Bakan Çiçek, tutumlannda işi yokuşa sürme gibi bir amaç- lan olmadığını anımsatarak, ba- zı sendika başkanlannın, işçile- rin 500 bin lira aldığından soz ettiklerini belirterek şöyle ko- nuştu: "tşçiler, bugiin sözleşme ya- pılsa 500 bin lira mı alacaklar? Bugün sözleşme yapılsa, biz 500 bin lira mı teklif eîrJecegiz ken- dilerine? Kamuoyunu yanıltı- yoriar. Şu anda kamuda yeni yaptığımız sozJeşmelerde 500 bin lira alan bir tek işyeri yok- tur." Çiçek, "İsçi sendikalan, İş- çilerin 10 yıllık ka^plarını al- makta kararlıyız' diyorlar. Siz bu degeriendirmeyi nasıl karşı- Iıyorsunu2?" yolundaki sonıya da şu karşılığı verdi: •'Derler, onlara bir şey de- mem tabii. Biz, birinci altı a>- da yaptığımız sözleşmelerde ba- lun dikkat edin. evvela ucretle- ri belli bir nokta>a getirdik. 230 bin-240 bin lira briıt ucret alan vardı. Onu tuttuk, evvela 400 bin liraya getirdik, hizmet sek- töni için söyluyonun. Sonra on- lan tuttuk, her kıdem yılı için 5 bin lira, yani 65 bin lira bir ila- ve yaptık. Ücretleri 465 bine ge- tirdikten sonra ki, belli yüzde- leri ve mutlak rakamlan verdik. Eğer bunlannkinde de boyle bir şey varsa, biz de onun oturur, hesabını yapanz. Hiikümetten talep etmeye çalıştıklan husus- lar, biriikte altına imza attiğınuz sodeşmelerin hepsinde var. Ye- ni bir şey talep etmiyorlar. Ye- ni de uygulanmıyor bu." Çiçek, Türk-lş'in yeni müca- dele dönemi açma karan ile il- gih olarak da şu görüşlere yer verdi: "Türk-lş'in beyanlan genel beyanlardır. Toplusozieşmeler yalnız kamuda yapılmıyor. Özel sektörde de var. Özel sektör ile ilgili kısmını ben bilemem. On- lar, o kapsam içinde neleri kas- tederek kimleri kastederek, o karan verdiler bilmiyorum. Ama verdiğim beyanat karşısın- da, bu işlerde gcrekli hassasijeti gösterdigimiz ortadadır." Yanm saç eylemi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) — Türk-tş'e bağlı Türk Metal Sendikası ile MESS arasındaki toplusözleşme görüşmelerinîn sonuçlanmaması üzerine yapılan "y*nnı bıyık" eylcminden sonra İzmir'de de "yarun saç" eylemi gerçekleştl Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa özbek'in de katıldığı protesto eyleminde, başta Cumhurbaşkanı Turgut özal olmak üzere MESS yöneticileri eleştirildi. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, işçilerin onurlannı çiğnetmeyeceklerini belirterek "Bizim eskiden bir MESS Genel Başkanımız vardı. thtilal oldu, Başbakan Yardımcısı oldu. Sonra Başbakan, sonra da Cumhurbaşkanı oldu. İki gydır MESS patronlannı koruyor. Tecriibeli kaptan 'Slzden yüzde 500 zam isteniyor. Siz oturup kararlar alamryorsunuz' diyor. Ardından Ankara Sanayi Odası Başkanı'nın cağnsıyla bütün sanayi oda başkanlan bir araya geliyor. Eski MESS Başkanı'nın çagnsıyla hepsi bir araya geldi " dedi. Üç sendikanın birleşme protokolü: Çelik-İş ve Ozdemir-İş, Otomobil-Iş'e katılacak ANKARA (Cnmhuriyet Bü- rosu) — Metal işkolunda Ba- ğımsız Çelik-lş ve Otomobil-lş ile Hak-lş'e bağlı Özdemir-lş sendikalarının birleşmesine iliş- kin protokol dun açıklandı. Çelik-îş Genel Başkanı Metin Türker, Otomobil-tş Genel Baş- kanı Celal Özdoğan ile Özdemir-lş Genel Başkanı Meb- met Aras'ın imzalarını taşıyan protokolde, birleşme karannın kamuoyuna açıklanmasını izle- yen ilk günden başlayarak yasal prosedurün yerine getirilmesi ü- kesi kabul edildi. Protokolde, şu maddelere yer verildi: " — Birleşme, Çelik-İş ve Özdemir-İş sendikalannın Otomobil-İş Sendikası'na kaö- lımı ile gerçekleşecektir. — Otomobil-İş anatüzüğü, her üç sendikanın terasil edildi- ği bir komis>on marifeti ile ha- zirlanan yeni tüzük Otomobil- tş Sendikası Genel Kurulu'nda hiçbir tadilata uğramadan ay- nen kabul edilecektir. — Sendikalann bir araya gel- mesi ile gerçekleşen yeni sendi- ka genel kurulunda, Hak-lş üyeliği kabul edilecektir ve ya- sal prosedür yerine getirilecek- ür. — Çelik-İş ve Özdemir-İş sendikalan, Otomobil-İş Sendi- kası'na yasal katılımlannı genel kunıl karantiegerçekleştirecek- lerdir. — Sendika genel başkanı, yö- netim, denetim ve disiplin ku- rullannın dağılınu ile genel mer- kezin yeri komisyon tarafından belirlenecektir. — Üç sendikanın birieşmesi ile yönetim dışı kalacak genel yönetim kurulu üyeleri ile şube- lerin dunımlan, komisyonda göriışülerek karara bağlanacak- tır. Yukanda altı maddede muta- bakat sağlanan konular dışında-. ki teknik calısmalann komisyon tarafından yurutulraesine itti- fakla karar verilmiştir." Aykut tazminat davası açtı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmretı Ayknt, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Turker'ın kendisine hakaret et- tiği gerekçesiyle 250 milyon li- rahk manevi tazminat davası aç- tı. Aykut'un Türker aleyhine aç- tığı davaruu dikkçesi, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne iletildi. KKTC'de Nadir'în arazi operasyonu ABDURRAHMAN YILDIRIM LEFKOŞA — Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş'ın deyımiyle Kıbns'ın "ekonomi komutam" Asil Nadir adanın en güzel koylarını "kapat- mış". Turistik yatınm amacıyla Girne'nin do- ğusunda iki ayn bölge ile Gazi Magosa yakınla- nnda bir bölgeyi Polly Peck telle çevirmiş. Rum- lardan kalma, köylülerden alınma Alagadi'de- ki 700 dönumluk arazide bulunan iki koyda kap- lumbağaların yumurtladığı belirtiliyor. Polly Peck, Kıbns'taki faaliyetlerinde gerek- sindiği araziyi daha çok kiralama yoluyla karşı- lamış. Turistik tesislen, narenciye üretım, paket- leme ve ihracatçısı Sunzest'in kurulduğu arazi- yi kutu fabrikası Unipac'ın yerine kiralamış. Na- renaye bahçeleri de kiralanmış. Şirket bundan sonraki yatınmlanna da yine kiralamayla devam ediyor. Magosa yakınlanndaki Bafra'da 600 do- numlük arazi, Girne'nin doğusunda Esentepe Köyu sınırlan içinde 700 donümlük başka bir arazi ve >ine aynı yonde sahil şeridinde, Kaplı- ca köyünün deniz kısmındaki 750 dönumluk alan turistik yatınmlar için "rezerve" edilmiş du- rumda. Lapta'da Zafiros Otel de kiralıklar ara- smda bulunuyor. Onarımı süren otel beş yıldız- lı turistik bir tesis haline getirilıyor. Bu kh-alama olaylanndan en ilginci 1988'de Rumlardan kalan Esentepe köyunde geçmiş. Köy sınırlan içinde kalan Alagadi'de 700 dö- nümlük bir arazi 2.5 yıl kadar once "telle çev- rilmiş". İçinde iki koyun yer aldığı ve kaplum- bağaların yavruladığı Alagadi'de şimdilik sade- ce şantiye ve idare binalan y'apılmış, bekçi ko- nulrnuş. Olaylı kiralamayı Esentepe Muhtarı İs- met Güneş'ten dınliyoruz: "Rumlardan kalma bu 700 dönum arazi Turkiye'den ve Guney'den gelen vatandaşlara tahsis edilmişti. Devlet, 1986da tek taraflı ola- rak vatandaşın göriışünü ve nzasıpı almadan bu yeri kamulaştırdı ve Asil Nadir'e tahsis etti. Yerine arazi venlecek dendi, ama verilmedi. Bu- nun uzerine dava açıldı ve Anayasa Mahkemesi tek taraflı kamulaştırmayı feshetti. Vatandaş ye- niden hak sahibi oldu. Bunun uzerine biz hak sahipleri toplu olarak arazimize gitmek istedik. Bunu onceden haber almışlar. Tel örgülerin onünde geniş güvenlik onlemleri alınmıştı. Tar- uşmalardan sonra çatışma da oldu ve bazı ar- kadaşlar yaralandı. 40 kişi gozaltına alındı ve mahkemeye verildi. Halktan gelen tepki uzeri- ne serbest bırakıldı. Denktaş arabuluculuk >a- pabilirim dedi. Bu arabuluculuk sonucunda 28 hak sahibine donumune 1 milyon lira verilmek suretiyle arazileri ellerinden alındı. Yerlerin bir kısmı tel örgüler içinde kalan 3 hak sahibinin da- vası ise benuz süriıyor. 1988'de meydana gelen bu olaylardan sonra topraksız kalanlar hâlâ yer sahibi olamadılar." Asil Nadir, eski adı Davlos olan Kaplıca kö- yunde 750 dönumluk bir araziyi tel örgüyle çe- virmiş durumda. Bu yerlerin kiralanmasına da- ir herhangi bir sözleşme bulunmuyor. Bu duru- mu ekonomiden sorumlu, üst duzey bir yetkili şöyle açıklıyor: "Asil Nadir'in yaptığı, rezervas- yondur. Önce proje sunulur, sonra yer tahsis edi- İir. Burada da yer çevrilmiş. ama proje sunul- ntamış durumda. Burada en geç bir yıl içinde projenin sunulması ve kabul edilmesi gerekirken, yapılmadı, bir yıllık sure uzatıldı. Bu araziler Polly Peck'in aktifinde gosterilmek suretiyle spe- Polly Peck, Girne'nin doğusunda iki ayn bölge ile Gazi Magosa yakınlanndaki bir bölgeyi telle çevirmiş. KKTC ekonomisinin bir üst düzey yetkilisi, bunun "rezervasyon" olduğunu söylüyor. Aynı yetkili, "Bir yıl içinde bir proje sunulması gerekirken sunulmadı. Bu araziler Polly Peck'in aktifinde gösterildi" diyor. Esentepe Muhtarı İsmet Güneş anlatıyor: "Rumlardan kalan bu 700 dönüm arazi, Turkiye'den ve Guney'den gelen vatandaşlara tahsis edilmişti. Devlet, 1986'da bu yeri tek taraflı kamulaştırıp Asil Nadir'e tahsis etti. Anayasa Mahkemesi, kamulaştırmayı iptal etti. Hak sahipleri arazisine girmek isteyince çatışma çıktı. 'Noble ReardoıT, Londra Borsası'nda işlemlerini durdurdu Nadir'inkızkârdeşi de zorda EDİPEMtLÖYMEN LONDRA — Asil Nadir'in kızkârdeşi Bilge Nevzat'ınyönetim kurulu başkanıolduğu "Nob- le Reardon"şirketi. hisse senederindesurendu- şuş nedeniyle Londra Borsası'ndaki işkmlerin durdurulmasını talep etti. Ha\ ataşımacıhâı ile oteî işletmeciiiğî konula- nnda faaliyet gösteren şirketin hisseleri geçen haftalarda da düşüyordu. Dün 2peni daha defer kaybederek 26peniye kadar inmesıüzerine •'Şir- ketin mali dunımu açıkbğa kavuşturuiana kadar" hisse ışlemlerine ara \ erilmesi kararlaş- tırıldı. Şirket 1988 yılında 2.5 milyon sîerlin tu- tannda ciroya karşıhk 500 bin sterlin kâr göster- miş, 1989'daiseciro 11.3 milyon sterlineçıktığı halde, kâr sadece 5 bin sterlinden ibaret kalmış- tı. Şirketin hisselen bir ara 102 peniye kadar çıkmıştı. Asil Nadir'in kızkârdeşi Bilge Nevzat'ın ço- ğunluk hissesine sahip olduğu Noble Reardon adı, PoUy Peck'eilişkin haberler nedeniylegeçen aylarda basına sıkça yansıdı. Bilge Nevzat. şir- ketteki lussderini 'Ciütrust' tarafından vergi cenneti "Caj man Adalan' "nda kurulan "Fair- weather Investments" aracıhğı ile denetîiyor. Polly Peck hisselerinde usulsüz alımsatım ya- pıldığı ıddıalannda sozü edilen paravan şirketler- den bin olan 'Tristan'ın adresi olarak Noble Re- ardon'unki gosterilmişti. Hisse usuisüzluğu hak- kında "Ağır Dolandıncılık Bürosu"nun halen soruşturma yürüttüğü "South Audley Management" fırma;>ı Ue "NobîeReardon"'un da bir ara aynı adresi paylaştıklan biliniyor. Asil Nadir, "Souflı Audky Management'' fir- ması ile herhangi bir üişkisi oîduğunu uzun süre yalanladıktan sonra bu ay başmda yaptığı açık- lamada,' Bu, Nadir ailesine ait bir vakıfhr ve ben de intifa yolu Ue mirasçısıyım" demişti. kulatif amaçla kullanıldı." Gırne'nin 40 mil batısındaki Kayalar koyun- de de yine Asil Nadir ile koyluler arasında yer mucadelesi olmuş. Benzeri yontemle yere el ko- nulmasına karşılık, yapılan başvuru uzerine Yuksek Mahkeme o yerı Asil Nadır'e vermemiş. Bu kez devlet aynı yeri kamulaştırmış ve köylü- ye tahsısli olan mallara geri vermemiş. Nadir'in Kıbns'taki işleri KKTC sınırlan içinde olup da Polly Peck'in aktifine giren değerler kuşkusuz yalnızca arazı- lerden ibaret değil. Polly Peck KKTC'de geniş bir faaliyet yelpazesine sahip. Şirketin bağlı ku- ruluşları şoyle sıralanabilir: Pearly Construction Ltd: 1988'de kurulan in- şaat şırketi oncelikle Nadir Grubu'nun otel pro- jelerinin inşasını ustlendı. Aynca devlete ve özel sektöre aıt binalan da yaptı. Halen 30 şantiye- de faaliyette bulunan şirkette 1170 kişi çalışıyor. Şirketin 1989 cirosu 35 milyar lira. Yaptığı ın- şaatlar arasında Gazi Magosa'da sosyal konut- lar, Pall Beach Otel, DAÜ ilave okul inşaatı, Sa- bancı Öğrenci Yurdu, Girne'de Girne Vıew Ho- tel, Crystal Cove Otel, Jasmine Court Otel, Oli- via Apartmanları. Lefkoşa'da Bayrak Radyo Te- levizyon Kurumu bınası, Krıstal Cresent Vılla- lan, Yellow Stone Matbaası, Toros İş Merkezı ve Güzelyurt'ta Sunzest tesisleri bulunuyor. Sunzest Trading Ltd: Nadir Grubu'nun tanm- da uretim, paketleme, konsantre ve ihracat ya- pan kuruluşu. 1982'de kuruldu. Merkezi, naren- ciye bahçelerinin yoğun olduğu Güzelyurt'ta. KKTC'nin en buyuk narenciye üreticisi ve ihra- catçısı. Üreümin yuzde 15'i şırkete ait veya ki- rahk narenciye bahçelerinden karşılanıyor. Ge- ri kalanı ise 3000'i aşan narenciye üreticisinden alınıyor. 1989'da 64 bin ton narenciye ihracatı gerçekleştiren Sunzest, bunu 1990 yıhnda 70 bin tona çıkarmayı hedefliyor. Geçen yıl bu ihracatla ulkeye giren döviz miktannın 30 milyon dolar olduğu bildiriliyor. KKTC'nin en onemli ıhraç kalemi olan narenciyenın yuzde 62'sinı, ikinci onemli ihraç kalemi olan patatesin de yuzde 73'unu Sunzest gerçekleştıriyor. 25 yıllığına dev- letten kiralanan biT arazi üzerinde kurulu Sun- zest kompleksinde uç paketleme tesisi ve bir kon- santre fabrikası bulunuyor. Voyager Kıbrıs Ltd: Toplam yatak kapasite- si 1160 olan 4 otel ışletmesine sahip. Bunlardan Pall Beach, Gazi Magosa'da 5 yıldızlı 220 ya- taklı. Girne View Oteli 4 yıldızlı ve 120 yataİclı. Crystal Cove Hotel ise Gırne'nin 7 mıl batısın- da 5 yıldızlı 400 yatak kapasıteli. Jasmine Court: 420 yataklı, 5 yıldızlı, Girne'- de kurulu. Olive Tree Tatil Koyu ise Çatalkoy'- de kurulu, Asil Nadir'in kızkardeşıne ait oldu- ğu bildiriliyor ve oteller zıncirı içinde gosterıl- miyor. Olive Tree, 162 yatak kapasıteli. Asil Na- dir Grubu'nun 4 otelle biriikte 1160 olan yatak kapasitesi KKTC turistik yatak kapasitesinin yüzde 22'sinı oluşturuyor. KKTC'de halen 5254 turistik yatak bulunuyor. Unipac Packaging Industries Limited: Gazi Magosa Serbest Lıman Bolgesı'nde oluklu mu- kavva ureterek bunu çeşitli öiçulerde kutuya çe- viren iki fabrikadan oluşuyor. Yılda 100 bin kâ- ğıt işleme kapasitesine sahip Unipac'da 250 kişi çalışıyor. Üretimin yuzde 85'i ihraç edıliyor. ICP International Chemical and Pharmace- uticals: Lefkoşa sanayi bölgesindeki ilaç fabri- kasında yaklaşık 150 çeşit ilaç uretiliyor. Fabri- kada 30 kişi çalışıyor. PPI Lineer Services: Deniz taşımacılığı yapı- yor. 1989'da başlattığı servislerle Gazi Magosa ile Belçika, Hollanda ve tngiltere arasında dü- zenli ulaşım sağhyor. KKTC'ye sefer yapan 8 ge- minin tonajlan 23 buı ton civarında. Noble Air: 5 uçağı var. Istanbul ve İzmir'in > anı sıra çeşitli Avrupa kentlerine duzenli seferler ve charter seferleri yapıyor. Noble Air, havayolu yolcu taşımacılığının yüzde 10.8'ini, havayolu yuk taşımacıhğının da yüzde 3'unü gerçekleşti- nyor. Wean*ell Cypnıs Ltd: Konfeksiyon fabrika- sı. Lefkoşa Haspotal bolgesinde kurulu, 170 kişi çalışıyor. Vestel Ticaret: Türkiye'de Vestel Grubu'nun urunleri vanında Niksar Sulan'nı ve lngiltere'de uretilen Russel Hobbs ve Tovver marka ürunle- rı pazarlıyor. 40 bavi ile çalışıyor. Basın Grubu: Toplam tirajın >-uzde 70'ini, da- ğıtımın da yuzde 90'ını kontrol ediyor. Asil Na- dir'in sahibi olduğu Kıbrıs Gazetesi'nın tirajı or- tama 10 bin, Yenigün'un 2.5OO-3.OOO arasında, Bozkurt'un ise 7 bin. Bu gunlük gazeteler ya- nında haftalık, Ingilizce olarak vayımlanan Cyrpus Tımes, Nadir'e aıt gazete dağıtım şirke- tı Gadeda'da dağıtım pazannın yüzde 90'ına sa- hip bulunuyor. Meysin işvereninden açıklama öte yandan Mersin'de kumlu Meysin Gıda Tanm Urunleri Sanayii ve Ticaret A.Ş'den çı- kartılan 49 işçinin gorevine yasal koşullara uyu- larak son venldiği ve daha sonra tekrar işe alı- nacakları bildirildı. Nadir Grubu şirketlerinden Meysin A.Ş.'nın genel mudüru Alaaddin Güç, Cumhuriyet'te yer alan "Meysin'den 49 işçi taz- minatsız çıkanldı" haberiyle ilgili olarak dun bir açıklama yaptı. Genel Mudur Guç, sözkonusu ışyerinden çıkartılan işçilerin iş akıtlerinin "yo- ğun üretim sezonu" sona erdıği için belirli sü- reyle askıya alındığını, 1475 sayılı iş yasası ge- reğince de hak edilmiş tum sosyal haklann ve tazminatlann eksiksiz ödendiğini bıldirdi. Mey- sin Genel Mudüru Güç, "tşyeriyle Tek Gıda-lş Mersin Şubesi'nin değil, Adana'daki 6 nolu böl- ge şube yonetiminin ilgilendiğini de belirterek, açıklamayı yapan Tek Gıda-İş yöneticilerinin spekulatif bir amaç güttüğunii" one sürdu. Tek Gıda-lş Sendikası Guney Anadolu Bölge Şube Başkanı Hüseyin lşık da konuyla ilgili ola- rak yapılan açıklamanın yanlış bilgilere dayan- dığını söyledi ve "Sözkonusu uyelerimizin iş akitleri mevsimlik işçi olmaları ve süresi belirli hizmet aktiyle çalışmaları nedeniyle feshedilmiş- tir. Ancak yeni se/on başında işveren bu uyele- rimizi oncelikle ise alacaktır" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog