Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

16EKİM 1990 EKONOMİ CUMHURÎYET/13 Esnaf kredisi faizi arttı • tZMİR (UBA) — T Halk Bankası Esnaf Kefalet Kooperatıflerı kanalıyla esnafa verdığı kredı faız oraniarını 7-10 puan arasında arttırdı Dun kısa vadelı kredılerle senet karşılığı verılen kredılerın faız oraıu yuzde 45'ten yuzde 52'ye yukseltıldı Bankanın daha önce yuzde 60 olan orta vadeL kredı faızı de 10 puan arttırılarak yuzde 70'e çıkanldı Temerrüt faızı de yuzde 65 oldu Yenı oranlar dun uygulanmaya başlandı Serbest ticaret • ANKARA (Curahunyet) — Devlet Bakanı İbrahım özdemır, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Turkıye ıle ABD arasında serbest ticaret anlaşması yapılması konusunda hazırüklara başladığını bıldırdı özdemır, ABD Ticaret Bakanı Robert Mosbascher'ın hazıran ayında Turkıye'ye geleceğını söyledı ABD FMC fîrmasının Beypazarı tabıı soda yataklannın ışletılmesıne talıp olduğunu, bu konuda daha önce yapılan çalışmalann devam edeceğını de soyleyen Özdemır, Cumhurıyet muhabırının konuyla ılgılı sorusuna şu karşıhğı verdı "Tabıı soda uretımınde FMC dunyanın teknolojık bakımdan en onde yer alan firması Turkıye'dekı yataklan değerlendırırsek bu çok ıyı olacak" Ozel finans kurumları • ANKARA (UBA) — Türkıye'de, tslamı bankacılık olarak tanımlanan "özel finans kurumlarını" daha da euçlendırmek ıçın bu kuruluşlara "çekı duzen" verecek bır kanun teklıfi hazırlanarak TBMM Başkanlığı'na verıldı Özel finans kurumları >enı duzenlemeyle her turlu bankacılık hızmetı verebılecek Can hesap kabul edecek ve kambıyo ışlemı yapabılecekier Özel finans kurumlannın kuruluş ve tasfiyelerıne ılışkın esaslar da Bakanlar Kurulu'nca hazırlanaıak bır tüzıikle belırlenecek M. Bankası'nda atanıa • ANKARA (ArsKA) — Daha once de Merkez Bankası Başkan Yardımı-ilığı görevını yüruten Bedız Demıray, görev süresı dolduğu ıçın yenıden bu göreve atandı Öte yandan Vakıflar Genel Mudurluğü, vakıflar meclısı üyehğıne munhal ve yenı Vakıflar Daıre Başkanı Ruşen Balta getırıldı Her ıkı atama kararı da Resmı Gazete'de yayımlandı Ekonomi nuıhabirleri • tSTANBUL (AA) — Ekonomi Muhabırlen Derneğı (EMD) tstanbul Şubesı'nın 1 Genel Kurulu topiandı Genel Kurul'da yapılan seçımde derneğın Istanbul Şubesı yonetım kurulu baskanlığına Bulent Yardımcı getırıldı Sekreterhğe tdrıs Adıl, Saymanlığa Kazım Kılınç, üyelıklere de llkın Aydın ve Talıp Aktaş seçıldıler Denetım Kurulu'na da özkan Kıhç, Cengız Cambel ve Yucel Komcez getırıldı EMD Istanbul Şubesı'nın kuruluş bıldırısınde, "Iktıdarın haber alma ozgurluğunu engelleyen sansur ve sansur nıtelığı taşıyan duzenleme ve uygulamalarının, basının görevını yerıne getırmesınde cıddı sorunlar yarattığı" savunuldu KISA KISA • KANADA FUARI '90 Yann The Marmara Otelı TÜYAP Sergı Merkezı'nde başlıyor Sutec tarafından duzenlenen, Turk ve Kanadalı sanayıcı ve ışadamlannın teknolojık ış ımkânlannı değerlendıreceklerı fuar uç gun surecek Fuara 28 firma katılıyor • E.C.O.L.E. Halkla ıbşkıler şırketı promosyon sektöründe Ingıltere'nın uç buyük firmasının Turkıye temsılcılığını aldı Geoff Wootten Manegement Manken-Fotomodel Ajansı, S W.A P Sahne Sanatlan Organızasyon firması ve Leısure World Internatıonal • GÜNEŞSİGORTA, Türk mıllı futbol takımı ve yönetıcılerını Irlanda maçı ıçın 1 mjlyar 278 mılyon lıraya sıgortaladı Sıgorta, trlanda'ya gıdış-dönuş, maç ve antrenmanları kapsıyor '91 menıuruıı zor yılı1991 butçesi yarın TBMM'ye sunulacak. Personel giderlerinın duşuk tutulduğu butçe tasarısına gore yılın ilk yarısında maaşlarda yuzde 20-22 artış olabilecek. 104 trilyonluk butçe, 20.5 trilyonluk bir başlangıç açığı ile bağiandı. Memur maaş katsayısının 390-400 cıvarında, taban aylık katsayısının 440-450 olması bekleniyor. \NKARA (Cumhun>el Bu- rosu) — Yuksek Planlama Ku- rulu ve Bakanlar Kurulu'ndakı goruşmelerı tamamlanan 1991 yılı butçesi yarın TBMM Baş- kanlığı'na sunulacak Personel gıderlerınm duşuk tutulduğu butçe tasarısına gore 1991, me- mur ve emeklıler ıçın oldukça zor bır vıl olacak Yılın ılk ya nsı ıçın maaşlarda ortalama yuzde 20-22 cıvannda bır artış ongoruluyor Edınılen bılgıye gore 104 3 trıl>on lıralık harcama buyuk luğune ulaşan konsolıde butçe 20 trılyon 550 mılfrar lıralık bır başlangıç açığı ıle bağiandı Butçeden personel gıderlerı ıçın toplam 39 tnlvon lıralık bır ode- nek ayrılırken bu ödeneğın net maaşlarda >ıl boyunca ancak yuzde 38-40 cıvarında bır net maaş artışına>eterlı olacağı he- saplandı Yapılan hesaplamala- ra göre memur maaşlarına hıç zam yapılmasa ve kamu kesımı- ne yenı peısonel alınmasa bıle 1991 vılında bugunku maaş du- zeyı ıle 28 trıl>on lıra duzeyın- de bır harcama yapılması gere- kıyordu Personel ıçın ayrılan 39 trıl- yon lıralık odenekle, memur maaşlarına yılın ılk vansında yuzde 20-22, ıkıncı yarısında da vuzde 15-16 cıvannda bır zam yapılabılecek Bu durumda, halen 320 olan memur maaş katsayısının, yıl- başından geçerlı olınak uzere 390-400 cıvannda, 355 olan ta- ban aylık katsayısının 440-450 cıvannda, 120 olan yan odeme katsayısının da 140-150 cıvarın- da belırlenmesı bekleniyor Ay- rıca 1991 yılı başmdan ıtıbaren maaşlardakı emeklılık keseneğı oraru vuzde 14'ten yuzde 15'e yukseieceğı ıçın yapılan bu kat sayı duzenlemelerıyle net maaş lardakı ortalama artış oranları da şöyle hesaplanıyor — Maaş kalsavısı 390, taban aylık katsavısı 440, yan odeme katsayısı 140 olursa net artış yuzde 20.5'le yuzde 20.7 arasın- da olacak. Halen 362 bın 329 lı- ra olan en duşuk maaş 437 bın 331 lıra>a yukselecek. — Maaş katsayısı 395, taban aylık katsayısı 445, yan odeme katsayısı 140 olursa, net artış yuzde 21 9 olacak En duşuk maaş 441 bın 857 lıraya çıkacak — Maaş katsavısı 400, (aban aylık katsavısı 450, >an odeme katsavısı 150 olursa, net maas- lar vuzde 23.8'le yuzde 24.1 ara- sında artacak. En duşuk maaş 449 bın 605 lıra olacak. Öte yandan yılbaşından ıtıba- ren oğretmen, emnıyet ve sağ lık personelı gıbı bazı kamu go- revlılennın yan ödeme ve gorev tazmınatlarında bır mıktar ıla- ve artışlar olacağı ıçın bu tur un- vanlı memurların net maaşların- dakı artışın duz kadro genel ıda- re hızmetlerı personelıne gore bıraz daha yuksek olacağı kay- dedıldı Maaş katsayıları Malıye ve Gumruk Bakanı Adnan Kahve- cı tarafından yarın kamuoyuna açıklanacak Katsayılar TBMM Plan ve Butçe Komısyonu'ndakı butçe goruşmelennden sonra kesın bı- çımını alacak Yetkılıler, katsa yılann, komısyonda da bırkaç puan arttırılabıleceğını göz onu- ne alarak saptanacağını söyledı- ler Kriz yoksıılu vıırdu *Dunya Bankası'nm araştırmasına gore 1991'de petrol fiyatları 29 dolarda kalsa bıle 60 ulkenin cari işlemler dengesi altust olacak. Ekonomi Servisi — Körfez krızı en fazla yoksul ve borçlu ulkelerı sıkıntıya sokacak Dunya Bankası'nm araştırma- sına gore bır turlu ıstıkrara ka- vuşmavan petrol fiyatları 1991'de ortalama 29 dolar olur- sa 89 petrol ıthalatçısı ulkeden 60'ının can ışlem dengelen al- tust olacak Unlu haftahk eko nomı dergısı Economıst'ın ak- tardığı araştırmaya gore meyda- na gelecek açık ya gayrı safi yur- tıçı hasılanın yuzde ıkısını geçe cek ya I mıKar doların uzerın de bır faturaya karşılık duşecek ya da toplam ıhracatın yuzde al- tısını geirecek Dunya Bankası'nm belırleme- lerıne gore en sert darbeyı Ur- dun yıyecek Urdun 1991'de 1 mılyar dolarlık ışçı dovızı kay- bına uğrayacak Bu tutar Ur- dun'un gayrı safı yurtıçı hasıla- sının beşte bınne karşılık duşu- yor Urdun 500 mılyon dolar ka- dar da yukselen petrol fıyatla- n, genleyen turızm ve taşımacı lık ve ıhracattan kaybedecek Bır başka "eephe ulkesı" olan Mı- sır'ın ışçı dov ızı kaybının gayrı- safı vurtıçı hasılasının yuzde 10'u duzevıne ulaşacağı belırtı lıyor Turkıvc oransal olarak de ğıl, ama toplam tutar olarak en yuksek kavba uğrayan ulke ola rak tanımlanıyor Turkıye'nın kaybının 4 mılyar dolar olacağı belırtılıyor Saddam'ın etkisi* 1991 de can ışlemlerde meydana gelecek açığın mal ve hızmet ıhracatına oranı (%) 50 40 30 20 10 0 Nıkaragua [ "Yukseei petro fîyattarı (oialama <anl öaş na 29 S varsayılara*) laa oranlannda dejışmeler şçı ddvızı jınşındela kayıpıar ve ıhracal kaytplan dıkkate alınmıştır (Kaynak Dunya Bankası) KTFlerkâr bile edecekANKARA (AA) — Revıze edılen son rakamlara gore yılın ılk yarısında 315 8 mılyar lıra za rar eden Kamu Iktısadı Teşeb büslerfnın (K.IT), yıl sonunda 453 9 mılyar lıra kâr etmesı bek lenıyor DPT tarafından hazırlanan program hedeflerıne göre ıse KIT'lerın 1991 vılmda 1 trılyon 566 6 mılyar lıra kâr etmelerı ongoruluvor KöNUKYÂZÂR 1990 yılı gerçekleşme tahmı nıne gore yıl sonunda zararı en yuksek duzeyde gerçekleşecek kuruluşlann başında 837 9 mıl- yar lıra ıle Turkıye Taşkömuru Kurumu (TTK) gelıyor Bu arada yıl sonunda 758 8 mılyar lıra olarak en yuksek kâ ra PTT'nın ulaşması bekleniyor Kârda bu kuruluşu 741 5 mılyar lıra ıle Turkıye Petrollen Ano- nım Ortakhğı (TPAO), 361 7 mılyar lıra ıle Petrol Ofısı AŞ (POAŞ), 356 3 mılyar lıra ıle Etıbank, 233 3 mılyar lıra ıie de Tekel'ın ızlemesı bekleniyor Ote yandan hazırlanan prog ram hedeflenne gore 1991 vılın da I tnlyon 566 6 mılyar lıra kâr etmesı ongorulen KİTler ıçınde en buyuk kâr rakamına 1 tnlyon 408 4 mılyar lıra ıle TPAO'nun ulaşması bekleniyor bütçe açığı 7.5 trilyona yaklaştı Ocak-eylul doneminde konsolıde butçe gelirleri yuzde 72.2 oranında artarak 36 trilyon 492 milyar liraya, gıderler ise yuzde 78.8 oranında artarak 43 trilyon 950 milyar liraya çıktı. ANKARA (ANKA) — Kon- solıde butçe açığı yılın ılk 9 ayın- da, geçen yılın aynı dönemıne göre yuzde 119 4 oranında arta- rak 7 5 tnlyon lıraya yaklaştı Ocak-eylul doneminde, top- lam butçe gelırlerı geçen yılın eş dönemıne göre yuzde 72 2 ora- nında artış göstererek 36 tnlyon 492 mılyar lıraya çıktı Butçe gı- derlerı ıse yuzde 78 8 oranında bır artışla 43 trilyon 950 mılyar- lıra oldu Böylece yılın ılk 9 ayında toplam bütçe açığı 7 tnl- yon 458 mılyar lıraya yukseldı Bu açığın 1 tnlyon 124 mılyar lı- ralık bölümu sadece eylul ayı açığından oluştu Butçe gelirinin 30 trilyonu vergiden Butçe gelırlerının 30 tnlyon 407 mılyar lırası vergı gelırlerın- den, 2 trilyon 31 mılyar lırası vergı dışı normal gehrlerden, 4 trilyon 54 mılyar lırası ıse ozel gelırler ve fon gelırlerınden mey- dana geldı Vergı gelırlerı geçen yılın eş dönemıne gore yuzde 78 2, vergı dışı normal gelırler yuzde 17 7, özel gelırler ve fon- lar ıse yuzde 69 oranında artış gösterdı Bu donemde, 1990 bütçesı ne tahmın edılen vergı gelırlerının, yuzde 69 6'lık bdlumu vergı dı şı normal gelırlerının ıse yuzde 27'lık bölumu tahsıl^dılebıldı Ozel gelır ve fon gelırlerınde ıse yılın ılk 9 ayında, yılın tumu ıçın tahmın edılen 2 tnlyon 689 mıl yar ltranın uzerıne çıkıldı Ozel gelırler ve fon gelırlerınden tah- mınen yuzde 50 8 faziası tahsıl edıldı KDV artışı kimin cebine?KDV artışından vergı gelıri sağlamak mumkun değil. Alıcı ıle satıcı arasında ortak faydaya dayalı faturasız alım-satımlar koruklenecektır. Devlet butçesine 2.5 trilyon ek gelır bekleniyor, ama fatura ve fiş vermeyenlerın cebine 5-10 trilyon gırecek. H. TURGUT ARIĞ Denk butçe anlayışı ıle duzenlenmeyen devlet butçesının yıllardır suregelen açıkla- nnı kapamak ya da azaltmak amacıyla ha- zırlanan KDV oranlannın hem de ıkı aşa mada venıden vukseltılmesı kararı beklenen yararı sağlamaktan uzakur Çunku vergı oranlannın gelışıguzel arttırılmasının umu- lan vergı gelın artışını sağlamadığı bır ger- çektır Bunun en yakın orneğı de henuz ıkı vıl once ulkemızde KDV oranlannın önce yuzde 12'ye çıkartılması, sonra yuzde 10'a ındırılmesıdır Ulkemızın "serbest ekonomık işlemler" doneminde faturasız aiışverışlerın, faturalı satışları pek çok aştığı bır ortamı yaşıvoruz Oyleyse KDV artış oranları kadar bıle ver- gı gelırı artışı sağlanması mumkun değıldır Vergı zammından kayinmak ıçın alıcı ıle sa- tıcı arasında var olan ortak faydaya dayalı faturasız alım satımlar bıraz daha koruk- lenecektır "KDV'sı ıçınde" satışa sunulan malların satıalan KDV tutannı da fiyatla bırlıkte tahsıl etmektedır Fakat vergı daı- resıne yalnızca satış belgesı duzenlenen mal- lar ve hızmetlerın KDV farkları yatırılmak- tadır Aradakı fark ışletmecılere açıktan kâr olarak kalmaktadır KDV oranlannın yenıden ve asamalı yuk- seltılmesıyle bırçok satıcıya devlet otonte- sıne dayanarak daha fazla haksız özel çıkar sağlanacaktır Vergı yasalanndakı her tur- lu değışıklık, vergı kayıp ve kaçağıru azalt- ması gerekırken, yalnızca faturalı alım- satım yapanlara daha fazla yuklenmekte, gelır ve adaletlı vergılenme dengesını daha da bozmakta, hatta yozlaştırmaktadır Ko- layından vergılendırme anlayışı hızla terk edılmelı, çağdaş davranış benmısenmelıdır Bırtakım açıkgozlere açıktan KDV ozel çıkarı sağlama ışmı bozabılmek ıçın oran lann yenıden yükseltılmesı değıl ozellıkle ın- dınlmesı gereku- Aynca fatura dolaşımım ozendıncı sos- yal, ekonomık, kulturel ve hukuksal onlem- ler getınlmeiıdır Zıra sık sık değışen, farklı zaman ve oranlarla uygulanmak ıstenen ver- gıleme kararlan, ışletme yonetımı ve muha- sebesını de (hesabını-kıtaoını) zorlaştınr Zorlanan ış akımı ıse sağlıksız olur ve doğ- ru denetlenemez Doğru denetlenemeyen her turlu ışlem, umulan fayda yerıne zarar verır KDV oraniarındakı yenı artışlardan onu- muzdekı yıl devlet butçesine yaklaşık 2 5 tnlyon ek vergı gehn beklenırken değışık ne denlerden satış fatura ve fişı vermeyen ve vermek ıstemeyenlenn cebine gırecek 5-10 trilyonluk bır ek kaynak oluşacaktır EUROPEAN MANAGEMENT DEVELOPMENT AND TRAINING IN ISTANBUL JULY-DECEMBER 1990 CUSTOMER CONTACT SKUS THE MANAGEMENT COURSE PRESENTATION SKILLS VVORKSHOP CREATIVE THINKING PRO6LEM SaviNG 24-26 OCT 1216 NOV 2123 NOV 1719 DEC PROGRAMMES MfRrTSYSTîMSLTD IN CO OPERATION »TTH MEMC \ AFflLHTS OFM\S^OEMENTCtNTRE EUROPE BRUVSELS TEL I3'«43 4 2 134 22 23 FAV 131 2 9 0 8 PL£ASE V1TE SfECIAl DlSfUUM S AM AVAJLABU FOR REOISTRATIONSMADt: AFİ.EMT 7 *fEW(NAD\ANCE T U K E T I C I G O Z U Y L E MERAL TAMER BEN yerine SEN diyebilmek "Oncelen neden size >-azdıklannı merak ederdim. Cevabını buldum galıba..." Benım sorunum banka ve senetlerle ılgıü Hazıran sonuna doğru Ankara'ya taşındık Ondan once Amasya'da otururduk Dolayısıyla taksıtlerımızle ügılı senetlerın bazıJannda eskı adresımız kaldı 18 temmuz gunu Iş Bankası HoşdereŞubesı'ne950bın lırayatudık Bupara, bırı mobılyacıya dığerı ev kooperatıfine olan 20 temmuztanhlı 2 senedın toplamıydı Amasya'ya durumu bıldırmek ıçın bızden 15 bın lıra telefon parası alındı ve telefonla talımat venldı Daha sonra her haf- ta başı banka şubesme uğradığımızda "Ne ka- dar meraklısınız, nasıl olsa senetlen odedınız. Bir şev olmaz" gıbı sözler ışıttık Ama ara dan bır sure geçtı ve bız mobılyacımızdan senedımızın protesto edıldığını oğrendık Protesto mektubunu bıze gostermek ıçın yollamıştı Hoşdere şubesı mu- durune durumu ılet- tım Bana, Amasya şu besınde bır aksaklık olduğunu, kendılennın verdığı talımatın Amasya'da yerıne getınlme- dığını sovledı ve "Protestoyu biz odeyıp se- nellennızı sıze lade edenz" dedı Ancak bu vatten sonra mesaı gunlennde ızın almanın zorluğunu da dıkkate alırsamz, tam 5 kez Hoş- dere şubesıne gıttığım halde senetlerımızı ala- madık Mudur yardıması "Biz ne yapalun, se- neller gelmiyor" dıvor Amasva kuçuk yer Mobılyacımız karşısında ıtıbarımız sıfıra ındı, kooperatıfin tepkısınden henuz haberımız yok Bunların otesınde senetlenmız de hâlâ ortada yok Bankaya son uğrayışlanmızda "Belkı senetlen eskı adrese gondermışızdır" sözu de bızlen aynca kızdırdı Bu durumda ne yapmamızı Onenrsınız 9 " Ankara Numune Hastanesı doktorlanndan Dr. Asena Gokhan Akdemır'uı mektubu, hemen her gun hepımızın başına gelebılecek turden bır olay Burada bankanın adı da önemlı değjl, pekala Iş Bankası değıl deZiraat, Yapı Kredi, Akbank ya daherhangı bır başka bankadaolabılırdı Burada belkıAmasya'dakı şubenın yaptığı atlama da çok önemlı değıl Çunku hangınuzınyaptığı tum ışler kusursuz Hepımızhata yapabılınz. Hepımızın uzuntulu, sorunlu, hastaolduğu halde çalışmamız gereken gunler yok mudur"> Bu gunlerde dıkkatımızı yetennce toplayamadığımız ve hata yaptığımız olmaz mı"' Ama önemlı olan, yapılan hatanın taraflara en azzarar verecek şekıldeduzeltılmesı, hatalı olan tarafın sorunu çözme yonunde gösterdığı ıyınıyet ve duyarlılıktır Zaten Dr Asena Akdemır de senet protesto olur ol- maz bıze yazmamış, protesto olduktan son- ra 5 kere hastaneden ızın alıp bankaya gıttı- ğı halde senet hâlâ bu- lunamadığı bu arada da doyurucu bır yanıt alamadığı ıçın bızden yardım ıstemıştır Arkadaşımız Ayşe Akman'ın Ankara Hoşdere şubesıyle yap- tığı temasların ardın- dan senetler bır-ıkı gun ıçınde bulundu ve Dr. Asena Akdemır'e teslım edıldı Bu da göste- nvor kı eğer basın devreye gırmeden yetenn- ce özen gostenlseydı, senetler daha önc«den bulunmuş olacaktı Hepımız tılketıcıyız Banka memurları da kendı çalıştıklan muessesenın dışına çıktıkla- nnda tuketıcı olarak bır avakkabıcıda, bu- zuc- cacıyecıde, hatta bır başka bankada benzerı bır sorunla her zaman karşılaşabılırler Önemlı olan ınsanlarımızın bırbırlerıne neyı reva gö- rup neyı reva görmedıklerıdır önemlı olan, msanların, kendılenm karşısındakının yerıne koyabılmelerı "ben" yerıne "sen" dıyebılme- lerıdır "Bu olayda senedı protesto olan ve kuçuk bir kentte ıtıban zedelenen ben olsa>dım, ne yapardım?" Önemlı olan masanın karşı tarafındakının bu soruyu kendı kendısıne sorabılmesıdır TÜ K E T İ C İ N İ N S E S İ Letoon'u anyorum Oğluma hazıranda aldığım Leıoon ayakkabı, bır ay ıçınde parmak uçlarından delındı Al- dığım vere goturdum, "Toptan- cıyla goruşelım" dedıler Daha sonra da bana "Toptancı değıştırmıjor" dıyerek ayakka- bıları gerı verdıler Aynca 2 te- lefon numarası da vererek "Uretıcıjle goruşun" dedıler NumaraJan çevırdığımde bın ev teiefonu çıktı Dığerı ıse cevap vermıyor Sızm köşenızde oku- duğum Leıoon ayakkabılarının değıştırılmesıyle ılgılı yazıdan cesaret alarak başvurmuştum Ama bu tutum demek kı pren- sıp halıne gelmemış NEŞE OERELİ - Istanbul kj/zın mektubunuzla hemen hemen aynı gunlerde Le- toon ayakkabılannın ıthalatçısı SASTAŞ fırmasmdan da mektup aldık. Telefonlartm yanda Üreticınm Sesı koşesınde bulabıhrsımz. MİLANGAZ elimde kaldı Uzun zamandır kullanmak- ta olduğum Mılangaz tuplennı değıştırmek ıçın Bornova'dakı Mılangaz bavııne gıttığımde "Biz tup gen almıyonız" dedı- ler ve eğer tupıi ıstemıvorsam kendı ımkânlanmla satmam gerektıgını söyledıler Daha vetkılı bırının telefonunu ıste- dım "O da aynı cevabı verir" dıye vermedıler Bana yardım- cı olur musunuz 9 AYŞEN TURKMEN - İznıir 'urumu Mılangaz yetkılısı Bulent Arda'ya ılettık. Bayılerın ışı yokuşa surduğunu, ashnda değıştırmeleri gerektıgını ve gereklı taümatı vereceğini soyledi. Ancak tupu gorduklerınde "Bu Mılangaz değıl, Lıkıtgaz tupu Bu tıp tupler yakmda pıyasadan kalkacak Ancak kasa fîşınızı ıbraz edebılırsenız gerı alabılırız" dıyerek okurumuza yardımcı olmadılar. 5-6 yıl once almmış tupun kasa fişi ne gezer? Üstelik yapağımız araştırmada Milangaz'la Lıkıtgaz'm aynı firma olduğunu sadece tuplerm adınm ve şeklinin değışık olduğunu oğrendik. Dükkân yakan yazarkasa nan bır yangınla dukkân buyuk hasar gordu Cıhazın kullanma kılavuzunda voltaj değışıkhk- lerıne karşı bır uyarı da yoktu Dukkânın sıgortası olmadığı ıçın herhangı bır şekılde zara- nn karşılanması mumkun ol- madı Yangının uzuntusü ıçın- de yazarkasa şırketını mahke- meye vererek zararımızın kar- şılanmasını duşunduysek de davanın uzayıp daha da ek kul- fetler getıreceğınden çekmerek bundan v azgeçtık ELP \ Elek- tronık de yenı bır yazarkasa ta- lebımızı kendılerının karşılaya- mayacaklarını belırttı Babam o tanhten sonra da bır daha ya- zarkasa alamadı Vasatolanış- yerınde babamın klasık usulde fiş kestığını gördukçe hem kı- zıyor, hem uzuluyorum FAİK YILMAZ - Bursa Babam Vızamettın Yılmaz, memuruyıtten emekh olduk- tan kısa bır sure sonra yun- orlon dukkânı açmıştı 2 8 1988 tarıh ve 12627 numa- ralı faturayla SHARP Er. 2100 T marka elektronık yazarkasa aldı Satan firma ELPA Elek- tronık Pazarlaraa Mehmet Val- çın, TEMSA Alanya ba>ü, 24 10 1988 gecesı ektekı bılır- kışı raporunda da goruleceğı gıbı yazarkasadan kaynakla- Ithal malda tartıir sorunu kırıldı Halıdıler Tıcaret'e 2 kez gıdıp aramaları ıçın kartvızıtı- mı de bıraktığım halde bana yardımcı olmadılar Bu durum- da fntözumü kızartma tencere- sı olarak kullanmak zorunda kaldı m Sapı kırılan sepetı na- sıl bulabılırım 7 Aynca uzun za- man önce aldığım Krupps mık- ser setın tamınnı yapabılecek ve yedek parçalarından bazılannı temın edebıleceğım bır yetkılı servıs bulabılır mıyım' Bu so- runumu çözersem, yerıne yenı- sını alamadığım mıkserımı kul- lanabıleceğıme çok sevınece- ğım YUKSEL OfiUZ - Bursa /eşıtlı yerlere sorduk, ancak gerek ITT'nın, gerekse Crupps'un Turkıye'de servısını bulamadık. Bu tur malları zaman zaman bazı firmalann ıthal edıp sattı- ğı, bır kısmmın kaçak olduğu, tuketıcmın ıse KDV lermedığı ıçın ucuza gelen bu malı garantı belgesi fa- lan aramadan aldığı belirtıldı. Bu durumda sızm ya- pabıleceğınız tek şey, ısının ehlı bır mahalle tamırcisı- nı bulup aletlerınızı tamır ettırmeyı denemek oluyor galıba. İkı yıl once Bursa'da Halıdi- ler Tıcaret'ten aldığım ITT marka frıtozun sepetının sapı ÜRETİCÜVİN SESİ Söz DANCALL'm. Kuruluşumuz, DAN- CALL fırmasıyla tum Tur- kıye servıs anlaşmasını ım- zalamıştır Ağustostan bu yana geçerlı olan anlaşma çerçevesınde PTTdekı yedek parçalar da 1990 sonuna ka- dar kuruluşumuza venlecek- tır Bolge PTT teşkılatlann- ca kullanıcıdan alınan anza- lı araç telefonları, önce PTTmn merkez teşkılatlan- na ve oradan da kuruluşu- muza toptan ıntıkal etmek- tedır PTT tarafından kuru- luşumuza ıntıkal suresı uza- mış olan bu cıhazlann ge- cıkmesınden maalesef bızler haksız olarak sorumlu tutul- maktayız Çay Belediye Baş- kam'nın 2 9 1990 tarıhınde teslım aldığım ıfade ettığı araç telefonunun, fizıken anılan cıhaz olması mum- kun değıldır Çunku onarı lan cıhaz, Afyon PTT'sıne 21 91990 tanhınde sevk edıl- mıştır Ve bılındığı uzere şu ana kadar yapılan tum arı- za onanmlarından hıçbır parasal talepte bulunulma- mıştır (muşten hatası da da- hıl) Tekrar anzalı dıye anı- lan cıhazın, PTT tarafından kendılenne venlen başka bır geçıcı cıhaz olma ıhtımah kuvvethdır SGS Yonetım Kurulu Başkanı CEFt KAMHİ Letoon çağınyor Köşenıze tzmırlı okuyu- cunuz tarafından gönderüen mektupta "Letoon ayakka- bılanroı değıştırmek ıçın 2 ay nğraştım'" denıyor Leto- on ayakkabımn kısa surede açıldığını behrten tuketıcı- den, ıade ışlemımn uzaması nedenıyle özur dılıyoruz. SASTAŞ firması olarak bız- ler tuketıa goruşlenne önem verıyoruz Tuketıcmın her türlü eleştırısme açığız Fu-- mamızın ıthal ettığı Letoon ve Slazenger markaJarından doğan fabnkasyon hataları- nı yenısıyle değıştırıyoruz. Koşemz aracılığıyla tuketıa- lere seslenmek ıstıyorum. Hatalı ayakkabılannı en ya- kın bayımıze ulaştırsmlar. Eğer bekledıklerı ılgıyı göre- mezlerse 500 10 31 numara lı telefondan arasınlar. MEHMfcT BOLUKGİRAY- SASTAŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog