Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET/8 KENTYAŞAM 16 EKİM 1990 Sinema • Tiyatro • Gösteri PERA • 146 97 38 • 132 64 26 Umutiar...Buluşmalar...Söz vermeler... Vedalaşmalar...l7 Yıl ara...YalnızveYalnız. BESAKSAMYönetmen: Nikita MIKHALKOV • 1985 Istanbul sinema gunlerı Yaimz DÜNYA StNEMASIND 152 01 62 - 149 93 61 12 00-14 15-16 30-18 45-21 15 GONUL UUU 6AZMFERÖZI TİTATKOSU KİRALIKDAİRE Komed) 3 Perde @915 Kasım'el ORASINIESGEÇ KomedL 3 Perde Gışe hergun T2 00de açılır T e l : 1 4 6 80 91 REKLAM FİLMİ OAfirTIMINM FİDfl Fnm149 50 33. KENT OYUNCULARI STEVEN SPIELBERG'İN SON FİLMİ mttflğ Otuı dayaanOnu gomniyortardı. Kna ıhtiyaç duydukbnnda İKİ BOYUTLU BİR DÜNYADAN, BEŞ YILDIZLIK FİLME! LUNAPARK'TA Bcyoglu EMEK 144 84 39 1200 14 15 1630 1845 21 Kadık&y HEKS Î3S 01 12 1200 14 15-1630-18 45 21 An»«r. AKÜN 12776 56 1215-1430 1645-1900-2 15 Umto İZMIR 214261 12 15-14 30 16 45-19 00-2 15 19 EUmdtn Mbaren BakımS* 74 Ataıır KMSTAL Topka» SUR SinetnaUnnda Yılın en zıpır filmi! Canayakın... Cın gibi... Şipşinn... R l C H A R D A **•UM tnaM takl MtM T*t •*• P R YO R İ OL! HMT MOEWT . H»«MFİTM M l 0 7G0 ttTtUK M» M t pH* N«#t ? S- • u! ı ıı o n s- n tnm SHMU x M>SUI saı i x • G E N E V V l L D E R ^ Bır cınayet ıjlendı M B % Kor adam ışıtiı ^•ASogır adam gordu ^ ^ ^ H Ama arananlar ^ ^ ^ B onlar oldu 4!S-K3C «C- 5 3 S-1S 5- 15-»»-- X ^ » »6t>430r 5 *3Q ee-sac-? s 3 30 1* 30 X H 3M130 JB1S30- 3G 9 » t t & Vahşi... Çılgın... Tekinsiz... GtCMUNLEft 2Gremlıns 2.; KELLY MCGILLIS JEFF DANIELS İJESSICA TANDV • Yönetmen PETER YATES I S T E N M E Y E N ŞAHITTHE HOUSE OM CARROLL STREET Bır sabah e\mden aynlan EMILY CRANE Gımlerce surecek bır kürabasana doğru ılerhyordu KldtiyAS 1336 00 501 12 00 14 15-16 30 18 45-71 15 FİTAS |1« 01 68)12 00 1415-16 30 1845-2115 DCTLCT TtTsraouua ISTANBUL DEVLET TİYATROSU AKMKONSERSALONU Wllliam Glbson SAUNCAKTA İKİ KİŞİÇevıren Sevgı Sanlı Yoneten AlevSezer Yon Yrd Oftian Jetıkcan Dekor Ethem Özbora Kostum Hale Eren Işrtc Kazım Özturk Oynayanlar Işık Yenersu • Can Gürzap 27EMm (19.00) -28 Eklm (16.00) Tel 151 56 00/254 A8nn en çılgın komedisi TANRILAR ÇILDIRMIŞ OLMALIII NIXAU LENAFARUGIA KUBT RUSSELL KELDT cGOUS KIS İNSANLARI LLOYD BKIDGES M1TTHELL *Y \«i -» Tl-D KOTIKEFI' 19 EKİM DE YALNIZ00 KADtKÖY SÜREYYA SIUEMASINDA Sinema • Tiyatro Gösteri DUYUMfUUUNIZ İÇİN M6 97 3S • 132 64 26 MARIO BRUNELLO Viyolonsel Resitali Pıyano MASSIMO SOMENZI 22 Ekim 1990 Pazartesi Saat 19 00 BEETHOVEN, ROSSINI BRAHMS. CHOPIN Bilet Satış Yerteri Konser Sa onu 148 53 92-Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Tansım 151 15 71 Vakkorama Suadıye 360 90 90 İ J Ş E H İ R T İ Y A T R O L A R I EKİM 1990 Saıl FJUK Smn DINCtL MERAKUSI İÇİM ÖYLE BİR HİKAYE im moı tonı i6» • SIM ncı» H>«L GORÜŞME - KUTUtMA ÇA6RI ÜÇ KIZKARDEŞ '«t(Bi •»• IUK< « « I ! 116 EUa Uı| THEOPE lm UIT»SUI|I7 UcMI İ.IMİLL BİR SABAH BÜLEREK UTAN Tamo Ht» tW«Ea | - 5 l ' l l S - M f l . CUMHURİYET KIZI AKTOR KEAN 1«IBı Sntl SUL> TM Iım r»LM«OTt>ı» CIP.I SıMMBİn Ku*« iMUL BAY HİÇ - SONSUZLUR KİTABEVİ imın s»> UUMCIJ |PM> » X n> Cuıı l i n GİSCLER Tlyalro GnfMnnn Oyün Gunt«rı Sal !ö 3C Ç«r 15 0O-2O 30 P«f Cunıa 20 ] » 1S0O-1IM co Yazan Alan AYCKBOURN » Turkçesı Orhan AZIZOĞLU Yoneten Yıldız KENTER • Dekor Osman ŞENGEZER Seanslar Cuma. 21 00 • C tesı 15 00-18 00 » Pazar 15 00-18 00 6ift T«H46 35 89 BİLETLER SAHLMAKTAOIR 19 Ekim den ilıbaren SAVUNMA YARGILIYOR STAMMHEM EFE8 13 00-1530 18 00 2015 F İ L M OKM D«reboyu Cad 110 Ortakoy Tel 158 6987 NOVA-BARAN SINEMASI 140 35 58 Bınrvcı Seans 1 2 . 0 0 ikıncı Seans 1 4 . 3 0 Uçuncu Seans 1 7 . 0 0 Dorduncu Seans 1 9 . 3 0 ışıncı Seans 2 1 . 4 5 ORTAOUmLAH Istiklal Cad. No: 140 Tel: 15118 65-66 FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy Perş -Cuma: 21.00 C.tesı 15.30-18.30 PADİŞAH Fars-ı Âli Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL SÜPCRMARKETE KARŞI Çars.: 21.00 - Pazar: 15 30-18.30 BEYOGLU KÜÇÜK SAHNE 144 43 27 14354 1, Ferhan Şensoy'un İSTANBUL'U SATIYORUM Munır Ozkul - Erol Gunaydın_ Salr. 21.00 {V Bızım Tıvatro Brecht HALKIN EKMEĞİCuma 18 30 Cumartesı 15 00-1800 Collins YARGI Yoneten Zafer Dıper Pazar 15 00 NECİP FAZIL KISAKÜREK Ö s 19(14 30V27EKİM ISTANBL'L REKLAM StTESl CAĞALOĞLU SÎ1NG KATHUENTURNER ^ , GABMELBYRNC Kadıköy HAKAN 337 80 82 11.30-13.30-15.30-19.00-21. ALİPOYRAZOGLU T İ Y A T R O S U Svaselvter 91 TAKSIM 144 46 75 - 151 43 65 GÖRENLER İÇİN BİR DAHA GÖRMEYENLER İÇİN SON DEFA çttgmlar 4_ m»»* • • 125O. OYUN 18 EKİM DEN BAŞLAYARAK YALNIZ 4 HAFTA PJ«I difnda har aktam 2100 Clwi 15.00 taıor 15.00-14.JO GIŞEMIZ AÇILMIŞTIR 1*4 46 75 - 151 43 65 hıynımdan çızgıler buında Necıp Fazıl SERMET ERKİN İLLUZYON TİYATROSU SİHİRLİ Münk-Dans-llluzı on Giatfl! Bofcn lîi KENTER TİYATROSU N 146 35 88 Istanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE P Gİ3SS bıle 1 perde NEMKDT'ÜN DANSI UX Erkm bah t perte ANADOLU'DA GECE a Gertlıwin bıle I ptrde MUTLUSON Koreograli ve Stimyı Koyın Geyvan McMlLLEN 20 Ekım 20.30-dı |Ealı| 23 Ekim A.Adm GtSELLE romwtlktala2 perdı Kor«ogrıfi JEAN CORAU.I JUUS PERROT S*neye Koyan OYTUN TURFANDA Ortötrı Şefl ELŞAD BAGİROV 16 Eklm 20.00 de 27 Eklm 15.3ffdl E Kılman ÇARDAŞ FİTRSTtN optret 3 perde Orkestra Setl SERDAR YALCIN Salmeyt Koyın ALTAN 6UNBAY 17 Eklm j g p p d e 6 RoHİnı SEVtL BERBEHt kom* opera 2 pvde Orketlrı S«fl RENATO MLUMBO Sttmtye Koyın: YEKTA KARA 24 Ekım. WB4t Tlmur Selçuk BİBUZST MKHKT.1 pop optrı 2 UHüm OrkMirı Ş«fi TİMUR SELÇUK Stfneye Koyjfl SUMERAY ARIMAN 19-26 Eklm. 20.00-* FJ TEDtSİ BtROEN çw* mflzikali 2 perde SdMfytKty» OMIER 60KSEVEN M t M ı tamtllden m noCıa Crx» AJtM. glfaiflnd» IucK*»»-T<*ı*m vakkorama PangaHı StnçKı Magatafcmtda v* Sallarla *Jak6y danı«ma bürocunda lalifa ç*nx*»txln SifCM: 151 ü 00(7 haC 254 MMaOrOKSAlON (151 56 00(7Hal)/2M) Aztz Matft YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yh Knıan l ı * Htz Timır Selçsk 26.27 28 Ekin AKM OOA TVVSOSU (151 M 00/254) (Sua- 19Û0 MOt 15X10) YÜZYÜZE Çmtrn M | l PHuüy YimtM Ç»tln Ipekkıyı 17 18.19 20.23.24. 25^8.27 28 EkİB AKM KONKS SALONU (151 56 00/254) (CmM900 POZ.16İM) WIIU» GltBV SAUNCAKTA İKİ KİŞİ Çıvirın Smgl bnlı YiHtüi Un Uın V 28 EH« TİYATROSU MISİM SAHNESİ (149 69 44) (Suar 20J0 Mat 15001 •icfuel Frıya OYUNUN OYUNU (cvlrttı Ulı Ertn Yimtın CyısHvrU 16.T7 tfl 19.20 Ekl« RazllMAraz BALLAR BAUNI BULDUM Y M a t »a»k Alnııc* 23.24.75.2127 28 Ekim VftDIZ SAHNESİ (149 49 44) (SalÇorPsrMSO) Htall Cumalı AHMETLERİM rbMtan (ınan I»* 17l8.ll2<25.2eEkl« Ayıca BtM Satıt; VaHtorania fatoim 151 15 71 Ntokkorama Suodtye 340 90 90 Gc«erto Darumo 559 95 6071153 BJIttlırımlz ıkı Hıllılık alarık t ı l ı t ^ ı d ı r Her Salı Ur snrakı lutoım WI*U«iran satııau \uttmw VEFAT ve TEŞEKKÜR Annem, ŞAZtYE ÇOMOĞLU'nun vefatı dolayısıyla acımızı payiaşan, cenaze torenıne katılan, akrabalarımıza ve dostlarımıza teşekkur ederız Oglu: ŞAHİN ÇOMOĞLU ANMA SABAHATTİN KORKMAZ İnsan olmanın norralarını koruyabılen, ajdın, çağdaş ve yureğı sevgı dolu arkadaşımızı her zaman oiduğu gibı bır kez daha anıyoruz ARKADAŞLARI ADINA OKTAY YAZICIOĞLU 17 101990, Saat: 12 00 Kara^aahmet Mezarlığı Kıramı ya da kırasını paylaşacak bayan artyorum 154 67 41 1984 model Doğan. Sahıbınden 531 53 87 OJMHURİYET YOLUNDA Yunus Nadi 5000 lıra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınları Türkoctığı Cad 39-41 Cağaloğlu-ls.anbul Ödctneiı gonderilmez. DÜŞÜNÜYORUM ÖYLEYSE VURUN l l h a n Selçuk 19 bası SOOO lıra (KDV ıçınde) Çağdaş Yaymlan Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-lstanbul ödemeli gonderilmez. AMDEĞİL YAŞAM Oktay Akbal 5000 lıra (KDV ıçınde) Çağdaş Yayınları Turkocağı Cad 39-41 Cağaloğlu-îstanbul Ödemeli gonderilmez.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog