Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Fenerbahçelıleri Fenerbahçe'ye Gonul Uyesı olun' Fenerbahçe Gonul Üyesı Kartı'nız Pamukbank Şubelen'nde. Sarı Kanarya'dan selam Işlem tamam' BANK24 Cumhuriye BAISIK24 Taraftara selam İşlem tamam! PAMUKBANK 67. Yıl; Sayı: 23756 Kurucusu: Yunus Nadi 900 TL <KDV dah,o H Ekim 1990 Perşembe Akbulut kabul etmeyecek Bozer istifa ettiDışişleri Bakanı Ali Bozer istifasına gerekçe olarak görevini yürütmesini güçleştiren genel durumu gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi beklenen Güneş Taner ise 'Basın öyle söylüyor, Sayın Bozer istifa etmedi' dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) — Dışişleri Bakanı Ali Bozer, yedi buçuk aydır surdürdü- ğü görevinden istifa etti. Bozer, istifa dilekçe- sini pazartesi akşamı Başbakan Yddırun Akbu- lut'a verdi. Akbulut, Dışişleri Bakanı Bozer'in istifasını kabul etmeyeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ABD ziyare- tinden sonra istifa edeceği söylentileri dolaşan irkaa Sa. 14, Sü. l'de) BAKANLIKTAN SEKRETERLİGE BAŞKENTTEN AHMET TAN 14. Sayfada Alacaklı bankalann tanıdığı süreyann bitiyor PoUy Peck'e son 2 gün Asil Nadir'in "Türkiye Fonu"ndaki yüzde 9.42'lik hissesini satması PoUy Peck'in ise Hong Kong'daki Shell Electric adlı küçük şirketin yüzde 24'lük hissesini 1.4 milyon sterlin zararına elden çıkarması dikkati çekti. Suikast,boıııbaJıaskm MİTbölge sorumlusunun şoförü öldürüldü. Cinayeti TİKKO üstlendi tstaobul Ha- ber Servisi — MİT Marmara Bölge Sorumlu- su Ertan Ömer- beyoglu'nun ma- kam şoforu Ke- mal TuDçsel (51), dun sabah Kuş- tepe'deki evinin yakınlannda uğ- radığı silahb sal- KtBai T n B Ç S d dın sonucu öldürüldü. Başından ve sıründın aldığı üç kurşunla ya- şamını yitiren Tuncsel'in öldürül- mesini yasachşı TIKKO örgütü- nun üstlendiği bildirildi. Olay ye- rinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanmasına çalışıhyor. Kemal Tünçsel'e sıkılan 9 rnın çapında 5 kurşun kovanın balis- tik ıncelemesi sonucunda olayda kullanılan silahın 13 haziıanda es- ki polis memuru Muhsin Bodur ile 29 temmuzda Bursa'nın Kestel Uçesinde "itirafçı" Hıdır Guven'in öldurulmelerinde de ku1laruldığı saptandı. Olayla ilgili soruşturmanın sür- dürüldüğu bildirildi. MiUi Fstihbarat Teşkilatı Mar- mara Bölge Sonımlusu Ertan ömerbeyoğlu'nun makam şoförü (Arkası Sa. 19, Sü. 3'de) Tekstiltşverenleri Sendikası'nın merkezine bombalı saldırı lstanbul Haber Servisi — Ha- lit Narin'in başkanlığını yaptığı Türkiye Tekstil Sanayii Işveren- leri Sendikası'nm merkezi bom- balandı. Akaretler'de bulunan merkeze yapüan bombalı saldın sırasında yaralanan ya da ölen ol- madı. Komunist Savaşçüar Birli- ği'nın üstlendiği saldından sonra bir açıklama yapan sendika Baş- kanı Halit Narin, "eylemi birltaç kişinin yapbgmı, bu eylemlerle iş- verenleri muteşebbis gücünden nzaklaştınnayı amaçladıklannı" söyledi. Türkiye Tekstil Sanayii Işve- renleri Sendikası'nm Akaretler. Vişnezade Camii Meydanı So- kak, Efe Apartmanı'nda bulunan merkezine dun sabah bombalı saldın yapıldı. Sabah 07.10'da Efe Apartmanı'na gelen silahlı dört kişi, gazeteleri dağıtmaya hazırlanan kapıcı Ramazan Ku- ru'yu direnmemesi konusunda uyardılar. Verilen bilgiye göre dört kişi naylon iple el ve ayak- (Arkası Sa. 19, Sü. 4'de) TERÖR TIRMANIYOR İSTANBUL'dan HİKMET ÇETİNKAYA'nın yazısı 16. Sayfada PKKJkiayn olayda 6 kişiyi öldürdü, 7 kişiyiyaraladı Haber Merkezi — Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin- de dun ve önceki gün yaşanan te- rör olaylannda 6 yurttaşımız öl- dü, 7 yurttaşımız da yaralandı. Kars'ın Selim ilçesi Yukandam- lapınar koyüne baskın duzenleyen bir grup PKK'lı terörist köyde görevli iki öğretmenden birini öl- dürdü, birini de yaraladı. Olay- dan yaralı olarak kurtulan öğret- men Halil Şahan, "Turkçe ogre- tirn yaptıgımız ve okula Türk bayrağı astığımız için bizi vurdular" dedi. Teröristler, köy ilkokulunu da yaktı. Diyarbakır'- ın Lice ilçesine bağlı Kutlu köyü- ne baskın duzenleyen bir grup te- rörist ise iki evi ateşe verdi. Olay- lar sırasında çoğu kadın ve çocuk S kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesi Eskikızüca- kese köyunde guvenlik güçlerin- ce yapüan operasyonda ise PKK'U teröristler oldukları belir tilen 17 kişi yakalandı. AA'run haberine göre Kars (Arkası Sa. 19, Sû. 4'de) DEVE HENDEK ATLAR, AMA... CÜNEYT ARCAYÜREK yazıyoL 16. Sayfada Üçok'un, ölümünden 3 gün önce SHP lideri Inönü'ye verdiği rapor açıklandı 'Iktidar irticanın koruyucusu' TüRBAN AnayasaMahkemesi'ne 10 bin tehdit mektubu ANKARA (ANKA) — trtica ve laiklik konusundaki görüşle- riyle tanınan Anayasa Mahke- mesi'nin başkanvekili Yekta Güngör Özden haftada ortala- ma iki tehdit mektubu aldığını söyledi. özden, türbanla ilgili iptal karanndan sonra Anayasa Mahkemesi'ne 10 bin tehdit mektubu geldiğini söyledi. özden, gazeteciterin sorusunu yanıtlarken her hafta tstanbul Fatih'ten postalanmış en az iki mektubun gönderildiğini ve bu mektuplarda, "Agır tebdit ve saldın ifadeierinm kullamldı- ğını" bildirdi. özden, bu mek- tupların bir bölümünde, kendi- si için "O.... çocugu" niteleme- sinin kullanıldıgıru, baa devlet büyükleri için de "Kırk haramiler" diye ithamlarda bu- lunulduğunu belirtti.» (Arkası Sa. 16, Sû. l'de) Bahriye Üçok, raporunda dinsel kökenli çabalann 1982'den sonra 'anayasallaştığına' dikkat çekti. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) — Bombalı suıkast sonucu öldürulen SHP PM üyesi Doç. Dr. Bahriye Üçok'un ölümünden üç gün önce tamamlayıp tnönu'ye sunduğu 'Irtica Raporu' dün açıklandı. Raporda irticanın, "tktidann ko- ruyucu kanatlan allında gittikçe semirmekte olduğu" vurgulanarak, "Dinsel kökenli çabalar 1982'den sonra anayasallaşmıştır" denildı. Doç. Üçok'un hazırladığı raporun yedi say- falık özeti dun basına dağıtıldı. Raporda özel- likle gericı faaliyetlere sağlanan maddi destegin büyükluğüne, bu konuda yürürlüğe konan yasa ve kararnamelere dikkat çekildi. (Arkası Sa. 16, Sü. 5'de) SHP'DEN TÜRBANA ENGELLEME 16. Sayfada DEMİRELEDtP EMİL ÖYMEN LONDRA — Financial Times gazetesi, Asil Nadir'in Türkiye ve KKTC'deki yatınmlarını el- den çıkartacağını, potansiyei alıcılar arasında Sabana ve Çukurova gruplannın yer aldığını ile- ri surdü. Sabancı ve Çukurova grupları iddia- lan reddettiler. Dışişleri Sozcusu Murat Sungar, Asil Nadir olayımn mali ve finans yönlerinin Türk hükümetini ilgilendirmediğıni söyledi. PoUy Peck'in acil nakit ihtiyaanı karşılamak amaayla ilk hamlede en az 100 milyon sterlin bulması için Yönetim Kurulu Başkanı Asfl Na- dir'e tanınan süre yarın biterken, Polly Peck'in Türkiye ve Kuzey Kıbns'taki bazı yatınmlannın elden çıkartılacağı söyleniyor. Asil Nadir'in ki- sisel yatırımı olan basın dışında kalan turizm, (Arkası Sa. 15, Sü. l'de) POLLY PECK VE ASİL NADÎR'ÎN TÜRKÎYE'DEKİ YATIRIMLARI 15. Sayfada Lotoda 8'i buldu 8milyarhk tamirci Orman Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki tamir atölyesinde asgari ücretle çalışan 22 yaşındaki Kasım Keleş, 5 kolon oynadığı lotoda son kolonda 8'i buldu. ANKARA (Cumhuriyet Börosn) — Spor- Loto'nun 8 milyar heyecanı bitti. 22 yaşındaki işçi Kasım Keleş, tek başına 8'i bularak 8 mil- yarın sahibi oldu. Keleş'in eline 6 milyar 654 milyon geçecek. 1969 Trabzon doğumlu Kasım Keleş, Orman Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki Ana Tamir Atölyesi'nde 1.5 yıldır asgari ucretli olarak ça- hşıyor. Aym tamir atölyesinde babası Mehmet Keleş, müdür muavini olarak görev yapıyor. Kasım Keleş, üniversite smavlannda istediği yeri kazanamadıği için Açıköğretim Fakültesi'nin Iş Idaresi birinci sınıfında okuyor. Bölumune kay- dını yaptırnuş, 1. sınıfta 4 dersten beklemeli, he- nüz sınav sonuçları eline geçmemiş. Geçen hafta sonu kendilerine 8 çıktığını gör- (Arkası Sa. 19, Sü. 7'de) ABD'den 'kerherf kınamaisraiVin kınanmasını engellemeye çalışan ABD, karar taslağını baskı sonucu imzaladı ŞEBNEM ATtYAS NEW YORK — Önceki gun BM Guvenlik Konseyi'nde geç saatlere değin süren görüşme- lerde, Guvenlik Konseyi'nin daimi uyeleri, lsrail'in Kudüs Mount tapınağında pazartesi günü 20 Filistinliyi öldürmesi- ni kınayan ABD'nin hazırladı- ğı karar taslağı uzerinde anlaş- maya vardı. Beş daimi üyenin gayri res- mi olarak vardığı anlaşma metninin bugün diğer Konsey uyelerince de kabul edilerek onaylanması bekleniyor. önceki gece geç saatlere de- ğin Konsey uyelerinin uzerin- de görüştüğü metin lsrail'in cevabuun "özeHikle aşın" ol- duğunu vurgulayarak şiddetle kınıyor. Karar ABD'nin Isra- il'e karşı 1982'den beri destek- lediği ilk karar olacak. Karar metni tüm taraflan şiddete başvurma konusunda uyarı- yor, Israil'e bir jest olarak sal- dınya uğrayan Musevi dindar- lar için de duyulan pişmanhğı vurguluyor. önceki gün BM'de gerçek- leşen yoğun lobi ve Arap gnı- bunun etkin çabalan ile Gu- venlik Konseyi'nde bir karar oluşturuldu. Başlangıçta ABD, Guvenlik Konseyi'nden bir karar çıkanlması yerine bir başkanhk açıklamasınm yapıl- masıru yeğüyordu. Böylece ts- rail'e destek vererek Guvenlik Konseyi'nden bir karar çıkma- sını engellemeye çahştı. Ancak Araplardan gelen baskılarla ABD karar metnine kınama ifadesinin girmesine razı oldu. Guvenlik Konseyi karan, Gu- venlik Konseyi başkanımn ya- pacağı yazılı bir açıklamadan daha fazla diplomatik ağırbk taşıyor. Bu arada Yemen ve bir grup Arap ülkesi tarafından hazır- lanan alternatif karar metni de göruşuldü. ABD ve Israil bu karar taslağına itiraz ettiler. FİLİSTtNLİ ÇOCUK — Elinde Filistin bayrağı, boynunda başkaldınnın simgesi haline gelen şalı ve hüzniiyle Filistinli ço- 'cuk... Amman'da, tsrail katliamını kınamak amacıjla yapüan gösteride fotograflan ile Saddam da vardı. (Fotograf: Reuter) Bağımsızlar adına Yemen gru- bu tarafından hazırlanan me- tinde uç kişilik bir komisyonun Kudus'e girerek durumun bir raporunu Güvenlik Konse- yi'ne iletmesi isteniyordu. ABD'nin desteklediği ve beş daimi uyenin uzerinde görüş birliği sağiadığı karar taslağın- da ise BM Genel Sekreteri Pe- rez de Cuellar'ın bir ınisyon oluşturması isteniyor. Misyon genel sekretere geri rapor suna- cak. Bush yönetiminin bu tür bir BM Guvenlik Konseyi karan- nı desteklemesi, Körfez krizin- de daha da belirginleşen ve Is- rail'e baskıyı artnran ABD po- litikasımn bir uzantısı olarak değerlendiriliyor. özellikle Körfez'de askeri güç bulun- durmak üzere Arap desteğini garantilemek isteyen ABD'nin bu tutumunun Arap-tsrail Uiş- kisinde yeni boyutlar getinnesi bekleniyor. ABD yönetimi baştan beri Körfez krizi ile Israil-Filistin çelişkisi konusu- nu birbirine bağlamaktan ka- çındı. İki konuyu bağımsız olarak değerlendirmeyi yeğledi. ABD biri 1981'de Irak nük- leer araştırma reaktörünün bombalanması, öteki de 1982'de Lubnan işgali olmak üzere bugune dek yalnızca iki kez Israil'i kınama kararının altına imza attı ve bunlann dı- şında lsrail'e karşı tüm karar metinlerinde veto hakkını kullandı. İSRAİL'DEN PROTESTO GÖSTERİSİNE ATEŞ: 17 YARALI 14. Sayfada SADDAM HÜSEYtN ŞİŞMANLARA KARŞI 15. Sayfada Hükümet telesekreter Hükümetin terör olaylan karşısında yaptığı açıklamaları eleştiren Demirel, "Bunlar telefonun ucundaki teyp kaydı gibi. 'Aradığınız kişi yoktur, mesajınızı bırakın' deyip bitiyor" dedi. ANKARA (Cumhurijet Bürosu) — DYP Ge- nel Başkanı Sülevman Demirel, saldın olayla- nmn faillenni bulamayan hukumete, "Canı git- miş, sadece şekli kalmış vaziyette olursanız bu işin altından kalkamazsınız" dedi. Hükümetin her olaydan sonra "Failler yakalanıp cezalan- dınlacak", "Terör darbe yemişür" biçiminde- ki açıklamayı sürekli yaptığını dün de vurgula- yan Demirel, hukümetı "tdesekreter"e benzetti. Demirel, "tktidar gibi hareket etmeyen hükü- metin, birtakım yuvarlak sozlere kendini kap- ünp, ortada uyurgezer gibi dolaşüguıı" söyledi. SHP Parti Meclisi üyesi Bahriye Üçok'un (Arkası Sa. 15, Sü. 7'de) Yalnız bir aşk maratoncusu: Alberto Moravut / Nilgün Cerraboğlu, Roma • Hakkt Tank Us Kütüphanesi'ne sa- hip çıkalım / Umid Bayazoğ- lu • Orhan Alkaya'nın şiir- leri: Parçalanmış Divan / Hulkı Aktunç • Dinamit kal- binde, fünyesi dilinde bir şa- ir Ahmed Arif Yarın ve her cııma C u m h u r i y e t ' l e Gidiş Nereye?.. Nereye gidiyoruz?.. Bu köşede bir hafta içinde ikinci kez attı çiziliyor bu sorunun. Neden? Dünün kısa bilançosu bir ipucu verebilir: (1) istanbul: MİT Marmara Bölge Başka- nı'nın makam şoförü, beline ve ensesine sı- kılan beş kurşunla öldürüldü. Cinayeti TİK- KO üstlendi. (2) İstanbul: Tekstil İşverenleri Sendikası'- nm (TİSK) merkezi bastldı; kapıcının elleri bağlandıktan sonra da bombalandı (3) Diyarbakır: Lice ilçesının Kutlu köyü- ne baskın duzenleyen bir grup terörist, iki evı ateşe verdi; çoğu kadın ve çocuk olan 5 kişi öldürüldü, 6 kişi de yaralandı. (4) Kars: Selim ilçesinin Yukarıdamlapınar köyüne baskın duzenleyen teröristler, iki öğ- (Arkası Sa. 19, Sü. l'de) HASAN CEMAL • Seul'de çatışma Guney Kore polısımn ünıversiteye girmesı tepkı gordu. 3. Sayfada • Türk-Sovyet ilişkileri cilalanıyor' Buyukelçı Çernışev 'llışkılenmız ekonomık planda çok güzel gelişiyor' dedi. 3. Sayfada • Eski dostları Walesa'ya karşı Polonya'da başkanlık seçımı kampanyalan son hızla süruyor. Walesa ve Mazotvieckı 25 kasım için oy peşindeler. 3. Sayfada • Gözler mahkeme kararında llçe beledıyelerı uydu yayınlan ıçın tzmır tdare Mahkemesı kararmı bektiyor. 4. Sayfada • 78den 90'a Nükhet Duru Nükhet Duru Grafik programında ekrana gelirken çeşitli parçalanm sesiendirecek. 4. Sayfada or. 4. Sayjaaa n • Reggae, siyahlann gazetesi Nehous Joseph'a göre 'Rastafari' felsefesi, dunyayı zencılenn durumundan haberdar eden bir kanal. 'Reggae bizım gazetemız.' 5. Sayfada • Horzum'un tahliye istemine ret Emlakbank'ı dolandırdığı gerekçesıyle yargılanan Horzum ıfade verdi. 11. Sayfada • Kahveci'ye tavır ANAP'lı mılletvekıllen, muhalefet mılletvekillerıyle ortak hareket ederek Kahveci'ye tavır aldılar.ll. Sayfada • Milli Takım düşündürüyor 17 ekimde lrlanda ile oynayacağımız maç öncesı futbolcularımız çok formsuz- Spor'da • Karşı cinsi anlamıyoruz Amerıkalı Sosyo-dilbılimciye göre kadmlar ve erkekler dilı değisık kullanıyorlar. Arka Sayfada GOZLEM UĞUR MUMCU Kanlı Fırbna... İstanbul'da dün MİT görevlilerinden sürücü Kemal Tunç- sel, Kuştepe semtinde öldürüldü. Tuncsel'in uzun yıllar MİT'te "makam şoförü" olarak çalıştığı öğrenildi. Cinayeti TİKKO üstlendi. Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası'nın İstanbul Akaret- ler'deki merkezi de kimliği bilinmeyen kişilerce bombalan- (Arkosı Sa. 19, Sü. 7'de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog