Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Galatasaraylılar' Galatasaray a Gonul Uyesı olun1 Galatasaray Gonul Uyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelen'nde Cım-Bom'dan selam Işlem tamam' BANK2A Cu mhuriyet N BANK24 Taraftara selam. Işlem tamam1 PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23757 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL <KD\ dahdj 12 Ekim 1990 Cuma ÖzaVla görüştü Bozerikna olmadıAli Bozer'in istifada direnmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na atama yapılması bekleniyor. Bozer, bugün basın toplantısı düzenliyor. Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Özal 'Terörde tırmanış var. Gereken tedbirleri alın' talimatını verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu) — Dışışleri Bakanlığı'n- dan istifa eden Ali Bozer, dun Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yaptığı görüşmede de ikna ol- madı. Bozer'in "istifada direnmesi" nedeniyle bugun Dı- şişleri Bakanlığı'na yeni atama yapılması bekleniyor. Cumhur- başkanı özal ile Köşk'te 1.5 sa- at göruşen Ali Bozer, Bakanlar Kurulu toplantısına katılmadı. Başbakan Yıldınm Akbulut, Özal'ın başkanlık ettiği toplan- (Arkası Sa. 16, Sü. l'de) ÇÜRÜMÜŞLÜK CÛNEYT ARCAYÛREK'in yaztsı 14. Sayfada BAKANLIGI Muhalefetten atak Hüktimete iki gensoru SHP'nin gensorusunda 'terör ve laik cumhuriyete karşı girişilen eylemlerden hükümetin sorumlu olduğu' savı var. DYP'nin gensorusu ise 'hayat pahalılığı' konusunda. ANKARA (Cumhuriyet Biı- rosu) — SHP, tırmanan terör olayları ve laik cumhuriyete karşı ginşilen eylemler karşısın- da iktidann sonımluluğunun ol- duğu göruşuyle hukümet hak- kında gensoru önergesi verdi. önergenin gerekçesinde "Bu si- yasal iktidann devamı, laik, de- mokraük cumburiyetimizi ileri- de telafisi mumkun olmayacak zararlara sokacaktır" denildi. DYP de "hayat pahalüıgı"nın önlenememesi nedeniyle hukü- met hakkında gensoru verecek. Dun bir basın toplantısı yapa- rak gensoru önergesıyle ilgili bil- gi veren SHP Grup Başkanve- kili Onur Kumbaracıbaşı, Tur- kiye'de yaşanan son teror olay- lanyla "12 Eyliil öncesine mi dÖBÜIfiyor?" sorularının yeni- den gündeme geldiğine dikkat çekerek hükümetin bu konuda "Olayian inceliyonız, bazı ipuç- lan elde ettik" gibi açıklamala- (Arkası Sa. 14, Sü. 4'de) NEREYE GlDlYORUZ? İZMİR'den HİKMET ÇETİNKAYA 14 Sayfada SHP-DSP birleşmesi Rahşan Ecevit karşı çıktı mı? özdalga Ecevit kendi başkanhğında birleşme önerdi. Rahşan Ecevit karşı çıkınca vazgeçti. Bülent Ecevit Ozdalga'mn gerçekleri böylesine tahrif etmesini ve yalan söylemesini hayret ve üzüntüyle karşıladım. Özdalga Murtaza Çelikel, olayın tamğıdır. tç Politika Servisi — DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Haluk Ozdalga'mn "1987 yuın- da yasağı kalkttktan bemen son- ra kendi başkanhğında SHP ile DSP'nin birleşmesini onerdigi, eşi Rahşan Ecevit'in de bu öne- riye 'kıyameti kopannm' diye karşı çıktıgı" yolundaki savla- nnı yalanladı. Ecevit, "Sayın Ozdalga'mn gerçekleri böylesi- ne tahrif etmesini ve yalan söy- lemesini hayretle ve üzüntüyle karşıladım" dıyerek DSP ile SHP'nin birleşmesini hiçbir za- (ArkasıSa. 14, Sü. l'de) TÜRBAN ASKIDA 14 Sayfada SHP MYK'DA BIR DİZİ KARAR 14. Sayfada Yatırımeı şaşkınALTEN İlk altı ayı zararla kapatan altın, kriz döneminde yüzde 15 prim yaptı. Kriz biterse tekrar 'frene basacağı' belirtiliyor. DÖVİZ 1980'lerin gözdesi en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Mark yüzde 27.92, dolar yüzde 18.68 oranında getiri sağladı. FAİZ Yılbaşında bankaya yatınlan mevduatın getirisi enflasyonun altında kaldı. Aynı durum döviz hesapları için de geçerli. GAYRİMENKUL HİSSE SENEDİ Fırtına öncesi sessizlik sürüyor. 1989'dan beri "borsa sevdası" nedeniyle daralan ahşverişe henüz canlıhk gelmedi. İlk dokuz ayda yüzde 129 verim sağladı. Krizden önce endeksi en yüksek noktaya ulaşan İstanbul Borsası arayış içinde. TAYFUN DEVECİOĞLU 1990 yıhnın ilk 9 aylık bölumunde yalnızca hisse senetleri enflasyonun uzerinde verim sağlarken Korfez kriziy- le ortaya çıkan birçok faktör yatırım- cının karar vermesini zorlaştırı>or. 1989 sonbahar aylanndan beri 'goz- üpek yatınnKilan' zengin eden hısse se- netlerinin bu yılın ilk 9 ayı sonundakı ortalama verımleri yüzde 129 olarak gerçekleşti. Yılbaşını 2217 puan duze- yinde kapatan IMKB Endeksi, eylul ayı sonunda 5085 puana yukseldi. Ozellik- le 80'li yılların ilk yarısında en gozde yatırım araçlarının başında gelen do- viz ise bu yıl en kötu dönemlerinden binni yaşıyor. DÎE verüerıne gore ocak- eylul arasında tuketici fiyatları yüzde 40.5 artarken aynı donemde Alman Markı yuzde 27.92, ABD Doları ise yuzde 18.68 oranında getiri sağladı. Getiri oranları enflasyondan arındı- nldığında ilk 9 ay sonunda dövizin hıç- bır şey getirmedığı gibı, çok şeyler de 'götürdüğu' ortaya çıkıyor. Uğrunda savaşlar yapılan, kan do- kulen, zenginliğin süngesi altının du- rumu ise dövizden beter. Uluslararası borsalarda 2 yıldır yerinden kıpırdama- yan altın fiyatlan, Körfez krizi sayesin- de biraz yol almasına rağmen Kapalı- çarşı'da gerçekleşen fıyat artışı enflas- yonun altında kaldı. ilk 9 ay sonunda banka mevduatın- dan elde edilen gelırler de enflasyona yenık. Ocak ayında yuzde 53 brut faız oranı uzerinden bankaya yatınlan, ha- ziran sonunda biriken faizle bırlikte yüzde 47'yle 3 ay vadeli olarak tekrar bankada tutulan birikimlerm 9 aylık net getirisi yuzde 36.8 olarak gerçek- leşti. Ocak-eylul arasında bankada tu- tulan 1 mılyon liralık Alman Markı ise (Arkası Sa. 16, Su. 4'de) YATIRIM ARAÇLARI CEPHESİNDE 9 AY 16. Sayfada Katliama tepkiler büyüyor, Kudüs'te yeni olaylar çıktı Filistinliler ayaktaYaklaşık 200 Filistinli Doğu Kudüs'te kutsal camiye girmek istedi, ancak İsrail polisi Filistinlileri dağıttı. İşgal altmdaki Gazze şeridinde gösteri yapan maskeli Filistinlilere ateş açan îsrail askerleri 4 kişiyiyaraladı. Dış Haberler Scrvisi — Doğu Kudüs'te Israil guven- lik güçlerinin 21 Filistinliyi öldürup en az 150 Filistinli- yi de yaralamasınm yol aç- tığı tepkiler sürerken Kubbet-ül-Sahra yakınında yeni olaylar çıktı. Reuter ajansının haberine göre yak- laşık 200 Filistinli dun kut- sal camiye girmek istedi. Ancak îsrail polisi göz ya- şartıcı bombalarla Filistinli- leri dağıttı. Bazı Fihstınliler maske takarak Fılistın bay- rağı taşıdılar. Pazartesi günü Kubbet-ül Sahra yakınındaki kanlı olaylarda Îsrail polisi 21 Fi- listinliyi öldurmüştu. Îsrail guvenlik güçlerinin (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) DIŞ BASINDA KATLIAM 15. Sayfada ÖZAL, KORFEZ'DE 'EKONOMİK' TURA ÇIKIYOR 19. Sayfada BAB GENEL SEKRETERİ: TÜRKİYE ÖNEMLI BİR GUÇ EDİP EMİL ÖYMEN'in haberi 3. Sayfada KUDÜS'TE MASKELİ PROTESTO — Maskeli genç Filistinliyi omuzlara alan kalabalık Tapınaklar Tepesi'ne dogru yururken, İsrail'e ve katliama tepki\i dile getiren sloganlar attı. 21 kişinin olumune vol açan katliam, yoredeki gerginliğin doruga çıkması na neden oldu. B U G U N KtTAP IMmzHraskBantMcısı Bugün ve her cuma Cumhuriyet'le Y A R I N BILIMTEKNİK Kştefoûr Yarın ve her cumartesi Cumhuriyet'le Fîlistin Gerçeği... IVudüs'te geçen pazartesi günü, İsrail polisinın Filistinli göstericılerin ustüne acıma- sızca açtığı ateş sonucu meydana gelen kat- liam, btr gerçeği bır kez daha vurguladı: Fı- listın sorunu çözülmeden Ortadoğu'ya barış gelmez. Eğer Arap dünyasında barış ve istıkrann geçerli olacağı bır düzen içtenlikle ıstenıyor- sa, bunun başlıca onkoşullarından bırı, Fı- listın sorununa kalıcı ve hakça bır çözum bu- lunmasıdır. Böyle bır çozum bulunmadığı su- rece, yer yuvarlağının bu yöresinde her şey bıçak sırtında yurümeye mahkûmdur; neyın, ne zaman, nereden ve nasıl patlak verece- ğıni kımse kestiremez. Nıtekim bunun en çarpıcı örneğı, Irak'ın Kuveyt'ı ışgalıyle yaşanıyor Soğuk savaşın noktalanmasıyla dünyada esmeye başlayan (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL Nobel Octavio Paz'ınPAZ- Ünlü ozan ateşli bir demokrasi savasçısı ve liberal özguriıikler savunucusu olarak tanınıyor. (Fotoğraf: Reuter) '90 Edebiyat Ödülü Meksikalı ozanın Uluslararası planda "yüzyılımızın en önemli ozanlarından biri" sayılan 76 yaşındaki Octavio Paz, İsveç Akademisi tarafından "hümanist onuruna ve duyarlı zekânın belirlediği, geniş ufuklu, tutku dolu yazını" nedeniyle bu yıl yarım milyon dolann uzerinde değer taşıyan ödüle layık görüldü. Meksika ilk kez Nobel sahibi ülkeler listesine girdi. YAVUZ BAYDAR STOCKHOLM — 1990 yüı Nobel Edebiyat Ödülü, Meksi- kalı ozan, yazar, denemeci ve eleştirmen Octavio Paz'a veril- di. Böylece İspanyol dili bir yıl arayla ikinci kez Nobel'le ödul- lendirilmiş oluyor. Bilindiği gi- bi ödül, geçen yıl İspanyol ro- mancı Camilo Jose Cela'ya ve- rilmişti. Uluslararası planda "yüzyıü- tnızın en önemli ozanlarından biri" sayılan 76 yasındakı Ocıa- vıo Paz, İsveç Akademisi tara- fından "hümanist onurun ve duyarlı zekânın belirlediği, ge- niş ufuklu, tutku doln yazını" nedeniyle bu yıl yarım milyon dolann uzerinde değer taşıyan (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) NOBEL'İ SON 10 YILDA KİMLER ALDI? 19. Sayfada • Atina Gorbaçov'un peşinde Musotakıs hukumetı Sovyetler'le ılışkılerı sıklaştırmak ıçın yoğun çaba harcıyor. 3. Sayfada • Piyasa programı Meclis'te Bulgarıstan'da Lukanov hukumetı, programım parlamentoya sundu. 3. Sayfada • Ekran Açıkoturum'a hazır değil TRT Haber Daıresı Başkanlığı 'nca hazırlanacak programa yoneticı aranıyor. 4. Sayfada • Mozaik eğlence programı Ikmcı bolumu ekrana gelecek "Bır Başka Gece"de Şener Şen ve Turkan Şoray ile soyleşecek,\ Şoray'ın ozel yaşamı ve fılmlerınden kesıtler yayımlanacak. 4. Sayfada • Toptancı pıyasasında kavga 50 mûyarlık sermayesıyle piyasaya gıren Metro, toptan gıda pıyasasım karıştırdı. Ekonomide m Turizm tanıtım bütçesi mütevazı Korfez krizinin etkısım hafifletmek ıçın tamtıma ağırlık venlmesı gerekıyor. Ekonomide • Özal taktik verdi Cumhurbaşkant Özal, Mıllı Takım kampında futbolcularla teknik dırektor gıbı konuştu. Sporda • Ekranda basketbol heyecanı F.Bahçe - G. Saray karştlaşması TV1 'den saat 18 15 'te naklen yayımlanacak. Sporda • İtalyan usulü komünizm Adı Demokratik Sol Partı, amblemı meşe ağacı, orak çekıç kuçuldu. Arka Sayfada • Bilimsel araştırma 80 bilim adatnı Karadenız'ın kirlıliğım ınceledi. Arka Sayfada Özel bankalardan kaynak sağladı Asü Nadir'e solukAsil Nadir, Istanbul'daki temaslan sonucu Antalya Sheraton Oteli karşılığında Yapı ve Kredi Bankasf ndan 80 milyon dolar için ön mutabakata vardı. Nadir'in İmpeksbank'taki hisselerini de Doğuş Grubu'na sattığı öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) — Kıbns Turk asıllı işa- damı Asil Nadir, mali krizdeki şirketi Polly Peck'ı kurtarma konusundakı girişimlerini önce- kı gece ve dun de tstanbul'da surdurdu. Nadir'in Istanbul'da- ki göruşmelerine Cumhurbaş- kanı Ozal'ın Bankacılık Danış- manı Bülent Şemiler de katıldı. Nadir'in bu goruşmeler sonu- cunda ihtıyacı olan kaynağın önemli bır bölumunu sağladığı belirtiliyor. Edinilen bilgiye göre, Nadir, Istanbul'da Doğuş ve Çukuro- va Holdıng yoneticilenyle yap- tığı goruşmelerin ardından yak- laşık 70-80 milyon sterlin taze kaynak elde etti. Antaya Shera- ton Oteli karşılığında Yapı ve (Arkası Sa. 16, Sü. 8'de) POLLY PECK MASADA EDİP EMİL ÖYMEN'in haberi Ekonomide ABD Temsilciler Meclisi de reddetti Bush'ım tekstil vetosuna destek Ekonomi Servisi — ABD Temsilciler Meclisi'nde, Başkan Bush'un veto ettiği tekstil kota- lannı yüzde 1 arttıran tasan dun yeniden görüşüldü. Oylama so- nucunda Bush'un vetosu 10 oy ile geçerlilik kazandı. Iptal edi- len tasannın yerine yenisinin ha- zırlanması gerekiyor. ABD Temsilciler Meclisi bir süre önce ABD'nin tekstil kota- lannı yuzde 1 oranında arttırma karan almıştı. Türkıye'nin yüz- de 100'e yaklaşan oranda kota arttınm istemi dikkate aluıdığm- da son derece duşuk kabul edi- len yuzde l'lik artış karan ABD Başkanı Bush tarafından veto edilerek Temsilciler Meclisi'ne tekrar goruşulmek uzere geri gonderilmişti. Temsüciler Mec- lisi'nde dun tekrar gönişülen ta- sarı Başkan Bush'un vetosunun (Arkası Sa. 16, Sü. 7'de) Loto zenginleri ne yapıyor? tkrahİM Nazml Eklmsl Geçen yıl 5.5 milyar kazandı. İstanbul Belediyesi'ndeki görevinden aynldı. Yatınm için enflasyonun düşmesini bekliyor. BİBbaşı ftzkal Ertârk Geçen yıl 1 milyar aldı. Ordudan aynlarak Ankara'da muşavirlik şirketi kurdu. 750 milyonu bankada. Mekawt Bnyrak 550 milyon kazandı. Malatya'da çalıştığı ışyerine ortak oldu. Yerli bir oto ve ev aldı. Parasını amcası idare ediyor. Naztf Ozeaa 2 yıl önce 480 milyon aldı. Eski işi olan muteahhitliğe devam ediyor. Mnstafa Madir D*gaa 750 milyon kazandı. Gümüldur'de yazlık ev, kendisine, oğluna ve damadına birer otomobil, kızına da ev aldı. TAYFUN GÖNÜLLÜ'nün röportajı 16. Sayfada GOZLEM UGUR MUMCU Bir Tehlike.. Gunumüzde en buyuk tehlıkelerden biri halkı, siyasal ve ıdeolojik nedenlerle bırbırine düşurmektir Bunun acısını 12 Eylul oncesınde hep bırlikte yaşadık. Gençlik kesimi "devnmcı" ve "mıllıyetçt" dıye ikıye bölundu. İkıye bölünen genclık de birbirıne karşı silahlandırıldı. Bugun buna benzer bir tehlike de kapımızdadır. Bu teh- (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog