Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET/8 GüNGÖREN'DEN İSKi'den su istiyoruz • Gungoren Gençosman Sokak, Mera Sokak, Mehmetçık Sokak, Ayazma ve Serın Yayla Sokak'ta oturanlar susuzluktan şıkâyet ederek, uzun zamandır su alamadıklannı belırtıyorlar tSKÎ'den bu konuda yardım bekleyen semt sakınlen, bolgelennde bır arıza varsa bu arızanın gıderılmesı gerektığını belırtıyorlar \ağmur bombası bulut bekliyor • tstanbul Haber Servisi — lstanbul'a yapay yağışla yağdınlacak yağmur ıçm butun hazırlıklar tamamlanarak, yağmur yuklu bulutlann gozlenmesıne başlandı Yapay yağış ıçın ABD'den gelen teknık ekıp de yağmur yuklu bulutlan gözleyecek radarı Ataturk Havaalanı'ndakı eskı Meteorolojı Mudurluğu'ne monte ettı Monte edılen radann Istanbul semalanndakı bulutlan kontrol edebılecek kapasıtede olduğu belırtıldı. Yapay yağış ıçın bütun çalışmalannı tamamlayan 3 teknık personel ve 1 pılottan oluşan ABD'lı ekıp, uygun şartlar oluştuğunda yapay yağışı gerçekleştırecek KENTYAŞAM 10 EKİM 1990 Kazhçeşme'de 5 işyeriyandı MilyarhkyangınYanan işyerlerinin bir kaç kez muhurlendiği ve ruhsatsız çalıştığı anlaşıldı. Olayda iki de yaralı var. Sık sık yangınlara sahne olan Kazhçeşme dun de buyuk tehlike atlattı. (Fotoğraf: Suat Kozluklu) İstanbul Haber Servisi — Tuzla'ya taşınmalan yılan hıkâ- yesıne donen Kazlıçeşme'dekı den fabrıkaları buyuk tehlıke atlattı Dun akşam uzerı saat 18 55 sıralannda den fabnkala- nnın bulunduğu bölgede çıkan yangın sonucu 3 dukkân tama- men, 2 dükkân da kısmen yan- dı Olayda > aralanan ıkı kışı İs- tanbul Unıversıtesı Çapa Tıp Fakultesı'nde tedavı altında Yangın Demırhane Caddesı, Beşkardeşler Sokak'ta bulunan Naturel Den Sanayu'ne aıt ışye- nnde tınenn tutuşması sonucu başladı. İtfaıyeden alınan bılgı- ye göre sıgara ıçen bır kışı tıner tenekesını taşırken tıner anıden parladı Alevlenn dığer tıner bıdonla- nna sıçramasıyla buyuk bır pat- lama meydana geldı Melıh Er- gene ve Zeynel Ulaş yanarak dı- şarı fırladılar Kısa surede bu- yuyen yangında Burcu Deri, Koloğlu Den, Naturel Deri t? mamen, Profleks Plastik Profu ve Alpak Sabun Fabrikası da kısmen yandı. Yangın sonucu toplam 10 mıUar liralık zarar me)dana geldıgı bıldırıldı. ttfaıye Mudurlugu >anan fabrikaların daha once birkaç kez muhurlendıginı \e hepsınin de ruhsatsız oldugunu bildırdi. Yangında yaralanan Naturel Deri'mn sahıplennden Melih Ergene ve Zeynel Llaş tedavı al- tına alındılar Sinema • Tiyatro • Gösteri r^\\ PERA • 146 97 38 • 132 64 26 -<ZJ İKİ BOYUTLU BİR DÜNYADAN, BEŞ YILDIZLIK FİLME! OKLGOSTEHM t°£\£3fî? ÜJN APARK'TA ! 12 Ekim'de Sinemalarda STEVEN SPIELBERG SUN AR Yıhn en npır filmi' Canayakın... Gn şbi... Şipşirin». Vahşi... Çılgın.. Tekinsiz... GftCMUNLEt 2Gremlıns 2 " ^ 4 HAFTA ! 4 R l C H A R D P R Y O R » G E N E V V l L D E R Bır cınoyet ışlendı Kor odonı ışrttı Sogır adom.gordu Amo aronanlar onlor oldu 6l»«JtoFIT»5 149 01 66 12 uu 14 15 16 30-18 45-21 15 Kı*W»tlDE W»» 11 15 1315-15 15-17 15-» 15 21 30 IzairÇIMII 14 48 01 1215 14X16 45-19 00-2115 AnkvılATM I I I (3 Î3 12 15 1430 16 45-1900-21 15 U»ırıy KMSTAL 58i 44 53 11 3C 13 30 !5 30-1? 30-19 30 21 30 TopkıpıSUR 52367 1? 1130 1330 15 30-1730-19X2115 B A D L U C K F I A S C O B L U E L I N E AÇIK HAVA TİYATROSU 11 EKİM, PERŞEMBE 195 aietlef Vakkorama Taksıtn © 151 15 71 VaKkorama Suadıye ® 360 90 9C Konser Gecesı Açık Hava Tıyatrosu nda 6u utnaar Uodul S*s Sq»<n*n Şufcvtı rwı kjtfuaıyta g**çfh»f»iMhfSr ( » I AMZ\MON VAVIIAYASALAB» ı; *,xı mmmm Kemancı GIOVANNI GUGUELMO Pıvamst EZIOMABIUA Resiîali 11 EKİM 1990 Perşembe Saat 1900 Mocar Piyanist ISTVAN SZEKELY Resiteli 15 Ekım 1990 Pazartesı Saat 19.00 Bllet Sabş Yerteri: Konser Salonu 148 53 92 Galiena Danışma Buroso 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 Vakkorama Suadıye 360 90 90 $» 0HT\0Yl Ml L\H IstiklalCad. No: 140 Tel: 15118 65-66 FERHANGİ ŞEYLER Fertıan Şensoy Perş.-Cuma 21.00 SOYUT PADİSAH Fars-ı Âlı C tesu 15.30 18.30 PİRSUMAN İî VAnrtaıt ZEKİ GOKBI KIZI.IRMAK CUMA 1J.30- 21J»»CTES)1500-21 O0' BEYOâLU KARAC* TİYATRO8U ND* TEU 143 08 83 6 et er g ^eâe s«r maktadır Ferhan Şensoy'un KAHRAMAN BAKKAL SÜPERMARKETE KARŞI Çarş • 21.00 - Pazar 15.30-18.30 BEYOGLU KÜÇUK SAHNE 144 4327 143 64 17 Ferhan Şensoy'un ISTANBUUU SATIYORUM Munır Özkul - Erol Gunaydın Salr 21 00 NÖBETÇİ TİYATRO'YA SINAVLA ÖGRENCI ALINACAKTIR Başvuru 15 Ekim'e dek Küçük Sahne - Beyoğlu 144 43 27- 143 64 17 THE FAVORITE \MA«KET/ VİDEO MARKET'TE AYIN SECME FİLMLERİ TERÖRİ5T SALDIRISI Yön Peter Mans john Sdmeıder George Kennedy EVDEKİ KÂBUS Yön Alan Bırkınshaw Olıver Reed Donaid Pleasence İHTİRAS Yön Sandor Stem bndsay Wagner Joanlme Woodward V İ D E O K U L Ü B Ü N Ü Z D E N A R A Y 1 N . B O9tuSINEPOP(l43 70 71) 12 00-14 15 16 30-18 45-21 00 Ç T»ş Ş.AFAK 3 (516 «60) 1200-14 15-1830-16 45-21 00 KKoyMODA (337 0120)1100-1330-16.00-1900-2130 Istanbul Büyukşehır Beledtye Başkanı ProjDrNurettm Sozen'm destek ve katkılanyh "H.HDHflH SHVGUrn SHYGI"Ozel Konsen ldıl Bıret Ptyano, Ayte bdann-Keman, Ayhan Baran-flas, Gükın Onay-ftyono Isroaıl Aşan-Keman Işın Göver-/Mezzo Saprano, Judıth IM^-Ptyano, Renato Pahımbo-ftyano Serdar }ûçm-Pıyano, Yaylt Çaigtlar Dortlusu Nun Ivıcıl Keman Zeynur Erengönül-Keman Anı Incı Vtyola, Ihsan YMd-Vtyolatısei 13 Ekim 1990, Cumartest Saat 20.30 Biletler satışaçıkarılmıstır Bilet Satış Yerleri Konser Salonu 148 53 92 - Gallerıa Danışma Burosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 - Vakkorama Suadıve 360 90 90 Yon. Gıuseppe TORNATORE CINEIT4 (Paramso^ " ^ CENNEO" SİNEMASI KADIKOY AS (336 00 50) 12.00-1430-17i»-ia30-2l45 1990 EN IVt YABANCI FİLM OSCAR ı 1989 H FİIM FESTİVALI OZELJURI OOULU NOVA-BARAN SİNEMASI 140 35 58 Bırıncı Seans 12.00 İkıncı Seans 14.30 Uçuncu Seans 17.00 Dofdurcu Seans 19.30 Beşıncı Seans 21.45 s b a Ş ^ salona gınltnez Yon Gıu^ppe TORNATORE iNEr ©momso^ ^ CENNET SlNEMASI soCENNET SlNEMASI BEYOGLU FİTAŞ CEP (149 01 G6| 11.30-14.00-1030-19X10-2115 1990 EN İYI VABANCI FİLM OSCAR ı M 1989 FİLM FESTİVALI OZEL JORI ODULU ARTHUR MILLER Yalnız DLNYA SINEMASINDA 152 0162-149X161 12 M U 15 16 39 18 45 21 00 KATHU£NTURNER GABMELBYRNE Kadıköy HAK AN 337 B0 82 1130-13 30-15 30-1900-2130 AJş E H I R T I Y A T R O L A R I 9-14 EKİM 1990 Harb,e M Ertuyrut Sa ıl4C 77 20) C«;kun BUKTEL THEOPE T»m(» tll T»Y6U« 118-1112 13 EHm| GÖRÜŞME-KUTLAMA- ÇAfiRI YİMMn: Olwı 61MEY 19-10-11 1213Ekın| ÜÇ K1ZKARDEŞ rortçnr Ulku TAMER YoMMt \.wü* HEIfETS |14 Ekln P c * S.İ1 fWK/Sl»« OINCEl MERAKUSIİÇİN ÖYLE BİR HİKAYE Ynalaı Madl KOPER |14 Ekııa ?sar) TILEFOH uitonihcsAL ^ KİMİN IÇIN ÇALIYOR? BİR GARİP OYUN Yfcı Engln UtUOAG 19-10-11 12 13-14 Ekın| 19-10-11 12 13 14 Ekiml GİŞELER Tlyalro Gl»»l«1nin d^md* Takfim S*nal Gdariıi Oyun Ounleri S«ı 2a30/Ç»r 15 00-20 30T» Cuma M30 Ct**i 1SA)-20 30/Paz«r 15OO-11.M vcoi13 00-15 3O-1&OO-20 30 OKM Oereboyu Cad No 110 158 69 87 REKLAM FİLMİ DAĞITIMINDA FiDfl -149 50 33- İSTANBUL DEVLET ! TIYATROSU AKM ODA TİYATROSU Aleksander Gelman YUZYUZEÇevıren Belgı Paksoy Yöneten Çetın ipekkaya YönYrd Sema Engın Dekor/Kostüm Serpıl Tezcan Işık. Aytıan Guldağlan Oynayanlar Zafer Ergin • Deniz Gökçer 17-18-19-20 Ekim Tel 151 56 00/254 '*-—•»-*. ISTANBUL |DEVLET TtYATROSU AKM »OYOK SALON (*S1 M K (7 HO0/2S4) (Cn* 21 JOPor 14 OOH9.00) YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yh Kmın l«t M c Tlmur Sıiçuk 13-14 EUn 1AISİM 5AHNBİ (14» 4» 44) (SuarMJO Mat 15JD01 RlMlfll 09/wtf YAN6IN YERİNDE ORKİDELER TM C« 8dnı* 9.10111Z13.14 Ekin AO4 OOA ThTAISOSU (1W S6 00/254) (Suar 1900 Mat 1SÜO) Jarmı Mtty SEVGİLİ S0HARI (nırtn Tılıt Hılımn YoMtın Kırtd Tlbd 9.iail 1213 14 Ekın • klekundr Gılnun YUZYUZE Çniren Belgl Pakuy YmBlm Çttinlotkkıyı 17 ia.19.20 Elcnıi MlcliMl Frifn OYUNUN OYUNU ÇnlrarUtıErn YitMlM: Ct»iı H«nH 16.17 111120 tU» YIDB SAHNEÜ (14» 49 44) Oyun SOnMt I M 30 aO'dan (SaL, Çnc, tm- JOJO) Ntml Cuo* AHMETLERİM Yöieletr Keıun l«ık 10.11 12 17 1K.19 Ekıs Ayfıco t»* Sotıf vd&otama faotn 151 15 71 VakkoramaSuodV» 3609090<Sc<«riaDcr«tma 5S9K60/1153 B i l t t l t r i B i z iki hıltıhk olırık t ı t ı M ı ı l ı r Htr $*t bir mrtti krtain MMItrMn ***** kifbH Bir kadın... Bir hayat... Bir koca... Bir femınist... Bir sevgili... SHIRLEY VALENTİNE SON UÇ GUN KSM 346 01 42 12.00 14 15-16J0 19 00-21 15 Sİnema • Tiyatro Gösterİ 146 97 M • 13164 Istanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE A Adam GtSELLE E Kalman ÇARDAŞ FÜRSTİN mmantik bale 2 perde operel 3 perde Koreografi JEAN CORALLİ Orkestra Şefı SERDAR YALÇIN JUIES KRROT Sahntye Koyan ALTAN GÜNBAY SahneyeKoyan DYTUN TURFANOA 17 Ekım Orkestra Şefr ELŞM1 BAGffiOV "Ş Ş 10-16 Ekım 2000 de 27 P Glass bıle 1 perde NEMRÜT'UN DANSI UC Erkinbalei pardt ANADOLÜ'DA GECE 6 Rossıoi SEVİL BERBERİ komık opera 2 perde B G ![ÜÎ""1 b 3 l e ' *Ktt Orkestra Şefı RENATO PALUMBO M U T L U S O N Sıhntye Koyan YEKTA KARA Koreografi ve 13 Ekim 1530da Sıhneye Koym Seyvan McMlLLEN 24 Ekim 20.00-de LİED JLKŞJLMI Remziye Alper |uprano| J»n Sılıy |p»y>no) D Slraujı J Sıbelnu. A. Ovorak) 15Ekıra 190QT<b K«uer Satenunda y y y 20 Ekim 203ffd» |6sl)| 23 Ekim 2aHTd» FJ Breuer YEDtSİ BtROEN çocuk muzikali 2 perde 'SahneyeKoyan ONOER GOKSEVEN 13-20-27 Ekım UJlOde U W » l«nulld«n u traRa onc* AJCM. gl^stoıtoda c%«lotakn Vtakkorama. Ponoaltı san;ı« MoOozolanndo v* SaMrla Makoy danıtma butosunda Krtıta ç&maUadıt Sl|e tel 151 54 00 (7 rwt) 2S4 Td 1S7 74 38 ARNAVUTKÖV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog