Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE İŞ BANKASI'nın gücü, ANADOLU SiGORTA'nın birikîmiyle Türkiye İş Bankası ve Anadolu Sigorta... Sadece sektörlerine değil, Türkiye'ye yaptıklan katkılarla büyüyen bu iki kuruluş 65 yıllık sigortacılık birikimlerini ve güçlerini bir araya getirdi. Zirvede dev bir hayat sigortası şirketi kuruldu. Adı, Anadolu Hayat... İşi, sadece "hayat"... Türkiye İş Bankası' nın gücüne, Anadolu Sigorta 1 nın birikimine sahip olan Anadolu Hayat, bir "hayat uztnanı" ve sadece hayat sigortası alanında hizmet veriyor. İnsana önem verdiği için, hayata önem verdiği için... Anadolu Hayat, Anadolu Sigorta'dan Geleceğin Sigortası poÜçesi alan 2 milyon kişiye ve güvenceli hayat isteyen tüm insanlara Ekim'den itibaren çağdaş sigortacılık hizmetleri verecek; daha çok kazandıracak, daha güvenli bir gelecek hazırlayacak. Bugiinü buzurla..yarını güvenleyaşamak istiyorsanız zirvede kurulan bu dev hayat sigortası şirketine.. Anadolu Hayat 1 a gelin. Hayata..geleceğe güvenle bakın. ANADOLU HAYAT "Hayat uzmanı"«MMWUI HAYAT B.r TUfUdVI i * veAK StOUdlA Kuruluşudur CUMHURtYET/19 PKK'ya (Baştarafı 1. Sayfada) nı söyledi. Teröristlerin üzerlerinde ve sı- ğınaklanndayapılan aramalarda ise 9 adet Kalaşnikof marka oto- matik tüfek, 14 adet çeşitli çap ve markada tabanca ve tüfek, bu silahlara ait 44 şarjör, 70 anti- p>ersonel mayın, 10 taarruz ve savunma el bombası, 5 pusula, 4 dürbün, telefon hatlarına sap- tama yapılarak kullanılan oto- matik telefon cihazı, 4 bin fişek, 2 susturucu, 11 radyo, 2 fotoğ- raf makinesi, 9 sırt çantası, bol miktarda örgütsel doküman, sıhhi malzeme ve yiyecek mad- desi ele geçirildi. Van'ın Gürpınar ilçesi Cep- kenli köyü yakınlarında da ope- rasyonlannı sürdüren güvenlik güçleri önceki gece karşılaştığı bir grup teröristle çatışmaya gir- di. Olayda 2 terörist öldürüldü. Üsteğmen Cemil Canan Çiçek ile Jandarma Astsubay Yahya Coşkuner şehit oldu. Çatışma- ya giren diğer teröristlerin yaka- lanması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyona başlandığı bıl- dirildi. AA'nın haberine göre Içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Bit- Iis'in Hizan ilçesinde yapımı ta- mamlanan hükümet konağını hizmete açarken yaptığı konuş- mada, demokrasiye ve halkına inanmayan teröristlerin amacı- nın bölgedeki hizmetleri engel- lemek olduğAınu söyledi. Türki- ye'deki kalkınmayı bütün dün- yanın örnek gösterdiğini savu- nan Içişleri Bakanı Aksu şunlan söyledi: "Ancak halk dusmanlan dışa- nflan aldıklan >ı ardım ve destek- le millelin huzurunu gasp et- mek, iilkede sürekli terör hava- sı yaratmak suretiyle yatınmla- ra raani olmaya çalışmaktadır- lar. Ama bunlann güçleri yet- raeyecektir, sonlan hiisran ola- caktır. GAP, F-16 ve oto yollar gibi proielere tahammül edeme- yenler, Istanbul'da son günler- de terörii tırmandırmak suretiy- le halkımızı huzursuzluga sü- rüklemek isliyorlar. Ancak bu- na güçleri yetmeyecek. Halkımı- zın, güvenlik güçlerinin ve koru- culann gayretli tavırları ile böl- gedeki teröre son zamanlarda büyük darbe indirildi. Aynı şe- kilde İslanbul'da da alınan led- bir ve bundan sonra alınacak tedbirierle terör odaklanna bü- yü darbeler indirilecektir." OlağanUstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoglu da terörist- lerin amacının bölgede "komü- nist bir devlet kurmak" olduğu görüşünü savunarak şöyle ko- nuştu: "Bunu saglamak için asırlar- dan beri bu dagları bekle)eq, devlet ve milletine bağlı silabsu, - korumasız insanları çoluk- çocuk, yaşlı-genç demeden öl- diirmeye kalkıyorlar. Bölge in- sanının kanını akıtıyoriar. Hera 'kardeşiz' diyorlar hem de 7 ay- lık bebesinden 70 yaşındaki in- sana kadar kurşun sıkıyoriar. Si- lahla kalkınma olmaz. Bu böl- genin hizmete ihtiyacı var. An- cak bunlar, bu bölgeye hizmet gelmesine mani olmak istiyor- lar." PKK köy bastı Öte yandan Mardin'in Derik ilçesine bağlı Ülker köyü Bağlı- ca mezrasmı basan PKK'lı terö- ristlerin dört köylüyü öldürdük- leri bildirildi. Edinilen bilgiye göre bir grup PKK milıtanı dün 14.00 sıralarında Bağlıca mezra- sına gelerek baskın düzenlediler. Mezradaki bazı evlere ateş açan teröristier, Bedran Kılıçarslan ile Abdurrahman Kılıçarslan'ı ve henüz adları öğrenilemeyen iki kişiyi daha öldürdüler. Kaçırümayan (Baştarafı 20. Sayfada) aldı. Karun Hazinesi, Elmalı Definesi'nden sonra şimdi de Türk hükümeti Marsyas heyke- linin, Medusa lahtinin, Roma imparatoriçesinin ve ötekilerinin peşine düşecek. Bu olay, alıcıda önemli ölçüde Türkiye'den gel- miş eserlere karşı bir caydıncı- lık yaratacak. Ancak hiçbir bi- çimde önleyemeyecek. Bu arada New York'ta Brook- lyn Müzesi'nin yüksek düzey yo- neticilerinden biri dergiyi oku- muş. Bir toplantıda karşılaştık. Şu yorumu yaptı: "Bay Acar, çok cesur bir ya- zı. Ancak bütün sorumlulugu kaçakçılara, antika tüccarlanna, özel koleksiyonculara ve müze- lere yükleyip sıynlmışsınız. Si- ze bir soru sorayım. Bu konuda Türkiye'nin hiç mi sorumlulugu yok? Türkiye Cumhuriyeti bu kaçakçılıgı önlemek için şimdi- ye kadar ne yaptı? Bugün ne ya- pıyorsunuz? Ben de Kültür, İçişleri, Ada- let ve Maliye-Gümrük bakanük- lanna şu soruyu aktarıyorum: "Türkiye Cumhuriyeti eski eser kaçakçılığını önlemek için şimdiye kadar ne yaptı? Bugün ne yapıyor?" Amerikalı muhatabıma söyle- yemediğimi, burada aramızda rahatlıkla söyleyebilirim. "Hiçbir şey, ama hiçbir şey..." Telli'ler, "Bu piyasadan çekil- sek hiçbir şey degişmez" demek- le hakhdırlar. Telli'ler gider Zil- li'ler gelir. Ancak Türkiye'nin kultürel ve tarihsel mirası gider ve bir daha geri gelmez... Bu yazı dizisinde kimseyi boy hedefı almadım. Sadece bir du- man perdesini aralamaya çalış- tım... BİTTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog