Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

JMHURİYET/8 KEYKAŞAM 1 EKİM 1990 HR MEKTUP Susuzluk bıktırdı • Beşiktaş Valıdeçeşme semtine haftanın belirli gunlerinde ve kesıntıli su verilmesi hapimizi çok zor durumda bırakıyor. Ozellikle hafta sonlarında yaşadığımız susuzluk sorununun bir an önce çözülmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Umanz onumuzdeki aylarda, kurak yaz mevsimi günlerini tekrar yaşamayız. SEDA ÇtÇEK BEYLERBEYPNDEN Temiz dere kalmadı • İstanbul'da temız dere kalmadığını ileri suren semt sakınleri, bazı sorumsuz kişilerce Çamlıca'dan Beylerbeyı'ne kadar tum su kaynaklarının kirletildiği, dereye de lağım sularının akıtıldığından yakınıyorlar. Dune kadar suyu pırıl pınl olan derenin çevrede yaşayan ınsanlann sağlığını tehdit ettiğini soyleyen vatandaşlar, yetkililerin bu pisliğe aldırmadığını belirtiyor. Esnaf istimlak korkusu içinde, karar belediye meclisinden çıktı Ortaköy'e ikînci ypltstanbul Haber Servisi — Or- taköy Muallım Naci Caddesi'- nin yoğun trafik karşısında ye- tersiz kalması nedeniyle ikinci bir yol açılması kararlaştırıldı. Yeni guzergâh uzerinde bulunan binaların istimlaki, esnafın tep- kisini çektı. Beşiktaş Belediye Meclisi'nin aldığı karar doğrul- tusunda Muallim Nacı Cadde- si'neparalel yolun gidış-dönuş olması sağlanacak. Yaklaşık 200 metre uzunlu- ğundaki yolun yapdabilmesi için istimlak edilmesı ongorulen ko- nut ve işyerlerinin sahipleri, da- ha önce belediyenin Muallim Naci Caddesi'ni genişletmeyi planladığım belirterek proje de- ğişikliğı ile guzergâhın değişüril- mesini, "Bia ekmegimizden edecekler" gerekçesıyle eleştiri- yorlar. Beşiktaş - Bebek yolunun Or- taköy kesiminde trafik sıkışıklı- ğını gidermek amaayla sahılde- ki Muallim Naci Caddesi'ne pa- ralel ikinci bir yol açılacak. Beşiktaş Belediye Meclisi, yaklaşık 15 gün önce yaptığı toplantıda ikinci yol yapılabil- mesi için imar planlannda deği- şikliğe gidilmesını onayladı. Anakent Belediye Meclisi'nin de onamasından sonra uygulama- ya geçilecek projeye göre Orta- köy'ün Bebek yonunde bulunan Pfizer Ilaç Fabrikasrmn bahce- «inden başlayan yol, Ortaköy Hamamı'nm arkasından Dere- boyu Caddesi'ni kestikten son- ra, Çarşıağzı Sokak uzerinden Kabatas Lisesi otobus durağı önunde Muallim Naci Caddesi ile birleşecek. Sınema • Tiyatro • Gosterı PERA • 146 97 38 • 132 64 26 Yola çıktım, geliyorum. R l C H A R D P R Y O R * G E N E W I L 0 E R Bir cınoyet ıjiendı Kör adam ıjıttı Sağır adam gordü Ama aranonlar onlaroldu. 5 Ekim'de Sinemalarda kt EDEBİYAT BAŞ YAPITI SİNEKLERİN TANRISI "Lofd of the lies" Bakl*«y KARYA CEP (542 11 72) 11 00 13 30-16 00-18 30-21 00 FÖOf13 0O-19.30-18.0O-20.3O O K M DereDoyu Cad No 110 158 69 87 DGŞLER TARLASI ŞAFM3 (51139») 12JH4.1HUHUM1J» NICK NOLTE •4 DEBRA WINGER Yönetmen KAREL REISZ Senaryo ARTHUR MILLER Yalnız DÜNYA SİNEMASINDA 1S2*1t2-149I3e1 12.00 M 15.1« 30 18 45,21 00 13.45-1*-00-1*.45-?1 V (51»» W| H0O-13JO-1K»1«»71 15 P3»06«!) 11 0O-13.3O-1B.0O-U.0O-21 00 (191 32 40} 1200-14 15-1» 30-19 00-21 1S (572 19*3) 11-00-13 00-15 00-1? 00-1900-21 Ç Taa ŞAFAK 1 K Koy SUREYVA BO4İ11BEYOÖUI ıratıti] (2299*1» (13 75 11) Bırkadın... Bırhayat... Btr koca .. SHIRLEY VALENTİNE KSM 3460142 12 00 1415 16 3019 00 2100 CEMALREŞİTREY ^ 9 KONSER SALONU İstanbul Buyukşehtr Beledtye Başkam Proj.Dr.Nureüın Sozen tn destek ve kaikılanyla 1IIDNRH SRVGUM'R SRVGI"Özel Konseti Idıl Bıret-Pıyano, Ayla Erduran-AraoM, Ayhan Baran-fiaî, Gülsın Onav-Ptyano Ismaıl Aşan-Keman Işm Güyer-ztfezo Soprano, Judıth MvfcPtyano, Renato Palumbo-Pıyano, Serdar Yalçın-Pıyano, Yaylı ÇaJgılar Dortlusü Nun iyıal-Keman, Zeynur Erengonül-Keman, Anı Incı- Vtyola, Ihsan Kartal- Vtyolonsel 13 Ekim 1990, Cumartesı Saat- 2030 Biletler 6 Ektm 1990 gunu satışa çıkanlacakttr. Bilet Satış Yerlefi Konser Salon* 148 53 92 - Gallena Dantşma Bürosu 559 95 60 Vakkorama Taksım 151 15 71 - Vakkorama Suadıye 360 90 90 STEVEN SPIELBERG'İN SON FİLMİ GOODMAN Omı duyamyorUnıi Onu Ann ıbtlyn duyduUanada d Yon: Gıuseppe TORNATORE iNEr \£ammso^ * CENNET SlNEMASI KADKOY AS (336 00 50) 12.00-1430-17iB-ia30-21.45 1990 EN İYİ YASANCI FILMOSCARı tt '969 ^ O » N N E S FİLM FESTİVALI OZEL JUfil OOUtU NOVA-BARAN SİNEMASI 140 35 56 Bırıncı Seans 12.00 Ikıncı Seans 14.30 Uçuncü Seans 17.00 Dorduncu Seans 19.30 Beşıncı Seans 21.45 sbaş salona gınlmez Yon: Giuseppe TORNATORE CINEH4 <£araâiso^ ~ CENNET SİNEMASI BEYOĞLU FİTAŞ CEP (149 01 66) 11-30-1400-11x30-1000-21.15 1990 EN IYİ VASANCI FlLMOSCARı 1989 FİLM FESTİVALİ OZEL JURI OOULU CEMALRESİTREY KONSER SALONU iRÇARA SEGAL INGILIZ OPf RA TOPLULUGU 1 EKİM 1990 Pazartesi Saat 19.00 Broadway Muzikallerinden seçmeler 2 EKtM 1990 Saiı Saat 19.00 Opera ve Operetlerden Seçmeler CEMAL REŞİT R^Y ANMA KONSERI Piyanist Seher Tanrıyar Piyanist Aydın Karlıbel ve Yaylı Çalgılar Dörtlüsü (Cemal Reşit Rey Eserleri) 7 EKİM 1990 Pazar Saat 16.00 NOT: 1 Ekim 1990 konserimizin biletleri tükenmiştir. Bilet Satış Yerleri: Konser Salonu 148 53 92-Gate-ıa Danışma Burosu 559 95 80 Vakkorama Taksım 151 15 71-Vakkorama Suadıye 360 90 90 REKUM FİLM! DAGITIMIND*. Fîim149 50 33 Y I L I N KAHKAHA BOMBASI ANKARA HALK TİYATROSU PAKBULUTSENBU SEÇİMİ UNUT 2-3-4 Ekim Pendik Kültür Evi Mcrtine: 19 00 Suare- 21 00 Bıteller Gl«e(354 98 «3) «c öıgur KİHp«inde(354 32 02) S«lı»l«dıı Rezervasyon: 353 77 35 YAP1M EZGİ \M A R K E T /9 9 9 9 9 I 9 f 1 • 9 I I • I 9 9 9 I I 9 9 I 9 9 • 9 •• VİDEO MARKET'TE AYIN SECME FİLMLERİ S O P H I E MARCEAU INCENT LINDON Yön:CLAUDE PtNOTEAU OsmanbeyGAZI147966S Bakırkoy 74 572 04 44 STEVEN SPELBERG SUNAR Yıluı en npır filmi! Cana>^kın... Gn gibi... Şipşirin.» Vahşi... Çılgııı... Tekinsiz... :ıxu*5an?ao»ı« x t^ ÇAPKIN Yön: 'Blake Edwards John Ritter Vincent Gardenia BAĞLILIK YEMİNİ Yön. Noel Blad Robert Mitdıum Christopber Mitchum ÖLÜM NEHRİ Yötı: Ste*e Carner Michael Dudıkoff Donald Pleaseoce V İ D E O K U L Ü B Ü N Ü Z D E N A R A Y I N . ŞifllSİTE (147 «9 47) 11 30-13 45-1« 00-1» 15-2) 30 • eyoğlu SİNEfOF (143 70 71) 12 15-14 30-11 45-19 30-21.00 Kadköy MODA (337 01 29) 11 0O-13 » 1 6 00-19 00-21 30 Çemcerlila» ŞAFAK 1 (S1İ 2« M) 11.0S-13.30-1C.00-19.30-21.15 Ankara METRO^OL (125 74 79) 12 15-14.30-lft 45-1S-15-21 15 Sinema Tiyatro Gösterİ 146 97 38 132 64 26 İstanbul devlet opera ve balesi ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NDE A. Adam E Kılman GİSELLE ÇAĞOAŞ FÜRSTİN ronuntjk tale 2 perde Koreograrı JEAN CORALLİ JULES PERROT SahneyeKoyanOYTUN TURFANOA Orkestra $elı ELŞAD BA6IR0V 10-16 Ekim. zaoOde 27 Ekim I5 3ffıia • G. Rossinı opere) 3 perde Orkestra Şefı SERDAR YALÇIN Sıhneye Koyan ALTAN GUNBAY 6 Ekim 15.30-dı 17Ekım. 20.0CTde Timur Selçuk SEVİLBERBERİ BİR UZAY MASALI kımik opera 2 perde pop opera 2 bölüm Orkestra Şefı RENATO PALUMBO Orkestra Şelı TİMUR SELÇUK Sıhneye Koyan: YEKTA KARA SahneyeKoyaftâÜMERAY ARIMA* 13 Ekim. 153rsda 5-12-19-26 Ekim 2aOf/de 24 Ekim 200ffde ^ FJ Breuer LİED AKŞJUVn YEDİSİ BİRDEN Remziye Alper (soprano) çocuk muakalı 2 perde Jan Saiay {pıyano) SahneyeKoyan ONOER GOKSEVEN R. StrauM. J Sibeltus A Dvorak) 6-13-20-27 Ekim. H J » d e 15 Ekim. l9.0ffda Konser Salonu nda gılener lemsıkjen ikı hofta Ancs AK.M g SocKHye-Tcfcjım Vakkoıoma Panga'r, Ssnçleı Moğazolarında v» Gollefia AJaköy öanyna buıosuida sahşa çılunddodıı 151 M 00 (7 noO 2M İSTANBUL OEVLET TİYATROSU Y1LDIZ SAHNESİ NECATI CUMALI . AHMETLERIMYÖneten Kenan lş*X YenYddız Sarayı, Barbaros BuK/arı Gıse 151 56 00 254 Oyun günlerı.158 30 80'den 10,11,12 Ekim » 0BTA0H1CILAB Istiktal Cad. No: 140 Tel: 15118 65^66 5 Ekim'den başlayarak FERHANGİ ŞEYLER Ferhan Şensoy Cuma: 21.00 C tesı: 15.30-18.30 BEYOĞLU KÜÇÜK SAHNE 144 43 27143 64 17 Feıtıan Şensoy'un ÎSTANBUL'U SATIYORUM MÜNİR ÖZKUL»EROL GÜN AYDIN Salı: 21.00 eroltoy*nn PİR SÜMAN ZEKİ OÖKEB MOıat KIZILmtAK CUMA21J»'CTESİ15.00-21^0'PAZAR15.0O-18J)O BEYO6LU KARACA TİYATROSU UDA TEL: 143 68 03 Bılel e gtşgöe sa: rvak adn B R I T I S H C O U N C I L S U N A R >SEPH & STONE ROOTS REGGAE BAND BOĞAZIÇI UNIVERSITESI 6-7 EKİM 20 30 lyi hara: Kız Yurdu Yanı, basket sohdîı ayakta açıkhava konserı Kört havo: Buyuk Toplantı Salonu Biletler: Vakkorama Taksım: 151 15 71, Suadiye: 360 90 90 Organizasyon: Pozıtıf 144 33 94,145 4176 3OĞAZ1ÇIUMVEISSTES) MUZİK KJ.U8U TrlY DCVLET AXM BOYOK SA1.ON (151 56 00/254) (Cntf 21 3(M>az: 14 00-19 00) Aziz Noın YAŞAR NE YAŞAR NE YAŞAMAZ Yon Kaun l ı t ttvz Tiaur Sdç* 13-14 Ekim lAKSİM SAHNBİ [449 69 44) (Suar 20 X - Ma) 15 00) Memet Baydur YANGIN YERİNDE ORKİDELER Yon Can Gurzsp 2 3-4-5-67 9-10 I! 12 13-14 Ekim İSTANBUL DEVLET TİYATROSU AKM OOA Itr ATBOSU (151 56 001S4) (Suar 1900 M<a 1500) J*remı Kitty SEVGİLİ SOYTARI Çn Ttt Hi9»n 1m Kırtıl TibB 10-11 12 13-14 Ekin • Y1.DE SAHNBİ (151 56 00-2S4) (Çar-Pef-Cum 2030) Oyun Sunl«rt 15« 30 M'dMl Necalı Cumalı AHMETLERİM Yön K9RMİİ* 10-1l-IZEkta9l Ayrıca Bilet Sotif Vakkoramatodslm.151 15 71 VüHcoramo Suodl/e 340 90 90 Galeıia Donıjmo 559 95 60/1153 B ı l r t l e r ı m ı z ikı h ı f l ı i ı k o l ı r ı k l a l i i d ı d ı r Hcr S*lı bv jonrjkı ta«»ım tülelloımıı ulaimı tnttnr - JS E H I R T İ Y A T R O L A R I 1-7 Ekim 1990 M Ertj^rul Sahne Cofkm BUKTEl THEOPE r ı n t n »lı TAT6UII IIOIl I213EUBİ • A.nloo CJHOV ÜÇ KIZKAROEŞ TtMtlt L M I H HEIFETS IU Ekln fız«rl Falıh Resal Nun Sahnesı (526 53 SC) (eUn ALTAM TtLEFOH KİMİN İÇİN ÇALIYOR? Hvgh WHFTE«ORE BİR YALAN ÇEMBEM lurlıçtli rıMırn TUME* rimMt Nttan JU.TIMER Hdlr MHVfL GÖRÜŞME-KUTLAMA- ÇAfiffl TurkpıtL Esla Tata (ELIKKM Ukcr KOKSU. BİR GARİP OYUN H 56 T Vtm) Tane«n NMlrıl DEHİZMMİ |»7 E f | GİŞEL£R Tlyalra Glfelertnln dıfinda Takılm Saıut Gatartol Oyun Gunlerl Sslı 20 30/Çar 15 00-20 30/Per-Cuma. 20 30 Clesı 15 00-20 30/Pazar 15 00-18.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog